Nieuws

Extra budget voor schuldhulpverlening

28-11-2022

Het kabinet stelt de komende jaren structureel 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Aantal mensen in armoede moet in 2030 gehalveerd zijn

Dat geld gaat bijvoorbeeld naar gemeenten zodat die meer mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden. Ook is een deel bestemd voor de bestrijding van kinderarmoede.

Dat meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste doelen voor de komende tijd is dat mensen die in financiële problemen komen sneller hulp krijgen. Nu duurt het vaak te lang voordat mensen om hulp vragen, waardoor schulden hoog kunnen oplopen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het aantal mensen in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2015. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit moet zelfs al in 2015 met de helft zijn verminderd. De huidige energiecrisis en torenhoge inflatie maken die opgave alleen maar groter.

 

<LC 25.11.22>

Lees verder

Verhuurders aan puntenstelsel gehouden

24-11-2022

Hypotheekverstrekker BLG Wonen wil meer klanten die een woning verhuren in de vrije sector aan het puntenstelsel binden dat bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn.

De dochteronderneming van de Volksbank is naar eigen zeggen de eerste geldverstrekker die meegaat met de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij kondigde eerder dit jaar aan een deel van de huurprijzen in de vrije sector te willen reguleren om woekerprijzen tegen te gaan.

Het puntenstelsel voor huurwoningen is in het leven geroepen om te bepalen hoe hoog de huur voor sociale huurwoningen mag zijn. Op basis van onder andere het woonoppervlak en de WOZ-waarde krijgt een woning een puntenscore die aangeeft hoeveel verhuurders maximaal mogen vragen. Nu geldt die regulering nog voor woningen tot een maandelijkse huur van 763,47 euro, maar De Jonge wil die grens verhogen.

BLG Wonen biedt verhuurders of aspirant-verhuurders vanaf volgend jaar een hypotheek aan die met hetzelfde puntenstelsel werkt. Op basis van een taxatierapport van de woning bepaalt de geldverstrekker wat de maximale huurprijs mag zijn. Als de verhuurder de zogenoemde Verhuurhypotheek afsluit, moet hij of zij zich ook aan die grens houden. In ruil krijgt de verhuurder gunstigere leenvoorwaarden.

 

<HFD 23.11.22>

Lees verder

Webinar 'Leefbaarheid in de Wijk'

23-11-2022

Omgaan met weerstand en onbegrip, wat kun je van elkaar leren?

Inzetten op leefbaarheid in de wijk, gaat niet zonder medewerking van de wijkbewoners. Vaak gaat dat soepel, soms loopt het contact anders dan gehoopt.

MEE (ook wel bekend als ‘stichting MEE’) organiseert op 24 november het webinar ‘Leefbaarheid in de wijk’. Hierin wordt ingegaan op weerstand en onbegrepen gedrag, dat voortkomt uit een niet-zichtbare beperking. Waar loop je als medewerker van een woningcorporatie, van een wijkteam of als zorgverlener tegenaan in het contact met bewoners met een niet-zichtbare beperking? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar beter begrijpt en daarmee vervelende situaties en escalaties voorkomt? En wat kun je van elkaar leren om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren?

We gaan in gesprek met onder andere een directeur van een woningcorporatie, een wijkbeheerder, een medewerker sociaal team, huurders met een niet-zichtbare beperking en professionals van MEE. Ook huurdersvereniging De Bewonersraad doet hier aan mee. Zij geven vanuit hun eigen ervaring en expertise inzichten en tips, waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen werk.

Voor wie?

Dit interactieve webinar is interessant voor professionals werkzaam in de wijk, zoals medewerkers van woningcorporaties, sociale wijkteams, gemeente en hulpverleningsinstanties.

Wanneer?

Donderdag 24 november van 16:00 - 17:00 uur

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via onderstaande link. Inschrijving is gratis.

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel graag een link naar de opname van het webinar ontvangen? Dat kan: schrijf je ook dan in via onderstaande link.


Ja, ik schrijf me in voor het MEE webinar
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Over MEE en MEE NL

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 10 regionale MEE-organisaties, samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

MEE is actief in meer dan 300 gemeenten en ingekocht door alle zorgkantoren en is daarmee de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners van MEE kijken naar de vraag achter de (hulp)vraag. Zo voorkomen ze nieuwe problemen en escalatie van bestaande. problemen.

Met de MEE Academie richt MEE zich op het bevorderen van kennis bij professionals en organisaties op het gebied van herkennen en omgaan met mensen met een beperking Daarnaast is MEE expertisepartner voor overheid en andere organisaties op het gebied van leven met een beperking.

Voor meer informatie over MEE en dit webinar kun je terecht bij Femke Berends, communicatieadviseur MEE NL; f.berends@mee.nl of 06 12034093, www.mee.nl

Lees verder

SNEEK | Eenmalige energietoeslag van 1300 euro ook voor studenten

22-11-2022

Dat heeft de raad vorige week besloten. Ook gaat het geld niet alleen naar huishoudens die op 120 procent van het sociaal minimum zitten, maar eveneens naar diegenen die tot 140 procent van dat minimum zitten. Hiermee wijkt de gemeente af van de landelijke richtlijn, wat Súdwest 1,16 miljoen euro kost.

Het college wilde studenten onder de 21 jaar uitsluiten omdat hun ouders bij moeten springen, tenzij de ouders dit niet kunnen dragen. Een amendement van VVD, GroenLinks en D66 zorgde ervoor dat deze uitzondering van de baan is. De hele raad steunde het idee om alle studenten onder 21 jaar onder de regel te laten vallen.

 

<LC 21.11.22>

Lees verder

SNEEK | Langer thuis wonen uitkering ouders gelijk

22-11-2022

In Súdwest-Fryslân kunnen jongeren van 21 tot 27 jaar makkelijker thuis blijven wonen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering van hun ouders.

Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 tellen deze jongeren niet meer mee voor de uitkering van hun medebewoners. Hiermee loopt de gemeente vooruit op een wetswijziging over de zogenaamde kostendelersnorm.

De gemeente constateert dat het door de woningnood steeds vaker voorkomt dat jongeren langer bij hun ouders wonen. Als deze ouders een bijstandsuitkering hebben, wordt die lager als er meer mensen in één huis wonen. Zo kan het gebeuren dat ouders zich niet kunnen veroorloven dat hun kind thuis blijft wonen. In Súdwest-Fryslân tellen jongeren daarom vanaf 1 juli niet meer mee als kostendeler voor de bijstandsnorm. De uitkeringen worden door de gemeente opnieuw beoordeeld op de gewijzigde norm.

Inwoners voor wie de versoepelde kostendelersnorm geldt, krijgen binnenkort een brief.

 

<LC 19.11.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Aanleunders niet meer welkom in De Hofwijck

21-11-2022

De activiteiten van woonzorgcentrum De Hofwijck in Leeuwarden zijn niet meer toegankelijk voor de bewoners van de aanleunwoningen. ,,De gezelligheid is weg. Je ziet geen mensen meer”, zegt aanleunbewoner Fokje Minkema-Zijlstra (95). ‘Als ik iemand in het zorgcentrum wil bezoeken, moet ik buitenom.’

In de aanleunwoningen van woonzorgcentrum De Hofwijck wonen honderd zelfstandige ouderen. Een van hen is Fokje Minkema. Zij koos vijf jaar geleden voor een aanleunwoning van De Hofwijck vanwege de voorzieningen. ,,Maandag was spelletjesmiddag, dinsdag kon je bingoën.” Minkema noemt zo de activiteiten op. ,,Woensdag ging ik naar de gymnastiek en donderdag mocht ik graag sjoelen. Dat was heel leuk. Nu is er helemaal niks meer.”

Belachelijk, vindt haar zoon André Minkema. ,,Mijn moeder is hier komen wonen na het overlijden van mijn vader. De gezinswoning in Bilgaard was voor haar alleen te groot. We hebben voor deze plek gekozen vanwege de logeerkamer en de activiteiten. Ze is slecht ter been en wat doof, maar redt zich verder prima.”

De logeerkamer was voor de familie Minkema de hoofdreden om voor een verhuizing naar De Hofwijck te kiezen. ,,Mijn zus woont in Amerika, als ze op bezoek komt kan ze daar dan mooi terecht”, vertelt zoon Minkema. ,,Maar die logeerwoning ging vier jaar geleden al dicht. Toen werd het samen eten afgeschaald en nu gaat alles dicht.”

Vanaf 15 december is de gemeenschappelijke ruimte niet meer toegankelijk voor de aanleunbewoners. Zo laat zorgverlener KwadrantGroep de bewoners via een brief weten. Ook de woordvoerder verwijst naar de brief. Volgens de brief is er sprake van twee wijzigingen, waardoor de aanleunbewoners niet langer welkom zijn.

Zo is De Hofwijck van een woonzorgcentrum veranderd in een verpleeghuis, wat intensievere zorg met zich meebrengt. Daarnaast ontvangt KwadrantGroep geen geld meer vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente voor de activiteiten. De KwadrantGroep laat wel weten de teleurstelling te begrijpen.

Volgens Fijke van Berkom, woordvoerder van gemeente Leeuwarden, staan het geld van de WMO en de activiteiten in De Hofwijck los van elkaar. ,,Dat de aanleunbewoners geen toegang meer krijgen tot de gemeenschappelijke ruimte is een keuze van KwadrantGroep.”

Het WMO-geld is een tweede kwestie. ,,De gemeente gaat onderzoeken of er sprake van is geweest dat de activiteiten in de Hofwijck werden betaald met WMO-geld. Daar lijkt geen sprake van. KwadrantGroep heeft daar in ieder geval sinds 2021 geen aanspraak op gemaakt.”

André Minkema gaat er niet zomaar mee akkoord. Hij schreef een brief aan zorgverlener De Kwadrantgroep en woningcorporatie Elkien. ,,Een hele boze brief”, zegt hij. ,,Het is bespottelijk.” Hij stelt voor om extra bijdrage van de aanleunbewoners te vragen voor de activiteiten. Anders mag de huur van de aanleunwoning wel naar beneden worden bijgesteld, zo vindt de zoon. ,,Velen zijn in De Hofwijck getrokken vanwege de perfecte voorzieningen, maar de huur gaat met geen dubbeltje omlaag.”

Via de aanleunwoningen kon je binnendoor naar het zorgcentrum. ,,Maar nu zijn die deuren dicht”, zegt Fokje Minkema. ,,Voor de brievenbus moet ik buitenom en als ik een bezoekje wil brengen aan iemand in het zorgcentrum moet ik ook via buiten. Het lijkt nergens op.” De onderlinge aanspraak verdwijnt daardoor, denkt moeder Minkema. ,,Je ontmoet geen mensen meer. Het werkt vereenzaming in de hand.”

Volgens de aanleunbewoonster proberen de ouderen nu in een kleine groepen samen te komen. ,,Onze aanleunwoningen zijn klein, dus komen we samen in groepjes van vier.” André Minkema heeft zijn brief op Facebook geplaatst en vindt daar steun. En FNP Leeuwarden en Lijst 058 stellen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

GEURT KEERS

 

<LC 19.11.22>

Lees verder

We bouwen niet wat mensen willen

20-11-2022

‘De nieuwbouwbehoefte volgens de woonwensen spoort niet met de beleidsvoorkeuren en de feitelijke woningbouw.’

Als je het aan de mensen vraagt, zou het nieuwbouwprogramma voor 30 procent uit appartementen en voor 70 procent uit eengezinswoningen moeten bestaan. Feitelijk bouwen we nu in de omgekeerde verhouding: 60 procent appartementen en 40 procent eengezinswoningen.

De vraag is bovendien maar voor 30 procent gericht op stedelijke woonmilieus; in 2018 was dat nog 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat wij in opdracht van de brancheorganisatie WoningBouwersNL hebben uitgevoerd. Wij baseren onze analyses op een groot onafhankelijk onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken om de drie jaar laat uitvoeren: WoON 2021.

Net als bij de vorige editie (WoON 2018) liet het ministerie analyse en presentatie van de woonwensen achterwege. Misschien komen de resultaten beleidsmatig niet goed uit. Daarom voorzien wij in de lacune.

De onderzoeksresultaten ondergraven drie veelgehoorde stellingen in de wereld van beleidsmakers en experts. Het eerste misverstand is dat veel ouderen kleiner willen gaan wonen in appartementen, dan vooral in de stad. Uit de analyse van de woonwensen blijkt dat juist senioren prima tevreden zijn met hun woonsituatie. Ouderen maken daarom maar een klein deel (10 procent) uit van de 1,66 miljoen mensen die aangeven te willen verhuizen (‘actief verhuisgeneigden’).

De grootste groep zijn jongere doorstromers (60 procent), gevolgd door starters (30 procent). De kleine groep woningzoekende ouderen zoekt inderdaad vaak appartementen, maar slechts voor 30 procent in stedelijke woonmilieus en voor 70 procent in groene woonmilieus, bij of verder buiten de steden. Prima als doorstroming van ouderen een extra stimulans krijgt, maar het effect zal getalsmatig gering blijven.

‘Als ouderen naar appartementen verhuizen, komen voldoende eengezinswoningen vrij om te voorzien in de vraag van jonge gezinnen’. Ook deze stelling steunt op een misverstand. Bijna 30 procent van de ouderen die willen verhuizen, woont al in een appartement. Het aantal eengezinswoningen dat doorstromende ouderen wél zou kunnen vrijmaken, dekt bij lange na niet de behoefte van de doorstromende jongere woningzoekenden en een deel van starters.

Het derde misverstand raakt de doelstelling van minister Hugo de Jonge om 70 procent betaalbare en middeldure woningen in de bouwprogramma’s op te nemen. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat zo een overschot aan middeldure huurwoningen kan ontstaan. Met een woningbouwprogramma van 30 procent goedkoop, 30 procent middelduur en 40 procent dure woningen kan de overheid sturen op doorstroming – als dat tenminste wordt gecombineerd met de door de mensen gewenste woningtypen en woonmilieus.

Vooral de bouw van 70 procent eengezinswoningen voor doorstromers zal veel goedkopere huurappartementen vrijmaken in de steden, voor zowel woningzoekenden met lagere inkomens als voor een deel van de starters en ouderen.

De nieuwbouwbehoefte volgens de woonwensen spoort niet met de beleidsvoorkeuren en de feitelijke woningbouw van de afgelopen en komende jaren. Dat was al zo, maar de kloof groeit. Dat is ernstig, want het lijkt ons de primaire opgave van politici, beleidsmakers, architecten en projectontwikkelaars woningen te bouwen zoals mensen dat willen. Wie om welke reden dan ook iets anders wil, heeft wat uit te leggen.

FRISO DE ZEEUW
emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft

GEURT KEERS
voormalig partner bij RIGO Research en Advies

 

<LC 19.11.22>

Lees verder

Platform31.nl : Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

16-11-2022

Vier jaar na de invoering van het landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid hebben veel gemeenten een (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan zij op het punt dit te doen. Wel worstelen zij met de realisatie van nieuwe standplaatsen door hoge (grondstof)prijzen, ruimtegebrek, politieke dilemma’s en lange procedures. Groningen, Weert, Land van Cuijk en een aantal andere gemeenten focussen zich daarom eerst op de uitbreiding van bestaande en/of oude locaties met een klein aantal plekken, zodat de druk van de ketel wordt gehaald.

 

De behoefte aan woonwagenstandplaatsen groeit de afgelopen 20 jaar gestaag, terwijl het aantal standplaatsen vrijwel gelijk is gebleven. Sinds de invoering van het nieuwe beleidskader (2018) zien we dat diverse Nederlandse gemeenten wel nieuwe standplaatsen willen toevoegen, maar in de uitvoering tegen een groot aantal obstakels (zoals beschreven in dit artikel) aanlopen. Daarnaast ervaren gemeenten in de planvorming nog een uitdaging: het ontwikkelen van nieuwe locaties vereist afspraken tussen gemeente en corporatie, een locatieonderzoek, bestemmingsplan-, bouw- en bezwaarprocedures en het bouwrijp maken van de grond, waarbij continu politiek en maatschappelijk draagvlak moet worden vastgehouden. En dat kost net zoals bij de nieuwbouw van reguliere woningen veel tijd. Het ontwikkelen van de nieuwe locatie in Oss duurde bijvoorbeeld bijna zes jaar.

 

Bij de uitbreiding van bestaande of de herinrichting van oude woonwagenlocaties zien we dat dit probleem minder speelt. In gemeenten waar gekozen wordt voor uitbreiding van bestaande locaties zien we dat het plaatsen van nieuwe woonwagens sneller tot stand komt. Het uitbreiden van bestaande woonwagenlocaties is geen antwoord op de opgave om volledig te voorzien in de vraag naar extra standplaatsen. Wel biedt elke uitbreiding perspectief voor de nog inwonende zoon of dochter die nu eindelijk zelfstandig kan gaan wonen. Elke standplaats is er één. Daarom laten we in dit artikel enkele praktijkvoorbeelden van gemeenten zien die bestaande locaties alvast uitbreiden of kleine ‘oude’ locaties terugbrengen.

 

Groningen – Woonwagenlocatie De Held

In Groningen worden stappen genomen om uiteindelijk het totaal aantal standplaatsen in de stad uit te breiden met 20 tot 30 plaatsen. Hiervoor is veel financiering en bestuurlijk draagvlak nodig. Dit kost tijd. Ondertussen wordt gekeken of er op bestaande locaties al sneller kleinschalig uitgebreid kan worden. Op de locatie De Held bestaan al 8 woonwagenstandplaatsen en 12 doelgroepwoningen (exclusief gelabeld voor woonwagenbewoners). Daarnaast is er op de locatie een relatief groot speelveld dat weinig gebruikt wordt door de huidige bewoners. “In afwachting van het ‘grote plan’ geven we alvast wat lucht aan de lange wachtlijst door hier twee nieuwe standplaatsen te realiseren”, aldus de specialiste bijzondere woonvormen bij de gemeente Groningen. De wethouder heeft inmiddels de opdracht tot uitbreiding gegeven. Aanvankelijk waren er onder de huidige bewoners zorgen over het verdwijnen van enkele parkeerplaatsen en de speelgelegenheid. Door in gesprek te gaan met de bewoners, de indeling aan te passen en dankzij bestuurlijk doorzettingsvermogen is deze twijfel inmiddels weggeëbd. Op de locatie realiseert de gemeente nu twee ruime standplaatsen (220 m2), een kleine speeltuin en twee parkeerplaatsen.

 

Weert – Woonwagenlocaties Poorterhof en Achtkantmolen

In de gemeente Weert is van uitsterfbeleid nooit sprake geweest. Na het intrekken van de Woonwagenwet (1999) zijn er, in tegenstelling tot in veel andere gemeenten, zelfs drie nieuwe woonwagenlocaties toegevoegd. Toch hebben bewoners ook in deze gemeente nog behoefte aan uitbreiding van het aantal standplaatsen. Zij geven in het behoefteonderzoek – uitgevoerd door Companen in opdracht van de provincie Limburg – aan in de periode tot 2030 behoefte te hebben aan 35 extra standplaatsen (huidig aantal standplaatsen: 95). De gemeente richt zich nu op de uitbreiding van een aantal huidige locaties. De bestemmingsplannen van de eerste twee locaties moeten zo mogelijk nog dit jaar in procedure gebracht worden. “Uitbreiding van bestaande locaties is voor ons een logische keuze. Uit het behoefteonderzoek blijkt dat de jongere generatie bij haar eigen familie wil blijven wonen en niet gezamenlijk op een ‘nieuwe’ locatie”, aldus de beleidsambtenaar. Wel blijft de onrendabele top op een uitdaging. “De corporatie, Wonen Limburg, moet hier nog een flink ei over leggen.”

 

Land van Cuijk – Woonwagenlocatie aan de Mergen in Mill

In de gemeente Land van Cuijk, in het dorp Mill, lag jarenlang een woonwagenlocatie aan de rand van het bos. Na de invoering van de nieuwe woonwagenwet bouwde de gemeente de locatie geleidelijk af. Uiteindelijk bleef er slechts één woonwagen over op de locatie. Dit leidde in 2020 tot protest onder de woonwagenbewoners. Zij voelden zich gesteund door de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens en het nieuwe beleidskader. Het college besloot dat de bewoners in hun recht stonden en dat de locatie teruggebracht moest worden.

 

De gemeente vond het van groot belang snel te handelen en deze opgave niet over te laten aan een nieuw college. Voormalig wethouder Van de Boogaart gaf tijdens de opening aan: “Doordat er al een bestemmingsplan lag onder deze locatie, konden we heel snel handelen.” Al in mei 2021 werd het uitvoeringsbesluit genomen en konden de uitvoerende partijen aan de slag. Essentieel hierin was dat de gemeente een ruim bedrag beschikbaar stelde voor de uitvoering. Dit bedrag werd bovendien aangevuld met de subsidie vanuit het Rijk. “Dit betekent niet dat we geen obstakels tegenkwamen, maar wel dat we deze makkelijker konden incasseren”, aldus de beleidsambtenaar. Er bleken bijvoorbeeld veel meer bomen gekapt en opnieuw geplant te moeten worden dan verwacht. “Maar uiteindelijk hebben we de planning gehaald!”

 

In april 2022 werd de locatie met de zes gasloze huurwoonwoonwagens opgeleverd. Het is een van de eerste locaties in Nederland waar de warmtevoorziening van de wagens wordt geregeld door middel van een warmtepomp en PV-panelen. Uiteindelijke zullen de wagens worden overgedragen aan woningcorporatie MooiLand. Essentieel voor de snelheid van de ontwikkeling van deze locatie was volgens de beleidsambtenaar ook de goede communicatie met omwonenden en de omgeving. Zeker bij inbreiding op een bestaande locatie moet je rekening houden met de hoge betrokkenheid van bestaande bewoners. “Iedereen heeft en deelt zijn of haar mening, juist ook tijdens de aanleg. Dat vraagt organisatorisch extra aandacht.”

 

Beek – Woonwagenlocatie Bosserveldlaan

In de gemeente Beek hebben woonwagenbewoners aan de Bosserveldlaan al jaren last van achterstallig onderhoud en onveilige voorzieningen. In samenspraak met de bewoners besloot de gemeente dat het noodzakelijk is de gehele locatie te vernieuwen. Hierbij worden direct twee nieuwe standplaatsen toegevoegd. De locatie bestaat nu uit vier legale koopstandplaatsen. Bij de herstructurering van de locatie worden direct twee nieuwe huurstandplaatsen toegevoegd. In totaal zal de locatie gaan bestaan uit zes huurstandplaatsen. Begin oktober ging de herstructurering van start. De projectorganisatie van deze herstructurering is in handen van beheerorganisatie PIM-zuid.

 

In verschillende gemeenten worden nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners dus gerealiseerd door bestaande locaties uit te breiden of door oude (afgebouwde) locaties opnieuw in te richten. Andere gemeenten waar extra standplaatsen op deze manier worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld Hoogeveen, Midden-Drenthe, Molenlanden en Oss.

Lees verder

LEEUWARDEN | Collectief Kapitaal Leeuwarden

10-11-2022

Het is een idealistisch vergezicht: burgers die maandelijks een donatie kunnen en willen missen brengen geld bij elkaar om een aantal minimagezinnen duizend euro per maand te kunnen geven. Als het aan Collectief Kapitaal ligt is dit komend jaar in Leeuwarden al realiteit.

Werkzaam in het sociaal domein – onder meer als teamleider en programmamanager van Amaryllis en het gemeentelijke Frontlijn-team dat deur aan deur ging in Heechterp-Schieringen – heeft Astrid de Bue heel wat armoede gezien. ,,Er is veel bestaansonzekerheid”, zegt de mede-initiatiefnemer van Collectief Kapitaal.

,,De verschillen tussen arm en rijk zijn heel groot. Het ligt vaak bij de overheid of bij de mensen die in bestaansonzekerheid leven zelf, om dat op te lossen. En voor de mensen die daar niet mee te maken hebben blijft dat bij de overheid. Wij willen het probleem van bestaansonzekerheid middenin de samenleving zetten, er een collectief probleem van maken waar we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen.”

,,Het gaat over solidariteit”, vult Nynke Andringa aan. Zij werkt onder meer voor Moedige Dialoog Leeuwarden, een netwerk voor armoede- en schuldenvraagstukken. ,,Er is een grote groep in de samenleving voor wie armoede geen probleem is en die zich er niet verantwoordelijk voor voelt, of die niet weet wat ze zou kunnen doen. Die groep willen we bij Collectief Kapitaal betrekken.”

Actief betrokken

Collectief Kapitaal is bedacht door Denise Harleman uit Rotterdam. Honderd burgers geven in een proefperiode van acht maanden elk vijftig euro in de maand, waarmee vijf gezinnen in die periode duizend euro per maand krijgen. De donateurs geven niet alleen geld, maar zijn actief betrokken en zitten aan tafel bij de mensen die ondersteund worden. Tegelijk loopt er een onderzoek naar wat dat doet met het welzijn van de betrokkenen.

Inmiddels zijn er werkgroepen in onder meer Amsterdam, Utrecht, Arnhem en dus Leeuwarden. 24 november is een informatieavond in De Kanselarij in de stad; 7 december volgt een sessie met de gemeenteraadsfracties. Het is de bedoeling dat het project in juni 2023 begint met de eerste steun en een jaar doorloopt.

Collectief Kapitaal Leeuwarden staat nu in de steigers. De gemeentelijke programmamanager van Leeuwarden-Oost (Heechterp-Schieringen, Cambuur, Oud-Oost, Vrijheidswijk en Bilgaard) is erbij betrokken, net als welzijnsorganisatie Amaryllis, Humanitas en de Arme Kant van Fryslân (die al aan Moedige Dialoog deelneemt).

Kerken

,,We zouden ook graag zien dat kerken erbij betrokken raken, die hebben vaak al ervaring met steun aan minima en het organiseren van solidariteit”, zegt De Bue.

,,We proberen een – hoe noem je zoiets? – collectief, of beweging, of gemeenschap te vormen”, gaat De Bue verder. ,,We zoeken niet per se vermogende mensen. Iedereen draagt bij aan het collectief. De een kan honderd euro missen, de ander vijf euro, of iemand wil zijn tijd investeren, of kan op een andere manier bijdragen. We willen met mensen van allerlei gezindten en achtergronden samen iets doen aan bestaansonzekerheid. We praten al jaren en via de gemeente en de rijksoverheid zijn wel wat dingen veranderd, maar dat gaat langzaam. We willen nu concreet zelf iets doen.”

Geen schenkingen

Regelgeving zitten de schenkingen in de weg. Mensen in de bijstand mogen immers geen schenkingen ontvangen, op straffe van korting of zelfs inhouding van de uitkering. Collectief Kapitaal richt zich dus in eerste instantie op de groep net boven de inkomensgrens van 120 procent van het bestaansminimum, zegt Andringa. ,,Alleenstaande ouders zijn het vaakst de klos wat betreft energiearmoede, vervoersarmoede en zo. We willen ons richten op alleenstaande ouders en hun kinderen in Leeuwarden-Oost die niet in de bijstand zitten en dus donaties mogen ontvangen.”

Die komen aan tafel bij Collectief Kapitaal. Een bezwaar dat Andringa en De Bue wel eens horen is: is het wel vertrouwd als ik niet weet aan wie ik mijn geld doneer? Of: wat als er onverantwoorde aankopen mee gedaan worden? Andringa: ,,Hoe het bij armoedebestrijding nu gaat is: arme jij, hier heb je wat geld. En dan zitten er allerlei voorwaarden aan. Dat is kleinerend. Wij willen onvoorwaardelijk geven. De kernwaarden zijn: vertrouwen, waardigheid en autonomie. Het gaat verder dan alleen geld geven. Het gaat over herstel van bestaanszekerheid en over lessen trekken uit geld geven en ontvangen, over verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet om te bepalen wat er wel en niet mag gebeuren met onze donatie. Het leukste vind ik om dat gesprek aan te gaan.”
 

Geen basisinkomen

Het idee lijkt op dat van het basisinkomen. Maar dat is het niet, zegt Andringa. ,,Een basisinkomen komt van de overheid. Dit is een particulier initiatief. We organiseren het in solidariteit.”

Om vijf gezinnen een jaar te helpen is 60.000 euro aan donaties nodig. De Bue: ,,Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Ik dacht heel lang: wat kan ik nou aan het armoedeprobleem doen? Nu denk ik: laat dat druppeltje er maar komen. Die vijf druppels in Leeuwarden kunnen van zeer grote waarde blijken te zijn.”

www.collectiefkapitaal.nl

 

<FD 10.11.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | PEL raakt haar kantoor kwijt

09-11-2022

Vereniging Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) heeft door financiële problemen de huur van haar kantoor moeten opzeggen. Zonder huisvestingssubsidie werd de huur te hoog.

De vereniging helpt mensen onder andere met huurproblemen, het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. PEL helpt jaarlijks veertig tot vijftig minima met financiële zaken. ,,Dit doen wij sinds 1953 zonder enige subsidie”, aldus secretaris Johan Bakker. ,,Maar door de inflatie en de hogere energieprijs die wordt doorberekend, gingen we kapot aan de huur.”

Een aanvraag voor huisvestingssubsidie werd door burgemeester en wethouders afgewezen. De vereniging gaat in bezwaar tegen de beslissing.

Ondertussen gaat PEL door zonder kantoor. ,,Het is behelpen, maar anders zouden we failliet gaan. Daar heeft niemand wat aan.” Veel hoop om alsnog de subsidie te krijgen, heeft Bakker niet. ,,Waarschijnlijk gaan ze zeggen: ‘Jullie hebben geen kantoor meer, dan heb je deze subsidie ook niet nodig’. Ja, dat komt door jullie.”

 

<LC 8.11.22>

Lees verder

SIBRANDABUORREN | Concept van buurtmarkt is groeimodel voor Fryslan

08-11-2022

DUURZAAM KOPEN

Fryslân is een provincie waar veel meer buurtmarkten zouden kunnen ontstaan. Dat denkt Bregje Hamelynck van Buurtmarkt Ús Iten uit Sibrandabuorren. Het is een relatief nieuw concept waarbij burgers zelf de verkoop van duurzame, grotendeels lokale producten regelen voor een kleine groep afnemers.

In 2016 begon Hamelynck in Sibrandabuorren en sindsdien zijn er in Fryslân nog drie van zulke buurtmarkten ontstaan: in Ouwe Syl, Bolsward en Heeg. ,,We denken ook dat het een kansrijk concept kan zijn voor kleinere dorpen, want we halen eigenlijk de supermarkt weer naar het dorp.” Ze hoopt dat er per jaar ,,twintig nieuwe gestart kunnen worden in Nederland”. Nu zijn er in ons land nog maar zes van deze buurtmarkten. ,,In Vlaanderen zijn er wel 130.”

Hamelynck is ook betrokken bij het Groeneboerenplan dat in juli werd gepresenteerd, met tien punten voor een echte omslag in het landbouw- en voedselsysteem in ons land. Afgelopen donderdag – op de dag van het stikstofkdebat – sprak ze met verschillende politici in Den Haag. ,,We hebben nog maar eens uitgelegd waarom wij deze aanpak echt kansrijk achten en waarom het ook nodig is.”

Ze zou het mooi vinden dat ,,een kwart van het voedsel dat wordt verkocht lokaal of uit de regio komt”, bijvoorbeeld ook via de verkoop door boerderijwinkels met streekproducten.

Regionale voedselnetwerken

In 2018 constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al in een rapport dat ‘de verbinding tussen boer en consument is verbroken en moet worden hersteld’. ‘Door lokale of regionale voedselnetwerken te vormen, krijgen boer en consument de mogelijkheid om te produceren en consumeren op een manier die bij hun persoonlijke en maatschappelijke waarden past’, zo luidde een van de adviezen.

Het huidige grootschalige, mondiale voedselsysteem, dat ‘plaatsloos’ voedsel produceert, is anoniem, aldus het PBL. Bij voedselconsumptie vallen mensen vaak terug op routines. ‘Ze doen vaak boodschappen in dezelfde winkels, waarin ze volgens het vaste rondje langs de schappen lopen’. ,,Mensen denken dat voedsel uit de supermarkt komt, in plaats van dat ze weten waar het verbouwd en geproduceerd wordt”, aldus Hamelynck.

Bezoek minister

Ze startte met haar man Michel Pauluis in Sibrandabuorren Permacultuur-tuinderij Ús Hôf, waar voedsel wordt verbouwd en deelnemers dat zelf kunnen oogsten. Ze betalen daar per jaar 275 euro voor. Ze wil nu ook anderen helpen bij het starten van een dorps- of wijktuin voor de productie van groenten en fruit. ,,Een hectare grond is al voldoende om 250 mensen te kunnen voeden.”

Binnenkort zal ook minister Piet Adema van Landbouw langskomen om zelf te zien hoe in Sibranda-buorren op de volle grond duur-zame tuinbouw plaatsvindt.
 

<FD 07.11.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Heechterp gaat de komende 10 jaar volledig op de schop

07-11-2022

De wijk Heechterp in Leeuwarden staat aan de voor- avond van een grote metamorfose. Alle 24 portiekflats gaan de komende tien jaar tegen de vlakte. De bewoners, veelal van sociale huurwoningen, moeten elders worden ondergebracht. De hoop is dat Heechterp weer een wijk wordt waar het prettig wonen is.

Hoewel de sloopkogel nog niet te zien is, zijn de mensen van woningcorporatie Elkien en Huurdersplatform Nieuw Elan al begonnen met huisbezoeken. ,,Het leven van deze inwoners staat de komende jaren volledig op de kop”, zegt Chantal Droste, directeur-bestuurder bij Elkien. De corporatie is eigenaar van het grootste deel van de woningen. ,,We begeleiden inwoners naar een tijdelijke woonplek.”

Petra Talsma (47 jaar), woont al 22 jaar met veel plezier in Heechterp. Ze weet nu al dat ze in 2026 haar woning aan de Ahornstraat moet verlaten om, met haar volwassen zoon, terug te keren naar een laagbouw-woning een blok verderop. ,,Toen we een paar jaar geleden hoorden van de wethouder dat de boel hier plat zou gaan, was er eerst wel chaos in de wijk. Maar die onrust is met het bedenken van de plannen weggegaan. De gebouwen zijn verouderd en aan een opknapbeurt toe.”

Talsma dacht zelf via een bewonerscommissie mee over de inrichting van het nieuwe Heechterp.


Wilgenflat

De inwoners van Heechterp hebben recht op een verhuisvergoeding. De groep die aan de zuidkant van de wijk woont, het deel dat als eerste wordt aangepakt, krijgt voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Leeuwarden. Ze kunnen vanaf 2024 terecht in de Wilgenflat die volgend jaar gebouwd gaat worden. Omdat Heechterp blok voor blok aangepast wordt, kan er een verhuis-caroussel ontstaan. Heechterpers kunnen ook in een ander deel van de stad terechtkomen, want de voorrangsregeling voor sociale huurhuizen geldt voor heel Leeuwarden.

Talsma denkt dat sommige wijkgenoten na de nieuwbouw definitief vaarwel zullen zeggen tegen Heechterp. ,,Mensen die tijdelijk in een sociale woning in Bilgaard zitten, willen daar misschien ook wel blijven. Aan de andere kant is de vraag naar betaalbare woningen nog altijd groot. Ik weet in elk geval zeker dat ik hier niet weg wil.”

Ze vindt het jammer dat de wijk nog steeds een slecht imago heeft. ,,Er is hier veel saamhorigheid. Toch krijg ik altijd de vraag van mensen: woon je echt in Heechterp?”


Gasloos

Elkien maakte bekend dat de huren van de nieuwbouwwoningen straks in fases zullen stijgen. ,,Maar er komt een lagere energierekening voor terug”, legt Droste uit. ,,Alle huizen worden gasloos en met zonnepanelen opgeleverd.”

Wel neemt het aantal woningen voor het middensegment in de wijk toe. ,,Het totaal aantal sociale huurwoningen in de wijk neemt iets af, maar in andere delen van de stad, zoals in Middelsee, bouwen we juist weer bij”, zegt wethouder Hein de Haan.

Deze week presenteerde het college van B en W het Masterplan Heechterp waarin staat hoe de 24 identieke blokken in de wijk vervangen worden voor nieuwe flats, met balkon en op de begane grond een directe toegang tot de groene buitenruimte. ,,Dat is nu het grote probleem”, zegt De Haan. ,,Er is wel groen in de wijk, maar door de ‘plint’ heeft niemand direct toegang. Het wordt dan ook veel te weinig gebruikt.”

In de nieuwe inrichting blijven acht identieke ‘stempels’. Die bestaan uit lage flats en rijtjeshuizen met in het midden een groene ruimte. Het idee is dat er per ‘stempel’ een andere architect wordt ingeschakeld, om eentonigheid tegen te gaan. Volgens wethouder De Haan moet de wijk een ‘parkachtige uitstraling’ krijgen. Dat gevoel wordt vergroot doordat een deel autoluw zal worden gemaakt. Op een paar locaties in de wijk komen parkeerplekken. Verder komen er, verspreid door de wijk, vijvers, wandel- en fietspaden.

De gemeente verwacht het concept-bestemmingsplan voor Heechterp nog dit jaar ter inzage te kunnen leggen.

 

<FD 05.11.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Kilo afval kost straks 9 cent

04-11-2022

Leeuwarder gezinnen betalen vanaf volgend jaar 9 cent per kilo afval in hun grijze container. Ze moeten ook 1 euro betalen voor iedere keer dat ze de bak bij de weg zetten. Inleveren van groenafval blijft wel voor iedereen gratis.
Deze tarieven stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad, die er deze herfst over beslist. Wie in een appartement of in de binnenstad woont en geen grijze bak (sortibak) heeft, betaalt 73 cent per klepopening van de centrale afvalcontainer.

Eerder besloot een meerderheid in de gemeenteraad al om per 1 januari 2023 het diftarsysteem in te voeren. Dit moet mensen stimuleren om hun afval beter te scheiden. In de grijze bakken belandt nu te veel herbruikbaar afval. Het inleveren van tuin- en keukenafval in de groene bak is en blijft gratis.

Het kilotarief dekt slechts een deel van de afvalkosten. Huishoudens blijven daarom ook een vast tarief betalen. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden betaalt volgens het nieuwe systeem ongeveer 60 euro per jaar aan variabele kosten en 287 euro aan vaste lasten.

Er is ook gekeken naar een kilotarief van 20 of 40 cent, maar dit vindt het college op dit moment onverstandig. De kosten en risico’s zijn dan minder goed in te schatten, zowel voor inwoners als voor de gemeente zelf. Als er genoeg ervaring met het nu gekozen tarief is, kan het model later worden aangepast, liet wethouder Hein Kuiken dinsdag weten tijdens de persconferentie.

Huishoudens met een minimuminkomen kunnen nu en ook in de toekomst kwijtschelding aanvragen voor hun afvalkosten. Leveren ze echter bovengemiddeld veel grijs afval aan, dan zullen zij hiervoor wel aangeslagen worden per kilo. Dit moet hen stimuleren om goed te scheiden, net als andere gezinnen.

 

<LC 02.11.22>

Lees verder

Prijsplafond voor iedereen in 2023, maar niet in 2024

03-11-2022

Het prijsplafond voor energie dat van kracht wordt in 2023 zal tijdelijk zijn en niet meer gelden in 2024, zegt minister Sigrid Kaag (Financiën) via haar woordvoerder. Als de energieprijzen tegen die tijd nog steeds erg hoog zijn, zullen alleen de mensen worden geholpen die echt niet kunnen rondkomen.
 

Begin volgend jaar gaat een regeling in die ervoor zorgt dat alle huishoudens niet meer betalen voor gas en licht dan een door de overheid vastgesteld bedrag. Daarvoor moet het verbruik wel onder een bepaalde grens blijven. Het kabinet heeft volgens de woordvoerder gekozen voor zo’n algemene maatregel omdat er haast moest worden gemaakt. Voor 2024 heeft Kaag meer tijd om een maatregel voor te bereiden die alleen is bedoeld voor mensen die met moeite hun energierekening kunnen betalen.

De steun voor iedereen is namelijk te duur voor de overheid om jarenlang te betalen, zegt de woordvoerder. ,,Anders jaag je de staat op kosten en de belastingbetaler ook.” Dat zou er namelijk voor zorgen dat de kosten ,,elders in de begroting moeten worden gedekt”. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een bezuiniging of belastingverhoging.

Of het kabinet mensen ook in 2024 gaat helpen de energierekening te betalen en hoe, zal pas volgend jaar worden besloten, naar verwachting rond Prinsjesdag.

 

 

<FD 2.11.22>

Lees verder

Deelwinkel Arum opent de deuren

03-11-2022

De deelwinkel van Protestantse Gemeente Arum/Kimswerd ging dinsdag open in Het Lokaal aan de Sytzamaweg. De winkel is iedere dinsdagochtend geopend. Speelgoed, serviessets of sportbenodigdheden: de zestien vrijwilligers van de Arumer deelwinkel nemen alles aan wat compleet en bruikbaar is. Griet Sijtsma, een van de initiatiefnemers van de Arumer vestiging, zegt dat inwoners van het dorp enthousiast reageren. „Mensen bieden zich aan om te helpen. We kunnen gezelschap bieden, elkaar voorzien van bruikbare spullen en er samen iets moois van maken.”

 

 

Lees verder

Aantal sociale huurwoningen is gedaald

21-10-2022

Het aandeel sociale of gereguleerde huurwoningen op de Nederlandse woningmarkt, woningen waarbij de huur niet hoger is dan de zogenoemde liberalisatiegrens, is de afgelopen tien jaar gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 

Was in 2012 nog ruim 37 procent van het woonaanbod een sociale huurwoning, eind 2021 was dat gedaald naar minder dan 34 procent, aldus het CBS.

De verschillen per gemeente zijn groot. In sommige gemeenten is het aanbod sociale huurwoningen slechts 15 procent, op andere plekken is het meer dan 45 procent.


In Fryslân is het aanbod het kleinst in Tytsjerksteradiel. Daar is 22,8 procent een sociale huurwoning. Ook Opsterland, Terschelling, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân zitten onder de dertig procent. Deze gemeenten lopen achter op het landelijke streefcijfer. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil dat in elke gemeente dertig procent van het woonaanbod een sociale huurwoning is.

In Smallingerland is 34,7 procent van het woonaanbod een sociale huurwoning. In Leeuwarden en Harlingen gaat het om 39 procent. Het hoogste Friese aanbod aan sociale huurwoningen is te vinden op Vlieland: 46,4 procent.

 

<FD 20.10.22>

Lees verder

WoningbouwersNL -Afspraken over woningbouw niet realistisch

18-10-2022

PROVINCIES SCHAARDEN ZICH EERDER WEL ACHTER BOUWPLANNEN KABINET BESTEMMINGSPLANNEN
De prestatieafspraken tussen het rijk en de provincies over de woningbouwopgave zijn niet realistisch. Dat oordeelt de branchevereniging voor bouwontwikkelaars WoningBouwersNL.

Volgens de organisatie maakt vooral de lijst aan randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden het lastig om de afspraken te laten slagen. Daarmee is het niet realistisch om te zeggen dat er nu al genoeg werk ligt om de sector de komende tien jaar aan de slag te houden, zo klinkt het.

De provincies schaarden zich eerder grotendeels achter de kabinetsplannen om tot en met 2030 meer dan 900.000 woningen te bouwen. De afspraken die het kabinet nu maakt met de provincies moeten in december dit jaar verder worden uitgewerkt tot zogeheten ‘regionale woondeals’. Daarin staat onder meer welke bouwlocaties verder worden ontwikkeld. Volgens WoningbouwersNL zijn er een hoop zaken die ervoor zorgen dat de afspraken nooit hard te maken zijn.

,,Provincies schermen met een enorme planvoorraad, maar in een groot deel van de plannen is nog niet eens begonnen met de onderzoeken die nodig zijn om ooit tot een voldragen bestemmingsplan te komen”, aldus Coen van Rooyen, algemeen directeur van WoningBouwersNL. ,,Vervolgens komen er wensenlijstjes op tafel die eerst moeten worden ingevuld, wil de toegezegde capaciteit ook echt tot uitvoering worden gebracht.”

Ambtenarentekort

De ontwikkelaars wijzen onder andere op het ambtenarentekort, de stikstofproblemen en het regelen van de miljardenbijdrage van het rijk voor infrastructuur die de plannen vertragen. ,,Op papier is het makkelijk om te zeggen dat je een belofte waar gaat maken op de voorwaarde dat we die zaken geregeld hebben”, aldus Van Rooyen.

,,De realiteit is echter dat we die problemen allemaal niet van vandaag op morgen hebben opgelost.”

De branchevereniging dringt er op aan om verder te kijken dan alleen de locaties die toch al op de bureaus van ambtenaren liggen. Bouwend Nederland vroeg zich eerder al af hoe realistisch de plannen zijn. Minister Hugo de Jonge erkent dat de woningbouw te kampen heeft met veel ,,tegenwind”, bijvoorbeeld door de stijgende rente, inflatie en een laag consumentenvertrouwen. ,,Maar als je tegen de wind in fietst moet je harder trappen.”

 

<FD 15.10.22>

Lees verder

Aantal Friezen in schuldsanering groeit met 10 procent

18-10-2022

Jarenlang kregen bewindvoerders minder schulden te saneren. Voor het eerst sinds 2015 stijgt dat aantal weer. Bureau Benedictus in Garyp rekent voor Friesland op een groei van 10 procent.

Bij Benedictus, het grootste schuldsaneringskantoor van Noord-Nederland, hadden ze zich al veel eerder schrap gezet. Toen in 2020 de impact van de pandemie zichtbaar werd, rekenden de bewindvoerders op een golf van hulpvragen. Toch bleef die uit. Vorig jaar daalde het aantal particulieren dat een beroep op de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) deed zelfs nog met 19 procent.

In 2021 belandden 4.721 Nederlanders in de schuldsanering. Daarvan kwamen er 381 uit Friesland, Groningen en Drenthe. De situatie ziet er nu toch wel anders uit, merkt directeur Annemieke Bosma van Bureau Benedictus. ,,En we zien het aantal aanvragen vooral in Friesland stijgen.’’

Die ommekeer heeft niet per se alleen een negatieve oorzaak, vindt Bosma. ,,Het is ook zo dat mensen nu gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot de Wsnp. Vroeger moest je daarvoor worden aangemeld door de gemeente, tegenwoordig mag je je ook zelf aanmelden. Dat kan kosteloos. Wat je dus ziet is dat mensen zelf de regie in handen nemen.’’

De achterliggende oorzaak is natuurlijk wel altijd treurig: mensen slagen er niet meer in om zich aan hun groeiende schuldenlast te ontworstelen. Een bewindvoerder krijgt drie jaar de tijd om de geldzaken weer op orde te krijgen. Daarna ben je formeel schuldenvrij.

IJsberg

De cijfers uit de Wsnp-monitor laten overigens alleen maar de piek van de ijsberg zien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleerde op 1 oktober 2020 maar liefst 614.000 huishoudens die geregistreerd staan met problematische schulden.

Waarom het verschil met de Wsnp-cijfers zo groot is? Dat komt doordat niet iedereen voor zo’n regeling in aanmerking komt. Je moet bij de rechter echt de bereidheid tonen om het roer tijdelijk uit handen te geven.

Bij de vijf bewindvoerders van Bureau Benedictus hebben veel zzp’ers en ondernemers zich de afgelopen maanden gemeld. Waarom ze dat nu pas doen? ,,Je hebt de stijgende brandstofprijzen natuurlijk’’, zegt Bosma. Behalve die inflatie zijn de belastingdienst en de deurwaarders ook weer begonnen te innen.

,,Dat is wel echt een omslagpunt voor onze klanten. Sommigen geven ook wel toe dat ze al voor de corona in de problemen zaten. Die hebben al die tijd met overheidssteun kunnen blijven doordraaien, maar het kabinet kan natuurlijk niet geld blijven oppompen.’’

 

<LC 15.10.22>

Lees verder

Neem de energievoorziening volledig in eigen hand

18-10-2022

‘Geld dat we verdienen zetten we in voor lokale gemeenschap’

BOLSWARD Friesland moet de energievoorziening volledig in eigen handen nemen. Dat vindt het nieuwe Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk (FREON).
Het netwerk bestaat uit verschillende organisaties die zich bezighouden met de energietransitie. Ze pleiten ervoor om verspreid over de provincie en met hulp van het bedrijfsleven vijftien tot twintig ‘energiehubs’ in te richten: gebiedjes waar alle soorten van duurzame opwek bij elkaar komen. Van wind tot zonnestroom, van aardwarmte tot aquathermie.

Opslag en uitwisseling spelen bij de plannen een belangrijke rol. De energie die in sommige periodes niet direct nodig is, kan dan worden gebruikt als er juist te weinig wordt opgewekt. ,,Nu is het overgrote deel van de hernieuwbare energieprojecten in Nederland in handen van buitenlandse investeerders”, vertelt aanjager Govert Geldof uit Tzum.

,,Wij moeten in Friesland zelfvoorzienend worden. Dat kan ook. Er is voldoende kennis bij burgers en bedrijven. We vragen gemeenten en provincie om met ons de dialoog aan te gaan.”

FREON wordt gevormd door onder meer Us Kooperaasje (koepel van Friese energiecoöperaties), het Netwerk Duurzame Dorpen, de Vereniging van Windturbine-eigenaren in Friesland, de Windunie, de Feriening Fryske Doarpsmûnen, Sustainable Development Goals Netwurk Fryslân, Noordenwind en de New Energy Coalition. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben in Bolsward hun handtekening onder het gezamenlijke initiatief gezet. De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en de Friese Milieu Federatie ondersteunen dat.

Regelgeving moet zo worden aangepast, zegt Geldof, dat het voor bedrijven en burgers veel makkelijker wordt om met duurzame energie aan de slag te gaan. Geldof is ook voorzitter van TOER, de energiecoöperatie van Tzum. Bij het dorp verrijst binnenkort een nieuwe buurtmolen.

,,Als je ziet hoeveel moeite we daarvoor hebben moeten doen... Het moet echt eenvoudiger. In onze beleving krijgt de Friese bevolking te weinig ruimte. Het lijkt voor commerciële partijen een stuk makkelijker. Dat geeft een onrechtvaardigheidsgevoel”, aldus Geldof.

De opbrengsten van de molen in Tzum vloeien straks (deels) terug naar het dorp. Zo werkt het ook met zonnedaken of -velden die in handen zijn van lokale coöperaties. Zo zou het met alle duurzame energieprojecten in de hele provincie moeten, stelt de initiatiefnemer.

,,Geld dat we verdienen zetten we in voor de lokale gemeenschap, voor het sociale domein, voor landschap en natuur, innovatie van de landbouw, bedrijven en economie. Bijkomend voordeel van zelfvoorzienend zijn is dat het ons onafhankelijk maakt van geopolitiek. En we kunnen onderling afspraken maken over de prijs.”

 

<LC 18.10.22>

Lees verder

Wereldarmoededag: nationale ombudsman wil een actieve en sociale overheid

17-10-2022

Burgers met een minimuminkomen komen steeds meer in de knel. De kosten voor levensonderhoud stijgen en sociale vangnetten zijn steeds minder toereikend. De Nationale ombudsman keek welke knelpunten verschillende groepen sociale minima ervaren. En steeds kwam hij dezelfde problemen tegen. Vandaag, op Wereldarmoededag, presenteert hij een rode draad en dringt hij aan op een meer actieve en sociale overheid. 

 

Lees verder

Geld en liefde – kleine dingen maken het verschil

17-10-2022

Om de stijgende kosten van levensonderhoud voor te blijven is (be)sparen niet langer een luxe, maar noodzaak voor velen. Geldstress drukt enorm op relaties en gezinnen. Door samen te werken als stel krijg je grip op je geldzaken in onzekere tijden.

 

In een eerder artikel over dit onderwerp werd uitgelegd hoe je met het vrijhouden van 10 procent van je netto-inkomen versneld schulden kunt aflossen of sparen. Maar hoe doe je dat dan? Een substantieel deel van je inkomen overhouden om af te lossen of te sparen?

Ten eerste is het belangrijk vast te stellen wat je samen netto ontvangt aan inkomsten. Iedere euro die op jullie gezamenlijke of privérekeningen binnenkomt, telt mee. Salaris, toeslagen en inkomsten uit onderneming of uit andere werkzaamheden. Een vakantie-uitkering of eventuele dertiende maand kun je apart houden, zodat je die ook echt kunt reserveren voor vakantie of de dure decembermaand.

Ten tweede kun je eens kritisch kijken hoeveel je maandelijks uitgeeft aan boodschappen, kleding, cosmetica, abonnementen, cadeautjes, terrasjes en andere uitjes. Houd een tijd lang je dagelijkse uitgaven bij. Dat kan lekker old school in een schriftje of huishoudboekje, maar ook heel handig op je telefoon in een van de vele gratis apps.

Stel je budget meteen 10 procent lager in zodat je weet wat je te besteden hebt en welk deel je gebruikt om extra af te lossen of te sparen. Is 10 procent echt onmogelijk? Kies dan voor 5 procent of in ieder geval een klein bedrag dat je kunt missen. Oefen in overhouden. Dat is de enige manier omhoog uit de spiraal van schulden of tekort.

Samen de geldzorgen te lijf gaan, is ook kiezen voor een andere kijk op geld. In plaats van jezelf ‘te straffen’ met bezuinigen, kun je positieve woorden gebruiken. Bezuinigen voelt als inleveren en achteruitgaan; een spaardoel stellen geeft perspectief voor de toekomst, zoals een afgeloste woning, een vakantie of auto betaald zonder creditcard of lening.

Verstandig je geld beheren zit hem meestal niet in de vaste lasten, maar vooral in de kleine dingen. De snack onderweg, dat kopje koffie dagelijks op het station of bij de benzinepomp. De chocoladereep of dropjes bij de kassa. Bedenk dat bij iedere euro die je leven binnenkomt, jij degene bent die de keuze maakt wat je er mee doet. Je beheert daarmee niet alleen je geld, maar uiteindelijk ook je toekomst!

Zou je gedurende je hele leven iedere werkdag een kop koffie of snack kopen van twee euro, dan kost dat uiteindelijk wel bijna twintigduizend euro! Dit bedrag weggezet en gespaard tegen een rente van 3 procent, had je dan wel € 44.237 kunnen opleveren.
 

Elke dag een stapje

Natuurlijk wil je niet te streng zijn voor jezelf. Direct grote stappen zetten naar een doel of resultaat eindigt vaak met opgeven. Besluit om in plaats daarvan iedere week een kleine stap te zetten. Je houd daarmee je doel voor ogen, maar houdt de stappen ook haalbaar en leuk.

Onderstaande snelle spaartips kunnen je helpen op weg naar 10 procent meer overhouden voor je toekomst:

 

Boodschappen. Ga altijd naar de winkel met een lijstje en koop niet meer dan je nodig hebt. Laat frisdrank en snacks achterwege. Trap niet in de bonus of aanbieding. Het tweede product gratis of voor de halve prijs is alleen gunstig wanneer je houdbare producten koopt die standaard op je lijstje staan. Let op de kiloprijs van het product. Sla de winkel eens een week over een eet je voorraadkast en koelkast leeg. Vul in die week alleen aan wat ontbreekt.

Onderweg. Wanneer je een dagje weggaat, is het voordeliger om voldoende eten en drinken voor onderweg mee te nemen. Ga je met de auto? Tank van te voren en vermijd de benzinepomp langs de snelweg.

Abonnementen. Ga met een stofkam door je maandelijkse abonnementen. Pak je bankafschrift en/of creditcard erbij en besluit welke abonnementen je kunt schrappen.

Gas en elektra. De beste besparing op energie is de energie die je niet gebruikt! Zet daarom allereerst in op isoleren! Plak radiatorfolie achter de radiator, sluit tussendeuren en plaats tochtstrips onder de deuren. Denk eraan om lampen en apparaten consequent uit te doen, zodra je ze niet nodig hebt.

Schoonmaken. Ga eens kritisch door je keukenkastje. Maak eerst je huidige schoonmaakmiddelen op en doe ondertussen onderzoek wat je allemaal kunt doen met schoonmaakazijn en bakingsoda. De meeste huishoudelijke klussen kun je daarmee klaren. Wil je toch een lekker geurtje? Kies dan voor één fles product en/of een schuurmiddel in plaats van tien verschillende flacons. Doe de was op lage temperaturen en gebruik de droger zo weinig mogelijk.

Eenvoudig eten. Kies voor een voedzaam en goedkoop ontbijt zoals Brinta of havermout. Kook de warme maaltijd voor meerdere dagen en gebruik de waterkoker om het water voor aardappelen of rijst aan de kook te brengen. Dat scheelt gas.

Happy hour thuis. Terrasjes zijn leuk, maar dezelfde gezelligheid kun je creëren door thuis een happy hour te houden met wat frisdrank, een sapje, wijntje, biertje en wat snacks of tapa’s van de supermarkt. Nodig familie of vrienden uit voor de gezelligheid en vraag eventueel of ze zelf hun favoriete drankje meenemen.

Badkamer. Douche minder vaak (om de dag) en minder lang (vijf minuten). Tegenstribbelende tieners in huis? Laat ze er een sport van maken om te douchen binnen de lengte van hun favoriete liedje op de telefoon.

 

<FD 15.10.22>

Lees verder

Huurstijging aan lonen gekoppeld

11-10-2022

Niet de inflatie maar de loonontwikkeling bepaalt vanaf volgend jaar met hoeveel de huren in de vrije sector mogen stijgen. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat huurders door de torenhoge inflatie van de afgelopen maanden, volgend jaar ook nog een huurstijging met dubbele cijfers voor de kiezen krijgen. De wijziging heeft effect op circa 648.000 woningen.

Nu geldt nog dat huren in de vrije sector jaarlijks met de inflatie plus 1 procent mogen worden verhoogd. Dat bood de afgelopen jaren, toen het prijsniveau met gemiddeld 2,3 procent steeg, voldoende bescherming aan huurders. Maar sinds vorig jaar november is de inflatie sterk opgelopen.

Volgens statistiekbureau CBS werd het leven vorige maand bijna 15 procent duurder. Dat maakt deze wetswijziging, die vlak voor de zomer al was aangekondigd maar nu ook daadwerkelijk is ingediend bij de Tweede Kamer, des te urgenter.

Vanaf volgend jaar wordt gekeken naar de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Die wordt in december vastgesteld op basis van cijfers van het CBS. Op deze manier biedt de wet huurders in tijden van extreem hoge inflatie betere bescherming, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

,,Wonen moet betaalbaar blijven”, aldus De Jonge. ,,Als de huur veel harder stijgt dan het inkomen, kunnen mensen in grote problemen raken. We willen niet dat mensen op straat komen te staan of dat ze door te hoge woonlasten nauwelijks nog kunnen rondkomen.”

Verhuurdersheffing

De Jonge diende ook zijn wet om de verhuurdersheffing af te schaffen in. Per 1 januari 2023 scheelt dat woningbouwcorporaties jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro. Ze moeten dat wel verplicht investeren, onder meer in vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens. Ongeveer 510.000 huishoudens gaan er gemiddeld 57 euro per maand op vooruit, verwacht De Jonge.

De Woonbond is blij dat de inflatie komend jaar de jaarlijkse huurverhoging niet gaat bepalen, maar is nog niet helemaal tevreden. De landelijke huurdersvereniging had liever een maximale huurstijging ónder de gemiddelde cao-loonstijging gezien. ,,Dit biedt nog steeds de ruimte om inkomens en huuruitgaven verder uit elkaar te laten groeien door te hoge huurstijgingen. Terwijl voor veel huishoudens deze ‘woonkloof’ al te groot is”, aldus de bond.

 

<FD 10.10.22>

Lees verder

Opluchting om lagere energienota

06-10-2022

,,Consumenten moeten zich niet rijk rekenen’’, waarschuwt het Nibud. ,,De energienota blijft veel hoger dan normaal.’’ Het blijft dus raadzaam om waar mogelijk energie te besparen.

De tientallen miljarden euro’s extra die het kabinet inzet om de torenhoge energierekeningen dit en volgend jaar te drukken, zorgen voor grote opluchting bij consumenten en kleinbedrijf.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat er een prijsplafond komt voor gas en elektriciteit dat hoger is dan het met Prinsjesdag had aangekondigd. Dat opgeschroefde plafond leidt tot lagere prijzen. Voor gasverbruik tot 1200 m3 per jaar betalen huishoudens vanaf 1 januari 1,45 euro per kuub. Dat was 1,50 euro. Voor stroomverbruik tot 2900 kilowattuur betalen ze 0,40 euro per kilowattuur. Dat was 0,70 euro tot 2400 kilowattuur.

Boven deze nieuwe grens voor gas en stroom geldt de hoge marktprijs. Ook kleine bedrijven en maatschappelijke instellingen krijgen de meevaller doorgerekend. Voor november en december 2022 biedt het kabinet een vaste korting per maand van 190 euro. Mensen hoeven daar zelf niets voor te doen, de korting wordt verrekend via de energienota.

„Eindelijk is er opluchting voor huishoudens”, zegt Hans de Kok, directeur van tariefvergelijker Pricewise.

„Voor een gezin met een verbruik rond het plafond levert dit nieuwe voorstel een extra korting op van ongeveer 80 euro per maand afgezet tegen het eerdere plafond”, becijfert Joris Kerkhof van tariefvergelijker Independer.

De ingreep betekent volgens Ben Woldring van vergelijker Gaslicht.com ook steun voor mensen die van het gas af gingen, en bijvoorbeeld voor een warmtepomp kozen. Ze gebruiken daardoor relatief veel stroom. „Zij worden nu meer gecompenseerd dan het kabinet met Prinsjesdag aankondigde. Het kabinet stimuleert zo ook de verduurzaming, met minder gasverbruik.”

„Consumenten moeten zich niet rijk rekenen’’, waarschuwt de woordvoerster van budgetinstituut Nibud. ,,Ze moeten realistisch blijven: de energienota blijft veel hoger dan normaal. Op je budget blijven letten is echt aan te bevelen.”

„Deze ingreep is goed, maar het is niet dat hiermee alle financiële problemen voor veel mensen voorbij zijn”, zegt ook on Mintjes van kenniscentrum Milieu Centraal. „De prijzen blijven hoog in vergelijking met afgelopen jaren. Het is goed om waar mogelijk te besparen, kieren en gaten te dichten, de thermostaat nog een graadje lager te zetten.”

Energie-experts hekelen wel het gebrek aan details. „Onduidelijk is wat er met de netwerkkosten gebeurt die je als klant ook doorberekend krijgt, net als de btw en de vaste leveringskosten”, zegt De Kok. „Dat kan zo een paar honderd euro per jaar kosten.”

Waar huishoudens minder uitgeven, slaat het prijsplafond een miljardengat in de schatkist. En hoe groot dat gat precies wordt is nog onduidelijk. Het kabinet gaat er voor nu van uit 23,5 miljard euro kwijt te zijn aan het plafond en de compensatie voor november en december.

Of dat ook de prijs op het uiteindelijke bonnetje is, is nog maar de vraag. Met het prijsplafond heeft het kabinet in zekere zin een blanco cheque uitgeschreven. Hoe hoog de kosten precies uitvallen, hangt af van de prijzen op de uiterst beweeglijke gasmarkt. De ruim 20 miljard is becijferd aan de hand van de gasprijs eind september en is op zichzelf al met onzekerheid omgeven. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft voor die berekening al een onzekerheidsmarge van 5 miljard ingebouwd.

En dat is nog buiten het scenario gerekend waarbij de gasprijs komend jaar toch weer flink stijgt, of juist hard daalt. Kaag heeft verschillende varianten doorgerekend. In het positieve geval zou het prijsplafond 6 tot 11 miljard kunnen kosten. Maar als het tegenzit en de gasprijzen volgend jaar rond de piek van afgelopen augustus liggen, zou het kostenplaatje kunnen oplopen tot meer dan 40 miljard euro.

De vraag is of daar bezuinigingen of lastenverzwaringen tegenover komen te staan. Het kabinet heeft nu een streep gezet door de verlaging van de energiebelasting die ruim 5 miljard euro zou kosten. En bij hoge gasprijzen profiteert het kabinet ook van een hogere opbrengst van het in Nederland opgepompte gas. Maar daarmee zijn de kosten nog lang niet gedekt. Het kabinet gaat komend voorjaar kijken waar de rekening voor het prijsplafond wordt gelegd.

En boven op die miljarden komen ook nog de kosten voor het mkb-steunpakket. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft dinsdag aangekondigd dat die ook op tegemoetkoming voor hun stijgende energielasten kunnen rekenen. De precieze invulling daarvan laat nog op zich wachten. De compensatie zal een deel van de stijging van de energiekosten vergoeden.

 

<LC 5 oktober 2022>

Lees verder

WoonFriesland daagt slimme koppen uit om met oplossing te komen voor warmteverlies

05-10-2022

Hoe kunnen we warmteverlies bij gevelopeningen in huizen uit de jaren '70 voorkomen? Dat is de hoofdvraag waarmee WoonFriesland, mede namens Bouwgroep Dijkstra Draisma en De Bewonersraad slimme koppen uitdaagt tijdens de KvK Business Challenge.

 

“Dit innovatieplatform van de Kamer van Koophandel biedt ons een mooie kans om kennis te maken met nieuwe partners, die slimme en innovatieve oplossingen kunnen bieden om woningen naar een beter energielabel te tillen en zo bij te dragen aan het verminderen van de energiearmoede. We willen betaalbaar verduurzamen,” legt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland uit. “Als hét sociaal verhuurbedrijf staan we voor een grote verduurzamingsopgave. Zo moeten al onze woningen in 2050 CO₂-neutraal zijn.”

“Daarnaast lopen de energieprijzen flink op, wat ervoor zorgt dat de bewoners veelal onvoldoende budget hebben om hun woning tot een comfortabel niveau te verwarmen”, vult Gert Brouwer, Algemeen directeur van De Bewonersraad, aan. “Het is dus zaak om nog meer vaart te maken.”

 

Knappe koppen nodig voor nieuwe oplossingen

“Onze ambitie is om al onze woningen voor 2025 op minimaal Label C te hebben. We versnellen daarom al onze energiebesparende maatregelen”, benadrukt Hoekstra.

Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma: “Een groot deel van de warmte in een woning gaat verloren via gevelopeningen. Denk aan kozijnen, deuren en beglazing, waarbij de slechte luchtdichtheid van de aansluitingen voor veel energieverlies en woonongemak zorgt. Vooral in oudere woningen is het beperken van dit energieverlies een grote uitdaging.”

Sigrid Hoekstra, vult aan: “Vandaar dat we knappe koppen uitdagen om met een nieuwe oplossing te komen om warmteverlies bij gevelopeningen in onze jaren ’70 woningen te beperken.”

 

Testen in Het DreamHûs

Deelnemers aan de Challenge die deze uitdaging samen met WoonFriesland aangaan, mogen aan de slag in het DreamHûs; de drie replica’s van jaren ’70 rijtjeswoningen op de campus van de TU in Delft. “In het DreamHûs testen we samen met onze partners The Green Village, Bouwgroep Dijkstra Draisma en De Bewonersraad diverse innovaties. Als deze succesvol verlopen passen we ze toe in Friesland. In het DreamHûs bieden we deelnemers aan de challenge de kans om hun product te testen binnen een representatieve, bewoonde omgeving", legt Hoekstra uit. "In deze omgeving gelden minder regels dan op andere locaties en fouten maken mag. Het is daarom de ideale omgeving om een innovatief product versneld te ontwikkelen.”

_________________________________________________________

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

 

DreamHûs

Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. Vernieuwers worden uitgedaagd om het huis van de toekomst mee te ontwikkelen, lees meer op www.dreamhus.nl.

 

Lees verder

BURGUM | ‘Maak huurwoningen vrij voor statushouders’

05-10-2022

Om meer huurwoningen beschikbaar te krijgen voor statushouders, wil Tytsjerksteradiel flexwoningen bouwen voor kleine huishoudens.

Het idee is om vijftig tijdelijke woningen te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in kantoorpanden, scholen en kerkgebouwen. Ook wordt er gedacht aan woonunits. Het gaat om flexwoningen voor huishoudens van een of twee personen. Deze zijn bedoeld voor een periode van tien tot vijftien jaar, aldus het college.

Door een- tot tweepersoonshuishoudens in kleinere, tijdelijke woningen onder te brengen, wil het college grotere huurwoningen overhouden voor statushouders. Hun gezinnen zijn namelijk ‘in de regel groter dan wij in Nederland gewend zijn’, staat in het gemeentelijke plan van aanpak te lezen. ,,Der binne gesinnen by mei fjouwer, fiif, seis bern’’, vertelt wethouder Berber van Zandbergen.

Een of twee slaapkamers

Zij hebben diverse slaapkamers nodig, maar dit geldt lang niet voor iedere woningzoekende. Van Zandbergen denkt daarbij onder meer aan jongeren die het ouderlijk huis uit willen en recentelijk gescheiden mensen. Voor hen zouden de flexwoningen een snelle oplossing kunnen bieden. Dit geldt overigens net zo goed voor statushouders met kleine huishoudens, zegt zij erbij.

Het is allemaal nog maar een plan, aldus Van Zandbergen. ,,Wêr, wat en hoe binne wy oan it ynventarisearjen.’’ Maar een kleine flexwoning heeft volgens haar een of twee slaapkamers. De gebruiksduur van tien tot vijftien jaar is vooral boekhoudkundig en zegt in principe niets over de bouwkundige kwaliteit.

Ook meer reguliere huurwoningen

De wethouder verwacht dat huurders kunnen profiteren van lagere huren, omdat die door het puntenstelsel voor kleinere woningen lager uitvallen. Alleenstaanden en stellen kunnen zich overigens gewoon blijven inschrijven voor een rijtjeshuis met drie slaapkamers, aldus Van Zandbergen.

Ze verwacht dat de eerste flexwoningen er op z’n vroegst over zes tot acht maanden zijn. Mocht het lastig zijn om nutsvoorzieningen aan te leggen, dan zou het ook wel anderhalf tot twee jaar kunnen duren. De middelen ervoor worden beschikbaar gesteld door het Rijk. Welke partij de verhuurder wordt, kon de gemeente maandag niet zeggen.

Voor de langere termijn wil Tytsjerksteradiel ook dat het aantal reguliere huurwoningen in de gemeente versneld uitgebreid wordt. Hoeveel er precies nodig zijn, wordt volgens Van Zandbergen nog uitgezocht.

 

<LC 4 oktober 2022>

Lees verder

Toch geen huurverlaging voor alle woningen met slecht label

28-09-2022

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, leidt de aangenomen Kamermotie van 22 september over huurverlaging voor huizen met slechte labels voor veel huurders niet tot huurverlaging. De Woonbond pleit voor een regeling die voor alle huurders dezelfde resultaten oplevert. Zo moet enkelglas in een huurwoning een gebrek worden.

Huurhuizen met label E, F en G krijgen puntenaftrek in het puntensysteem. Dit heeft de Tweede Kamer op maandag 26 september besloten na een motie. De aangenomen motie moet nu uitgewerkt worden. Dat duurt zeker nog maanden.

 

Huurverlaging alleen bij maximale huur

Puntenaftrek heeft alleen voor huurders van woningen met een (bijna) maximale huur echt effect. Puntenaftrek zorgt dan voor huurverlaging. Deze situatie komt het meest voor bij slecht geïsoleerde woningen van particuliere verhuurders. Corporatiewoningen zitten meestal onder de maximumhuur. Puntenaftrek zorgt dan niet voor huurverlaging.

De motie die in de Tweede Kamer is aangenomen leidt dus niet tot huurverlaging voor alle huurders van woningen met een E-, F- of G-label. 

 

Woonbond.nl

Lees verder

DRACHTSTERCOMPAGNIE | WoonFriesland start met bouw van 12 woonwagenwoningen

26-09-2022

blije gezichten tijdens de bewonersbijeenkomst donderdagavond 22 september in Drachtstercompagnie. WoonFriesland en de gemeente Smallingerland presenteerden, in samenwerking met de Bewonersraad, de definitieve planning voor de komst van de sociale huur woonwagenwoningen aan de Kromme Wyk. Daarmee gaat voor veel aanwezige bewoners een langgekoesterde wens in vervulling.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “De woonwagenwoningen zijn speciaal voor WoonFriesland ontwikkeld. "De nieuwe bewoners beschikken straks over een zeer goed geïsoleerde, gasloze woning, die is voorzien van zonnepanelen, en een warmtepomp", vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. "Daardoor zijn ze een stuk duurzamer en energiezuiniger dan de meeste standaard woonwagens. Zeker gezien de stijgende energieprijzen is dit een behoorlijk voordeel voor de nieuwe bewoners."

"Onze gezamenlijke inzet voor het realiseren van nieuwe, moderne en betaalbare woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie betaalt zich uit", knikt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier trots. "Hiermee creëren we samen met WoonFriesland, duurzame en betaalbare woonruimte voor woonwagenbewoners die niet zelf in woonruimte op de standplaats kunnen voorzien."

 

Gebouwd in de fabriek

Van de twaalf nieuwe woonwagenwoningen worden er elf verhuurd door WoonFriesland. Eén kavel is gekocht door een particuliere bewoner. Wel worden ze alle twaalf door Qomplex gebouwd.

Dat gebeurt in de fabriek in Dokkum. Daarna starten de woonwagenwoningen aan hun eenmalige reis naar Drachtstercompagnie. Volgens planning start de plaatsing van de woningen eind week 47. Vervolgens moeten ze nog aangesloten worden op de nutsvoorzieningen.

 

Gestart met voorbereidingen infrastructuur

De voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur aan de Kromme Wyk zijn grotendeels klaar. Het voormalige woonwagenterrein wordt bouwrijp gemaakt en geëgaliseerd. Daarna wordt de asfaltlaag en straatverlichting aangebracht.
De Bewonersraad, gemeente en de bewoners gaan in oktober samen aan de slag met maken van plannen voor de woonomgeving.

 

Voor de kerstdagen

Zoals het nu lijkt krijgen de bewoners halverwege december de sleutel overhandigd. Met de oplevering in december is het project nog voor het einde van 2022 afgerond. "Ons doel is dat de bewoners de kerstdagen in hun nieuwe woning kunnen vieren", vertelt Hoekstra. "Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van tijdige levering van bouwmaterialen en de medewerking van de nutsbedrijven voor de aansluiting van water en elektriciteit.

 

Lange adem

De gezamenlijke inspanning om twaalf woonwagenstandplaatsen aan de Kromme Wyk te realiseren, kent een lange voorgeschiedenis. Al sinds 2015 wordt er gesproken over de plannen om op deze locatie nieuwe woonwagenwoningen te realiseren. Hoekstra: Ik ben vooral blij voor de bewoners dat e.e.a. nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. "Het geduld van de toekomstige bewoners is flink op de proef gesteld", geeft wethouder Hartogh Heys van de Lier toe. "Met de sleuteloverdracht in december willen we dit hoofdstuk met z'n allen feestelijk afsluiten."

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

Lees verder

Nibud: twee derde huurders met toeslag slechter af bij veranderingen huurtoeslag 2024

23-09-2022

Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de voorgestelde veranderingen op achteruit. Het Nibud vindt dat veranderingen in het huurtoeslagsysteem niet tot een financiële verslechtering mogen leiden. Dit stelt het Nibud in het rapport ‘impactanalyse verandering huurtoeslag’ dat het instituut heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

https://www.nibud.nl/nieuws/veranderingen-huurtoeslag-2024/?utm_medium=email

Lees verder

Friesland krijgt 17.500 nieuwe huizen tot 2030

15-09-2022

Friesland krijgt tot 2030 opgeteld 17.500 nieuwe huizen. Met dat streven voldoet de provincie ruimschoots aan de wens van het kabinet.

Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge wil graag dat Friesland 15.680 woningen voor haar rekening neemt als onderdeel van de 900.000 die er landelijk moeten worden gebouwd.

Zo’n 64 procent van de Friese aanwas bestaat of uit sociale huurwoningen of uit ‘betaalbare’ koophuizen van maximaal 355.000 euro. De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is daarbij leidend.

Het getal 17.500 is realistisch, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. De provincie wordt er over acht jaar op afgerekend. De totale Friese woningvoorraad stijgt uiteindelijk met zo’n 15.000, omdat er ook huizen zijn die de komende jaren ten prooi vallen aan de sloopkogel.

Waar alle nieuwe huizen moeten komen en voor welke doelgroepen, is aan de gemeenten. Die leggen de ambities de komende maanden met de provincie en woningcorporaties vast in zogeheten regionale woondeals.

De afgelopen maanden zijn de woningbouwplannen van de achttien Friese gemeenten doorgespit, de aantallen huizen bij elkaar opgeteld en vervolgens door de zeef gehaald. ,,We kamen nei de earste ynventarisaasje út op dik 21.000, mar realistysk wie dat dus net”, zegt Fokkinga. ,,Der binne nei dizze check plannen ôffallen.”

Randvoorwaarden

Om het doel te halen is het noodzakelijk dat er voldoende capaciteit is of komt op het elektriciteitsnet, zegt Fokkinga. Ofwel: nieuwe woningen moeten simpelweg op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Netbeheerder Liander moet de vele knelpunten wegwerken.

Een andere voorwaarde is dat de bouwprijzen niet nog veel verder stijgen. Anders is het realiseren van betaalbare huizen ondoenlijk, aldus Fokkinga. ,,Betelber is hjir ek wat oars as yn de Rânestêd. Eins moatte wy foar in grut part fier ûnder dy 355.000 euro sitte.”

Bovendien hebben veel gemeenten onvoldoende ambtenaren om de aanvragen voor een omgevingsvergunning tijdig te kunnen afhandelen. ,,We besykje dêr as provinsje in fersnelling yn oan te bringen troch ús stipe oan te bieden”, zegt Fokkinga.

Fries fonds

Veel rijkssubsidies voor woonprojecten gaan grotendeels aan de neus van Friesland voorbij, simpelweg omdat die zijn bedoeld voor de grotere plannen. Fokkinga: ,,Wy ha hjir dochs faak lytsere projekten.”

Hij denkt er daarom over een Fries ‘herstructurerings- en verduurzamingsfonds’ in het leven te roepen. ,,Dat kinne wy sels wol. It moat in regeling wurde dy’t past by de situaasje sa as dy hjir is, mei in protte plattelânsgemeenten. Mar wol mei finansjele stipe fan it Ryk fansels.”

Bij het aantal van 17.500 huizen is geen rekening gehouden met het Deltaplan, waarbij Noord-Nederland in ruil voor de eventuele komst van de Lelylijn de bouw van tienduizenden woningen heeft aangeboden.

De provincie wil dat er ook extra geld komt van het Rijk om de verduurzaming van bestaande woningen een slinger te geven.

 

 

Lees verder

Verplicht elektriciteit besparen

15-09-2022

Brussel De Europese Commissie wil alle lidstaten verplichten om 10 procent elektriciteit te besparen. Bovendien wil Brussel flink wat geld afromen bij energiebedrijven om huishoudens en ondernemers te compenseren.

Dat melden bronnen over de uitwerking van een speciaal aanvalsplan om de torenhoge energierekening te bestrijden. Woensdag doet voorzitter Ursula von der Leyen de exacte details uit de doeken.

Het dagelijks EU-bestuur wil vooral fors inzetten op minder stroomverbruik. Daarbij kijkt Brussel in het bijzonder naar consumenten. Lidstaten zouden campagnes moeten inzetten om te zorgen dat huishoudens zuiniger aan gaan doen.

Piekuren

Concreet wil Brussel dat iedereen 10 procent elektriciteit gaat besparen tussen nu en komend voorjaar. Tijdens piekuren moet dat minimaal 5 procent worden. Zo’n moment is er aan het begin van de avond. We komen dan massaal thuis van werk en slurpen energie door allemaal tegelijk televisies en wasmachines aan te zetten en te koken.

Dat is volgens de Brusselse energiedeskundigen een moment dat er extra gas nodig is om centrales meer stroom te laten produceren. Meer gasverbruik drijft de prijzen omhoog. Niet alleen naar huishoudens wordt gekeken. Ook bedrijven en de overheid zelf moeten een steentje bijdragen. In Den Haag branden op veel ministeries in de avond veel lampen: is dat wel nodig?

Afromen

Een ander onorthodox plan stelt voor om de torenhoge winsten bij groene energieproducenten af te romen via een soort wind fall tax . Deze bedrijven berekenen door de spelregels van de energiemarkt een stroomprijs die omhoog is gestuwd door de gasprijs, terwijl ze helemaal geen gas gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Waarschijnlijk komt er een prijsplafond van 180 euro per megawattuur. Het bedrag boven dit maximum zou dan naar lidstaten gaan om te herverdelen onder slachtoffers van de hoge energienota. De maatregel zou in de hele EU tot 117 miljard euro opleveren.

Eerder ging het bedrag van 200 euro/MWh rond, maar een aantal lidstaten vonden dat vrijdag tijdens een extra beraad van EU-energieministers nog niet ver genoeg gaan. Voor Nederland is het een lastige maatregel: de Belastingdienst kan het waarschijnlijk weer niet aan.

Solidariteitsbijdrage

Voor olie- en gasbedrijven die heel erg goed draaien tijdens de energiecrisis wil Brussel een ‘solidariteitsbijdrage’ vragen. Het zou gaan om eenmalige belasting aan lidstaten van 33 procent, als de winst 20 procent hoger is dan de laatste drie jaar. Ook deze buit moet worden gebruikt om huishoudens en ondernemers te compenseren.

Brussel kijkt verder nog dieper naar een prijsplafond voor gas. Over alle maatregelen zal nog flink wat discussie plaatsvinden met de lidstaten. Die hebben op veel dossiers het laatste woord. Een club landen heeft al laten weten geen brood te zien in een verplichte energiebesparing. Nederland is als een van de laatste EU-landen zeer negatief over ingrijpen in de energiemarkt.

Haast

Toch willen de lidstaten haast maken met een Europees noodpakket. In veel landen is de ernst van de koopkrachtpijn het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Op 30 september is er spoedberaad van EU-energieministers. Of het ondanks de verdeeldheid lukt om dan al knopen door te hakken, zal nog moeten blijken.

 

<LC 14.09.22>

Lees verder

Woningvoorrang eigen inwoners, eindelijk grip op markt

15-09-2022

Kabinet wil met nieuwe wet iets doen aan het woningtekort. Meer voorrang mogen geven aan eigen inwoners is voor de huurmarkt een oplossing, maar kan voor de koopmarkt een bureaucratische rompslomp opleveren. Friese wethouders reageren op het voorstel voor een nieuwe wet.

Het kabinet wil volgend jaar de wet veranderen en gemeenten de mogelijkheid geven om de helft van alle koop- en huurwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen. Nu mag dat tot een kwart van het aanbod. Bij koopwoningen komt de grens te liggen op 355.000 euro. Daarboven krijgen eigen inwoners geen voorrang.

Dit lijkt op het systeem dat op de Waddeneilanden wordt gehanteerd. Omdat jonge eilanders niet aan bod kwamen voor een woning mag hier de markt afgeschermd worden. Die bescherming op de eilanden loopt veel verder dan koophuizen tot 355.000 euro. Op Texel is de grens 600.000 euro. Huizen die minder kosten mogen niet zomaar aan niet-eilanders worden verkocht.

Het kabinet wil met de wet iets doen aan het woningtekort. Wethouder Hein de Haan van Leeuwarden noemt het instrument ,,interessant’’ en wethouder Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân ,,in útdaging.’’ In het coalitieakkoord van Noardeast-Fryslân was al opgenomen dat dit college mensen met een sociaaleconomische binding ,,in triuwke jaan wol’’ op de woningmarkt. ,,Dit kin in earste stap wêze.’’

Betaalbaar

Koonstra bekijkt of de nieuwe wet deel kan uitmaken van een heel pakket aan mogelijkheden dat de gemeente in wil gaan zetten om de oververhitte woningmarkt wat te reguleren. Op huurgebied is voorrang voor eigen inwoners makkelijk te regelen, zegt hij, maar bij koopwoningen zal dat lastiger gaan. Die bezwaren ziet Hein de Haan van Leeuwarden ook. ,,Als daar een heel vergunningenstelsel voor moet komen, dan zitten we daar niet op te wachten.’’

Voor de huurmarkt is de wet interessant, vindt De Haan. Het kan eigen inwoners helpen in hun dorp te blijven. Nu staat de leefbaarheid in diverse dorpen onder druk, weet hij. ,,Sociale verhuur voor de eigen inwoners inzetten, is een oplossing.’’ Op de koopmarkt ziet De Haan dat nog niet zo gauw. ,,Voorrang krijgen wil niet zeggen dat de woningen betaalbaarder worden.’’ Bovendien wil de gemeente op meer manieren de markt beïnvloeden. Door bijvoorbeeld zelf grond uit te geven met de clausule dat eerst aan inwoners uit eigen dorp verkocht wordt.

Leraren

Beide wethouders zien een voorrangsregeling voor beroepsgroepen als leraren en verpleegkundigen niet zitten. Dit onderdeel wil minister Hugo de Jonge in de nieuwe wet onderbrengen. ,,Dat helpt voor steden als Amsterdam waar een enorm tekort aan leraren is. Dat is in Leeuwarden van een andere orde. Hier is woningnood voor alle woningzoekenden.’’ Koonstra constateert dat deze doelgroepen zich vanzelf nog wel spreiden over de gemeente. ,,It giet ús echt om de minsken mei in sosjale bining.’’

Heerenveen en Smallingerland vinden het te vroeg om al wat te zeggen over het eventueel toepassen van de nieuwe wet. Wethouder Robin Hartogh Heys van Smallingerland: ,,Ik wil er eerst dieper induiken en meer details weten. Welke afwegingen worden straks gemaakt, welke regels komen er precies?” Heerenveen werkt aan nieuwe woonvisie en onderzoekt welke beleidsinstrumenten daarin opgenomen worden. De wetswijziging wordt daarin ook meegenomen.

 

<LC 14.09.22>

Lees verder

Geldzorgen en inflatiestress? Doe mee met de Kassa-actie #IkRedHetNietMeer

13-09-2022

Heb jij ook het gevoel dat je niks fout doet, maar dat je door de inflatie en gestegen prijzen tóch niet meer rond kan komen? Maak je je zorgen om een hogere energierekening of merk je het in de prijzen van je wekelijkse boodschappen? Doe je op een andere manier boodschappen dan een jaar geleden? Zijn er dingen die je nu niet meer koopt, of waar je nu geen geld aan kan besteden?

Kortom, waar ben je het meest bezorgd over?

Kassa/BNNVara hoort graag jouw verhaal: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-ikredhetnietmeer

Heb je hulp nodig, wacht dan niet te lang. Neem contact op met je gemeente, corporatie of met De Bewonersraad.

Lees verder

Staat gaat energieschuld betalen

13-09-2022

Het kabinet werkt aan een fonds waarmee mensen moeten worden geholpen die hun oplopende energierekening niet meer kunnen betalen.

Met het geld kan worden voorkomen dat bij betrokkenen de energie wordt afgesloten en ze in de kou komen te zitten. Ingewijden bevestigen dat naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

De details van het fonds worden op dit moment nog uitgewerkt. Een lastig punt is bijvoorbeeld om te bepalen wie precies voor de steun in aanmerking komen. Ook moet voorkomen worden dat mensen zouden stoppen met zuiniger aan doen met energie. Het is ,,ingewikkeld” om zo’n fonds op te zetten, aldus een ingewijde.

De ministerraad zal er waarschijnlijk deze week nog een besluit over nemen. Het is nog maar de vraag of het plan dan al helemaal is uitgewerkt. Het is wel de bedoeling dat de financiële steun nog dit jaar kan worden verstrekt aan mensen die in grote problemen komen.

Door de enorme stijging van de gasprijzen de afgelopen maanden, is voor een grote groep Nederlanders de energierekening soms meer dan verdubbeld. Vooral voor mensen met een laag inkomen is dat een groot probleem. Er is een ,,groot gevoel van urgentie” bij het kabinet om hier iets aan te doen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er komt in het fonds, waar ook de energiebedrijven aan zouden bijdragen. Ook is het nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Er zullen vermoedelijk honderden miljoen euro’s mee zijn gemoeid. Concrete bedragen zijn er nog niet, omdat het plan nog moet worden uitgewerkt.

Door de stijgende energieprijzen dreigen ruim een miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. Zo’n 600.000 daarvan hebben niet eerder te maken gehad met betalingsproblemen. Nu komen die mensen vaak in de schuldhulpverlening om van hun schulden afgeholpen te worden, maar dat kost de overheid veel geld. De nieuwe regeling gaat alleen gelden voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moeten afsluiten of hebben afgesloten met variabele, hogere tarieven.

Het kabinet kijkt ook al naar de invoering van een prijsplafond voor energie. Daar wordt binnen de Europese Unie ook over gesproken. Maar de ministers van Energie van de EU werden het hierover vorige week niet eens.

Risico’s voor leveranciers

Verder wordt ook gedacht aan het ontmoedigen van het ‘shoppen’ tussen energieleveranciers. Mensen sluiten nu vaak korte contracten af bij de leverancier die op dat moment de gunstigste tarieven heeft. Dat brengt risico’s voor leveranciers mee. Ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Rob Jetten (Energie) spreken donderdag met de energieleveranciers over de uitgewerkte ideeën.

 

<FD 13.09.22>

Lees verder

‘Schuldenvrij’ Leeuwarden kan los

09-09-2022

Gemeente start proef finale kwijtschelding ernstige schulden. Van honderd huishoudens met problematische schulden worden komend jaar de restschulden kwijtgescholden. Een meerderheid van de Leeuwarder raad is akkoord met de pilot ‘Schuldenvrij Leeuwarden’.

Het experiment is een van de onderdelen van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden. Bij de proef krijgen mensen met ernstige schulden een finale kwijtschelding; langdurige begeleiding in het dagelijks leven moet voorkomen dat ze weer schulden krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders had het plan eind juni al vastgesteld. De gemeenteraad kwam daarna nog met een reeks wensen en bedenkingen. Die hadden onder meer betrekking op de begeleiding van de deelnemers tijdens en na het experiment, de voorwaarden die werden gesteld aan deelname en de monitoring van de effecten op korte en lange termijn.

De proef sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande aanpak: iedereen die op dit moment geen kans ziet zijn of haar schulden binnen drie jaar af te lossen, kan bij de Kredietbank Nederland een schuldregeling vragen. Wanneer het lukt zo’n minnelijke regeling te treffen, wordt het grootste deel van de schulden afgelost, maar blijft een restschuld over. Die restschuld moet de inwoner in drie jaar aflossen, zodat er voor het dagelijkse leven maar weinig geld overblijft. Dat levert veel stress op: het is daardoor lastig andere problemen op te lossen, die vaak de oorzaak zijn van de schulden.

Het vernieuwende van de proef SchuldenvrijLWD is dat deze restschuld in één keer wordt kwijtgescholden. Hierdoor is een deelnemer in theorie in maanden schuldenvrij en niet pas na jaren. Onderdeel van de proef is wel dat de deelnemer intensieve hulp krijgt om het leven weer op te pakken en schuldenvrij te blijven.

Het doel is om huishoudens zo versneld ‘schulden- en stressvrij’ te maken. Door hun financiële zelfredzaamheid tegelijkertijd te vergroten en ze perspectief te bieden, ontstaat er ruimte om aan persoonlijke doelen te werken, is de gedachte. ,,Hun leven staat jarenlang stil, heel vaak buiten hun schuld. Als ze verlost zijn van hun schulden, kunnen ze dankzij goede begeleiding veel sneller aan een nieuwe toekomst werken”, hoopt armoedewethouder Hein Kuiken.

De gemeenteraad heeft in januari 350.000 euro uitgetrokken voor de proef. Die is bedoeld voor inwoners van Leeuwarden Oost (de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Camminghaburen en Heechterp-Schieringen) voor wie nog geen regeling getroffen is. In dit gebied woont 60 procent van alle inwoners van de gemeente met een bijstandsuitkering. Komende maand zullen de eerste tien huishoudens beginnen met de proef. Als de tweejarige proef succesvol is, wordt het kwijtschelden van restschulden de standaardaanpak binnen de gemeente Leeuwarden.

 

 

<LC 08.09.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Partijen in raad ‘overvallen’ door plannen voor noodopvang

09-09-2022

De noodopvang in Heliconstate, een nieuw informatieproces rond de komst van een azc en een bus met vluchtelingen onderweg naar Leeuwarden. Het debat in de Leeuwarder raad ging woensdagavond alle kanten op.

Twee onderwerpen met betrekking tot vluchtelingen, daarover zou de gemeenteraad woensdagavond spreken. Het eerste was het plan van D66 om statushouders een aantal weken voorrang te geven bij het toewijzen van een woning. Bedoeld om de achterstand van Leeuwarden als het gaat om huisvesting van statushouders weg te werken.

In Utrecht was dat beleid een groot succes, bijna vijfhonderd mensen vonden binnen vier weken een woning. Maar in Leeuwarden gaat dat niet gebeuren: wethouder Hein de Haan gaf aan dat dat niet nodig is en dat de achterstand van Leeuwarden veel kleiner is dan die van Utrecht was.

Heliconstate

Het tweede geagendeerde onderwerp was de noodopvang van vluchtelingen in Heliconstate. Vanaf 1 oktober worden in dat gebouw ruim driehonderd mensen opgevangen, allemaal gezinnen.

Het is een alternatief voor de noodopvang in het WTC waarop veel kritiek is omdat er in de hal geen privacy is voor de (oorspronkelijk) zeshonderd bewoners.

Veel partijen voelden zich overvallen door het nieuws dat de noodopvang in Heliconstate – vlak bij het WTC – voor een periode van een, mogelijk twee jaar is. ,,Wij gingen ervan uit dat de noodopvang in Leeuwarden zou stoppen per 1 november, als het WTC sluit”, verwoordde Julie Bruijnincx van D66 de onvrede bij een deel van de raad. ,,Het verraste ons dat het voor een langere periode is”, voegde Christaan Okkema van Gemeentebelangen daaraan toe. En ook Wieke Wiersma (CDA) benadrukte het belang van goede communicatie van het college.

Die communicatie rondom de noodopvang in Heliconstate verdiende ‘geen schoonheidsprijs’ verklaarde wethouder Nathalie Kramers. De discussie in de raad vlak voor het zomerreces en de eerste collegevergadering op 30 augustus waren daar volgens haar debet aan. Maar, zo zei Kramers toe, een volgende keer zal ze de raad ook tijdens het het zomerreces informeren bij ontwikkelingen. Overigens gaat Heliconstate niet op 1 oktober maar pas per 17 oktober open, meldde Kramers.

Proces azc opnieuw

Kramers had nog een mededeling voor de raad. Het informatieproces en gesprek met de buurt waar over twee jaar een nieuw azc moet komen, wordt opnieuw gedaan. ,,De informatieavond op 4 juli verliep niet goed. We willen opnieuw met de omgeving in gesprek gaan om de goede informatie te geven. En om de zorgen en bedenkingen van de buurt te horen. Zodat we kunnen kijken hoe we hun bezwaren mee kunnen nemen in het proces. De optelsom van zorgen en bezwaren was heftig.”

Maar, zo stelde Kramers, het college blijft van plan om een azc te vestigen op de plek van tuincentrum Tuin! aan de Meester P.J. Troelstraweg.

De Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma meldde de raad tot slot van de bijeenkomst nog dat er een bus met vluchtelingen uit Ter Apel onderweg was naar Leeuwarden.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zouden in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw mensen buiten moeten slapen. ,,De Veiligheidsregio Friesland was al gevraagd of het COA eventueel de vrijgekomen plekken in de noodopvang in het WTC zou mogen gebruiken als het nodig is. Ik ben zojuist gebeld dat er een bus onderweg is.”

 

<LC 08.09.22>

Lees verder

Eten of je huis verwarmen? Stevenen we af op een winter vol protest?

06-09-2022

Een Britse winkel moest sluiten vanwege te hoge kosten, energieprotest in Sri Lanka leidde tot politiek protest en zelfs het verdrijven van de regering, en de Londense Diana Skidmore kijkt naar haar energiemeter in haar huurflat in het zuiden van de Britse hoofdstad.

Europa staat deze winter voor een grote sociale test, zeggen experts. Aangewakkerd door de stijgende energie- en voedselprijzen uiten burgers in België, Groot-Brittannië en Spanje steeds vaker hun ontevredenheid. Deze sociale onrust wordt versterkt door een ontwricht klimaat en de oorlog in Oekraïne die nog steeds voortduurt.

De Britse burgerorganisatie Don’t Pay UK roept mensen op om vanaf 1 oktober de energierekening te boycotten, terwijl de door de vakbond gesteunde campagne ‘Enough is Enough’ half augustus een reeks demonstraties en acties op gang bracht waarin is opgeroepen tot betere lonen, plafonds voor huurprijzen, een rijkentaks en goedkopere energie en voeding.

De energiecrisis en de stijgende prijzen voor levensmiddelen heeft er in heel Europa toe geleid dat werknemers in onder meer België, Frankrijk en Spanje in staking zijn gegaan in sectoren als het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en de luchtvaart. Telkens horen we dezelfde verzuchting: mensen hebben hogere lonen nodig om het hoofd te bieden aan de torenhoge inflatie.


Klimaatneutraal continent

Ondertussen heeft de Europese Unie besloten de Russische invoer van fossiele brandstoffen met twee derde te verminderen en de vraag naar gas tegen het einde van het jaar met 15 procent te doen dalen. Voor de oorlog in Oekraïne was er al het Europese doel om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden.

De druk op de olie- en gasimport uit Rusland, na de invasie in Oekraïne in februari, heeft landen ertoe gedwongen om de energiekloof te dichten door een mix van energie-efficiëntiemaatregelen: het opstarten van oude kolencentrales tot het stimuleren van een versnelde transitie richting hernieuwbare energie.

Sommige economen zeggen dat de noodzaak om de elektriciteit en verwarming tijdens de komende wintermaanden draaiende te houden in Europa, belangrijker is dan de doelstellingen op middellange tot lange termijn om meer schone energie op te wekken en de klimaatverandering af te remmen.

,,Niemand is gebaat bij black-outs”, sprak Simone Tagliapietra, senior fellow bij de Brusselse denktank Bruegel. Ze voegde daaraan toe dat alle opties moeten worden overwogen om dat scenario te vermijden, ,,inclusief de vervuilende”.

Klimaatactivisten willen echter dat regeringen fossiele brandstoffen radicaal de rug toekeren, dat ze meer gaan investeren in energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energiebronnen toevoegen aan hun energiemix.

Welke route ze ook kiezen, de komende winter zal geteisterd worden door sociale onrust, waarschuwt Naomi Hossain, professor ontwikkelingspolitiek aan de American University in Washington D.C. die energie-, brandstof- en voedselprotesten bestudeert.

Volgens haar voorzichtige schatting hebben er sinds afgelopen november wereldwijd al tienduizend van dergelijke protesten plaatsgevonden, - en met deze onzekere toekomst, worden er meer verwacht, stelt ze. ,,Mocht ik een politicus zijn, dan zou ik me echt zorgen maken.”


Besparingen

Geconfronteerd met de dreiging van stroomuitval, hebben de EU-landen een reeks efficiëntiemaatregelen ingevoerd om de energierekening te verlagen. De jaarlijkse inflatie bereikte een recordhoogte van 8,9 procent – daarvan ongeveer 4 procentpunten als gevolg van de duurdere energie.

Spaanse burgers moesten de hitte uitzweten tijdens deze zinderende zomer, nadat de regering had bevolen om de airconditioning in openbare gebouwen, hotels, restaurants en winkelcentra niet koeler in te stellen dan 27 graden Celsius.

Frankrijk richt zich ondertussen op ‘energiezuinigheid’ met maatregelen die tegen het einde van de zomer worden gelanceerd, waaronder het ’s nachts dimmen van de verlichting van openbare reclameborden en het beboeten van winkels die hun deuren openlaten terwijl de verwarming of de koeling aanstaat.

Duitsland, de EU-staat die het afhankelijkst is van Russische brandstof, heeft in de winter verwarmingsmaxima van 19 graden Celsius aangekondigd voor openbare gebouwen en openbare zwembaden, terwijl steden als Augsburg overwegen om bepaalde verkeerslichten uit te schakelen.

Dergelijke inspanningen maken deel uit van een breder streven van de Europese Unie om de vraag naar gas te verminderen. Het Europese blok wil voor het begin van de winter de bevoorrading versterken want het vreest dat Rusland de gasleveringen verder zal beperken als een reactie op de financiële sancties van de EU.


Nog meer burgerprotest

De energiebesparingen hebben de druk op de stijgende energierekeningen van gewone burgers echter nog niet kunnen verlichten, waardoor er voor de aankomende herfst nieuwe protesten op de planning staan, van Madrid tot Londen.

Als mensen massaal protesteren omdat ze hun basisbehoeften niet meer kunnen betalen - en dus moeten kiezen tussen zich verwarmen en eten - kan dat regeringen omverwerpen, zegt expert in sociale onrust Naomi Hossain.

,,Vaak verandert een energieprotest in een politiek protest, zoals in Sri Lanka bijvoorbeeld, waar een opstand tegen een economische crisis in juli heeft geleid tot het afzetten van de president”.

Dergelijke onrust kan er echter ook toe leiden dat extreemrechtse of -linkse partijen ,,de politieke energie van ontevredenheid gaan recupereren”, terwijl centrumpartijen terughoudender zullen zijn tegen prijscontroles of het uitbreiden van de openbare diensten, vult ze aan.

Cassie Sutherland van C40 Cities, een netwerk van grote steden die aandringen op snelle actie tegen klimaatverandering, zegt dat maatregelen nodig waren om de impact van energie-inflatie op te vangen en tegelijkertijd de uitstoot snel genoeg te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015.

Sutherland roept op tot een beleidsfocus op ,,steun, het aanpassen van oude systemen en hernieuwbare energie”. Concreet moet dat volgens haar worden: financiële steun voor de armen, het upgraden van gebouwen om energie te besparen - te beginnen met sociale huisvesting, en het opschalen van investeringen in wind-, zonne- en andere hernieuwbare energiebronnen.

C40 Cities dringt er bij de Europese Commissie op aan zich in te spannen voor de renovatie van zes miljoen woningen in het komende jaar, waardoor het huidige percentage van de duurzame renovatie van woningen zou stijgen van 1 naar 3 procent.

De Europese consumentenorganisatie BEUC is het ermee eens dat landen ambitieuze renovatieplannen moeten maken om gezinnen te beschermen tegen de beweeglijkheid van de energieprijzen. ,,De goedkoopste energie is nog steeds de energie die we niet verbruiken”, zegt BEUC-directeur-generaal Monique Goyens. ,,Gezien de recente ontwikkelingen is nog langer wachten echt geen optie meer”.

Naarmate de schrik over de energieonzekerheid toenam, zeiden Duitsland, Italië, Oostenrijk en Nederland dat ze zullen toestaan dat kolencentrales opnieuw openen of hun activiteiten te verlengen.

Pragmatisme drijft de beslissingen om vervuilende energiecentrales nieuw leven in te blazen, zegt Tagliapietra, eraan toevoegend dat zonder noodmaatregelen de economische en sociale gevolgen ,,verwoestend” kunnen zijn.

Maar groene stemmen beweren dat dit vertrouwen in fossiele brandstoffen om de stroom aan te houden, zelfs op korte termijn, de crisis in de energieprijzen juist zal verergeren en de uitstootreducties in gevaar brengt.

,,Het leidt tot aanhoudende problemen met prijsschommelingen”, zegt Sutherland ,,en die zullen de meest kwetsbare gezinnen het hardst treffen. Verder zal het vasthouden aan fossiele brandstoffen ook de CO2-uitstoot verhogen, waardoor klimaatdoelen in gevaar komen.”

Een nieuw rapport van de Climate Crisis Advisory Group (CCAG), een panel van zestien internationale klimaatexperts, roept regeringen op om de energiecrisis aan te wenden om de uitstoot van broeikasgassen ,,diep en snel” te verminderen en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. ,,Als we die richting uitgaan, creëren we een veiligere toekomst”, meent CCAG-voorzitter David King.

Hij erkent dat het wel enkele jaren duurt voordat nieuwe zonne- en windprojecten operationeel zijn - en ze vandaag dus niet op tijd zullen zijn om het energietekort deze winter aan te pakken.
 

Kopzorgen voor de politiek

Ondertussen zou de financiële pijn van de stemgerechtigden tot kopzorgen moeten leiden bij het Europese politieke establishment, zegt Hossain. Ze dringt er bij regeringen op aan om te luisteren naar wat er op straat gebeurt en te reageren met maatregelen om de pijn van de burger te verzachten. ,,Tot zolang mensen het gevoel hebben dat ze worden gehoord, zie ik geen reden voor hen om te stoppen met protesteren”, concludeert ze.

 

<FD 05.09.22>

Lees verder

Enkelglas? Huurverlaging!

06-09-2022

De Woonbond heeft gisteren in het tv-programma BNNVARA KASSA opgeroepen om van enkel glas in een huurwoning, een gebrek te maken. Vooral in de particuliere huurmarkt zijn er nog veel onzuinige woningen. Ongeveer 30 procent van de woningen heeft daar nog een E, F of G label.

De bond geeft aan dat er met corporaties is afgesproken om de meest onzuinige woningen het eerst op te knappen, en dat dat vanaf 1 januari zonder huurverhoging gaat. Op die manier komt de lagere energierekening helemaal in de portemonnee van de huurder terecht. Met particuliere verhuurders waren dergelijke afspraken niet te maken.

Enkelglas als gebrek aan woning
De Woonbond wil dat enkelglas als een gebrek aan de woning gaat worden gezien. Het valt dan onder de onderhoudsplicht van de verhuurder om dit te vervangen. Doet de verhuurder dat niet, wordt de huur verlaagd totdat de verhuurder wél in beweging komt. Goed voor de portemonnee van de huurder, en een goede prikkel om de onzuinige ruiten te vervangen. Bovendien gaat dit, anders dan bij een renovatievoorstel om enkelglas te vervangen, niet gepaard met een huurverhoging.

Rechtszaak
In de studio vertelt Nicolien Zuidgeest dat ze al drie jaar probeert haar particuliere verhuurder enkelglas te laten vervangen. Maar ook voor een huurverhoging komt de verhuurder niet in beweging, waardoor het nu zelfs uitdraait op een rechtszaak. Dat onderstreept dat het makkelijker moet worden om het vervangen van enkelglas af te dwingen.

Nu onzuinige woningen aanpakken
Maar liefst 61 procent van de private verhuurders heeft afgelopen vijf jaar niet aan verduurzaming gedaan. Volgens CDA-Kamerlid Henri Bontebal is het dan ook goed dat woningen met slechte labels in 2030 niet meer verhuurd mogen worden. Dat is een prikkel voor verhuurders om te gaan verduurzamen. De Woonbond wil dat onzuinige woningen met enkelglas nu al worden aangepakt. ‘Omdat steeds meer partijen toch ook wel inzien dat je de meest onzuinige woningen sowieso moet aanpakken. Als daar dan woningen tussen zitten waar al decennia niks aan gedaan is -enkelglas is echt niet zo'n nieuwe uitvinding- dan moet je daar dus beginnen.’

 

<220906 Woonbond.nl>

Lees verder

Samenwonen met behoud van uitkering

05-09-2022

Inwoners uit de gemeente De Fryske Marren kunnen binnenkort proef-samenwonen zonder hun uitkering te verliezen. Bevalt het samenwonen goed, dan kijkt de gemeente na vier maanden wat de financiële gevolgen van het samenwonen zijn. Mensen met een uitkering die gaan samenwonen moeten vaak inleveren op hun uitkering of verliezen die helemaal. De gemeente vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te gaan samenwonen. De proef begint op 1 oktober en duurt een jaar. De deelnemers houden in die vier maanden wel twee woningen aan.

 

<FD 02.09.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Miljoenendeal rond Heechterp

05-09-2022

De gemeente Leeuwarden en corporatie Elkien sluiten een miljoenendeal voor de naderende sloop, nieuwbouw en herinrichting in de wijk Heechterp/Schieringen. De gemeente verkoopt eigendommen voor 3 tot 3,5 miljoen euro aan Elkien. Andersom wordt er voor ruim 1 miljoen aan bezittingen overgedragen. Dit hebben zij samen vastgelegd in een gedetailleerd contract. Hierin wordt afgesproken dat Elkien ongeveer 576 portiekwoningen sloopt. Vervolgens wil het circa 527 woningen bouwen in de sociale woningbouw, evenals ‘90 grondgebonden woningen dan wel appartementen in de koopsector of vrije huurmarkt’. De gemeente en Elkien zijn met dit contract voor jaren financieel aan elkaar verbonden. Ze mogen er niet tussentijds uitstappen, ‘tenzij op 1 juli 2024 nog geen onherroepelijk bestemmingsplan tot stand is gekomen’. De herstructurering van Heechterp begint volgend jaar met de bouw van 36 sociale huurappartementen.

 

<LC 02.09.22>

Lees verder

DEN HAAG | Bouw flexwoningen ‘kan en moet’

05-09-2022

De geplande bouw van 37.500 flexwoningen is een ,,enorme klus”, maar het kan en het moet. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vrijdag voor de ministerraad. Woningcorporaties en bouwers twijfelen aan de haalbaarheid van het kabinetsplan om eind 2024 37.500 flexwoningen te hebben gerealiseerd, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant . ,,Het is een grote taak”, erkent De Jonge. De doelstelling voor dit jaar is het bouwen van 7500 flexwoningen; voor zowel 2023 als 2024 gaat het om 15.000 nieuwe flexwoningen. Dat zijn kleine woningen die relatief snel gebouwd kunnen worden. Ze zijn bedoeld voor onder meer starters en statushouders.

 

<LC 03.09.22>

Lees verder

DRACHTEN | Nieuwe huizen kleiner dan 70 vierkante meter

02-09-2022

Nieuwe huizen in Smallingerland hoeven over een tijdje niet langer een minimale grootte van 70 vierkante meter te hebben, zoals nu nog in de woonvisie van de gemeente staat. Een motie van Jan-tine Klasema van D66 om ook kleinere nieuwbouw mogelijk te maken, krijgt volledige steun van de gemeenteraad. De woonvisie wordt daarom voor februari aangepast. Smallingerland wil voor 2025 zo’n 1070 extra woningen laten bouwen. Daar komen tot 2030 nog 500 huizen bij.

 

<LC 01.09.22>

Lees verder

DRACHTEN | actie tegen energiearmoede

31-08-2022

In Smallingerland gaan meer energiecoaches aan de slag en er komt een ‘gebiedsgerichte’ aanpak tegen energiearmoede. ,,Maar we houden ons hart vast.”

Dat zegt wethouder Pieter van der Zwan. Voor de 3700 huishoudens die in Smallingerland moeten rondkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum, zijn er subsidiemogelijkheden voor het isoleren van hun woning of de aanschaf van een zuinigere wasmachine of koelkast. De gemeente heeft er 730.000 euro voor gekregen van het Rijk. Binnenkort komt meer geld beschikbaar.

,,Maar er komt ook een doelgroep in beeld die we eerder nooit in beeld hadden”, zegt Van der Zwan. Dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die een eigen woning hebben en net te veel verdienen om voor een subsidie of een tegemoetkoming in de energielasten in aanmerking te komen. ,,Zij komen ook in de problemen.” Het aantal energiecoaches in Smallingerland gaat van zes naar twaalf. Ze helpen mensen met het nemen van maatregelen.

 

<LC 27.08.22>

Lees verder

Nergens meer een vast energiecontract te krijgen

25-08-2022

‘Maandag kwam er in één dag ruim 17 procent bij’

De inkoopprijzen van energie blijven maar stijgen. De Europese gasprijs ging maandag met bijna 18 procent omhoog, en daalde dinsdag maar licht. Wie een contract heeft met variabele prijzen voelt dat direct in de portemonnee.

Zeker bij aanbieders waarbij de tarieven slechts korte tijd geldig zijn. Budget Energie past bijvoorbeeld maandelijks de tarieven aan voor haar 250.000 klanten met een variabel contract. Onlangs besloot de energieleverancier om voor 50.000 klanten zelf het maandelijkse termijnbedrag te verhogen. Zij moeten gemiddeld 166 euro meer betalen: van 224 euro naar 390 euro per maand. Op sociale media laten sommige klanten echter weten een forsere verhoging voor de kiezen te krijgen: van 200 euro naar 600 euro per maand bijvoorbeeld.

Het maakt sommigen bezorgd of het energiebedrijf niet op omvallen staat. Dat kan een woordvoerder ontkrachten. „Budget Energie behoort met ruim 700.000 energieklanten tot de vier grootste energieleveranciers. Ons inkoopbeleid is zo ingericht dat de financiële risico’s klein blijven.” Ook voor de klanten van NLE, van hetzelfde moederbedrijf Nuts Groep, komt er een tariefsverhoging aan, meldt de woordvoerder.

Variabele tarieven bewegen met de markt mee, en daar wordt momenteel record na record gebroken, vertelt Ben Woldring, oprichter van Gaslicht.com. „De groothandelsprijzen zijn in de afgelopen zes weken verdubbeld, en ze waren al hoog. Het gaat helemaal nergens meer over. Maandag kwam er in één dag ruim 17 procent bij, terwijl we vorige week ook al meerdere dagen hadden dat de prijs met 5 of 6 procent omhoog ging.”

Klanten met een energiecontract met dynamische prijzen voelen dit het eerst in de portemonnee, legt Woldring uit. „Voordeel is wel dat zij het ook het eerst merken als de prijzen weer dalen, maar dat is nu niet aan de orde.” Daarna volgen klanten die maandelijks andere tarieven betalen, zoals bij Budget Energie. En bij bijvoorbeeld Eneco, een van de grootste energieleveranciers van ons land, gelden de aangeboden tarieven in principe voor drie maanden, zegt een woordvoerder.

Normaliter veranderen de tarieven voor energieklanten met een variabel contract op 1 januari en 1 juli. Sommige energieleveranciers weken hier het afgelopen jaar al van af, omdat de marktomstandigheden zo extreem zijn. Vattenfall en Essent, de andere twee grote maatschappijen, kunnen ook niet garanderen of hun variabele tarieven die sinds 1 juli gelden, tot 31 december standhouden, blijkt bij navraag.

Wat kunnen de klanten doen die een flinke prijsverhoging voor hun kiezen krijgen? Volgens Woldring hebben zij momenteel weinig mogelijkheden. „Er worden nu alleen maar contracten aangeboden met variabele tarieven, en die zullen allemaal de marktprijzen wel volgen. Al een maand of tien zijn er vrijwel geen contracten meer met vaste prijzen meer, dus consumenten hebben weinig keus.”

Zelfs Shell, de oliegigant die onlangs de energiemarkt heeft betreden en in het afgelopen kwartaal een duizelingwekkende 18 miljard dollar winst maakte, biedt ‘door de grote onzekerheid op de energiemarkt’ geen vaste contracten aan.

De Groningse energiedeskundige denkt dat het kabinet en de ACM hier kunnen optreden. „Zij kunnen het energieleveranciers verplichten om weer jaarcontracten met vaste prijzen aan te bieden. Wat energieleveranciers daarvan weerhoudt is dat je in Nederland met een relatief lage boete vroegtijdig van je contract af kunt komen. In de telecomsector is dat anders, dan moet je de hele contractperiode betalen. Als dat wordt aangepast, kun je het ook van energieleveranciers verlangen dat ze weer vaste prijzen bieden. Daarmee lopen ze geen onverantwoord risico, want een energieleverancier kan zich tegen prijsstijgingen verzekeren.”

 

<LC 24.08.22> 

Lees verder

LEEUWARDEN | Behoud sociale huur bij verkoop Swettehiem

25-08-2022

De onderhoudstoestand van Swettehiem is niet florissant, zegt voorzitter Jan dan der Meulen van de bewonerscommissie.

Het aantal belangstellende ouderen nam de afgelopen jaren af. Inmiddels woont er een groepje studenten van NHL Stenden. Er zijn ook jongeren met woonondersteuning van Alex Cares gehuisvest.

Dat gebeurde in goed overleg, zegt Van der Meulen. Afspraak is dat maximaal 10 procent van de appartementen aan een doelgroep wordt verhuurd. Buiten de 129 appartementen is nog een ander deel van het gebouw apart verhuurd aan instellingen die er gesloten zorg voor dementerende ouderen aanbieden.

Huurdersorganisatie Nieuw Elan begeleidt de huurderscommissie. ,,Onze visie is dat de woningen behouden moeten blijven voor de sociale huur’’, zegt woordvoerder Andrea Evenhuis.

Nieuw Elan kijkt hierbij terug op de verkoop van het voormalige verzorgingstehuis Nieuwe Hoeken naburige panden in de binnenstad. Habion stootte hierbij in 2018 in totaal 155 wooneenheden af. Er wonen nu veel jongeren en niet iedereen is enthousiast over het onderhoud. De ervaring daar en op andere locaties leert dat kopers ,,niet altijd evenveel ervaring hebben met verhuur.’’ Ze zijn niet altijd op de hoogte van ,,rechten en plichten van huurders’’, zegt Evenhuis. Nieuw Elan zal hier bij Swettehiem op toezien.

Habion ,,heeft veel geleerd’’ van die verkoop, zegt Boerenfijn. ,,Bij de selectie weten we nu beter waar we op moeten letten.’’ Habion wil voorwaarden stellen die de huurders beschermen. Bedoeling is ook om huurdersorganisatie Nieuw Elan ,,in een sterke positie te brengen.’’

Nieuw Elan vindt dat je ook kritisch mag kijken naar corporaties WoonFriesland en Elkien, die de kans lieten liggen om het complex aan te kopen: ,,Daar ligt voor hen ook een taak.’’

De Haan: ,,Je hebt het over honderden sociale huurwoningen die nu verdwijnen voor de groep waar ze voor gebouwd zijn.’’ Corporaties zijn gebonden aan afspraken met gemeenten, maar beleggers niet.

Bovenal is De Haan getergd door de timing van Habion: ,,We hadden volgende week juist een aftrap gepland met een expertteam van het rijk (RVO). In een vorm van mediation zou gezocht worden naar een oplossing’’. Nu Habion nog voor de aftrap hiervan de verkoop opstart, vraagt De Haan zich af: ,,Hoe serieus nemen ze ons? Dit lijkt op een dikke middelvinger.’’

Boerenfijn: ,,Het is prima om met die taskforce te praten. Wij komen volgende week gewoon naar dat gesprek’’. Dat de twee ontwikkelingen parallel aan elkaar lopen, beschouwt hij niet als een probleem.

 

<LC 24.08.22>

Lees verder

Aangemelde activiteiten Burendag

24-08-2022

In Fryslân zijn tot dinsdag 473 activiteiten aangemeld bij de organisatie van de Burendag op 24 september. Dat melden organisator Oranje Fonds en sponsor Douwe Egberts. Landelijk zijn tot nog toe 8165 activiteiten aangemeld.

Het aantal van 473 is een record voor Fryslân. Vorig jaar waren er 350 activiteiten die leefbaarheid en saamhorigheid in buurten en dorpen moeten bevorderen. Landelijk waren dat er zo’n 6300, het oude record.

Het geld voor een financiële bijdrage vanuit het Oranje Fonds is op. Er was 1,25 miljoen euro beschikbaar om organisaties maximaal 350 euro subsidie te geven voor hun activiteit. Nieuwe activiteiten kunnen nog wel aangemeld worden bij Burendag.nl, maar ze krijgen dus geen bijdrage meer. De eerste Burendag was in 2006. Sindsdien zijn er 52.000 Burendagactiviteiten geweest.

 

<24.08.22 FD>

Lees verder

Gemeente Leeuwarden boos over verkoop Swettehiem

24-08-2022

De gemeente Leeuwarden heeft ruzie met de landelijke corporatie Habion die het wooncentrum Swettiehiem wil verkopen. Wethouder Hein de Haan is razend. "Ze verpatsen het gebouw en nemen het geld mee naar de Randstad."

Lees meer, artikel van Omrop Fryslân

Lees verder

Huidige betalingsproblemen door inflatie zijn slechts het begin

08-08-2022

e nu al oplopende betalingsproblemen gaan nog veel verder toenemen als de inflatie zo hoog blijft. Dat verwachten budgetinstituut Nibud en schuldhulpverlenersvereniging NVVK.

Nu zijn het vooral nog mensen die al krap bij kas zaten met acute financiële problemen, maar ook steeds meer mensen met lage middeninkomens komen slechter rond. Die groep komt als volgende in de problemen en mogelijk ook in de schulden terecht.

,,Huishoudens die al hebben bezuinigd en echt niet meer rondkomen, zitten met de handen in het haar”, zegt een woordvoerder van het Nibud. ,,Dat horen wij ook van mensen die ons bellen.” Een op de drie huishoudens komt nu niet rond, stelde het budgetinstituut vorige maand al vast. ,,Dat hebben wij niet eerder gezien.”

Donderdag maakte het CBS bekend dat de inflatie vorige maand voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent uitkwam. De oorzaak was vooral dat de energieprijzen de laatste tijd de pan uit rijzen en de woninghuren harder zijn toegenomen.

,,De verhoging zit nu echt overal, dat maakt het lastig om te bezuinigen”, reageert de zegsman van het Nibud. ,,Huren is een vaste last waar je niet zo veel aan kunt veranderen. Dat maakt het des te zuur dat je die extra kosten nu ook nog krijgt.”

Op de pof koken

Over de eindafrekening van de energie maakt ook de NVVK zich veel zorgen. ,,We horen dat veel mensen hun maandelijkse voorschotbedrag voor energie expres te laag zetten en eigenlijk op de pof koken, maar dan ben je aan het einde de pisang”, aldus Geert van Dijk, directeur van de belangenvereniging voor schuldhulpverleners.

Hij zegt dat schuldhulpverleners werken met een steeds groter gevoel van onmacht, omdat het in een schuldregeling te besteden weekbedrag van zo’n 50 euro lang niet meer genoeg is. ,,Daar moeten bijvoorbeeld boodschappen, cadeautjes en een kopje koffie van worden gekocht en dat wordt niet geïndexeerd.

Als gevolg gaan mensen op andere manieren op zoek naar geld en dat zijn meestal niet de beste keuzes, zoals geld lenen bij familie.” Ook gaan ,,grote aantallen mensen” naar voedselbanken of wordt een warme maaltijd overgeslagen.

Verder zien schuldhulpverleners ook dat nieuwe regelingen moeilijker overeen te komen zijn, omdat het bedrag dat iemand kan missen steeds lager wordt door de hogere uitgaven.

En waar schuldeisers als energiemaatschappijen tot nu toe goed meedenken en vaak begrip hebben voor de betalingsproblemen, kan dat omslaan als een grotere groep in de schulden belandt. ,,Dan gaat het om grotere bedragen en zullen schuld-eisers de risico’s op wanbetaling willen verminderen”, aldus schuldhulpverlener Van Dijk.

 

<FD 05.08.22>

Lees verder

Rienk van der Meulen nieuwe directeur Thús Wonen

05-08-2022

Rienk van der Meulen nieuwe directeur

 

Rienk van der Meulen wordt de nieuwe directeur van wooncorporatie Thús Wonen in Dokkum. Hij volgt Jeannette Dekker op die in februari dit jaar is vertrokken. Van der Meulen heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en gaf de afgelopen jaren leiding aan diverse wooncorporaties. Hij begint op 1 oktober. De afgelopen maanden werd de bestuursfunctie ad interim vervuld door Rein Swart. In een persbericht van Thús Wonen geeft Van der Meulen aan als geboren Fries de regio Noordoost-Fryslân goed te kennen.

 

<FD 04.08.22> 

Lees verder

Armoede steeds meer zichtbaar

02-08-2022

‘Aantal huishoudens met schulden neemt toe’
 Door de hoge energieprijzen en dure boodschappen komen steeds meer mensen in de knel.

„Van een armoedeval is nog geen sprake, maar de financiële weerbaarheid van veel huishoudens is laag”, concludeert ABN Amro in zijn Social impact monitor. De bank waarschuwt dat het aantal huishoudens met problematische schulden snel kan oplopen.

Aan verschillende cijfers, zoals een stijging van het aantal loonbeslagen (+4,5 procent) en oplopende schulden bij de Belastingdienst is al te zien dat de schuldenproblematiek toeneemt. Het effect van de hoge inflatie van 2022 is hier bovendien vaak nog niet in verwerkt.

„Zo’n twee miljoen huishoudens hebben op dit moment al een problematische schuld bij hun zorgverzekeraar”, aldus ABN Amro-econoom Piet Rietman. „Als de inflatie aanhoudt kunnen dit er voor het eind van het jaar zomaar drie miljoen zijn.”

De afgelopen jaren daalde het aantal huishoudens met problematische schulden en in de schuldsanering. Het aantal mensen onder de door het CBS gehanteerde lage-inkomensgrens nam af van 1 miljoen personen in 2018 tot 904.000 in 2020. Ook het aantal huishoudens in de bijstand daalde. Hiertegenover staat dat in 2020 voor het eerst in jaren een stijging te zien was van het aantal huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Juist deze groep is extra gevoelig voor inflatie.

Het aantal mensen met een huurachterstand is in de eerste maanden van 2022 dan ook na een jarenlange afname weer toegenomen, zo maakte de koepel van woningcorporaties Aedes eerder bekend. Ook bij gemeenten neemt de toestroom in zogenoemde vroegsignaleringsprogramma’s toe. Pas als het via zo’n traject van de gemeente niet lukt om de schuldenproblematiek op te lossen, komen mensen in de wettelijke schuldsanering terecht. Daardoor is in de schuldsanering nog geen toename te zien.

Het is de vraag of dit zo blijft. Met name lage inkomensgroepen spenderen een relatief groot deel van hun inkomen aan energiekosten, waardoor hun situatie snel kan verergeren.

Rietman: „Nog niet alle huishoudens hebben te maken met de stijgende energieprijs, omdat ze nog een lopend contract hebben bij hun leverancier. Volgend jaar worden ze dan geconfronteerd met een hoger nieuw maandbedrag en wellicht een naheffing.”

 

<LC 01.08.22>

Lees verder

De Bewonersraad in actie tegen nieuwe regels huurtoeslag

26-07-2022

Als het aan minister de Jonge ligt, gaat de wet op de huurtoeslag per 1 januari 2024 wijzigen. Eén ding hebben we de afgelopen jaren geleerd. Als een minister iets wil veranderen, gaat het de burger vaak geld kosten. We hebben uitgezocht wat de nieuwe regels precies betekenen. En we maakten gebruik van de ‘consultatieronde’, die middenin de vakantieperiode viel. Tot 2 augustus kon iedereen reageren op het wetsvoorstel van De Jonge. De Bewonersraad heeft kritiek geleverd tegen de voorgenomen wijzigingen.
 

Een aanzienlijk deel van onze achterban wordt (wederom) in de portemonnee geraakt

Huurdersvereniging De Bewonersraad vertegenwoordigt meer dan 30.000 leden in Friesland. Een aanzienlijk deel van deze huurders zal benadeeld worden indien de Minister de voorgenomen wijzigingen in de huurtoeslag effectueert. Dit omdat ze door de ruime woningen met een goede basiskwaliteit – ondanks lage streefhuren – een huurprijs boven de beoogde normhuur betalen.

Verkapte bezuiniging huurtoeslag
De rekening wordt uiteindelijk weer bij de huurder neergelegd. Laten we het gewoon benoemen, de wijziging op de wet Huurtoeslag is een verkapte bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven door het Rijk. Jarenlang hebben verhuurders de ruimte gekregen om huurprijzen boven inflatoir te verhogen, dit om de effecten van de verhuurdersheffing te dempen. We hebben als huurdersorganisatie al voorspeld dat dit leidt tot ongewenste neveneffecten voor het budget van de huurtoeslag. En dat moment is nu aangebroken.

Het betalen van de rekening gaat niet zonder compensatie voor de huurders. Zorg dat huishoudens voldoende bestaanszekerheid hebben. Het stapsgewijs verhogen van het minimumloon is onvoldoende om de hoge inflatie en toekomstige korting op de huurtoeslag te compenseren.   

Wat is het inkomen van onze achterban?

In Friesland had 44% van alle bewoners in 2020 een inkomen onder de €25.700,-. Het gemiddeld bruto huishoudinkomen van nieuwe huurders in Friesland bedroeg in 2021 ongeveer € 19.000,-. Het gros van onze leden moet iedere maand de eindjes aan elkaar knopen om het hoofd boven water te houden. In Friesland staan verhoudingsgewijs veel grotere huurwoningen met daarom een hogere energievraag.

Grote financiële zorgen sociale doelgroep

Huurders die recent of binnenkort een nieuw energiecontract hebben, betalen zomaar twee tot drie maal zoveel aan energielasten. Slechts 9 procent van onze leden heeft dit jaar aangegeven zich geen zorgen te maken om de betaalbaarheid van de energierekening.

Uit het onderzoek van het Centraal Planbureau van 9 juni 2022, blijkt dat 84% van mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een betaalrisico heeft. Het leeuwendeel van deze mensen woont in een sociale huurwoning. Zij kunnen zich geen extra bezuinigingen veroorloven.

Gemiddeld gaat een huurder er -volgens beleidsmakers - enkele tientjes op achteruit. Veel van onze achterban komen iedere maand al geld tekort. Door nog meer bezuinigingen stijgt het water tot boven hun lippen en gaan ze uiteindelijk kopje onder. En niemand die een reddingsboei kan toewerpen, want niemand is verantwoordelijk voor de effecten van inkomenspolitiek op het individu.  Individuele zorgen en reacties vliegen ons dan ook om de oren. Een collectieve wanhoop wordt gedeeld via sociale media.

De huurders wonen niet in systemen

Beleid wordt ontwikkeld op basis van gemiddelden, vervolgens duiken beleidsmakers in processen en systemen. Hierbij verdwijnt de aandacht voor het individu.

Onze achterban woont niet in deze kunstmatige systeemwereld, waarin de huurprijs die ze lager is dan de normhuur die op basis van gemiddelden is berekend. Hun leefwereld heeft een andere werkelijkheid op het gebied van huren en toeslagen. Een groot deel van de huurders woont in een woning met een huurprijs boven de normhuur of ontvangt (deels) een vergoeding voor de servicekosten.

 Huurtoeslag ook bereikbaar voor huur boven liberalisatiegrens

Een huurder met een laag inkomen komt slechts zelden in aanmerking voor een woning met een middenhuur in de commerciële of particuliere sector. Door selectie bij de voordeur zullen deze potentiële huurders geweigerd worden. Door de nieuwe regeling worden deze verhuurders niet geprikkeld om hun huren te verlagen. Ergo, ze zullen de extra ruimte in de huurtoeslag eerder gebruiken om hun huurprijzen voor een deel van hun woningbezit op te hogen. Mensen met een laag inkomen moeten niet verleid worden om een uitstap te maken naar woningen uit uw rekenvoorbeeld. Er blijft dan immers geen budget meer over om van te leven. Effectiever is het om het woningwaarderingsstelsel versneld van toepassing te verklaren voor de commerciële en particuliere verhuurders.

Dan gaat u toch verhuizen?

De oplossing is volgens de Minister simpel. Als je een woning niet meer kunt betalen, ga je ‘gewoon’ verhuizen naar een goedkopere. Maar hoe is dat in hemelsnaam mogelijk als je jaren ingeschreven moet staan als woningzoekende om überhaupt voor een andere woning in aanmerking te komen. Vele mensen wonen nu op campings, bij familie en vrienden of op straat door het gebrek aan betaalbare huisvesting.

En wat is het alternatief als je wel geluk hebt? Een woning die te klein is om je gezin te huisvesten. Een woning die je wegrukt uit je sociale omgeving die mantelzorg verleent. Een woning die zo slecht is dat je een torenhoge energierekening hebt en dus in de kou zit. Een woning die zo ligt dat je niet met openbaar vervoer of per fiets je werk kunt bereiken. En dus je baan kwijtraakt.

Nogmaals, mensen wonen niet in systemen. In de echte wereld kun je om velerlei redenen niet ‘zomaar’ verhuizen. Tel daar ook bij op dat het aantal woningen met een huurprijs onder de normhuur in sneltreinvaart afneemt omdat woningen verbeterd worden, vervangen worden door nieuwbouw of domweg te veel punten hebben vanwege de goede basiskwaliteit.

Minister legt bom onder Nationale Prestatieafspraken

De inkt van de handtekeningen onder de Nationale Prestatieafspraken is nauwelijks droog, of de Minister legt er een bom onder. Immers, duidelijk staat hierin vermeld dat de andere partijen zich niet verbinden aan de invoering van genormeerde huren in de huurtoeslag. Wanneer invoering van genormeerde huren zou leiden tot maatregelen in het huurbeleid van corporaties en de investeringsopgave van corporaties zou worden geraakt, moet de totale opgave van de afspraken worden herzien. Wie gaat dan al die nieuwbouwwoningen bouwen? Wie zorgt dan voor betaalbaar wonen, leefbare wijken en voldoende opvang voor bijzondere doelgroepen? En die huurkorting is dan ook van de baan? Die internetconsultatie staat op dit moment ook open, dus die gaat vast wél doorgevoerd worden. Nog weer minder investeringscapaciteit voor woningcorporaties.

Onmogelijke financiering opgave woningcorporaties met normhuren

Beleggers trekken zich op dit moment massaal terug uit nieuwbouwprojecten omdat ze – naar alle waarschijnlijkheid – moeten voldoen aan het berekenen van huurprijzen op grond van het woningwaarderingsstelsel. Zij zien in 100 procent van de maximale huurprijs nog geen rendement te behalen op woningen met een middenhuur. Dit terwijl corporaties in Friesland sociale huurwoningen met een vergelijkbare kwaliteit voor nog geen 70% van de maximale huurprijs verhuren. Een huurprijs die daarbij dikwijls nog wel boven de normhuur ligt. Een huurprijs die na mutatie door huurverhogingsvoorstellen bovendien boven de aftoppingsgrenzen klimt.

Woningcorporaties worden – ondanks huurbevriezingen en huurkortingen - ook nog geacht als startmotor te fungeren voor de Energietransitie, te investeren in leefbaarheid en een fikse bijdrage te leveren aan wonen, welzijn en zorg.
Oh ja, ze moeten ook nog duizenden nieuwbouwwoningen bouwen met het liefst een huurprijs ver onder de liberalisatiegrens. Met de invoering van normhuren is dit alles niet meer uitvoerbaar en zal de sociale doelgroep dit gaan voelen.

Bezint eer ge begint

Kortom, het aanpassen van de huurtoeslag komt op een zeer ongelegen moment en legt een bom onder de uitvoeringsagenda van woningcorporaties. Onze achterban kan dus niet profiteren van de afspraken die hier in vastgelegd zijn.

Veel huurders ondervinden daarnaast negatieve effecten door de wetswijziging omdat ze een huur boven de normhuur hebben, geen vergoeding meer krijgen voor – een deel van – de servicekosten, of omdat de eigen bijdrage met 4 euro per maand verhoogd wordt.

We adviseren de Minister het voorstel in te trekken en het huidige instrument voor de huurtoeslag te verbeteren.

Lees verder
content image