Nieuwegein | Huizen dreigen door droogte te verzakken

Huiseigenaren van ongeveer een miljoen huizen moeten hun woning in de gaten houden, omdat die zou kunnen verzakken. De droge zomer van vorig jaar heeft geleid tot laag grondwater en dat heeft eventuele funderingsproblemen vergroot. Directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bevestigt berichtgeving hierover door tv-programma De Monitor.

De probleemwoningen staan in alle provincies in Nederland, verdeeld over minstens 83 verschillende gemeenten. Met name huizen van voor 1970 lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken volgens het kenniscentrum.

Verzakkingen kunnen in het ergste geval betekenen dat een woning niet meer veilig isom in te wonen, aldus De Jong, die zegt dat slechts ongeveer tien gemeenten actief met de problematiek bezig zijn.

Hij raadt eigenaren van woningen met een aangetaste fundering aan om ermee aan de slag te gaan en in gesprek te gaan met de gemeenten. In sommige gevallen kan worden gezorgd dat het grondwaterpeil weer stijgt. 

,,Maar het kan ook dat zo zijn dat de hele fundering moet worden vernieuwd. Dit kost 50.000à60.000 euro  voor een doorsneewoning en wel 100.000 euro of meer voor een groter huis.” De vernieuwingskosten zijn voor rekening van de woningeigenaar. Verzekeringen die zulke schade dekken, bestaan niet. Er is wel een speciaal fonds waaruit een lening kan worden verstrekt. 

Het KCAF krijgt elke dag nieuwe meldingen binnen van verzakkingen. De Jong: ,,Ook van mensen die panden uit moeten vluchten wegens de scheuren die zijn ontstaan.” Hij adviseert mensen die een woning van voor 1970 willen kopen, zich goed op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de fundering.

Het KCAF heeft een zogenoemde ‘funderingsviewer’ op zijn website, waar bewoners op basis van de postcode kunnen checken hoe de bodemgesteldheid is.
Volgens De Jong is het wenselijk na te denken of ,,maatregelen op rijksniveau” moeten worden genomen. ,,Dat hoort immers ook bij goed klimaatbeleid.”