Neem de energievoorziening volledig in eigen hand

‘Geld dat we verdienen zetten we in voor lokale gemeenschap’

BOLSWARD Friesland moet de energievoorziening volledig in eigen handen nemen. Dat vindt het nieuwe Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk (FREON).
Het netwerk bestaat uit verschillende organisaties die zich bezighouden met de energietransitie. Ze pleiten ervoor om verspreid over de provincie en met hulp van het bedrijfsleven vijftien tot twintig ‘energiehubs’ in te richten: gebiedjes waar alle soorten van duurzame opwek bij elkaar komen. Van wind tot zonnestroom, van aardwarmte tot aquathermie.

Opslag en uitwisseling spelen bij de plannen een belangrijke rol. De energie die in sommige periodes niet direct nodig is, kan dan worden gebruikt als er juist te weinig wordt opgewekt. ,,Nu is het overgrote deel van de hernieuwbare energieprojecten in Nederland in handen van buitenlandse investeerders”, vertelt aanjager Govert Geldof uit Tzum.

,,Wij moeten in Friesland zelfvoorzienend worden. Dat kan ook. Er is voldoende kennis bij burgers en bedrijven. We vragen gemeenten en provincie om met ons de dialoog aan te gaan.”

FREON wordt gevormd door onder meer Us Kooperaasje (koepel van Friese energiecoöperaties), het Netwerk Duurzame Dorpen, de Vereniging van Windturbine-eigenaren in Friesland, de Windunie, de Feriening Fryske Doarpsmûnen, Sustainable Development Goals Netwurk Fryslân, Noordenwind en de New Energy Coalition. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben in Bolsward hun handtekening onder het gezamenlijke initiatief gezet. De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en de Friese Milieu Federatie ondersteunen dat.

Regelgeving moet zo worden aangepast, zegt Geldof, dat het voor bedrijven en burgers veel makkelijker wordt om met duurzame energie aan de slag te gaan. Geldof is ook voorzitter van TOER, de energiecoöperatie van Tzum. Bij het dorp verrijst binnenkort een nieuwe buurtmolen.

,,Als je ziet hoeveel moeite we daarvoor hebben moeten doen... Het moet echt eenvoudiger. In onze beleving krijgt de Friese bevolking te weinig ruimte. Het lijkt voor commerciële partijen een stuk makkelijker. Dat geeft een onrechtvaardigheidsgevoel”, aldus Geldof.

De opbrengsten van de molen in Tzum vloeien straks (deels) terug naar het dorp. Zo werkt het ook met zonnedaken of -velden die in handen zijn van lokale coöperaties. Zo zou het met alle duurzame energieprojecten in de hele provincie moeten, stelt de initiatiefnemer.

,,Geld dat we verdienen zetten we in voor de lokale gemeenschap, voor het sociale domein, voor landschap en natuur, innovatie van de landbouw, bedrijven en economie. Bijkomend voordeel van zelfvoorzienend zijn is dat het ons onafhankelijk maakt van geopolitiek. En we kunnen onderling afspraken maken over de prijs.”

 

<LC 18.10.22>