Nieuws

Huurtoeslag met terugwerkende kracht

15-08-2018

Huurders die met terugwerkende kracht huurtoeslag willen aanvragen voor het jaar 2017, kunnen dat nog doen voor 1 september a.s.

2016
Het aantal jaren waarover u met terugwerkende kracht huurtoeslag kan aanvragen is beperkt. Over het jaar 2016 kan alleen nog huurtoeslag worden aangevraagd wanneer u van de Belastingdienst officieel uitstel heeft gekregen voor uw aangifte inkomstenbelasting (IB-aangifte). 

2018
Huurtoeslag kunt u altijd aanvragen over het lopende jaar. Ook met terugwerkende kracht. Gedurende het gehele jaar 2018 kunt u dus huurtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op huurtoeslag.

Doorgeven van wijzigingen
Na de toekenning van huurtoeslag bent u zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op huurtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner. Doet u dat niet, dan kan op een later moment de toeslag door de Belastingdienst worden teruggevorderd. Dat kan u financieel in de problemen brengen. 

Aanvragen van huurtoeslag
kan bijvoorbeeld via https://www.toeslagenaanvragen.net/huurtoeslag

 

 

Lees verder

Huisvesting statushouders

14-08-2018

Friese gemeenten moeten voor het eind van het jaar nog 233 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Dantumadiel, De Fryske Marren, Kollumerland en Waadhoeke hebben hun huisvestingstaakstelling voor dit jaar al gehaald. Dat blijkt uit een overzicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, per 1 augustus. Het rijk geeft gemeenten elk half jaar een
taak: hoe groter de gemeente, hoe meer vergunninghouders zij moet opnemen.

De taakstelling voor de eerste helft van dit jaar was 493 personen. Voor de tweede helft 419 personen. De meeste Friese gemeenten huisvestten totnogtoe meer vluchtelingen dan het rijk eiste. Volgens het overzicht hadden per 1 augustus alleen Ooststellingwerf, Opsterland en Tytsjerksteradiel nog een achterstand uit de eerste helft van het jaar. Achtkarspelen had ook een kleine achterstand (drie), maar regelde in juli woonruimte voor zes personen.
De vier Waddengemeenten worden niet meegerekend.

Lees verder

BTW-verhoging per 2019 kost gezin 300 euro

14-08-2018

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6 naar 9 procent en dat gaan huishoudens in hun beurs voelen. Gemiddeld zijn ze per jaar 300 euro duurder uit, zo heeft ING’s Economisch Bureau becijferd. Onder het lage btw-tarief vallen boodschappen, de kapper en medicijnen maar ook boeken en theaterkaartjes. Oftewel: de verhoging van het lage btw-tarief raakt iedereen.

Volgens de berekeningen van ING’s Economisch Bureau leidt de verhoging van dat lage btw-tarief van 6 naar 9 procent ertoe dat de inflatie zo’n 0,6 procent extra toeneemt. Omgerekend is een huishouden daardoor gemiddeld op jaarbasis 300 euro extra kwijt. De hogere inkomens zullen het wel iets meer in hun beurs voelen dan de lagere inkomens, zeggen de economen wijzend op een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reden: zij geven vaak meer geld uit aan kunst en boeken. Ook eten ze doorgaans
duurder.

De verhoging moet in totaal zo’n 3,1 miljard euro in het laatje van de schatkist brengen. Het grootste deel van die rekening wordt opgehoest door consumenten: 75 procent. Oftewel: 2,3 miljard euro. De rest (0,8 miljard) komt van de bedrijven. ,,Een btw-verhoging wordt vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen’’, schrijven de economen van ING. Overigens is de verwachting dat
de meeste huishoudens er volgend jaar per saldo in koopkracht op vooruitgaan, ondanks de btw-verhoging. Het kabinet verlaagt namelijk tegelijkertijd de inkomstenbelasting voor werkenden. ,,Dat heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Werken wordt zo namelijk lonender. Als werknemers netto meer overhouden, zullen ze doorgaans bereid zijn om meer te werken.”

ING noemt de ingreep goed voor de welvaart. Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstorend. ,,Dan gaan consumenten relatief meer kopen van laag belaste producten, dan dat ze zouden doen als er maar één tarief zou zijn”, schrijven de experts. Ze pleiten er daarom voor één uniform btw-tarief in te stellen.

Lees verder

Huurder Schier als eerste aardgasvrij?

11-08-2018

Wie tegen gas is, moet zich ook inspannen voor alternatieven. Dat vindt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.
Als het aan haar ligt, wordt het Waddeneiland over een aantal jaren compleet aardgasvrij.

Op de valreep van de inschrijftermijn heeft ze een aanvraag gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Via haar bronnen in Den Haag hoorde ze dat het ministerie het jammer vond dat zo weinig kleine gemeenten wilden meedoen aan het project voor aardgasvrij wonen. ,,Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, overlegd, een weekendje doorgewerkt en de aanvraag de deur uitgedaan.” In totaal is er voor 4,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Of Schiermonnikoog het geld krijgt, hoort Van Gent op 1 oktober: ,,Maar ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat er diversiteit zit in de gehonoreerde projecten. Het gaat er
ten slotte om hiervan te leren.”

Eerder maakte de gemeente Tytsjerksteradiel bekend een aanvraag te hebben gedaan. De gemeente wil Garyp loskoppelen van het gas. Dankzij het zonnepark zou het dorp, als het van het gasnet gaat, zelfs helemaal zelfvoorzienend kunnen zijn. Op Schiermonnikoog gaat het om het loskoppelen van 98 huurwoningen van WoonFriesland. De woningcorporatie was toch al van plan te huizen te renoveren, te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Als extraatje moeten ze nu van het gas af. Voor de huurders betekent de omschakeling
geen extra investering. 

Dat ligt anders voor de ongeveer honderd panden en huizen in particulier eigendom op het eiland. Van Gent hoopt dat die mensen meedoen als er een flinke subsidie tegenover staat. Als Schiermonnikoog de subsidie krijgt, gaat Van Gent in conclaaf met de bewoners over hun wensen en de mogelijkheden.

Windenergie
Tegelijkertijd met het aardgasvrij maken, bekijkt Schiermonnikoog de mogelijkheden om eigen energie op te wekken op het eiland door middel van zonne-energie of windenergie. ,,Dat laatste ligt gevoelig, maar toch willen we het onderzoeken.” De notitie moet na de zomer klaar zijn. 

Lees verder

“Ik heb nog nooit met De Bewonersraad gebeld, maar ik ben super blij dat dit zo opgelost is”

08-08-2018

Wat was er aan de hand? Het mysterie van de verdwenen coniferen.

Een huurder van WoonFriesland kwam 's avonds thuis en miste haar hele erfafscheiding met meters coniferen...

Na een speurtocht met vele telefoontjes kwam ze bij De Bewonersraad terecht voor hulp. Want niemand wist wie hiertoe opdracht had gegeven.

De Bewonersraad kwam voor haar in actie en wist te achterhalen dat WoonFriesland toch opdrachtgever was. Een gesprek heeft plaatsgevonden en gelukkig voor mevrouw heeft WoonFriesland aangeboden voor een nieuwe erfafscheiding te zullen zorgen.

Lees verder

DOKKUM | Zorgen bij FNP over huurwoningen

01-08-2018

De FNP Noardeast-Fryslân maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Dat blijkt uit vragen die de partij aan de colleges van de fusiegemeenten stelt.

,,Wy hearre fan meardere kanten dat der benammen yn de doarpen in tekoart is oan hierwenningen”, zegt raadslid Johan Postema van FNP Dongeradeel. ,,Dêrneist hawwe wy fernaam dat de fraach by korporaasjes yn Noardwest-Fryslân tanaam is. Wy wolle graach witte of dat ek hjir sa is, hoe grut de tekoarten yn ús gemeenten binne en yn hokker plakken de fraach it grutst is.”

Volgens Postema speelt het tekort voor Dongeradeel onder meer in Raard en Holwerd. ,,De doarpsbelangen dêr binne bang dat it tekoart oan hierwenningen de krimp yn’e hân wurket. Omdatit oanbod lyts is, siket de jongerein earder in wenning yn in plak as Dokkum of noch fierder fuort. As se ienkear fuort binne komme se net sa gau wer werom.”

Lees verder

Vloer van 50 graden!

30-07-2018

Vorige week had heel Nederland te maken met hoge zomerse temperaturen. Maar een gezin dat huurt bij WoonFriesland had te maken met een vloer van 50 graden en een temperatuur in de woning van 40 graden!
De oorzaak was het pas aangebrachte celbeton (isolatie onder de vloer) in de kruipruimte. Bij het uithardingsproces komt warmte vrij en aangezien het al erg warm was, ging dit dubbel op.

WoonFriesland wilde het probleem in eerste instantie oplossen met een airco in de slaapkamer, die het hele appartement zou moeten koelen. Maar na inmenging van de Hulpdienst van De Bewonersraad is er een passende oplossing gevonden: de bewoners mochten t/m vandaag in een hotel verblijven.

Lees verder

Meer huurwoningen in handen van beleggers

30-07-2018

Voor het eerst zijn er meer dan 1 miljoen woningen in handen van investeerders, laat BNR nieuwsradio weten op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan zowel om grote beleggers als om kleine particuliere verhuurders. Die laatste groep bezit zo’n 400.000 huurwoningen. Door de lage rente is het voor particulieren interessant om  woningen te kopen voor de verhuur.

Daarmee is het particuliere woningbezit een nieuwe melkkoe geworden, stelt Jansen bij BNR nieuwsradio. 'Voor particuliere beleggers is het erg interessant om woningen te gebruiken om een hoog rendement te halen.'

Lees verder

Schadevergoeding Gluurverhoging

29-07-2018

Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen een standaard antwoord van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht.

De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die van 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaalde. Er was in deze periode namelijk geen wettelijk grondslag voor het delen van inkomensgegevens van huurders met verhuurders. De belastingdienst deed dit wel, en moet de huurder daarom compenseren voor de extra huur. 

Tot de uitspraak in het beroep (door de Raad van State) volgt, hoeft de Belastingdienst inderdaad nog geen beslissing te nemen over het eventuele uitbetalen van de geclaimde schadevergoeding. Het is niet bekend wanneer deze uitspraak volgt.
Huurders hoeven niet te reageren op de brief. Huurders die nog geen vordering hebben gestuurd, kunnen dat alsnog doen. 

Lees verder

Vacature bij de Hulpdienst

25-07-2018

 

In verband met ouderschapsverlof zoeken wij onder onze leden een tijdelijke collega bij de

Hulpdienst

4 uur per week 's ochtends
elke donderdag van 20 september 2018 t/m 31 januari 2019

 

 

De Hulpdienst helpt leden van De Bewonersraad bij vragen of problemen. Bijvoorbeeld over onderhoudskwesties, de huurprijs, woningverbetering, overlast, klachten, opzeggen van de huur, et cetera. Via de chat, mail en telefoon staat de Hulpdienst de leden ter beschikking.


Wat vraagt De Bewonersraad van u?

·         U kunt goed luisteren om soms de vraag achter de vraag helder te krijgen;

·         U bent handig met het gebruik van een pc, u beheerst Word en Excel, enige kennis van Access zou mooi zijn,
           voor het schriftelijk vastleggen van de situatie, klacht of afspraken;

·         U beheerst het Fries in woord;

·         U bent leergierig en nieuwsgierig en u heeft belangstelling voor het vinden van antwoorden op vragen van leden;

·         U bent lid van De Bewonersraad.
 

Wat biedt De Bewonersraad aan u?

·         Inschaling in trede 1 van de functieschaal ‘adviseur klant en informatie’.
          Voor 4 uren per week bedraagt het bruto basissalaris € 16,47 per uur.
          Dit bruto basissalaris wordt maandelijks verhoogd met 19,5%: 8% bruto vakantiegeld,
          5% bijdrage oudedagvoorziening en 6,5% eindejaarsuitkering;

·         Een collegiale werkomgeving, waarop u altijd kunt terugvallen;

·         Een inwerkperiode tot 20 september a.s;

·         Werkervaring, die er toe doet. En een bijdrage aan uw CV.
 

Meer informatie of solliciteren?
Wilt u meer weten over de taakinhoud, of mogelijk de gevolgen voor uw uitkering, dan kunt u bellen met Nynke Tamsma (t/m 31 juli) of Gea Herz (vanaf 1 augustus), telefoon: 058 – 216 5457. Informatie over De Bewonersraad vindt u ook op www.debewonersraad.nl of op Facebook.
Solliciteren bij De Bewonersraad kan via e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl, ter attentie van Nynke Tamsma. De sluitingstermijn is 12 augustus. Kennismaking met de werkplek en collega’s is op maandag 3 september. Start werkzaamheden is op donderdag 6 september.

 

Lees verder

Corporatie stopt verkoop van huurwoningen

23-07-2018

Wonen Noordwest Friesland stopt met de verkoop van huurwoningen omdat er momenteel een grote vraag naar huurhuizen is.
Waar mogelijk haalt de woningcorporatie huurwoningen terug die op de nominatie staan voor verkoop. Het speelt vooral in de kernen Sint
Annaparochie, Dronryp en Menaam, licht beleidsmedewerker Germ Reitsma toe.

Huurwoningen die al verkocht zijn, maar met een terugkoopverplichting aan de corporatie, zal de corporatie terugnemen als de eigenaar
er vanaf wil. Als ze tenminste geschikt zijn voor de huurmarkt. Ook woningen waar de laatste huurder vertrekt en die in de planning
stonden om verkocht te worden, blijven in de verhuur. ,,We wilden dik twintig woningen per jaar verkopen, maar dat halen we zeker niet.’’
Een voorbeeld is de Van Wijngaardenstraat in Sint Jacobiparochie waar huurwoningen op de nominatie stonden voor verkoop. Die blijven
nu in de huurmarkt. ,,Het is een positieve ontwikkeling vergeleken met zo’n zeven jaar geleden. Toen was er leegstand en hadden we
moeiteomons bestand te verhuren. We gaven zelfs premies van 250 euro als iemand een huurder aandroeg.’’

Er is een sterke stijging van de huurvraag. Kwamen er vijf jaar geleden gemiddeld zeven reacties op een huurwoning, nu zijn dat er gemiddeld dertig. Voor grote steden zijn dat geen grote aantallen, maar voor de plattelandscorporatie wel. ,,Er zit meer druk op. De wachttijden lopen op tot minimaal een jaar.’’ Naar een verklaring zoekt de woningbouwvereniging nog. ,,Omdat we jaarlijks monitoren, kunnen we hier direct op inspelen. Toen we de toenemende huurvraag zagen, dachten we: hier moeten we wat mee.’’ Als mogelijke oorzaak noemt Reitsma starters die niet altijd meer een woning kunnen kopen. Zij worden weer richting huurmarkt gedreven. De grote vraag komt vooral van één- en tweepersoonshuishoudens. Starters die willen wonen in kernen waar wel wat voorzieningen zijn, zoals
een supermarkt. Het is precies de groep waar de stichting momenteel voor bouwt.

De ontwikkeling staat lijnrecht tegenover de resultaten uit een onderzoek van Partoer. Daaruit bleek dat het grootste deel van de starters op de woningmarkt niet in de dorpen wil wonen. Het is voor corporatie Elkien aanleiding om zich terug te trekken uit de kleine dorpen en het woningbezit daar af te stoten. Het onderzoek speelde in dorpen met grote kernen als Leeuwarden, Sneek of Heerenveen in de nabijheid. 
Elkien heeft altijd een ander beleid gevoerd dan Wonen Noordwest Friesland, constateert Reitsma. ,,Wij hebben ons nooit teruggetrokken
uit de dorpen, ook niet toen het minder ging. Wij vinden dat er huurwoningen moeten zijn voor wie op deze manier in eigen dorp wil blijven
wonen.’’ Het komt ook doordat Noordwest Friesland een echte plattelandscoöperatie is, denkt Reitsma.

Noordwest Friesland probeert huurders tevens te sturen. Wie snel een woning zoekt, wordt verzocht niet lukraak overal op te reageren.

Lees verder

SNEEK | Bewoners verliezers bij verkoop Parkflat Stadsfenne

23-07-2018

De 114 appartementen van Parkflat Stadsfenne in Sneek gaan in de verkoop. De eigenaren wacht mogelijk een fors verlies.
,,We moeten er voor zorgen dat Parkflat Stadsfenne in Sneek nog jaren een fijne plek voor ouderen is’’, omschreef bestuursvoorzitter Wouter Willems vorig jaar de taak van het bestuur van de serviceflat. Er werd een toekomstvisie opgesteld, die heeft geleid tot verkoop van de 114 flatwoningen.

De eerste gesprekken met potentiële kandidaten zijn gevoerd. Toch heerst er onrust en onvrede. Een aantal woningeigenaren heeft het
gevoel dat het bestuur mogelijk andere belangen heeft. En dat bewust is aangestuurd op de verkoop, waarbij ontwikkelaars mogelijk miljoenen euro’s in hun zak steken. De eigenaren reppen van tegenwerking, onlogische keuzes en onjuiste voorstelling van zaken.
Bestuursvoorzitter Wouter Willems ontkent een sturende rol. ,,Wij hebben hierin geen positie. Persoonlijk maakt het mij niet uit welke
kant de leden op willen.’’


Sinds de mededeling van het bestuur, najaar 2017, dat op korte termijn 3,5 miljoen euro nodig is voor onderhoud aan het uit 1971 daterende wooncomplex, is er ongerustheid onder de veelal oudere bewoners. Door het bestuur zijn de voorbije maanden verschillende scenario’s uitgewerkt om de serviceflat te kunnen laten voortbestaan. Een ingewikkelde bijkomstigheid is de coöperatieve structuur van de
serviceflat. Er zijn 73 particuliere eigenaren (deels bewoners, deels erven).
De overige 41 appartementen zijn gezamenlijk bezit. Deze woningen worden verhuurd. Als coöperatie is het lastig om geld te vergaren
om het onderhoud uit te voeren. De voorgestelde mogelijkheden varieerden van een eenmalige storting van 50.000 euro, de oprichting van
een vereniging van eigenaren (vve) of verkoop tegen een lagere prijs.
Onlangs is door de leden gestemd over de verschillende mogelijkheden. Voor verkoop stemden 35 leden, voor een vve 25. De uitwerking
van de verkoop zal maanden kunnen duren. ,,We zijn nu bezig met het opstellen van een bidbook voor investeerders of financiers. Daarin
zijn ook allerlei voorwaarden opgenomen waaraan deze partijen moeten voldoen’’, zegt Willems. Opmerkelijk is dat de  onderhoudswerkzaamheden nu 1 miljoen euro lager uitvallen. Dit komt door te kiezen voor een ‘pragmatische aanpak’ in plaats van een ‘modelmatige’. Willems: ,,De leden vonden het een hoog bedrag, dus toen zijn we gaan kijken of het ook anders kon. Maar als we het gebouw toekomstbestendig willen maken, zullen we andere aanpassingen moeten doen. Die kosten veel geld en dan kom je ongeveer weer op hetzelfde bedrag uit.’’

Volgens deskundig onderzoek is het gebouw in redelijke tot goede staat. Een deel van de oudere bewoners zou onvoldoende inzicht in de materie hebben en gemakshalve vertrouwen op het bestuur. Daartegenover staat dat voor bewoners, die na verkoop hun woning kunnen huren van de ontwikkelaar, snel een einde komt aan de onduidelijkheid. Ook een aantal erven wil graag snel van de woningen en bijbehorende betalingsverplichtingen af. Dat er verdeeldheid is onder de eigenaren is logisch, meent de voorzitter. ,, Van meet af aan heb ik gezegd dat dit traject 73 verliezers telt.’’
Een door bewoners en eigenaren gevormde klankbordgroep adviseerde na onderzoek voor de variant met een vve. Volgens sommigen is
deze optie door het bestuur niet serieus aan de eigenaren voorgelegd. Met de vve bedraagt het verlies enige tienduizenden euro’s als erven kiezen voor directe verkoop van hun appartement. Eigenaar/bewoners zullen weinig tot niets merken. Bij verkoop en terughuur zal een ieder een forse financiële schade lijden.

De vrees bestaat dat investeerders een laag bod zullen doen, dat uiteindelijk door de bewoners geaccepteerd moet worden. Ook leeft de
angst dat de nieuwe eigenaar bewust aanstuurt op een vermindering van het woongenot en beëindiging van de zorgverlening. Dat maakt de weg vrij om de appartementen voor een hogere prijs te verkopen. In geval van opzettelijk gecreëerde leegstand ontstaat nog een andere optie: sloop van de Parkflat en nieuwbouw. Het bestemmingsplan staat die mogelijkheid toe. De herbouwwaarde en winst voor de ontwikkelaar zou een veelvoud zijn van de aanschafprijs.Ookhier nuanceert Willems. ,,Dat mag in Nederland niet. Die voorwaarden zijn er niet voor niets. Zeker de eerste tien jaar zal er weinig veranderen.’’

Lees verder

Celstraffen verdachten in zwendelzaak Vestia

18-07-2018

De twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia zijn veroordeeld tot celstraffen.
De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Marcel de V. (52) zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in
geschrifte en witwassen. Hij kreeg gisteren drie jaar cel opgelegd, na een eis van vier jaar. Arjan G. (47) is schuldig bevonden aan omkoping en fraude en kreeg 2,5 jaar cel, na een eis van vier jaar en negen maanden.

De twee waren de spil in een omkopingsschandaal bij de destijds zeer grote woningcorporatie. V. was kasbeheerder bij Vestia en G. financieel tussenpersoon. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af - ter waarde van 23 miljard euro - voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia.

Uiteindelijk bleek dat De V. en G. voor deze contracten zelf heimelijk ruim 20 miljoen euro aan commissie opstreken. G. ontving deze ‘fees’ en betaalde de helft aan De V., die binnen Vestia veel vertrouwen en vrijheid genoot.

Lees verder

Corporaties blij met vermindering uitvraag

18-07-2018

Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Dit is een van de positieve geluiden tijdens de startbijeenkomsten van het expertteam van SBR-wonen. Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben kritisch naar het proces van het aanleveren van gegevens gekeken. Op basis daarvan is het detailniveau projectopvraag geschrapt.

Verder kwamen tijdens de bijeenkomsten suggesties aan bod voor vereenvoudigingen aan de uitvraag. De toezichthouders Aw, WSW en het ministerie van BZK nemen deze mee in het proces. Ook de onderliggende taxonomie kwam aan de orde.

Lees verder

LEEUWARDEN | Huurders met hoge lasten nu helpen

16-07-2018

Huurders met lage inkomens en hoge lasten in Leeuwarden komen in de knel. De gemeenteraad wilde hier vorig jaar werk van maken. Vereniging PEL constateert dat er een jaar later nog geen plan ligt en doet een voorstel. PEL pleit voor een fonds waaruit huurders een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Zomer 2017 was een onderzoek klaar van Leeuwarden, de woningcorporaties en de huurderskoepels Nieuw Elan en de Bewonersraad over de vraag of de woonlasten plus zorgkosten e.d. voor huurders met lagere inkomens niet te hoog werden. In het onderzoeksrapport Woonzorgquote in Leeuwarden was de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge woonzorgquote (wze) heeft. Dat is de optelsom aan uitgaven huur, servicekosten, energie, gemeentelijke belastingen, basisverzekering zorg en waterschapslasten versus het netto inkomen plus huurtoeslag en zorgtoeslag.
In totaal hadden 2484 (43,5 procent) van de onderzochte 5706 huishoudens een wze die boven de 40 procent van het netto inkomen ligt.
Daarom nam de gemeenteraad op 10 juli 2017 een motie aan waarin stond dat er een ‘aanvalsplan’ moest komen met maatregelen. Dat plan kwam er niet. 

Daarom heeft PEL drie voorstellen voorgelegd aan de raad, die worden onderschreven door de Bewonersraad.
1. Voor corporatiehuurders die een hogere woonzorgquote hebben dan 40 procent worden de huren bevroren. We willen aansluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en kijken naar huurders die netto inkomsten hebben van maximaal 120 procent van het voor hen geldende bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan de bedragen die daarvoor gelden bij de bijstand. Dit kan, als de corporatie haar huursombenadering (gemiddelde huurstijging over al haar woningen) zo uitrekent dat bedoelde groep 0 procent huurverhoging krijgt en de overige huurders wél een bepaalde huurverhoging en dat het resultaat is, dat de corporatie haar geplande gemiddelde huurstijging qua totaalbedrag gewoon krijgt, zodat dit hen per saldo niets kost.
Deze huurders kunnen dit aanvragen bij een huur van minimaal 417,34 euro per maand en maximaal 710,68 euro per maand. Bij de huurtoeslag is dit het gebied tussen de kwaliteitskortingsgrens en de maximale huur voor een ‘sociale’ huurwoning. Voor huurders met een erg hoge woonzorgquote zagen wij graag dat op indicatie van een derde (bijv. schuldhulpverlening) urgentie mogelijk is voor verhuizing naar een goedkopere woning. De corporaties moeten ook afzien van huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen.

2. De gemeente stelt een EBZ-fonds (energie/belastingen/zorgkosten) in voor huurders die meer (vaste) kosten hebben dan 40 procent
woonzorgquote. Is niet bedoeld voor de kale huur, maar een financiële (EBZ) tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks aan te vragen
forfaitaire onkostenvergoeding via een schenking. Dit fonds betaalt ook geld aan huurders die particulier huren. Zij kunnen ook meer dan 40 procent kwijt zijn qua woonlastenquote. De huurhoogte mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huur.
Hoe komt dit fonds aan geld? De gemeentelijke belastingen bestaan met name uit inkomsten OZB, rioolrecht en precariorechten. Die gelden zijn vrij besteedbaar. Jaarlijks stelt de raad vast, dat een percentage hiervan wordt geoormerkt voor het EBZ-fonds. Daarnaast nemen particuliere fondsen deel aan het EBZfonds, zoals fondsen voor armoedebestrijding. Ook netwerkbeheerder Liander en Wetterskip Fryslân nemen deel aan het fonds, evenals energieproviders als Essent en NUON en zorgverzekeraars met veel klanten in Leeuwarden, zoals De Friesland.
PEL is voor een vast bedrag per huishouden, dat de vastgestelde woonzorgquote terugbrengt tot 40 procent.

3. De veroorzakers van de hoge woonzorgquote wordt gevraagd om voor in elk geval een aantal van deze mensen betaald werk te scheppen. Gelet de komende energietransitie denken we vooral aan de netwerkbeheerder, energieproviders met veel klanten in Leeuwarden en daarnaast aan de installatiebranche. Tevens zou er ook bekeken moeten worden of ook bij de woningcorporaties en
enige zorgproviders en bij Wetterskip Fryslân extra betaalde banen geschapen kunnen worden.
 

 

Lees verder

Commissie Van Bochove evalueert voor Aedes Woningwet

13-07-2018

Een commissie met voormalig Tweede Kamerlid Van Bochove (voorzitter) en voormalig minister Spies gaat de Woningwet uit 2015 evalueren. Aedes heeft de commissie gevraagd de evaluatie uit te voeren. De commissie kiest zelf haar onderzoeksvragen en werkwijze. Van Bochove: ‘We analyseren het functioneren van de Woningwet, maar kijken ook vooruit: hoe kan de sector haar opgaven in de toekomst uitvoeren en waar zitten de grenzen van de wet.’ De evaluatie moet eind dit jaar klaar zijn.

De Woningwet werd van kracht op 1 juli 2015. Bij invoering werd afgesproken de wet na drie jaar te evalueren. Er loopt op het moment een evaluatie van de Woningwet in opdracht van het ministerie van BZK. Wat Aedes betreft is die evaluatie te smal ingestoken. Aedesvoorzitter Marnix Norder: ‘Het ministerie kijkt vooral of corporaties aan de wet voldoen. Maar dan mis je principieel wat. Helpt de wet corporaties te doen wat we van ze mogen verwachten? Zijn er dingen onmogelijk die wel gewenst zijn? Blijft dat zo in de toekomst? En welke neveneffecten heeft de wet? Dat zijn voor ons kernvragen. Daarom hebben we een commissie met deskundigen die veel met de wet te maken hebben, gevraagd er op die manier naar te kijken.’

Onderzoeksvragen
Commissievoorzitter Bas Jan van Bochove (nu burgemeester van Weesp) was van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer woordvoerder Wonen. Hij nam destijds via een motie het initiatief voor de parlementaire enquête woningcorporaties, die leidde tot de Woningwet. De eerste stap van de commissie is dat zij de onderzoeksvragen gaat formuleren. Van Bochove: ‘Naast een analyse van het functioneren van de Woningwet willen we vooruitkijken hoe de sector haar maatschappelijke opgaven in de toekomst kan uitvoeren. En waar de grenzen van de wet dan zitten’.

Maatschappelijke opgaven
De maatschappelijke opgaven van corporaties veranderen. Het is de vraag of de Woningwet als wettelijk kader corporaties genoeg mogelijkheden blijft bieden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De commissie kijkt bij haar evaluatie daarom nu naar de vier thema’s op de Woonagenda  van Aedes, maar ook naar de verduurzamingsopgave (Klimaatakkoord) en de Nationale woonagenda van minister Ollongren.

Werkwijze
De commissie moet ook haar werkwijze nog bepalen. Van Bochove: ‘Het is mogelijk dat we ook vragen aan woningcorporaties gaan stellen. We zijn vooral geïnteresseerd hoe de wet in de praktijk uitwerkt.’ De evaluatie is eind dit jaar klaar zijn en wordt tegelijkertijd met de evaluatie van het ministerie gepresenteerd. 

Samenstelling Aedes-commissie Evaluatie Woningwet
-       Bas Jan van Bochove, voorzitter. Voormalig Tweede Kamerlid en via een motie initiatiefnemer voor de parlementaire enquete woningcorporaties. Nu burgemeester van Weesp.

-       Liesbeth Spies, was minister van Wonen in de periode dat de Woningwet behandeld werd. Nu burgemeester van Alphen aan den Rijn.

-       Jeroen Olthof (directeur zorginstelling De Jutters Lucertis)

-       Eelkje van de Kuilen (AKD advocaten)

-       Marije Pruis (adviseur FRAEY, Partners in Publieke Waarde)

-       Carla van de Wiel (bestuurder Treant Zorggroep en voormalig bestuurder woningcorporatie Vidomes)

 

Praktijkverhalen Woningwet welkom

Aedes en de evaluatiecommissie horen graag van woningcorporaties waar ze tegenaan lopen in de Woningwet bij het uitvoeren van hun werk. Welke vraagstukken kunt u niet meer oplossen en welke gevolgen heeft dat? Wat ziet u gebeuren in gemeenten, wijken en complexen waar u werkt? Dat maken we het liefst zo concreet mogelijk. Waar knelt de Woningwet en aanpalende wetgeving? Meedenken is van harte welkom en kan via een e-mail aan woningwet@aedes.nl.

Lees verder

Woonwagenbewoners hebben recht op standplaatsen

12-07-2018

Gisteren heeft Secretaris Generaal Maarten Schurink het nieuwe beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid aan de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen overhandigd. Het beleidskader legt vast dat woonwagenbewoners recht hebben op hun manier van leven en net als andere huurders kans moeten hebben op een plek om te wonen.

De ombudsman oordeelde eerder dat het bestaande woonbeleid rond woonwagenbewoners in strijd is met het recht op gelijke behandeling. Met het beleidskader komt een eind aan het uitsterfbeleid, dat er op gericht was het aantal standplaatsen steeds verder af te bouwen.

 

Gemeentelijk beleid

Sabina Achterbergh van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland toonde zich dankbaar, “Na 10 jaar strijden is dit een een heel mooi moment. Het heeft veel tijd energie gekost, maar hier zijn we blij mee”. Zij bleef echter ook strijdbaar, “Uiteraard blijven we er wel boven op zitten dat gemeenten zich hier nu ook aan gaan houden.” Dat laatste zei ook Schurink namens de minister toe.

 

Woonvisie op woonwagens

Woonwagenbewoners met een lager inkomen hebben binnen een redelijke termijn recht op standplaats, net als andere huurders recht hebben op een woning. De gemeente moet de behoefte aan standplaatsen onder woonwagenbewoners in kaart te brengen en dit meenemen in haar 'woonvisie'. Corporaties moeten standplaatsen en woonwagens gaan verhuren,. Dat past ook prima bij hun taak en rol als verhuurder. Standplaatsen met en zonder woonwagen worden vaak verhuurd en vallen daarmee onder het huurrecht. Zo kan je huurtoeslag krijgen en is er een puntenstelsel van kracht. Huurders van standplaatsen hebben dezelfde participatierechten als gewone huurders en dus geldt de Overlegwet ook voor hen. Daarmee hebben zij gelijk in ingang voor overleg met hun verhuurder.
 

In actie voor woonwagenbewoners Smallingerland
De Bewonersraad ondersteunt de Woonwagenbewoners Smallingerland in hun al jarenlange kwestie om het aantal standplaatsen te verhogen. Realisatie zou al in de vorige Collegeperiode plaatsvinden, maar nog steeds is daar niets van terecht gekomen. 

Lees verder

Betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?

10-07-2018

Leden van De Bewonersraad ontvingen de Nieuwsbrief met het thema: betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?
Met name bedoeld voor die leden, die door de specifieke aanpassing van hun individuele woning en de huurverhoging in betaalbaarheidsproblemen lijken te komen. De Bewonersraad wil inzicht krijgen in de omvang van de problematiek en inventariseert nu onder de leden wie in betalingsproblemen dreigt te komen door een overschrijding van huur- of woonquote.

Op de achterkant van de Nieuwsbrief staat een schema dat de leden in kunnen vullen. Daarmee wordt meteen inzichtelijk of men in de categorie valt.

De Bewonersraad zet zich actief in voor betaalbaarheid! Doel is om met de verhuurder voor deze leden tot een goede maatwerkoplossing te komen.

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gratis zonnepanelen voor huurders

10-07-2018

Beantwoording Kamervragen lid Beckerman over het bericht gratis zonnepanelen voor huurders (ingezonden op 22 juni 2018), door minister Ollongren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman over het bericht gratis zonnepanelen voor huurders. 
 

Lees verder

Hoofdlijnen klimaatakkoord bekend

10-07-2018

Vandaag is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Aan verschillende tafels is overlegd over maatregelen om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050.

De afspraken die aan de klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers het komend najaar uit in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli 2018 tijdens een ledencongres van Aedes. Op 10 juli 2018 overhandigde Ed Nijpels de stand van zaken van het Klimaatakkoord aan minister Wiebes (Klimaat).

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, lichtte de tussenstand toe van de vijf sectortafels waaraan allerlei partijen overleggen over een te sluiten Klimaatakkoord. Nijpels: 'Niemand is weggelopen. Iedereen moet meedoen om het Klimaatakkoord tot een succes te maken’.

 

Hoofdlijnen uitwerken
Aan iedere tafel zijn hoofdlijnen vastgesteld, die in de zomer doorgerekend worden. Daarna legt het kabinet de plannen met een reactie voor aan de Tweede Kamer. Minister Wiebes: ‘We zullen daarbij met voorrang kijken naar de haalbaarheid en naar de betaalbaarheid voor huishoudens’. Vervolgens gaan alle partijen, met de reactie uit de politiek in het hoofd, verder met het uitwerken van de hoofdlijnen tot concrete plannen. Zo ontstaat het definitieve Klimaatakkoord, planning is dat dit eind dit jaar klaar moet zijn.

Tussenstand
Ook de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen.

Financiering
Corporatiebestuurders besloten op het Aedescongres om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld’. Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’

Lees verder

Stichting Eropaf wil verbod op huisuitzettingen

09-07-2018

Een huisuitzetting heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor degenen die uit hun huis worden gezet, ook voor de samenleving. De materiële en maatschappelijke schade is enorm. Vroegtijdig ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is volgens Eropaf een effectieve manier om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Maar omdat iedere ontruiming er een te veel is, moet er een verbod komen.

 

Handreiking vernieuwd

Vrijdag 6 juli hield Eropaf in Amersfoort een symposium over huisuitzettingen. Dit naar aanleiding van de tweede, totaal herziene, druk van de ‘Handreiking Voorkomen huisuitzettingen (externe link)’. Er namen zo’n 70 mensen deel aan het levendige symposium, onder wie bewindvoerders, incassomedewerkers van woningcorporaties, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en deurwaarders.

 

Vroegtijdig ingrijpen werpt vruchten af

Volgens Mark Räkers van Eropaf heeft het vroegtijdig ingrijpen bij huurschuld ruimschoots zijn vruchten afgeworpen. Sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen fors gedaald. Volgens cijfers van Aedes, de brancheorganisaties van woningcorporaties, met bijna de helft van zo’n 7000 naar 3500 dit jaar, waarvan de meeste door huurschuld. Räkers: ‘‘De daling is hartstikke mooi, maar waarschijnlijk zijn het er toch aanzienlijk meer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op wat er in de commerciële huursector gebeurt. En de vrijwillige vertrekkers, ook wel 'Noorderzonnetjes' genoemd, worden niet meegerekend.’’

 

Pleidooi voor verbod op huisuitzetting

Maar volgens Räkers is iedere huisuitzetting als gevolg van huurschuld er een te veel. ‘‘Uit je huis gezet worden is een traumatische ervaring, vooral voor gezinnen met kinderen. Onze vroeg-eropaf-aanpak is erop gericht om samen met woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners en deurwaarders huisuitzettingen te voorkomen. Dat ingrijpen gebeurt al bij twee maanden huurachterstand. Dan heb je nog een heleboel tijd om huisuitzetting te voorkomen. Maar helaas lukt dat niet altijd en daarom pleiten wij voor een verbod op huisuitzettingen.’’

 

Terugklapcontracten

Een medewerker van de Federatie Opvang vertelde goede ervaringen te hebben met zogeheten ‘terugklapcontracten’. Daarbij neemt de woningcorporatie of de gemeente bij een huurschuld het huurcontract tijdelijk over, totdat de huurder weer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. ‘‘Dat vinden we niet alleen uit mededogen, maar het is ook financieel verstandig. Een ontruiming is behalve een ingrijpende gebeurtenis, namelijk ook heel duur.’’

 

Motie

Ook in politiek Den Haag wordt inmiddels de noodzaak van het terugdringen van huisuitzettingen ingezien. Op 27 juni nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA-Kamerlid Peters die de regering oproept met gemeenten ‘‘af te spreken dat afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen voortaan deel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede’’ .

Lees verder

Woningcorporaties: versnellen verduurzamen huurwoningen onmogelijk zonder extra geld

06-07-2018

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Dat mag echter niet ten koste gaan van hun kerntaak: zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord, dat het kabinet graag dit jaar met partijen wil sluiten. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli tijdens een ledencongres van branchevereniging Aedes.

Aedes neemt deel aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, waarvan Diederik Samsom voorzitter is. De inzet van corporaties is eerder vastgelegd in een position paper: woningcorporaties kunnen en willen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Ze verduurzamen hun woningen, maar de belangrijkste opgave is om voldoende huizen te bouwen en om de huren voor bewoners betaalbaar te houden. Alles tegelijk is financieel niet mogelijk en het is niet redelijk dat de sociale huursector als voorloper extra kosten voor haar rekening neemt.

Tussenstand
De klimaattafel heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen. Op dinsdag 10 juli presenteert Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, de tussenstand, samen met die van de andere vier klimaattafels.

Gelijk oversteken
Corporatiebestuurders besloten op basis van de tussenstand mee te blijven praten over uitwerking van de hoofdlijnen. Ze gaven hun vertegenwoordigers mee dat de doelen die in een akkoord komen realistisch moeten zijn. En ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld’. Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

Randvoorwaarden
De hoofdlijnen worden in het najaar uitgewerkt en volgens planning ligt er eind dit jaar een Klimaatakkoord. Dat wordt dan aan de leden van Aedes voorgelegd. Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. Anders zijn de ambities niet haalbaar. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’

Lees verder

Leeuwarden | Na brand in Leeuwarder flat twee dagen niet op het balkon

04-07-2018

De bewoners van een twaalfhoogflat in de wijk Bilgaard mogen twee dagen hun balkon niet op, vanwege mogelijke asbestneerslag na een korte uitslaande brand.

De brand ontstond even voor het middaguur in een appartement op de hoogste verdieping. Toen de brandweer aankwam, was daar niemand aanwezig. Vijf voor half een werd het sein brand meester gegeven. Op dat moment waren alle flatbewoners al naar buiten gehaald. Die stonden, sommigen met de huisdieren op de arm, op het veldje bij de flat aan het Anjenplein. ,,Ik lag op de bank televisie te  kijken, en zag rook’’, zei een onderbuurman. ,,Even later hoorde ik knallen, van de ruiten die boven waren gesprongen.’’ Omdat er asbest was vrijgekomen, konden de bewoners niet dadelijk terug, en ook niet naar hun bij de flat geparkeerde auto’s. Tegen het eind van de middag was het asbest grotendeels opgeruimd en konden ze weer huiswaarts. In de loop van de avond werden ook de parkeerplaatsen weer vrijgegeven. Het onderzoek naar asbest, door  een extern bedrijf, gaat nog even door. Daarom zijn de balkons van de flat niet te gebruiken. Dat zal twee dagen duren, aldus Annemarieke Voortman, woordvoerder van WoonFriesland. De twaalfhoogflat aan het  Anjenplein stond bij WoonFriesland op de nominatie om opgeknapt te worden, vertelt Voortman. Sommige van de bewoners meenden dat  dat na de bouwvak al begint, maar het zal later in het jaar zijn, aldus de woordvoerder. Of dat door de brand nu eerder gebeurt is  onbekend. ,,Dat hangt van de noodzaak af.’’ 

Lees verder

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

04-07-2018

De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem dat midden 2019 van kracht moet worden.
Het nieuwe systeem heeft als voordeel voor woningzoekenden dat er nu één plek komt om zich in te schrijven en te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken.

Uniek in Nederland
Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: ‘Dat we op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de Drentse woningzoekenden. We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe bij elkaar.  Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.’

Eén plek voor inschrijving
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website Drenthe Huurt, met het beschikbare woningaanbod. Peeters: ‘In januari 2017 is de eerste stap gezet met de etalage Drenthe Huurt. Met de volgende stap creëren we samen met de huurdersverenigingen één centrale plek voor inschrijving en het reageren op woningen voor de woningzoekende in Drenthe en omgeving.’

Samenwerking is effectief
‘Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden. Onze inbreng is van waarde en samen beleid ontwikkelen blijkt effectief voor alle partijen’, zegt Jelly van den Bosch van de samenwerkende huurdersorganisaties.

Start zomer 2019
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gaat rond de zomer van 2019 van start. Peeters licht toe waarom dit nog even op zich laat wachten: ‘Elke woningcorporatie heeft eigen regels over bijvoorbeeld inschrijfgeld, het opbouwen van punten en urgentie. Om op de nieuwe manier samen te werken, moesten we komen tot een gezamenlijk beleid. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee. Nu gaan we aan de slag met het doorvoeren van die afspraken en de voorbereiding in al onze systemen.’

Lees verder

DRACHTEN | Accolade sloopt karakteristieke woningen Geelgorsstraat/Dwarsvaart

29-06-2018

Woningcorporatie Accolade wil 34 woningen aan de Geelgorsstraat (nr. 109-159) en de Noorderdwarsvaart (nr. 145-159) slopen en vervangen door nieuwbouw. De gemeente gaat akkoord.

Woningcorporatie Accolade wil woningen aan de Geelgorsstraat (nr. 109-159) en de Noorderdwarsvaart (nr. 145-159) slopen en vervangen door nieuwbouw. De gemeente is onder voorwaarden in principe akkoord met de plannen.
Accolade wil de 34 woningen slopen en vervangen door meer nieuwe woningen. Het past volgens de gemeente Smallingerland niet in het geldende woonbeleid, maar is stedenbouwkundig wel in te passen, omdat de huidige kavels heel diep zijn. Vanwege de huidige royale kavels en lage huurprijs is het de vraag hoe de bewoners zullen reageren op het voornemen van sloop-nieuwbouw. Minimaal 70% van de huurders moet instemmen met het voornemen voordat het plan uitgewerkt kan worden.

Het voorstel van Accolade is om de huidige woningen te vervangen door kleine grondgebonden woningen van ongeveer 65/70 m2, een huurprijs tot € 592,- en een energielabel A. De woningen worden alleen toegewezen aan de doelgroep volgens het passend toewijzen beleid. Deze groep komt vaak in aanmerking voor huurtoeslag.

Lees verder

Huurverlaging voor duizenden Groningse huurders

29-06-2018

Woningcorporatie Lefier, verhuurder van ruim 26.000 woningen in de provincie Groningen, gaat per 1 september de huur van 9.500 woningen verlagen. Huurders van die woningen gaan gemiddeld 9,8% minder betalen.

Veel van de overige Lefierhuurders krijgen dit jaar wél een huurverhoging. Zij zien hun huur met gemiddeld 3,4 % stijgen. Die huurverhoging gaat ook op 1 september in, en dus niet -zoals voor de meeste sociale huurders in Nederland- op 1 juli.

Kwaliteit woning leidend voor prijs
De huuraanpassingen zijn het gevolg van nieuw huurbeleid van Lefier. Dat nieuwe beleid moet zorgen voor een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Kleine, slecht geïsoleerde woningen op minder gewilde locaties worden goedkoper. Ruime, energiezuinige woningen op gewilde locaties worden stapsgewijs duurder.

Redelijke huur veel lager dan maximale huur
Voor iedere woning heeft Lefier een huurprijs bepaald die ze gezien de kwaliteit redelijk achten. 71,5 % van wat de woning maximaal mag kosten volgens het puntenstelsel: dat is daarbij het uitgangspunt.  Voor woningen met een slecht energielabel (E, F of G) gaat daar nog eens 5% af, met een matig label (C of D) is dat 2,5%. Voor ‘gewilde locaties’ (in Groningen betekent dat een WOZ-waarde boven de € 150.000) komt er juist 5% bij. Met een WOZ-waarde tussen € 90.000 en € 150.000 is dat 2%.

Direct een lagere huur, of stapsgewijs een hogere
Is een woning duurder dan de huurprijs die Lefier vindt passen bij de kwaliteit? Dan gaat de huur per 1 september 2018 omlaag. Vanaf 2019 wordt de huur van deze woningen alleen met de inflatie verhoogd.

Is een woning goedkoper? Dan krijgt de bewoner stapsgewijs een hogere huur. Dit gebeurt via de jaarlijkse huurverhogingen. Deze huurders krijgen de komende jaren een huurverhoging die overeenkomt met het maximale percentage dat volgens de overheid is toegestaan als er géén inkomensgegevens bekend zijn van een huurder.  Aan de ‘gluurverhoging’ (de extra huurverhoging voor huurders met een middeninkomen) doet Lefier dus niet mee.

In overleg met huurders
Het nieuwe huurbeleid kwam tot stand in overleg met de huurdersorganisaties die in het werkgebied van Lefier actief zijn. Vijf van zes daar actieve organisaties adviseerden positief over het nieuwe beleid van Lefier. Alleen in Slochteren (gemeente Midden-Groningen) was dat niet zo. Dat komt omdat de voorganger van Lefier (Stichting Woningbouw Slochteren) te veel goedkope woningen verkocht heeft. De huurdersorganisatie wil niet dat er door het nieuwe huurbeleid van Lefier straks te weinig aanbod is aan goedkope woningen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Elkien mag bezit Zuiderburen afstoten

29-06-2018

Corporatie Elkien mag 37 huurwoningen afstoten in de Leeuwarder Vinex-wijk Zuiderburen: twintig aan de Moezel, zeventien aan het
Frouwesân. Dit hebben b. en w. besloten. De huizen ‘liggen ver boven de liberalisatiegrens van 710 euro per maand’.

Beoogd koper is Stichting Woningmaatschap Leeuwarden, een grote beleggingsbeheerder. Destijds wilde Nieuw Wonen Friesland (voorganger van Elkien) graag corporatiebezit opbouwen in uitlegwijken. Tegenwoordig gebeurt dat nauwelijks.

Lees verder

BEETSTERZWAAG | ‘Elke plattelandsgemeente kan in 2035 energieneutraal zijn’

29-06-2018

Het nieuwe college van Opsterland wil dat de gemeente in 2035 energieneutraal is. Hoe reëel is die ambitie? Duurzaamheidsadviseur
Timo Veen uit Zwolle spardemet de formerende partijen over hun ideeën.

Het was Anko Postma, ondertussen begonnen aan zijn tweede termijn als wethouder voor Opsterlands Belang, die tijdens de formatie een belletje naar Timo Veen deed. ,,Of ik een avond langs wildekomenommet de partijen te praten over hun plannen voor duurzaamheid.’’
Veen is het type man dat past binnen het denken in de Opsterlandse politiek waar veel aandacht uitgaat naar lokale initiatieven. De Zwollenaar is betrokken bij verschillende initiatieven in Overijssel en trok afgelopen jaren in Hoonhorst de kar om het dorp te verduurzamen.

Wat wilden de partijen van u weten?
,,Ze hadden een spervuur aan vragen. De doelstellingomin 2035 energieneutraal te zijn, hadden ze al. Ze vroegen zich wel af, wat moet er gebeuren om het te halen? Hoe realistisch is dit? Dat heb ik hen voorgerekend.’’

En, is die ambitie realistisch?
,,Als er geen grote systeemveranderingen komen wel. Ik denk zeker dat Opsterland in dat geval in 2035 energieneutraal kan zijn. Helemaal exact kan je dat natuurlijk niet weten maar in mijn berekeningen kom ik dichtbij. Er moet veel energie opgewekt worden en daar begint dit college ook mee met het planomde komende vier jaar 100 hectare aan zonnevelden aan te laten leggen. Daarmee ben je een heel eind op weg.’’

Maar het kan anders lopen?
,,Je hebt niet alles zelf in de hand. Wat als we binnen vijf jaar massaal elektrisch gaan rijden? Of als we warme winters krijgen? Dan verandert de energievraag. Maar voor nu lijkt het me vooral belangrijk dat ze aan de slag gaan.’’ ,,Ze willen meters maken en daar
horen bepaalde keuzes bij. Dan gaat zon voor wind. Het vergunningstraject voor een molen duurt vijf of zes jaar. En wat we ook niet moeten vergeten, er moet energie bespaard worden. Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Maar dat gaat ook om  gedragsverandering bij de burger.’’ 

Dat lijkt me lastig. Hoe krijg je de inwoners mee?
,,Dat is inderdaad een van de grote opgaves. In ieder geval moet je als gemeente het goede voorbeeld geven. Maar het is ook zo dat we ons soms blindstaren op enkel het terugbrengen van de co2-uitstoot. Terwijl dat niet het grote verhaal is dat je moet vertellen. Het gaat erom: hoe worden we samen gelukkig? Daar is duurzaamheid een onderdeel van. Je moet samen kijken naar hoe je dorp er over tien jaar uit gaat zien. Wat wil je als gemeenschap? En ga daar samen mee aan de slag.’’

Kunnen andere gemeenten het streven van Opsterland volgen?
,,Ik denk dat dit voor de meeste plattelandsgemeenten hele haalbare plannen zijn. De meeste gemeenten hebben net als Opsterland geen grote industrie. Als die er wel is, zoals bijvoorbeeld in Delfzijl, zou ik voorzichtiger zijn.’’ ,,Punt is dat nu iedereen naar de ander zit te kijken. Maar dat ontslaat ons niet van onze plicht om zelf iets te gaan doen aan klimaatverandering. Dat kunnen we ons ook niet permitteren. Ik vind dat ook stoer aan Opsterland. Ze doen geen onomkeerbare dingen en ze kiezen nu wel een richting.’’

Lees verder

Dokkum | Corporatie Thús Wonen sloopt 56 huizen in De Westereen

28-06-2018

Thús Wonen start op 9 juli met de sloop van 24 woningen in de Salomon Levystrjitte in De Westereen. Over een jaar volgen er nog eens 32 stuks.

De huizen stammen uit 1957 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na de sloop komt hetzelfde aantal huizen terug. Er worden drie woontypen gebouwd: levensloopbestendig, voor tweepersoonshuishoudens en gezinswoningen. Die drie vormen komen onder één kap, zegt woordvoerster Wytske Venema van Thús Wonen. ,,Nu is er ook diversiteit in de straat en dat willen de bewoners zo houden.’

De corporatie wilde eigenlijk 112 woningen slopen in vijf deelgebieden in De Westereen. In drie deelgebieden waarin 56 huizen staan, kreeg Thús Wonen niet genoeg handen op elkaar om ook hier te slopen en nieuw te bouwen. Men was tevreden over het huis, zag op tegen het gedoe van verhuizen of vond de huurprijs van de nieuwbouwwoningen te hoog.

In de Salomon Levystrjitte zien bewoners wel de voordelen in van nieuwbouw. Na de sloop volgt de bouw, die in mei volgend jaar klaar moet zijn. De bewoners van het tweede deelgebied kunnen daarheen verhuizen. De 32 huizen waarin zij nu wonen, gaan dan tegen de vlakte. Ook hier volgt nieuwbouw, die in mei 2020 klaar moet zijn

Lees verder

Heerenveen | Wooncorporatie Elkien matigt ambitie verduurzaming huizen

27-06-2018

Woningcorporatie Elkien zingt een toontje lager over het verregaand energiezuinig maken van alle 20.000 huurwoningen vóór 2030.

Bestuurder Harro Eppinga laat het jaartal los, dat eind 2015 door zijn voorganger Alex Bonnema als deadline voor de omvangrijke en kostbare operatie de wereld was ingeslingerd. ,,De ambiteuze duurzaamheidsdoelen strookten niet helemaal met de betaalbaarheid en de wensen van de huurders’’, aldus Eppinga, die in februari bij Elkien begon.

In het deze week vastgestelde jaarverslag spreekt Eppinga van een gedwongen herijking. De aannemersprijzen zijn door de aantrekkende economie gestegen, terwijl de verhoopte daling van de prijzen van zonnepanelen en andere vormen van aardgasvermijding en -besparing tegenviel. In die omstandigheden zou een strikte uitvoering van de in 2015 gelanceerde campagne de huren te veel opdrijven. Elkien stelt betaalbare woonlasten en tevreden huurders boven energiebesparing, dat was ook voor Bonnema uitgangspunt.  

,,Een koprinner betellet in priis’’, zegt directiewoordvoerder Nikkie Smit, ,,mar dy mei net te heech wurde.’’ Het energieneutraal maken van duizend woningen per jaar tussen 2015 en 2030 is niet  haalbaar. De markt van vraag en aanbod heeft die ambitie doorkruist. De nieuwe doelstelling is dat het Elkien-bezit zo gauw mogelijk ,,gemiddeld energieneutraal’’ zal worden, zonder dat dit leidt tot hogere woonlasten voor de huurder. 

,,Dat is ambysjeuzer as gemiddeld energielabel-B’’, aldus Smit. Eind vorig  jaar had één op de vijf Elkien- woningen E of hoger. Ruim 40 procent viel onder de labels C en D. 

Die huizen zijn lang niet allemaal tegen redelijke kosten om te bouwen tot woonruimten waar de gasen stroommeters over een heel jaar een verbruik van 0 aangeven. 

Bij woningverbetering stelt Elkien zich ten doel om moeilijke complexen in elk geval klaar te maken voor het gasloze tijdperk. Gaskachels en -fornuizen blijven erin, maar de isolatie  en de ventilatie worden al toegesneden op stroom als warmtebron. 

Het geeft de corporatie de ruimte om te kijken wat er met de  kleinverbruikersprijs van aardgas gebeurt en om in te haken op een eventueel aanbod van geothermie, warmte uit de diepe ondergrond. 

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Tien flats Bilgaard snel gasloos’

26-06-2018

Corporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden hopen tien flats met 722 woningen in de noordelijke stadswijk Bilgaard volledig
gasloos te maken. De gemeente heeft voor deze ‘Proeftuin Bilgaard een rijkssubsidie aangevraagd van ruim 5 miljoen euro. De totale kosten bedragen 11,4 miljoen.

De plannen zijn samen met bouwbedrijf DijkstraDraisma en stroombedrijf Alliander uitgewerkt. ,,De flats worden aangesloten op een klein warmtenet. Dit wordt gevoed door een ‘centrale voorziening’ bestaande uit een warmtepomp (lucht), buffers, meet en regeltechniek, expanders en ruimte voor onderhoud’’, zo staat in toelichting van de gemeente. ,,Elke ‘centrale voorziening’ kan 100 tot 300 woningen voeden.’’ Eventueel wekken zonnepanelen de benodigde stroom op. Het systeem is flexibel aan te sluiten op grotere warmtenetten, die mogelijk in de toekomst in de stad worden aangelegd. Als het succesvol blijkt, kunnen andere wijken en dorpen van de ervaring profiteren. 

Elkien mikt op flats van vier tot twaalf hoog aan de Bird, het Birdplein, de Hooidollen, de Jokse, het Dulfplein en de Dulf. Volgens de gemeente zijn de bewoners ,,erg betrokken en zien zij mede door dit proces een meerwaarde voor de wijk ontstaan.’’ Het is de bedoeling dat voor hen de energiekosten niet hoger worden. Dit kan alleen als het rijk met de subsidie over de brug komt. De aanvraag is gericht op een landelijke subsidiepot, waarmee Den Haag snel proefprojecten wil opstarten. Het is de bedoeling dat 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.
Mogelijk komt er in Bilgaard ook een waterstofopslag. Hierin kan zomerse energie worden opgeslagen voor gebruik in koude maanden.

Lees verder

Kamer kritisch over belastingen sociale huursector

25-06-2018

De Tweede Kamer staat kritisch tegenover de grote hoeveelheid geld die wordt onttrekken aan woningcorporaties, en dus indirect aan de portemonnee van huurders. Dat geld kan niet worden gebruikt voor volkshuisvestingsdoelen.
Dit bleek tijdens het Tweede Kamerdebat op donderdag 22 juni over het rapport ‘De staat van de Volkshuisvesting’. De Staat van de Volkshuisvesting is één van de twee rapportages over de woningmarkt in ons land. In het najaar verschijnt de Staat van de Woningmarkt.

Vier maanden huur naar schatkist
SP-Kamerlid Beckerman bracht naar voren dat de optelsom van de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de ATAD (een belasting voor postbusbedrijven die nu ook wordt opgelegd aan de woningcorporaties) inmiddels gelijk staat met vier maanden huur. Ronnes (CDA) beaamde dit. Minister Ollongren zegde toe om met staatssecretaris Snel van Financiën te overleggen over de ATAD. In het najaar, bij de bespreking van het Belastingplan, komt zij hierop terug.

Sociale huursector krimpt
De Tweede Kamer vroeg ook aandacht voor prijsexplosie op de koopwoningenmarkt, die in het kielzog ook gevolgen heeft voor de wachttijden voor sociale huurwoningen. Die lopen snel op, terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt. Beckerman beklemtoonde dat deze daling het gevolg is van het gevoerde rijksbeleid. Ook Smeulders (GroenLinks) vroeg hier aandacht voor. SP, GroenLinks en de PvdA gaan een initiatiefwet indienen om te voorkomen dat het aantal sociale huurwoningen verder afneemt. Ook Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) legden de nadruk op de noodzaak om meer te bouwen.
Minister Ollongren onderkende dit. Eén van haar prioriteiten is het vergroten en versnellen van de woningbouw. Zij zei wel dat er al zichtbaar veel meer gebouwd wordt en sprak zelfs van bouwrecords.

Gematigde huurstijging
Ook de betaalbaarheid kwam aan bod. De PvdA wees op het grote verschil in woonquotes (het deel van het inkomen dat betaald wordt aan woonlasten) tussen huurders en kopers. Huurders betalen wel tot de helft van hun inkomen aan wonen, kopers veel minder. Ollongren zei ervan uit te gaan dat in een nieuw af te sluiten Sociaal Huurakkoord tussen Woonbond en corporatiekoepel Aedes sprake zal zijn van een gematigde huurstijging.

Duurzaamheid
De Duurzaamheid is een ander actueel thema, zeker nu het plan bekend is geworden dat gasverbruikers straks € 380 meer kwijt zijn aan energiebelasting. Nijboer (PvdA) vroeg zich af of dit betekent dat huurders moeten opdraaien voor de energietransitie naar een gasloze toekomst. Meerdere partijen wezen op het belang van de duurzaamheid en de betaalbaarheid daarvan. De minister verwees naar het Klimaatakkoord waarvan eind juni de contouren zichtbaar worden.

 

 

Lees verder

MAKKUM | Trouwe huurders in Makkum willen ook een duurzaam huis

23-06-2018

Huurders inMakkum zijn boos op woning corporatie Elkien. Die knapt 127 oude woningen op, maar niet de huizen die zij wil afstoten.

Al 53 jaar woont Jaap van der Heide in de Tjalkstraat. Om de hoek is Jitze Nagel al 47 trouwe huurder van de gezinswoning. De mannen hebben er altijd naar tevredenheid gewoond, maar nu zit ze toch iets dwars. ,,Wij vinden het niet terecht dat Elkien ons in deze oude en koude huizen laat zitten, terwijl rondom flink wordt gerenoveerd. Wij betalen straks dezelfde huur als bewoners van de opgeknapte woningen.’’

Elkien steekt alleen energie in de woningen die zij blijft verhuren. Aan de huizen die op de nominatie staan te worden verkocht, wordt niets gedaan. Op zich zegt Van der Heide dat wel te begrijpen, maar stelt dat er straks wel sprake is van ongelijkheid. ,,Die mensen hebben meer woongenot voor hetzelfde geld. Zelf zijn wij al ouder en we kunnen de woning niet kopen.’’
Daarnaast vinden de mannen dat Elkien slecht naar de trouwe huurders luistert. Brieven blijven lang onbeantwoord, bel-afspraken worden
niet nagekomen. ,,Je moet er voortdurend zelf achteraan. Wij zijn altijd nette huurders geweest en willen ook zo behandeld worden.’’
Volgens Nagel is zelfs sprake van achterstallig onderhoud. Van der Heide kent verhalen van mensen die bijna door de vloer zijn gezakt. In de halve eeuw dat hij in de Tjalkstraat woont, is er weinig aan de woningen gedaan. ,,Dertig jaar geleden kregen we een ander plafond en 36 jaar geleden dubbele beglazing en kozijnen. Douche en toilet zijn nooit vernieuwd.’’ 

Elkien heeft begrip voor de zorgen van de bewoners, zegt woordvoerder Nikkie Smit. ,,De verschillen tussen de woningen moeten inderdaad niet te groot worden. Na de zomer wordt nieuw beleid uitgestippeld voor de 2500 huizen diewewillen afstoten. Het vergt een enorme investering om alle woning te verduurzamen en van het gas los te koppelen.’’

Lees verder

Belasting op gas stijgt 75 procent

22-06-2018

Om te zorgen dat Nederland massaal ‘van het gas’ gaat, wordt de belasting op gas fors verhoogd en die op elektriciteit flink verlaagd.

Door de maatregelen stijgt de energierekening op termijn tot zo’n 100 euro per jaar voor mensen die hun huis niet isoleren of niet overstappen op duurzame energie.

Het plan voor de belastingverhoging  op aardgas ligt op tafel bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Onder de onderhandelaars bestaat brede steun om aan de knoppen van de energiebelasting te draaien. Door de gasbelasting flink te verhogen – met zo’n 75 procent – wordt het voor particulieren en bedrijven een stuk interessanter om de traditionele, gasgestookte cvketel vaarwel te zeggen.

Daar staat tegenover dat de belasting op stroom fors naar beneden gaat. Hierdoor blijft de energierekening voor de meeste Nederlanders 
gelijk, benadrukt Diederik Samsom, die de onderhandelingen leidt over de verduurzaming van gebouwen. Wie investeert in woningisolatie  of een warmtepomp, gaat er dan financieel zelfs flink op vooruit. 

Bronnen aan de onderhandelingstafel zeggen dat de financiële pijn zit bij de laagste inkomens en huurders die vastzitten in een slecht geïsoleerde woning. ,,Als huurder ben je afhankelijk van investeringen door de verhuurder, vaak een corporatie’’, zegt een bron.  ,Het is onmogelijk om alle huurwoningen in Nederland op korte termijn aan te pakken, dus die mensen kunnen lang nadeel ondervinden  van de verhoogde gasbelasting.’’  

Uit berekeningen zou blijken dat de energierekening voor deze groep Nederlanders in 2050 zo’n 100 euro per jaar hoger uitpakt dan nu.  ,,En in de slechtst geïsoleerde huizen kan  dat bedrag verder oplopen’’, aldus de bron. Daarom pleiten onder meer de Woonbond en  Milieudefensie – die ook aan de onderhandelingstafel zitten – voor compensatie voor de laagste inkomens, bijvoorbeeld door de  inkomstenbelasting te verlagen of extra teruggave van energiebelasting. 

Ook Samsom zegt met voorstellen te komen om de laagste inkomens en huurders te ontzien. De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord worden op 10 juli bekendgemaakt, maar de precieze uitwerking – waarmee ook het kabinet zich zal bemoeien – wordt pas in december dit jaar bepaald.

Onderdeel van de plannen is ook dat de verhuurderheffing voor woningcorporaties flink wordt verlaagd. Van corporaties wordt verwacht dat zij het voortouwnemenin het op grote schaal renoveren en verduurzamen van panden. De corporaties willen dat doen, maar ze hebben wel als eis gesteld dat de verhuurderheffing omlaaggaat. Daardoor komt er geld vrij om  huurpanden van het gas te krijgen en duurzamer te maken. 

Lees verder

Controleer de servicekosten

22-06-2018

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2018 hoort u de jaarafrekening te krijgen over de kosten van 2017.

Voor servicekosten geldt dat de verhuurder alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen. Om te kunnen controleren of u niet te veel betaald hebt, is het dus van belang om een duidelijke jaarafrekening te krijgen, waar per post in staat welke kosten er gemaakt zijn.

Geen afrekening ontvangen?
Weigert de verhuurder om (tijdig) een jaarafrekening te sturen? Via de Huurcommissie kunt u dat alsnog afdwingen. U kunt ook bij de Huurcommissie terecht als u een onvolledige of onduidelijke afrekening heeft gekregen. Tot twee jaar nadat u de jaarafrekening had moeten ontvangen, kunt u hier een procedure over starten. Voor de afrekening over 2017, die u uiterlijk 30 juni 2018 hoort te ontvangen,  heeft u dus tot 1 juli 2020 de tijd.

Servicekosten te hoog?
De Huurcommissie kan ook uitspraak doen over de hoogte van de servicekosten. Als het oordeel is dat kosten onredelijk zijn, kunt op basis van deze uitspraak het te veel betaalde terugvorderen bij de verhuurder.

Alles over servicekosten
Servicekosten zijn in de praktijk een bron van conflicten tussen verhuurders en huurders. Het onlangs herziene Woonbondboek over servicekosten geeft uitgebreide informatie die huurders (en hun organisaties) nodig hebben om in zo’n conflict goed beslagen ten ijs te komen. U kunt dit boek als papieren uitgave bestellen, of als voordelige pdf.  Leden van de Woonbond krijgen korting op de aanschafprijs.

Lees verder

Belasting op gas stijgt 75 procent

22-06-2018

Om te zorgen dat Nederland massaal ‘van het gas’ gaat, wordt de belasting op gas fors verhoogd en die op elektriciteit flink verlaagd.
Door de maatregelen stijgt de energierekening op termijn tot zo’n 100 euro per jaar voor mensen die hun huis niet isoleren of niet overstappen op duurzame energie. Het plan voor de belastingverhoging op aardgas ligt op tafel bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. 

Onder de onderhandelaars bestaat brede steun om aan de knoppen van de energiebelasting te draaien. Door de gasbelasting flink te verhogen – met zo’n 75 procent – wordt het voor particulieren en bedrijven een stuk interessanter om de traditionele, gasgestookte cvketel vaarwel te zeggen. Daar staat tegenover dat de belasting op stroom fors naar beneden gaat. Hierdoor blijft de energierekening voor de meeste Nederlanders gelijk, benadrukt Diederik Samsom, die de onderhandelingen leidt over de verduurzaming van gebouwen. Wie investeert in woningisolatie of een warmtepomp, gaat er dan financieel zelfs flink op vooruit. 

Bronnen aan de onderhandelingstafel zeggen dat de financiële pijn zit bij de laagste inkomens en huurders die vastzitten in een slecht geïsoleerde woning. ,,Als huurder ben je afhankelijk van investeringen door de verhuurder, vaak een corporatie’’, zegt een bron. ,,Het is onmogelijk om alle huurwoningen in Nederland op korte termijn aan te pakken, dus die mensen kunnen lang nadeel ondervinden van de verhoogde gasbelasting.’’ Uit berekeningen zou blijken dat de energierekening voor deze groep Nederlanders in 2050 zo’n 100 euro
per jaar hoger uitpakt dan nu. ,,En in de slechtst geïsoleerde huizen kan dat bedrag verder oplopen’’, aldus de bron. Daarom pleiten onder meer de Woonbond en Milieudefensie – die ook aan de onderhandelingstafel zitten – voor compensatie voor de laagste inkomens, bijvoorbeeld door de inkomstenbelasting te verlagen of extra teruggave van energiebelasting.

Ook Samsom zegt met voorstellen te komen om de laagste inkomens en huurders te ontzien. De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
worden op 10 juli bekendgemaakt, maar de precieze uitwerking – waarmee ook het kabinet zich zal bemoeien – wordt pas in december
dit jaar bepaald. Onderdeel van de plannen is ook dat de verhuurderheffing voor woningcorporaties flink wordt verlaagd.
Van corporaties wordt verwacht dat zij het voortouwnemenin het op grote schaal renoveren en verduurzamen van panden. De corporaties
willen dat doen, maar ze hebben wel als eis gesteld dat de verhuurderheffing omlaaggaat. Daardoor komt er geld vrij om huurpanden
van het gas te krijgen en duurzamer te maken.

Lees verder

LEEUWARDEN | Dragende palen in flat niet veilig door bouwfout

22-06-2018

In een Leeuwarder negenhoog-flat is vorig jaar een ernstige constructiefout ontdekt. De veiligheid kon niet worden aangetoond,
bleek uit onderzoek. De negenhoog-flat met zijn bijzondere golvende balkons langs de Dokkumer Ie is een bekend gebouw in de
stad. Het gebouw aan het Taco van der Veenplein en de naastgelegen woontoren zijn twaalf jaar geleden gebouwd om de verpauperde Vrijheidswijk op te waarderen. Achteraf gezien blijkt de bouw niet foutloos te zijn verlopen. Wie de parkeergarage onder de huurflat
binnenloopt, ziet meteen dat er iets loos is: er staat een noodbouwwerk van vier stalen palen, omringd door waarschuwingslinten.
De ‘stempels’ondersteunen voorlopig de draagconstructie, die anders niet meer aan het Bouwbesluit zou voldoen. 

Vorig najaar werden opvallende scheuren ontdekt in enkele betonnen kolommen, die de zware flat moeten dragen. Dit kwam aan het
licht toen de bewonerscommissie met een technische man van verhuurder Elkien een ronde maakte door het gebouw.

Lees verder

Woonwagenbewoners de rug toegekeerd

20-06-2018

Drie jaar geleden werd vastgesteld dat er in Smallingerland te weinig plek is voor woonwagenbewoners. Draagvlak is er nog altijd niet; daar ligt een mooie klus voor het nieuwe college.

(lees hier het artikel in Friesch Dagblad van vandaag)

 

(foto FD, Jilmer Postma)

Lees verder

De Bewonersraad boos over discriminerend woonwagenbeleid Smallingerland

19-06-2018

De besluitvorming over het aantal en de plaats van nieuwe staanplaatsen voor woonwagenbewoners in Smallingerland is een soap. Bovendien riekt het naar discriminatie.
(de Drachtster Courant berichtte daarover) 

Lees verder

Waar willen jongeren wonen?

13-06-2018

Vele ingezonden berichten vandaag van lezers van de LC over de uitkomsten van het onderzoek van Partoer waarin Partoer concludeert dat het overgrote deel van starters weg wil uit het dorp.

Hieronder de reactie van Ingrid van de Vegte, namens Fries Sociaal Planbureau & Partoer.

Mooi dat de discussie over wonen in de Vele ingezonden stukken in LC vandaagFriese dorpen wordt gevoerd, ook hier in de LC van 8 juni. ‘Jongeren willen weg uit eigen dorp’ was de ongenuanceerde conclusie op basis van onze onderzoeken. Deze conclusie draagt niet bij aan een zeer belangrijk vraagstuk voor Fryslân. Volgens ons moet het gaan over de spanning tussen de woonwensen van jongeren op de korte termijn en het huizenoverschot op de langere termijn. Het dilemma voor gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars: waar moeten onze jongeren de komende vijftien jaar wonen en wie gaat er bouwen voor leegstand daarna?

Veel jongeren willen in Fryslân blijven wonen, zeker de ‘mbojongeren’, zo bleek uit ons onderzoek ‘Jong!’ van het Fries Sociaal Planbureau. Wel hebben ze vrij traditionele wensen en (te) hoge verwachtingen van hun eerste huis. Het liefst willen ze een flinke betaalbare huur- of koopwoning. Waar mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving én in de buurt van voorzieningen. Uit het onderzoek van Partoer naar de woonwensen in acht kleine dorpen blijkt ook dat het belangrijkste verhuismotief de aanwezigheid van voorzieningen in een andere plaats is. Om beter zicht te krijgen op de woonbehoeften van de jongeren is het wenselijk om met hen in gesprek te gaan en alle partijen mee te nemen naar de realiteit.

En die realiteit is dat in de komende tien tot twintig jaar veel woningen in Fryslân vrijkomen door het overlijden van de eigenaar. Woningbouwcorporaties en gemeenten vrezen leegstand en huiseigenaren vrezen een flinke waardedaling. Wie betaalt de leegstand en geeft opdracht tot sloop straks? Op grond van de huidige prognoses is er geen enkele reden om bij te bouwen, dit doe je immers voor ten minste vijftig jaar en liefst langer. Dus: ga met de jongeren in gesprek en bedenk samen oplossingen die haalbaar zijn op de korte termijn en houdbaar voor de langere termijn. Wij dragen graag bij aan deze discussie op basis van goed onderzoek en betrouwbare cijfers.

 

 

Lees verder

Geen jongere wil in ‘bejaardenwoninkje’

13-06-2018

Ingezonden stuk in de LC, eveneens over het onderzoek van Partoer dat er geen animo zou zijn onder starters om in het eigen dorp te blijven wonen.

Bijdrage van dhr. Marcel van der Molen uit Wolsum

Met enige verbazing heb ik het artikel gelezen over een onderzoek van Partoer over het gebrek aan geschikte huurwoningen in de dorpen (LC 8 juni), met als conclusie dat er geen behoefte is aan deze woningen. Deze uitkomst staat haaks op het rapport van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en het beeld dat in de dorpen zelf leeft.
Vreemd dat het FSP en mensen binnen de dorpen waar het om gaat, er blijkbaar helemaal naast zitten. De uitkomsten van dit onderzoek worden door Elkien ook wel heel makkelijk omarmd. En omdat ze dit eigenlijk al zagen aankomen, is het beleid maar vast aangepast op de voorziene uitkomst.

Eerlijk gezegd heb ik mijn twijfels over de uitvoering van dit onderzoek, domweg omdat een enquête opsturen wel erg makkelijk is. En hoe waren de vragen geformuleerd? De ervaringen met publieke vraagstellingen zijn nogal discutabel gebleken de laatste tijd. Veel van de huurhuizen die nu beschikbaar zijn binnen de dorpen, zijn revolutiebouw uit de jaren zestig en zeventig in een tijd dat het woord isolatie nog amper bestond. Deze huizen zijn nooit aangepast aan de huidige standaard en dit is waarschijnlijk voor de meeste woningen ook economisch niet haalbaar. Dat is mede de oorzaak dat er weinig belangstelling is voor aankoop van de huizen. Ze zijn vaak klein en zo gedateerd dat er geen eer aan te behalen valt. Het zijn kluswoningen en er zijn steeds minder klussers. Natuurlijk trekt dan een groot deel van de jongeren weg uit het dorp, ze willen niet in dit soort ‘bejaardenwoninkjes’. Er is voor een starter verder geen andere mogelijkheid.

Interessant zou zijn wat de enquête-uitkomst zou zijn als de vraag was geweest: zou u in het dorp willen blijven als er moderne nette betaalbare woningen beschikbaar zijn? Met andere woorden, hebben de woningbouwverenigingen en andere verantwoordelijken niet tientallen jaren zonder langetermijnvisie de bestaande woningen leeggemolken? Als voorbeeld: in onze woonplaats Wolsum zijn zes huizen van de woningbouwvereniging die economisch afgeschreven zijn en nu worden afgestoten. Het zou van visie hebben getuigd als deze werden afgebroken en daarvoor in de plaats vier, vijf moderne huurhuizen zouden zijn teruggeplaatst.

Mijn overtuiging is dat de jeugd uit Wolsum en omgeving zich hiervoor per omgaande zou aanmelden met als gevolg een verjonging van de dorpskern. Om de dorpen leefbaar te houden zal er enige lef en langetermijnvisie nodig zijn, en niet een beleid van afbraak zoals nu gaande is!

Lees verder

En ook een pluim voor Wonen Noordwest!

11-06-2018

Op 8 juni ontving De Bewonersraad het bericht van Wonen Noordwest Friesland dat ook zij geen administratiekosten meer in rekening zullen brengen bij een nieuw huurcontract. Onze complimenten!

In april deed De Bewonersraad daartoe een oproep aan de corporaties in Friesland. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad en een recente uitspraak van een kantonrechter over de redelijkheid van deze administratiekosten.

Eerder gaven WoonFriesland en Thús Wonen aan geen kosten meer in rekening te zullen brengen. 

Lees verder

Behoefte starters huurwoningen kleine dorpen

11-06-2018

Over de behoefte van starters aan huurwoningen zijn de afgelopen periode twee onderzoeken gedaan die wisselende uitkomsten bieden. 

Volgens het Woonbehoefteonderzoek Kleine Dorpen is er vrijwel geen behoefte meer aan huurwoningen in de kleine dorpen. Starters willen voor het overgrote deel weg uit het dorp.
Het vertrek van jongeren uit dorpen tot duizend inwoners is niet te wijten in de huur- of koopsector, zo blijkt uit dat Woonbehoefteonderzoek
Kleine Dorpen. Op vrijkomende woningen reageerde in de afgelopen vijf jaar nog geen 4 procent van de belangstellenden uit eigen dorp. Het overgrote deel komt uit andere plaatsen of van buiten de provincie. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de 18- plussers van plan is het dorp uit te gaan. Aldus Partoer, die de gegevens verzamelde uit acht dorpen in opdracht van de gemeenten Leeuwarden (Jirnsum, Warten, Weidum), Opsterland (Langezwaag en Hemrik) en Súdwest-Fryslân (Hommerts, Easterein, Raerd).

Contrast met uitkomst onderzoek FSP
Het onderzoek staat in contrast met het rapport Jong van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Het FSP schreef in april nog dat jongeren bleven wonen in ‘vertrouwde kring’ van het dorp. Jongeren zouden graag in hun dorp blijven als er maar genoeg betaalbare woningen zijn te vinden. Die conclusie is gebaseerd op interviews met honderd jongeren, waarvan een kwart buiten Friesland woonde.

Het onderzoek van Partoer in de dorpen bracht de plannen van 254 jongeren in beeld uit 422 huishoudens in de 8 dorpen die de enquête invulden. Per adres kon één enquête worden ingevuld.
Ytsen Strikwerda, strategisch analist van woningcorporatie Elkien zegt dat het misverstand van het Fries Cultureel Planbureau ook bestaat
bij veel bestuurders en dorpsbelangen. Hij gaat af op de conclusies van het rapport van Partoer. Elkien past het investeringsplan voor de komende jaren hier op aan.

Lees verder

Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

11-06-2018

De Bewonersraad wijst de leden die in de periode 2013-2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad hierbij op de mogelijkheid van het indienen van een schadeclaim bij de Belastingdienst


Uitspraak rechter

Op 26 april jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan ( ECLI:NL:RVS:2016:253) inzake de Gluurverhoging en de rol van de Belastingdienst daarin. De Bewonersraad heeft voor de leden eerst juridisch laten nagaan wat deze uitspraak precies betekent, in samenhang met de daarin aangehaalde uitspraken van de Raad van State van 3 februari  2016. Het oordeel is dat de Belastingdienst voor 2016 in strijd met de wet heeft gehandeld door aan verhuurders informatie over hun huishoudeninkomen te verstrekken. De belastingdienst moet het teveel aan huurpenningen als schadevergoeding terugbetalen. Per 2016 is de wetgeving aangepast en in overeenstemming gebracht met de analyse van de Raad van State.
 

Waar gaat het precies om?

In de periode 2013 tot 2016 heeft de Belastingdienst inkomensgegevens verstrekt aan de verhuurder, terwijl dit wettelijk gezien niet mocht. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht. Daarom moet de Belastingdienst een huurder het teveel betaalde aan huur als schadevergoeding terugbetalen. Er moet wel sprake zijn van een ‘causaal verband’ met financieel geleden schade. Dus: heeft u in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging van uw verhuurder gehad, dan komt u mogelijk voor een schadevergoeding in aanmerking.
 

Voor wie schadevergoeding?

De rechtbank oordeelde in deze concrete zaak dat vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. Waarschijnlijk heeft betrokken huurder voor het eerst in 2013 met deze gluurverhoging te maken gekregen. Dit betekent dat huurders, die vanwege een onrechtmatige gegevensverstrekking zijn geconfronteerd met een huurverhoging die zonder de gegevensverstrekking niet had plaatsgevonden (dus causaal verband), een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen.

Het verzoek tot schadevergoeding is gebonden aan een periode: voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, is het van belang om voor 1 juli 2018 een brief te sturen aan de Belastingdienst met een verzoek om schadevergoeding (anders niet meer geldig, in verband met de verjaringstermijn van vijf jaar).


De Bewonersraad helpt

·         Heeft u advies nodig om na te gaan of bovenstaande voor u geldt?

·         Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een brief naar de Belastingdienst?

·         Heeft u hierover andere vragen?

Neemt u contact op met De Bewonersraad:
telefoon 058 – 216 5457 of e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl

Lees verder

Nog huurtoeslag aanvragen vorig jaar

10-06-2018

Heeft u in 2017 géén huurtoeslag gekregen en had u daar gezien uw jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op? 

Vraag dan vóór 1 september alsnog toeslag aan. Na 1 september is het niet meer mogelijk om toeslag aan te vragen over 2017.

Lees verder

Paulus Jansen interim-directeur Woonbond

08-06-2018

Paulus Jansen is benoemd als interim-directeur van de Woonbond. Hij volgt tijdelijk Ronald Paping op, die wethouder in Arnhem is geworden. Per 1 januari 2019 wil de Woonbond een nieuwe directeur benoemen. Paping was ruim 11 jaar directeur van de Woonbond.

Lees verder

Ook pluim voor Thús Wonen!

05-06-2018

Gisteren ontving De Bewonersraad het verheugende bericht dat Thús Wonen vanaf 1 juli 2018 geen administratiekosten meer in rekening brengt bij nieuwe verhuringen. We willen Thús Wonen met dit besluit van harte complimenteren!

Thús Wonen brengt op dit moment € 25,- administratiekosten in rekening bij het afsluiten van een huurovereenkomst.
 

Oproep Bewonersraad
De Bewonersraad onderzocht eind 2017 de hoogte en de samenstelling van de administratiekosten, die de zes corporaties in rekening brengen bij de huurders bij het sluiten van een huurovereenkomst.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is een brede discussie op gang gekomen over welke kosten dan nog wel/niet meer in rekening gebracht kunnen worden, en wanneer een tegenprestatie dan wel/niet als verwaarloosbaar mag gelden.
Vervolgens brachten diverse corporaties hun nieuwe huurders niet langer administratiekosten in rekening brengen. De Bewonersraad legde bij de corporaties de vraag neer hier ook actie in te nemen. 

WoonFriesland was de eerste die daarop reageerde met de actie om per 1 juli a.s. geen administratiekosten meer in rekening te brengen. Thús Wonen heeft dit besluit nu dus ook genomen. Waarvoor, zoals gezegd, de complimenten.

 

Lees verder

Verwarming huizen uit energie meren?

05-06-2018

De provincie onderzoekt of het mogelijk is gebouwen  te verwarmen en te koelen met energie uit oppervlaktewater.

Uit een inventarisatie van de drie noordelijke provincies en Overijssel komen in Friesland vijf tot tien kernen uit de bus die mogelijk  interessant zijn. Het gaat om dorpen nabij grote oppervlaktewateren. 
De techniek om warmte of koude te onttrekken aan vaarten en meren is er al. Dit gebeurt in combinatie met warmte-koude-opslag (WKO) in de bodem. Water gebruiken voor verkoeling kan ook zonder zo’n WKO.
Verkennend onderzoek moet komend najaar uitwijzen ,,of er een business case’’ is voor de bebouwde omgeving, zegt de provincie. Als dat zo is, zal Friesland het ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie vragen.

Onderzoek lijkt uit te wijzen dat de technologie kan voorzien in 12 procent van de warmtevraag in Nederland en 54 procent van de koudevraag. Voordeel is ook dat de technologie minder ruimte vraagt dan wind- en zonneparken.

Tijdens de ledenvergadering van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Friese Gemeenten zei burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden gisteren dat duidelijkheid nodig is over verduurzaming van de bebouwde omgeving: woningen en bedrijfspanden.
Nieuwe en bestaande gebouwen moeten gasloos worden. Het kabinet wil daar vaart mee maken. Kabinet en gemeentekoepel VNG zijn erover in gesprek. Volgende maand maken ze de hoofdlijnen bekend, zei Crone.
Dorp voor dorp, wijk voor wijk en straat voor straat moet er een plan van aanpak komen. Hij noemt het belangrijk dat de overheid dat in overleg met de bewoners doet. 

 

Lees verder

Ruim 4 miljard euro nodig voor energieaanpassingen Friese huurwoningen

30-05-2018

Woningcorporaties moeten een bedrag van 108 miljard euro neertellen om alle sociale huurwoningen in Nederland voor 2050 gasloos en klimaatneutraal te maken. Dat blijkt uit een raming van Aedes, de koepelorganisatie van corporaties.

De kosten voor duurzame renovatie, het afsluiten van het gas en de aanleg van een duurzame keuken en badkamer bedragen bijna 52.000 euro per woning. Om dat te kunnen betalen, zouden corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard euro moeten investeren. Dat gaat de corporaties nu niet lukken, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ,,Dit kabinet wil dat corporaties steeds meer belasting betalen en daar komt nog een volledig onlogische belasting bij’’, zegt Norder. ,,Daar kan het kabinet natuurlijk wel wat aan doen. Als dat niet gebeurt, is het allemaal niet mogelijk."

Friesland
In totaal zijn er in Friesland ruim 80.000 sociale huurwoningen. Wie uitgaat van 52.000 euro per woning, komt uit op een bedrag van boven de 4 miljard euro: zoveel moet het kosten om alle sociale huurwoningen in Friesland te verduurzamen en gasloos te maken. ,,Een hele hoop geld’’, zegt Sake Lageveen van de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW). ,,Maar ik denk dat het een heel goede ambitie is.’’ 
Lageveen deelt ook de oproep van Aedes aan de overheid: verlaag de lasten voor woningcorporaties, anders komt de duurzaamheidsambitie in de knel. ,,Als de overheid geld blijft afromen van de corporaties, dan wordt het een lastige opgave.’’

Lees verder

Huurder is slechter af dan huiseigenaar

29-05-2018

Wie een woning huurt, gaat er de komende jaren veel minder op vooruit dan een huiseigenaar. Door het kabinetsbeleid krijgen huurders maandelijks wel meer te besteden, maar de koopkracht van kopers stijgt twee keer zo hard. Huizenbezitters zijn spekkopers.

In 2021 krijgen kopers gemiddeld 107 euro per maand meer te besteden dan vorig jaar. Voor huurders blijft die toename van de koopkracht steken op gemiddeld 55 euro per maand. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud, in opdracht van de Woonbond.
Vooral door het voordeel van hypotheekrenteaftrek houden kopers meer geld over. Nu al blijkt dat huurders–na aftrek van woonlasten – meestal een stuk minder te besteden hebben dan kopers met een vergelijkbaar inkomen.


<artikel LC>

Lees verder
content image