Nederlanders minder blij met woonsituatie

Nederlanders minder blij met woonsituatie. Het ongenoegen over de woonsituatie hangt samen met de lastige woningmarkt.

Vorig jaar waren mensen minder tevreden over hun woonomgeving dan het jaar ervoor.

Flinke verschillen tussen grote steden en het platteland

Zo nam de afstand tot voorzieningen, zoals basisscholen, cafés en sportterreinen gemiddeld toe en waren mensen minder tevreden met de woning en de omgeving. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de regionale Monitor Brede Welvaart 2021, die de kwaliteit van leven onderzocht.

Het ongenoegen over de woonsituatie neemt al een aantal jaar toe, licht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS toe. ,,Dat heeft ook te maken met de situatie op de Nederlandse woningmarkt.” Er is een groot tekort aan woningen en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen.

Op alle andere gemeten aspecten was nagenoeg geen verandering ten opzichte van vorig jaar. Dan gaat het om onder meer welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid, vrije tijd, samenleving, veiligheid en milieu.

De grootste verschillen in welvaart zijn tussen de grote steden en het platteland. Mensen die in de stad wonen zijn gemiddeld minder gezond, verdienen minder en zitten in een minder veilige en schone leefomgeving.

Daarbij scoren de vier grote steden veelal laag, ondanks dat de inwoners gemiddeld hoger zijn opgeleid en de afstand tot voorzieningen gemiddeld korter is. In Zuidoost-Brabant en Noord-Brabant ervaren mensen hogere welvaart dan in andere gemeenten.

Gemeenten in Noordoost-Groningen zoals Veendam, Midden-Groningen en Oldambt scoren laag. Mensen die hier wonen hebben naar verhouding een lager inkomen en een slechtere gezondheid. Ook is er relatief hoge werkloosheid en grote afstand tot voorzieningen. De regionale welvaart is het hoogst in Castricum in Noord-Holland, Voorschoten en Teylingen in Zuid-Holland, en Vught in Noord-Brabant.

De invloed van de coronapandemie is volgens Van Mulligen nog niet direct te zien. ,,De inkomens en koopkracht gingen in 2020 sterk vooruit, terwijl de economie kromp.” Lonen stegen met name door eerdere cao-afspraken die per 2020 ingingen.

Door coronasteunmaatregelen raakten relatief weinig mensen hun baan kwijt. ,,De vraag is wel hoe het er voor 2021 uit gaat zien. De inflatie loopt op, dat is geen goed teken voor de koopkracht”, aldus econoom Van Mulligen.

In mei publiceerde het CBS al de landelijke welvaartsmonitor, die het statistiekbureau maakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit onderzoek is de regionale uitsplitsing daarvan.

 

<LC 07.12.21>