Nieuwe tegenvaller energierekening van huishoudens dreigt

Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt zich zorgen over een stijging van de netbeheerkosten waardoor de energierekening van huishoudens opnieuw hoger uit dreigt te vallen.

Netbeheerders moeten enorme investeringen doen in het elektranetwerk, en het gasnetwerk langzaam maar zeker ontmantelen om alle klimaatambities waar te maken, aldus de vereniging. Een huishouden betaalt tussen de 180 en tweehonderd euro per jaar voor
een aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat capaciteitstarief gaat in 2022 per huishouden met ongeveer zestig euro per jaar omhoog. Onduidelijk is volgens VEH nog of de verhoging komend jaar al in stapjes wordt ingevoerd, of in één keer in 2022. ,,Landelijk netbeheerder TenneT won recentelijk een rechtszaak tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Als gevolg hiervan worden de hogere dan geplande kosten van investeringen in het gas- en elektranetwerk doorberekend aan klanten”, aldus Hans André de la Porte van de vereniging.

,,De stijging is tot nu toe onvoldoende in beeld bij politiek Den Haag. Die hogere kosten komen bovendien op de verhoging van de energiebelastingen op gas in de komende jaren.” De ondergrondse gasopslag van de NAM in Grijpskerk, in het Westerkwartier van Groningen. Investeringen in het elektriciteit- en gasnetwerk zullen tot een hogere energierekening leiden bij gezinnen.

Door de jaarlijks verder oplopende kosten staat volgens de belangenvereniging de lastenneutrale verduurzaming, zoals genoemd in
het Klimaatakkoord, onder zware druk. Uitgangspunt van de verduurzamingsoperatie zou zijn dat hogere kosten worden
gecompenseerd door lagere lasten. Van de investeringen is 80 procent het gevolg van energiebeleid en de energietransitie. Zo wordt twaalf miljard euro geïnvesteerd in bijvoorbeeld het aansluiten van windparken op zee en uitbreiding van het hoogspanningsnet op land. Ook de regionale netbeheerders investeren fors in het energienetwerk. Landelijke netbeheerder Tennet financiert drie kwart daarvan door
bijvoorbeeld obligaties uit te geven op de kapitaalmarkt. De rest wordt doorberekend in de nettarieven, die betaald worden door de regionale netbeheerders zoals Enexis, Alliander en Stedin.

Die regionale netbeheerders moeten hierdoor komend jaar 270 miljoen euro extra betalen aan Tennet, wat volgens netbeheer Nederland
neerkomt op negentien euro per huishouden per jaar, een lagere schatting dan die van VEH. Dat kunnen ze vanaf 2022 doorberekenen aan de klant. Dat kan in één keer, of verspreid over verschillende jaren. Wat dat concreet voor de elektriciteitsrekening betekent, kan Netbeheer Nederland nog niet zeggen.

De regionale netbeheerders, verenigd in netbeheer Nederland, vinden net als VEH dat hier een rol voor de politiek is weggelegd. ,,Aan alle kanten moet er fors geïnvesteerd worden in het netwerk”, zegt een woordvoerder. ,,Het zijn langetermijn-investeringen, die uiteindelijk ook
de rekening van de consument beïnvloeden. Het is een politieke vraag of we die kosten alleen maar moeten verdelen over de energierekeningen, of dat producenten mee moeten gaan betalen.” De Autoriteit Consument en Markt houdt de balans tussen investeringen en betaalbaarheid van de rekening in de gaten. Aan het eind van elk jaar maakt de toezichthouder de consumententarieven voor het volgende jaar bekend. Zekerheid over de tarieven na 2020 kan nog niet gegeven worden, maar gezien alle investeringen zal die rekening verder stijgen.