Nieuws

FERWERD | Conflict met Interzorg over verbindingsgang in Foswert

13-08-2019

Aanleunhuizen die geen verbinding meer hebben met zorgcentrum Foswert. Een kort geding moest ervoor zorgen dat ouderen niet meer buitenom hoeven.

In een klap waren de Fosta-aanleunwoningen bij woonzorgcentrum Foswert in Ferwert geen aanleunwoningen meer. Twaalf huurders van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen sinds oktober 2017 niet meer binnendoor naar het zorgcentrum, maar moeten buitenom over een pad. Stichting Interzorg Groep zou met een overdekte oplossing komen, maar dat duurt de woningcorporatie en de huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland te lang.

Met een kort geding, gisteren voor rechter Titus Hoogslag, zetten ze haast achter de kwestie. Hoogslag deed geen uitspraak, maar gaf Interzorg tot 1 september de tijd om uit de impasse te komen. Is een oplossing op die datum niet aangetoond, dan volgt op 4 september opnieuw een rechtszitting.

De afsluiting van de verbindingsgang tussen de aanleunwoningen en Foswert kwam volgens Interzorg helemaal niet onverwachts. Sinds 2015 was duidelijk dat Interzorg bezig was de huisartsenpraktijk Balsma/Berg naar het centrum te halen. In de huurovereenkomst kregen zij het exclusief gebruik over de aangrenzende gang. De aanleunwoningen hadden daardoor niets meer aan de sleutels die vanaf 1999 verstrekt werden om door de gang te kunnen.

Interzorg zorgde voor een alternatief, aldus projectleider Erwing Hamming-Schott. Er werd een extra deur naar buiten gemaakt met een tegelpad naar het centrum en bij een weersverwachting met code rood mochten de bewoners wel over de gang langs de huisartsenpraktijk. Bovendien biedt Interzorg halen en brengen aan. Daarvan maakt één bewoner gebruik. Uit recent overleg met deze bewoners is volgens Hamming-Schott gebleken dat ze hier prima mee uit de voeten kunnen en geen nieuwe verbindingsgang eisen.

Die is ook moeilijk te realiseren, omdat de gemeente een plan daarvoor afkeurde, aldus Interzorg. Daarom wordt gewerkt aan een nieuw plan, een doorgang bovenlangs waarvoor een plateaulift moet komen. De Bewonersraad kan zich hierin vinden als deze route maar veilig is. Maar de huisartsen blijven tegen omdat passanten dan langs de privégevoelige serverruimte komen. Hoogslag legde Interzorg op er met de huisartsen uit te komen.

Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en De Bewonersraad spanden het kort geding tegen de Stichting Interzorggroep uit Ferwert aan, omdat de gang tussen woonzorgcentrum Foswert in Ferwert en twaalf aanpalende aanleunwoningen sinds de komst van een huisartsenpraktijk in 2017 is afgesloten. WNWF stelt dat die gang in 1999 een van de redenen is geweest om de twaalf woningen met ouderen als doelgroep op die locatie te bouwen.

De veilige, korte gang binnendoor naar het grand café, het supermarktje, de kapper en de pedicure van Foswert zou de appartementen extra aantrekkelijk maken voor kwetsbare ouderen die zo langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ,,En dat is toch ook het nieuwe ouderenbeleid”, benadrukte WNWF-directeur Rein Hagenaars. Maar de huisartsen willen uit privacy-overwegingen niet dat de bewoners van appartementen de hele dag langs de wachtkamer van de huisartsenpost lopen.

Sinds de afsluiting van de gang in 2017 overleggen WNWF, de Bewonersraad en de Interzorggroep met elkaar voor een oplossing, bleek gisteren tijdens de zitting.

Volgens WNWF en de Bewonersraad maakt Interzorg zo weinig haast met de uitvoering van mogelijke oplossingen, dat de bewoners nu al twee winters buitenom moeten lopen om in Foswert te komen. ,,Alleen bij code rood mag de gang van de huisartsen open”, gaf hun advocaat Eric van der Goot aan. ,,Kunnen ze daar geen code geel van maken?” opperde rechter Hoogslag.

Interzorg heeft de afgelopen jaren juist zijn stinkende best gedaan een goede oplossing te vinden, vond Erwin Hamming-Schott, door Interzorg ingehuurd om de huisartsenpraktijk te huisvesten. ,,Maar een vergunning voor een sluis voorlangs is door de gemeente geweigerd.”

Een plateaulift waarop bewoners ook met een rollator kunnen staan, zou qua financiën en vergunningen de kortste klap zijn, vonden beide partijen. Al vond Hamming-Schott het minder dat de bewoners dan weer langs de kantoren van Interzorg lopen. ,,Kom dan over twee weken weer naar de rechtbank met een uitgewerkt plan, zodat die lift er voor 1 januari komt”, stelde rechter Hoogslag voor. ,,Daar willen de artsen ook niet aan meewerken” waarschuwde Frank van den Broek, directeur van Bewonersraad Friesland. ,,Dan passeren de bewoners de serverruimte van de computers en dan zijn de patiëntengegevens mogelijk zichtbaar.” Op die weigering zijn ze teruggekomen, vertelde Hamming-Schott. ,,Maar ze zijn nu op vakantie, dus we redden het niet in twee weken.”

Uiteindelijk stelde Hoogslag voor dat de partijen zich op 4 september weer bij hem melden. ,,Dan ben ík op vakantie, maar ik zorg dat er een vervanger is” zegde Hagenaars toe. ,,Ik heb dan ook vakantie”, meldde zijn advocaat Van der Goot, ,,maar ik zit in Nederland en ben dan wel aanwezig.”

 

Lees verder

DRACHTEN | Bedrijvennetwerk levert fanatiek hulp in natura

13-08-2019

Het netwerk Smallingerlandse Uitdaging koppelt met succes maatschappelijk organisaties aan lokale bedrijven die hun kennis, materialen of mankracht willen delen.
Ze zijn bedolven onder de kledingstukken. ,,Echt, het komt met pallets tegelijk binnen’’, zegt projectleider Zahraa Aldaraaj (27) van de Smallingerlandse Uitdaging. Onder de noemer ‘Drachten kan de kleren krijgen’ zamelde dit ondernemersnetwerk kleren in bij lokale bedrijven voor de kledingmarkten, die de Uitdaging samen met Leger des Heils, Voedselbank en Hart voor Hoop in september
organiseert voor arme mensen.

De doelgroep krijgt hiervoor vouchers van de betrokken instellingen. Het initiatief is een van de twee grote projecten die de Smallingerlandse Uitdaging dit jaar op zich neemt. Er is al voor 12.000 euro aan kleding gedoneerd, meldt Aldaraaj. ,,Twee jaar geleden verdween de kledingbank in Smallingerland. Bij de Voedselbank merken ze dat er nog wel veel vraag is naar kleding. En dus
vragen wij hier dit jaar extra aandacht voor. Wij dagen ondernemers uit om onder hun personeel kleren in te zamelen. Maar er zijn ook kledingwinkels die restpartijen doneren. De sale is net geweest.’’

Grondlegger van het ondernemersnetwerk is Gerda Geurtsen uit Zutphen, die vorig jaar afscheid nam als directeur van De Nederlandse
Uitdaging, het kenniscentrum dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert. Zij begon in 1999 in Arnhem met de eerste Uitdaging.
Geïnspireerd door Angela Groothuizen die in de jaren negentig het hele land afreisde voor haar tv-programma De Uitdaging op zoek naar bedrijven die stichtingen, verenigingen en goede doelen uit de brand wilden helpen. Inmiddels zijn er 62 Uitdagingen in Nederland actief. In Friesland is er ook een Leeuwarder ondernemersnetwerk aangesloten. In Smallingerland bestaat de harde ondernemerskern uit 21 zogeheten kartrekkers, die elk zelf ook weer over een uitgebreid netwerk beschikken. Bedrijven worden uitgedaagd om hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen door met gesloten beurzen kennis, materiaal of mankracht te delen.

Aldaraaj: ,,Maatschappelijk ondernemen wordt steeds belangrijker. Veel ondernemers willen wel iets betekenen, maar weten niet hoe
ze dat vorm moeten geven. Bij ons geven ze iets wat ze toch al hebben liggen. Kennis en kunde. Spullen die over zijn. Medewerkers die hun handen uit de mouwen steken. Alles wat ze doen of ter beschikking stellen, geven ze terug aan de Smallingerlandse
samenleving, de omgeving waar ze ondernemen.’’ 

In 2018, het eerste jaar dat de Smallingerlandse Uitdaging actief was, bedroeg de maatschappelijke waarde van de geslaagde matches tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties 51.000 euro. ,,Toen hebben bijvoorbeeld een aantal juristen verenigingen en stichtingen gratis advies gegeven over de nieuwe privacywet AVG. Maar er zijn ook veel spullen uitgewisseld. Zo heeft de Voedselbank tafels en stoelen gekregen voor de nieuwe locatie.’’ Ook dit jaar blijkt volgens Aldaraaj dat er bij maatschappelijke organisaties grote behoefte is aan hulp van de Uitdaging. Gemiddeld komen er bij de projectleider, die de boel vanuit haar woning in De Wilgen coördineert, vijftien tot twintig verzoeken per week binnen. ,,We vinden bijna altijd wel een oplossing. Het mooie van onze opzet is:
kan een ondernemer zelf niet helpen dan is er altijd wel een kennis in zijn netwerk die het wel kan.’’
 

Lees verder

Huurder wordt gechanteerd met tijdelijk contract

12-08-2019

Dat stelt De Woonbond. 

De tijdelijke huurcontracten die sinds 2016 bestaan worden door verhuurders misbruikt. Het is een chantagemiddel geworden waarbij huurders hun woonzekerheid verliezen, vindt de Woonbond.
Vooral particuliere verhuurders maken gebruik van de mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met de bewoners van hun huis. Opvallend is dat zij na twee jaar alle contracten opzeggen en dus niet verlengen voor onbepaalde tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

,,Ik ben bang dat dit vooral voor commerciële partijen de standaard gaat worden, zodat huurdersrechten vervallen en de huurprijs telkens omhoog kan”, zegt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. Sinds juli 2016 kunnen verhuurders tijdelijke huurcontracten inzetten voor maximaal twee jaar of maximaal vijf jaar. De periode van vijf jaar is voor jongeren tot 27 jaar oud. De wet heeft als doel om voor meer doorstroming op de woningmarkt te zorgen. Maar de wet schiet z’n doel voorbij, meent Jansen. ,,Veel huurders kiezen niet bewust voor tijdelijke huur, maar omdat er geen alternatief is gaan ze ermee akkoord.”

De Woonbond waarschuwde bij invoering van de tijdelijke contracten voor het verzwakken van de positie van de huurder. Die is bij hoop op verlenging tot een contract voor onbepaalde tijd minder snel geneigdomeen zaak te maken van slecht onderhoud, een te hoge huurprijs of servicekosten, denkt Jansen. Co Koning van Vastgoed Belang, de vereniging waar een deel van de particuliere verhuurders lid van is, ziet het anders. ,,Mijn indruk is dat de tijdelijke contracten vooral worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Namelijk voor mensen die tijdelijk op zoek zijn naar een woonruimte, zoals net afgestudeerden of mensen die hun huis hebben verkocht en tijdelijk onderdak nodig hebben.”
Bovendien, vindt hij, is het óók de keuze van de huurder om een tijdelijk contract aan te gaan.

GroenLinks en de PVV hebben een paar maanden geleden kritische vragen gesteld over de tijdelijke contracten.
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken beloofde dat ze later dit jaar de cijfers van het CBS nog eens analyseren.

Lees verder

De verhuurdersheffing is de roze olifant in de ­kamer

07-08-2019

De verhuurdersheffing is geen geschenk voor de woningmarkt. Het staat juist de hoognodige investeringen en betaalbaar wonen in de weg. Dan kunnen en moeten woningcorporaties weer meer bouwen, stelt  oud-hoogleraar Johan Conijn.

Al enige tijd staat in de corporatie­sector de vraag centraal of de investeringsmogelijkheden toereikend zijn voor de opgaven waarvoor de sector zich gesteld ziet. Het gaat dan om de betaalbaarheid van de huurwoningen, om de verduurzaming van de woningvoorraad en om met met de nieuwbouw een bijdrage te leveren aan het verminderen van het woningtekort. Verschillende onderzoeken, onder meer die van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ­laten zien dat de ambities niet gerealiseerd kunnen worden. Momenteel vindt een groot interdepartementaal onderzoek plaats, onder de naam ‘Opgaven en middelen’, om deze problematiek in kaart te brengen.

Roze olifant

Iedere insider weet dat de verhuurdersheffing de roze olifant in de kamer is. Tot mijn verbazing noemt Frank Kalshoven in twee achtereenvolgende columns in de Volkskrant (‘Het Spel en de Knikkers’, 27/7 en Het Spel en de Knikkers, 3/8) de verhuurdersheffing ‘een lekker ding’ en beschouwt hij deze heffing als een geschenk voor de woningmarkt. Enige overdrijving is Kalshoven niet vreemd. Nu slaat hij de plank echter volledig mis. De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd. Het jaar daarop is de nieuwbouw van woningcorporaties gehalveerd van 30 duizend naar 15 duizend. Dat kwam erg ongelukkig uit tijdens de crisis, toen de bouwproductie al sterk was gedaald. We kampen nog steeds met de naweeën hiervan. De belangrijkste oorzaak van de daling van de woningbouw door woningcorporaties was dat de verhuurdersheffing een forse negatieve impact had op het eigen vermogen. Het vooruitzicht dat vanaf dat moment op een sociale huurwoning een forse heffing rustte, leidde tot een daling van de waarde van de woningen, en een ­lagere waarde vertaalt zich rechtstreeks in een lager ­eigen vermogen. En met een lager ­eigen vermogen dalen de investeringen. Zo simpel is dat.

Velen, waaronder het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting en het waarborgfonds Sociale Woningbouw, hebben gewaarschuwd voor dit effect van de verhuurdersheffing. Bij de politiek vond het geen gehoor. Sindsdien is de verhuurdersheffing een feit en is de woningbouw van ­woningcorporaties op 15 duizend blijven steken en het woningtekort toegenomen.

Hogere huren

Kalshoven meent dat de woningcorporaties de verhuurdersheffing kunnen betalen door de huren te verhogen en woningen te verkopen. De ­extra huurverhoging is er ook geweest vanaf 2013. Momenteel is die mogelijkheid er niet meer. Er is inflatievolgend huurbeleid en huur­woningen dienen met een ‘passend huurniveau’ te worden toegewezen waardoor de huurstijging sterk aan banden is gelegd. Het probleem is echter niet dat woningcorporaties de verhuurdersheffing niet zouden kunnen betalen. Dat kunnen ze wel. Het probleem is dat er daardoor minder geld overblijft om te investeren.

Negatief effect

Bovendien heeft de verhuurdersheffing een groot negatief effect op het rendement van een nieuwe huurwoning. Woningcorporaties worstelen met het bijzonder lage rendement dat de nieuwbouw momenteel oplevert. Dat komt door de sterk gestegen bouwkosten, maar ook door de verhuurdersheffing. Elke nieuwe huurwoning heeft een extra verhuurdersheffing tot gevolg, waardoor het rendement ongeveer 2,5 procentpunt ­lager uitkomt dan zonder de heffing het geval zou zijn. In veel gevallen komt het rendement van een nieuwe sociale huurwoning rond de nul procent uit. Dat is geen duurzaam bedrijfsmodel.

Is het dan verbazend dat onafhankelijke experts, waartoe Kalshoven zichzelf niet rekent, de verhuurdersheffing een onding noemen? Als investeringen van woningcorporaties, waaronder die ten behoeve van duurzaamheid, niet nodig zijn, dan is er niets aan de hand. Als een stijging van de investeringen wordt gewenst, zal de verhuurdersheffing niet ongewijzigd kunnen worden voortgezet.

Johan Conijn is emeritus hoogleraar Woningmarkt van de UvA en werkzaam bij Finance Ideas.

 

 

Lees verder

SNEEK | Appartementen woontoren Houkepoort komen er vooreerst niet

31-07-2019

Er komt voorlopig geen appartementencomplex in de nieuwbouwwijk Houkepoort in Sneek. Ontwikkelcombinatie Houkepoort, bestaande uit Frisoplan en Dijkstra Draisma, heeft zich teruggetrokken na teleurstellende verkoopresultaten. Dat meldt de gemeente Súdwest-Fryslân, eigenaar van de grond.

De combinatie wilde veertien luxe appartementen bouwen, verdeeld over zeven verdiepingen. De gasloze woningen zouden een eigen ligplaats krijgen en een uitzicht over de Snitser Mar. De verkoop begon in september vorig jaar, maar de woningen bleken niet in trek. De gemeente meldde in een bestuursrapportage in april dat dit kwam doordat de prijzen (zo’n zes ton per woning) ‘veel te hoog’ waren ingeschat door de makelaar. De ontwikkelaar zou een planaanpassing doen maar volgens gemeentewoordvoerder Louis Westhof is dit niet gelukt. Het contract is daarom beëindigd. ,,En nu kijkt de gemeente naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen binnen planologische kaders.”

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe studentenwoningen Aegon-gebouw

31-07-2019

De studentenkamer is uit, de zelfstandige studio raakt in. Deze week krijgt de stad er 500 gemeubileerde appartementen bij in het voormalige Aegongebouw in Leeuwarden. Voor iets meer dan 400 euro kunnen studenten er terecht, met beschikking over een eigen badkamer en keuken.

De vijfhonderd nieuwe appartementen in het gebouw zijn nog lang niet allemaal verhuurd, maar dat komt vanzelf wel, verwacht eigenaar Leyten. De huurwoninkjes zijn in een jaar tijd gebouwd.

Wie een zelfstandige woning huurt, kan vaak huurtoeslag krijgen van de rijksoverheid. Hierdoor worden studio’s betaalbaar voor een groep die vroeger alleen kon hopen op een kamer in een studentenhuis, waar meestal de badkamer, wc en keuken gedeeld moesten worden met huisgenoten. Dankzij de huurtoeslag zijn gemeubileerde appartementjes nu zowel voor studenten als beleggers aantrekkelijk.

 

De enorme omvang maakte het ombouwproject in het Aegongebouw uniek voor Noord-Nederland. Op kleinere schaal heeft Leeuwarden al verschillende soortgelijke projecten achter de rug. De verbouw van de voormalige daklozenopvang De Terp (nu Windmill Campus) tot 125 appartementen was de omvangrijkste voorganger in deze trend. Ook in het voormalige verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek in de binnenstad worden nu appartementen aangeboden aan studenten.

De gemeente moedigt de komst van studentenstudio’s aan. Zij hoopt dat hierdoor minder studenten in woonbuurten gaan wonen. Dit geeft namelijk nog wel eens overlast en krapte op de koopmarkt, waardoor gezinnen en starters moeilijker een huis kunnen vinden. De gemeente is dan ook soepel: normaal gesproken moeten nieuwe appartementen minstens 65 vierkante meter oppervlakte hebben, maar deze regel geldt niet voor de studentenstudio’s.

Dik 200 panden
Leeuwarden telde het afgelopen jaar ,,ruim tweehonderd’’ traditionele kamerverhuurpanden met vijf of meer studentenkamers, meldt de gemeente. Het aantal studenten dat bij woningcorporaties huurt, is zeer gering. Ze komen vooral ,,in de particuliere huur terecht’’, blijkt uit een uitgebreid gemeentelijk onderzoek van begin dit jaar. ,,Circa 20 procent van de huurders in een particuliere huurwoning betreft een student.’’

6700 uitwonende studenten
Leeuwarden beschikt al jarenlang over een stabiele populatie van ongeveer 6700 uitwonende studenten. ,,Dit betekent een jaarlijkse instroom van 1600 tot 2400 studenten.’’ Bijna de helft van alle nieuwe inwoners in de gemeente is student.

De werkelijke studentenpopulatie in Leeuwarden is overigens ruim twee keer zo groot als de genoemde 6700. Steeds meer studenten blijven namelijk lang bij hun ouders wonen en zijn niet meegeteld. In het studiejaar 2015-2016 woonde nog slechts 35 procent van de in Leeuwarden woonachtige studenten zelfstandig. Eerder was dit de helft.

Lees verder

Het Klimaatverbond: Zorg voor koeling in de zomer

30-07-2019

Heel wat bewoners van recent geïsoleerde huizen hebben het tijdens de afgelopen hittegolf ondervonden: de eerste dagen blijft het binnen relatief koel, maar als de warme lucht eenmaal binnengedrongen is, krijg je die er met geen mogelijkheid meer uit.

,,Er zijn veel klachten over hitte in de eerste nul-op-de-meterwoningen (oudere huizen die via een renovatie zijn geïsoleerd, red.). Daardoor zie je dat de bewoners weer koelapparaten gaan aanschaffen”, zegt woordvoerder Jan Engels van het Klimaatverbond, een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen. ,,Dat werkt averechts. Airco’s slurpen energie. Daar komt bij dat ze warmte uitstoten, waardoor de temperatuur in de stad verder stijgt. De koelmiddelen zijn bovendien vaak niet milieuvriendelijk.”

De behoefte aan verkoeling in huizen neemt ook toe doordat het klimaat opwarmt en hittegolven in de toekomst waarschijnlijk vaker zullen voorkomen. Toch wordt in de klimaatplannen van overheden over koelte niet gerept. In het hoofdstuk Gebouwde Omgeving in het Klimaatakkoord komt het woord airconditioning of de afkorting ‘airco’ niet voor. Zoeken op ‘koel’, ‘kou’ of ‘koude’ geeft in totaal slechts twee treffers. Wie het woord ‘warm’ intikt, vindt daarentegen liefst 149 hits.

Ook gemeenten en provincies houden amper rekening met de groeiende behoefte aan koelte, zo bleek onlangs uit een enquête van het Klimaatverbond. Zo gaf 85 procent van de respondenten aan niet in beeld te hebben hoeveel extra energie daarvoor nodig is.

Gemeenten focussen sterk op het aanleggen van warmtenetten – een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt en dat huizen en gebouwen verwarmt – zodat wijken van het aardgas afkunnen. Maar dat is te eenzijdig gedacht, stelt koelte-expert Engels van het Klimaatverbond. ,,Als je een warmtenet aanlegt, zorg dan dat er in de zomer ook koud water doorheen kan. Tijdens hittegolven is in veel huizen actieve koeling nodig. Goede isolatie en zonwering bieden niet altijd soelaas.”

Overdag de boel hermetisch dichthouden en ’s nachts de ramen open, is bij hitte het devies. Maar lang niet iedereen is in de luxepositie dat ’s nachts de ramen tegenover elkaar open kunnen, benadrukt Engels. ,,Soms kan dat niet vanwege de indeling van het huis of is het onveilig. Daar komt bij dat het in steden ’s nachts veel minder afkoelt. Dan helpt die strategie niet. Het grootst zijn de problemen in klassieke doorzonwoningen uit de jaren tachtig die recent beter zijn geïsoleerd. Door de grote ramen komt veel zonlicht binnen, maar de warmte kan er niet meer uit.”

Bij gemoderniseerde sociale huurwoningen speelt bovendien vaak mee dat bewoners geen goede zonwering aan de buitenzijde hebben. ,,Woningcorporaties zorgen daar meestal niet voor, terwijl de bewoners het niet kunnen betalen. Hun enige remedie is overdag de gordijnen sluiten, maar dat helpt veel minder. De warmte is dan al binnen.”

Moderne huizen hebben veel minder warmte nodig dan we traditioneel gewend zijn, zegt Engels. ,,Uit onderzoek blijkt dat verwarming nog maar 30 procent van de energierekening bedraagt bij huizen die zijn gebouwd volgens de huidige bouwnormen. Koeling vraagt bijna evenveel energie. Het grootste deel van de energie – ruim 40 procent – gaat naar het opwarmen van water, bijvoorbeeld om te douchen.”

Lees verder

LEEUWARDEN | Extra geld Leeuwarder ‘aandachtswijken’

24-07-2019

Zes aandachtswijken in Leeuwarden krijgen de komende vier jaar ieder 100.000 euro voor leefbaarheidsprojecten.

De leefbaarheid is er weliswaar iets verbeterd, maar echt bestendig is de vooruitgang nog niet, zo stellen burgemeester en wethouders. Het college van b. en w. wil de komende vier jaar 480.000 euro uittrekken voor het versterken van vrijwilligersnetwerken.

Twee jaar geleden ging in de wijk Oud-Oost een vrijwilligersknooppunt van start. Dat moet de komende jaren verder worden uitgebouwd., zodat ook andere stadsdelen ervan kunnen profiteren. Er wonen in totaal zo’n 18.000 mensen in de zes wijken: de Schepenbuurt, het Valeriuskwartier, Heechterp-Schie-ringen, de Bloemenbuurt-Oldegalilieën, de Tjerk Hiddesbuurt, Cambuursterhoek en de Vlietzone.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de buurtbewoners worstelt met een gebrek aan sociale contacten. Ook zijn er problemen rond school en werk en hebben sommige mensen schulden. Vervuiling en overlast worden ook genoemd als stoorzenders.

De woningcorporaties doen mee aan de wijkaanpak, zo schrijven burgemeester en wethouders. Ze zullen bijvoorbeeld woningen en portieken verbeteren en slechte huizen afbreken en vervangen. Voor elke buurt is, ook met de bewoners, inmiddels een aanpak bedacht.

Enkele projecten, zoals de energiecoaches, zijn niet nieuw, maar worden voortgezet. Minima kunnen met behulp van energiecoaches en zogenaamde ‘cv-dokters’ ook de komende jaren weer proberen om hun energieverbruik te verminderen.

Opvallend in de plannenmakerij is dat Heechterp-Schieringen een ‘sport- en beweegwijk’ wil worden. Onder de titel ‘Su we even’ moeten bewoners tot bewegen worden aangezet. Ook nieuw in de plannenlijst is het voornemen om in Oud-Oost-Leeuwarden samen te gaan werken met het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, dat zich toelegt op gezond ouder worden. Het netwerk is verbonden met de Rijksuniversiteit Groningen en wil de komende jaren met behulp van de universiteit en zorgverzekeraar De Friesland een speciaal programma ontwerpen voor Oud-Oost. Het doel is om van het stadsdeel een gebied te maken waar de inwoners gezond oud kunnen worden. Een van de manieren om dat te bereiken is gezond eten.

In alle zes wijken is overigens aandacht voor gezondheid, met bijvoorbeeld kookprojecten, moestuinen en AED-reanimatiecursussen.

Lees verder

FRANEKER | Meedenken over woonvisie gemeente

24-07-2019

De inwoners van de gemeente Waadhoeke mogen tot 23 september actief meedenken over de woonvisie die de gemeente zal opstellen. Met deze visie bepaalt de gemeente waar nog woningbouw mogelijk is en maakt daarover afspraken met de provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de online vragenlijst (www.kaw.nl/waadhoeke) kunnen de invullers aangeven welke plekken in dorpen en wijken aangepakt moeten worden of in welke gebieden kansen liggen.

Lees verder

Opinie

24-07-2019

Volgens B en W van Tytsjerksteradiel kost het niet doorgaan van woningbouw in De Warren bij Burgum de gemeente drie miljoen euro aan afschrijvingen en loopt de gemeente een miljoen euro aan opbrengst mis. Niets is minder waar.

Wethouders van het CDA en de PvdA in Tytstjerksteradiel besloten in 2008 grond te kopen in De Warren, een natuurgebied bij Burgum. Voor de voor woningbouw bestemde grond werd zeven (!) keer de waarde betaald aan een boer. Dat was zonder zekerheid of de woningbouw ook gerealiseerd kon worden. De gemeenteraad werd daarover pas later geïnformeerd en besloot als mosterd na de maaltijd dat dit niet meer mocht. Van het totale aankoopbedrag van 8,7 miljoen euro werd al eerder 4,8 miljoen euro afgeschreven.

Niet het niet doorgaan van woningbouw in De Warren, maar het onverantwoordelijke gedrag van de wethouders van CDA en PvdA in die tijd heeft een schade opgeleverd van niet drie miljoen euro, maar zelfs 7,8 miljoen euro!

B en W rekent met een positief exploitatiesaldo van De Warren van één miljoen euro. Ook dat klopt niet. Het plan zou volgens een onafhankelijk deskundige een strop betekenen van circa zeven miljoen euro. Waar zit het verschil in? Ik noem een paar voorbeelden:
B en W rekent niet met planschade (boeren en omwonenden die schade lijden door de gewijzigde bestemming), rekent zich rijk met rente over inkomsten - de verkoop van de grond -, maar verzuimt rente te rekenen over de kosten van bouw- en woningrijp maken. Dat maakt een verschil van bijna 1,3 miljoen euro.

Zure appel 
Ook laat B en W de kosten van ophoging van het terrein of het aanleggen van kaden buiten beschouwing (1,8 miljoen euro), houdt het geen rekening met de ligging (tot ruim een meter onder boezemniveau) en grondsoort van het gebied (veen en zand). Dat veroorzaakt ongelijke zakkingen en dus schade aan riolen en andere leidingen (1,8 miljoen euro). Ambtelijke voorbereidingskosten worden buiten beschouwing gelaten (1,6 miljoen euro) en er worden zeer dubieuze inkomsten voorgesteld van 700.000 euro voor de verkoop van grond.
Daarnaast zijn er nog tal van risico’s: sociale woningbouw kan alleen met verlies. Is er een woningbouwcorporatie die daartoe bereid is? Gebleken is: nee. Er is een jachthaven van vijftig tot honderd plekken voorzien waarvan de kosten niet zijn opgenomen.
Het moet een zure appel zijn geweest waarin CDA, PvdA en ChristenUnie moesten bijten toen de gemeenteraad de plannen afwees. Gelukkig stemden FNP, GrienLinks, VVD en D66 tegen dit onzalige plan. Hulde voor hun beslissing!

Het moet een welkome gelegenheid zijn om een besparing te vinden voor de (armlastige) gemeente. Nu De Warren niet doorgaat kan er 1,6 miljoen euro bespaard worden aan ambtelijke kosten. Dat zet meer zoden aan de dijk dan bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen!

Hans van Woerden woont in Suwâld

Lees verder

LEEUWARDEN | Koopwoning in Friesland is nu twee keer zo duur als in 2000

23-07-2019

Wie nu in Friesland een bestaande woning koopt, betaalt gemiddeld twee keer zoveel als net na de eeuwwisseling.

Een bestaande woning in Friesland ging afgelopen kwartaal voor gemiddeld 233.254 euro van de hand. Sinds 2000 zijn de prijzen altijd gestegen, op vier crisisjaren na (2009, 2011, 2012 en 2013). In 2014 werd de stijgende lijn weer opgepakt. Op dit moment betaalt een koper in Friesland voor zijn huis gemiddeld circa 60.000 euro meer dan in 2014, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De huizenhandel is in Friesland de levendigste van het land, meldt de cijferdienst. In het tweede kwartaal steeg het aantal transacties ten opzichte van een jaar eerder met 11 procent naar 2165. In geen andere provincie lag het stijgingspercentage hoger.
Aannemelijk is dat de stijging van zowel prijs als aantallen transacties wordt beïnvloed door een toenemend aantal particuliere beleggers. Friese makelaars melden een groeiend aantal private partijen dat huizen koopt voor de verhuur nu spaargeld en obligaties vrijwel niet renderen.

Die trend is terug te zien in de CBS-cijfers over de Friese huizenmarkt: het aantal huurwoningen in handen van private partijen is sinds 2012 met ruim 5000 gestegen naar ruim 30.000. In dezelfde periode daalde het aantal huurwoningen in corporatieve handen met ruim 1000 naar 80.700.
Friesland telt bijna 300.000 woningen. Ruim 180.000 daarvan zijn koopwoningen.

 

Lees verder

OPENDE: Gratis week kamperen op camping voor minima

23-07-2019

Afgelopen zaterdag opende Appie Wijma zijn minimacamping in Opende. ,,Alles is hier gratis, iedereen die het moeilijk heeft is hier welkom, om lekker vakantie te vieren." Gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen mogen hier gratis een week kamperen.

,,De meeste tenten kreeg ik gratis aangeboden door particulieren'', zegt campingbaas Appie Wijma (54). 

Plek voor 24 campinggasten
In het pand richtte hij een hoek in waar de campinggasten op hun gemak koffie kunnen drinken en televisie kunnen kijken. Ook creëerde hij een zitje in zijn rozenbedrijf waar de gasten bij slecht weer kunnen genieten van de bloemen en het vele groen. Wijma heeft plek voor 24 campinggasten. Naast de gratis campingplaatsen voor gezinnen die moeten rondkomen van een bescheiden inkomen, is er ruimte voor vier tot vijf caravans en tenten van kampeerders die worden geacht te betalen.

Over de prijs doet Wijma niet moeilijk. ,,Die bepalen de mensen zelf.'' De inkomsten hieruit komen ten goede aan de 'minima-camping'. ,,Wie enig gevoel voor de medemens heeft, trekt royaal de portemonnee.''

Eerste gasten
Volgende week zaterdag verwacht hij zijn eerste gasten op camping Polemonium (Jacobsladder), wat verwijst naar het Oude Testament. ,,Op de camping trekken wij mensen die door omstandigheden in financiële nood zijn geraakt. Als je je bevindt op de onderste trede van de ladder, kun je alleen nog maar naar boven.''

Wijma roept de beter gesitueerden op af en toe een royaal gebaar te maken naar zijn toekomstige gasten op de camping. ,,Wie ergens in de buurt een barbecue houdt, zou ons wat vlees kunnen brengen. En een doos ijs is ook altijd welkom. Hebben de kinderen bij ons op de camping ook eens wat.''

Pannenkoekendag
Wijma heeft in eigen omgeving al mensen gevonden die willen helpen: ,,De eigenaren van Museum Ot en Sien in Surhuisterveen geven gratis entreekaarten weg aan onze gasten.'' Hij roept de woensdag uit tot pannenkoekendag op de camping. ,,Die sponsor ikzelf'', zegt hij. Ook stelt hij zijn eigen teelt – aardappelen en groente – gratis beschikbaar aan zijn gasten. ,,De gasten moeten wel zelf hun maaltijd bereiden.''

Zelf is Wijma naar eigen zeggen helemaal geen vakantieman. ,,Een dagje uit vind ik heel plezierig. Maar voor een doener als ik is op vakantie gaan een ramp.''

Dit komende, eerste seizoen heeft Wijma nog volop plaats. Aanmelding kan onder meer via diaconieën van kerken. Maar het reserveren doet de campingbaas zelf. Afgelopen zaterdag kwam hij in contact met een moeder ergens uit het Westerkwartier die om financiële redenen al veertien jaar niet op vakantie gaat. ,,Zij komt volgende week met haar dochter. Het meisje zei tegen mij: Nu kan ik op school vertellen dat ik ook op vakantie ga.''

 

Lees verder

Dag van het Huren

22-07-2019

Op 12 oktober a.s. is het weer de Dag van het Huren. Dan organiseren corporaties in heel Nederland activiteiten om publiek te laten zien wat zij doen aan nieuwbouw- en renovatieprojecten, verduurzaamde en duurzame woningen en dergelijke. 

De woningcorporaties zorgen ervoor dat 4 miljoen mensen een woning hebben.

Lees verder

LEEUWARDEN | Brandveiligheid zelden op orde in Leeuwarden

20-07-2019

De brandwerende maatregelen zijn zelden op orde bij winkels onder woningen in Leeuwarden. Ook bij scholen, kinderdagverblijven en studentenhuizen is bijna altijd wel iets mis.

Als de dodelijke Keldersbrand in 2013 één les heeft opgeleverd, dan is het wel dat de brandscheidingen tussen winkels en bovengelegen woningen vaak niet veilig zijn. Een simpel kachelbrandje leidde tot een vuurzee met verstikkende rook bij de bovenburen. Zoiets kan makkelijk opnieuw gebeuren. Voor de gemeente is het een lastig onderwerp, zei burgemeester Ferd Crone vorig jaar in een terugblik op de Keldersbrand. Wettelijk gezien heeft de gemeente weinig bevoegdheden om controles af te dwingen. De verantwoordelijkheid voor
particuliere appartementen ligt vooral bij eigenaren en bewoners zelf.

Leeuwarden verzon vorig jaar een truc: controles in winkels behoren namelijk wel tot de gemeentelijke bevoegdheden. Crone kondigde aan twintig winkels te laten bekijken, vooral met het oog op ‘brandwerende maatregelen op de begane grond’. Het gaat erom dat wanden sterk genoeg zijn om een vuurzee twintig minuten tegen te houden.

Inmiddels zijn de uitkomsten van deze controles bekend. Bij veertien winkels bleek de brandwerende scheiding tussen winkel en woning niet op orde. Bij nog eens twee winkels was ‘de kwaliteit van de brandscheiding twijfelachtig’. In vijf gevallen was ‘er extra aandacht voor het onderhoud van de installaties nodig, met name blusmiddelen’, zo blijkt uit het inspectieverslag. 

Bij klassieke studentenhuizen heeft de gemeente veel bevoegdheden. Controleurs bezochten vorig jaar 52 kamerverhuurpanden met vijf of meer kamers, soms meerdere malen. Maar liefst 45 keer constateerden ze dat apparatuur – zoals rookmelders – kapot was of niet functioneerde. Dertig keer waren gasslangen te oud of liepen ze langs riskante hittebronnen.

Brandwerende scheidingen bleken in twintig gevallen niet goed. In 29 studentenhuizen waren de blusmiddelen verouderd of niet aanwezig. Negen keer werd geconstateerd dat te veel apparaten via verlengsnoeren op één stopcontact zaten. Studenten zijn vaak laks, constateert de gemeente. ‘Hetzelfde geldt voor een respectabel deel van de verhuurders. Na constatering en schriftelijke bevestiging van die constatering pakken verhuurders de verbeterpunten meestal wel goed op.’

De gemeente controleerde vorig jaar ook 39 basisscholen. Slechts zes hiervan voldeden aan alle voorwaarden. In de andere scholen werd altijd wel iets gevonden. Daarbij ging het niet altijd om ernstige tekortkomingen, maar ook kleine gebreken kunnen bij een beginnende brand van belang zijn. Zo werd 23 keer geconstateerd dat de installaties voor veilig vluchten niet op orde waren: bijvoorbeeld brandmelders en vlucht-routeaanduidingen. Veertien keer waren de brandscheidingen niet goed. Twaalf keer waren de vluchtroutes niet vrij, bijvoorbeeld doordat er obstakels op stonden. Bij 22 scholen was er ‘in meer of mindere mate onvoldoende bewustwording voor brandveiligheid’. Bij kinderdagverblijven is het beeld vergelijkbaar.

De gemeente bezocht ook zeventien ‘gebouwen met logiesfuncties’, zoals hotels en B&B’s. Bij zestien was er iets mis. Vijftien keer waren de brandscheidingen niet op orde en vaak was ook hier de ‘bewustwording’ van risico's onvoldoende. Bij woonzorggebouwen, studentensociëteiten, zalencomplexen en grote horecazaken werden ook veel gebreken opgemerkt.

Lees verder

Huurders maken zich zorgen om middeninkomens

19-07-2019

Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.

In Friesland hebben we veel minder te maken met de problematiek van huurders met middeninkomens.

Huurders kunnen nog tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren via de openbare internetconsultatie


De voorgestelde wijzigingen voor u op een rijtje.

Twee inkomensgrenzen

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment is er één inkomensgrens voor alle huishoudens. Om een sociale huurwoning te kunnen huren moet het (al dan niet gezamenlijke) jaarinkomen op dit moment lager zijn dan €42.436,-.

Grenzen omlaag

In het wetsvoorstel gaat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens fors omlaag. De inkomensgrens voor huishoudens van 2 en meer personen gaat licht omlaag. 

 

wetsvoorstel

nu

1 persoon

€35.000,-

€42.436,-

2 of meer personen

€42.000,-

€42.436,-

 

 

Jaarlijkse huurverhoging

Vier inkomensgrenzen

Op dit moment kunnen sociale huren ieder jaar maximaal 2,5% boven inflatie stijgen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) jaarinkomen boven de € 42.436,- is dat 4% boven inflatie. Op dit moment is er dus één grensbedrag waarboven hurende huishoudens een extra huurverhoging kunnen krijgen. In het wetsvoorstel komen er vier verschillende grenzen: twee voor eenpersoonshuishoudens en twee voor meerpersoonshuishoudens.

Grote huursprongen

In het wetsvoorstel gaat de jaarlijkse huurverhoging er anders uitzien. Huurders met middeninkomens kunnen een huurverhoging tegemoet zien van 50 of 100 euro per maand. Bij welk inkomen krijgt u met de huurstijging van €50,- per maand te maken? En bij welk inkomen kan uw huur met €100,- per maand omhoog? 
 

50 euro per maand 

Uw huur kan met 50 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft tussen de €45.000 en €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft tussen de €52.000 en €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald, totdat de kale huur van de woning de sociale huurgrens (op dit moment €720) heeft bereikt. 
 

100 euro per maand

Uw huur kan met 100 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft dat hoger is dan €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft van meer dan €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald en tot boven de sociale huurgrens (€720,-) worden doorgezet. Als huurprijsplafond geldt de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de maximale huurprijs erg hoog. Zo krijgen huurders met een huurprijs die al vér boven de sociale huurgrens ligt er nog eens forse extra huurverhogingen bij.
 

Uitzonderingen

Op dit moment zijn AOW’ers en grote gezinnen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hetzelfde geldt voor chronisch zieken of mensen met een handicap. In het huidige voorstel komen de uitzonderingen voor AOW’ers en grote gezinnen te vervallen. De uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan.

Lees verder

OPPENHUIZEN | Bezwaar tegen bouw huizen verworpen

18-07-2019

De bouw van drie houten woningen op de ‘Rintsjepôlle’ in Oppenhuizen kan doorgaan. De Raad van State heeft de beroepen van vier omwonenden gisteren verworpen. De appellanten zijn beducht voor verlies van vrij uitzicht en privacy. Er bestaat geen recht op blijvend vrij uitzicht, aldus de Raad van State. De gemeenteraad heeft alle belangen goed afgewogen in het bestemmingsplan. De huizen langs It Ges komen op de plek van een boerderij, die in de winter van 1996 door brand werd verwoest.

Lees verder

Huurprijzen in vrije sector Friesland schieten omhoog

18-07-2019

Huren in de vrije sector is in Friesland fors duurder geworden. In een jaar tijd steeg de prijs gemiddeld met 9,6 procent.

Leeuwarden is binnen Friesland koploper met een stijging van 15,3 procent. Landelijk betaalden nieuwe huurders 3,1 procent meer dan een jaar geleden. Een woning telt als vrijesector-woning als de maandhuur minimaal 720 euro is. ,,We zien al een tijdje dat huurders uit de dure Randstad wegtrekken naar goedkopere gebieden, zoals het Noorden. Door de groeiende vraag gaan de prijzen in die gebieden omhoog. Dat is denk ik de verklaring voor de prijsstijging in Friesland’’, zegt woordvoerder Natalja Benjamin van Pararius.nl, dat de cijfers
leverde. Pararius.nl is een groot online platform waarop makelaars hun huuraanbod etaleren.

Ook regio's als Flevoland, Zeeland en Gelderland kregen met forse prijsstijgingen te maken, respectievelijk 10,8 procent, 22,5 procent en 7,6 procent. De stijging in Friesland kan volgens Pararius.nl opgevat worden als een inhaalslagje. De prijzen behoren hier nog altijd tot de laagste van het land. Op dit moment betaalt een nieuwe huurder in de Friese vrije sector maandelijks gemiddeld 9,52 euro per vierkante meter. Ter vergelijking: in buurprovincie Noord-Holland is dat 21,60 euro. Amsterdam zit op 23,42 euro. De cijfers over Friesland zijn gebaseerd op een aanbod van 80 tot 100 huurwoningen per kwartaal, licht Benjamin toe. Dat zijn er relatief weinig. In Noord-
Holland tellen 3000 woningen mee in de berekening.

 

Lees verder

LEMMER | Fusie corporaties Balk en Lemmer

17-07-2019

De kleinste woningbouwcorporaties van Friesland, Lyaemer Wonen in Lemmer en Wonen Zuidwest Friesland in Balk, gaan fuseren.
De twee denken samen beter te zijn toegerust op grote klussen, zoals de verduurzaming van het huizenbestand en de krimp in de regio. Eind dit jaar moet de fusie een feit zijn.

De raden van commissarissen, de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, ondernemingsraden en beide huurdersverenigingen zijn akkoord. De huurders hebben bij een fusie instemmingsrecht.

De twee corporaties hebben samen 3800 woningen in bezit. Wonen Zuidwest Friesland is de grootste. Zij beheert 2200 woningen. Lyaemer Wonen in Lemmer heeft er 1600. Vorig jaar zijn de eerste voorzichtige stappen gezet, vertelt Wilma Hoekstra van
Lyaemer, en is er een intentieverklaring opgesteld. ,,We werken in hetzelfde gebied en we staan allebei voor dezelfde grote opgaven.’’ Na de fusie moet er een slagvaardiger corporatiebedrijf staan tegen een – voor de huurders – betere prijs.

Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest zijn de Klein Duimpjes in corporatieland op het Friese vasteland. Na de fusie belanden ze in een grotere groep kleinere, lokaal georiënteerde woningbouwcorporaties, waartoe bijvoorbeeld ook Woningstichting Weststellingwerf (2700 eenheden), de Harlinger Bouwvereniging (2466), Stichting Woningbouw Achtkarspelen (3065) en Woningstichting Noordwest Friesland
(4000) behoren. Hun omvang staat in geen vergelijk met grootmachten als Accolade (ruim 15.000 eenheden) en Elkien (19.000). Prima ook, zegt Hoekstra namens Lyaemer. ,,Wij denken dat we met deze nieuwe schaal nog voldoende dicht bij de klant kunnen blijven staan. En voor die huurder doen we het natuurlijk allemaal.’’

De twee corporaties deden na de eeuwwisseling al eens een poging om samen te gaan. Dat mislukte in januari 2010. Lyaemer wilde bij nader inzien toch liever zelfstandig blijven. Het zag economisch onvoldoende voordelen. In Balk waren ze destijds erg teleurgesteld. Uit extern onderzoek bleek namelijk dat een samenvoeging een efficiëntie- en fiscaal voordeel van 600.000 euro tot mogelijk 1 miljoen euro per jaar had kunnen opleveren. Dat de Lemsters alsnog overstag gaan heeft vooral te maken met de tijdgeest. Het Klimaatakkoord staat bol van de ingrijpende plannen. In de volkshuisvesting moet veel gebeuren op het vlak van verduurzaming. Hoekstra: ,,We zijn ook nooit
concurrenten geweest van elkaar. Dit is het juiste moment.’’ Directeur/bestuurder Aart Rekers van Lyaemer Wonen spreekt in een brief aan alle partijen van ‘een breed draagvlak’.

Lees verder

Deutsche Bank moet Vestia in derivatenzaak 175 miljoen betalen

15-07-2019

Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. 

Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.Vestia belandde in 2012 in financieel zwaar weer door tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank liep sinds 2016 bij de High Court of Justice in Londen. De vordering door Vestia was er vooral op gebaseerd dat de bank ‘wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor’ de omkoping, door tussenpersonen, van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten. De schade door Deutsche Bank werd eerder geschat op ruim 800 miljoen euro. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen de twee partijen. In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in.

De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van de corporatie en met ABN Amro. Ook de bekasbeheerder moest miljoenen euro's aan schade vergoeden.

Lees verder

BURGUM | Nieuw woongebouw voor Kúpersstrjitte

13-07-2019

WoonFriesland vervangt de 28 seniorenwoningen aan de Kúpersstrjitte in Burgum. Het gebouw van twee woonlagen gaat waarschijnlijk eind dit jaar plat. Er komt nieuwbouw voor terug, geschikt voor kleine huishoudens van 1 tot 2 personen. In totaal komen er 39 appartementen in drie lagen. Op dit moment is de helft van de senioren al verhuisd. Ze mogen terugkeren naar de nieuwbouw, maar de meesten kiezen daar niet voor. De nieuwbouw wordt gasloos en duurzamer dan het huidige pand.

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke mist grote bezuinigingslijn

12-07-2019

Echte voorstellen voor bezuinigingen moeten nog komen in Waadhoeke. De partijen hielden het bij kleine voorzetjes, terwijl er 850.000 euro nodig is. 
De gemeente koerst af op een groter tekort in de begroting voor 2020, maar het college wil dit beperkt houden door heffingen  kostendekkend te maken en inflatiecorrectie toe te passen op heffingen en belastingen. Op advies van het CDA wordt ook bekeken of verhoging van de leges mogelijk is. Dan blijft er een tekort van 850.000 euro.

Lees verder

BURGUM | Geen huizenbouw in De Warren

05-07-2019

Onduidelijkheid bij de raad over status 'extra' woningen nekt plan woonwijk

Er komt geen woonwijk in De Warren ten westen van Burgum. De kleinst mogelijke raadsmeerderheid stemde het plan gisteravond weg.
Het plan voor de uitbreiding van Burgum aan de andere kant van de Sintrale As hield de gemoederen in en rond het dorp lange tijd bezig. Voorstanders hadden oog voor de grote vraag naar bouwkavels, tegenstanders vonden een woonwijk om diverse redenen niet geschikt op de plek in het groen.

Het college dacht lange tijd de woonwijk te kunnen bouwen als compensatie van de provincie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De afspraak uit 2007 was dat er 150 woningen gebouwd mochten worden, bovenop het reguliere toegestane aantal woningen, aldus het College. Er bleef de voorbije maanden onduidelijkheid bestaan over de vraag of de woningen werkelijk extra zouden zijn, of deel zouden uitmaken van de regionale woonbehoefte.

Bezwaren
De Provincie had overigens eerder al aangegeven dat het beslist niet om 150 woningen extra zou gaan. 
Daarnaast waren er bezwaren vanuit omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad. Ook De Bewonersraad stuurde onlangs een brief aan het College. Immers, de nieuwe woonwijk is niet in de lijn van de Woonvisie van de gemeente en de officiële status van de gemeente als krimpgebied. Als de 150 contingenten aan een nieuwe woonwijk opgaan, hoe komt het dan met de rest van de woonwensen in de gemeente en de sociale volkshuisvesting?

De Warren moest een wijk worden met woningen aan het water en huizen voor alle inkomensgroepen. Duurzaamheid en circulair bouwen zouden hoog in het vaandel staan. 
Tegenstanders vonden bovendien dat de wijk ten koste zou gaan van waardevolle natuur, boeren op slot zou zetten en tot allerlei verkeersproblematiek leiden.

Raad stemt tegen
Politiek bleef het donderdagavond tot het laatste moment spannend. De meeste partijen spraken direct hun standpunt uit, maar de VVD hield eerst de kaarten tegen de borst. In de tweede ronde van de vergadering bekende de fractie kleur: tegen.
Belangrijk argument: het risico was te groot dat de 150 woningen in De Warren toch ten koste zouden gaan van nieuwe woningen in andere dorpen. Daarmee waren op dat moment elf raadsleden voor De Warren (CDA, PvdA en CU) en twaalf tegen (FNP, GL, VVD en D66). De eenmansfractie van D66 kon het evenwicht nog doen kantelen en fractievoorzitter Douwe Hooijenga van de ChristenUnie vroeg een schorsing aan om Erwin Duursma (D66) te bewegen het college tijd te gunnen om duidelijkheid te krijgen over de 150 woningen.

Maar Duursma liet zich niet ompraten. En ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die het plan altijd vurig had verdedigd, gaf aan geen behoefte te hebben aan verder uitstel. ,,Minsken moatte no witte wêr’t se oan ta binne.’’ In de stemming die volgde, werd het pleit beslecht: met een meerderheid van één stem werd woonwijk De Warren, een majeur onderwerp in Tytsjerksteradiel, afgeschoten.

Het besluit had direct gevolgen voor de jaarrekening over 2018, want de gemeentelijke bouwgrond in De Warren veranderde ermee in landbouwgrond, waardoor de waarde ervan 3,1 miljoen euro lager werd. Omdat Tytsjerksteradiel het vorig jaar financieel toch al niet goed deed, kwam het tekort over 2018 daarmee op bijna 7 miljoen euro.

Applaus voor de beslissing van de raad
Desondanks kon het besluit van de gemeenteraad rekenen op applaus van de tot de laatste stoel gevulde publieke tribune.

Lees verder

Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

04-07-2019

Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. Vorig jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Lees verder

Telegraaf.nl Verhitte burenruzies door warmtepomp

04-07-2019

Felle burenruzies en geluiden alsof er een snelweg onder je raam ligt: de warmtepompen maken veel los in Nederland. Buren die geterroriseerd worden door het geraas zijn dan ook maar wat blij met de nieuwe plannen van minister Ollongren om strenge geluidsnormen in te stellen. Vanaf volgend jaar juli mag op de erfgrens nog maar 40 decibel te horen zijn, in plaats van de gemiddeld 53 tot 74 decibel die warmtepompen nu produceren. „Wij lagen ’s nachts voortdurend wakker!”

 

Rene, die niet met zijn volledige naam in de krant wil om te voorkomen dat oudere conflicten escaleren, kent als geen ander de warmtepompterreur. „Zo’n vier jaar geleden liet onze buurman een warmtepomp op zijn dak neerzetten, zodat hij zijn zwembad kon verwarmen. In het begin hoorden we er nog weinig van, maar na anderhalf jaar werden we ’s nachts regelmatig wakker vanwege een rare brom. En die verergerde alleen maar. Het is net alsof er op een afstandje een vrachtwagen gestart wordt.”

 

 

Toen hij zijn buurman ermee confronteerde en vroeg of de warmtepomp in ieder geval ’s nachts kon worden uitgezet, reageerde die laconiek. „Hij vertelde dat alles binnen de geluidsnorm lag, die toen met zo’n 60 decibel nog een stuk hoger zou zijn. Daarom wilde de gemeente ook niks doen. Ondertussen lagen wij ’s nachts voortdurend wakker en konden we overdag amper functioneren, vanwege de vermoeidheid en migraine. Mijn vrouw en ik konden er psychisch en emotioneel niet meer tegen.”

 

En toen besloot Rene zijn buurman zelf met de overlast te confronteren. „Onder het motto ’als wij niet slapen, slaap jij ook niet’. Iedere keer dat wij wakker lagen, gingen we de man uit zijn bed bellen om te vertellen dat zijn warmtepomp overlast gaf. We deden dit netjes en zonder (verbaal) geweld, maar na drie keer klagen, kregen we bezoek van de politie die aangaf dat onze aanpak strafbaar was.”

 

Onderschat

Daarom zag Rene geen andere oplossing dan verhuizen. „Van Gelderland naar Groningen, waar we nu in alle rust tussen de vogeltjes zitten. Heerlijk! Maar dit verhaal toont voor mij aan dat warmtepompen en vooral de goedkope varianten een enorm onderschat probleem zijn. Dat wordt door de branche en klimaatlobby handig verzwegen om het draagvlak niet te bederven. Het laagfrequente geluid dringt overal doorheen, is vreselijk en kan dan ook je leven volledig verpesten. Ik hoop echt dat dit aangepakt gaat worden. De norm moet gewoon lager, want 40 decibel is nog steeds veel te hoog, omdat dit soort laagfrequente geluid andere eigenschappen heeft dan bijvoorbeeld muziek of verkeer.”

 

Ook Niki heeft last van het geluid van een warmtepomp. Haar slaapkamer bevindt zich aan dezelfde kant als waar de warmtepomp van haar buurman staat. „Als ik dan ga slapen, hoor ik voortdurend een ruisend geluid. Het is net alsof er een snelweg onder je slaapkamerraam loopt. Heel irritant. Zeker de afgelopen weken met de hitte, want dan staat het raam ook nog open.” Bovendien reageert haar buurman geïrriteerd als ze hem ermee confronteert. „Ik heb hem verschillende keren gevraagd of het geluid misschien door zijn warmtepomp en zonnepanelen veroorzaakt wordt. ’Nee, dat kan niet’, was dan zijn antwoord. Prima dat die nieuwe normen komen, zou ik zeggen! Deze overlast is gewoon niet goed.”

 

Eigenaars van warmtepompen zijn op hun beurt niet blij met de nieuwe eisen, omdat ze daardoor kastjes moeten bouwen om het geluid van de pompen te dempen, wat weer extra geld kost. Volgens Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, brengt het plan de klimaatambities van het kabinet in gevaar.

 

Kosten

Marretje Kramer, die de afgelopen jaren een warmtepomp heeft gehad, snapt dat wel. „Je koopt die dingen omdat je denkt bij te dragen aan het milieu, maar ondertussen word je gewoon op kosten gejaagd en krijg je te maken met klagende buren.” Inmiddels heeft ze haar pomp weggedaan. „Want ook in huis had ik zelf geluidsoverlast. Het is nooit meer stil, voortdurend hoor je zo’n zoemende ruis. En ik had nogal last van warme, droge lucht. Ik vind het geen aanrader.”

Lees verder

BURGUM | "De Warren blijft natuurlijk groen"

03-07-2019

Buurtbewoners protesteren tegen nieuwbouw op De Warren in Burgum.

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel zijn voornemens 150 woningen in polder De Warren ten westen van Burgum te bouwen. Pier Abe Santema vatte dit voornemen goed samen (LC 25 juni: ‘150 woningen ineens bouwen in De Warren’). B. en w. hebben lang volgehouden dat deze 150 woningen extra zijn én gekoppeld zijn aan De Warren.
Dit laatste feit werd al eerder weerlegd: ze zijn gekoppeld aan Burgum, niet expliciet aan De Warren. Met het bericht in de LC van 27 juni (Woningen De Warren zijn niet ‘extra’) blijkt ook het eerste feit ontkracht te worden. Dit aantal doet mee met de regionale afspraken voor het te bouwen contingent.

Voor de raadsvergadering van 4 juli zijn er twee besluitvormende agendapunten:
vaststellen van de Woonvisie 2019-2024 Tytsjerksteradiel en het Voorontwerp bestemmingsplan De Warren. Het curieuze is dat in de Woonvisie ook het voornemen tot bouw van 150 woningen in De Warren is opgenomen.

Deze Woonvisie heeft ter inspraak gelegen en dat leverde meer dan tien inspraakreacties op. Vele reacties, zoals van de omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad keren zich om inhoudelijke redenen tegen woningbouw in De Warren. Bovendien hoort zo’n concreet plan niet thuis in een Woonvisie. Volgend curieus punt is dat de nu ter besluitvorming voorliggende Woonvisie ongewijzigd is ten opzichte van de versie van vóór de inspraak. Het college zet de raad hiermee voor
het blok. Inspraak lijkt niet meer dan een wassen neus.

B. en w. stellen vervolgens de raad voor om in te stemmen met het in exploitatie nemen van het plangebied De Warren voor een woonwijk met een plancapaciteit van 150 woningen. Later kan deze nieuwe wijk uitgroeien tot 300, eventueel 500 woningen.
Hierbij enig commentaar bij de eerste paar zinnen van het door Santema (LC, 25 juni) verwoorde standpunt van b. en w. ‘Honderdvijftig woningen ineens bouwen is financieel de voordeligste keus’. Niet natuur en landschap, niet de behoefte aan passende woningen voor starters en senioren, niet de verkeersveiligheid, niet de agrarische belangen, niet de kleine dorpen staan centraal. Nee, het vermeende
financiële voordeel voor de gemeente.

‘Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren’. De raad zou er verstandig aan doen zich niet te laten dwingen om zich op 4 juli uit te spreken over een dergelijk onvolwaardig plan. Op 4 juli kan de Woonvisie 2019-2024 wel worden vastgesteld, mits de tekstgedeelten over het voornemen in De Warren eruit gehaald worden. 
 

THEO CLAASSEN,
namens De Warren Natuurlijk Groen

Lees verder

Klimaatakkoord zet ons het mes op keel

03-07-2019

We zijn er uit, er ligt een klimaatakkoord. Volgens Eric Wiebes en Diederik Samsom kost het ons bijna niks. Alle investeringen verdienen zich terug door lagere energiekosten. Weg met het gas, iedereen elektrisch rijden en met z’n allen aan de warmtepomp. En we gaan niet dwingen, nee, dat zou ten koste van het draagvlak gaan. We gaan de mensen verleiden om al die maatregelen te nemen. Iedereen moet het kunnen betalen.

Inmiddels is de financiële positie van ontzettend veel mensen gruwelijk aangetast. Ik blijf even bij mezelf. Gepensioneerd, dus al tien jaar op de nullijn. Wat de inkomsten betreft dan, niet op de kosten en de belastingen die alsmaar opgeschroefd worden. Ik kon indertijd wat geld opzij leggen om eens op vakantie te gaan, om de vijf jaar een andere auto aan te schaffen en belasting te betalen.
Mijn dieseltje is inmiddels tien jaar oud. Hij is bijna niks meer waard door de dreiging van verhogen van de wegenbelasting en van de dieselaccijns. Ook mag hij binnenkort in geen enkele stad meer verschijnen. Inmiddels kom ik nauwelijks verder dan reserveren voor de Belastingdienst. Belasting die ik betaal om de subsidie op de zonnepanelen van mijn buurman te betalen, de warmtepomp van mijn andere buurman, de houtkachel van de achterbuurman en de Tesla van de man een paar straten verder. 

Velen zitten met smart te wachten hoe de subsidie voor het isoleren van hun woning zal uitpakken. Die subsidie mag ik dan ook betalen. Kortom, de subsidies komen terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Er wordt toch geïnvesteerd en die investeringen betalen zichzelf terug.
Veel mensen zijn in een neerwaartse spiraal beland. Hun inkomen stagneert. Hun spaargeld wordt wegbelast door de gehate vermogensrendementsheffing. U weet wel, de fiscus gaat ervan uit dat je 4 procent rente op je spaargeld krijgt, terwijl de werkelijkheid nagenoeg 0 procent is. Dat betekent dat wordt ingeteerd op het spaarpotje. Investeringen in energietransitie worden onmogelijk. Ook verleiden biedt geen soelaas. Het zal uitlopen op verleiden met het mes op de keel.


GERT VAN MEEGDENBURG. Leeuwarden

Lees verder

WOLVEGA | Sociale huurwoningen beter geïsoleerd

01-07-2019

Vijftien seniorenwoningen in Wolvega van woningbouwcorporatie WoonFriesland krijgen nieuwe badkamers en toiletten. Ook worden er zonnepanelen geplaatst en energiebesparende ingrepen gedaan, zoals het plaatsen van isolerende ramen en vloerisolatie. De kosten bedragen ruim 800.000 euro. Bovendien krijgen de woningen in de Stadhouderslaan en de Hobbemastraat kunststof kozijnen en nieuw metselwerk. Een lege woning is ingericht als informatiepunt.

Lees verder

Oppositie: Klimaatakkoord nog niet groen en eerlijk

01-07-2019

Kritiek op Klimaatakkoord van partijen op wier steun het kabinet juist hoopt

Den Haag Oppositiepartijen zijn niet tevreden met het Klimaatakkoord. Dat is nog niet groen en eerlijk, vinden GroenLinks en PvdA, op wier steun het kabinet juist hoopt. De Partij voor de Dieren trekt feller van leer en spreekt van ,,gebakken lucht”, ,,compromisme” en ,,pappen en nathouden”. De grootste oppositiepartij, de PVV, vindt de klimaatplannen juist te ver gaan en stelt dat het kabinet in de greep is van ,,de Nationale Klimaatmaffia”.

Het Klimaatakkoord dat nu op tafel ligt is al geboren met ,,een tangverlossing”, twittert PvdA-Kamerlid William Moorlag. Het kabinet
verschoof bijvoorbeeld wat lasten van de maatregelen van burgers naar bedrijven. Maar de PvdA maakt zich toch nog zorgen over ,,de
betaalbaarheid voor gewone mensen”.
Dat laatste is ook een punt van zorg voor SP-leider Lilian Marijnissen. ,,Dat de energierekening 100 euro omlaag gaat is een goede eerste stap, maar we zijn er zeker nog niet. De energierekening is namelijk afgelopen jaar gemiddeld meer dan 330 euro gestegen.” Ook krijgt vervuilende industrie volgens haar nog te veel subsidie. Ze vindt wel dat met het Klimaatakkoord goede stappen worden gezet om Nederland schoner te maken en de klimaatdoelen te halen.
GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt het ook niet ver genoeg gaan. ,,Het is een stap in de goede richting, maar het is niet de groene en
sociale doorbraak die nu écht nodig is”, aldus Klaver op Twitter. ,,De komende tijd gaan wij strijden om deze plannen flink aan te scherpen.”
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren geeft een ,,dikke onvoldoende” aan de kabinetsplannen. Ze vindt vooral de maatregelen
voor de landbouw onvoldoende. Dat er geen inkrimping van de veestapel komt, is voor haar een groot gemis. Ook de stook van biomassa om energie op te wekken hekelt ze.
De PVV spreekt van een baggerakkoord met onder andere ,,het monsterlijke rekeningrijden”. Wat Nederland in zijn eentje doet zet
wereldwijd toch geen zoden aan de dijk, zegt PVV-leider Geert Wilders. 
De SGP is wel blij met het akkoord, maar vindt het te veel gericht op zon- en windenergie.
1-7-2019 Het Friesch Dagblad

Vakbond FNV is positief dat er alsnog een voorziening voor verduurzaming komt voor mensen in een kwetsbare financiële positie. In
een update van zijn eigen reactie op het Klimaatakkoord spreekt de bond van een ,,handreiking” van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong denkt dat dit voor het ,,broodnodige draagvlak” kan zorgen.

Huren 
De woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord. Het kabinet moet huurders compenseren als hun energierekening hoger gaat uitvallen, bijvoorbeeld door verhoging van de gasprijs. De verduurzaming van corporatiewoningen  moet niet ten laste van de portemonnee van de huurders.

Lees verder

IJLST | ‘Maak van Nij Ylostins gemeentelijk monument’

01-07-2019

Nij Ylostins is zo bijzonder dat het een gemeentelijke monumentenstatus verdient, want ,,de schoonheid staat in IJlst voor je neus”.

Dit zegt Reinder Hoomans, die samen met een aantal andere belanghebbenden een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend, zodat Nij Ylostins definitief gered kan worden. Eerder gaven architectuurkenners in de Leeuwarder Courant al aan Nij Ylostins een architectonische parel te vinden. Het complex is het enige project in Friesland dat destijds – het complex stamt uit 1972 – het predicaat ‘experimentele
woningbouw’ van de rijksoverheid kreeg.

Met dat predicaat, dat vooral verdiend werd met de overdekte straatjes en grote sociale ruimten, is het complex volgens de indieners zeker erfgoedwaardig. Momenteel is de sloop van Nij Ylostins uitgesteld tot 2022. Dat uitstel kwam tot stand na een periode van verzet in IJlst.

Lees verder

LEEUWARDEN | Directeur De Bewonersraad vertrekt

01-07-2019

Frank van den Broek vertrekt als algemeen directeur bij De Bewonersraad. Van den Broek werkt sinds 2015 voor de Friese huurdersvereniging met ruim dertigduizend leden. Daarvoor werkte hij onder meer bij het Groningse sociaal werkbedrijf Novatec. Wie de functie nu gaat invullen per 2020 is nog niet bekend.

Lees verder

LEEUWARDEN | Digi-hulploket voor huurtoeslag en boetes

01-07-2019

In bibliotheken komt een informatiepunt voor mensen die het moeilijk vinden om te werken met computers. Zo’n vier miljoen Nederlanders ondervinden problemen bij het digitaal contact met de overheid. Daarom opent staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops vandaag in Venlo het eerste ‘Informatiepunt Digitale Overheid’. Het loket is gratis te bezoeken in vijftien bibliotheken verspreid over het land, waaronder vanaf vandaag ook in Leeuwarden.

De komende twee jaar moeten er 120 informatiepunten bijkomen. Medewerkers van het loket kunnen mensen hulp bieden bij problemen met bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting, verkeersboetes of persoonsgebonden budget. Ook sturen zij mensen door naar instellingen en de gemeente.

Het kabinet heeft 7,5 miljoen euro uitgetrokken voor de loketten. Daarnaast stopt de Koninklijke Bibliotheek 5,5 miljoen euro in het project.

Lees verder

Nieuw initiatief kleinschalig wonen dementerenden

29-06-2019

Zorghuizen Noord-Nederland begint op 1 september in zowel Leeuwarden als in
Wolvega met kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

In de zorghuizen kunnen elk zestien mensen met dementie 24 uur zorg krijgen.
In Leeuwarden trekt de stichting in een complex aan het Noordvliet, waar nu nog
Noorderbrug zorg verleent aan mensen met een lichamelijke beperking. Die zorg
verhuist naar nieuwbouw aan het Sixmaplein. Het complex met zestien
appartementen en gezamenlijke huiskamers zit boven het Odensehuis, dat een
inloophuis is voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. ,,Dat
zorgt voor mooie kruisbestuiving”, zegt directeur, bestuurder en initiatiefnemer
Tietsjannie Hamstra uit Hoogezand.
Het motto van Zorghuizen Noord-Nederland is ‘leven als thuis’. Een zorghuiscoach
komt op huisbezoek om voorafgaand aan een verhuizing de woonsituatie en
gewoontes van een nieuwe bewoner te beoordelen. In Wolvega huurt Zorghuizen
Noord-Nederland appartementen in de voormalige serviceflat Lenna, op de plek
waar tot december een hotel zat. Bewoners kunnen hier gebruik maken van
welzijnsactiviteiten en een restaurant dat Bruisss uitbaat.
Zowel in Wolvega als in Leeuwarden zijn er meer appartementen te huur, waar
Zorghuizen Noord-Nederland zorg kan verlenen. ,,Heel geschikt voor echtparen
waarvan een partner dementerend is. In Wolvega komt bijvoorbeeld een mevrouw
in het zorghuis wonen, terwijl haar man verderop in de Lennaflat een appartement
huurt. Zo blijven ze dicht bij elkaar.”
In totaal gaan er 34 medewerkers aan de slag op de beide locaties van Zorghuizen
Noord-Nederland. Er is vier jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Het is de
bedoeling dat er later een soortgelijk initiatief wordt gestart in het Groningse
Wagenborgen en in de Leeuwarder wijk Bilgaard. ,,Aan deze vorm van
dementiezorg komt steeds meer behoefte. We willen met zijn allen dat mensen
met dementie zo lang mogelijk de regie over zichzelf kunnen houden.”

Lees verder

BURGUM | College wil 150 woningen ineens bouwen in De Warren

26-06-2019

 

Honderdvijftig woningen ineens bouwen in De Warren. Dit is financieel de voordeligste keus, volgens het college van Tytsjerksteradiel. Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren, het gebied ten westen van de Sintrale As en ten noorden van de Wide Ie. Het college heeft de financiële gevolgen van beide opties berekend. Die moeten de raad helpen bij het maken van de keuze.

Binnen de raad én het college bestaat verdeeldheid over de vraag of De Warren de goede plek is voor nieuwbouw, maar ondertussen zijn de financiële belangen ook groot. Een besluit om niet te bouwen, zou de gemeente 3,1 miljoen euro kosten, omdat de grond moet worden afgewaardeerd naar de waarde van landbouwgrond.

Bij een keuze voor bouwen zijn twee scenario’s bekeken. Het eerste gaat uit van de bouw van 150 woningen ineens in het gebied van ongeveer 18 hectare dat direct grenst aan de Langelaan. Volgens het college wordt de afwaardering van 3,1 miljoen euro hiermee voorkomen en houdt de gemeente er uiteindelijk zelfs geld aan over. Mits de behoefte aan woningen op peil blijft.

Het tweede scenario gaat uit van bouwen in fasen. Hierbij worden er steeds buurten gebouwd waarvan vaststaat dat er concrete vraag naar is. Die worden telkens netjes afgerond, zodat de wijk altijd ‘af’ lijkt. Het nadeel is dat in dit scenario de gronden waarop nog niet gebouwd wordt, wel afgewaardeerd moeten worden, wat de gemeente geld kost.

Het college kiest voor scenario 1, omdat het in Burgum voldoende groei ziet om 150 huizen aan de man te brengen. Het risico van een stagnerende markt is kleiner dan het financiële nadeel van het afwaarderen van de grond.

Provincie en De Bewonersraad staan kritisch tegenover deze plannen

Overigens gaat het college er nog steeds vanuit dat de 150 woningen gebouwd kunnen worden als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De provincie liet begin deze maand echter weten dat de 150 woningen in De Warren niet zonder meer los staan van de regionale woningbouwafspraken.

GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld om helder te krijgen wat de status van de 150 woningen daadwerkelijk is.

Ook vanuit De Bewonersraad is gereageerd op de concept-woonvisie van de gemeente, onder andere gelet op het KAW-woonrapport van de ANNO-gemeenten met daarin prognoses voor de komende decennia. Daarin speelt voor deze gemeenten als een van de belangrijkste uitdagingen de krimp. De gemeente Tytsjerksteradiel is bovendien nu al officieel gekwalificeerd als krimpgebied. Juist woninguitbreiding lijkt wel heel haaks te staan op de uitkomsten van het KAW-rapport. 

GroenLinks vindt het verder onwenselijk dat tijdens de vergadering op 4 juli het besluit over De Warren direct gevolgen heeft voor de jaarrekening over 2018, die ook op de agenda staat. GroenLinks voelt dit als een drukmiddel en vindt dat een besluit over De Warren op zichzelf moet staan.

Lees verder

Klimaatdeal: scherpe kantjes zijn eraf

26-06-2019

Huishoudens gaan de komende jaren meer belasting betalen op gas, maar de stijging wordt minder sterk dan eerder was voorzien.
De gasbelasting stijgt niet extreem, benzinerijders worden gespaard en er komt een beperkte CO2-taks voor vervuilende bedrijven. De scherpe kantjes zijn eraf in het definitieve Klimaatakkoord.

Vrijdag is het zover: dan presenteert het kabinet een pakket aan klimaatmaatregelen tot 2030. Een voorlopig akkoord van honderden
maatschappelijke organisaties lag er al, maar nu geeft het kabinet er zijn eigen, definitieve draai aan. Uit de kabinetsplannen die tot nu toe zijn uitgelekt over de definitieve klimaatdeal blijkt dat de ergste klimaatpijn is verdwenen. De coalitiepartijen lijken het ultieme compromis te hebben bereikt, met voor ieder wat wils. Zo hebben VVD en CDA uitonderhandeld dat benzinerijders en huizenhuurders enigszins worden ontzien. En D66 en ChristenUnie, warme voorstanders van klimaatmaatregelen, krijgen hun vurig gewenste CO2-taks voor
de vervuilende industrie en een vorm van rekeningrijden.

Veel Nederlanders schrokken zich eind vorig jaar rot. De onderhandelingen aan de klimaattafels met maatschappelijke organisaties, onder leiding van VVD-prominent Ed Nijpels, leverden een ellenlange lijst op van klimaatmaatregelen. Vooral de dreigende stijging van de energierekening en nóg duurdere tankbeurten schoten in het verkeerde keelgat van veel kiezers.

Het geluk was de laatste maanden aan de zijde van de coalitie. Zo is de verkoop van elektrische auto’s aan een flinke opmars bezig, waardoor torenhoge subsidies niet meer nodig zijn. Ook was de VVD bereid het politieke taboe op rekeningrijden te doorbreken. Daarmee kan minister Wiebes van Klimaat vrijdag – na maandenlang soebatten – dan toch een akkoord presenteren dat ertoe leidt dat
Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990.

1. Energierekening
Huishoudens gaan de komende jaren meer belasting betalen op gas, maar de stijging wordt minder sterk dan eerder was voorzien. Het kabinet heeft besloten deze klimaatmaatregel te verzachten, om gezinnen te ontzien die minder makkelijk van het gas af kunnen
stappen. De lastenverschuiving van stroom naar gas moet mensen een financiële prikkel geven om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen voor een elektrische kookplaat, of te investeren in betere isolatie en een zuinigere verwarming. Maar huishoudens die deze keuze minder makkelijk kunnen maken, dreigden door die maatregel een fikse lastenverzwaring voor de kiezen te krijgen. De belasting op gas gaat niet met 20 cent per kubieke meter omhoog, zoals in het voorlopige klimaatakkoord werd voorgesteld, maar met 10 cent. De verhoging wordt
bovendien geleidelijk doorgevoerd. Tegenover de hogere belasting op gas staat een lagere heffing op elektriciteit. Omdat bedrijven meer energiebelasting gaan betalen, blijft de stijging van de energierekening voor huishoudens na 2020 beperkt.

2. Elektrisch rijden
Het kabinet gaat de verkoop van elektrische auto’s stimuleren, maar lang niet zo sterk als de klimaattafels vorig jaar hadden bedacht. Het kabinet wil overmatige subsidiëring voorkomen en vooral elektrische auto’s uit de middenklasse bevorderen, zodat er meer betaalbare
tweedehands elektrische auto’s op de markt komen. De lage bijtelling gaat gelden voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal 40.000 euro. De geplande aanschafsubsidie van 6000 euro voor elektrische auto’s wordt naar verwachting gehalveerd. Ook is het de bedoeling dat tweedehands elektrische wagens aantrekkelijker worden gemaakt door allerlei extraatjes. Dat kan een ‘oplaadtegoed’ bij aanschaf van de auto zijn, of een garantie op de levensduur van de batterijen.

3. CO2-taks
De vervuilende industrie in Nederland krijgt een beperkte CO2-belasting voor de kiezen. Die taks loopt op van 30 euro per te veel uitgestoten ton CO2 in 2021 tot 125 à 150 euro in 2030.
Dat er een CO2-heffing voor de industrie zou komen, was al bekend. Nu wordt duidelijk op welke kosten de grote bedrijven moeten rekenen. De CO2-heffing voor bedrijven was lang een struikelblok in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Regeringspartij VVD wilde er eerst niet aan. Zo bedacht VVDminister Wiebes een ingewikkeld boetesysteem voor vervuilers, maar daar maakten de planbureaus in hun doorrekeningen gehakt van.
In het nieuwe kabinetsplan hoeven bedrijven geen CO2-belasting te betalen als ze onder een bepaald uitstootniveau van broeikasgas blijven. Wie boven die grens komt, wordt per ton CO2 belast. Een groot deel van de opbrengst krijgt de industrie terug in de vorm van groene subsidies. De plannen gaan niet zover als oppositiepartijen GroenLinks en PvdA wilden. Maar de industrie heeft laten weten
niet blij te zijn: de grote bedrijven waarschuwen dat banen in Nederland mogelijk verdwijnen.

4. Rekeningrijden
Het kabinet treft voorbereidingen voor de invoering van rekeningrijden. Er liggen drie concrete varianten op tafel, waarvan er één de eindstreep moet halen. Het gaat om een kilometerheffing voor elektrische auto’s – omdat zij geen accijns betalen via fossiele brandstof – , een variabel systeem voor alle wagens en een spitsheffing. Die laatste optie lijkt bij voorbaat kansloos, zeggen sommige ingewijden. Zo is de VVD fel tegen een spitsheffing.
Rekeningrijden zal niet eerder dan in 2026 worden ingevoerd. Eerst is nog jaren aan voorbereiding nodig, als is gekozen voor een van de varianten. Dit kabinet had in het regeerakkoord afgesproken dat er wel proeven mogen komen met betalen naar gebruik. Maar het opzetten van een systeem voor rekeningrijden voor personenauto’s was uit den boze. Onlangs gaf VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff aan dat een vorm van rekeningrijden noodzakelijk wordt nu steeds meer auto‘s elektrisch worden en een taks bij de benzinepomp daardoor niet meer aan de orde is. Extra toeslagen en hogere accijns op benzine zijn in het definitieve Klimaatakkoord van de baan.

Lees verder

BURGUM | Ook boeren en natuurorganisaties tegen plannen nieuwe wijk

26-06-2019

Het woningbouwplan De Warren, westelijk van Burgum, moet niet doorgaan. Dat vinden een aantal boeren, het Fryske Gea en de Friese Milieufederatie. Ze hebben dit vorige week in de gemeenteraad naar voren gebracht. Op 4 juli neemt de raad een principebesluit. 

Lees verder

IJLST | Nij Ylostins verdient geen sterfconstructie

24-06-2019

Bij de discussie over Nij Ylostins of er ver- of nieuwbouw moet plaatsvinden, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân zich een onmogelijke rol toebedeeld. Ze moet manoeuvreren tussen de belangen van IJlst, de bewoners van Nij Ylostins en die van de corporaties Elkien en Patyna, waarbij de laatsten het liefste hun eigen koers willen varen. In dit scenario is de gemeente zelf ongewild partij geworden door ontstane overlegsituaties. Daarbij speelt nog haar taak in het verdelen van onder meer WMO-gelden. De positie van de gemeente is hiermee onder druk komen te staan.

De wens van de bewoners voor het behoud van Nij Ylostins past heel goed binnen het huidige beleid van de landelijke overheid, dat uitgaat van participatie en medezeggenschap van ouderen over hun leefomgeving. Het beleid is daarbij gericht op kostenbesparing en behoud van kwaliteit van wonen en leven, wat ook aansluit bij de wens van de bewoners van Nij Ylostins. Daarnaast is ‘verbouw’ in
plaats van ‘nieuwbouw’ wel degelijk een optie, aldus architecten, projectontwikkelaars en sociaal ondernemers.

Patyna laat op dit moment al bewoners in Nij Ylostins sociaal beschut wonen. Zij wonen daar in een ideale situatie zelfstandig samen, waar thuiszorg kan worden ontvangen en de buurt en familie op toegankelijke wijze vrijwillig kunnen inspringen – precies zoals de landelijke overheid dit wil. Het is reeds een sociale woonvorm waarbij de mogelijkheid van ontmoeting blijft bestaan, die eenzaamheid tegengaat
en waarbij de wens van iedere individuele bewoner centraal staat. Ergo: er bestaat reeds een ideale situatie die pleit voor een verbouw en optimalisatie van Nij Ylostins.

Woningbouw- en zorgcorporaties gaan echter voor een verdienmodel. De belangenbehartiging van de bewoners laat het dan afweten door
‘haalbaarheidsonderzoeken’ waarvan de uitkomsten (nieuwbouw) van tevoren vaststaan. Andere initiatieven worden daarmee bij voorbaat als 'niet haalbaar' bestempeld, met desillusie voor de bewoners als gevolg. Súdwest-Fryslan heeft in samenspraak met Elkien en Patyna de sloopvergunning nu uitgesteld, wellicht met de gedachte dat het ‘natuurlijke verloop’ de angel uit het conflict zal halen: letterlijk en figuurlijk een ‘sterfhuisconstructie’. Tegelijkertijd komt er dan een ‘stop’ op nieuwe instroom van nieuwe bewoners voor Nij Ylostins en
hebben Elkien en Patyna op termijn alsnog vrij baan tot sloop. Daarmee is tevens de onmogelijke positie van de gemeente opgelost.
De gemeente moet de belangen door laten slaan in het voordeel van de bewoners.

Menselijke wensen en waarden zouden uitgangspunt moeten zijn en niet alleen geld of prestige.

P ETER WALINGA
Fractielid GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân

Lees verder

ALDTSJERK | Aldtsjerk Foarút wil woonwijk redden

20-06-2019

Aldtsjerk Foarút probeert het burgerinitiatief voor een nieuwe woonwijk te redden, nadat het college de medewerking eraan opgezegd heeft. Volgens het college van Tytsjerksteradiel is het plan te ver afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Zo zouden de geplande starterswoningen niet meer aan de criteria voor dit soort huizen voldoen. Tevens zou het grote recreatiemeer er niet komen, omdat de zandwinning contractueel niet rond kwam. Daarmee zou ook de financiële basis onder het plan weggevallen zijn.

Maar stichting Aldtsjerk Foarút heeft een onderbouwing gemaakt om aan te tonen dat de originele insteek wel degelijk doorgaat. Het plan is op punten ook aangescherpt. Zo komen er naast 2-onder-één-kap-woningen ook 3-onder-éénkap- woningen, waarmee de prijzen van de starterswoningen vanaf 170.000 euro vrij op naam beginnen. Eerder leken de goedkoopste woningen boven de 200.000 euro uit te komen.
Ook komt het grote meer er, doordat er een partij gevonden is die het financiële risico van de zandwinning wil dragen. De landeigenaar, de familie Oostenbrug, neemt dit op zich. De financiële risico’s van het plan zijn allemaal afgedekt, aldus Aldtsjerk Foarút.

De nieuwe wijk aan de noordkant van Aldtsjerk is een burgerinitiatief waar in het dorp sinds 2008 aan gewerkt wordt. Het doel is om tien starterswoningen te bouwen, tien woningen in de vrije sector, drie woningen voor wonen en werken en zeven recreatiewoningen. Dit alles zou aan de oever van een uit te graven recreatiemeer moeten gebeuren. De wijk is vooral gewenst om jongeren die in het dorp willen blijven wonen een plek te bieden. 

Belangstelling voor de woningen is er volgens de initiatiefnemers volop. Voor de tien starterswoningen staan negentien geïnteresseerden op de lijst, voor de tien huizen in de vrije sector negen en voor de drie woningen voor wonen en werken zijn drie mogelijke kopers.
Aldtsjerk Foarút doet een beroep op de gemeenteraad om het college te vragen de samenwerking voort te zetten. De hoop is dat de schep in 2020 toch de grond in kan. De raad bespreekt de onderbouwing van het plan vanavond. Op Facebook roept Aldtsjerk Foarút dorpsbewoners op in optocht naar het gemeentehuis te gaan.

Lees verder

TZUM/MARRUM | Nieuwe huurwoningen in twee dorpen

20-06-2019

Er komen nieuwe huurwoningen in Tzum en Marrum. Aan de Dekemastraat in Tzum verrijzen drie levensloopgeschikte woningen en zeven kleine gezinswoningen. De werkzaamheden beginnen rond de bouwvak en de oplevering staat gepland voor het einde van het jaar. In Marrum komen de nieuwe huizen aan het Oudhuisterwegje. Het gaat om twee levensloopgeschikte woningen en zes kleine gezinswoningen. De bouw begint eind dit jaar. De duurzame huizen krijgen geen gasaansluiting.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Duur regenwaterpakket splijt raad

20-06-2019

Een kostbaar pakket aan maatregelen voor de verwerking van regenwater in de Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier zette de Ooststellingwerver politiek dinsdag op scherp. Het collegeplan om 650.000 euro uit te trekken voor een zogeheten wadi, een
laagte in het openbaar groen waarin overtollig regenwater wordt opgevangen, met daarbij een vernuftig infiltratiesysteem, kreeg uiteindelijk voldoende steun. Maar zonder discussie ging dat bepaald niet.

Een groot deel van de oppositie (VVD, D66, Wij Lokaal, Stellingwerf Plus, en ChristenUnie) vindt de plannen veel te duur en deels overbodig. Uit zogeheten stresstests zou blijken dat het Haerenkwartier ook bij hevige en aanhoudende regenval geen wateroverlast hoeft te verwachten, zo schetsten deze partijen in een gezamenlijk amendement. In een wijzigingsvoorstel bepleitte het oppositiekwintet een minder duur alternatief, waarbij de wadi intact bleef, maar het buitenste deel van de wijk van een traditionele waterafvoer zou worden voorzien. Besparing: 250.000 euro.

Maar de coalitiepartijen, aangevuld met GroenLinks, opteerden toch voor de duurste en volgens GroenLinks ,,meest duurzame’’ optie.
Die moet een ,,visitekaartje’’ worden voor Oosterwolde en Ooststellingwerf, zo sprak Jelke Nijboer (PvdA). Woningcorporatie Actium is in het Haerenkwartier met een grootscheepse herstructurering bezig, waarbij woningen worden gesloopt en ver- en herbouwd. Een goed moment om een innovatief regenwatersysteem aan te leggen, schetste CDA’er Gé Bouma. ,,Het is een gemiste kans als je dit nu niet doet.’’

Omdat de coalitie en GroenLinks onvermurwbaar bleken, trokken de anderen het amendement mokkend in, maar ze lieten dat bij de stemming over het wadi-plan wel door een ‘nee’ volgen. Volgens D66’er Tammo Munting gooit Ooststellingwerf een kwart miljoen euro
,,letterlijk in de sloot’’. De discussie over het regenwaterplan in het Haerenkwartier bevond zich al in de reprise. Een maand geleden was het gemeentehuis te klein toen de raad van wethouder Jouke Jongsma vernam dat er überhaupt goedkopere alternatieven waren doorberekend, die niet aan de politiek waren voorgelegd. Het college trok het voorstel daarop in.
Op aandringen van VVD’er Sierd van Weperen sprak Jongsma nog eens zijn ongelukkige gevoel over die gang van zaken uit.
,,Het is op geen enkele wijze de bedoeling geweest om u informatie te onthouden’’, verzekerde de wethouder.

Lees verder

LEEUWARDEN | Uitstel executie voor woongroep Blyn Anker

19-06-2019

De gemeenschappelijke ruimte van woongroep Blyn Anker in Leeuwarden blijft voorlopig beschikbaar, waardoor de woongroep vooralsnog blijft bestaan. De huurovereenkomst wordt wel veranderd. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de woongroep en WoonFriesland.

De Leeuwarder 50plus-woongroep werd in april met opheffing bedreigd doordat WoonFriesland de huurovereenkomst voor de gemeenschappelijke ruimte per 1 juli wilde stopzetten. De reden was dat niet alle bewoners meer meebetaalden en de corporatie het ontstane tekort niet langer zelf wilde aanvullen.
De huur van de ruimte (It Bynt) is gebaseerd op 21 woningen terwijl de woongroep er vanaf volgende maand nog maar 13 in gebruik heeft. Het gat, een bedrag van ruim 2500 euro per jaar, moeten de leden zelf aanvullen. ,,En dat houden we natuurlijk niet lang vol’’, zegt voorzitter Joke de Wit.

WoonFriesland zal It Bynt niet per 1 juli sluiten, maar verandert wel de huurovereenkomst. Nu betaalt elk lid afzonderlijk de huurprijs voor It Bynt bij zijn gewone huur. Vanaf 1 juli moet Blyn Anker een contract afsluiten met de corporatie en moeten de leden de gezamenlijke huur aan Blyn Anker betalen.
De Wit: ,,Er komt dan ruim 200 euro per maand bij. Dat kunnen we eerst van ons spaargeld betalen, maar dat is op een gegeven moment op.’’

De woongroep rest nu nog twee opties. ,,We proberen fondsen aan te schrijven. En onze hoop is nog steeds gevestigd op de politiek want ik vrees dat wij niet enige woongroep zijn die hiermee te maken krijgt.’’

De PvdA stelde in april vragen over de kwestie. Zo wilden de sociaal-democraten weten wat het college van B en W kon doen aan de problemen van Blyn Anker. Het college erkent dat woongroepen voorzien in een behoefte. ,,Wij willen daarom met betrokken partijen kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat bestaande woongroepen goed blijven functioneren.’’

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21 appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte.

Lees verder

FRANEKER | Woningmarktonderzoek of bouwadvies?

19-06-2019

Het woningmarktonderzoek van Harlingen en Waadhoeke roept bij inwoners veel vragen op. De politiek houdt de kaarten nog tegen de borst.

Onderzoeker Emiel Heuff van het Groningse bureau KAW, Architecten en woningmarktadviseurs, presenteerde de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek gisteren in een redelijk gevuld gemeentehuis in Franeker. Vertegenwoordigers van diverse dorpsbelangen en geïnteresseerde burgers hadden de nodige vragen en zorgen, zo bleek. De politieke partijen hielden zich tamelijk afzijdig. Op 4 juli bespreekt Waadhoeke de resultaten, Harlingen heeft nog geen datum geprikt.

Duidelijk is dat beide gemeenten voordat zij een nieuwe woonvisie opstellen, hun
bouwplannen moeten bijstellen. Het aanbod is groter dan de vraag. Toch moedigde
Heuff Harlingen aan om met bouwplannen aan de slag te gaan, om te kijken of er
daadwerkelijk behoefte is. De provincie is namelijk nogal terughoudend over de
Harlinger ambities, tot ergernis van gemeente en ontwikkelaars.
Hoewel na 2024 vrijwel overal sprake is van krimp, pleit Heuff ervoor om zowel in
grotere plaatsen als kleinere dorpen te blijven vernieuwen en te investeren in
kwaliteit. Met dorpen moet goed worden gekeken naar invulling van de bestaande
ruimte. Plannen moeten een toegevoegde waarde hebben. Ook moet duidelijk zijn
waar wonen met zorg moet plaatsvinden.
Diverse belangstellenden meenden dat er meer aandacht voor huurwoningen moet
zijn. ,,Is dit een bouwadvies of marktonderzoek?’’ vroeg iemand zich af. In
Waadhoeke zal ook aandacht moeten komen voor de arbeidsmigranten. Met zo’n
2500 mensen doen zij een beroep op ongeveer 400 tot 500 woorden. In het
onderzoek is hieraan weinig aandacht besteed, erkende Heuff. Dorpsbelang
Minnertsga wil zo snel mogelijk met de kwaliteitsverbetering aan de slag.

Lees verder

De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

19-06-2019

Provincie staat onbeperkt bouwen in kernen toe. Oppositie ziet nog veel open einden in plannen nieuw provinciebestuur.
De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werden gisteren gepresenteerd aan de boorden van de Hegemer Mar.

Binnen de bebouwde kom mogen dorpen en steden de komende jaren onbeperkt bijbouwen. De provincie legt geen beperkingen op.
De bouw is wel afhankelijk van goedkeuring door gemeenten, stelt de nieuwe provinciale coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP. Voorwaarde is ook dat provincie en gemeenten eerst afspraken maken over uitbreiding van kernen. Volgens statenlid Sijbe Knol (FNP) is er in heel veel plaatsen binnen de bebouwde kom bouwruimte. Mensen moeten daarom in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze huisvesting zoeken die op hun persoonlijke situatie toegesneden is. Maar gemeenten en woningcorporaties gaan over de hoeveelheid huizen.

Lees verder

Prefabhuizen uit Zuid-Afrika

18-06-2019

‘Muren eromheen, ramen erin en je kunt erin wonen’

De eerste Zuid-Afrikaanse prefabhuizen voor de Nederlandse woningmarkt moeten nog worden gemaakt, maar het enthousiasme is er niet minder om. Danny Wijnbelt van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Eigen Haard steekt zijn enthousiasme voor het nieuwste project van start-up Thorb niet onder stoelen of banken. Eigen Haard heeft bij Thorb als proef 96 prefabhuizen besteld, in de fabriek geproduceerde huizen die ter plaatse als een bouwpakket in elkaar kunnen worden gezet. De huizen zullen grotendeels in Zuid-Afrika worden gemaakt en in containers naar Nederland komen.

De relatief lage kosten van de Zuid-Afrikaanse fabriekswoningen gaven wat Wijnbelt betreft de doorslag voor dit avontuur. Die lage kosten stellen de corporatie immers in staat om de huren nog enigszins binnen de perken te houden. ,,Voor de eerste woningen betalen we minimaal 15 procent minder dan voor vergelijkbare huizen. Wie weet is dit wel hét antwoord op de grote vraag naar betaalbaar
wonen.’’

Onder meer door een schreeuwend tekort aan bouwvakkers lukt het bouwbedrijven maar niet om de grote vraag naar nieuwe huizen bij te houden. Prefabwoningen omzeilen dit probleem. Thorb, dat zich financieel gesteund weet door de BAM, het grootste bouwbedrijf van Nederland, zag het gat in de markt en springt daar nu in.
Thorb-oprichter Rick van de Bos spreekt van ‘unieke huizen’ die grotendeels machinaal vanuit het interieur worden opgebouwd. ,,Over een paar maanden komen de eerste drie huizen per schip naar Nederland. Hier worden ze uitgepakt en dan hoeven er alleen nog maar wat muren omheen. Binnen twee maanden zijn ze woonklaar.’’

De eerste drie proefhuizen worden in Delft gebouwd. ,,Iedereen kan zich aanmelden’’, zegt Van de Bos. ,,Geïnteresseerde huurders en medewerkers van woningcorporaties bijvoorbeeld. Ze kunnen er een paar dagen of een week slapen en zelfs een feestje geven. Laat ze maar kijken of ze dan geluidsoverlast veroorzaken. Van alle feedback die we krijgen, kunnen we alleen maar leren.’’
De vraag of het een soort containerwoningen zullen worden, doet Van de Bos opveren: ,,Nee, absoluut niet. Ze zijn veel luxer dan we in Nederland van sociale woningbouw gewend zijn en hebben ieder hun eigen unieke vorm en uitstraling.
Dat komt puur door het productieproces. Grotendeels worden ze machinaal in elkaar gezet, maar het is geen massaproductie zonder keuzemogelijkheden. We geven afnemers de kans om zelf de kleuren en indelingen te kiezen.’’

Zeker zo uniek is dat ook de binnenkant van de woningen kant en klaar wordt opgeleverd. ,,Ja alles, van de tegels in de badkamer, de vloeren, het bad, de muren. We kunnen zelfs het bed meeleveren en werken ook aan een eenvoudige integratie van Ikea-producten. Dan zouden we kasten en andere meubels er al in kunnen zetten. Muren eromheen, ramen erin en je kunt erin wonen. Alles naar
keuze van de huurder natuurlijk.’’

Voorlopig concentreert Thorb zich op de sociale woningbouw. ,,Eén huis op deze manier neerzetten is duur, maar hoe meer je er verkoopt, hoe sneller de prijs zakt. Tot 2022 werken we met een productiecapaciteit van 550 huizen per jaar. We willen binnen vijf jaar op een veelvoud daarvan zitten.’’

Lees verder

LEEUWARDEN | Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen

18-06-2019

Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen. En ook voor werkgevers die seizoenswerkers willen huisvesten. Dit staat in het provinciale bestuursakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP voor de periode 2019-2023.

Flexibele, circulaire woningen zijn bedoeld om een relatief korte periode, bijvoorbeeld vijftien jaar, te gebruiken. Daarna komen verplaatsing en hergebruik in beeld. Jongeren en ouderen, voor wie het nu vaak lastig is om in eigen dorp te blijven wonen, zijn hiermee geholpen, verwachten de partijen. Ze willen onderzoeken in hoeverre het nodig is om landelijke regelgeving hiervoor aan te passen. Er is 2
miljoen euro voor gereserveerd. Gemeenten moeten onderling afspraken maken over verdeling van (reguliere) nieuwbouw. De nieuwe coalitie wil dat inbreiding daarbij voorrang krijgt op uitbreiding aan de rand van dorpen en steden. 

 

Lees verder

Vacature algemeen directeur De Bewonersraad

18-06-2019

Het einde van de arbeidsovereenkomst met De Bewonersraad nadert. "Soms moet een mens loslaten om andere dromen te realiseren", aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad. Met ingang van 2020 zal een nieuwe algemeen directeur de taken voor de huurdersvereniging voortzetten.

Bekijk hier alle info over de vacature

 

Lees verder

BURGUM | Provincie kritisch op ruime woonvisie Tytsjerksteradiel

17-06-2019

Gedeputeerde staten zijn kritisch op de conceptwoonvisie van Tytsjerksteradiel. Die houdt te weinig rekening met de komende krimp.
De provincie verwacht dat ergens tussen 2025 en 2030 ook in Tytsjerksteradiel het aantal huishoudens zal afnemen, wat betekent dat er vanaf die tijd minder huizen nodig zullen zijn.

De eerstkomende jaren is er door gezinsverdunning nog wel behoefte aan meer woningen, maar in de woonvisie staan geen verwachte aantallen. De provincie verwacht dat er tot 2025 nog ongeveer 185 tot 405 woningen nodig zullen zijn. Die groei beperkt zich grotendeels tot kleine huishoudens en senioren. 

De vraag naar nieuwbouw is de afgelopen jaren toegenomen, omdat tijdens de economische crisis weinig gebouwd is en omdat de rentestand laag is. Maar volgens de provincie is het de komende jaren vooral zaak de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden en te verbeteren. Nieuwbouw moet geen concurrent worden van bestaande woningen en daarom moeten er niet meer woningen gebouwd worden dan op basis van de bevolkingsprognoses verstandig is.Tytsjerksteradiel houdt in zijn woonvisie vast aan de bouw van 150 extra woningen: de gemeente meent dat zij recht heeft op deze woningen, als compensatie voor de 12 miljoen euro die betaald werd voor de Sintrale As. GS zijn het er niet mee eens dat deze woningen niet getoetst hoeven te worden aan regionale woningbouwafspraken.

Lees verder

LEEUWARDEN | WMO-plan kan veel eenvoudiger

17-06-2019

Afgelopen maanden heeft de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leeuwarden, in een zeer moeizaam proces, getracht een nieuwe weg in te slaan om de noodzakelijke WMO-bezuinigingen te realiseren. En hoewel de ambtelijke trukendoos volop is benut (er werden daarvoor onder andere goed betaalde externe krachten ingevlogen als procesbegeleiders), lijkt het resultaat vooralsnog pover.

De vele open eindjes, de ‘partners’ die al voor het akkoord de bui zagen hangen en zich van de plannen wilden distantiëren, maken dat dit gevoelige project op voorhand tot mislukken gedoemd lijkt. En dat nog zonder te weten of de beoogde vrijwilligers voldoende beschikbaar èn inzetbaar zullen zijn. De gemeente Leeuwarden moet ‘dealen’ met veel partijen. Bijvoorbeeld de diverse zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, de club van vrijwilligers en de eigen ambtelijke organisatie. Die laatste, hoewel nu opdrachtgever, is tevens medeveroorzaker
van het probleem. Het optuigen van een steeds grotere organisatie, om de WMO-problematiek te tackelen, gaat immers gepaard met structureel stijgende kosten.

Kan het ook anders en beter? Is de wil er? En kan die weg (juridisch) worden bewandeld?
‘Is het logisch dat er vier tot zes organisaties soms tot vijf maal per dag binnendruppelen?’

Om met dat laatste te beginnen: wat te denken van heroriëntatie op de markt? Of is het logisch dat bijvoorbeeld in een appartementen-gebouw van acht woonlagen met acht appartementen per laag, vier tot zes organisaties, soms tot vijf maal per dag, binnendruppelen om zorg te verlenen? Is het niet veel handiger dat, als er ingeschreven moet worden, de hulpvraag wordt verkaveld naar postcodegebied of
woonwijk?
En verder zijn er in Leeuwarden al diverse wijkteams actief als centraal punt voor maatschappelijke ondersteuning. Kunnen die medewerkers een actievere rol (eventueel opgelegd) krijgen, om wijkbewoners te verbinden en daarmee ook sociaal te activeren? Is daar ooit op gestuurd? Nu zitten er bewoners thuis (ja inderdaad, een aantal met een uitkering), die er niet alleen toe bereid zijn maar er
ook mee geholpen worden, als ze ingezet worden in dit proces. Dat mes snijdt dan aan twee kanten; hulpvragers krijgen niet alleen meer aandacht, maar kunnen ook, in een aantal gevallen, iets terug doen.

Kan en moet de intake voor de WMO door ambtenaren worden gedaan, of kan dit, op basis van de juiste criteria door anderen, bijvoorbeeld zorgaanbieders, worden opgepakt? En kan er in het proces nog meer bureaucratie worden vermeden?
Op basis van het voorgaande en uit eigen waarneming is te constateren dat directe, effectieve en eenvoudiger bezuinigingen mogelijk zijn, als de wil er is. Te denken valt aan: efficiënter inzetten van zorgaanbieders; in de wijken inwoners meer met elkaar verbinden; de aanwezige menskracht (wijkteams) actiever inzetten; verminderen van het aantal ambtenaren door slimmer te werken; stoppen
met de inzet van externen bij de gemeente. 

Mocht toch het besluit worden genomen de weg van de ‘buurthuizen’ in te slaan, dan is een pilot op één locatie het meest voor de hand liggend. Benoem de doelen scherp en vooraf en zorg er dan voor dat een nulmeting wordt gedaan. Bewaak het proces en toets de voortgang. In de zomer van 2021 evalueren? 

Dit advies is gratis.

RONALD PLANTING
Leeuwarden

Lees verder

Winsumer gat eindelijk ingevuld

14-06-2019

,,Moarn mar bouwe’’, zei voorzitter Eddie Koops van Winsum gisteravond tegen de raad van Waadhoeke. ,,Wy bin tige bliid mei dit plan.’’ Het dorp wacht al sinds 2017 op invulling van de driehoek tussen de Pier Winsemiusleane, Meamerterdyk en het Molepaed, vlakbij de Coop supermarkt.

Met Bouwgroep Noord werd in april 2017 overeenstemming bereikt. Vervolgens gaf de raad van Littenseradiel in december 2017 groen licht voor de komst van 24 woningen. De gemeente Waadhoeke, waar Winsum nu onder valt, heeft echter een andere stedebouwkundige visie, legde wethouder Nel Haarsma uit. Deze gemeente ziet in dorpen liever vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap dan rijtjeswoningen. Ook op de plek in Winsum worden rijtjeswoningen niet passend gevonden. Die zijn er in de directe omgeving ook niet, aldus Haarsma.

Zij zei blij te zijn dat Bouwgroep Noord in de aanpassingen mee wil gaan en in plaats van 24 woningen er 20 gaat bouwen. Er komen zeven twee-onder-een-kappers en twee drie-onder-een-kappers. De vier woningen die vervallen mag de Bouwgroep Noord elders in de gemeente realiseren.

In Winsum is de vraag naar woningen groot en er zijn al sinds 2017 verwachtingen gewekt. Daarom moet de bouw snel doorgang vinden, aldus het collegevoorstel.

Gemeentebelangen en FNP plaatsten wel een kanttekening. In Deinum speelt eenzelfde verhaal met nieuwe woningen rond de haven. Ook dat plan was al rond en vastgesteld door Menameradiel. Ook hier wijkt Waadhoeke af en komen er minder woningen. Het voorstel voor Deinum zou aanvankelijk tegelijk met Winsum behandeld worden, maar is door felle tegenstand uit het dorp van de agenda gehaald. De twee partijen willen niet dat door akkoord te gaan met Winsum straks verwacht wordt dat de partijen zullen instemmen met vermindering in Deinum of dat van dat dorp verwacht wordt dat ze in moeten schikken.

Ook Sexbierum krijgt er woningen bij. Op het terrein van het voormalige speel- en doepark Aeolus komen 24 woningen, besloot de raad gisteren. Het dorp is er blij mee, aldus Wiebe Goodijk van Dorpsbelang.
 

Lees verder

Vooral ouders zuchten onder toeslagschulden

14-06-2019

Huishoudens met kinderen, en met name eenoudergezinnen, kampen het vaakst en het langst met belastingschulden als gevolg van te veel ontvangen toeslagen. Dat meldt de Algemene Rekenkamer op basis van onderzoek bij zeven miljoen huishoudens die tussen 2012 en 2017 toeslagen ontvingen.

De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen en het kindgebonden budget worden als voorschotten uitbetaald. Achteraf wordt definitief vastgesteld op welk bedrag de ontvanger recht had en wordt eventueel te veel ontvangen geld teruggevorderd. Drie op de vier mensen die in de onderzochte periode toeslagen ontvingen, kregen te maken met minstens een terugvordering.

De meeste huishoudens kunnen zo’n toeslagschuld relatief snel terugbetalen. ,,Er is echter ook een groep van enkele honderdduizenden huishoudens die langdurig te maken heeft met toeslagschulden”, zegt collegelid Ewout Irrgang van de Rekenkamer. Vaak zijn dat dus mensen met kinderen.

Niet alleen gezinnen met een laag inkomen zijn vaak lang bezig met terugbetalen, maar ook huishoudens met een jaarinkomen tot 71.000 euro (twee keer modaal).

Lees verder

WOMMELS | Voormalige gemeentehuis wordt appartementencomplex senioren

14-06-2019

Het voormalige gemeentehuis in Wommels mag verkocht worden om verbouwd te worden tot appartementencomplex voor senioren en een zogenoemde dorpskamer.

Zorgorganisatie Patyna wil achttien appartementen en een gemeenschappelijke recreatieruimte voor bewoners en dorpelingen realiseren in het gebouw aan de Keatsebaen. Eerder liep de verkoop aan Patyna spaak, omdat er mogelijk sprake zou zijn van staatssteun.

Dat wordt nu omzeild, vertelt woordvoerder Louis Westhof van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Er is een andere verkoopconstructie gemaakt. Patyna is niet de kopende partij, maar het pand wordt eigendom van investeringsmaatschappij Frisia Invest, die het aan Patyna verhuurt.”

Voorafgaand aan het tekenen van de definitieve papieren wil Patyna eerst weten of er in het dorp belangstelling is voor de appartementen. Daartoe is er een inloopbijeenkomst op vrijdag 21 juni, van 16.00 tot 20.00 uur.

Lees verder
content image