Nieuws

Starter heeft weinig aan nieuwe huizenregels

15-04-2021

Funda: koopvertrouwen neemt per maand af

Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks profijt van de genomen belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden. Juist de groep huiseigenaren die een nieuwe woning zoekt, profiteert van de nieuwe regels, denkt ABN Amro. Volgens de bank drijven de belastingregels de huizenprijzen juist verder op.

Per 1 januari 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen 2 procent overdrachtsbelasting meer te betalen over de koopsom van hun huis. Ook steeg het bedrag waarvoor mensen een NHG-hypotheek konden krijgen tot 325.000 euro. De zogenoemde Nationale Hypotheek Garantie biedt zekerheid bij het verliezen van een baan, bij ziekte of bij scheiding. Ook kunnen mensen met een partner of starters met een studieschuld meer geld lenen voor een hypotheek.

Door het afschaffen van de overdrachtsbelasting kochten veel mensen pas begin dit jaar een huis, stelt de bank. Daardoor steeg de vraag naar huizen en daarmee de huizenprijzen. Door deze stijging hebben starters weinig profijt van de belastingwijziging, omdat de kans op een woning voor deze groep door de prijsstijging daalt. Huiseigenaren die een woning zoeken zien hun huis juist in waarde toenemen. Volgens de bank waren woningen afgelopen februari ruim 10 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar ervoor, de hoogste prijsstijging in zo’n twintig jaar.

ABN Amro verwacht daarnaast dat de huizenprijzen dit jaar nog harder stijgen dan eerder voorzien. De bank ging uit van een prijsstijging van 5 procent, maar heeft dit nu bijgesteld naar 7,5 procent. Die stijging komt door de belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden, zegt de bank. Onlangs verhoogden economen van de Rabobank hun voorspelling voor de stijging van de huizenprijzen ook al flink. Ook de aanhoudende lage rentes spelen hierbij een rol.

ABN Amro denkt wel dat de prijzen volgend jaar minder hard zullen stijgen, namelijk 2,5 procent. Dit is wel meer dan de 1 procent die eerder werd voorspeld door de bank. Dat komt onder meer door een groeiende werkloosheid als de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd. Wat ook meespeelt is het aanhoudende gebrek aan nieuwbouwwoningen,onder meer door de stikstofcrisis. Dat zal de doorstroom en verkoop bij bestaande woningen afremmen. De bank denkt daarom dat het aantal verkochte huizen dit jaar met 10 procent daalt en volgend jaar nog eens met 5 procent terugloopt.

Vertrouwen
Makelaarswebsite Funda meldde gisteren dat het vertrouwen van woningzoekers met de maand daalt, en dat vooral in maart het vertrouwen een flinke knauw kreeg. ‘Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers.’
Dat gaat niet alleen over de huidige markt, maar ook over de toekomstige ontwikkelingen. 12 procent van de geënquêteerden denkt dat de markt over een half jaar gunstiger is. Ook denken veel consumenten dat de verkiezingsuitslag weinig vertrouwen geeft dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda.

Volgens Quintin Schevernels, directeur van Funda, is vooral het grote verschil tussen koopvertrouwen en verkoopvertrouwen opvallend, terwijl de verkoopintentie iets is toegenomen. ,,De omstandigheden zijn voor verkopers nu natuurlijk zo gunstig dat mensen wellicht niet nog langer willen afwachten. Maar het gat tussen vraag en aanbod blijft dermate groot dat er weinig reden is om aan te nemen dat dit een nieuwe trend is.”

 

(FD 14.04.21)

Lees verder

Friese huurprijzen vrije sector blijven doorstijgen

15-04-2021

De huurprijzen in de vrije sector in Fryslân zijn in het eerste kwartaal van 2021 met 5,9 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Daarmee is Fryslân met een gemiddelde huurprijs van 679 euro per maand voor een woning van zeventig vierkante meter nog wel de goedkoopste provincie van Nederland.

Dat blijkt uit de huurmonitor van woningplatform Pararius. In de vijf grote steden was juist voor het eerst een daling van de huurprijzen tezien. Dit komt mogelijk doordat er door de coronacrisis minder expats naar Nederland komen. Hierdoor neemt de vraag naar huurwoningen af. Ook verkopen veel verhuurders hun dure woningen wegens de hoge woningprijzen.

In de middelgrote steden zijn wel dalingen te zien in de duurdere provincies als Noord- en Zuid-Holland. Daarbuiten stijgen de prijzen juist. Zo lag in Leeuwarden de huurprijs 7,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020.

 

(FD 14.04.21)

Lees verder

‘Gewoon bij Truus’ kijkt naar armoede

15-04-2021

Zet studenten van verschillende opleidingen bijelkaar en laat ze samen oplossingen zoeken voor mensen in armoede en met schulden. Dat is het idee achter het armoede- en schuldenlab van NHLStenden Hogeschool dat sinds kort in Huizum draait.

Aan tafels zitten groepjes studenten te brainstormen, in een hoekje overleggen twee docenten. Een andere student zet koffie in de keuken. Plaats van handeling is een schoolgebouw, maar niet dat van de hbo-instelling. We zijn hier in de OudeAmbachtsschool midden in de wijk Huizum-West in Leeuwarden. Een van de voormalige lokalen is sinds kort omgedoopt tot ‘Inclusive Community Lab Armoedeen Schulden’, ofwel ‘Gewoon bij Truus’ in de volksmond.

Drie opleidingen, economie en logistiek, international business administration en social studies, sloegen de handen ineen om op een andere manier naar armoede en schulden te kijken.
Bedenkers zijn teamleider social work Ellen de Bruin en Jelle Dijkstra, lector persoonlijk leiderschap. De Bruin: ,,We worden in Nederland platgegooid met onderzoeken over armoede en schulden, wat een groot probleem is. Iedereenvindt dat dit opgelost moet worden, maar hoe dan? Professionals zijn heel erg zoekende. Wij willen eens met een andere mindset naar het onderwerp kijken.’’

Mensen wijzen vaak automatisch naar de overheid, die moet het maar oplossen.,,Maar het gaat hier om maatschappelijke vraagstukken waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn, ook de hogeschool’’, stelt De Bruin. Die beschikt bovendien over denkkracht. ,,Studenten zijn ontzettend creatief. Ze kijken onbevangen naar dingen, kunnen out of the box denken.’’

Als voorbeeld noemt ze het woord ‘schulden’. ,,We kennen hiervoor maar één woord in het Nederlands met een heel negatieve betekenis. Schulden hebben, schuldig zijn, het ligt altijd aan de persoon. In het Engels zijn dit twee verschillende woorden: debts en guilty. Wat wij in het lab willen, is onderzoeken: wat maakt nou dat mensen in de schulden raken? Als samenleving kijken we toch wel heel erg neer op mensen met schulden, terwijl het systeem er vaak voor zorgt dat ze in de problemen komen. Hoe werken die systemen dan precies? En wat is het effect van stress?’’

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze in het lab is dat alles gebeurt samen met de mensen om wie het gaat, vandaar ook de locatie in een woonwijk. ,,Dus kreeg de eerste groep studenten de opdracht contact te leggen met wijkbewoners en uit te zoeken waar ze behoefte aan hebben’’, vertelt kwartiermaker Tinke Noest.
Om ervoor te zorgen dat de bewoners binnen zouden komen lopen, bedachten ze een ‘stekjesactie’. Noest: ,,We vroegen of ze ook plantjes hadden voor de inrichting van Gewoon bij Truus.’’ De Bruin: ,,Mensen iets laten bijdragen en betrekken bij het vinden van oplossingen werkt vaak veel beter dan bijvoorbeeld een minimapas geven, waarmee je korting kunt krijgen. Want daarmee word je voortdurend bevestigd in je situatie.’’

Vanwege de coronacrisis was het lab de afgelopen maanden fysiek gesloten. De projecten liepen online door. Vorige week kwamen de studenten voor het eerst in maanden weer even bij elkaar in de ruimte.
Mart Vrancken (22), Femke Boonstra (22) en Arjan Mendel (23), derdejaarsstudenten social work, zitten aan tafel met buurtbewoner Bouwe Krol. Ze bespreken onder meer het plan om een wandelgroep op te zetten in de buurt. Mendel: ,,Armoede gaat vaak gepaard met stress. Bewegen werkt stressverminderend, zo kwamen we erop. Bovendien komen mensen zo met elkaar in contact.’’

Krol knikt. ,,Ja, de combinatie armoede en stress zie ik heel veel om me heen.’’ De55-jarige Leeuwarder zat ooit zelf in de schulden. Met hulp kwam hij eruit, en nu werkt hij zelf als vrijwilliger in de schuldhulp. Hij is aangeschoven in het lab om zijn ervaringen met de studenten te delen. ,,Wie in de schulden zit, heeft te maken met een woud aan regelgeving. Het zou mooi zijn als dat wat simpeler wordt.’’

Uiteindelijk moet het lab nieuwe, meer effectieve en onorthodoxe antwoorden opleveren voor problemen waar professionals ook echt iets mee kunnen.

 

(LC 14.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Middelsee echte stadswijk

09-04-2021

De bouw van de eerste huizen in Frieslands grootste nieuwbouwwijk Middelsee is begonnen. Leeuwarden imiteert hier geen dorpjes, maar kiest voor intensieve stedelijke bouw. Kleinere huishoudens en mensen met weinig geld krijgen hier ook een kans.

Veel Leeuwarders hebben het amper in de gaten, maar sinds vorige maand wordt er gebouwd aan de eerste huizen in het Goutumer Nieuwland. Wie in de wijk Nijlân woont, krijgt binnen afzienbare tijd overburen aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal. Daar ligt namelijk Middelsee.

Ze waren zomaar verkocht, de ‘rug-aan-rugwoningen’ die ontwikkelaar Zwanenburg afgelopen jaar in de markt zette. Het gaat om 44 kleine huizen zonder achtertuin: heel geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens.
Dat is geen toeval. Middelsee wijkt namelijk sterk af van de nieuwbouwwijken dieLeeuwarden de afgelopen twintig jaar bouwde. Wie in Blitsaerd en De Zuidlanden kijkt, ziet vooral ruime eengezinswoningen met grote tuinen. In deelwijkjes alsTechum, Goutum-Súd of De Klamp werd zelfs het uiterlijk en de sfeer van Friese dorpen geïmiteerd.

,,Middelsee wordt veel stedelijker’’, zegt projectdirecteur Durk Bergsma. De architectuur is soms industrieel en ademt de sfeer van nieuwbouw in de Amsterdamse en Rotterdamse havengebieden. De doelgroep is gevarieerder: ,,We mikken hier bijvoorbeeld ook op kleinere huishoudens.’’

Binnenkort begint de ontwikkeling van negentig appartementen in een complex van zeven bouwlagen: ,,Er hebben zich vijfhonderd geïnteresseerden gemeld’’, zegt wethouder Hein de Haan. De verkoop is nog niet begonnen, maar de voortekenen zijn gunstig.
,,We hebben een tekort aan planologische ruimte in Leeuwarden’’, zegt De Haan.De vraag naar huizen is enorm, maar voor veel bouwplekken is nog geen geldig bestemmingsplan. Fase 1 van Middelsee biedt dan ook kansen: hier kan Leeuwarden snel los met de bouw van 750 woningen.

‘Tempo opvoeren’
Volgens de huidige ramingen verrijzen er tot en met 2025 zo’n 600 huizen in Middelsee. Daarna wordt uitgegaan van een aanhoudend tempo van ongeveer 130 nieuwe huizen per jaar tot na 2040. In totaal gaat het om 3200 woningen. De Haan zou het tempo de komende jaren het liefst nog willen opvoeren: ,,We hebben deze huizen meer dan hard nodig.’’

Middelsee oogt op de kaart als een uitgestrekt gebied, ingeklemd tussen de Overijsselselaan en het spoor Leeuwarden-Heerenveen. De noordelijke begrenzing bestaat uit het Van Harinxmakanaal, de zuidzijde grenst aan buurtschap Barrahûs. Ook het zuidelijker gelegen gebied tussen het buurtschap en de Werpsterhoeke hoort bij het plangebied, maar wordt pas later ontwikkeld.
De huizenbouw concentreert zich voorlopig in het noorden, dus bij het Landbouwmuseum, de Hendrik Algraweg en de naastgelegen Boksumerdyk.Tegen het kanaal aan komt het deelwijkje Havenstad. Iets zuidelijker verrijst Waterstad.

480 Huurwoningen
In Middelsee moeten minstens 480 sociale huurwoningen komen. ,,We praten op dit moment met Eigen Brood Bovenal’’, zegt De Haan. Dit is een kleine corporatie, die bij de Oldegalileën een bescheiden aantal huizen bezit. ,,We voeren ook gesprekken met Elkien’’, zegt Bergsma. Als beide corporaties instappen, zullen er de komende jaren al zo’n 120 betaalbare huurwoningen worden gebouwd.
,,Verder zijn we met een stuk of vier, vijf commerciële ontwikkelaars in gesprek’’, zegt Bergsma. De hele wijk wordt aardgasvrij en alle woningen moeten voldoenaan strenge landelijke eisen aan isolatie en eigen energieopwekking.

Naast Waterstad en Havenstad kunnen ook enkele andere deelgebiedjes al snel ontwikkeld worden. Tussen het stadje en de Overijsselselaan is ruimte voor 500 tot 600 betaalbare huur- en koopwoningen. Langs de Overijsselselaan (tegenover deLidl) kan al vrij snel een complex van 110 appartementen worden gebouwd.

Horden
,,Het zwaartepunt van de stad verschuift naar het zuiden’’, zegt Bergsma. Hij vindt het dan ook belangrijk dat er snel voorzieningen in Middelsee komen, ,,zodat de bewoners niet voor alles en nog wat naar de andere kant van het kanaal moeten’’.
De gemeenteraad stemde gisteren in met het ontwikkelkader dat ruimte biedt voor twee tot drie basisscholen. Er is ook plek voor voortgezet onderwijs en mbo of hbo.Concrete plannen zijn er nog niet. Alleen de bouw van een protestants-christelijke basisschool in noordelijk Middelsee staat al vast.

,,Het moet een levendig stadje worden’’, zegt Bergsma. Verschillende horecazakenmogen zich vestigen bij de nieuwe haven, die een directe verbinding krijgt met het Van Harinxmakanaal en het verlengde Alddjip vanuit Techum. Kleinschalige detailhandel krijgt ook kansen in Middelsee.

De gemeente moet nog veel horden nemen, want het zwaar belaste elektriciteitsnet van Liander zit bijna aan zijn maximum, zo waarschuwde wethouder Bert Wassink vorige week. Voor de stroomaansluiting van grote nieuwe voorzieningen als scholen, horeca en zorgcomplexen kan het energiebedrijf geen garanties bieden.
Pas als Leeuwarden omstreeks 2027 een nieuw elektrisch ‘onderstation’ heeft, is er leveringszekerheid. De situatie is lastig voor Middelsee, erkent Bergsma. In 2022 moet immers de bouw van de eerste basisschool beginnen.

,,De GGZ wil ook al snel bouwen. We onderzoeken van alles om het te regelen met Liander.’’ De GGZ heeft een flinke lap grond gekocht ten oosten van Barrahûsen wil daar een complex voor hoog-intensieve zorg met 72 bedden bouwen.
Over de sportvoorzieningen lopen ingewikkelde gesprekken. De drie velden die eerst nabij het Landbouwmuseum gepland waren, bleken te klein voor de toekomstige behoefte. Het sportgebied werd verplaatst naar het westen, waarmeer ruimte is, bijvoorbeeld voor een sporthal en zes velden. Deze verschuiving bemoeilijkte echter de gesprekken met voetbalclub FVC als beoogd gebruiker.

Sinds vorig jaar heeft Middelsee kleinschalige horeca. Nabij het Landbouwmuseumstaat een informatiecentrum met eetcafé Docks. Dit opende in oktober zijn deuren, maar moest meteen weer dicht vanwege de zware coronaregels.

Vrij bouwen en wonen
Iets ten noorden van buurtschap Barrahûs komt een gebied waar kavelkopers grotevrijheid krijgen om zelf iets te ontwikkelen. Ze mogen er zonder welstandseisenbouwen en kunnen de omvang van hun kavel deels zelf bepalen. Dit naarvoorbeeld van de wijk Oosterwold in Almere.
,,We proberen te leren van de kinderziektes daar’’, zegt Bergsma: ,,Wij leggen bijvoorbeeld wel het riool en de wegen aan.’’ De nieuwe bebouwing moeten ergieneutraal worden. In eerste instantie wordt 6 tot 7 hectare grond uitgegeven voor dit project. Wanneer dit goed bevalt, is uitbreiding tot 20 hectare een optie.

Het laatste deel van de wijk komt aan de zuidkant van Barrahûs. Ooit moet daareen NS-station komen, maar Prorail en NS hebben geen duidelijkheid gegeven over een eventuele openingsdatum. Als het aan De Haan ligt, blijft de grond hieromheen voorlopig ongebruikt. Zo houdt Leeuwarden een locatie vrij om in tespelen op de toekomstige vraag, bijvoorbeeld naar huizen of juist bedrijven.

Oud asfalt
Veel Leeuwarders kennen het Goutumer Nieuwland vooral als de plek waar de –inmiddels afgesloten – Hendrik Algraweg doorheen liep. Deze voorganger van de Heak om Leeuwarden ligt er nog, maar wordt spoedig doorbroken voor de aanleg van de nieuwe haven.
Iets zuidelijker ligt ook nog een stukje van de oude Overijsselsestraatweg (A32), waarover je vroeger 100 kilometer per uur de stad uit kon razen. Ook dit asfalt verdwijnt op termijn, want de nieuwe GGZ-locatie komt hier bovenop.

De ligging aan het water stelt de gemeente voor interessante uitdagingen, zegt Bergsma. Het waterpeil gaat namelijk omhoog: straks is het boezempeil van het Van Harinxmakanaal bepalend, zodat recreatievaarders via de haven en het Alddjip rechtstreeks richting Techum kunnen varen.
De auto zal vooral ‘te gast’ zijn in de wijk, waar voetgangers en fietsers de beste verbindingen krijgen. Er wordt rekening gehouden met deelauto’s en laadpalen voor elektrische voertuigen. Toch is het lastig om te voorspellen welke verkeersbehoeften wijkbewoners over pakweg vijftien jaar hebben. ,,We onderzoeken nog hoe we centrale plekken voor geparkeerde auto’s kunneninrichten’’, zegt Bergsma. Mogelijk leidt dit tot overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen.

 

(LC 08.04.21)

 

Lees verder

Netkrapte doet zonneplannen de das om

07-04-2021

Fryslân moest in 2019 relatief vaak afzien van initiatieven

Steeds vaker gaan aangekondigde zonne-energieprojectentoch niet door. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor OndernemendNederland (RVO). Met name in Fryslân ging er in 2019 door veel projecten een streep.

De RVO keek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het aantal zonneprojecten dat in 2019 tot stand werdgebracht. In totaal was er in december van dat jaar voor zo’n 6784 megawattpiek aan vermogen van onder meer zonneparken in Nederland.Dat was 2265 megawatt meer dan in 2018, en goed voor ruim 4,2 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.
Van dat vermogen in 2019 stond ruim 3200 mw op daken van woningen.Dat was ruim 1000 mw meer dan in 2018. In Fryslân groeide het totalevermogen van 324 mw naar 430 mw.

Maar het totale vermogen had dus meer kunnen zijn. Voor veel zonneprojecten wordt een SDE-subsidie aangevraagd. Als een subsidie wordt toegekend, moet zo’n project wel binnen een bepaalde termijn afgerond zijn. Als dit niet lukt, vervalt de subsidie.
In 2019 moest de aanvraag voor bijna drieduizend projecten om die reden de prullenbak in, omgerekend goed voor bijna 1000 mw. Ruim een tiende daarvan zou in Fryslân gebouwd worden, een buitenproportioneel aandeel. Ter vergelijking: in 2018 verviel landelijk nog 346 mw, waarvan slechts 16 mw in Fryslân.

Netkrapte
RVO heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het niet doorgaan van specifieke projecten, maar constateert wel dat veel van de onuitgevoerde plannen met SDE-aanvragen in gebieden liggen met problemen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.
Onder meer in Fryslân zit het stroomnet momenteel propvol door een hausse aan zonnestroomprojecten. Hoewel netbeheerder Liander jaarlijks tientallen miljoenen investeert in nieuwe kabels en stations, is deverwachting dat de krapte hier nog jaren aanhoudt. Dit heeft ook een beperkend effect op de ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid op industrieterreinen, omdat er simpelweg geen stroom over is.
Het aantal zonneprojecten is sinds de peildatum van december 2019 vermoedelijk wel sterk toegenomen, want er zat op dat moment voor 12.670 megawatt aan projecten nog in de pijplijn. ‘Het is niet de verwachting dat al deze projecten kunnen worden gerealiseerd’, schrijft de dienst er wel bij. De vraag naar netcapaciteit groeit in Nederland nu eenmaal harder dan de capaciteit zelf. Vanwege de hardnekkigheid van de problemen met de netkrapte, werd vorig jaar al besloten om de termijn voordat de subsidie vervalt, te verlengen.

Overigens groeide het vermogen aan zonnestroom vorig jaar naar ruim10.000 megawatt, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 

(LC 06.04.21)

Lees verder

Bouw woningen moet 1050 Waadhoekers laten verhuizen

07-04-2021

Waadhoeke heeft de woonwensen gepolst in alle dorpen en wijken en heeft plannen liggen voor 350 nieuwe huizen. Die moeten 1050 verhuizingen op gang brengen.

In Waadhoeke staan momenteel 21.114 woningen. Als het aan de gemeente ligt komen daar ieder geval 350 bij. Die nieuwe huizen zorgen dat de dichtgeslibde woningmarkt weer wat doorstroming krijgt, vertelde ambtenaar Ruben Snuif gisteravond bij een raadspresentatie over de update Woonvisie 2020-2030.

De verwachting is dat de nieuwbouw 1050 Waadhoekers aanzet tot een verhuizing. De gemeente heeft overal gepolst. ,,Zo komt iedereen, oud en jong op de juiste plek terecht.” Maar voordat al die projecten kunnen worden uitgevoerd, zijn nog wel wat hobbels te nemen.
Het zogenoemde Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D), waarin geld zit voor bijvoorbeeld cofinanciering van bouwprojecten, is nagenoeg leeg en de raad zal moeten beslissen hoeveel ze er weer in wil stoppen. Nog een complicatie is dat de gemeentelijke organisatie met de ambitieuze plannen aan de top van haar kunnen presteert.
Ook het tempo van bouwen is uiterst ongewis. Het duurt volgens Snuif zeker drie tot vijf jaar voordat de nieuwe huizen staan. ,,Alleen het bestellen van materiaal kost soms al een jaar.”
CDA’er Tjerk Wijnia wil alles overziend niet dat de gemeente ,,as in gek begjint te ûntwikkeljen”, maar binnen de grenzen kijkt naar wat kan. ,,Der moat kapasiteit by yn de amtnerij om oan de fraach te fol-dwaan, mar yn de folgjende faze ûntstiet dochs noch in ynfarkt as materiaal sa lang op him wachtsje lit.”

 

(LC 07.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Zorgappartementen nu huurappartementen

02-04-2021

In de Prins Frederikkazerne aan de Amelandsdwinger in Leeuwarden heeft WoonFriesland 21 zorgappartementen omgebouwd tot 29 sociale huurappartementen.

De zorgappartementen en de algemene ruimte zijn geschikt gemaakt voor de reguliere verhuur en zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en studenten. Woningzoekenden jonger dan 23 jaar hebben voorrang bij deze woningen. In totaal heeft WoonFriesland hiermee 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in betaalbare sociale huurappartementen.

 

(LC 01.04.21)

Lees verder

Wst. Weststellingwerf: geen huurverhoging tot 1 juli 2023

26-03-2021

De meeste corporaties verhogen jaarlijks hun huren per 1 juli. Woningstichting Weststellingwerf doet dat per 1 januari. De huurders hadden dit jaar 1% verhoging gekregen. 

Toen het kabinet in februari besloot om de huren in de sociale huisvesting te bevriezen, heeft Wst. Weststellingwerf vervolgens het besluit genomen om pas weer een huurverhoging door te voeren per 1 juli 2023 (2,5 jaar later dan de huurverhoging op 1 januari 2021). Alle info leest u op hun website. 

 

 

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met drie wetsvoorstellen over betaalbare woningen

24-03-2021

Huren in de vrije sector stijgen de komende drie jaar maximaal inflatie plus één procent. Verhuurders kunnen huurders financieel tegemoetkomen met een tijdelijke huurkorting. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 1 januari 2022 voor drie jaar verhoogd. Dit alles is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen.

 

Maximale huurverhoging vrije sector

Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de jaarlijkse verhogingen. Als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is er de komende drie jaar wel een maximale toegestane huurstijging voor woningen in de vrije sector. Namelijk inflatie plus één procent. Dit kan dus al dit jaar gelden.

 

Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (= huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752,33 euro per maand.

 

Naast de beperkte huurstijging kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen over huurverhoging met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen alleen huurders die een sociale woning huren een beroep doen op de Huurcommissie.

 

Tijdelijke huurkorting en huurgewenning

Het is nu wettelijk mogelijk dat woningcorporaties huurders een tijdelijke huurkorting geven als zij tijdelijk met financiële problemen kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor een langere periode minder inkomen hebben. Een tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft de ruimte om te zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomen.

 

Bij nieuwe bewoners kan tijdelijk de huurprijs worden verlaagd als huurgewenning, zodat het makkelijker wordt om te verhuizen naar een meer geschikte woning.

 

Lokaal maatwerk

Vanaf 2022 krijgen woningcorporaties meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen bij hun woningtoewijzing. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, een sociale huurwoning toe te wijzen aan iemand die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewijzingsruimte was standaard 10 procent. Dit wordt 15 procent in gespannen woningmarkten. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5 procent.

 

Inkomensgrens gezinnen

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (prijspeil 2021: van 40.024 euro naar 44.196 euro). De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro (prijspeil 2021).

 

Huurverhoging mensen met hoog middeninkomen

Verhuurders kunnen vanaf 1 juli 2022 de huur van mensen met een hoog middeninkomen (bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een inkomen boven de 54.478 euro, prijspeil 2021) bij de jaarlijkse huuraanpassing met maximaal vijftig euro verhogen. Mensen met een hoog inkomen, zoals eenpersoonshuishoudens met meer dan 1,5 keer modaal inkomen, mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand krijgen. Daardoor kunnen verhuurders aan huishoudens met een hoog (midden)inkomen een huur vragen die beter past bij de woningkwaliteit.

 

(Aedes.nl 23.03.21)

Lees verder

Nieuwe uitkering voor inwoners met coronaschade

22-03-2021

Friese gemeenten presenteren een nieuwe uitkering voor inwoners die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. DeTijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is om woonlasten te kunnen betalen. Gemeenten hebben hiervoor geld gekregen van het rijk.

De TONK is bedoeld voor zowel ondernemers als mensen die in loondienst werken of al een andere uitkering ontvangen. De TONK-regeling kan gebruikt worden om de huur of de hypotheek te betalen, of de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.

Inwoners die meer dan 30 procent van hun inkomen hebben moeten inleveren vanwege corona, kunnen de uitkering aanvragen. De uitbetaling kan oplopen tot duizend euro per maand. De regeling loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021 voor maximaal zes maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. De regeling kan tot 1 augustus 2021 worden aangevraagd bij uw eigen gemeente. 

 

(FD 18.03.21)

Lees verder

Woonlasten omhoog voor huurders eneigenaren

17-03-2021

De woonlasten voor mensen met een koopwoning en huurders gaan omhoog. Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 53 euro meer ten opzichte van 2020. Voor huurders is dit gemiddeld ongeveer 33 euro. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek vande Economie van de Lagere Overheden (COELO) in Groningen, dat de Atlas van de lokale lasten presenteerde.

De woonlasten, belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen bij elkaar, zijn voor zowel huishoudens met een eigen woning (3,9 procent) als voor huurders (3,8 procent) flink gestegen.Woningeigenaren betalen gemiddeld 1361 euro aan woonlasten, huurders 873 euro.

De Waddeneilanden springen er qua netto woonlasten het gunstigste uit van alle Nederlandse gemeenten. ,,Die gemeenten halen al zoveel opbrengsten uit de toeristenbelasting, dat ze veel voorzieningen daarmee betalen”, legt onderzoeker Corine Hoeben uit. ,,Maar de toeristen profiteren daar net zo goed van.”

 

(FD 16.03.21)

Lees verder

‘Huizentekort vraagt om snellebouw in megawijk Middelsee’

17-03-2021

Veel politieke partijen in Leeuwarden vragen om vaart te maken met de wijk Middelsee vanwege het huizentekort.Deze uitgestrekte wijk krijgt 3200 huizen.

Dit bleek maandag in de gemeenteraad, die zich boog over over het ontwikkelkader voor de wijk. ,,Er zal gebouwd moeten worden, linksom of rechtsom’’, zei Evert Stellingwerf (GL). Het is belangrijk ,,dat der faasje makke wurdt’’, volgens Sietze Bouma (VVD). Alleen de FNP en GBL uitten grote twijfels.

Sikko Klaver (GBL) wees op de provinciale bevolkingsprognose, die voorspelt dater na 2030 forse krimp is in Friesland. Dat klopt, erkende wethouder Hein de Haan (PvdA), maar voor Leeuwarden zijn de prognoses positiever. Daarom mag de stad sowieso nog 10.000 huizen bouwen voor 2050.

Jan Willem Tuininga (FNP) vindt dat er meer in de dorpen gebouwd moet worden in plaats van in de stad. Bovendien wil hij eerst duidelijkheid over de Leeuwarder wijk De Hem bij Goutum. De FNP is hier fel tegenstander van.

Mohammed Benmhammed (PvdA) brak een lans voor snelle bouw van een buurthuisvoorziening. Verschillende partijen drongen erop aan dat de huidige bomen en beplanting zo weinig mogelijk worden gekapt.

Aaltsje Meinderts (CDA) vroeg om terughoudend te zijn met kantoren bij het stationsgebied van De Werp. Voorlopig worden geen concrete plannen voor De Werp gemaakt, zei De Haan. De wijk krijgt in ieder geval 480 sociale huur- en koopwoningen.

 

(LC 16.03.21)

Lees verder

KOUDUM | Patyna staat open voor gesprek over sluiting

15-03-2021

Zorginstelling Patyna is bereid met bewoners van Nij Claerbergen in Koudum in gesprek te gaan over de sluiting van de gemeenschappelijke ruimte in het ouderencentrum.
De huur bij WoonFriesland is per 1 maart opgezegd omdat deelname aan de activiteiten afnam en Patyna daardoor de subsidie die het voor activiteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân kreeg, niet meer kan verantwoorden.

Patyna richt zich nu op activiteiten in de nieuwe Finke. Corona is mede de oorzaak van de afnemende deelname.

 

(LC 13.03.21)

Lees verder

WoonFriesland niet meer eigenaar vastgoed

13-03-2021

Leasewoning moet huizentekort oplossen

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland gaat als eerste in Nederland woningen leasen van een extern bedrijf. Hiermee wil de woningcorporatie meer geld in de zak houden voor verduurzaming van hun eigen 20.000 huizen en geeft men het eigendom van de nieuwbouw uit handen aan een derde partij. De stap is opmerkelijk, omdat lease de woningcorporatie extra geld kost. De lease houdt in dat WoonFriesland maandelijks zelf een bedrag betaalt aan Buurblok, een extern bedrijf, dat in handen is van bouwgroep DijkstraDraisma uit Dokkum en de Stichting Wocozon, die nu al zonnepanelen leaset aan de corporaties. Zij bezitten de woningen.

WoonFriesland heeft zelf voldoende vermogen om zelf nieuwbouw te financieren. Het kent een robuuste solvabiliteit. „Er zit een gat tussen onze verdiensten en alle investeringen die op ons af komen. Door de leasing houden wij geld over voor bijvoorbeeld de verduurzaming van ons woningbezit. Het komt uiteindelijk ten goede aan de huurder met de smalle beurs”, zegt algemeen directeur Sigrid Hoekstra van Woonfriesland.

Prikkel
Er zijn tientallen reacties gekomen uit de corporatiewereld op de lancering van de woninglease, zegt Wietse de Vries van aannemer DijkstraDraisma. Voor de bouwer zit er het voordeel in dat het meer woningen uit de eigen fabriek af kan zetten en verzekerd is van het onderhoud in de komende jaren. De Vries wil nog niet zeggen welke bank deze woningen gaat voorfinancieren. „Er wordt nu te weinig gebouwd. Met dit vehikel proberen we de iets in gang te zetten, een prikkel om uit de investeringsdiscussie te komen”, zegt De Vries. „De corporaties kunnen door de lease hun resterende middelen voor verduurzaming inzetten. Zij lopen vaak leeg op onderhoud.”

Financieel directeur Jan Kruijer van Woonfriesland erkent dat leasing extra geld kost, net zoals dat het geval is bij de lease van een auto. Voordeel van de leasewoningen is dat de zogeheten onrendabele top bij de bouw niet meer ten laste komt van het eigen vermogen van de corporatie. Die bedraagt veelal 30% van de bouwkosten en moet bij oplevering meteen afgeboekt worden. Volgens Kruijer is de renteopslag beperkt, en maximaal 2,5%. „Het kan uit. We hebben een klein exploitatienadeel door de renteopslag, maar het voordeel is dat we in een klap van het onderhoud en de techniek van de warmtepompen en zonnepanelen af zijn. In de praktijk is dat soms ook maar afwachten. Ook tellen deze woningen niet mee voor de verhuurdersheffing”, aldus Kruijer.

Strijd
Jaarlijks tikt Woonfriesland €20 miljoen af aan de Staat voor deze heffing, die mede is gebaseerd op het bezit van de corporatie. De hele sector voert al langer strijd om van de verhuurdersheffing af te komen. De waarde van de woningen is gestegen in de afgelopen jaren, maar de huren zijn gemaximeerd, waardoor de verhuurdersheffing oploopt en ten koste gaat van andere investeringen. Hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz wijst erop dat woningcorporaties al het goedkoopste kunnen lenen in Nederland, dankzij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. „Bouwers hebben een risicovoller profiel, waardoor zij duurder moeten lenen dan woningcorporaties. Het meest efficiënt is om de aannemer te laten bouwen, en de corporatie te laten financieren. Die kan de bouwer helpen door een afnameplicht.” De Autoriteit Woningcorporaties was niet voor commentaar bereikbaar.

Nadeel
Een nadeel van de constructie is dat de corporatie geen bezit opbouwt. Waarom kiest Hoekstra niet voor investeringen in eigen vastgoed, in plaats van duurzaamheid, die veelal niet terugverdiend kan worden? „We zullen zelf in de komende jaren 1000 woningen bouwen, maar binnen de portefeuille zien we de woninglease als een aanvulling. Als alle corporaties een aantal woningen leasen, dan kan er een versnelling in de bouw van sociale huurwoningen ontstaan.” De Vries wil niet kwijt wat het rendement is voor de DijkstraDraisma op de investering. Er staat een pot klaar voor honderd woningen. „We moeten het doen binnen de regels die er zijn voor sociale huursector. In ieder geval vertegenwoordigt het vastgoed in de toekomst ook een waarde. Dat kunnen we eventueel verkopen.”

Failliet
Hoewel de partijen achter Buurblok als solide bekend staan, kan een aannemer failliet gaan, of andere strategische keuzes maken. Bijvoorbeeld verkoop aan een partij als investeringsmaatschappij Blackrock? „Wij hebben geen zeggenschap over de eventuele verkoop aan een derde partij, want wij hebben een vast leasebedrag per maand afgesproken. Dat is voor ons van belang”, zegt Kruijer. De leasetermijn kan jaarlijks worden herzien, maar is gekoppeld aan wat er maximaal aan huur gevraagd mag worden voor een sociale huurwoning. De woningen worden voor tien jaar geleaset. Wat gebeurt er daarna met de huurders? „Wij hebben de optie om nog eens twee keer tien jaar te verlengen. De huurders merken daar niets van, die zijn beschermd in Nederland”, zegt Kruijer. Ongebreideld leasen Een aantal corporaties kwam tien jaar geleden in grote financiële problemen door derivatencontracten, waarvan risico’s zwaar waren onderschat. Onlangs werd bekend dat Vestia als gevolg hiervan alsnog moet worden opgesplitst. In hoeverre zijn langlopende leasecontracten een financieel risico voor de corporatie? „Ongebreideld leasen zou natuurlijk niet verstandig zijn”, zegt Hoekstra. „Maar de sector is inmiddels enorm gereguleerd. Er zijn wettelijk financiële normen vastgesteld waarbinnen wij moeten opereren; we houden daarbij voldoende veiligheidsmarge. We hebben geleerd van het Vestia-drama.”

 

(Telegraaf 11.03.21)

Lees verder

Verbeteringen in Woningwet aangenomen door Tweede Kamer

11-03-2021

De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2021 ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. Daarbij nam de Kamer een aantal amendementen en moties aan. Aedes is blij dat de wetswijziging nog voor de verkiezingen in stemming is gebracht en nu naar de Eerste Kamer gaat. Corporaties zijn gebaat bij snelle duidelijkheid.

 

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘De Woningwet is op veel punten werkbaarder en toekomstbestendiger geworden. Daarvoor heeft Aedes op basis van geluiden van corporaties steeds input kunnen geven. Het is goed dat we deze regeldiscussie nu snel af kunnen ronden en alle energie op ons werk kunnen richten.’

 

Wetswijziging

De wetwijziging is al een tijdje onderweg. Aedes liet zelf een evaluatie van de wet uitvoeren, vastgelegd in het advies van de commissie-Van Bochove (eind 2018). Belangrijkste conclusie daarvan was dat de wet te weinig ruimte gaf voor lokaal woonbeleid. Aan dat bezwaar is wat Aedes betreft maar gedeeltelijk tegemoetgekomen. De recente verruiming van de inkomensgrenzen en de buitenwerkingstelling van de markttoets verzachten dat overigens wel. Begin 2019 kwam minister Ollongren met haar evaluatie. Aedes diende vervolgens een uitgebreide consultatiereactie in. Het uiteindelijke wetsvoorstel is daarna nog op enkele punten aangepast.

 

Verbeterpunten

De wet is verbeterd op veel grote en kleine punten die Aedes heeft aangedragen. Veel regels over details worden geschrapt of eenvoudiger gemaakt.

 

Met name het toezicht wordt flexibeler. Een groot aantal goedkeuringsvereisten vooraf wordt vervangen door verantwoording achteraf. Limitatieve lijsten met geboden en verboden worden omgezet in heldere principes, conform de aanbeveling van Van Bochove. Zo wordt de wet ook toekomstbestendiger gemaakt.

Via een experimenteerbepaling kan voortaan nieuw beleid getest worden.

Het domein wordt op een aantal punten verruimd. Zo hoeven leefbaarheidsactiviteiten niet langer vooraf in prestatieafspraken opgenomen te worden. Het maximale bedrag van 127 euro per vhe wordt geschrapt en activiteiten gericht op ontmoeting worden toegestaan.

Op het terrein van verduurzaming mogen corporaties voortaan hetzelfde met hun bezit als andere vastgoedbezitters.

Belemmeringen voor investeringen in maatschappelijk vastgoed worden weggenomen, voorbeelden zijn een buurtcentrum of een dagbestedingsruimte voor zorgbehoevenden. Hiervoor vervalt de eis van fysieke verbinding van zorgruimten met het overige vastgoed.

Het proces rond de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en huurders biedt meer ruimte om het naar lokale voorkeuren in te richten. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om voor meer jaren afspraken te maken. Ook andere partijen zoals zorgpartijen en onderwijsinstellingen kunnen hierbij betrokken worden.
 

Amendementen

De Tweede Kamer heeft de wet nog op een aantal punten gewijzigd:

Een woonvisie wordt verplicht voor gemeenten, gezien het belang daarvan voor de volkshuisvesting.

Bij tijdelijke woningen wordt het eindigen van de omgevingsvergunning een opzeggingsgrond voor het huurcontract. De verhuurder heeft daardoor zekerheid dat de huurovereenkomst tijdig beëindigd kan worden als de vergunning verstrijkt. Het ontbreken van zo’n bepaling zet nu immers een rem op de realisatie van flexwoningen. Ook de rechtspositie van de huurder wordt beter. Nu krijgt een huurder telkens een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar zonder enige huurbescherming. 

Er wordt een hardheidsclausule aan de wet toegevoegd voor gevallen waarin de wet evident onredelijk uitpakt. Aedes heeft hiervoor gepleit, de wet wordt daarmee toekomstbestendiger.

De termijn voor tijdelijke verhuur wordt verlengd van twee naar drie jaar. Corporaties kunnen daar bij DAEB-woningen overigens alleen gebruik van maken bij wisselwoningen, short-stay-verhuur, laatste kans-contracten of huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang.

Er komt een opkoopbescherming voor koopwoningen. Gemeenten kunnen die voor bepaalde gebieden inzetten als daar te veel woningen door beleggers worden opgekocht.

 

210311 Aedes.nl

Lees verder

VerkiezingsInformatiewijzer De Bewonersraad

10-03-2021

Binnenkort verkiezingen. Twijfelt u nog?
Misschien helpt de VerkiezingsInformatiewijzer u nog wat op weg.


De Bewonersraad heeft als service een VerkiezingsInformatiewijzer gemaakt van 14 politieke partijen. Hun partijprogramma’s zijn doorgenomen over onderwerpen die huurders kunnen raken. Bijvoorbeeld over:

- werk en inkomen
- zorg
- huurbeleid
- verduurzaming en bouwen
- verhuurdersheffing
- overig

Per onderwerp zijn ieders standpunten weergegeven. Zo krijgt u een goed beeld van wat partijen aangeven te willen doen. De standpunten zijn één op één overgenomen uit de partijprogramma’s (dit is dus geen stemadvieswijzer).

U vindt de VerkiezingsInformatiewijzer via deze link.
Door te dubbelkikken met uw muis kunt u de tekst groter maken. Ook kunt u met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord door het document heen bewegen naar de verschillende pagina's. 

Meer informatie
Wilt u informatie over andere onderwerpen van het partijprogramma?
Of wilt u over alle 37 partijen lezen?
Kijkt u dan op www.tkverkiezingen.com

Bent u lid van De Bewonersraad? Dan kunt u voor al uw vragen terecht bij de Hulpdienst: 058 - 216 5457 of e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl

 

Lees verder

Weinig animo voor gasloos wonen

09-03-2021

Bij initiatieven om complete woonwijken van het gas af te halen wordt amper vooruitgang geboekt. Dat concluderen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die waarschuwen dat verduurzamingsdoelen voor Nederlandse huizen waarschijnlijk te ambitieus zijn.
Het EIB keek naar de voortgang van dertien wijken die in 2018 door gemeenten waren aangewezen als ‘proeftuinen’ voor aardgasloos wonen. In negen van die proeftuinen zijn nog altijd geen woningen van het gas gehaald.

Een groot probleem is volgens het EIB het geringe draagvlak in de aangewezen wijken. Bij bewoners bekoelt het enthousiasme voor een ontkoppeling van het gasnet vaak snel, vooral als blijkt dat dit ze zelf geld kost. Maar ook huurders die er niet financieel op achteruit zouden gaan bij een project in Den Haag waren huiverig om in te stemmen met een alternatief voor hun gasaansluiting
Daarnaast gaat een aanpak waarbij direct hele wijken van het aardgas af moeten gepaard met een heel complexe organisatie.

Mede door die trage voortgang zijn de investeringen voor aardgasloze woonwijken hoog. Het EIB rekent met zo’n 40.000 euro aaninvesteringen per woning die van het gas af moet. Het instituut vraagt zich dan ook hardop af of de verduurzaming van Nederlandse woningen collectief moet worden aangepakt. Schaalvoordelen voor de wijkaanpak vallen tegen, terwijl individuele huiseigenaren met subsidies vaak wel te porren zijn om hun huis te isoleren of van een hybride warmtepomp te voorzien.

Het instituut vreest daarbij voor de CO2-reductie van 5,4 megaton tot 2030 die volgens klimaatafspraken voor rekening komt van de Nederlandse woningsector.

 

(FD 08.03.21)

Lees verder

Warmtepompen vreten stroombij koud weer

09-03-2021

Dat warmtepompen steeds vaker worden gebruikt om huizen te verwarmen, begint duidelijk zichtbaar te worden in cijfers over het elektriciteitsverbruik. Tijdens de koude dagen van afgelopen winter waren de pompen goed voor zo’n 4 procent van de totale vraag naar stroom in Nederland, zo blijkt uit maandcijfers van Energieopwek.nl. Die site is verbonden aan het Energieakkoord en het Klimaatakkoord, waarin overheid en organisaties afspraken hebben gemaakt over duurzaamheid.

Warmtepompen gebruiken elektriciteit om warmte te onttrekken aan de omgeving, bijvoorbeeld uit de lucht of de bodem. Daarmee kan een gebouw worden verwarmd zonder aardgas. Volgens Energieopwek.nl was 9 februari de topdag. Op die koude dag was de hoeveelheid warmte die alle warmtepompen samen afgaven overeen met de warmte die kan worden opgewekt door 2 miljoen kubieke meteraardgas te verstoken.
Hoe duurzaam het gebruik van warmtepompen echt is, hangt ervan af hoe destroom waarop ze draaien wordt opgewekt.

 

(LC 09.03.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Hulpteam van start om toeslagenaffaire

05-03-2021

Gezinnen in Leeuwarden die zijn getroffen door de Toeslagenaffaire, kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het Hulpteam Toeslagenaffaire 058. Dit team van de gemeente helpt de gedupeerden bijvoorbeeld bij schulden of baanverlies. Tot nu toe zijn 145 gezinnen bekend. Zij werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Medewerkers van het team bellen gedupeerden of ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij de afbetaling van schulden.

 

(LC 04.03.21)

Lees verder

Verhogen bijstand beter dan lagere huur

05-03-2021

Huurverlaging wordt bij huishoudens deels teniet gedaan doorlagere toeslag

Het verhogen van de bijstand en het minimumloon met 10 procent heeft voor minima meer zin dan een huurverlaging. Een huurverlaging wordt bij armere huishoudens namelijk deels tenietgedaan door een lagere huurtoeslag. Dat stelt de landelijke belangenvereniging voor huurders Woonbond, die samen met vereniging van woningcorporaties Aedes het Nibud onderzoek heeft laten doen.

Het Nibud, dat Nederlanders al jaren voorlichting geeft over de financiële huishouding, concludeerde in 2019 dat 800.000 huurders in de knel komen doordat zij de minimale bedragen voor levensonderhoud niet kunnen opbrengen. Aedes en Woonbond hebben mede naar aanleiding daarvan het Nibud gevraagd te kijken naar de financiële positie van de kwetsbare huurders.

Daaruit blijkt dat vooral alleenstaanden en gezinnen met twee ouders op bijstandsniveau een groot deel van de sociale huurwoningen niet kunnen betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur te betalen op de grens van iets meer dan 400 euro, die gevolgen heeft voor de huurtoeslag. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur te betalen van rond de grens van iets meer dan 600 euro, die eveneens gevolgen heeft voor de huurtoeslag.

Nibud-directeur Arjan Vliegent-hart stelt dat het voor veel mensen met een laag inkomen elke maand weer puzzelen is met te weinig stukjes.,,Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.”

Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelendat de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met eenlaag inkomen te verbeteren. Hieruit zou blijken dat maatregelen diezorgen voor een hoger inkomen het efficiëntst zijn, zoals het verhogenvan de bijstand en het minimumloon met 10 procent.
Een maatregel die specifiek de inkomenspositie van paren met kinderen met een laag inkomen kan verbeteren is de verhoging van het kindgebonden budget. Eenoudergezinnen hebben hier ook veel baat bij. Verhoging van het kindgebonden budget met hetzelfde bedrag als eenoudergezinnen krijgen komt overeen met een verhoging van het minimumloon met 20 procent.
Ook het verlagen van de zorgkosten kan minima helpen, bijvoorbeeld door het afschaffen van het verplichte eigen risico. Omdat dit een vrij algemene maatregel is, kan er volgens het Nibud ook gedacht worden aan het verhogen van de zorgtoeslag. Hier hebben ook huishoudens met geen of lage zorgkosten profijt van.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn zegt in een nieuw sociaal huurakkoord afspraken te willen maken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. ,,Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.”

 

(FD 04.03.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Verhuurders hoeven nog geen vergunning

04-03-2021

De gemeente Leeuwarden ziet voorlopig af van de invoering van een verhuurdersvergunning.
De resultaten van proeven met zo’n vergunning elders laten te weinig resultaatzien. Een verhuurdersvergunning zou de gemeente meer mogelijkheden moeten bieden slechte huurbazen aan te pakken, is het idee.

Nadat er problemen in de Vlietzone aan het licht kwamen, vroeg de gemeenteraad om onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n systeem. Maar volgens wethouder Hein de Haan zijn de resultaten in steden als Groningen en Schiedam nog niet voldoende om er in Leeuwarden mee aan de slag te gaan. ,,Groningen heeft duizenden vergunningen afgegeven, maar nog niet een keer gehandhaafd op overtredingen. Ook zijn er nog geen juridische procedures op basis van zo’n vergunning gestart.”

Vorige week maakte de gemeente Leeuwarden wel een andere maatregel bekend, die misstanden op de huurmarkt moet voorkomen. Het is niet meer mogelijk woningen te splitsen in meerdere appartementen zonder toestemming van de gemeente.

 

(LC 03.03.21)

Lees verder

Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen

04-03-2021

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd Nibud-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. 

Lees verder

Leeuwarden biedt bouw 10.000 extra huizen aan

03-03-2021

De Friese hoofdstad biedt aan om 5000 tot 10.000 extra woningen te bouwen ter verlichting van het landelijk huizentekort. Het aanbod sluit aan bij het Deltaplan voor Noord-Nederland.

,,Als we hiervoor kiezen, gaat het om hoogstedelijke bouw’’, zegt PvdA-wethouder De Haan, die het plan maandag samen met CDA-wethouder Friso Douwstra presenteerde. Voor de extra woningbouw is vooral ruimte beschikbaar in het spoorgebied tussen De Werpsterhoeke en de NDC Mediagroep.

,,We brengen dit in bij het Deltaplan voor Noord-Nederland’’, zegt Douwstra. Op aandringen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer zet het kabinet voor 1 mei op een rijtje welke kansen er in Noord-Nederland zijn om grote stappen te zetten met woningbouw, economische stimulering en de aanleg van de Lelylijn.
Die lijn kan extra werkgelegenheid en dus inwoners aantrekken. Het is hard nodig om extra mensen naar Friesland te halen, want er dreigt volgens Douwstra krapte op de arbeidsmarkt. ,,Die zit vooral in de zorg, de techniek en de bouw.’’

Sowieso wilde Leeuwarden al flink bouwen. ,,Onze bestaande plannen gingen al uit van 10.000 nieuwe woningen tot 2030’’, zegt De Haan. Hiervan staan er 4000 in nieuwe wijken als De Zuidlanden en Middelsee. De overige komen in de bestaande stad.

Het nieuwe aanbod komt hier dus bovenop. Leeuwarden heeft de ruimte, denkende wethouders. Een deel van de huizen kan verrijzen in het verwaarloosde Spoordokgebied ten zuiden van de Harlingervaart. In Middelsee is ook intensievere huizenbouw mogelijk. Verder denken de wethouders aan woningen bij het nieuwe station bij De Werpsterhoeke en in bedrijvengebied Zwette.
Bij zulke plannen is een forse herinrichting van het spoor wel een eis, zegt Douwstra. ,,Wij hebben nieuw onderzoek laten doen om het spoor naar min 1 te brengen.’’ Dit idee gaat ervan uit dat het spoor vanaf De Werpsterhoeke geleidelijkverlaagd wordt, zodat het via een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal doorkan en ondergronds aankomt bij het NS-station in de binnenstad.
Ook het spoor richting Camminghaburen zou een flink stuk verlaagd aangelegd kunnen worden. Movares heeft voor dit oostelijke spoordeel een berekening gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een 1650 meter lange tunnelbak van het station tot voorbij de Pieter Stuyvesantweg. Zo worden vijf overwegen overbodig.

Daarna gaat het spoor geleidelijk weer omhoog richting de brug over de Tynje. Het ondertunnelde stuk levert de stad een langgerekt gebied op van 30 meter breedte. Hierop kan een ‘Willem Lodewijkpark’ ontstaan. ,,Technisch is het haalbaar’’, aldus Ynze Haitsma van de gemeente. Het kost wel 180 miljoen euro, althans voor een enkelspoors oplossing.

Douwstra verwacht dat uit Den Haag binnen enkele maanden helderheid geeft over de openingsdatum van het nieuwe station bij De Werpsterhoeke. Eerder wilde ProRail hierover geen uitspraken doen.
De voorbereidingen voor grootschalige woningbouw in het Spoordokgebied zijn al ingezet. Een extern bureau brengt momenteel samen met grondeigenaren in kaart welke wensen en mogelijkheden er zijn. Rond de zomer kan concretere planvorming beginnen. ,,We denken aan ruilverkaveling’’, zei Renske Keijzer van de gemeente. Dit leidt tot handige uitruil tussen grondeigenaren.

De wethouders mikken met hun plannen nadrukkelijk op bouw binnen de Heak(N31). Ze willen dus geen nieuwe uitbreidingswijken ontwikkelen. Extra woningbouwmogelijkheden voor dorpen zijn wel bespreekbaar, volgens De Haan.

 

(LC02.03.21)

Lees verder

HARLINGEN | Gemeenten: regelingen voor minima onbekend

24-02-2021

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke hebben gezamenlijk een overzicht ontwikkeld om mensen te informeren over welke minimaregelingen er zijn en waar ze gebruik van kunnen maken. Veel inwoners van Noordwest-Friesland met een laag inkomen, maken geen gebruik van de ondersteuning van gemeenten en fondsen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle regelingen even bekend zijn bij alle inwoners. Inwoners met een laag inkomen laten zo honderden euro’s per jaar liggen.

 

(LC 23.02.21)

Lees verder

Huuraanpassing Wst. Weststellingwerf

23-02-2021

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 besloten dat sociale huurwoningen per 1 juli dit jaar geen huurverhoging mogen krijgen. Hoe zit het als de huur door uw verhuurder al op 1 januari is verhoogd? In Friesland is dat het geval bij Woningstichting Weststellingwerf. De Bewonersraad nam contact op. Woningstichting Weststellingwerf heeft een plan in uitwerking

Lees verder

LEEUWARDEN | PvdA: investeren in huizen en kapitaalinjectie voor Noorden

22-02-2021

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt, er moeten meer nieuwe huizen komen en het Noorden verdient een kapitaalinjectie.
Dat zei Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA gisteren in Leeuwarden.

Een beter decor dan wijkcentrum de Klomp had Ploumen niet kunnen kiezen, tussen de oude velden van VV Leeuwarden – waar een nieuwe wijk moet verrijzen – en de Insulindestraat waar oude woningen wijken voor nieuwbouw. En ook nog eens op de rand van de Vlietzone, de wijk die kampt met huisjesmelkers. ,,Huisjesmelkers moeten belasting gaan betalen over hun huuropbrengsten”, trapte Ploumen af. ,,Een Prins Bernhard-tax noemen wij dat.”

En corporaties moeten veel huizen gaan bouwen. Honderdduizend in totaal. Dat de corporaties de afgelopen jaren niet voldoende konden investeren, lag volgens hen aan de verhuurdersheffing, die mede door de PvdA tot stand kwam in 2013. ,,We zijn tot de conclusie gekomendat we die beter kunnen afschaffen”, aldus Ploumen.

Dat het Noorden door een herverdeling van het gemeentefonds zwaar wordt geraakt, zit Ploumen ook dwars. ,,Bibliotheken en zwembaden moeten dicht, dat willen wij niet.” Over dat de PvdA ook medeverantwoordelijk is voor de penibelesituatie van veel gemeenten – door de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten in 2015 – zei Ploumen: ,,We kwamen uit de crisis en erfden een lege schatkist. Iedereen lijkt wel vergeten hoe zwaar het toen was.”

Er moet fors worden geïnvesteerd in het Noorden. ,,In de Lelylijn, in het openbaar vervoer. Het huidige kabinet is een Randstadkabinet. We willen honderden miljoenen uitgeven om bezuinigingen ongedaan te maken of te voorkomen.”

 

(LC 20.02.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Raad stemt in met Energieagenda

20-02-2021

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft woensdag unaniem ingestemd met de Energie-agenda 2021-2024. De doelstelling is dat Leeuwarden in 2024 38 procent van de energie duurzaam opwekt en 9 procent energie bespaart. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 30.000 huishoudens. Een ander punt is dat onderzocht wordt of zonnedaken op parkeerterreinen kunnen worden aangelegd.

 

(FD 19-02-21)

Lees verder

NOARDEAST-FRYSLÂN |Startnotitie energietransitie brengt 9 moties teweeg

20-02-2021

De voorbereidende plannen van de gemeente Noardeast-Fryslân om invulling te geven aan de doelen voor energietransitie konden gisteravond rekenen op maar liefst negen moties uit de gemeenteraad. Daarvan werden er zes aangenomen. Zo zal het college gaan onderzoeken of het mogelijk is om duurzame verwarming uit water te ontwikkelen. Ook zal de gemeente zich tot het uiterste moeten inspannen om een groot zonnepark te realiseren op de terreinen van Muiden Chemie in Munnekezijl.

Hoewel CDA-wethouder Esther Hanemaaijer deze moties onderschreef, gaf de CDA-fractie al op voorhand aan geen enkele motie te zullen steunen. Raadslid Willem van der Bent vond het te vroeg om in dit stadium al richting te geven aan de plannen voor energietransitie. „It liket krekt oft jo wethâlder progressiver is as jo fraksje en dat is spitich”, merkte PvdA-raadslid Gryte Schaafstal op.

 

(FD 19.02.21)

Lees verder

Gasloos Fryslân heeft nog lange weg te gaan

18-02-2021

Aantal gasloze huizen ver onder landelijk gemiddelde

Het aantal gasloze Friese huizen blijft ver onder het landelijk gemiddelde. Begin 2019 was in Nederland 5,7 procent van de woningen aardgasvrij, in Fryslân ligt dat percentage op 1,45 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft bekendgemaakt.

Vlieland telt van de Friese gemeenten met 7,1 procent aardgasvrije woningen het hoogste percentage. Concreet gaat het om veertig van de 564 woningen.
Procentueel scoort Waadhoeke het slechtst. Daar wordt 0,22 procent van de woningen zonder aardgas verwarmd: 46 van de 21.112 woningen.Leeuwarden heeft met 2724 de meeste gasloze huizen. Dat is 4,43 procent van het totale huizenbestand.

Volgens het CBS zijn er in Nederland tussen 2017 en 2019 ruim twaalfduizend bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. Van de aardgasvrije woningen is 90 procent aangesloten op stadsverwarming en 10 procent heeft een all-electric verwarming met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer tenzij een gemeente daar zwaarwegende argumenten voor heeft. Toch is er in nieuwbouwwoningen in 60 procent van de gevallen centrale verwarming op gas.

Vanaf dit jaar wil de overheid vijftigduizend bestaande woningen per jaar van het aardgas halen. Vóór 2030 moet dit aantal groeien naar tweehonderdduizend woningen per jaar.

Sinds twee jaar is Garyp een van de 27 proefdorpen of -wijken in Nederland om gasloos te worden. De bedoeling was in 2023 tussen 80 tot 90 procent van de zevenhonderd woningen in het dorp van het gasnet af te hebben. Maar volgens de initiatiefnemers is dat zonder nieuwe vormen van financiering onhaalbaar, vertelden ze onlangs in deze krant.

 

(FD 17.02.21)

Lees verder

De Bewonersraad steekt leden hart onder de riem

17-02-2021

Met een speciale Valentijnsactie konden de ruim 30.000 leden van huurdersvereniging De Bewonersraad een bloemetje aanvragen voor iemand die het moeilijk heeft, bijvoorbeeld vanwege eenzaamheid, ziekte of andere vervelende omstandigheden, en die wel wat liefdevolle aandacht kan gebruiken.
 

"De aanmeldingen die binnenkwamen hebben ons geraakt en ontroerd", vertelt algemeen directeur Gert Brouwer. Mensen zijn er echt even voor gaan zitten en waarderen iemands inzet bijvoorbeeld. Iemand die veel betekent voor de buurt. Maar het ging ook over ziekte, dood, eenzaamheid en dergelijke. We wilden niet kiezen en daarom is er geloot. Met onze bescheiden actie hebben we vooral aandacht aan mensen willen geven in deze bijzondere tijd. En zo mooi om te zien dat er velen waren die aandacht hadden voor een ander. 

Deze actie heeft ons wel aan het denken gezet. Het is niet onwaarschijnlijk dat we dergelijke acties vaker gaan doen."

Vandaag besteedde Omrop Fryslân aandacht aan onze bescheiden en ludieke actie

 

 

 

 

Lees verder

Kabinet bevriest huren sociale sector vanwege coronacrisis

17-02-2021

De huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot 752 euro) worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Het betekent dat de huren van deze woningen per 1 juli niet mogen worden verhoogd.

 

Lees verder

Actieplan voor 1 miljoen woningen in tien jaar

17-02-2021

De komende tien jaar moeten er 1 miljoen woningen uit de grond worden gestampt. Een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn heeft daarvoor in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan opgesteld. In de Actieagenda Wonen spreken de partijen af om met een volgend kabinet snel te gaan bouwen. Er is een woningtekort van ruim 330.000 huizen.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Vooral kwetsbare huurders zie ik liever huren bij woningcorporatie’

15-02-2021

Moeten woningcorporaties in Leeuwarden meer huizen bouwen, en zo ja: waar dan precies? Politieke partijen denken hier heel verschillend over.

VVD-woordvoerder Geu Luik werd gisteren in de Leeuwarder gemeenteraad bevangen door ,,spruitjeslucht’’. De nieuwe volkshuisvestingsvisie van PvdA-wethouder Hein de Haan stoelt volgens hem te veel op ,,ouderwetse sociaal-democratische principes’’.
De Haan vindt dat corporaties meer kansen moeten krijgen om sociale huurwoningen te bouwen, maar volgens Luik is hier helemaal geen behoefte aan. Hij vreest bovendien dat extra sociale woningbouw leidt tot het aantrekken van huurders uit andere plaatsen: ,,Wij hoeven de problemen van andere gemeenten niet op te lossen.’’

De Haan wil het liefst een mix van goedkope en duurdere huizen in elke wijk.Volgens Luik zijn er aanwijzingen dat zulke ‘social mixing’ niet leidt tot extra‘interactie’.

Op de achtergrond speelt de discussie over de particuliere verhuur, die met steun van Den Haag fors is gegroeid. Corporaties zijn hierdoor gekrompen. Zij moeten jaarlijks een flinke heffing betalen aan Den Haag.
De Haan is het hiermee oneens en wil corporaties weer een sterkere rol geven.CDA-raadslid Aaltsje Meinderts vroeg de wethouder hoeveel Leeuwarder sociale huurhuizen nu door particuliere verhuurders worden aangeboden. ,,Ongeveer een derde’’, zei De Haan.
,,Vooral kwetsbare huurders zie ik liever bij woningcorporaties.’’ Hij wees op de problematische Vlietzone, waar de gemeente nu weinig grip heeft op bedrijven die verhuur en zorg combineren.

Verschillende partijen drongen erop aan dat de gemeente voordelige bouwgrond aanbiedt aan corporaties voor sociale huizenbouw. Volgens De Haan gebeurt dat al.

Folkert Dijkstra van de FNP vroeg om aan dorpen zoveel mogelijk bouwrechten te bieden. De Haan wil later een aparte dorpenvisie maken, maar is sowieso voorbehoud van sociale huurhuizen op het platteland.

GBL-raadslid Sicko Klaver maakt zich zorgen over de toename van het aantal huizen in Leeuwarden. Hij wees op de dreiging van krimp: ,,Het moet niet zo zijn dat straks halve wijken leeg komen te staan doordat we nu te veel huizen bijbouwen.’’
De bouw van de nieuwe wijken Middelsee en De Zuidlanden buiten de stad roept ook vragen op bij partijen. De Haan wees erop dat twee derde van alle nieuwbouwplaats vindt via inbreiding, dus in de bestaande stad.

 

(LC 11.02.21)

Lees verder

Dorpen rond Burgum willen meerhuizen erbij

15-02-2021

,,Acht woningen erbij in Earnewâld is veel te weinig”, zei NicoTilstra, bestuurslid van Dorpsbelang Earnewâld, gisteren tijdens de raadsvergadering over de woningbouwplannen van Tytsjerksteradiel. ,,De behoefte naar woningen in het dorp is groot en we zouden dan ook graag perspectief op meer willen hebben.” Hij pleitte er onder meer voor om ruimte te maken voor het omvormen van bedrijfsgebouwen naar woningen.

Ook dorpsbelang Noardburgum uitte tijdens het open podium van de gemeenteraad zijn onvrede over de woningprogrammering van de gemeente. Er is één nieuwe woning toebedeeld aan dit dorp, terwijl er volgens dorpsbelang behoefte is aan 32 nieuwe woningen.
De vereniging baseert dit op een enquête naar de woonbehoeftes in het dorp die projectontwikkelaar TOECK uitvoerde. Hieruit zou blijken dat er vooral behoefte is aan woningen voor jongeren. Samen met TOECK heeft dorpsbelang een plan opgesteld voor woningbouw, maar volgens bestuurslid Oene Sikkema is wethouder Gelbrig Hoekstra ,,compleet aan dit plan voorbijgegaan”.

Dorpsbelang Suwâld vond twee nieuwe woningen te weinig. Volgens voorzitter Bas Uildriks krijgt het dorp zo weinig nieuwe woningen toebedeeld omdat er recentelijk een paar nieuwe woningen zijn bijgebouwd, maar volgens hem is er nog altijd een grote behoefte aan met name levensloopbestendige woningen. ,,De woningmarkt is een grootzwart gat; er is momenteel helemaal geen aanbod op Funda.”

De Warren
Eigenaar Alex Nijboer van manege Horses2Fly gaf gisteren een toelichting op zijn plan voor meer recreatie in De Warren, het zogenoemde project Landgoed De Warren. Er zijn onder meerplannen voor de vestiging van horeca en een zeilschool. Burgerinitiatiefgroep Warren Natuurlijk Groen pleit ervoor om de rust enruimte in het gebied te bewaren en is tegen nieuwbouw in het gebied. Nijboer gaf aan toenadering te hebben gezocht met de groep. Gert van der Meijden van het CDA opperde nog om beide plannen samen te voegen.


De gemeenteraad debatteert volgende week donderdag over dewoningbouwplannen. In maart zal de woningbouwprogrammering definitief worden vastgesteld. De inrichting van De Warren komt later aan bod.

 

(FD12.02.21)

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Vlietzone: zelfbewoningsplicht kan huisjesmelkers tegengaan

15-02-2021

Een nieuw voorstel van de Haagse coalitiepartijen kan voorkomen dat huisjesmelkers panden in de Vlietzone opkopen voor commerciële verhuur.

Op initiatief van de ChristenUnie komen de fracties van de coalitiepartijen met een voorstel dat gemeenten de mogelijkheid biedt om een zelfbewoningsplicht op te leggen. ,,Als een gemeente ziet dat investeerders in een bepaalde buurt de huizen massaal opkopen, hebben ze voortaan de mogelijkheid om deze maatregel in te stellen.
Dat betekent dat een investeerder niet zomaar meer huizen mag opkopen en verhuren. Als je een huis koopt, is deze in principe bedoeld om er zelf in te wonen”, aldus Carla Dik-Faber van de ChristenUnie die het voorstel deze week indiende met VVD, CDA en D66.
Zo’n instrument is goed bruikbaar in bijvoorbeeld de Vlietzone. Waar van de 2900 adressen met enkel een woonbestemming, er 1300 in handen zijn van commerciële verhuurders. ,,Als wij dit instrument daadwerkelijk als gemeente kunnen inzetten op de plek waar wij dat nodig achten, dan is dat positief”, reageert wethouder Hein de Haan.

De Haan pleitte al eerder voor een dergelijke regeling. Hij is daarover ook met ‘Den Haag’ in overleg. ,,Dit is wat ik al een jaar wil. Het kan helpen om het evenwicht in een buurt terug te brengen.”
Hoe lang de zelfbewoningsplicht gaat gelden, meldt de ChristenUnie niet. De Haan hoopt dat het voor een periode van zo’n vijf jaar zal gaan gelden. Dik-Faber was niet bereikbaar voor een toelichting.

 

(LC 11.02.21)

Lees verder

Ook VVD steunt nu SP-motie om sociale huren te bevriezen

11-02-2021

De VVD heeft gisteren opeens voor een motie gestemdom de huren van sociale woningen dit jaar te bevriezen.
Een oproep hiertoe aan het kabinet van de SP, GroenLinks en PvdA kreeg daardoor steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Tot nu toe warende liberalen tegen zo’n voorstel. De koerswijziging valt slecht bij coalitiegenoot CDA.

‘Platter en opportunistischer krijg je het niet’, twittert CDA-Kamerlid Julius Terpstra.‘Tientallen keren stemde de VVD, terecht, tegen huurbevriezing. Maatwerk is de oplossing voor huurders in de knel. We moeten juist meer bouwen! Nu een maand voor de verkiezingen stemt de VVD plots voor huurbevriezing’.
SP-Tweede kamerlid Sandra Beckerman had de motie ingediend tijdens een debat over de beperking van de huurstijging in de private sector, een initiatief van de PvdA dat eveneens is aangenomen. Beckerman verwees naar een stemwijzer die premier Mark Rutte had ingevuld, waarin hij als VVD-lijsttrekker aangaf dat hij ervoor is dat de huren de komende vier jaar niet omhoog gaan.

De SP wees erop dat onder tien jaar Rutte de huren met 35 procent zijn gestegen.Huurders van corporatiewoningen kregen in 2020 nog een huurstijging van gemiddeld 2,7 procent. Het liefst wil de partij een huurverlaging. Ook andere linkse partijen zitten op die lijn.

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis is verbaasd over de ophef.Hij wijst erop dat de motie in lijn is met het verkiezingsprogramma.

 

(LC 10.02.21)

Lees verder

Wie moet de sneeuw opruimen?

09-02-2021

Moet de woningcorporatie de parkeerplaatsen, waarvoor iedere huurder vijftien euro per maand betaalt, ijs- en sneeuwvrij maken? En de tegelpaden in de gemeenschappelijke tuin? Volgens de verhuurder moeten de huurders dat doen en niet bijvoorbeeld de huismeester. Klopt dat?

 

Antwoord

Verhuurders hoeven de parkeerplaatsen en de tegelpaden niet ijs- en sneeuwvrij te maken, tenzij dat met de huurders (schriftelijk) is afgesproken, al dan niet tegen betaling. Natuurlijk mag de verhuurder u wel helpen, door bijvoorbeeld een schuiver of strooizout ter beschikking te stellen.

 

Huismeester

Het ijs- en sneeuwvrij maken van parkeerplaatsen, tegelpaden en andere gemeenschappelijke ruimtes, zoals galerijen, kan deel uitmaken van het takenpakket van de huismeester. Is dat het geval, dan dient hij dit uiteraard te doen. U betaalt daarvoor dan tenslotte servicekosten. Het is dus zaak om na te gaan of deze taak tot de werkzaamheden van de huismeester behoort.

 

Hulp

Als de tegelpaden tevens de toegang tot het woningcomplex zijn ligt het des te meer voor de hand dat de verhuurder u te hulp komt, zeker als de bewoners gemiddeld van hoge leeftijd zijn.

 

 

(bron: Woonbond.nl)

Lees verder

Woningcorporaties schieten Vestia te hulp: ‘Volkshuisvesting staat voorop’

09-02-2021

Woningcorporaties hebben in grote meerderheid vandaag besloten dat zij een financiële bijdrage willen leveren om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Solidariteit met huurders van Vestia gaf daarbij de doorslag. Corporatiebestuurders stemden daarover tijdens het congres van branchevereniging Aedes. In het voorstel is ook medewerking opgenomen van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw.
 

De Friese huurdersverenigingen stemden eerder tegen.

Huurders zijn tegen nog meer steun aan Vestia
‘Geld beter besteden aan verduurzamen Friese huizen’


De Friese huurdersorganisaties willen niet dat de wooncorporaties geld geven aan Vestia. Deze grote woningcorporatie zit met enorme schulden en rentelasten in de nasleep van dederivatenaffaire van tien jaar geleden.
Toen werd Vestia gered door steun van andere corporaties. Nu steltbranchevereniging Aedes samen met Vestia voor om de corporatie op tesplitsen in drie kleinere corporaties. Daarnaast zouden alle anderecorporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan eenmiljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen.

Fel gekant
Volgens Andrea Evenhuis van Huurdersplatform Nieuw Elan zijn alle Friese belangenverenigingen van huurders fel gekant tegen weer een keer geld storten in Vestia. ,,Waarom moeten weer de woningcorporaties bijspringen? De overheid heeft inmiddels al een potje van 400 miljoen uit de verhuurdersvereffening die de corporaties bijeen hebben gebracht.Laat ze dat potje maar aanspreken.”
Volgens haar hebben de Friese woningcorporaties het geld hard nodig om de eigen huizen goed te onderhouden en te verduurzamen. ,,Niet elke corporatie is even rijk. In Leeuwarden lopen de huren ondertussen tegen de maximale grens. En de inkomens in Fryslân zijn over het algemeen lager dan in de Randstad.”

Zes Friese huurdersverenigingen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de woonbond, de gemeenten en de Friese woningcorporaties met het verzoek niet bij te dragen aan de schuldsanering van Vestia. Evenhuis:,,Er zijn helemaal geen garanties dat het niet weer mis gaat.”
Of de corporaties in de problemen komen als Vestia failliet gaat, is volgens haar de vraag. ,,Er zijn meerdere scenario’s. Als Vestia omvalt kan het woningbezit verkocht worden met deels een leningportefeuille. Een andere optie is het aflossen van de schulden en die lasten verdelen over de andere corporaties. Maar dan zal hopelijk wel de overheid ook met steun over de brug komen.”

Jeannette Dekker, directeur van Thús Wonen, weet nog niet welk standpunt haar corporatie gaat innemen. ,,We zijn er in de organisatie nog over in gesprek. Het is een hele complexe zaak met voors en tegens. Begin volgende week is er meer duidelijkheid.”
WoonFriesland is in ieder geval niet voor het voorstel van Aedes, zegtvoorlichter Anne Marieke Voortman. ,,Wij zijn niet voor de claim van Aedes op onze middelen. Heel Fryslân wordt dan aangeslagen voor 40 miljoen euro over veertig jaar. Wij bezitten ongeveer een kwart van de Friese huurwoningen. Dat betekent dat we 10 miljoen moeten bijdragen,uitgesmeerd over 40 jaar. Dat zijn dus hogere lasten voor onze huurders.”
Wooncorporatie Elkien brengt haar standpunt over deze kwestievolgende week dinsdag naar buiten. Op die dag is ook een extra verenigingscongres van Aedes waar de woningcorporaties een besluit nemen over het reddingsplan van Vestia.

(FD 06.02.21)

 

Lees verder

Strijd op de woningmarkt

08-02-2021

In aanloop naar het lijsttrekkersdebat op 8 februari vertellen Friezen over hunverwachtingen van de politiek. Welke problemen moeten worden opgelost? Welke vragen leven er? Vandaag Kinge Rodenburg(32) en Olivier Copini (32).

Provincies trappen op maandag 8 februari de Tweede Kamerverkiezingenaf met het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

Hoeveel het er precies zijn geweest, weten ze niet. Maar Kinge Rodenburgen haar man Olivier Copini hebben tijdens hun zoektocht naar een  zeker meer dan vijftig huizen bekeken. Ze hebben biedingen gedaan, soms ook boven de vraagprijs. Steeds visten ze achter het net. Kansloos.

Ze wonen al een tijd in een huurappartement in de Leeuwarder Schepenbuurt.Tien jaar geleden, toen Kinge Rodenburg nog studeerde, was dat prima. ,,Moai engrut en in net al te hege hier”, zegt ze.
Tijden veranderen. Olivier trok bij haar in. Ze kregen bijna twee jaar geleden een dochter, Liene. Er is een tweede kind op komst. Het appartement met klein balkon knelt. Elke keer vijf trappen op moeten lopen met straks een baby en een peuter is bovendien allesbehalve ideaal. ,,It wie ús idee net om de bern grut te bringen op inflat.”
Ze willen niets liever dan verhuizen naar een huis met tuin. Waar in de provincie maakt niet eens veel uit, als het maar niet te ver van voorzieningen en familie is.
Maar met een budget van zo’n 2 ton is het voor starters lastig manoeuvreren op de Friese woningmarkt, hebben ze gemerkt. De prijzen blijven stijgen, huizen gaan geregeld weg voor bedragen die ver boven de vraagprijs liggen. Vaak moet op basis van een enkele bezichtiging al een knoop worden doorgehakt. ,,Krijst hast gjin tiid, wylst it sa’n grutte beslissing is”, vertelt Rodenburg, verzuimmanager vanprofessie. ,,Yn 25 minuten moatst alles besjen en ast der troch de achterdoar útgiest, komt de folgjende belangstellende troch de foardoar alwer binnen.”
Laatst zagen ze een huis in Akkrum. ,,In frijsteand krot foar 2 ton. Alles moast ferboud wurde, it dak moast der sels ôf. De makelaar die krekt as wie it in ‘koopje’.Tsja.”

Ze zijn principieel, vertelt Olivier Copini, operateur in een platenperserij. ,,We willen niet bijdragen aan de manie op de huizenmarkt. Stel dat een nieuwe woning overvijf jaar dik onder water komt te staan... Ik heb ook de verantwoordelijkheid voormijn gezin. Maar er komt een dag dat we hier echt niet langer kunnen en willen blijven. Dan moeten we overstag en worden we gedwongen om mee te doen aan een ziek spel.”

Ze willen van de politici graag weten hoe ze de woningproblematiek gaan aanpakken, of en hoe de markt meer kan worden gereguleerd. ,,Ons probleem ishet probleem van heel veel mensen”, zegt Copini.

 

(LC 05.02.21)

Lees verder

Huurdersverenigingen tegen nog meer steun aan Vestia

08-02-2021

Huurders zijn tegen nog meer steun aan Vestia
Geld beter besteden aan verduurzamen Friese huizen

De Friese huurdersorganisaties willen niet dat de wooncorporaties geld geven aan Vestia. Deze grote woningcorporatie zit met enorme schulden en rentelasten in de nasleep van dederivatenaffaire van tien jaar geleden.
Toen werd Vestia gered door steun van andere corporaties. Nu steltbranchevereniging Aedes samen met Vestia voor om de corporatie op tesplitsen in drie kleinere corporaties. Daarnaast zouden alle anderecorporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan eenmiljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen.

Fel gekant
Volgens Andrea Evenhuis van Huurdersplatform Nieuw Elan zijn alle Friese belangenverenigingen van huurders fel gekant tegen weer een keer geld storten in Vestia. ,,Waarom moeten weer de woningcorporaties bijspringen? De overheid heeft inmiddels al een potje van 400 miljoen uit de verhuurdersvereffening die de corporaties bijeen hebben gebracht.Laat ze dat potje maar aanspreken.”
Volgens haar hebben de Friese woningcorporaties het geld hard nodig om de eigen huizen goed te onderhouden en te verduurzamen. ,,Niet elke corporatie is even rijk. In Leeuwarden lopen de huren ondertussen tegen de maximale grens. En de inkomens in Fryslân zijn over het algemeen lager dan in de Randstad.”

Zes Friese huurdersverenigingen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de woonbond, de gemeenten en de Friese woningcorporaties met het verzoek niet bij te dragen aan de schuldsanering van Vestia. Evenhuis:,,Er zijn helemaal geen garanties dat het niet weer mis gaat.”
Of de corporaties in de problemen komen als Vestia failliet gaat, is volgens haar de vraag. ,,Er zijn meerdere scenario’s. Als Vestia omvalt kan het woningbezit verkocht worden met deels een leningportefeuille. Een andere optie is het aflossen van de schulden en die lasten verdelen over de andere corporaties. Maar dan zal hopelijk wel de overheid ook met steun over de brug komen.”

Jeannette Dekker, directeur van Thús Wonen, weet nog niet welk standpunt haar corporatie gaat innemen. ,,We zijn er in de organisatie nog over in gesprek. Het is een hele complexe zaak met voors en tegens. Begin volgende week is er meer duidelijkheid.”
WoonFriesland is in ieder geval niet voor het voorstel van Aedes, zegtvoorlichter Anne Marieke Voortman. ,,Wij zijn niet voor de claim van Aedes op onze middelen. Heel Fryslân wordt dan aangeslagen voor 40 miljoen euro over veertig jaar. Wij bezitten ongeveer een kwart van de Friese huurwoningen. Dat betekent dat we 10 miljoen moeten bijdragen,uitgesmeerd over 40 jaar. Dat zijn dus hogere lasten voor onze huurders.”
Wooncorporatie Elkien brengt haar standpunt over deze kwestievolgende week dinsdag naar buiten. Op die dag is ook een extra verenigingscongres van Aedes waar de woningcorporaties een besluit nemen over het reddingsplan van Vestia.

(FD 06.02.21)

Lees verder

Fikse korting rijksgeld dreigt voor veel Friese gemeenten

04-02-2021

Veel Friese gemeenten dreigen vanaf 2023 flink te worden gekort op hun budget. Dat is het gevolg van een herijking van het Gemeentefonds.

De boodschap van het kabinet komt hard aan, zegt Leo Pieter Stoel, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). ,,De getallen geven reden tot zorg. Gemeenten die al in zwaar weer zitten, gaan er op achteruit. Toen ik het hoorde dacht ik: dit kan niet waar zijn.”

Tien gemeenten moeten inleveren. De Waddeneilanden, Harlingen, Súdwest- Fryslân, De Fryske Marren en Weststellingwerf krijgen per inwoner meer geld. Leeuwarden heeft vanaf 2023 per inwoner 40 euro minder te besteden, in Smallingerland is er sprake van een min van 52 euro. Achtkarspelen levert het meeste in: min 83. Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten.

,,Een herverdeling gaat altijd gepaard met plussen voor de een en minnen voor de ander”, zegt Stoel. ,,Maar in dit geval pakt het voor de Friese gemeenten wel heel negatief uit. Er zal hiervoor op de een of andere manier een oplossing moeten worden gevonden. Structureel, bedoel ik dan. Want met deze herverdeling zullen we een langere periode te maken hebben.”
In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dat er ,,in het bijzonder in Friesland en Groningen gemeenten zijn met forse nadelige effecten”. Volgens haar overwegen de fondsbeheerders voor hen een ,,uitzondering in te richten”.

Ook gedeputeerde Sander de Rouwe is teleurgesteld. ,,Als dit ontwerp waarheid wordt, worden noordelijke gemeenten onevenredig hard getroffen. Juist de gemeenten met minder verdienvermogen en een kwetsbare sociaaleconomische structuur worden hard geraakt. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.”

 

(LC 03.02.21)

Lees verder

Noordelijke corporaties willen minister van wonen

04-02-2021

Een speciale minister van wonen en leefbaarheid moet voorkomen dat in de noordelijke sociale woningbouw een tijdbom afgaat. In een oproep aan de politiek vragen veertig woningcorporaties uit Noord- en Oost-Nederland om een speciale minister.

 

Lees verder

Woonbond.nl Kamer stemt over beloftes huurbevriezing in kieswijzer

04-02-2021

Het Algemeen Dagblad publiceerde gisteren een kieswijzer waarin onder meer de VVD en D66 aangeven vóór het voor vier jaar bevriezen van de huren te zijn. Opmerkelijk, want dit is niet in lijn met de plannen uit hun verkiezingsprogramma’s.

 

SP-Kamerlid Beckerman wijst VVD-Kamerlid Koerhuis op VVD-standpunt in Kieswijzer bij indienen motie tot huurbevriezing.

Het afgelopen jaar lag minister Ollongren (D66) nog op ramkoers met de Eerste Kamer over huurbevriezing. De Eerste kamer riep meermaals op tot huurbevriezing, maar Ollongren ging hier niet in mee. Nu D66 en VVD in de stemwijzer aangeven het eens te zijn met de stelling dat huren niet moeten stijgen heeft SP-Kamerlid Sandra Beckerman een motie ingediend tot huurbevriezing. De Kamer zal hier volgende week dinsdag over stemmen.

 

Huurstijgingen

In het verkiezingsprogramma spreekt D66 over een 'beperkte huurstijging'. Dat is iets anders dan een huurbevriezing. Bovendien kunnen middeninkomens met een inkomen boven de inkomensgrens voor sociale huur als het aan D66 ligt op forse huurverhogingen rekenen. Ook de VVD zegt voor huurbevriezing te zijn. Maar onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen juist fors. In het verkiezingsprogramma laat de partij huurverhogingen ook ongemoeid, al heeft de VVD het wel over verlagen van de maximale huur bij woningcorporaties, voor huurders met een laag inkomen. Huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning moeten volgens de VVD in twee jaar hun woning uit. Tegelijkertijd wil de VVD de huurprijsbescherming bij particuliere verhuurders opheffen. Dat betekent dat mensen die van een belegger huren (waaronder veel lage inkomens!) fors hogere huurprijzen gaan betalen.

 

Opmerkelijk

Dat partijen een stelling als ‘de huren moeten vier jaar lang niet stijgen’ gebruiken om aan te tonen wat ze willen doen om de betaalbaarheid van huren te verbeteren is logisch. Dat partijen die zeggen het ‘eens’ te zijn met de stelling tegelijkertijd plannen hebben voor (forse) huurverhogingen is wel opmerkelijk. 

 

Huren stegen onder kabinetten Rutte fors

Uit onderzoek van de Woonbond bleek eerder al dat de huren onder drie kabinetten Rutte met 35% zijn gestegen. Het NIBUD becijferde in 2019 dat zo’n 800.000 hurende huishoudens niet rond kunnen komen. Het is dus terecht dat betaalbare huurprijzen een belangrijk thema zijn deze verkiezingen.

Lees verder

BURGUM | Doel: zonnepanelen op alle daken Tytsjerksteradiel

04-02-2021

Tytsjerksteradiel wil dat er zonnepanelen komen op allegeschikte daken van woningen, bedrijven en instellingen. Over drie jaar zouden al op minimaal 30 procent van de woningen panelen moeten liggen. Om dit voor elkaar te krijgen, organiseert de gemeente zogeheten Sinnetafels. Per dorp wordt met inwoners, energiecoöperaties en landschapsarchitecten bekeken welke daken en erven ervoor in aanmerking komen.

Het is een van de onderdelen van de duurzaamheidsagenda die het college aan de raad voorlegt. Tytsjerksteradiel wil een voorloper zijn op dit gebied. Het doel is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit houdt in dat alle benodigde energie in degemeente zelf wordt opgewekt. Daarom is het streven om voor 2040 op alle geschikte daken in Tytsjerksteradiel zonnepanelen te hebben.

Het Energieloket en de energiecoöperaties helpen woningbezitters bij het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt maximaal ingezet op het benutten van daken, om het landschap zo min mogelijk te hoeven bebouwen met windturbines en zonneparken. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om parkeerterreinen te overkappen, zodat er extra vierkante meters dakruimte ontstaan.

 

(LC 04.02.21)

Lees verder

JOURE | Coaches hielpen tien huishoudens

03-02-2021

De Fryske Marren leidt opnieuw energiecoaches op, vrijwilligers die inwoners adviseren over energiebesparende maatregelen. De energiecoaches hielpen het afgelopen jaar tien huishoudens met een krappe beurs door ze tips te geven waarmee zij geld konden besparen. De gemeente gaat door met die aanpak.

 

(fd 02.02.21)

Lees verder

210202 Woonbond.nl Problemen Vestiahuurders lijken eindelijk te worden opgelost

02-02-2021

Woningcorporaties besluiten op 9 februari over het plan van corporatiekoepel Aedes en Vestia om de financiële problemen bij Vestia op te lossen. In totaal gaat het plan corporaties, en daarmee hun huurders, 40 jaar lang 28 miljoen euro per jaar kosten. Dat is een euro per huurder per maand.

 

Opknippen corporatie en afnemen leningen

Het plan van Aedes en Vestia moet de financiële problemen bij de corporatie voor eens en altijd oplossen. Naast het opknippen van Vestia in drie corporaties, gaan collega-corporaties de dure leningen waar Vestia sinds het derivatendebacle aan vast zit, ruilen voor hun eigen marktconforme en daarom goedkopere leningen.

 

Problemen veel te lang geduurd

De Woonbond vindt dat Vestia en met name de huurders van Vestia al veel te lang in de problemen zitten. Het is onbegrijpelijk dat het Rijk niet heeft bijgedragen aan de oplossing, maar de situatie juist erger heeft gemaakt met de verhuurderheffing. Deze in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur werd ook bij het noodlijdende Vestia al die jaren gewoon opgelegd. Jaarlijks brengen de Vestiahuurders naast de hoge rentelasten ook nog eens 43 miljoen euro aan deze heffing op. Ze wonen in de slechtste woningen en betalen daar de hoogste prijs voor.

 

Kabinet moet over de brug komen

Op de Kaderdag van de Woonbond kon  de oplossing op bijval rekenen, maar was er ook veel kritiek op het landelijke beleid waarmee de problemen voor Vestia alleen maar groter werden. ‘Je kunt kennelijk beter problemen bij een vliegtuigmaatschappij hebben, dan in de sociale huisvesting,’ aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘We hebben een enorme wooncrisis in Nederland. Toch worden zelfs bij een noodlijdende corporatie de financiële duimschroeven jaarlijks aangedraaid. Dat is onbegrijpelijk. De belastingdruk bij corporaties moet omlaag. Laat het kabinet eindelijk ook eens over de brug komen. Nu zijn het opnieuw sociale huurders zelf die de lasten dragen. Bovenop de verhuurderheffing.'

 

Behoud woningen voor sociale sector

Het opknippen van Vestia in drie corporaties vindt de Woonbond een goede zaak. Maar bij de verkoop van woningen plaatst de huurdersorganisatie grote vraagtekens. Het kan en mag de bedoeling niet zijn om woningen uit de sociale sector over te brengen naar de vrije sector op de commerciële markt. Winkels: ‘Zorg dat die woningen voor de sociale sector behouden blijven.’

 

De Woonbond vindt dat de huurders van Vestia geholpen moeten worden. Het is een schande dat het Rijk ze in de steek heeft gelaten. Het plan dat nu ontwikkeld is, ademt solidariteit binnen de sector. Solidariteit die corporatiehuurders in het hele land zullen opbrengen. Winkels: ‘Je zou zeggen dat het kabinet nu niet langer achter kan blijven.’

Lees verder

LEEUWARDEN | Giftenbeleid bijstand nader bekeken

29-01-2021

Leeuwarden vorderde sinds 2015 6905 keer giften aan bijstandsontvangers terug

De Leeuwarder gemeenteraad gaat binnenkort de effecten van de Participatiewet nader bespreken. De wet, die onder meer regelt hoe er omgegaan wordt met giften aan bijstandontvangers, raakte onlangs in opspraak vanwege berichten over het terugvorderen van boodschappengeld, onder meer in Heerenveen. Naar aanleiding van deze ophef hield de raad van Leeuwarden gisteren een interpellatiedebat, om helder te krijgen hoe de gemeente Leeuwarden met dit soort zaken omgaat. GroenLinks en Gemeentebelangen hadden het aangevraagd.,,We gaan hier binnenkort al over vergaderen, maar omdat er nu veel vragen leven willen we op korte termijn antwoord”, lichtte indiener Petra Vlutters toe. ,,Mensen vragen zich bijvoorbeeld af hoe het zit met de bril die ze van hun ouders kregen.”

Wethouder Friso Douwstra gaf aan dat sinds de invoering van de wet in2015, 6905 keer giften zijn teruggevorderd van mensen met een bijstandsuitkering. ,,Voor zover we kunnen nagaan hebben we niet gekort op boodschappen.” Hij kon niet aangeven om wat voor giften het dan wel ging. ,,Dan moeten we al die dossiers apart bekijken.”

Elke gemeente mag zelf het maximum bedrag bepalen dat iemand in de bijstand per jaar aan giften mag ontvangen. In Súdwest-Fryslan is dit volgens Vlutters 2196 euro. In Leeuwarden is dit bedrag vastgesteld op vijfhonderd euro, vertelde Douwstra.
,,Wij willen graag nog eens naar dit bedrag kijken”, zei Lydia van Santen van de PvdA. Tonko Jansen van D66 wilde weten hoe het zit met giften voor opleidingskosten. Deze zaken komen binnenkort aan de orde wanneer de raad de Participatiewet in bredere zin bespreekt. Het is nog niet bekend wanneer deze vergadering op de agenda komt.

In december zaten er in Leeuwarden zo’n 5700 mensen in de bijstand.

(fd 28.01.21)

Lees verder

Corporatie machteloos tegen scheefhuren

29-01-2021

Ruim duizend Nederlanders huren een huis van een woningcorporatie en zijn tegelijkertijd eigenaar van één of meerdere huizen of appartementen. Zo zijn er in Groningen achttien huurders van corporaties die in totaal vijftig woningen bezitten. In de gemeente Súdwest- Fryslân is er zelfs een huurder die 59 koophuizen heeft. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad en het Kadaster.

De meeste van de 2,4 miljoenen huizen van corporaties in ons land worden verhuurd aan mensen met een smalle beurs. Die betalen meestal maximaal 752 euro per maand. Een klein aantal huurwoningen wordt voor hogere prijzen verhuurd, tot 1100 euro. Het tekort aan huurhuizen is enorm. In sommige steden staan mensen tien jaar op de wachtlijst voor ze in aanmerking komen voor een betaalbaar huurhuis.

Marcel Trip van de landelijke Woonbond vindt scheefhuren verwerpelijk. ,,Het is niet de bedoeling dat mensen met een flink inkomen of vermogen beslag leggenop sociale huurwoningen. Ik snap de ophef, maar het is een kleine groep en een gering aantal huizen op het totale aantal. De werkelijke problemen in de sociale volkshuisvesting komen doordat de afgelopen vijf jaar meer dan honderdduizend sociale huurhuizen zijn verdwenen: verkocht, overgegaan naar de vrije markt of afgebroken. Het afbouwen van de sociale sector is al tien jaar kabinetsbeleid. We moeten focussen op huizen bijbouwen om hier iets aan te kunnen doen’’, zegt Trip.

 

(lc 28.01.21)

Lees verder

Vandaag telefonisch niet bereikbaar!

28-01-2021

!!MEDEDELING: vandaag zijn wij helaas telefonisch niet bereikbaar (vanwege werkzaamheden waarbij de stroom afgesloten moet worden).

U kunt de Hulpdienst wel bereiken via email: hulpdienst@debewonersraad.nl
of via de chat op: www.debewonersraad.nl

Morgen zijn we weer telefonisch bereikbaar op 058 - 216 5457.

Excuses voor dit eventuele ongemak.

Lees verder

HEERENVEEN | Een eigen wooncomplex

28-01-2021

Tiny Oosterman en Theo Horsten hebben samen een kleinschalig woonplan bedacht voor de wijk Skoatterwâld. Het complex moet nog gebouwd worden.

,,Alle thema’s van deze tijd komen er samen.’’ Tiny Oosterman somt ze soepeltjes op, de nieuwerwetse thema’s waar politici graag mee schermen bij nieuwe bouwprojecten: ,,Burgerinitiatief, anders bouwen, eigen regie, kleiner wonen, saamhorigheid, duurzaamheid en de bestrijding van eenzaamheid. Voor al deze punten hebben wij aandacht.’’ Theo Horsten, haar man, knikt en gaat verder: ,,Ons woonplan telt acht woningen. Wij willen dat de bewoners straks iets voor elkaar betekenen. ‘Wonen met aandacht voor elkaar’ is dan ook onze slogan.’’

Thuis, in hun ruime woning in de Heerenveense wijk De Heide, lichten de twee hun plannen toe. Op tafel liggen kaarten, schetsen en plattegronden. Oosterman: ,,Ik heb vroeger wel eens gekeken naar het idee van communes, maar daar móet je van alles. Daar hou ik niet zo van. In onze huidige wijk is echter geen sociale samenhang. Geen behoefte aan, denk ik. Er is geen dorpshuis of wijkcentrum en
geen jeu-de-boulesbaan of iets dergelijks. Wij kennen hier bijna niemand. Het is een mooie, ruime wijk, maar wij missen die samenhang.’’
Het zette het echtpaar aan het denken. ,,Wij hebben elkaar zes jaar geleden ontmoet enkomen allebei niet uit Friesland’’, zegt Horsten, die hiervoor in Assen woonde en in een appartement elders in Heerenveen. ,,In mijn leven heb ik al twintig adressen gehad, schat ik. Ik heb niet zoveel hechting met een bepaalde omgeving. Maar als ik ergens woon, wil ik wel graag contact met de buurt.’’

Daarnaast hebben de twee privé het nodige meegemaakt. Ze zijn gewend aan verandering. ,,Theo is gescheiden, ik ben weduwe’’, zegt Oosterman, die eerder in de Kop van Noord-Holland woonde. ,,Wij hebben ervaring met veranderende omstandigheden – ook wat betreft werk -–en met bijvoorbeeld ziekte. Wellicht sta je dan wat meer open voor een woonplan als dit. Dat zien wij in ieder geval ook bij de andere geïnteresseerden. De meesten zijn behoorlijk flexibel.’’

‘Niet heel gewoon’
Dat moet ook wel, vervolgt zij. Want het plan dat de twee hebben uitgedokterd op een lap grond van 2000 vierkante meter in het zuidelijke deel van de wijk Skoatterwâld, aan de andere kant van Heerenveen, is ,,niet heel gewoon’’. Hun initiatief heeft de naam Hofje Heerenveen gekregen, maar wordt ook wel ’t Paviljoen genoemd. De gemeente is enthousiast en zes van de acht woningen zijn al vergeven. De
toekomstige bewoners komen uit Friesland, maar ook uit Rotterdam, Amsterdam en Katwijk. Zij kenden elkaar nog niet.

De twee pakken de plattegronden en brochures er weer bij. Het wooncomplex wordt ovaalvormig en krijgt een gezamenlijke binnentuin. De appartementen (300.000 euro vrij op naam) hebben een woonoppervlak van 85 vierkante meter, zijn gelijkvloers, liggen aan het water en hebben ruime terrassen. Vooraan op het perceel staat een klein parkeerterrein ingetekend. Het complex herbergt ook een  gemeenschappelijke ruimte, waar de bewoners en hun bezoek kunnen biljarten of aan yoga kunnen doen.
Oosterman en Horsten bedachten ’t Paviljoen helemaal zelf en vonden later een architect, bouwer en installateur. Bij de start van hun project, twee jaar geleden, wisten ze heel goed wat ze wilden. ,,Wij willen iets voor anderen betekenen. Een plek bieden om elkaar te ontmoeten’’, zegt Oosterman. ,,We hopen op leuk contact. Dat komt wel goed. Ook met andere mensen in de buurt, iets verder weg,
hebben we al gesproken. Die komen koffiedrinken. Heel leuk!’’

Dertigers ook welkom
Horsten is duidelijk: iedereen is welkom. ,,Het ligt misschien voor de hand dat er wat oudere mensen komen wonen, die hun eigen huis met overwaarde hebben verkocht. Voorlopig is de jongste bewoner 56 en de oudste 80. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als er straks dertigers of veertigers bij komen.’’ Van het opgeven van je privacy is echt geen sprake, benadrukt hij. ,,Tegelijkertijd weet je wel: ik
woon hier niet alleen.’’

Het echtpaar, dat van wandelen en fietsen houdt, vindt het mooi om anders te denken. Om te vernieuwen. ,,Er ligt een levensvisie aan ten grondslag, zo zie ik dat’’, zegt Oosterman. ,,Wij lopen allebei het liefst náást de paden’’, gaat haar man verder. Oosterman lacht en vult aan: ,,Dat klopt, wij lopen het liefst onverhard.’’

Nog een week of vier en al het papier- en vergunningswerk is rond. Daarna kan langzaamaan de bouw beginnen. Horsten en Oosterman denken over een jaar in ’t Paviljoen te wonen. De woorden ‘vervolg’ en ‘concept’ zijn al gevallen. ,,De gemeente is zeer gemotiveerd’’, weet Horsten. ,,Er is al geopperd om ons woonplan ook in andere dorpen uit te voeren. Dan wordt onze stichting dus eigenlijk een concept. Heel mooi dat iedereen dit zo leuk vindt. Maar als het eenmaal een pad is, dan geven wij de regie graag aan iemand over. Dan kunnen
wij weer een ander pad bewandelen.’’

 

(LC 27.01.21)

Lees verder
content image