Nibud: twee derde huurders met toeslag slechter af bij veranderingen huurtoeslag 2024

Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de voorgestelde veranderingen op achteruit. Het Nibud vindt dat veranderingen in het huurtoeslagsysteem niet tot een financiële verslechtering mogen leiden. Dit stelt het Nibud in het rapport ‘impactanalyse verandering huurtoeslag’ dat het instituut heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

https://www.nibud.nl/nieuws/veranderingen-huurtoeslag-2024/?utm_medium=email