Nieuws

DRACHTEN | Vijftien extra woonwagens op twee locaties

27-05-2020

De woonwagengemeenschap in Smallingerland krijgt er op twee locaties vijftien standplaatsen bij. De woonwagenlocatie bij Drachtstercompagnie wordt heropend met vijftien plaatsen en op het bestaande kamp aan de Wetterwille komen drie extra wagens.
Corporatie WoonFriesland deed in 2019 onderzoek naar de woonbehoefte van de woonwagenbewoners. Daaruit bleek dat het grootste deel van de bewoners de voorkeur heeft voor een huurwoonwagen op het voormalige kamp aan de Feart bij Drachtstercompagnie of het bestaande kamp aan de Wetterwille.

WoonFriesland heeft in februari aangegeven in te gaan op de uitbreidingsbehoefte van huurwoonwagens in Smallingerland. Voor de locatie aan de Wetterwille moet het bestemmingsplan nog wel worden gewijzigd. Het oude kamp bij Drachtstercompagnie zal nog bouwrijp moeten worden gemaakt. De gemeente Smallingerland weet om die reden nog niet wanneer een begin kan worden gemaakt met het inrichten en plaatsen van de woonwagens. Volgende week praten WoonFriesland, de gemeente en de Bewonersraad over de afstemming van het project.

De woonwagenbewoners in Smallingerland vragen al jaren om extra woningen. Een plan voor nieuwe wagens aan de Fennereed en in de wijk Vrijburgh werd geschrapt na protest van omwonenden.

(FD 27-05)

Lees verder

DAMWALD | Geen mediator Dantumadiel en Noardeast

27-05-2020

Er komt geen onafhankelijke intermediair om te praten over de ambtelijke samenwerking tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
Daar had het CDA in een mede door de FNP en VVD gesteunde motie om gevraagd naar aanleiding van het voornemen van het college van Dantumadiel om vanaf 2021 geen gebruik meer te maken van een deel van de dienstverlening van Noard-east-Fryslân. Met deze centrumgemeente deelt Dantumadiel sinds begin 2019 het ambtenarenapparaat. Dantumadiel is ontevreden over een deel van de geleverde diensten.

De oppositiepartijen vroegen zich af of het college, ook gezien de huidige slechte financiële positie met die stap niet te hard van stapel liep. Zeker omdat Noardeast-Fryslân met een afkoopbedrag kwam tussen de 2,6 en 3,2 miljoen euro. Volgens wethouder Rommy Kempenaar zijn die bedragen volslagen uit de lucht gegrepen en wacht het college nog op een onderbouwing. Bovendien hoeft Dantumadiel voor diensten die ze niet meer afneemt, ook niet meer te betalen.
Thea Smit van de ChristenUnie vond het inhuren van een mediator een verkeerd signaal richting Noard-east-Fryslân. ,,Dan is it krekt oft dit kolleezje hielendal gjin fertrouwen mear yn it oerlis mei Noardeast-Fryslân hat, wylst der noch yn in goede sfear mei elkoar oerlein wurdt.”
Volgens Hilda Zwart van Sociaal Links was de stap van het college een verstandige. ,,We merken dat we steeds meer moeten betalen, ook voor diensten waar we niet tevreden over zijn. Dan is het goed dat we een aantal taken zelf in de hand nemen.”

(fd 27-05)

Lees verder

BURGUM |150 extra woningen voor Tytsjerksteradiel

26-05-2020

Tytsjerksteradiel mag toch 150 extra woningen bouwen als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. Dit is opmerkelijk, omdat in 2019 onduidelijkheid ontstond over de afspraken tussen de gemeente en de provincie. B en W beriepen zich op ruim tien jaar oude afspraken, maar volgens GS waren de 150 woningen niet los de zien van de regionale behoefte. Het plan voor een grote woonwijk in De Warren bij Burgum werd daardoor toen afgeschoten
door de raad.

Lees verder

Joure | HERGEBRUIK Accolade laat vijftien huizen in Joure circulair slopen

26-05-2020


Woningcorporatie Accolade laat vijftien woningen aan de Wietske Tademalaan in Joure circulair slopen. De huizen uit 1960 zijn verouderd. Deze week start de sloop van de woningen. Het materiaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Het is voor Accolade de eerste keer dat huizen circulair worden gesloopt.
De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken. In die tijd worden bijvoorbeeld keukens, kozijnen en trappen - die geschikt zijn voor hergebruik - gedemonteerd.
Op de vrijgekomen plek laat Accolade zestien energiezuinige en gasloze huurwoningen bouwen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.
Het gaat om woningen waarvan de huurpenningen onder de huurtoeslaggrens blijven. De bewoners die aangaven terug te willen keren naar de nieuwbouw konden meedenken met de plannen.

Lees verder

LEEUWARDEN | 52 huurwoningen Zuidvliet

26-05-2020

Corporatie WoonFriesland start met de verhuur van
52 sociale huurwoningen in een nieuw appartementencomplex aan
het Leeuwarder Zuidvliet.

De nieuwbouw verrees het afgelopen jaar op de plek van het voormalige Bolman
Textiel aan de zuidzijde van het Vliet.
Het complex is ontworpen door TWA architecten uit Burdaard. De corporatie stak
bijna 9 miljoen euro in de bouw.

Er is in Leeuwarden veel vraag naar sociale huurwoningen. Het complex zal dan
ook binnen de kortste keren verhuurd zijn, nu de woningen op internet worden
aangeboden.
Het gaat om appartementen met twee slaapkamers, geschikt voor kleine
huishoudens.
De ‘kale huur’ van de woningen begint bij 550 euro per maand en valt hiermee
binnen de huurtoeslaggrens. Met de servicekosten erbij opgeteld komt de huur
meestal wel boven de 600 euro, zo blijkt op de website van de corporatie.
De energielasten zijn betrekkelijk laag, aangezien het gebouw aan de nieuwste
eisen voldoet. Het pand is niet aangesloten op aardgas.

Lees verder

Coalitie blokkeert investeringen in betaalbare huurwoningen

26-05-2020

Woonbond.nl:

Vandaag verzuimde de Kamer om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren en het tekort aan woningen aan te pakken. De coalitiepartijen stemden tegen meerdere moties die bedoeld waren om de huurverhoging aan banden te leggen of het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten.  De moties waren ingediend door  GroenLinks, PvdA en de SP.

Zo werden de moties om de verhuurderheffing dit jaar helemaal niet te innen (waardoor er meer ruimte komt voor nieuwbouw en voor investeren in betaalbaarheid) en een motie om de kortingsregeling op de verhuurderheffing voor nieuwbouw door te laten lopen, allebei weggestemd. Hiermee houdt de coalitie de miljardenheffing op sociale huur in stand en loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar op.

 

Ollongren wil geen huurbevriezing

Minister Ollongren liet eerder al weten een algehele huurbevriezing niet te willen uitvoeren. Tegen de strekking van een aangenomen motie in de Eerste Kamer in. Wel wil ze een tijdelijke huurkorting mogelijk maken. Dit is trouwens geen extra maatregel, maar was al toegezegd nadat Woonbond en Aedes hier vorig jaar om vroegen. De bereidwilligheid van de minister om huurders verder tegemoet te komen in de Coronacrisis is daarmee erg gering.

 

Lagere inkomens in de knel

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar het zijn vooral de financieel kwetsbare groepen die dit in hun portemonnee voelen. Circa twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62%) en laagbetaalde zzp’ers (69%) zegt dat hun persoonlijk inkomen is gedaald door de coronacrisis, meldt Platform Wijzer. Ze werk(t)en als uitzendkracht/ oproepkracht of op opdrachtbasis en gaan per direct in hun inkomen achteruit. Veel huishoudens met een lage inkomens wonen in een huurwoning, en zij komen door hoge woonlasten sneller in de knel als een deel van het inkomen weg valt.  Het gaat ook om een groep die vaak geen grote financiële buffer heeft.

 

Maatwerk

Corporaties kondigden eerder aan maatwerk te willen leveren voor huurders die niet meer rond komen. Uit een rondgang van het NRC onder de helft van de corporaties, bleek dat bij deze corporaties zo’n 9.000 huurders al dusdanig in de problemen zit dat er een betalingsregeling is getroffen met de corporatie. De huidige maatregelen helpen vooral huurders die de huur echt niet meer kunnen betalen. Maar de groep die financieel in de knel zit, is veel groter. Bovendien hebben huurders geen enkel recht op het beloofde maatwerk, maar zijn compleet afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder.

 

Beleidsmedewerker bij de Woonbond Erik Maassen: ‘De minister heeft veel te weinig oog voor de brede zorgen die er zijn over de betaalbaarheid van het huren en het tekort aan sociale huurwoningen. Het is een gemiste kans dat er geen Kamermeerderheid was vandaag om dat enigzins recht te trekken.‘

Lees verder

Rechter buigt zich over ‘schimmelhuis’

19-05-2020

Vanwege langdurige vocht- en schimmelproblematiek in haar huurhuis wil Akkelien Brinkman 26.000 euro schadevergoeding
van corporatie WoonFriesland. De rechter buigt zich binnenkort over het langlopende conflict.

In maart 2019 schreef de Leeuwarder Courant uitgebreid over het ‘schimmelhuis’ in Tytsjerk waar Brinkman toen tweeënhalf jaar woonde met haar man en twee jonge kinderen. Vanaf het begin had ze extreem veel last van vocht en schimmel in het rijtjeshuis.
Een vochtdetectiebedrijf, ingeschakeld door de corporatie, concludeerde in 2018 dat er sprake was van een al jaren bestaand lek in de fundering, met als gevolg dat water stroomde naar de ruimten onder de woonkamer, wc, slaapkamer en hal.
Ook de GGD constateerde eind november dat jaar dat er sprake was van ‘forse vocht- en schimmelproblematiek’ en
‘onvoldoende ventilatie’ in het huis. Het advies: het lek verhelpen, vloer en muren drogen, schimmel verwijderen en de ventilatie verbeteren.

De problemen zijn, ondanks verschillende reparaties, evenwel nog altijd niet opgelost. Opmerkelijk in de kwestie is dat WoonFriesland in eerste instantie erkende dat sprake was van lekkage en toezegde de schade te herstellen. Later stelde de corporatie dat de vocht- en schimmelklachten ‘niet te wijten waren aan de kwaliteit van de woning, maar aan het woongedrag van de bewoners’, aldus woordvoerster Margret Hoekman in september (in een mail aan de Leeuwarder Courant). ,,Er is onderzoek gedaan door een extern bouwbedrijf naar de lekkage en er is geen lekkage aangetroffen’’, zegt woordvoerster Annemarieke Voortman nu.

De bewoonster zou niet goed geventileerd hebben. Ook zou ze niet hebben meegewerkt aan door de corporatie voorgestelde oplossingen. Volgens Brinkman heeft ze wel degelijk geventileerd door ramen open te zetten maar functioneerde de mechanische ventilatie niet. Dit blijkt ook uit het GGD-rapport.

De vrouw is onlangs met haar gezin verhuisd uit het dorp. Via haar advocaat probeert ze een schadevergoeding te krijgen van de corporatie voor alle gemaakte kosten in de loop der jaren. Zo moest ze onder meer diverse keren vloeren, bankstellen en matrassen (laten) vervangen, geld uitgeven aan schimmelverwijdering, schoonmaak en een bouwdroger. Naast de materiële schade is volgens Brinkman grote schade aangericht aan de gezondheid van haar kinderen en haarzelf. 

,,Er is hoe dan ook wat met de woning aan de hand. We hebben meerdere verklaringen van bedrijven die bevestigen dat er sprake is van lekkage’’, zegt advocaat Rachid Tamourt van advocatenkantoor Burgum. Ook een extreem hoge afrekening van Vitens, een verbruik van meer dan 500.000 liter water, wijst volgens hen onomstotelijk op een lek. Tamourt: ,,Dat is vijf keer zo hoog als normaal.’’ Een
buurvrouw zegt last te hebben van dezelfde problematiek. De advocaat benadrukt dat het hier gaat om sociale woningbouw, met vaak
kwetsbare bewoners. ,,Een dergelijk conflict moet je niet laten escaleren. Voorheen hadden corporaties speciale mensen in dienst om hier in te bemiddelen. Daar is heel erg op bezuinigd. Ik vind dat WoonFriesland wel wat te verwijten valt in de communicatie.’’ Tamourt is een schriftelijke juridische procedure begonnen tegen de corporatie.

(bron LC 19.05.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | Project ouderen werkt, maar subsidie is op

19-05-2020

Juist nu de nood het hoogst is, stopt de subsidie en dreigen de activiteiten van Sociaal Goud in Leeuwarden te stoppen.

,,Normaal zou het al vervelend zijn”, zegt Marleen Suurmeijer van Sociaal Goud.
Sociaal Goud kreeg vorig jaar een bedrag van ruim 60.000 euro van de gemeente
om projecten op het gebied van eenzaamheid op te starten en onderzoek te doen.
Eenmalig, en tot juli 2020. ,,Maar juist nu tijdens de corona-crisis zien we een
enorme toeloop.”
Een van de projecten van Sociaal Goud is een programma om ouderen in contact
te brengen met bijvoorbeeld een buddy. Tot maart waren er zo’n 57 ‘matches’
tussen ouderen en vrijwilligers of medewerkers van Sociaal Goud. Een match kan
zijn dat een oudere een buddy heeft gekregen, dat er regelmatig telefooncontact
ontstaat of dat iemand gewoon boodschappen voor je doet. ,,Maar tussen maart
en nu, zijn er zoveel vragen bijgekomen, dat de teller nu op tweehonderd staat”,
zegt Suurmeijer. ,,Er is juist nu een grote vraag naar sociale ondersteuning.”
Suurmeijer en haar collega’s zijn druk op zoek naar nieuwe financiering, zoals ook
de bedoeling was want het geld uit Leeuwarden was er maar een keer. ,,En toch
hoop ik dat we toch op korte termijn ondersteuning kunnen krijgen van de
gemeente. Al was het maar voor het project ‘Heel Friesland belt’. Juist omdat nu
de nood zo hoog is, eenzaamheid zo’n groot thema is.”
Gwendolyn van der Veen uit Leeuwarden kwam een half jaar geleden in contact
met Sociaal Goud. ,,Ik kreeg te weinig reguliere hulp, het aantal uren was niet
voldoende voor mij. Dus toen kreeg ik via Sociaal Goud een buddy toegewezen.”
De buddy – een vrijwilliger – is er drie uur in de week. ,,Het hebben van een maatje
is voor mij heel belangrijk. Het is veel meer dan alleen iemand tegen de
eenzaamheid. Ik kampte de afgelopen jaren met depressies. Mijn buddy geeft mij
de mogelijkheid om me aan iemand op te trekken, weer wat levenszin te krijgen.”

Volgens Suurmeijer is er nog een belangrijke reden om juist nu wel door te gaan
met het project. De vrijwilligers zien hoe het met de ouderen gaat. ,,Juist door even
langs te gaan, iets te brengen of op te halen.”

(bron: LC 19.05.20)

Lees verder

‘Burgum’ blij met woningbouwafspraken

19-05-2020

Het college van B en W in Tytsjerksteradiel is ‘erg ingenomen’
met de regionale woningbouwafspraken die de gemeente met de
provincie Fryslân heeft gemaakt. Ty-tsjerksteradiel mag 150 extra
woningen bouwen, dit als compensatie voor de financiële bijdrage aan de
bouw van de Sintrale As.
Die afspraak met de provincie is jaren geleden al gemaakt, maar hij was
onzeker geworden doordat de gemeenteraad in juli vorig jaar het
aanvankelijke plan wegstemde om de huizen te bouwen op locatie De
Warren, aan de westkant van Burgum.
De provincie heeft nu herbevestigd dat er 150 woningen buitenstedelijk
gebouwd mogen worden, in eerste instantie bij Burgum. Sommige
toenmalige tegenstanders van bouwen in De Warren vrezen dat
nieuwbouw daar nu toch weer in beeld komt.,,Dat leit no net foar de hân,
want de ried hat ferline jier útsprutsen dat net te wollen”, zegt
wethouder Gelbrig Hoekstra. Ze wil desgevraagd niet categorisch
uitsluiten dat De Warren in de toekomst een optie kan worden. ,,Mar it
leit net foar de hân.” Er zullen locatiestudies voor verschillende terreinen
rond Burgum worden uitgewerkt.
Met de gemeenten in Noordoost-Fryslân heeft de provincie afgesproken
dat elke gemeente een flexibel woningbouwprogramma kan opstellen op
basis van een herijkte woningmarktanalyse. Er komt dus geen hard
plafond van toegestane nieuwe woningen per kern. „Dêr binne wy wiis
mei, want it jout ús de romte om hieltyd yn te spyljen op feroarjende
fraach.” Een halfjaarlijkse monitoring houdt die trends bij.
Hoekstra heeft nu geen mening over wat er met De Warren moet
gebeuren. Burgerinitiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen komt met
een initiatiefvoorstel. „It is dan oan de ried om dêr wat fan te finen en it
kolleezje in opdracht dêroer mei te jaan.”

Lees verder

Rem op huurverhoging in vrije sector

16-05-2020

Huurders vrije sector straks net zo behandeld als
mensen met een sociale huurwoning


Het kabinet neemt maatregelen om de woningmarkt
toegankelijker en betaalbaarder te maken voor starters en mensen met
een middeninkomen. Zo komt er een maximum op de jaarlijkse
huurverhoging in de vrije sector en krijgen gemeenten de mogelijkheid
om het opkopen van betaalbare koopwoningen door beleggers tegen te
houden.
Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). ,,Iedereen
moet prettig en betaalbaar kunnen wonen”, aldus de bewindsvrouw.
Daarom neemt zij maatregelen ,,om de betaalbaarheid van woningen te
verbeteren en excessen tegen te gaan”.
De huren in de vrije sector mogen voortaan stijgen met maximaal de
inflatie, plus 2,5 procent. Daarmee worden huurders in dat segment
straks net zo behandeld als mensen met een sociale huurwoning.
Daarnaast wil Ollongren het mogelijk maken een tijdelijk huurcontract
met een of twee jaar te verlengen. Nu moet een tijdelijk contract altijd
worden gevolgd door een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
,,Dit biedt zowel voor de verhuurder als de huurder voordelen”, aldus
Ollongren. ,,Zo krijgen verhuurders meer mogelijkheden om maatwerk
aan te bieden en kunnen huurders mogelijk langer in de woning blijven
zitten, bijvoorbeeld als hun nieuwe woning later beschikbaar komt dan
verwacht.”
De Woonbond is blij met de eerste stap van het kabinet om iets te
ondernemen tegen de onbetaalbare huurprijzen in de vrije sector.
,,Eindelijk wordt er een stap genomen om huurders te beschermen tegen
de enorme prijsstijgingen op de vrije huurmarkt. Daar zetten wij ons als
Woonbond al lang voor in. Huurders betalen hier vaak al de hoofdprijs, en
zien dat jaarlijks fors oplopen”, aldus directeur Zeno Winkels.
Nog veel te winnen
Wel wijst hij erop dat nog veel te winnen is om de positie van huurders op
de vrije markt te verbeteren. Het zogeheten woningwaarderingsstelsel,
waarmee een maximale huurprijs wordt bepaald voor een huurwoning,
geldt niet voor de vrije huursector. Hierdoor kunnen de
aanvangshuurprijzen in deze sector erg hoog zijn en vaak niet in lijn met
de kwaliteit van de woning. Ook hebben huurders in de vrije sector geen
toegang tot de huurcommissie om te hoge servicekosten of achterstallig
onderhoud aan te vechten, aldus de Woonbond.

Belangenbehartiger voor vastgoedpartijen IVBN reageert eveneens
positief. De vereniging is blij dat het kabinet niet voor een nog strengere
maatregel heeft gekozen waarbij de overheid het vastgoedpartijen met
een soort noodknop extra lastig had kunnen maken. ,,Wanneer deze
noodknop zou zijn ingevoerd, zou de negatieve impact op investeringen
in de nieuwbouw niet te overzien zijn geweest.”

 

(bron FD 16.05.20)

Lees verder

EXPERIMENT Meer regie woningbouw Noordoost- Friesland

15-05-2020

200515 Fryslan.frl Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt (15-05-2020)

 

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Gedeputeerde Fokkinga: "De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie.

 

We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, maar op zo’n manier dat gemeenten ook plannen kunnen realiseren.” In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt.

 

Toekomstbestendige woonregio

De regio staat de komende jaren voor een forse uitdaging op de woningmarkt. De omvang en samenstelling van de bevolking verandert en daarmee de vraag naar woningen. De gemeenten zien deze uitdaging op hen af komen. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel is namens de gemeenten bestuurlijk trekker van de woonopgave: “Wij hebben de provincie ruimte gevraagd te kunnen experimenteren om snel en flexibel in te kunnen spelen op vraag en aanbod op lokaal niveau. Zo kunnen we maatwerk leveren voor een kwalitatief woningaanbod in onze regio.” Gedeputeerde Staten geven de gemeenten nu meer verantwoordelijkheden op de woningmarkt. “Binnen het experiment kan de regio deze handschoen oppakken”, aldus Fokkinga. “We blijven de komende periode in nauw overleg om te kijken wat de resultaten zijn en hoe die zich verhouden tot de prognoses." De overheden zetten zo gezamenlijk in op een toekomstbestendige woonregio.

 

Experiment gericht op balans in woningmarkt

Het experiment is gericht op het vinden van een goede balans in de vraag van nu en de woningbehoefte voor de toekomst. De gemeenten kunnen binnen het experiment nieuwe woningbouwplannen maken die goed aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. De gemeenten krijgen voor projecten binnen de kernen zelf de regie op het aantal woningen. Projecten buiten de kernen worden alleen ontwikkeld als het niet meer mogelijk is om binnen de kernen te bouwen en er wel aantoonbaar behoefte aan nieuwbouw is. Hiervoor wordt door de gemeenten en de provincie maatwerk geleverd. De provincie geeft als kader mee dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt. De herijkte regionale woningmarktanalyse 2020 is in voorbereiding en geeft gemeentebreed richting aan het programma. Elk half jaar wordt de voortgang van het experiment met elkaar besproken aan de hand van die analyse.

 

Woningen De Centrale As

De provincie en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hebben ook overeenstemming bereikt over de ‘extra’ woningen die zijn toegezegd als compensatie voor de aanleg van de Centrale As. Eerder heeft de gemeente Dantumadiel hier al deels gebruik van gemaakt door de aanleg van 35 woningen in het plangebied ‘De Bosk’ in Feanwalden. Beide gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor 2030 de resterende woningen te realiseren. Voor Dantumadiel gaat dit om 115 woningen en voor Tytsjerksteradiel om 150 woningen.

Lees verder

In memoriam Johan Huisman

12-05-2020

Het bericht dat ons voormalig bestuurslid, regio- en ledenraadslid, Johan Huisman, is overleden, heeft ons diep geraakt.

Wij herinneren hem als een sympathieke man met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Een sociale man in hart en nieren, die bereid was zich in te zetten voor de huurders in de sociale volkshuisvesting. Sinds 2011 was hij actief binnen onze vereniging en maakte hij deel uit van de regioraad, vanaf 2012 van de ledenraad en sinds 2016 van het bestuur, tot 2020. Wij kennen hem als serieus, met een grapje op zijn tijd. Ook de zelfgebrouwen biertjes zullen wij niet vergeten evenals zijn inzet voor de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van De Bewonersraad.

Wij wensen zijn vrouw Nellie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

 

Namens bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van De Bewonersraad,

Gert Brouwer
algemeen directeur

Lees verder

BITGUMMOLE | Bouw tien duurzame huurwoningen

11-05-2020

Aan de Terhornestrjitte in Bitgummole is de bouw van tien huurwoningen van start gegaan. In opdracht van Wonen Noordwest Friesland realiseert Friso Bouwgroep duurzame en energiezuinige huizen. Vier hiervan zijn levensloopbestendig en gelijkvloers; de overige zes zijn bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens.

Op de locatie stonden voorheen ook tien woningen, maar die zijn vanwege de verouderde staat gesloopt. Komend najaar worden de nieuwe huizen opgeleverd.

Lees verder

NOS.nl: In veel gevallen toch huurverhoging: 'Praat erover als je in de problemen komt'

08-05-2020

Coronacrisis of niet, veel Nederlanders ontkomen niet aan de jaarlijkse huurverhoging. Die komt meestal per 1 juli en huurders worden rond deze tijd op de hoogte gebracht. Huurdersorganisaties hadden erop aangedrongen de huur voorlopig niet te verhogen. Toch ontvangt de Woonbond ook 'vele' bezorgde telefoontjes over de huurverhoging.

Sommige huisbazen verontschuldigen zich omdat "ze niet anders kunnen", anderen hebben geen boodschap aan de crisis waarin veel huishoudens zich bevinden. En dat is extra wrang voor mensen die ineens zonder inkomen zitten. Maar zo hoeft het niet altijd te gaan.

Minister Ollongren adviseert huurders die nu in de financiële problemen komen zich te melden bij hun huisbaas. Het Financieele Dagblad meldde vanochtend dat ondanks de crisis per 1 juli de huren van veel woningen omhoog gaan. Ollongren wees erop dat ze eerder met de verhuurders heeft afgesproken dat die "maatwerk" leveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze rekening houden met mensen die door de crisis de huur niet kunnen betalen. Ze herhaalde dat ze niet voelt voor algemene afspraken over het bevriezen van de huren. Volgens haar zijn de meeste verhogingen gematigd.

 

Ronald Mulder uit Groningen zag de bui al hangen. Zoals veel zelfstandigen raakte hij aan het begin van de coronacrisis snel veel inkomsten kwijt. "Toen heb ik gemaild dat ik misschien al snel de huur niet meer zou kunnen betalen. Ik verwachtte er eigenlijk niks van, maar ik kreeg al snel een begripvol berichtje terug."

Mulder huurt in de vrije sector. Het helpt, stelt Mulder vast, dat hij bij een corporatie huurt met een maatschappelijke doelstelling. "Maar ik hoor dit soort verhalen hier in Groningen ook van particuliere verhuurders. Daarom zou ik tegen alle huurders zeggen: ga het gesprek aan en schaam je er niet voor. Want voor de meeste mensen zal toch gelden dat dit overmacht is."

 

Gabi Hunter kan daarvan meepraten. Ze verhuisde onlangs haar bakwinkel naar het centrum van Doetinchem, maar een week na de verhuizing moest de zaak alweer dicht. "Dat was een grote klap, want we hebben heel hard gewerkt voor deze verhuizing."

 

'Maak je geen zorgen'

"Ik zag er erg tegenop om contact te zoeken met de verhuurder, want ik kende hem nog maar een maand." Uiteindelijk schreef ze hem een mail: "Tien minuten later kreeg ik al antwoord: maak je geen zorgen, we hebben het er nog wel over. Je wil niet weten wat voor last er dan van je af valt!"

 

Berdjan Klatter verhuurt acht appartementen en een bedrijfspand in Groningen. "Toen de coronacrisis uitbrak, vroeg ik me wel af wat dit zou betekenen voor mijn inkomsten. Het is toch mijn pensioenvoorziening." Toch toonde hij zich coulant. De huurverhoging gaat dit jaar niet door.

 

"Een verhoging moet je volgens de standaard huurovereenkomst in april aankondigen. Ik heb daar wel mee gezeten: wat doe ik daar nou mee?" In deze kwestie speelde beeldvorming ook een rol, legt hij uit. "Het is een signaal dat je afgeeft. Op termijn krijgt iedereen last van deze crisis. De huurders zijn over het algemeen tevreden, maar ik wil ze nu geen huurverhoging aandoen. "

 

Bedrijven

"Bij het bedrijfspand is dat anders, ik heb de huurders aan het begin van de crisis gebeld om te vragen hoe de vlag erbij hing. Ik heb de huur voor een paar maanden gehalveerd met de hoop dat zij het overleven en dat ze kunnen blijven huren." Klatter kan het zich veroorloven, maar niet elke verhuurder heeft dezelfde ruimte om mee te bewegen.

 

Bij de vereniging Vastgoed Belang zijn 5000 particuliere verhuurders aangesloten die samen 200.000 woningen bezitten. In Nederland zijn er zo'n 750.000 particuliere huurwoningen.

"Voor verhuurders lopen de kosten wel door en sterk op zelfs. Daarom vinden wij dat je op moet passen met generieke maatregelen", zegt Laurens van de Noort, directeur bij Vastgoed Belang. De leden van Vastgoed Belang reageren verschillend op de coronacrisis, bleek uit een peiling die Van de Noort liet uitvoeren. "De een maakt een gebaar, de ander verhoogt toch, maar sluit wel een briefje bij met een aanbod voor maatwerk. Wat vooral opvalt is dat onze leden terughoudend zijn met het verhogen van de huur."

Niet elke verhuurder is even betrokken bij de stille financiële ramp die zich achter sommige voordeuren afspeelt. Verhalen van kille en harde houdingen zijn bekend.

"Dat soort verhalen vind ik afschuwelijk", zegt verhuurder Klatter. "Wat mij betreft zijn huurder en verhuurder gelijkwaardige partijen." Volgens Van de Noort lijken de excessen het beeld te vormen van de sector. "Dat is echt jammer want er gaat ook veel goed."

 

Vragen of advies nodig? Als u lid bent van De Bewonersraad, belt u dan met de Hulpdienst, 058 - 2165457.

Lees verder

NOS.nl Huuraanbod stijgt fors, mede door coronacrisis

06-05-2020

Het aanbod van huurwoningen in Nederland is de afgelopen maand flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius die de NOS heeft opgevraagd. De website zag in april een stijging van 15,7 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Toen daalde het aanbod nog 2 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

 

De stijging wordt mede door de coronacrisis veroorzaakt, zegt het platform. Naast de langetermijncontracten die zijn afgelopen, worden lopende huurovereenkomsten tussentijds opgezegd door kenniswerkers en expats.

 

Daarnaast is de toeristische sector grotendeels stilgevallen. "Dit kan tot gevolg hebben dat verhuurders van short stay nu zijn aangewezen op de langetermijnverhuur om hun leegstand te beperken", aldus een woordvoerder van Pararius. Dit valt onder meer terug te zien in het aanbod van gemeubileerde woningen.

 

Koopwoningen geen verschil

Ook in maart was al een lichte stijging merkbaar. Toen steeg het aanbod van huurwoningen op de website met 7,4 procent, tegenover 5,4 procent in het jaar ervoor.

 

Op het gebied van koopwoningen lijkt er nog geen sprake van een 'corona-effect', meldde het Kadaster vorig maand. Het aantal woningzoekenden dat informatie over een woning bij het vastgoedregister opvraagt is redelijk gelijk bleven. Die 'bevragingen' worden als een betrouwbare indicator gezien voor de interesse in koopwoningen.

 

Minder makkelijk verhuurd

Pararius verwacht dat de vrijgekomen huurwoningen in de vrije sector minder makkelijk worden verhuurd, omdat door de coronacrisis banen voor kenniswerkers niet worden ingevuld.

 

Het uitblijven van expats ziet het platform terug in de bezoekcijfers. De Engelstalige versie van de verhuursite werd in maart 19 procent minder bezocht dan een jaar geleden.

 

Of het gestegen huuraanbod een blijvend effect op de verhuurmarkt zal hebben, valt niet te zeggen. Het platform verwacht dat na de coronacrisis "de beweging weer zal afnemen" en vrijgekomen woningen opnieuw als short stay zullen worden verhuurd.

Lees verder

Zeno Winkels nieuwe directeur Woonbond

02-05-2020

Zeno Winkels is vanaf 1 mei de nieuwe Algemeen directeur van de Woonbond. Hij volgt Paulus Jansen op, die met pensioen gaat.

 

Het aanpakken van de wooncrisis, die door corona alleen maar in hevigheid toeneemt, heeft Winkels’ hoogste prioriteit. Winkels: ‘Dit is een goed moment om samen met onze huurders en andere partijen te werken aan goed en betaalbaar wonen. Het aanpakken van de wooncrisis staat daarbij bovenaan de agenda.’

Zeno Winkels (1972) studeerde milieu- en agrarische economie in Wageningen. Voordat hij bij de Woonbond aan de slag ging, werkte hij bij TU Delft en Climate-KIC, een organisatie die zich Europa-breed richt op verduurzaming middels innovatie en ondernemerschap. Winkels: ‘Die kennis zal ik ook bij de Woonbond goed gebruiken. Wij willen dat de Nederlandse woningvoorraad op een betaalbare manier verduurzaamd wordt. Daar is nog een slag te maken.’ Winkels is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

Kentering politieke wind

Winkels neemt het roer over van Paulus Jansen die na twee jaar directeurschap met pensioen gaat. Ondanks het zware weer waarin we, mede door de coronacrisis verkeren, kijkt hij tevreden terug. In zijn laatste column voor het Woonbondmagazine Huurwijzer schrijft hij: ‘We hebben de afgelopen twee jaar een hoop bereikt. Het Sociaal Huurakkoord. Het verankeren van de woonlasten neutraliteit in het Klimaatakkoord. Het Plan voor de Volkshuisvesting, dat we samen met vijftien maatschappelijke organisaties geschreven hebben. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: de kentering van de politieke wind in Den Haag.’

 

Voor zijn Woonbondtijd was Jansen onder meer Tweede Kamerlid voor de SP en wethouder Wonen in Utrecht.

Lees verder

Wisselend beeld huurverhoging

30-04-2020

Veel huurders kijken vanuit de onzekere situatie door de Coronacrisis met een schuin oog naar de aankomende huurverhoging. Die gaat bij de ene verhuurder onveranderd door, bij de andere maken ze pas op de plaats. Bij corporaties ligt de gemiddelde huurverhoging dit jaar op 2,5%, blijkt uit cijfers van corporatiekoepel Aedes. Net onder inflatie.

Eind 2018 sloten we een Sociaal Huurakkoord met corporaties, waardoor de ruimte om de huur te verhogen werd beperkt. Dit heeft geleid tot een huurverhoging die gemiddeld onder inflatie ligt. Aangezien verhuurders de prijzen van sociale huurwoningen wettelijk met 5,1% of 6,6% konden laten stijgen, heeft het huurakkoord hier een duidelijk dempende werking gehad. 


 

Lees verder

SNEEK | Súdwest: bemiddeling bij burenruzies

30-04-2020

Het aantal burenruzies en meldingen van overlast door verwarde personen in Súdwest-Fryslân neemt toe. Het
gemeentebestuur hoopt op buurtbemiddeling en sociaal werk.

Súdwest-Fryslân maakt zich zorgen over het stijgende aantal burenruzies die ten koste gaan van politiezaken die meer prioriteit hebben. Afgelopen jaar moest de politie 415 keer voor een ‘burengerucht’ uitrukken. Dat is meer dan in 2018 (377 keer) en in 2017 (329 keer). Om de stijgende trend te keren richt Súdwest-Fryslân zich op het oplossen van burenruzies via buurtbemiddeling.
Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen neemt ook toe. In 2019 werden er 662 meldingen gedaan tegenover 621 een jaar eerder. Ook de ernst van de incidenten neemt toe”, aldus de gemeente.

Súdwest wil een betere samenwerking tussen de reclassering en sociaal werkers om de overlast terug te kunnen dringen. Ook heeft de gemeente zich vorig jaar aangesloten bij het meld- en adviespunt verward gedrag van de GGD.

Lees verder

Subsidieregeling duurzame renovatieprojecten voor verhuurders

29-04-2020

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom biedt het ministerie van BZK de subsidieregeling De Renovatieversneller. Met deze regeling kunnen corporaties of andere woningeigenaren samen met een aanbieder op grote schaal voor langere tijd renovaties uitvoeren. De subsidie is onderdeel van het programma De Renovatieversneller. De regeling opent op 29 juni 2020. In totaal is 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar.

Het doel van het programma De Renovatieversneller is om huurwoningen innovatief en betaalbaar te verduurzamen door vraagbundeling, industrialisatie, standaardisatie en ketensamenwerking. De Renovatieversneller ondersteunt woningverhuurders en uitvoerende en toeleverende bedrijven met begeleiding, kennisdeling én een subsidie. De subsidieregeling is bedoeld voor projecten waarin corporaties samen met aanbieders voor meerdere jaren, op grote schaal en met een gestandaardiseerde aanpak renovaties uitvoeren. Verhuurders besparen hierdoor kosten en huurprijzen blijven betaalbaar. In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar. In de eerste ronde is 20 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 29 juni tot begin november 2020 via de website van RVO.

Lees verder

Hallum krijgt er elf huurwoningen bij

28-04-2020

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland bouwt aan de Finne in Hallum elf nieuwe huurwoningen. Vier van deze huizen zijn
levensloopgeschikt. Ze beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een extra slaapkamer op de verdieping.

Friso Bouwgroep start in mei 2020 met de bouw van de woningen. De verwachting is dat deze in het najaar van 2020 worden opgeleverd.

Lees verder

Benoeming Kooiker in RvC van Wonen Noordwest

22-04-2020

Wonen Noordwest Friesland (Sint Annaparochie) heeft met Frans Kooiker en Herman van Kesteren twee nieuwe leden in de raad van
commissarissen.

Kooiker zal de rol van voorzitter van de huurdersorganisatie vervullen. Hij was voorheen directeur van Caparis en WoonFriesland. Van Kesteren is benoemd tot commissaris en lid van de auditcommissie.

Lees verder

Spoedwet verlengen tijdelijke huur aangenomen

17-04-2020

De spoedwet waarmee tijdelijke huurcontracten een tijdelijke verlenging kunnen krijgen, is aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Huurders van wie het contract tijdens de Coronacrisis afloopt, kunnen nu in hun woning blijven wonen.

Toch is een aantal voorgestelde verbeteringen niet overgenomen. Zo kunnen aflopende tijdelijke contracten vanwege oude sloopplannen of bij een huurachterstand alsnog niet verlengd worden. Ook de huurbevriezing waar een deel van de Kamer om vroeg, heeft geen meerderheid gehaald. Wel werd er een motie aangenomen om met verhuurders in gesprek te gaan over uitstel van de jaarlijkse huurverhoging. Corporaties beloofden eerder huurders met een inkomensdaling met maatwerk tegemoet te komen. 

 

200417 Woonbond.nl

Lees verder

Ollongren wil huren niet bevriezen

16-04-2020

Hoewel de oppositie het dolgraag wil, is minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken niet van plan de huren te bevriezen.
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren maakte gisteren in de Tweede Kamer duidelijk het niet verstandig te vinden om de huren te bevriezen, omdat woningcorporaties de huurinkomsten hard nodig hebben om ook tijdens de coronacrisis te blijven bouwen.

Het was gisteren de eerste keer dat Ollongren (D66), na een ziekbed van een halfjaar, in de Tweede Kamer was om een wetsvoorstel te verdedigen. ,,Het voelt voor mij als een warm bad om weer in uw midden te zijn’’, zei de minister gisteren bij het begin van het debat.
De linkse oppositiepartijen en de PVV ontvingen Ollongren bepaald niet in een ‘warm bad’. Die partijen wilden dat de jaarlijkse verhoging van alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis niet doorgaat. De PVV wil zelfs dat de huren worden verlaagd.

Ollongren gaat daar niet in mee. ,,Dat slaat een groot financieel gat’’, zei ze. De huurgelden zijn voor woningcorporaties nodig om ,,huizen te blijven bouwen en huizen te verduurzamen.’’ Wel beloofde de minister, op verzoek van de coalitiepartijen, te onderzoeken hoe hard verschillende groepen huurders worden getroffen door de coronacrisis. Ook deed Ollongren een moreel appel op verhuurders om naar oplossingen te zoeken als een huurder aangeeft in financiële problemen te zitten.

,,In een moreel appel kan niemand wonen”, reageerde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Met alleen een onderzoek kom je er in crisistijd niet.” Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman was teleurgesteld. ,,Heel veel huurders denken nu: was ik maar een luchtvaartmaatschappij, dan zou het een stuk makkelijker gaan.”

Ollongren wil niet dat huurders ‘dubbelop’ inkomenssteun krijgen. ,,Deze onzekere tijden zijn vooral heftig voor mensen van wie het inkomen gedeeltelijk of grotendeels wegvalt. Daarom is het goed dat er een ongekend groot maatregelenpakket ligt om inkomens te behouden.’’ Het is volgens haar niet nodig om ook nog alle huren te bevriezen. De minister kreeg tijdens het debat steun voor haar spoedwet om aflopende huurcontracten tijdelijk te verlengen. Om te voorkomen dat huurders in deze tijd op zoek moeten naar een nieuwe woning mogen tijdelijke huurcontracten met een paar maanden worden verlengd. Die crisismaatregel geldt tot 1 juli, maar kan
worden verlengd tot 1 december.


Ollongren zei ook dat ze de woningbouw in Nederland op gang wil houden. ,,We hebben tijdens de vorige economische crisis gezien dat de bouw helemaal stil kwam te liggen. Dat bedrijven in grote problemen zijn gekomen. Dat heeft een heel groot probleem veroorzaakt: een tekort aan woningen. Als de woningbouw stilvalt, zou dat echt een grote ramp kunnen betekenen.”

(LC 16-04)

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Corporaties: huren omhoog en maatwerk

15-04-2020

 

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer pleiten voor uitstel van de wettelijk toegestane huurverhoging in de sociale sector. Friese corporaties vinden dat niet verstandig.

Niets is onoverkomelijk, zegt Roelof Wielenga, hoofd woondiensten van Wonen Zuidwest Friesland. Hij voegt daar direct aan toe dat iedere bevriezing van de inkomsten voor corporaties lang zullen na-ijlen. Voor bijvoorbeeld grotere duurzame renovatieprojecten kan het schrappen van de huurverhoging gevolgen hebben. De corporatie wacht af wat de politiek beslist. ,,We hawwe it der noch net oer hân.’’ De wettelijk toegestane huurverhoging per 1 juli bedraagt 5,1 tot 6,6 procent.

Al voordat het kabinet de belofte deed dat er voorlopig geen mensen uit huis worden geplaatst wegens betalingsachterstanden, had Wonen Zuidwest Friesland (Lemmer) zelf bepaald de komende tijd een soepel incassobeleid te zullen voeren. ,,We wolle tegearre mei ús hierders nei oplossings sykje.’’

Maatwerk is op dit moment het sleutelbegrip dat de verhuurders gebruiken. Mede daarom kiezen Wonen Noordwest Friesland (4000 woningen) en Thús Wonen (6500 woningen) er vooralsnog voor om de huurverhoging wel door te voeren. ,,Als de politiek anders beslist, zullen we er weer naar kijken’’, reageert Catharina Visser namens Noordwest. Diverse huurders hebben al laten weten in financiële problemen te komen door de crisis.

Uitstel van de verhoging zou niet sociaal zijn, zegt Jeannette Dekker. De directrice van Thús Wonen in Dokkum meent dat uitstel betekent dat uitgaven naar de toekomst worden geschoven. ,,Wat je nu kunt doen, moet je nu zoveel mogelijk regelen. De politiek stelt dat we nieuwbouw moeten plegen, dan hebben we daar ook de financiële middelen voor nodig. Op deze wijze steunen we ook nog de economie.’’ Huurders gaan straks gemiddeld 2,6 procent meer betalen.

Bestuurder Harro Ettinga van Elkien deelt de mening van Dekker. ,,Een generieke maatregel van het uit- of afstellen is niet de goeie oplossing voor toekomst van de corporatie en ook de huurders. Het zou ons dit jaar misschien wel 2,5 miljoen euro schelen. Op de lange duur kost ons dat investeringscapaciteit ten koste van de huurders. En dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar royaal maatwerk waar nodig is.’’

Sake Lageveen, directeur-bestuurder bij Woningstichting Weststellingwerf, heeft geen vragen van huurders gekregen om de huurverhoging uit te stellen. ,,Dat kan ook niet, want we hebben de huur al per 1 januari verhoogd met 2,4 procent.’’ Bij Lyaemer Wonen zijn tot dusver ook nauwelijks vragen binnen gekomen. Het zijn vaak dezelfde huurders die een verhoging willen laten uitstellen, zegt de woonadviseur.

 

(LC 15/04)

 

Lees verder

‘Bevries alle huren tijdens crisis’

14-04-2020

 

GroenLinks, SP en PvdA roepen het kabinet op om alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis te bevriezen. Ook willen ze dat het kabinet meer uit de kast trekt om te voorkomen dat huurders in geldnood uit huis worden gezet.

De linkse partijen kunnen zich niet vinden in een spoedwet van het kabinet om huurders tijdens de coronacrisis te beschermen. Deze spoedwet, die morgen in de Tweede Kamer wordt besproken, regelt dat aflopende huurcontracten tot 1 juli tijdelijk kunnen worden verlengd. Zo wil het kabinet voorkomen dat huurders op straat komen te staan.

Maar de maatregel gaat GroenLinks, SP en PvdA niet ver genoeg. ,,In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog”, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. ,,Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk. Dat mensen op straat kunnen belanden, is onacceptabel. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen.”

De partijen willen daarom dat het kabinet de huren bevriest. Per 1 juli zijn in de sociale sector huurprijsverhogingen toegestaan van 5,1 tot 6,6 procent. Maar die verhogingen komen nog uit de tijd van hoge verwachte economische groei en lage werkloosheid, zo zeggen de partijen. Smeulders: ,,Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen. De huurverhoging moet dus van tafel.”

Hoewel het kabinet met grote verhuurderpartijen heeft afgesproken om tijdens de coronacrisis geen huurders uit huis te zetten, dreigt dit volgens de partijen nu toch te gebeuren. ,,Als de verhuurder wil verbouwen, of een huurder heeft gevonden die een hogere huur wil betalen, kun je alsnog op straat komen te staan”, waarschuwt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Ook kun je uit je huis worden gezet bij een kleine betaalachterstand.” Daarom willen de partijen dat huisuitzettingen voorlopig wettelijk worden verboden.

Wie nu een aflopend huurcontract heeft, moet verkassen óf een vast huurcontract krijgen. Met de spoedwet van het kabinet kunnen aflopende contracten tot 1 juli tijdelijk worden verlengd. ,,Maar daar zitten te veel voorwaarden aan verbonden”, zegt ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman. ,,Minstens 20.000 gezinnen met tijdelijke contracten lopen het risico dat hun huurcontract niet wordt verlengd tijdens deze crisis. Dat is onrechtvaardig.”

Lees verder

OOSTERWOLDE | Nieuwe bestuurder voor Actium

11-04-2020

Woningcorporatie Actium, met woningen in onder andere Ooststellingwerf, Assen en Meppel, krijgt een nieuwe bestuurder. Monique Boeijen stapt per 1 juli over van woningcorporatie SWZ in Zwolle, waar ze directeur-bestuurder was. Ze volgt daarmee Elles Dost op, die in januari vertrok, waarna er in haar plaats een tijdelijke vervanger kwam.

Actium verhuurt ongeveer 16.000 woningen.

Lees verder

Ouderen wonen liefst zo lang mogelijk in eigen woning

09-04-2020

Een ruime meerderheid van de zelfstandig wonende 55-plussers denkt dat hun woning op dit moment geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten. Mocht hun huis in de toekomst (toch) niet geschikt blijken, dan willen de meeste senioren de woning liever aanpassen dan verhuizen. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2019 van het CBS, dat onder ruim 3.000 55-plussers is gehouden. Bewoners van seniorenwoningen zijn niet bevraagd omdat hun woningen al zijn aangepast. Ook ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, namen niet deel aan het onderzoek.

 

Traplopen

Twee op de drie 55-plussers zeggen dat hun woning op dit moment (heel) geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten, dus zonder het aanbrengen van nieuwe voorzieningen of aanpassingen. Ditzelfde geldt voor meer dan drie kwart van de 75-plussers. Een op de drie 55-plussers vindt hun huis niet toekomstbestendig. Traplopen speelt een grote rol bij het oordeel over de geschiktheid van de woning. Ouderen die vanuit hun woonkamer zonder traplopen in de keuken, toilet, badkamer en slaapkamer kunnen komen, zijn vaker positief (86 procent) dan leeftijdgenoten met een woning waar dat niet kan (54 procent).

 

Liever aanpassen dan verhuizen

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen (35 procent tegen 25 procent). Het grootste deel (bijna 40 procent) weet nog niet wat ze in die situatie zouden doen. De traplift is de meest overwogen aanpassing. Bijna 80 procent van de ouderen in een niet-aangepaste woning overwegen de aanschaf van een traplift. Daarna volgen kleine aanpassingen zoals beugels, steunen en aangepaste drempels (ruim 60 procent) en een douche met een lage drempel of douchestoel (ruim 40 procent). 

 

Een derde wil wel verhuizen

Een op de drie 55-plussers en een op de zes 75-plussers wil nog wel verhuizen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn gezondheids- of ouderdomsklachten (50 procent) en een te grote woning (ongeveer 40 procent). Zes op de tien 55-plussers die nog willen verhuizen hebben een voorkeur voor een flat of appartement. Ook seniorenwoningen zijn populair. Ruim de helft (55 procent) van de 55-plussers met verhuisplannen en bijna drie kwart (73 procent) van de 75-plussers zouden hiervoor kiezen.

 

Weinig animo voor inwonen bij kinderen

Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, voelen weinig 55-plussers ervoor om bij de (schoon)kinderen te gaan inwonen. Meer dan 70 procent van de senioren met kinderen zijn hierover (zeer) negatief. De houding tegenover het wonen in een verzorgingshuis bij verlies van zelfstandigheid is verdeeld. Ruim een op de drie 55-plussers is hierover (heel) negatief, een kwart is (heel) positief, en 40 procent is positief noch negatief.

 

Te weinig geschikt en betaalbaar aanbod

Wat volgens de Woonbond wellicht meespeelt in de relatief geringe verhuisbehoefte is het gebrek aan geschikte en betaalbare seniorenhuisvesting. Daarom hebben steeds meer woningcorporaties en gemeenten stimuleringsregelingen om ouderen te laten verhuizen naar aangepaste, vaak kleinere woningen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

 

(200409 Woonbond.nl Ouderen wonen liefst zo lang mogelijk in eigen woning)

Lees verder

Tonnen voor sociale leefbaarheid

08-04-2020

De provincie Fryslân steekt de komende jaren 700.000 euro in het bevorderen van de sociale leefbaarheid in de provincie. Van het bedrag gaat 300.000 euro naar Tûmba, COC en HANN, die met het plan ‘Sûnens en Mienskip’ uitsluiting van mensen in de samenleving willen voorkomen en een gezonde levensstijl willen bevorderen. De andere 400.000 euro vertrouwt de provincie toe aan het Kansfonds, een landelijke instelling die projecten initieert om eenzaamheid en discriminatie tegen te gaan.

Lees verder

LEEUWARDEN | Ruim 40% huizen Vlietzone is van pandjesbazen

08-04-2020

Dat blijkt na uitgebreid onderzoek door de Stichting Vlietvaardig.

‘Het bevestigt het beeld dat we hadden van de Vlietzone’

,,Ik vind het onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren zonder dat er iemand bij de gemeente op het idee is gekomen dat hier iets goed fout gaat”, zegt Otto van der Galiën van Lijst058. ,,Ik ben bang dat het gevoel van ‘nut en noodzaak’ om de problemen in de Vlietzone aan te pakken nog niet echt geland is bij het college”, verwoordt Marcel Visser van de VVD zijn eerste reactie bij het zien van de lange lijst van pandeigenaren. ,,Het bevestigt het beeld dat we hadden van de Vlietzone”, voegt Julie Bruinincx van D66 toe. ,,Ik vind het schandalig dat bewoners deze lijst hebben moeten samenstellen omdat de gemeente die niet had of niet wilde overhandigen”, zegt Mirka Antolovic van de PvdA.

De Stichting Vlietvaardig bekeek de afgelopen maanden alle ruim 3100 adressen in de wijk in de bestanden van het Kadaster. Daarin staan gegevens over eigenaren en de functies van panden. Van die 3100 adressen hebben bijna 2900 adressen alleen een woonfunctie. Dat kunnen huizen zijn, maar ook woningen die zijn opgedeeld in appartementen of studio’s. Bijna 1300 van de adressen zijn in handen van pandjesbazen.

,,Dat betekent dus dat de eigenaar van het pand er niet zelf woont, maar het verhuurt”, vertelt Sebas Veenstra van Vlietvaardig. Het grote aantal huisjesmelkers en de concentratie van zorgverleners gelden als twee van de grootste problemen van de wijk.

De stichting, die strijdt tegen de verloedering van de wijk, moest het wel zelf uitzoeken, omdat de gemeente geen beeld had van het aantal pandjesbazen. ,,Het heeft zeker honderd uur en 5000 euro gekost om de gegevens boven water te halen”, gaat Veenstra verder.

Voor de volledigheid: Elkien en WoonFriesland verhuren woonruimte op 857 adressen, de andere ruim 800 adressen zijn huizen of appartementen die eigendom zijn van de bewoner zelf.

Uit het onderzoek van de stichting komt een aantal opmerkelijke zaken naar voren. Zo is Arend Stuit de grootste particuliere verhuurder met ruim 80 adressen in de Vlietzone. Ook Harrie Kruize is met 66 wooneenheden goed vertegenwoordigd, evenals de gebroeders Wierda die 58 locaties verhuren.

Ook blijkt uit de gegevens van het Kadaster dat honderden verhuurde appartementen en studio’s veel kleiner zijn dan 65 vierkante meter – een eis die de gemeente stelt aan nieuwe woningen en appartementen. Voor de Vlietzone overweegt de gemeente die grens zelfs nog te verhogen.

,,WoonFriesland bouwt op dit moment een complex aan het Vliet waarbij de appartementen ook kleiner zijn dan de minimumeis van de gemeente. Hoe kan de gemeente daarvoor een vergunning hebben afgegeven?”, vraagt Mirka Antolovic van de PvdA zich af.

,,Deze lijst onderstreept de noodkreet die bewoners eerder hebben geuit over de achteruitgang van de wijk, die deels voorkomt uit achterstallig onderhoud en verwaarlozing van verhuurpanden”, zegt Julie Bruinincx van D66.

Zowel de PvdA als de VVD en D66 willen dat de gemeente haast maakt met de invoering van een woonvergunning om de particuliere verhuur aan banden te leggen. Die eis stelden de partijen al in december van dit jaar, de gemeente zegt de mogelijkheid te onderzoeken.

In een reactie laat wethouder Hein de Haan weten intussen uit de gemeentelijke systemen informatie over de woningen in het Vliet ‘gedistilleerd’ te hebben, tot op ‘pandniveau’ toe. De Haan kondigt aan de lijst te gaan vergelijken met die van Vlietvaardig.

Waar de Vlietzone uitkomt op een percentage ‘commerciële verhuurders van ruim 42 procent, houdt de gemeente het op 39,5 procent. ‘De gegevens van de gemeente ijlen echter enkele maanden na ten opzichte van de feitelijke situatie’, schrijft De Haan.

Op de vraag hoe het kan dat er op dit moment appartementen gebouwd worden die kleiner zijn dan de minimale gemeentelijke norm – vastgesteld in 2016 – kwam geen antwoord.

Tot vandaag konden raadsleden vragen indienen over het plan van aanpak voor de Vlietzone. Alle hier opgevoerde partijen hebben op basis van de lijst van Vlietvaardig extra vragen ingediend. Volgende week is er een (online) debat over de Vlietzone in de gemeenteraad.

 

(bron LC 08-04-2020)

 

Lees verder

Plan voor appartementen in Franeker goed ontvangen

06-04-2020

De gemeente Waadhoeke wil meewerken aan het plan van Van Marrum Projectontwikkeling om op de plek van de leegstaande garage aan de Linthorst Homanstraat in Franeker een appartementencomplex te realiseren.

De Franeker projectontwikkelaar Van Marrum is bang dat het pand verwordt tot een rotte kies. Met de bouw van het wooncomplex wordt verpaupering van de buurt voorkomen. De Ford-garage aan de Linthorst Homanstraat staat namelijk op een prominente plek aan de toegangsweg van de wijk Schalsumerplan. Het beoogde appartementencomplex moet twaalf koopappartementen tellen.

Zowel de gemeente als buurtvereniging Arkens reageerden positief. Waadhoeke draagt bij in de sloopkosten van de garage en wil geld beschikbaar stellen voor de herstructurering van de infrastructuur. Zo wordt de aansluiting van de Linthorst Homanstraat op de A. van Voorthuijsenweg verlegd en zal er een nieuw wandelpad worden aangelegd. Het gaat om een gemeentelijke bijdrage van 220.000 euro.

 

Lees verder

200406 Nu.nl  'Overheid zal coulanter omgaan met innen schulden en betaling boetes'

06-04-2020

Mensen die een schuld hebben bij de overheid of een boete moeten betalen, worden de komende tijd vanwege de coronacrisis milder aangepakt. Dat staat in een brief die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft rondgestuurd naar deurwaarderskantoren en die is ingezien door het AD.

Op deze manier wil het kabinet mensen tegemoet komen die het al financieel moeilijk hebben door de maatregelen rondom het coronavirus.

In de brief van het CJIB staat onder meer dat deurwaarders zoveel mogelijk moeten voorkomen dat er beslag moet worden gelegd op financiële middelen als banktegoeden, salarissen, eigendommen en woningen.

Ook levert onderwijsorganisatie DUO tijdens de coronamaatregelen geen vorderingen aan bij het CJIB, waardoor mensen die hun studieschuld niet kunnen betalen geen deurwaarder op hun dak krijgen.

Tot slot kunnen mensen die hun boete niet kunnen betalen door de maatregelen uitstel of verlaging van de boete aanvragen. "Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Maar rekening houdend met gewijzigde omstandigheden als gevolg van de crisis, kan een boete later worden betaald", aldus de brief.

 

De versoepelde maatregelen gelden in ieder geval zolang de coronamaatregelen vanuit de overheid gelden. Eerder werd al bekend dat ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, uitstel van betaling kunnen aanvragen voor veel meer soorten belasting en dat uitstel kan worden verleend tot 19 juni.

Lees verder

Bouwers vrezen grotere krapte woningmarkt

03-04-2020

 

 

In Nederland worden structureel te weinig woningen gebouwd. En veel van de woningen die gebouwd worden zijn te groot en te duur voor veel mensen die juist een huis proberen te bemachtigen. Dat concludeert de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een halfjaarlijks rapport over de woningmarkt. Daaruit komt vooral naar voren dat de situatie verslechtert.

De NVB, wiens leden goed zijn voor 80 procent van de productie van nieuwbouwwoningen, merkt op dat de verkoop van nieuwbouwwoningen al minder werd door de stikstofproblematiek. De coronacrisis zorgt daarbovenop voor extra zorgen bij consumenten en vertraagt ook de afgifte van bouwvergunningen.

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen zijn volgens de NVB per direct 315.000 woningen nodig. Dat zijn meer huizen dan de stad Rotterdam in zijn geheel telt, verduidelijkt de NVB. Na volgend jaar moeten er 625.000 woningen gebouwd zijn.

‘Hoewel de markt voor bestaande koopwoningen overkookt, daalde de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2019 met 12 procent. Daarmee is sprake van de de grootste verkoopdaling van nieuwbouwwoningen sinds 2012’, aldus de NVB, die in het bijzonder wijst naar prijsstijgingen die het consumenten moeilijk maakt een woning te bemachtigen.

De vereniging vindt dat het rijk de regie moet pakken, onder meer door plekken aan te wijzen waar woningen gebouwd mogen worden. Verder roept de NVB de sector op om meer goedkope woningen te bouwen. Dit zou volgens de NVB goed kunnen door ook kleiner en dichter op elkaar te bouwen.

 

(Bron: Friesch Dagblad 3 maart 2020)

 

Lees verder

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

01-04-2020

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

(bericht van de rijksoverheid, 31 maart 2020)

 

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Lees verder

Afbouw salderingsregeling definitief

31-03-2020

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

(bron: solarmagazine.nl)

Lees verder

Grip op geld in tijden van crisis

29-03-2020

Veel is op dit moment onzeker. Door de uitbraak van het coronavirus zitten we met z’n allen in een crisisperiode en leven we van nieuwsbericht naar journaal naar de volgende persconferentie. Veel sociaal samenzijn is er voorlopig niet. Zorgen zijn er wellicht over onze gezondheid en over uw financiële situatie. Het Nibud gaf de Geldkrant uit, met tips voor grip op geld in tijden van crisis

 

Lees verder

Huurders tijdens Corona niet uit huis gezet

27-03-2020

Het Kabinet heeft besloten om geen huisuitzettingen te laten plaatsvinden tijdens de Corona crisis. Huurders die door de uitbraak van het coronavirus hun inkomen verliezen en hun huur niet kunnen betalen, mogen tijdelijk niet uit huis worden gezet.

Lees verder

Aanscherpen maatregelen bestrijding Corona

23-03-2020

Bericht voor onze leden

Maandagavond 23 maart heeft het Kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met de bestrijding van het Coronavirus:

  • samenkomsten zijn verboden tot 1 juni
  • ook voor minder dan 100 mensen
  • burgemeesters kunnen optreden en handhaven, ook in winkels en tegen groepen; kan leiden tot forse boetes en sluiting
  • één persoon koorts: hele gezin blijft thuis!
  • dringende advies: 1,5 meter afstand tot elkaar
  • maximaal 3 mensen op bezoek, waarbij 1,5 meter tot elkaar bewaard kan worden
  • naar buiten voor de levensmiddelen (1 persoon tegelijk), voor werk dat moet en voor een frisse neus: ook hier weer geldt: bewaar de benodigde afstand tot elkaar en ga niet in groepjes.
      

De Bewonersraad behartigt, ook in tijden van Corona, de belangen van de leden. We zijn voor u bereikbaar voor vragen en advies:

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoon: 058 - 216 5457 of
e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of
chat: www.debewonersraad.nl

 

Verdere dienstverlening is afhankelijk van de situatie, deze kan dagelijks wijzigen. We volgen hierbij strikt de richtlijnen van de overheid (RIVM), vanzelfsprekend proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tot 1 juni ontvangen we geen bezoek op ons kantoor. Nieuwe ontwikkelingen zullen we zo snel als mogelijk op onze website melden.

Lees verder

Problemen met het betalen van uw huur?

Lees verder

Herstel van recht op huurtoeslag

20-03-2020

Huurders die ooit hun huurtoeslag verloren omdat ze eenmalig te veel inkomen of vermogen hadden, hebben mogelijk recht op herstel van de toeslag. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een nieuwe uitleg van de wet.

<Aedes, 20 maart 2020>

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet iemand aan meerdere voorwaarden voldoen. Die hangen samen met de hoogte van de huur, het inkomen en vermogen, de leeftijd en of het om een zelfstandige woonruimte gaat. Wanneer de huur in de bestaande woning boven de huurgrens uitgroeit en als voorafgaand aan die overschrijding huurtoeslag is toegekend, is er sprake van een verworven recht. Wie een te hoog inkomen of vermogen had, verloor dat recht en kwam niet meer voor huurtoeslag in aanmerking als het inkomen of vermogen daar aanleiding toe gaf.

 

Nieuwe situatie

Sinds 24 juli 2019 is er een nieuwe situatie. Toen deed de Raad van State uitspraak met een andere interpretatie van de wet. De Belastingdienst/Toeslagen voert die nieuwe uitleg van de wet per die datum uit. Huurders die een verworven recht op huurtoeslag hebben vanwege huurgrensoverschrijding en een inkomens- en/of vermogensstijging hebben gehad gevolgd door een daling kunnen, als gevolg van de uitspraak, weer aanspraak maken op huurtoeslag. Zij moeten natuurlijk nog wel aan de overige voorwaarden voldoen.

 

Wat betekent dit?

Dit betekent dat personen weer huurtoeslag kunnen aanvragen over het jaar 2019, wanneer ze hier door de gewijzigde interpretatie van de wet recht op hebben. Ze kunnen de aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 tot 1 september 2020 indienen via www.toeslagen.nl.

 

Met betrekking tot eerdere jaren bekijkt de Belastingdienst nog hoe in situaties waarin het verworven recht niet is herleefd alsnog de interpretaties vanuit de uitspraak van de Raad van State kan worden gevolgd. In antwoord op Kamervragen is toegezegd hier uiterlijk in mei duidelijkheid over te geven.

Lees verder

Corona remt renovatie van honderden Friese huurwoningen

18-03-2020

Woningcorporaties in Friesland hebben vanwege het coronavirus de rem gezet op het verbeteren van zeker driehonderd huurhuizen.

Zo wordt er in ieder geval tot 6 april niet meer gewerkt aan 96 flatwoningen van WoonFriesland in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Hetzelfde geldt voor 31 huizen in Stiens en Britsum. ,,Alleen als mensen bijvoorbeeld nog geen douche hebben, dan komen we die afmaken. Voor de rest blijft al het werk tijdelijk liggen. We hopen zo verdere besmettingen te voorkomen’, aldus WoonFriesland.

Elkien treft vergelijkbare maatregelen bij projecten in Leeuwarden en Sneek. Het gaat onder meer om 72 huurwoningen aan het Kaatsland en in de Potterzijlstraat in Sneek, 68 huizen in en rondom het Cambuursterpad in Leeuwarden en 42 flatwoningen in de Leeuwarder Julianalaan. ,,Als de bouwvakkers al in een huis zijn begonnen, dan maken ze dat wel af.’’

,,De impact is heel groot voor ons’’, stelt directielid Jan Dirk de Rouwe van Bouwgroep DijkstraDraisma. ,,We begrijpen het wel, natuurlijk, maar het is heel lastig. We gaan kijken hoe we onze mensen de komende drie weken op andere plekken kunnen inzetten.’’

Lees verder

Oproep: Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

17-03-2020

Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terecht komen.

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

·        Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen

·        Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.

·        Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.

·        Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.

·        Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.

·        De BBZ wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

·        Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen  van het eigen risico als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.
 

 

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, AVS, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Lees verder

Wij zijn bereikbaar!

16-03-2020

Bericht voor onze leden

De Bewonersraad behartigt, ook in tijden van Corona, de belangen van de leden. We zijn voor u bereikbaar voor vragen en advies:

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoon: 058 - 216 5457 of
e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of
chat: www.debewonersraad.nl

 

Verdere dienstverlening is afhankelijk van de situatie, deze kan dagelijks wijzigen. We volgen hierbij strikt de richtlijnen van de overheid (RIVM), vanzelfsprekend proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tot 6 april ontvangen we geen bezoek op ons kantoor. Nieuwe ontwikkelingen zullen we zo snel als mogelijk op onze website melden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Fors minder aanbieders voor WMOzorg

06-03-2020

Verandering van de hulp levert Leeuwarden acht ton extra op

Het aantal zorgpartijen dat de aanvullende ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Leeuwarden gaat
aanbieden, gaat vanaf volgend jaar van ruim zestig naar zo’n twintig partijen. De gemeente maakte gisteren de uitkomsten bekend van de
aanbesteding van de WMO.

De WMO gaat op de schop om financiële tekorten weg te werken. Vanaf 1 januari moet er jaarlijks 3,6 miljoen worden bezuinigd, maar de
vernieuwing levert zelfs een besparing van 4,4 miljoen per jaar op. Dit komt, zo verzekert de gemeente, omdat de nadruk bij de planvorming lag op een nieuwe manier van werken. De bezuiniging zou niet leidend zijn geweest. De gemeente moet nog beslissen wat er met de overgebleven acht ton gaat gebeuren.


Beschikkingen
De vernieuwing gaat over de basisondersteuning, aanvullende ondersteuning en dagbesteding en thuishulp. De uitkomst van de
aanbesteding voor deze laatste twee onderdelen, waar elfhonderd cliënten gebruik van maken, werd gisteren bekendgemaakt. Een
samenwerking van Aardema Zorggroep, JijCentraal en InnZorg gaat deze zorg verlenen onder de naam Windkracht058.

Hoe dit verband er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. ,,Wij moeten nog bekijken welke structuur het verband krijgt”, zegt directeur Anton van der Kooij van Aardema, verreweg de grootste van deze drie partijen. ,,Elke partij krijgt in ieder geval een aandeel van 33 procent, maar we weten nog niet of het een corporatie wordt of een andere structuur krijgt.” Het is ook nog niet bekend hoeveel medewerkers er nodig zijn.

,,Omdat de zorg nu over zestig verschillende partijen is verspreid, kunnen we moeilijk zeggen hoeveel medewerkers daaronder vallen. Wij
hebben zelf tweehonderd tot driehonderd medewerkers, JijCentraal heeft er twaalf en InnZorg vijftien.”

Onderaannemers 
De samenwerking levert de zorg met zestien onderaannemers. Hieronder vallen niet de vier grotere partijen Alliade, KwadrantGroep, Zienn en MindUp van de GGZ die nu een groot deel van de aanvullende zorg en dagbesteding verzorgen. De aanbesteding bood volgens hen te weinig ruimte het werk dat ze doen op de juiste manier voort te zetten.
Zienn, die onder andere de noodopvang in Fryslân verzorgt, biedt nu een dagbestedingsactiviteit aan waarmee ze onder andere willen voorkomen dat mensen weer op straat komen te staan. De zorgverlener is bang dat de groep daklozen groter wordt als deze vorm van preventieve zorgverlening niet goed wordt opgepakt.

Van der Kooij verzekert dat er voldoende kunde in huis is bij Windkracht058 om ook deze doelgroep, die specialistischer zorg nodig heeft, te bedienen. ,,Wij kunnen grensoverstijgend werken en gaan ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt.”
Al eerder werd bekend dat Amaryllis samen met Incluzio de basisondersteuning gaat verzorgen. De thuishulp is aanbesteed aan Het
Friese Land en het Zeeuwse M.I.E.P.

Lees verder

LEEUWARDEN | Woningbouwplan Bilgaard kan doorgaan

05-03-2020

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn akkoord met de bouw van ruim zeventig woningen op de plek van het voormalige UPC-pand in de wijk Bilgaard. Burgemeester en wethouders willen het nieuwe bestemmingsplan nu definitief vaststellen. De raad moet er nog naar kijken.

,Het plan voorziet in de bouw van 42 appartementen in drie bouwlagen aan de Kei en in vier bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn maximaal 30 ruime grondgebonden woningen in twee bouwlagen met kap gedacht. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Op verzoek van omwonenden zijn de appartementen aan De Kei een stukje
verschoven, terwijl er een woonlaag werd geschrapt. Verder zullen zoveel mogelijk bomen behouden blijven in de groenstrook aan de Kei.

Lees verder

LEEUWARDEN | zonnepanelen voor huurhuizen Huizum

05-03-2020

Dertien huurhuizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden krijgen de komende tijd vloerisolatie en zonnepanelen. Ook worden badkamers en keukens vervangen. Waar nodig wordt goed isolerend HR++ glas geplaatst.
Met de verduurzaming wil WoonFriesland de levensduur van de eengezinswoningen met veertig jaar verlengen. Het werk is naar verwachting rond juni klaar. De totale investering bedraagt ruim een half miljoen euro.

Lees verder

LEEUWARDEN | Renovatie huurwoningen

04-03-2020

Woningcorporatie WoonFriesland gaat dertien huizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden opknappen. De woningen krijgen onder meer vloerisolatie en zonnepalen, en de keukens en badkamers worden vervangen. De renovatie, waarbij de woningen aanzienlijk energiezuiniger worden, kost WoonFriesland ruim een half miljoen euro en moet rond juni 2020 zijn afgerond.

Lees verder

Kamer stemt in met aanstellen minister van volkshuisvesting

04-03-2020

Een meerderheid van de Tweede kamer stemde vandaag voor het aanstellen van een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het volgende kabinet.

Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt. Wonen werd vervolgens een departement binnen Binnenlandse Zaken. Dat werd vervolgens geschrapt door minister Blok (VVD) die destijds concludeerde dat de woningmarkt wel af was.

De indieners van de motie voor de terugkeer van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. De minister van Volkshuisvesting moet de 'grote volkshuisvestelijke opgave' die voor ons ligt aanpakken.

Lees verder

Aanpassing instemmingsrecht huurders

03-03-2020

Onze redactie bereikte het volgende bericht van de Woonbond, woonbond.nl d.d. 3 maart 2020:

" Discussie over meting draagvlak bij renovaties
De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over aanpassing van het instemmingsrecht voor huurders. De Woonbond wil dat dit recht voor huurders behouden blijft.

 

Portret minister Knops

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksoverheid

De partijen in de Tweede Kamer hebben in de afgelopen weken gesproken over de voortgang van het Klimaatakkoord. Eén van de onderwerpen waar de Kamer over discussieert, is of het instemmingsrecht voor huurders bij renovatievoorstellen van de verhuurder aangepast moet worden. De Woonbond vindt het belangrijk om dit recht voor huurders te behouden. De Woonbond heeft daarom op 6 februari een brief (zie download hiernaast) aan de woordvoerders van de partijen in de Kamer die over wonen gaan, gestuurd.

 

70% huurders moet instemmen met renovatievoorstel

Renovaties gooien veel overhoop en het is dus nodig om daar goede afspraken over te maken waar de verreweg meeste huurders achter kunnen staan. Daarvoor is het wettelijke instemmingsrecht voor huurders in het leven geroepen. Het instemmingsrecht bepaalt dat een renovatievoorstel van een verhuurder redelijk is als meer dan 70% van de huurders met het voorstel instemt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer spraken met name de SP, D66 en de ChristenUnie uit dat zij - net als de Woonbond - hechten aan de huidige regeling. Minister Knops liet in zijn antwoorden doorklinken dat hij er nog uit was.

 

Verbetering instemmingsrecht

De Woonbond vindt dat het 70% instemmingsrecht moet blijven bestaan. “De energietransitie en de renovaties die dat met zich meebrengt, moeten gebaseerd blijven op voldoende draagvlak,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond. “Als je niet minstens 70% van de mensen mee krijgt, moet je er niet aan beginnen.” De Woonbond heeft wel voorstellen voor verbetering van het instemmingsrecht. De bond vindt bijvoorbeeld dat mensen die niet reageren op het renovatievoorstel, ook niet moeten meetellen bij de meting. Dat is nu nog niet zo. Verder stelt de Woonbond voor om deze draagvlakmeting ook verplicht te stellen bij renovatie met sloop en nieuwbouw."

Lees verder

Vacature Algemeen lid van het Dagelijks bestuur De Bewonersraad

29-02-2020

(reactietermijn is verstreken)

Huurdersvereniging De Bewonersraad zoekt een

sociaal betrokken 
ALGEMEEN LID
van het Dagelijks bestuur

met hart voor én affiniteit met de sociale volkshuisvesting in Friesland.


Voor meer informatie over de bestuursfunctie vindt u hier de profielschets


Bij vragen of voor meer inlichtingen over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad, op telefoonnummer: 06 - 4162 3530.

Reageren kan tot 14 maart aanstaande naar:
De Bewonersraad
t.a.v. mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden

of via: info@debewonersraad.nl  ter attentie mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Servicekantoor Elkien verhuist

28-02-2020

Corporatie Elkien trekt IN bij bierbrouwer in Leeuwarden. Het servicekantoor van Elkien aan de Eenhoorn in Leeuwarden verhuist 9 maart naar BusinessPark Slauerhoff aan de Slauerhoffweg.

Lees verder
content image