Nieuw initiatief kleinschalig wonen dementerenden

Zorghuizen Noord-Nederland begint op 1 september in zowel Leeuwarden als in
Wolvega met kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

In de zorghuizen kunnen elk zestien mensen met dementie 24 uur zorg krijgen.
In Leeuwarden trekt de stichting in een complex aan het Noordvliet, waar nu nog
Noorderbrug zorg verleent aan mensen met een lichamelijke beperking. Die zorg
verhuist naar nieuwbouw aan het Sixmaplein. Het complex met zestien
appartementen en gezamenlijke huiskamers zit boven het Odensehuis, dat een
inloophuis is voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. ,,Dat
zorgt voor mooie kruisbestuiving”, zegt directeur, bestuurder en initiatiefnemer
Tietsjannie Hamstra uit Hoogezand.
Het motto van Zorghuizen Noord-Nederland is ‘leven als thuis’. Een zorghuiscoach
komt op huisbezoek om voorafgaand aan een verhuizing de woonsituatie en
gewoontes van een nieuwe bewoner te beoordelen. In Wolvega huurt Zorghuizen
Noord-Nederland appartementen in de voormalige serviceflat Lenna, op de plek
waar tot december een hotel zat. Bewoners kunnen hier gebruik maken van
welzijnsactiviteiten en een restaurant dat Bruisss uitbaat.
Zowel in Wolvega als in Leeuwarden zijn er meer appartementen te huur, waar
Zorghuizen Noord-Nederland zorg kan verlenen. ,,Heel geschikt voor echtparen
waarvan een partner dementerend is. In Wolvega komt bijvoorbeeld een mevrouw
in het zorghuis wonen, terwijl haar man verderop in de Lennaflat een appartement
huurt. Zo blijven ze dicht bij elkaar.”
In totaal gaan er 34 medewerkers aan de slag op de beide locaties van Zorghuizen
Noord-Nederland. Er is vier jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Het is de
bedoeling dat er later een soortgelijk initiatief wordt gestart in het Groningse
Wagenborgen en in de Leeuwarder wijk Bilgaard. ,,Aan deze vorm van
dementiezorg komt steeds meer behoefte. We willen met zijn allen dat mensen
met dementie zo lang mogelijk de regie over zichzelf kunnen houden.”