Nieuws

SCHIERMONNIKOOG | Onderhoudsbeurt voor 55 woningen

13-11-2019

Woningcorporatie WoonFriesland trekt 2 miljoen euro uit voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van huurhuizen op Schiermonnikoog. Het gaat om een totaal van 55 huizen in 15 verschillende straten. Er komen onder andere zonnepanelen op de daken. Ook worden waar nodig keukens, badkamers en toiletten vervangen, ramen vervangen en meterkasten en rookmelders vervangen of aangebracht. De werkzaamheden moeten april 2020 afgerond zijn.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Betaalbare huizen en groen op Cambuur’

13-11-2019

Wat komt er straks op de plek van het oude Cambuurstadion? Zet er bomen en betaalbare huizen neer, klinkt in de wijk. Ook kinderspeelruimte is welkom.
 
Dit bleek gisteren tijdens een wandeling door de woonstraten rond het stadion. Voor de gemeente was dit de aftrap om ideeën van buurtbewoners te verzamelen. Zij mogen hun fantasie de komende tijd loslaten op het Cambuurplein, het stadion en de oude voetbalvelden van VV Leeuwarden tot aan de Archipelweg. Cambuur verhuist in 2021 naar het WTC-gebied, waarna het oude onderkomen
wordt gesloopt. Eigenaar is ontwikkelaar Leyten, die samen met de gemeente zoekt naar een nieuwe invulling. ,,Dat gaan we anders doen dan met het Oosterparkstadion in Groningen’’, zegt PvdA-wethouder Hein de Haan.

Nadat FC Groningen de volkswijk verliet, herinnerde daar bijna niets meer aan die club. In Leeuwarden moet ‘het Cambuurgevoel’ op de een of andere manier wel bewaard blijven. Organisatie Cambuur Verbindt hecht hier ook waarde aan en belooft om in de toekomst door te gaan met projecten in de wijk.

,,Er moet in ieder geval iets komen voor de kinderen, een voetbalveldje bijvoorbeeld’’, zegt Collin Yeoman. Hij woont aan het Vliet en is beheerder van netwerkcentrum De Klomp. Dit voormalige clubgebouw van VV Leeuwarden is tegenwoordig in gebruik bij Amaryllis en krijgt er veel buurtbewoners over de vloer voor hulp en verschillende activiteiten.
Op de plek van het stadion komen vrijwel zeker ook woningen, maar wat voor soort? ,,Er is grote behoefte aan betaalbare huizen’’, zegt Elizabeth Boonstra, die vanuit het Netwerkcentrum veel met buurtbewoners praat en werkt. ,,Er zijn hier mensen die bij de corporaties geen huis meer kunnen krijgen.’’

Zij zitten bijvoorbeeld in de schulden en hebben hun huur te lang niet meer betaald. Na uitzetting door een corporatie kunnen ze vaak alleen nog terecht bij particuliere verhuurders, waar ze hoge huren moeten betalen. Andere buurtbewoners wijzen hier ook op. Een huis met lage huur vinden is bijzonder moeilijk.

De wijkwandeling maakt grote tegenstellingen duidelijk in de straten: er staan nagelnieuwe woningen van corporatie Elkien, maar ook veel verwaarloosde woningen, deels van particuliere verhuurders. Hoe dan ook bezit de buurt een zekere charme, dankzij de kronkelende straatjes en steegjes, zegt Leo Stam, die actief is voor het wijkblad van Oud-Oost. ,,Ik hoop niet dat er straks hoogbouw komt op de plek van het stadion. Dat past hier niet goed, vind ik.’’ Veel mensen uit de buurt pleiten voor bomenaanplant, volkstuintjes en ander groen, want parkjes zijn hier nu schaars.

De ideeënvorming gaat de komende tijd verder. De gemeente laat op basis hiervan plannen en tekeningen maken. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit. Een meevaller is dat de opbrengst van de gemeentelijke gronden in de nieuwe plannen kan worden gestoken, zegt wethouder De Haan. De sportvelden zijn al snel 3 tot 4 miljoen euro waard. Dit bedrag komt beschikbaar om het gebied op te knappen, inclusief het Cambuurplein.

Lees verder

Vervang loden waterleidingen in huizen

13-11-2019

Volgens de Gezondheidsraad worden duizenden jonge kinderen en zwangeren blootgesteld aan hoge concentraties lood in het drinkwater.
Het advies is oude loden waterleidingen te vervangen.

Over het algemeen is het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater laag: rond een micorgram per liter. In huizen met loden leidingen zijn
deze concentraties veel hoger, tot rond de 35 microgram per liter. De Commissie signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad schat dat er nog 100.000 tot 200.000 huizen zijn met loden leidingen. Dat betekent, aldus de raad, dat zo’n 230.000 tot 460.000 bewoners worden blootgesteld aan lood dat in het drinkwater komt.

Hogere concentraties lood zijn bij inname schadelijk voor de gezondheid. Met name zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen zijn kwetsbaar. Hersenen die sterk in ontwikkeling zijn, zijn het gevoeligst voor loodinname: hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder, schrijft de Gezondheidsraad, die zich baseert op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volwassenen lopen daarnaast een groter risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.

Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn verplicht om de kraanwaterkwaliteit aan het tappunt bij de consument te monitoren. Uit
deze monitoring blijkt dat de loodconcentratie in kraanwater de laatste decennia is afgenomen. In 2004 werd de concentratie van tien microgram per liter in 3,8 procent van de kraanwatermonsters overschreden, in 2016 was dat percentage gedaald tot 1,1 procent.
De afname schrijft de raad toe aan het beleid van drinkwaterbedrijven om de loden dienst- of aansluitleidingen (buiten de woning) te vervangen. Op ‘enkele honderden’ moeilijk bereikbare locaties zijn nu nog loden buitenleidingen aanwezig. 


Saneren
De Gezondheidsraad adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de loden drinkwaterleidingen in oude huizen te saneren.
In afwachting van de sanering beveelt de raad bewoners van oude huizen aan flessenwater te gebruiken voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen. In huizen met nieuwe leidingen doen bewoners er goed aan om de eerste maanden de kraan voor gebruik goed door te spoelen, want ook in deze leidingen komt gedurende korte tijd na ingebruikname lood vrij.

De raad adviseert voorts om te investeren in bewustwording. Daarbij verwijst ze naar onderzoeksprojecten van drinkwaterbedrijven, waarbij burgers een centrale rol spelen in bemonstering en onderzoek van drinkwater. Dat kan leiden tot meer bewustwording bij burgers, schrijft de raad. ‘Zo gaf ongeveer de helft van de deelnemers waarbij lood in kraanwater is aangetroffen aan, dat zij het waarschijnlijk achten dat zij binnen een jaar de loden leidingen laten vervangen.’ Daarom adviseert de raad drinkwaterbedrijven en gemeenten te
faciliteren om een aanbod te doen aan bijvoorbeeld starters, kinderdagverblijven en scholen in oude wijken (van voor 1960) om het
loodgehalte in kraanwater te meten. ‘Blijkt dit hoog, dan worden ze extra gemotiveerd om de leidingen te (laten) vervangen en kunnen ze in
afwachting daarvan gedragsadviezen volgen.’

De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in de Europese discussie over de Drinkwaterrichtlijn te
bepleiten dat de huidige drinkwaternorm wordt verlaagd van tien naar vijf microgram per liter. ‘Deze waarde is in Nederland dan te hanteren als actiewaarde in meetprogramma’s om loden leidingen actief op te sporen.’


Dit is een publicatie uit H2O , een vakblad van KNW Waternetwerk

Lees verder

SNEEK | verbetering 81 woningen

12-11-2019

In opdracht van woningcorporatie Accolade verduurzaamt Talen Vastgoedonderhoud de gevels van 81 woningen aan de Frittemaleane in
Sneek. De oude isolatie wordt vervangen door nieuwe, met een hogere isolatiewaarde, die ook het geluid beter dempt. Daarnaast worden het
voegwerk en de bekleding van de balkons aangepakt. Ook het schilderwerk van de woningen krijgt een opfrisbeurt. De totale investering bedraagt 776.000 euro. Het werk is eind april 2020 klaar.

Lees verder

Grote verschillen in Fryslân voor beloning mantelzorg

07-11-2019

Volgens onderzoek van belangenorganisatie MantelzorgNL is op veel websites van Friese gemeenten moeilijk te vinden hoe zij
mantelzorgers belonen. In de gemeenten Waadhoeke, Opsterland, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Vlieland en Schiermonnikoog is de
informatie onvindbaar, niet concreet of werkt de waardering via een ingewikkelde procedure.

Volgens MantelzorgNL is het mogelijk dat de waardering in sommige van die gemeenten is afgeschaft, zonder dat dat online te vinden is. In de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland zijn de beloningen afgeschaft. Andere Friese gemeenten maken wel duidelijk hoe zij mantelzorgers belonen. Bijvoorbeeld met een geldbedrag (Harlingen: 100 euro, Fryske Marren: 150 euro) of een cadeaukaart (Ameland: 75 euro, Terschelling: 25 euro, Ooststellingwerf: 50 euro). In de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Weststellingwerf is een beloning met onbekende waarde.

 

Lees verder

Miljardeninvestering nodig voor woningaanpassing ouderen

07-11-2019

Verreweg het grootste deel van alle ouderen (90 tot 95 procent) woont zelfstandig thuis. Maar veel van hun woningen zijn niet levensloopbestendig en liggen ver van voorzieningen, zoals een bushalte, supermarkt en huisarts. Er zijn vele miljarden euro’s nodig om hun woonsituatie te verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek naar langer thuis wonen door ouderen, van ouderenorganisatie ANBO en koepel van zorgorganisaties ACTIZ.

In 2040  3,8 miljoen ouderen
Op dit moment zijn er in Nederland bijna 2,8 miljoen ouderen (65-plussers), van wie 270.000 ouder dan 85 jaar. In twintig jaar tijd zal hun aantal met bijna 40 procent toenemen tot 3,8 miljoen, van wie 578.000 85-plussers. Het aantal alleenstaande ouderen zal groeien van 920.000 nu tot 1,7 miljoen in 2040.


13,5 miljard nodig voor aanpassingen
Met het klimmen der jaren neemt ook het aantal ouderen met mobiliteitsbeperkingen toe: van 630.000 nu tot 1 miljoen over twintig jaar. Aangezien het overgrote deel van de ouderen zelfstandig thuis zal blijven wonen, vergt het volgens ANBO en ACTIZ miljarden aan aanpassingen om mensen goed oud te laten worden. Landelijk kost het 7,5 miljard om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen. En nog eens 6 miljard is nodig om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.


Opgave per gemeente in kaart gebracht
Volgens beide organisaties moeten gemeenten volop aan de slag om nieuwe woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen en te investeren in voorzieningen in wijken. Tegelijk met het landelijke beeld hebben ANBO en ACTIZ de investeringsopgave ook per gemeente(externe link) in kaart gebracht. Dit is handig voor huurdersorganisatie die bezig zijn met het maken van lokale prestatieafspraken over ouderenhuisvesting en zorg.
Eind oktober heeft koepel van woningcorporaties Aedes gepleit voor lokale afspraken over ouderenwoningen met zorg en begeleiding. Deze zijn nu nog afwezig of weinig concreet. Aedes wil een gerichte bijdrage vanuit het ministerie van VWS om innovatie in woonzorgconcepten te bevorderen.


Zware druk op mantelzorgers
Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft onlangs onderzoek gedaan naar langer thuis wonen. Bijna een kwart van alle senioren blijkt daar tegenaan te hikken, zo blijkt uit het onderzoek Langer Thuis. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. De helft van de senioren voelt zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen en ruim veertig procent van de ouderen vindt dat de reguliere zorg taken als koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging en verpleging moet overnemen van mantelzorgers. Dit zou via de zorgverzekering geregeld moeten worden.

Lees verder

‘Miljarden nodig voor huizen ouderen’

05-11-2019

Gemeenten moeten haast maken om genoeg woningen geschikt te krijgen voor ouderen. Dat vinden ouderenorganisatie ANBO en de organisatie van zorgondernemers ActiZ.

Zij onderzochten de situatie en uiten hun zorgen. De financiële impact van vergrijzing op het woningbeleid van gemeenten is enorm. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er op een prettige manier kunnen blijven wonen, worden geraamd op ruim 13 miljard euro. Zo kost het volgens de organisaties 7,5 miljard euro om woningen aan te passen die al nabij voorzieningen voor ouderen liggen, zoals zorg, ondersteuning en toegankelijke horeca en winkelcentra. Daar komt nog 6 miljard bij om huizen geschikt te maken voor ouderen die willen verhuizen vanwege een gebrek aan zulke voorzieningen.

De situatie is nijpend, vertelt ANBO-directeur Liane den Haan. ,,De markt zit in veel gemeenten compleet op slot. Of er zijn weinig voorzieningen. De route naar het verpleeghuis is ondertussen ook verstopt. En dan zouden ouderen niet bereid zijn te verhuizen!’’
Ouderenwoningen aanpassen is gewoon ‘niet sexy’ voor lokale bestuurders, aldus Den Haan. ,,Ze willen allemaal grote vastgoedprojecten uit de grond stampen. Dat is kortzichtig. Want er ontstaan crisissituaties: mensen die vallen, compleet gedesoriënteerd in het ziekenhuis belanden en voor wie helemaal geen plek is in een tehuis.’’

Er zijn in Nederland nu al tienduizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken te weinig, constateren de organisaties. Steeds meer ouderen komen in de problemen doordat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de vergrijzing.

Rick Hogenboom, bestuurder van De Posten/lid ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg:
,,Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt de komende jaren en daarmee ook de behoefte aan zorg en ondersteuning. We zien veel mooie voorbeelden van wijken die ‘vergrijzingsproof’ worden, van hofjes of bejaardenhuizen 2.0, maar het gaat niet snel genoeg’’, aldus Hogenboom. ANBO en ActiZ pleiten voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Hun onderzoek moet gemeenten daarbij helpen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Amaryllis verzorgt uitvoering WMO

05-11-2019

De gemeente Leeuwarden gaat verder met welzijnsorganisatie Amaryillis om tot een overeenkomst te komen voor de uitvoering van de basisondersteuning WMO in 2021. Basisondersteuning bestaat uit door vrijwilligers in buurt- en wijkcentra geleverde zorg zoals een cursus solliciteren. Zij hebben ook een signalerende functie: wie meer hulp nodig heeft, wordt doorverwezen.

Voor de basisondersteuning meldden zich twee kandidaten. Van die twee heeft Leeuwarden het meeste vertrouwen in Amaryllis, nu ook al verantwoordelijk voor welzijnswerk in de gemeente, dat voor de nieuwe taak samen optrekt met het landelijk opererende Incluzio.
De WMO wordt vanaf 2021 anders georganiseerd in Leeuwarden, in de hoop dat meer efficiëntie leidt tot besparingen. Voor de WMO wordt aan één aannemer een bedrag uitgekeerd van waaruit al het werk gedaan moet worden, de zogeheten lumpsum. Amaryllis en Incluzio verwachten dat er zo onder meer minder tijd nodig is voor administratie. ,,We hebben ervaring met lumpsum contracten met soortgelijke WMOdienstverlening op andere plekken en hebben gezien dat dit echt leidt tot betere zorg en ondersteuning en leuker werk binnen de beschikbare budgetten”, aldus Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio. Het bedrijf is nu ook al actief in de gemeenten Utrecht, Hollands Kroon en Leiderdorp.

Lees verder

SINT ANNAPAROCHIE | Bevlogen corporatieman neemt afscheid

01-11-2019

Na zestien jaar directeurschap van Wonen Noordwest Friesland gaat Rein Hagenaars met pensioen.

‘Leefbaarheid heb ik omarmd, ik ben er verliefd op geworden’
Leefbaarheid kreeg voor Rein Hagenaars een gezicht toen hij als directeur bij woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland aan de slag ging. Na zestien jaar zit het erop. 

Met drie achten en een 8,2 neemt Rein Hagenaars (67) vandaag afscheid als directeur van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. De cijfers van de vierjaarlijkse visitatie kon hij nog net bekendmaken tijdens zijn afscheidsbijeenkomst deze week. ,,Met trots, hoewel het niet mijn verdienste is, maar die van het hele bedrijf.’’

Dat bedrijf bestond uit een woningvoorraad van 4200 huurhuizen toen Hagenaars er zestien jaar geleden aantrad en telt er nu 4000 als gevolg van de krimp. Het personeelsbestand bleef stabiel rond de 55 werknemers. Het personeelsverloop op het kantoor in Sint Annaparochie is laag. Uit de jaarlijkse toetsing van Aedes, de branchevereniging van alle woningcorporaties, blijkt dat er efficiënt gewerkt wordt. De corporatie in Noordwest-Friesland staat aan de top als het gaat om de laagste bedrijfskosten per woning. Zo hoort het ook, vindt Hagenaars. ,,Wij zijn er niet om winst te maken.’’ Wel om voldoende en betaalbare huurwoningen aan te bieden. Die betaalbaarheid komt
steeds meer onder druk te staan door de verhuurdersheffing, die het rijk de corporaties sinds 2013 oplegt. Het is een belasting over de WOZ-waarde van woningen. Geld dat de corporatie kwijt is en alleen opgevangen kan worden door woningen te verkopen of huren te verhogen.

,,Onrechtvaardig’’, vindt Hagenaars en als er iets is waar hij niet tegen kan, is het dat. Terwijl onlangs bekend werd dat 800.000 mensen in Nederland in betalingsproblemen verkeren, moet juist voor deze groep wellicht de huur omhoog. De corporaties willen de heffing van tafel hebben of er iets van terugzien. ,,Vroeger dekte het rijk onze exploitatietekorten om huren betaalbaar te houden. toen werden
we zelfstandig en nu gaat er een geldstroom van ons richting rijk, omdat er in 2013 een financiële crisis was.’’

Zo is er nog een gevecht dat voor Hagenaars niet afgelopen is. Het verbod voor woningcorporaties om bij te mogen dragen aan een multifunctioneel centrum. ,,Sponsoring noemen ze dat. Daar word ik gek van. Mfc’s zijn de kracht van een dorp. Wij mogen wel een heel mfc bouwen en verlies op de exploitatie lijden, maar zomaar 75.000 euro geven, mag niet. Daar leg ik mij niet bij neer.’’
Het heeft alles te maken met leefbaarheid, een begrip dat voor Hagenaars ging leven toen hij na corporatiejaren in Rotterdam en Hillegom de overstap naar Friesland maakte. Van een overspannen woningmarkt naar een ontspannen woningmarkt, maar wel met de leefbaarheidsproblematiek van de kleine dorpen.

,,Leefbaarheid heb ik omarmd, ik ben er verliefd op geworden.’’ In dat licht bezien is het niet vreemd dat Wonen Noordwest Friesland zich opwierp als redder van zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum door er samen met de gemeente Waadhoeke en zorgcentrum het Bildt de schouders onder te zetten. Niet alleen het centrum werd opgeknapt, ook de omgeving. Nu is er een wachtlijst. In datzelfde Tzummarum moest de corporatie constateren dat de sporthal geen bestaansrecht meer heeft, maar blijft zij er actief om samen met het dorp een
oplossing te vinden.

Het mooier maken van de dorpen met passende architectuur was een van de passies van Hagenaars. ,,Aandacht besteden aan het ontwerp zodat een bouwplan uitstraalt op het hele dorp, dat doet mij wat.’’ De corporatie won twee keer de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur. Voor het eigen kantoor in 2008 en voor woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum in 2010. ,,Aan de voorkant moet
je er voor zorgen dat bouwwerken in de toekomst monument kunnen worden.’’

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Wmo-klanten Leeuwarderadeel betaalden te veel’

01-11-2019

Hebben enkele tientallen inwoners van voormalig Leeuwarderadeel en Littenseradiel in 2018 te veel eigen bijdrage voor de Wmo betaald, of beroept de gemeente Leeuwarden zich terecht op een overgangsregeling?

Om die vraag draaide het gistermiddag tijdens een zitting van de sociale zekerheidskamer van de gemeente Leeuwarden. De zaak was aangezwengeld door Igle Rietstra uit Eastermar, die het opneemt voor zijn 94-jarige vader uit Britsum. Per 1 januari 2018 werd de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de Wmo-zorgtaken voor de inwoners van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en
Littenseradiel. Rietstra’s vader, die sinds oktober 2017 Wmo-zorg kreeg, is een van hen. In plaats van een nieuwe beschikking af te geven, liet Leeuwarden de oude Wmo-indicatie (van de dienst Noardwest Fryslân) doorlopen tot 1 oktober 2018. Leeuwarden beschouwde heel 2018 als overgangsjaar. Ook de eigen bijdrage bleef gelijk. In het geval van Rietstra’s vader: 10,50 euro per uur. Volgens de (nieuwe) Leeuwarder normen was deze bijdrage een stuk lager: 2 euro per uur. Rietstra betoogt dat zijn vader voor deze periode per saldo ruim 1400 euro te veel heeft betaald, vandaar zijn bezwaar bij de gemeente. ,,Ik vind dat hier sprake is van discriminatie, want andere inwoners van Leeuwarden betaalden wel die lagere bijdrage.’’

Hij stelt dat er, met zijn vader, nog 122 mensen zijn in de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel, die hierdoor financieel gedupeerd zijn. ,,Als mijn vader op 1 januari 2018 een nieuwe beschikking had gekregen, was er niks aan de hand geweest’’, aldus Rietstra. De leden van de bezwarencommissie vroegen zich af waarom Rietstra niet eerder aan de bel had getrokken. ,,,De gemeente heeft ons onwetend gehouden. Pas in het najaar van 2018 kwam ik erachter dat de verschillen van eigen bijdrage zo groot waren, toen de nieuwe beschikking kwam.’’ Daarop volgde mail- en telefonisch contact met de gemeente, wat niks opleverde.

Benno van der Horst betoogde namens de gemeente dat zij de beschikkingen bewust liet doorlopen, ,,zodat er niet zoveel voor de mensen zou veranderen en de zorg gewaarborgd was’’. Formeel kon dat omdat Leeuwarden heel 2018 als overgangsjaar beschouwde. De gemeente vindt dat Rietstra niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat zijn bezwaar gaat over de regelgeving en niet over
een individueel besluit. Ook commissievoorzitter Antoinette Bos vroeg zich af of de sociale zekerheidskamer het juiste loket was voor deze kwestie. ,,Maar dat gaan we uitzoeken.’’

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Staten: streep door verhuurdersheffing

31-10-2019

Met uitzondering van de VVD, hebben alle partijen in de Provinciale Staten een vuist gemaakt tegen de verhuurdersheffing.
Woningcoöperaties moeten ieder jaar een x-bedrag afdragen aan het Rijk, die dat geld vervolgens investeert in nieuwe woningen. Alleen: niet in Friesland, maar vooral in de Randstad.

Op voorspraak van FNP en PvdA zal de provincie Fryslân zich bij het Rijk inspannen om die verhuurdersheffing helemaal af te schaffen. Woningcoöperaties kunnen dat het geld investeren in woningbouw of verduurzamen van huizen in hun eigen regio. Deze week bleek dat de Friese woningcoöperaties samen 40 miljoen euro afdragen, waarmee ze honderden huizen in Friesland hadden kunnen verduurzamen.
Een motie van PvdA, CU en GrienLinks om bij het rijk aan te dringen om een deel van het geld ook in Friesland te investeren, haalde geen meerderheid.

Lees verder

Minister Ollongren roept op tot aanpak schimmel in huurhuizen

30-10-2019

Het is tijd voor actie om ongezonde huizen door vocht en schimmel te verbeteren. Daarom roept minister Kajsa Ollongren belangenverenigingen en verhuurders bij elkaar om tot een plan van aanpak te komen. Dit najaar bespreekt ze met de betrokken partijen welke concrete maatregelen volgen. 

 

Lees verder

Vacature huurderscommissaris Elkien (3/11 inschrijving gesloten)

29-10-2019

Huurdersplatform Nieuw Elan en De Bewonersraad
zoeken een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van Elkien


Belangstelling?

Bekijk de informatie en profielschets via de website van Terrasearch

 

 

Lees verder

Fryslân wil huurmiljoenen in eigen provincie houden

29-10-2019

Als Den Haag niet beweegt, volgt er actie en mogelijk een brandbrief

Gedeputeerde staten van Fryslân willen de ruim 40 miljoen aan verhuurdersheffing voortaan in Friesland investeren. Het provinciebestuur zint op actie richting Den Haag. Ze antwoordt dat op vragen van de FNP. Provinciale Staten komen woensdag met een motie over het onderwerp. Nu worden de afgedragen huurmiljoenen grotendeels in de Randstad geïnvesteerd, terwijl het geld door Friese huurders is
opgebracht.

Dat is oneerlijk, stelt FNP-Statenlid Sijbe Knol. ,,Ik kin my der hast lilk om meitsje. Yn Den Haach rint it jild tsjin de plinten op.’’ De motie wordt ingediend met de PvdA. Knol denkt dat woensdag een meerderheid in provinciale staten voor het grijpen ligt.

De verhuurdersheffing werd in 2013 aan corporaties opgelegd om gaten in de Haagse staatsschuld te dichten. De woningbouwcorporaties zijn het altijd oneens geweest met deze heffing. Zij willen het geld liever investeren in eigen nieuwbouw en verduurzaming. Bovendien wordt de heffing alleen opgehoest door huurders in de sociale – goedkope – huurklasse.

Per 1 oktober vloeide er vanuit Friesland ruim 40 miljoen euro aan verhuurdersheffing naar Den Haag. WoonFriesland staat voor 11,1 miljoen euro aan de lat. Van dat geld had de corporatie 60 nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, becijferde zij. Of ze had 450 bestaande woningen kunnen verduurzamen. ,,Yndirekt wurde de hierders hjir troch rekke’’, erkent het Friese college van GS. ,,Dat spyt it kolleezje.’’

Het provinciebestuur vindt dat de corporaties het geld beter rechtstreeks in verduurzaming kunnen steken. Dat is immers ook hard nodig vanwege het Klimaatakkoord. ,,Wy hâlde de ûntwikkelings sekuer yn de gaten.’’ Als Den Haag niet beweegt, volgt er actie, mogelijk in de vorm van een brandbrief. Landsbreed dragen de corporaties 1,7 miljard euro per jaar af.

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) stelde de kwestie gisteren aan de orde tijdens de behandeling van het Belastingplan 2020 in de Tweede Kamer. De coalitie in Den Haag lijkt inmiddels bereid een deel van het geld ook ten goede te laten komen aan de regio. Maar dan moet daar wel sprake zijn van woningkrapte, stelt D66. Sijbe Knol wijst op Wonen Noordwest Friesland, dat ieder jaar 2,6 miljoen euro afdraagt. ,,Dan meitsje wy dus noch hieltyd totaal gjin kâns. Wylst hjir wol in soad gebeure moat.’’

Lees verder

FNV: basisinkomen kost 105 miljard euro per jaar

26-10-2019

Als Nederland zou overgaan op een systeem van een basisinkomen kost dat de schatkist jaarlijks 105 miljard euro. Dat berekende vakbond FNV. Dit geld kan worden terugverdiend met de afschaffing van belastingvoordelen zoals heffings- en arbeidskorting, het
schrappen van de zelfstandigenaftrek en nieuwe belastingschijven en percentages.

Vandaag is er een manifestatie op de Dam in Amsterdam voor invoering van de regeling om werk, inkomen en kapitaal eerlijker te verdelen. Deze wordt georganiseerd door de Vereniging Basisinkomen. De organisatie verwacht zeker vijfhonderd betogers op de been te krijgen. Wereldwijd wordt die dag in meer steden gestaakt waaronder in Berlijn en Stockholm.

Bij het basisinkomen zou volgens de FNV-berekening iedereen die 18 jaar is en legaal in Nederland woont een standaardinkomen moeten krijgen, vergelijkbaar met de huidige AOW-uitkering. Inkomen uit werk wordt niet verrekend, maar zou wel zwaarder moeten worden belast.
Bestuurder Willem Banning van FNV Uitkeringsgerechtigden is vandaag een van de sprekers in Amsterdam. Volgens hem pakt het huidige beleid vooral slecht uit voor mensen die nu een uitkering hebben.

Lees verder

Gasloze cv-ketel doorbraak bij verduurzaming

25-10-2019

Noordelijke uitvinding efficiënter dan waterpomp

Het nieuwe bedrijf Wubaro gaat een Groningse uitvinding produceren die een doorbraak kan betekenen bij de verduurzaming van woningen en gebouwen: de gasvrije cv-ketel.

Een nieuwe fabriek in Groningen of Drenthe gaat om te beginnen met ongeveer 100 werknemers jaarlijks duizenden exemplaren van de ketel maken. De initiatiefnemers willen de productie echter fors opschalen. ,,Het ei van Columbus”, zo noemt aanstaand Wubaro-directeur Eric Janssen het apparaat. Het kan volgens hem een-op-een een gasgestookte cv-ketel vervangen. De techniek lijkt op die van een reguliere warmtepomp, die meestal wordt genoemd als de ideale techniek om een woning duurzaam te verwarmen. Maar om
een elektrische warmtepomp goed te laten werken, is het doorgaans noodzakelijk de radiatoren door vloerverwarming te vervangen en het gebouw goed te isoleren. Voor oudere huizen zonder optimale isolatie en vloerverwarming is de hybride warmtepomp een optie, maar die blijft afhankelijk van gas om op echt koude dagen het huis warm te krijgen.

De Wubaro-ketel kan met elektriciteit het water voor het cv-systeem met radiatoren verwarmen tot ongeveer 80 graden, anderhalf keer heter dan bij een reguliere warmtepomp mogelijk is. Wubaro wil uit concurrentie-overwegingen nog niet zeggen wat de gasvrije cv-ketel zal gaan kosten. Echter, ,,door de prijs moet de aardgasvrije cv-ketel de verduurzaming van gebouwen en huizen gaan versnellen”, zegt Janssen. Een beslissing over de vestigingsplaats is volgens hem nabij.

Momenteel heeft de Drentse gemeente Noordenveld de beste kaarten. De financiering van de fabriek is in een vergevorderd stadium, zegt Janssen. Wubaro kent zes aandeelhouders onder wie de uitvinder van de gasloze cv-ketel, Wubbo van der Roest. Hij is zo’n vier jaar bezig geweest met de voorbereiding van het project met een groeiend aantal adviseurs en deskundigen. De werking van zijn vondst is beproefd bij de energieproeftuin EnTranCe in Groningen. Certificering bij een Nederlands keuringsinstituut is aanstaande.

Lees verder

IJLST | Sloop van Nij Ylostins in IJlst gebeurt sowieso gefaseerd

22-10-2019

Als wooncomplex Nij Ylostins in IJlst gesloopt wordt, gaat dat in fases. Woningcorporatie Elkien wil de bewoners tijdens de voorgenomen sloop en nieuwbouw in IJlst zelf laten wonen. De Bewonersraad houdt op de achtergrond de vinger aan de pols.

De aankondiging van de sloop leidde eerder dit jaar tot onrust in de stad, vooral omdat inwoners zich zorgen maken om de veelal oude bewoners van het complex. Zij willen in IJlst blijven wonen en vreesden dat dit niet kon. Elkien stelde de sloop vervolgens uit tot uiterlijk 2022. In een brief aan de 38 bewoners meldt Elkien nu dat het nog steeds nieuwe seniorenwoningen wil bouwen op de plek van het centrum. De corporatie gaat binnenkort gesprekken aan met de inwoners. Ook de gemeente
Súdwest-Fryslân, Elkien, zorgorganisatie Patyna en Stadsbelang IJlst zijn na een korte impasse weer in gesprek, zo meldde de gemeente recent.

In de zomer werd een aanvraag ingediend om het pand een monumentale status te geven. Dat kan de sloop nog tegenhouden. 

Lees verder

Huren in vrije sector in Friesland laagst

21-10-2019

De prijs voor een huurwoning in de vrije sector is in Friesland het laagst van Nederland. Het duurst zijn huurders uit in Noord-Holland.
De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector blijven ver achter bij die op de koopwoningmarkt, meldt woningsite Pararius. De huurprijzen zijn in het afgelopen kwartaal met 3,6 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De huurprijs van huizen in kleinere plaatsen nabij grote steden stijgt.

Per provincie zijn er aanzienlijke verschillen. Het duurst zijn huurders uit in Noord-Holland, waar gemiddeld 21,62 euro per vierkante meter wordt betaald. In Friesland kost huren in de vrije sector met een vierkantemeterprijs van 8,81 euro het minst. Hier daalde de gemiddelde prijs in het derde kwartaal zelfs met 10 procent. Gemiddeld betaalden huurders 11,56 euro per vierkante meter per maand
voor een vrijesectorwoning. 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | WoonFriesland knapt 60 appartementen op

21-10-2019

WoonFriesland knapt zestig appartementen op aan het Fennenplein in de Leeuwarder wijk Bilgaard. De woningen krijgen een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Ook gaan de huizen van het gas af, worden ze beter geïsoleerd en krijgen ze HR++-glas.

De werkzaamheden beginnen volgende week maandag. In totaal kost de opknapbeurt de corporatie 3,6 miljoen euro.

Lees verder

DELFT | Werkbezoek van BZK

21-10-2019

Op maandag 14 oktober was er het werkbezoek van het ministerie van BZK, een aantal Friese bestuurders en het ambassadeurspanel aan DreamHûs in Delft. Hier zijn 3 jaren '70 rijtjeswoningen nagebouwd, volgens de methode en de materialen van destijds. Het is de bedoeling dat startups en studenten slimme oplossingen bedenken om de woningen betaalbaar energiezuinig te upgraden.

Proefkonijnen
De huizen worden bewoond en de oplossingen door de bewoners uitgetest. Vanuit De Bewonersraad is een panel aan kritische huurders die eveneens meekijkt en meetest.
De bewoners zijn ‘gewone’ mensen. Ze lijken op bewoners die via een sociale woningbouwwoning huren.

Lees verder

100 huurders krijgen de mogelijkheid om gemiddeld € 500,- te besparen op hun vaste lasten

17-10-2019

PERSBERICHT
100 huurders krijgen de mogelijkheid om gemiddeld € 500,- te besparen op hun vaste lasten
Start pilot VoorzieningenWijzer op Wereldarmoededag!

Op donderdag 17 oktober 2019 is het Wereldarmoededag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het feit dat ruim 1 miljoen Nederlanders dagelijks de gevolgen van het leven in armoede ondervinden. Ook Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen hebben aandacht voor dit feit. Zij starten daarom de pilot ‘De VoorzieningenWijzer’. In deze pilot worden de krachten gebundeld met De Bewonersraad en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadeel. De officiële aftrap van deze pilot is tijdens Wereldarmoededag op 17 oktober.


De VoorzieningenWijzer
De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen en risico’s te beperken. Dit gebeurt door optimaal gebruik te maken van toeslagen en regelingen en kritisch te kijken naar een passende zorgverzekering en een voordeliger energiecontract. De corporaties en beide gemeenten bieden 100 huurders een gratis adviesgesprek aan met een onafhankelijke adviseur van De VoorzieningenWijzer.
De adviseur van De VoorzieningenWijzer komt op afspraak bij de deelnemers thuis. De adviseur maakt gebruik van een kennisplatform en is daardoor op de hoogte van alle bestaande toeslagen en regelingen die zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Nadat de persoonlijke situatie is geïnventariseerd, helpt de adviseur ter plekke ook met het aanvragen of overstappen.


Besparen
Met De VoorzieningenWijzer hopen de woningcorporaties, De Bewonersraad en de gemeenten huurders te bereiken die inkomsten mislopen omdat zij niet weten op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben. Door te besparen op vaste lasten kunnen zij hun inkomen verruimen en schulden voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat jaarlijks een besparing mogelijk is van gemiddeld € 500,- op de vaste lasten.
Gratis en vertrouwelijk Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De bespaarexpert deelt gegevens van de pilotgroep van 100 huurders niet met de gemeente of woningcorporatie. Mensen zullen per brief en persoonlijk worden benaderd om mee te doen aan de pilot.
 

Ondertekening contract Pilot VoorzieningenWijzer
Van links naar rechts: wethouder Gerben Wiersma – Dantumadeel, Jeannette Dekker – directeur/bestuurder Thús Wonen, wethouder Jouke Douwe de Vries – Noardeast-Fryslân, Rein Hagenaars – directeur/bestuurder Wonen Noordwest Friesland

Lees verder

Kramer burgemeester van Noardeast-Fryslân

17-10-2019

Tot aan het begin van de avond moest Johannes Kramer zich in de Staten verdedigen voor zijn stikstofbesluit, een uur later werd hij voorgedragen als burgemeester van Noardeast-Fryslân.

Bestuurlijk was zijn handelen ‘niet fraai’, erkende Kramer in de Statenzaal, waar hij veel lof oogstte voor zijn eigenzinnige handelen. Lang zal hij niet meer met boeren aan tafel zitten om te praten over een nieuw stikstofbesluit. De eerste baan als burgemeester wacht voor de ‘gemeenteman’, in Noardeast-Fryslân, het gebied waar hij te maken krijgt met de meeste onderwerpen uit zijn portefeuille als gedeputeerde: platteland, leefbaarheid, bevolkingskrimp en Holwerd aan Zee.

Johannes Kramer was net aan zijn derde termijn begonnen als gedeputeerde namens de FNP, de partij waar hij al ruim 15 jaar het politieke gezicht van is. Met Kramer (52), geboren in Sneek, krijgt de FNP weer een burgemeester in Friesland. Germ Gerbrandy (Achtkarspelen) was de laatste.

Lees verder

Bij wonen in zelfbeheer ook recht op huurtoeslag

17-10-2019

Er was een gang naar de hoogste rechter voor nodig, maar een huurster die ook bestuurslid is van een wooncoöperatie kreeg gelijk: ze heeft gewoon recht op huurtoeslag.

Als je inkomen laag is en je niet in de vrije sector huurt kun je huurtoeslag krijgen. Maar wat als je niet van een ‘gewone’ verhuurder huurt, maar van een zelfbeheerproject of 'wooncoöperatie'? Ook dan is er recht op huurtoeslag, oordeelde de Raad van State. Er is geen reden om deze huurders anders te behandelen.

 

Aanvraag huurtoeslag afgewezen

Die ongelijke behandeling viel een huurster van een wooncoöperatie aanvankelijk wel ten deel. Haar aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Toen ze daartegen bezwaar maakte bij de rechter kreeg ze ongelijk. De reden: als lid van de wooncoöperatie zou ze mede-eigenaar zijn van haar woning en ook zelf invloed kunnen uitoefenen op de huurprijs.

 

Hoogste rechter oordeelt anders

Er was een gang naar de hoogste rechter voor nodig om tot een andere uitspraak te komen. Voor de Raad van State was duidelijk dat niet de huurster, maar de wooncoöperatie eigenaar is.  En dat van invloed op de huurprijs maar beperkt sprake is. De Raad van State stelde vast dat de huurster ‘de prijs niet eenzijdig kan wijzigen’. Want het is de Algemene Ledenvergadering van de wooncoöperatie (en niet een individueel bestuurslid) die beslist over de huurprijzen.

 

Zelfde rechten als andere huurders

Met de uitspraak is bevestigt dat huurders van een wooncoöperatie dezelfde rechten hebben op huurtoeslag als iedere andere huurder. Ook als ze actief zijn in het bestuur van het zelfbeheerproject waar ze huren.

Lees verder

Wisseling van de wacht SWA

15-10-2019

De Stichting Woningbouw Achtkarspelen heeft per 1 november 2019 mevrouw Emmy Elgersma tot nieuwe directeur bestuurder benoemd. 

Lees verder

Financiën rond in Achtkarspelen

15-10-2019

Ondanks de hoge kosten voor zorgtaken houdt
Achtkarspelen de komende vier jaar geld over op de begroting.

Over dit jaar verwacht Achtkarspelen nog een tekort van 2,3 miljoen euro, vooral
door hoge kosten voor zorgtaken, maar het zit Achtkarspelen eigenlijk niet tegen.
Door de economische groei neemt het aantal banen toe. De werkloosheid ligt
onder het Fries gemiddelde en het aantal bijstandsuitkeringen neemt af. De
afgeronde aanleg van glasvezel maakt verdere digitalisering mogelijk en de vraagt
naar woningen neemt toe.
De kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp, die vorig jaar 3,2 miljoen euro te
hoog uitvielen, zijn flink teruggebracht. Er blijft een tekort van 1,7 miljoen euro over,
maar dat kan volgend jaar precies gedekt worden door het extra geld dat het rijk
hiervoor beschikbaar stelt.
Achtkarspelen heeft ook een redelijke reservepot. De algemene reserve staat eind
dit jaar op 13,8 miljoen euro en loopt de komende vier jaar nog op. Zo worden in
2020 de Eneco-aandelen verkocht. Het college onderzoekt of een deel kan worden
gebruikt om vaste lasten te verlagen.
De gunstige cijfers betekenen overigens niet dat de belastingen voor inwoners op
hetzelfde peil blijven. De ozb gaat wegens de inflatie omhoog met 2 procent. De
afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en omdat de kosten omhoog gaan,
stijgen ook de tarieven. Meerpersoonshuishoudens gaan van 306,24 naar 335,03
euro en eenpersoonshuishoudens van 214,20 euro naar 234,52. De rioolheffing
stijgt met 8 procent, oftewel 12,39 euro.
Er staan ook nieuwe uitgaven in de begroting en het grootste deel daarvan wordt
besteed aan de gemeentelijke organisatie, veiligheid en milieu. Zo wordt er meer
geld uitgetrokken om zieke ambtenaren te vervangen. Er gaan ook meer financiën
naar de Veiligheidsregio en de gemeente krijgt er een arbeidsplek bij om de doelen
op het gebied van duurzaamheid een slinger te geven.

Lees verder

NOORDWOLDE | Koloniewoningen mogelijk in Noordwolde

15-10-2019

De Maatschappij van Weldadigheid heeft de wens
om ook aan de ‘Vierdeparten’ in Noordwolde koloniewoningen van
de toekomst te bouwen.

Dat zegt directeur Minne Wiersma. En ook voor het gemeentebestuur van
Weststellingwerf is dat zeker bespreekbaar. De bouw van moderne
‘koloniewoningen’ is in Frederiksoord en Wilhelminaoord in volle gang. De bouw
van klimaatneutrale houtskeletwoningen op de plek waar ooit koloniehuizen zijn
gesloopt is een succes. ,,Er is een wachtlijst met 200 mensen’’, meldt directeur
Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid. ,,We maken die lijst niet
langer, er vallen altijd wel weer een paar mensen af, zo leert de praktijk.’’

Dat de bouw ‘hot’ is, weet ook wethouder Jack Jongebloed van Weststellingwerf.
Jongebloed zet de deur open voor een haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van
woningen aan de Oost- en Westvierdeparten.

De Maatschappij bouwt nu op eigen grond en heeft aan de Vierdeparten ook nog
grond in het bezit waar ooit koloniewoningen stonden. De woningen leveren via
erfpacht de Maatschappij structurele inkomsten op, gemiddeld zo’n 5000 euro.
Verder is het doel om de herkenbaarheid in landschap en bebouwing zoveel
mogelijk te herstellen. De koloniewoningen passen binnen het authentieke beeld
van de karakteristieke lintbebouwing in de Koloniën van Weldadigheid.

De basiswoning van 80 vierkante meter wordt casco geboden voor 240.000 euro
vrij op naam of 270.000 euro sleutelklaar. Sinds 2012 zijn er 34 gebouwd op kavels
van zo’n 1200 vierkante meter tot 1500 vierkante meter.

Lees verder

HARKEMA | College wijst plan tiny houses Mellereed af

12-10-2019

Er komen geen zeven tiny houses aan de Mellereed bij Harkema. Het college van
Achtkarspelen werkt er niet aan mee, omdat er gezien de afspraken over
woningbouw geen mogelijkheid meer is voor huizen buiten bebouwd gebied. Ook
voldoet het plan niet aan de uitgangspunten die de gemeente heeft over tiny
houses. Het idee was om zeven woninkjes van ongeveer 40 vierkante meter te
plaatsen, omringd door bomen, met daarbij een schuur met berging en een grote
blokhut.

Lees verder

BURGUM | Tekorten Tytsjerksteradiel slaan groot gat in algemene reserve

11-10-2019

Tytsjerksteradiel teert de komende jaren enorm in op de algemene reserve. Die daalt van 11 miljoen euro eind dit jaar naar 4
miljoen euro in 2023.

Grote happen uit de reserve zijn nodig omdat de gemeente dit jaar, volgend jaar en het jaar daarna meer geld moet uitgeven dan er binnenkomt. Dit staat in de begroting. Dit jaar wordt een nadeel verwacht van 4,3 miljoen euro. Voor volgend jaar staat er een tekort op de begroting van 1,5 miljoen euro. In 2021 komt Tytsjerksteradiel nog 275.000 euro in de min. De twee jaar daarna houdt de gemeente, door onder andere bezuinigingen, weer geld over (in 2023 bijna 1 miljoen euro) waardoor de meerjarenbegroting wel sluitend is.

Dan kan ook de algemene reserve weer wat aangevuld worden. En dat is nodig, want een saldo van minder dan 10 miljoen euro geldt volgens de eigen regels als onaanvaardbaar. De lage stand wordt tijdelijk gedoogd, omdat er een miljoenenmeevaller uit de precariopot in het vat zit. Het zijn vooral de zorgtaken die gemeenten moesten overnemen van het rijk die Tytsjerksteradiel financieel in het nauw brengen. Die kosten namelijk meer geld dan het rijk ervoor beschikbaar stelt. Het gaat vooral om jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Ondanks maatregelen om kosten te besparen blijven die samen elk jaar ruim een miljoen euro meer vergen dan ervoor beschikbaar is.

Er wordt ook bezuinigd op de bibliotheken. De jachthaven in Earnewâld wordt mogelijk afgestoten en onderhoud aan gebouwen en het vervangen van bedrijfswagens wordt uitgesteld waar het kan.

Opvallend is de verhoging van de afvalstoffenheffing. Die stijgt met 42 procent, naar 198 euro voor alleenwonenden en 283 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dit heeft onder meer te maken met een duurzamere manier van afval verwerken.

Lees verder

LEEUWARDEN | Wonen en zorg: gaat dat samen? De Vlietzone.

10-10-2019

Er zijn te veel zorginstellingen in de Vlietzone. En dat is een van de oorzaken van de problemen in deze buurt. Vinden buurtbewoners uit de Leeuwarder wijk. Maar is het aantal zorgverleners het daadwerkelijke probleem?

‘Nee.” René de la Porte van Rondomzorg aan het Vliet is stellig. De hoeveelheid
zorginstellingen aan het Vliet is niet een van de oorzaken van de achteruitgang van
de Vlietzone. Rondomzorg is gevestigd aan de kop van het Vliet, naast de oude
molen. De instelling biedt onder meer huisvesting aan (jong) volwassenen tussen
de 18 en de pak ’m beet 45 jaar, die kampen met diverse problemen en nog niet in
staat zijn om zelfstandig te wonen. ,,En bij mijn weten is het niet zo dat de cliënten
van Rondomzorg op straat veel contact hebben met jongeren van andere
zorgverleners op het Vliet, zoals van Strong ID of Connecting Hands en op die
manier voor problemen zorgen”, stelt De la Porte.

Verontruste bewoners uit de Vlietzone noemen het grote aantal zorginstellingen in
de buurt als een van de twee grote problemen. ,,Ik begrijp dat de focus op de
zorginstellingen komt te liggen na de problemen die zijn ontstaan rond Strong ID in
de Willem Loréstraat. Ik snap dat de mensen dan het aantal zorginstellingen gaan
tellen en daar een oorzaak zoeken. Maar volgens mij zou de wijk er juist trots op
moeten zijn dat er hier zorginstellingen zijn gekomen voor jongeren en mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben.”
Jan Stuve van Connecting Hands vindt het logisch dat de buurt naar de
zorgverleners kijkt. ,,Er zijn er ook veel.” Maar net als De la Porte van Rondomzorg
herkent Stuve zich niet in het beeld dat cliënten van de verschillende instellingen
elkaar opzoeken of samen op straat hangen en daar voor overlast zorgen. ,,Wij
hebben juist een aparte ontmoetingsplek in de wijk voor onze eigen cliënten.
Volgens mij is er geen sprake van uitwisseling of elkaar ontmoeten.”
Stichting de Noorderbrug, de J.P. van den Bent Stichting, Connecting Hands,
Strong ID en Rondomzorg: verschillende zorgaanbieders met verschillende
doelgroepen hebben zich de afgelopen jaren in de Vlietzone gevestigd. Sommige
instellingen vangen jongeren met zware problematiek op. Daarnaast zijn er in de
wijk nog meer panden waarin mensen in vormen van begeleid of beschermd
wonen een plek hebben gevonden en waar verschillende zorgaanbieders zich mee
bezighouden. Hoeveel panden? Dat weet niemand precies, ook de gemeente niet.
De la Porte: ,,In 2009 kwamen wij in de Vlietzone, eerst nog met verschillende
losse appartementen waarin mensen onder begeleiding woonden. Maar dat werkte
niet optimaal zodat we zochten naar een andere oplossing die we in 2011
gevonden hebben op de plek waar we nu zitten. Een investeerder kocht de negen
woningen waarin we nu zitten, en realiseerde daarin in totaal 42 appartementen.”
Andere instellingen volgden.

,,Waar wel een probleem zit’’, vindt De la Porte, ,,is dat er vanuit de gemeente
niets geregeld is voor de mensen die moeten doorstromen vanuit een beschermd
wonenvorm naar zelfstandig wonen. Voor hen is er niets. De gemeente en de
corporaties geven hen geen voorrang zodat ook wij noodgedwongen werken met
een tweetal vastgoedbedrijven.” Die vastgoedbedrijven – waarvan De la Porte de
namen niet wil geven – hebben panden onder meer in de Vlietzone waar deze
groep uiteindelijk terecht komt. ,,Dat heet Thuis+ waarbij cliënten zelf de huur
betalen en met een zorgverlener afspraken maken over de begeleiding en zorg.
Meer zelfstandig en goedkoper ook dan beschermd wonen via Rondomzorg of
andere aanbieders.” Ter vergelijking: een beschermd wonenplek kost de gemeente
per maand ongeveer vierduizend euro, Thuis+ iets meer dan de helft.

De vastgoedbedrijven waarmee Rondomzorg werkt, zorgen voor goede
huisvesting en ook voor een goede staat van de woningen die verhuurd worden,
stelt La Porte. Hij sluit echter niet uit dat er ook pandjesbazen zijn met minder oog
voor de omgeving en de wijk die huisvesting bieden aan deze doelgroep. ,,Het zou
beter zijn als de gemeente in overleg met de corporaties zorgt voor huisvesting van
deze groep als ze op eigen benen komen te staan.”
Die mening deelt Jan Stuve van Connecting Hands. ,,Ik heb elf jaar in de Marwei
gewerkt. Als een gedetineerde vrijkwam, was de situatie vaak zo dat zo iemand op
straat stond en er verder niks was. Zoiets overkomt ook jongeren en volwassenen
die uit vormen van begeleid wonen of beschermd wonen komen en eindelijk echt
op zichzelf kunnen wonen. Dan is er niets geregeld en is er vaak geen
woonruimte.”
Connecting Hands heeft twee locaties in de Vlietzone: vijftien zelfstandige
appartementen en veertien studio’s. De doelgroep bestaat uit jong volwassenen
vanaf een jaar of 18. Het grootste deel van de doelgroep is licht verstandelijk
beperkt of kampt met psychiatrische problemen. Stuve: ,,Wij schrijven cliënten in
bij de corporaties op het moment dat ze bij ons komen wonen. Maar dat betekent
niet dat ze een woonruimte kunnen krijgen op het moment dat ze op eigen benen
komen te staan. Met als gevolg dat deze kwetsbare groep afhankelijk wordt van
het particuliere aanbod. En dat aanbod is niet altijd even goed.”
Dinsdagnacht is er geschoten op een huis aan de Willem Loréstraat. In dat huis
huurt zorgaanbieder Woonfoyers Nederland een kamer waarin jongeren met
meervoudige problematiek kunnen worden gehuisvest. Op die kamer is geschoten.
Het pand zelf biedt een verwaarloosde indruk, en voldoet aan het beeld van
kamerverhuurpanden waarvan de gemeente Leeuwarden tien jaar geleden al zei
dat ze ‘een plaag vormen voor de wijk’. Maar, zo zegt Hendry Thamrin van
Woonfoyers, soms breekt nood wet. ,,Veel jongeren uit onze doelgroep vinden niet
makkelijk een kamer of woning. Als er dan een plek nodig is en beschikbaar, dan
kijk je wat past.” Volgens Thamrin waren de gemeente en de reclassering
betrokken bij de plaatsing van de jongere. ,,De gemeente is de opdrachtgever, wij
zijn uitvoerend.” De gemeente Leeuwarden heeft gisteren niet gereageerd op de
uitspraak van Thamrin.
Woensdag praat de gemeenteraad over de zorg voor jongeren en de opvang in
woonwijken als de Vlietzone.

Lees verder

Friese huizenbouw gaat de komende decennia hard omlaag

09-10-2019

De Friese woningvoorraad zal de komende twintig jaar nauwelijks meer groeien, verwachten de rijksbureaus voor statistiek (CBS) en leefomgeving (PBL).

Van 2020 tot 2040 komen er in Friesland per saldo nog 12.000 huizen bij, aldus een veronderstelling voor de middellange termijn. Dat is amper een derde van de groei in de voorgaande twintig jaar. In de periode 2000-2020 dikte de woningvoorraad nog aan met ruim 36.000.
De tanende groei zet volgend jaar al in, aldus de onderzoekers. Ze is het gevolg van de afnemende groei van het aantal particuliere huishoudens. Het aantal Friese huishoudens nam tussen 2000 en nu nog met bijna 33.000 toe. Voor de komende twintig jaar ramen CBS en PBL de groei nog maar op 6000 (een plus van 7800 tot 2030, gevolgd door een min van 1800 tussen 2030 en 2040).

De omslag is het gevolg van een optelsom van enkele demografische trends, zegt projectleider Andries de Jong (Planbureau voor de Leefomgeving). In Friesland overlijden meer mensen dan er worden geboren. De provincie heeft daarnaast een negatief vestigingsoverschot: er verhuizen meer mensen naar andere provincies dan dat er hier komen wonen. Immigranten uit het buitenland nestelen zich vooral in de Randstad. Ze kunnen er sneller een baan vinden. Vluchtelingen worden eerst wel over het land gespreid,
maar een flink deel van die groep zoekt uiteindelijk zijn heil in het Westen, vanwege de kans op werk en voor geborgenheid tussen lotgenoten met dezelfde achtergrond.

Lees verder

AKKRUM | Bouw 18 appartementen voor sociale huur

08-10-2019

Woningcorporatie Elkien bouwt aan de Rakswâl in nieuwbouwwijk Sinnebuorren in Akkrum twee appartementengebouwen. Het ene telt achttien wooneenheden en is bestemd voor sociale huur. Het andere, met veertien appartementen, wordt door een deelnemende aannemer verkocht of verhuurd in het hogere huursegment. De eerste woningen in Sinnebuorren werden in december 2016 opgeleverd.

Lees verder

HARLINGEN | Bouwvereniging zoekt duurzaam alternatief

08-10-2019

Bouwvereniging en Huurdersvereniging Harlingen gaan samen op zoek naar alternatieven voor 150 huurders in de binnenstad om hun woningen duurzamer te maken. Zonnepanelen zijn binnen het beschermd stadsgezicht verboden. Partijen hopen dat de alternatieven voor de huurders op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid iets opleveren. De gemeente wil op termijn de criteria van de welstandsnota verruimen. Eerder plaatste de verhuurder op 1850 woningen zonnepanelen.

Lees verder

Corporaties zijn boos op het rijk: heffing dupeert huurder

08-10-2019

De verhuurderheffing kost de Friese wooncorporaties ruim 40 miljoen euro, geld dat niet geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld nieuwbouw. Ze maken massaal bezwaar bij het rijk.

De heffing, een belasting over de WOZ-waarde van huurwoningen, is in 2013 ingevoerd om de crisis in de overheidsfinanciën op te lossen. Intussen is er een woningmarktcrisis ontstaan. De woningnood neemt toe en de kosten voor huisvesting stijgen. ,,Het gaat om meer dan twee maanden huur per huurder die rechtstreeks in de staatskas vloeit en waar mensen niks voor terug krijgen. Hiermee wordt huurders
onrecht aangedaan. Daarom hebben we besloten dat we allemaal bezwaar gaan maken bij het rijk’’, zegt Harro Eppinga, bestuurder van woningcorporatie Elkien, na een overleg donderdagmorgen met de Vereniging van Friese Woningcorporaties. Die hebben samen 62.000 huurders in hun bestand.

De corporaties maken zich vooral zorgen over de lange termijn. ,,Deze heffing gaat ten koste van onze ambities in krimpgebieden, sloop en vervangende nieuwbouw, van investeringen in duurzaamheid, het betaalbaar houden van huren en investeringen in kwetsbare buurten in grotere steden, zoals Heechterp-Schieringen en het Eiland in Sneek.’’

WoonFriesland stelde eerder deze week al dat de heffing ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in onderhoud, verduurzaming, kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en leefbaarheid. ,,Het gaat om meer dan twee maanden huur per huurder. Voor 11,1 miljoen euro
kunnen we jaarlijks ruim 60 extra nieuwbouwwoningen bouwen of bij zo’n 450 huizen extra kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. Dan komt dit geld echt ten goede aan onze huurders. Nu niet’’, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.

Lees verder

IJLST | Snel meer duidelijk over Nij Ylostins

07-10-2019

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân denkt de impasse rond de toekomst van woon- en zorgcentrum Nij Ylostins en het oude gemeentehuis in IJlst te kunnen doorbreken. Eigenaar Elkien, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stadsbelang IJlst en zorgverlener Patyna: alle betrokken partijen gaan zonder voorwaarden met elkaar om tafel. ,,Zo nodig stappen zij over hun eigen schaduw heen.’’ Uit een
gesprek met Elkien en Patyna weet Faber dat ze van plan zijn de ouderenvoorziening in de stad te houden.

Lees verder

Belastingdienst stopte ten onrechte huurtoeslag bij hoge huurprijs

05-10-2019

Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst te star is geweest in het toekennen van huurtoeslag bij een hoge huurprijs.

Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag, als tegemoetkoming in de woonlasten. 

Heb je een huurprijs boven de  huurtoeslaggrens? Dan kun je , ook met een laag inkomen, geen huurtoeslag krijgen. De wetgever vindt dat je dan maar goedkoper moet gaan wonen.

Verworven recht

Er is een uitzondering  op deze regel. Als je huurprijs door de jaarlijkse huurstijging tot boven de huurtoeslaggrens stijgt, en je hebt in de maand voorafgaand  aan de huurstijging recht op huurtoeslag, dan behoud je het recht op huurtoeslag. Dit noemt de Belastingdienst een 'verworven recht'. 

Verworven recht na tijdelijke inkomensstijging

Ook bij huurders met een 'verworven recht' blijft er naar het inkomen gekeken worden. Stijgt je inkomen tot boven de grens? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Maar wat als je inkomen daarna weer daalt? Volgens de Belastingdienst had je dan nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat de huurprijs op dat moment boven de huurtoeslaggrens ligt. Daar heeft de Raad van State nu heel duidelijk een streep door gezet. Er wordt bij verworven recht alleen gekeken naar de maand voordat de huurprijs voor het eerst boven de huurtoeslaggrens uit kwam. Dat verworven recht wordt door een tijdelijke inkomensstijging niet verspeeld. Bij een inkomen dat weer gedaald is tot onder de huurtoeslaggrens, heb je dus nog steeds recht op huurtoeslag.

Mensen die door een ontslagvergoeding, of inwonende kinderen met een baan, tijdelijk boven de grens uitkwamen kunnen daardoor in de penarie terecht gekomen zijn. De uitleg van de Raad van State ligt veel dichter bij waar de huurtoeslag voor bedoeld is; woonlasten betaalbaar houden voor mensen met smalle beurs. 

Controleer verworven recht

Heeft u na een tijdelijk hoger inkomen te horen kregen vanwege een te hoge huurprijs geen huurtoeslag meer te kunnen ontvangen? Controleer of u een verworven recht heeft. Op de website van de Rijksoverheid staat wat de huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens) was per jaar. 

 

 

Lees verder

SNEEK | Negen bewoners nog niet terug naar huis

04-10-2019

Negen bewoners van het appartementengebouw aan het Grootzand in Sneek dat vol scheuren zit, kunnen nog niet terug naar
huis. Volgende week wordt er gestut. 

De twaalf bewoners van zeven appartementen in het historische pand moesten woensdag op stel en sprong hun huizen uit. Woningcorporatie Accolade nam het zekere voor het onzekere, toen ze het onderzoek van een bouwadviesbureau onder ogen kreeg.
Die had de bouwkundige staat van het pand uit 1630 onder de loep genomen, nadat bleek dat oude scheuren in de muren groter werden. Het bureau voorzag geen acuut gevaar, maar kon ook geen 100 procent veiligheid garanderen. De corporatie ontruimde de boel daarop uit voorzorg.

Bewoners werden ondergebracht bij familie of brachten de nacht door in een hotel. Voor negen van hen blijft dat de komende week de situatie. Het complex bestaat uit twee gebouwen. Een helft met twee appartementen waar drie mensen wonen is veilig verklaard.
Gisteren zijn hekken om het pand gezet. Volgende week wordt begonnen met stutten. ,,Dat zal wel even duren”, zegt Accolade-directeur Jeriça Hartholt. ,,Het gaat niet om een paar stempeltjes die je plaatst. De hele buitenkant komt in de steigers.” Constructiefouten zijn de aanleiding van de scheuren, zegt Hartholt. Hoe die zijn ontstaan wordt volgende week verder onderzocht. In 2013/2014 zijn de
appartementen in het gebouw gemaakt. De onderverdieping biedt ruimte aan een kringloopwinkel. Die blijft voorlopig ook dicht.

Lees verder

Woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffin

04-10-2019

In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor ‘de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, in te zetten voor de volkshuisvesting’. De oproep wordt ondersteund door meer dan 180 woningcorporaties, meer dan de helft van alle corporaties in Nederland.

Volgens de corporaties is de verhuurderheffing in strijd met de woningwet. ‘Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen
moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen.’ Ze vinden het ‘in deze tijd van
woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen’. Volgens Hester van Buren, bestuurder van de woningcorporatie Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurderheffing ,,niet meer van deze tijd. Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurderheffing weggevallen.”

De verhuurderheffing werd ingevoerd in 2013. De maatregel kwam uit de koker van VVD en PvdA, die deze in het jaar ervoor in het regeerakkoord hadden gezet. Ook Woonbonddirecteur Paulus Jansen noemt de instandhouding van de heffing in tijden van woningnood ,,volstrekt onverantwoordelijk. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.”

Wooncrisis 
Onlangs kwamen woningcorporaties al met de actie #ikwileenhuis, om ‘de wooncrisis een gezicht te geven’. Daarin worden mensen die klem zitten op de woningmarkt opgeroepen hun verhaal te delen.

Lees verder

HEERENVEEN | 8 miljoen euro voor duurzame woningen

04-10-2019

In de wijk Heerenveen Midden heeft WoonFriesland 52 oude huizen vervangen door net zoveel nieuwe, energiezuinige woningen. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Met het sloop- en nieuwbouwproject heeft WoonFriesland zo’n 8 miljoen euro geïnvesteerd. De nieuwe woningen bevinden zich aan de Tjerk Bottemastraat, de Piet van der Hemstraat, de Vermeerstraat en de Van Goghlaan. De nieuwe huizen hebben geen gasaansluiting, maar zijn ‘all electric’.

Lees verder

Woningmarkt stabiliseert

03-10-2019

ABN AMRO iets positiever over aantal transacties

De recentste woningmarktcijfers vallen landelijk iets
gunstiger uit dat economen van ABN AMRO eerder dit jaar hadden
verwacht. In een gisteren verschenen rapport over de verkopen wordt
melding gemaakt van een stabilisatie in de afgelopen maanden. Ook de
prijsontwikkeling blijkt iets gunstiger dan voorzien.
Deze beter dan verwachte cijfers vormen aanleiding voor de bank om de
transactieramingen voor dit jaar licht naar boven bij te stellen, van een
daling van 5 procent naar een stabilisatie.
Een belangrijke oorzaak van de meevallende resultaten is de lage rente.
Door een lagere hypotheekrente wordt de betaalbaarheid van
koopwoningen verbeterd, is de stelling.
De bank heeft wel zorgen over de woningmarkt voor het komende jaar.
Door het stikstofbesluit valt het te bezien of het aantal van 75.000
jaarlijks nieuw te bouwen woningen zal kunnen worden gerealiseerd. De
landelijke overheid heeft met Prinsjesdag dan wel bekendgemaakt extra
geld uit te trekken voor nieuwbouw, maar wanneer de doelstelling niet
wordt gehaald zal de doorstroming verder onder druk komen te staan.
Daardoor zal het aantal transacties de komende jaren naar verwachting
afnemen. Daarnaast kunnen de prijsstijgingen door toenemende
woningkrapte hoger uitvallen dan nu geraamd.

Lees verder

LEEUWARDEN | WMO-kosten met drie ton gestegen

03-10-2019

de gemeente Leeuwarden heeft dit jaar zo’n 310.000 euro extra uitgegeven aan hulpvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente wijt de kostenstijging aan de invoering van het abonnementstarief. Sinds 1 januari betalen alle cliënten een maximale eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken voor maatwerkvoorzieningen, terwijl deze bijdrage voorheen werd bepaald op basis van iemands inkomen.

Het abonnementstarief heeft volgens de gemeente gezorgd voor een aanzuigende werking op voorzieningen vanuit de WMO. Er wordt nog onderzocht of deze toename van het aantal gebruikers slechts een tijdelijk karakter heeft of structureel van aard is. Het totale budget voor de WMO in Leeuwarden is vijftig miljoen euro. Hiervan moest dit jaar 1,25 miljoen euro worden bezuinigd. Dit is op een ton na gelukt, de rest wordt volgend jaar bezuinigd. De extra maatregelen die de gemeente nam voor de Jeugdzorg hebben inmiddels geleid tot een voordeel van vijf ton.

 

Lees verder

SNEEK | Snekers moeten huis uit vanwege scheuren in gevel

03-10-2019

Bewoners van zeven appartementen in een pand aan het Grootzand in Sneek hebben gisteren direct hun woning moeten verlaten.
Volgens verhuurder Woningcorporatie Accolade is het gebouw niet veilig genoeg meer. Bij eerder onderzoek waren scheuren ontdekt in de gevel. De scheuren werden steeds groter.

De bewoners zijn voorlopig ondergebracht bij familie of vrienden in de omgeving. Voor twee bewoners is een hotel geregeld. Het onderzoek naar de constructie van de woningen, die zich bevinden boven een winkelpand, is nog niet afgerond. Wel kijkt Accolade welke
stappen zij verder denkt te moeten nemen. Vandaag worden de bewoners op de hoogte gebracht van deze stappen.

Accolade noemt het besluit een voorzorgsmaatregel. Ze noemt de situatie vervelend en begrijpt dat het veel impact heeft op de bewoners. Maar volgens de corporatie staat veiligheid van de bewoners voorop.

Lees verder

IJLST | Impasse om toekomst Nij Ylostins

03-10-2019

Er hangt een schaduw boven Nij Ylostins in IJlst. Eigenaar, gemeente, stadsbelang, zorggroep, procesregisseur: waar blijft het plan voor de oudste bewoners van de stad?

Het geduld en het vertrouwen van de oude bewoners van Nij Ylostins in IJlst wordt opnieuw op de proef gesteld. De ongewisse toekomstplannen voor het zorgcomplex, dat ernstig toe is aan renovatie, staan in de ijskast. Opbouwend bedoelde gesprekken tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, Stadsbelang IJlst en Elkien over de voorzieningen voor ouderen zijn op niets uitgelopen. De griffie heeft de raadsleden via de mail op de hoogte gesteld van de patstelling. ,,Gebleken is dat partijen over en weer geen enkel vertrouwen in elkaar hebben. Partijen willen hierbij niet met elkaar om tafel. Gevolg hiervan is dat we nu in een impasse zitten.’’

Dit voorjaar gaf de gemeenteraad het college de opdracht de rust in de stad te herstellen en eindelijk duidelijkheid te scheppen. Wethouder Stella van Gent zegde toe de regie te nemen, een procesregisseur is aangesteld. Acht raadsleden uit Súdwest-Fryslân zijn vorige week op bezoek geweest bij de bewoners. Zij keerden terug met veel vragen. De gemeenteraad komt vanavond bijeen in Sneek. De fracties zijn verzocht geduld te hebben met hun prangende vragen over de stand van zaken. Wethouder Erik Faber komt met een memo, zo is hen toegezegd.

Stichting Stadsbelang IJLst vindt dat ze onterecht wordt weggezet als medeverantwoordelijke voor de impasse, staat in een brief aan raad en college. Er is steeds goed meegewerkt, aldus de stichting. De bedoeling was eerst alleen gesprekken te voeren met Elkien en de gemeente. ,,Elkien wil echter niet om tafel zonder hun strategisch partner Patyna en De Bewonersraad’’, aldus Ine Plompen van de stichting.

Lees verder

DAMWALD | Dantumadiel staat er slecht voor

03-10-2019

Dantumadiel gaat op vrijwel alle mogelijke manieren bezuinigen. Het mfc in Feanwâlden is het grootste slachtoffer, maar er gebeurt nog veel meer. 

Eind mei bleek dat Dantumadiel een tekort van 3,9 miljoen euro had op de jaarrekening over 2018. Vooral hoge zorgkosten, een lagere uitkering uit het Gemeentefonds en extra kosten voor pensioenvoorzieningen en wachtgelden voor wethouders zorgden voor rode cijfers.
Wethouder Rommy Kempenaar liet weten dat de gemeente acuut moest bijsturen en ingrijpende maatregelen moest nemen om de financiële positie te herstellen. De noodzaak daartoe is alleen maar groter geworden, doordat er nog steeds veel meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Zonder ingrijpen komt de algemene reserve dit jaar al ruim 800.000 euro in de min te staan.

Gisteren kwam het college met het herstelplan dat de gemeente van de financiële ondergang moet redden. Zoals aangekondigd liegen de maatregelen er niet om. Het gaat onder meer om forse bezuinigingen op allerlei gebieden, hogere belastingen voor inwoners, de verkoop van gemeentelijk vastgoed en besparingen op de personeelskosten. Het schrappen van de toegezegde bijdrage aan het gewenste multifunctioneel centrum in Feanwâlden levert de gemeente ruim 1 miljoen euro op. Intrekken van de subsidie zou kunnen omdat er geen wettelijke verplichting aan zit. Aanzienlijk kleinere bedragen, tussen de 20.000 en 200.000 euro, bespaart de gemeente op uitgaven voor biodiversiteit, de Omgevingswet en afwaardering van de Bûtenfjildsterdyk.

Uit de reserve voor openbare verlichting wordt 600.000 euro gehaald en uit het potje voor wegenonderhoud verdwijnt 700.000 euro.
De woonlasten voor inwoners gaan omhoog naar het gemiddelde niveau in Noordoost-Friesland (Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen). Dit komt voor meerpersoonshuishoudens met een gemiddelde woning neer op een tegenvaller van 48 euro. Alleenwonenden in een gemiddeld huis moeten rekenen op 15 euro hogere woonlasten. De gemeente haalt hiermee 543.000 euro extra binnen.

Een andere maatregel is het verkopen van gebouwen en ander vastgoed van de gemeente. Het gaat om de bibliotheken in De Westereen en Feanwâlden, de passantenhaven, zwembad De Frosk, een woonhuis aan de Van Harinxmaloane en recreatieterrein It Sylersplak, allemaal in De Westereen en recreatie- en natuurterrein Rinsma Pôle in Driezum. Ook wordt er gesneden in de personeelskosten van de gemeente. De kosten van ‘het apparaat’ van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân blijken 2 procent hoger te zijn dan gemiddeld en met datzelfde percentage wordt erop bezuinigd. Dit levert Dantumadiel zo’n 265.000 euro per jaar op. Verder wil de gemeente 23,3 miljoen euro aan leningen herfinancieren omdat de rente nu laag is. Dit scheelt in 2020 al 300.000 euro. Vorige maand is er nog een gunstige lening afgesloten van 6 miljoen euro.

Uiteraard wordt er ook bezuinigd op de zorgtaken die de geldnood grotendeels veroorzaken. Burgemeester en wethouders willen de besparingen vooral zoeken in efficiëntere organisatie en slimmer inkopen. Aan de kwaliteit van de zorg mag geen afbreuk gedaan worden, vindt het college.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van het college. De begroting en het herstelplan staan op de agenda voor 4 november.

Lees verder

Waadhoeke wil ‘oars’ op vier duurzaamheidsthema's

02-10-2019

Inwoners van Waadhoeke kwamen gisteravond met ideeën voor een duurzame gemeente. In het dorpshuis van Ried was de avond waarop de gemeente inwoners uitnodigde om mee te denken over de duurzaamheidsagenda. Waadhoeke spreekt volgens ambtenaar Eibert van der Woude nadrukkelijk van een agenda, omdat daarmee duidelijk gemaakt kan worden welke acties ondernomen moeten worden.

De gemeente heeft vier thema’s vastgesteld: oars mei enerzjy, oars mei grien, oars mei ôffal en sels oars. In die laatste categorie past het idee van autarkisch wonen, waarbij iemand privé het initiatief kan nemen om zelfvoorzienend te wonen. Zelfvoorzienend in voedsel, energie, water en afvalverwerking.

Bij ‘oars mei grien’ past het idee voor een voedselbos. Waadhoeke wil zelf een steentje bijdragen door naar verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te kijken, maar ook naar energiezuinige musea en sport- en verenigingsgebouwen.

Op de avond bleek dat er al heel wat projecten lopen die op de agenda passen. Zo doen Ritsumasyl en de wijk De Bleek in Franeker mee aan het project Duurzame Dorpen, Dronryp wil met waterstof aan de slag om als dorp zelfvoorzienend te worden en Tzum hoopt nog altijd op een nieuwe dorpsmolen. De gemeente werkt aan ecologisch bermbeheer en heeft veertien laadpunten aangebracht op het openbaar toegankelijke parkeerterrein bij het gemeentehuis.

Er moet nog gestart worden met het project ‘Energiebesparing bij minima’, waarbij samen met Leeuwarden een energiecoach aan het werk wordt gezet. Alle initiatieven samen moeten leiden tot een concreet plan in 2020. Waadhoeke krijgt daarbij hulp van het bureau Weusthuis en Partners.

Lees verder

BURGUM/BUITENPOST | Sociale overlast tot speerpunt gemaakt

02-10-2019

Woonoverlast, woninginbraken, jeugdoverlast en vernielingen krijgen extra aandacht in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Het aantal meldingen bij de politie over personen met ‘verward gedrag’ moet in 2022 met 10 procent zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ditzelfde percentage geldt voor woninginbraken. Het aantal klachten over vervelende jeugd moet afnemen of hooguit gelijk blijven. Voor vernielingen is het doel een daling van 5 procent.

In het nieuwe veiligheidsbeleid benoemen de samenwerkende gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen deze onderwerpen tot speerpunten. Dit geldt in ieder geval tot en met 2022. ‘Sociale veiligheid’ is een nieuwe prioriteit. Hierbij gaat het, naast verwarde
personen, ook om conflicten tussen buren en de terugkeer van ex-gedetineerden in de dorpen. Niet alleen de politie moet dit in goede banen leiden, ook bijvoorbeeld gebiedsteams en buurtbemiddelaars hebben hierin een rol.

Het aantal woninginbraken is in beide gemeenten vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2017. Dit is overigens in een grotere regio het geval. Er moet extra aandacht voor komen, ook in de sfeer van voorlichting en preventie. Een woninginbraak geldt als ‘high impact crime’ en daaronder vallen ook huiselijk geweld en drugsoverlast. Een streven is om een impuls te geven aan de aangiftebereidheid bij huiselijk geweld waarbij een verwarde persoon betrokken is.

De meldingen van jeugdoverlast zijn in beide gemeenten in de eerste vier maanden van dit jaar weer toegenomen, terwijl in 2018 de aantallen klachten lager uitvielen dan in 2017. Een doelstelling is om criminele of overlast gevende jongeren eventueel samen met aangrenzende gemeenten aan te pakken. Ook moet overmatig alcohol- en drugsgebruik tegengegaan worden.

Het aantal vernielingen is vorig jaar gestegen in Achtkarspelen (122 meldingen bij de politie), terwijl het in Tytsjerksteradiel (85 meldingen) ongeveer gelijk bleef. De komende drie jaar willen de gemeenten onder andere een ‘dadergerichte’ aanpak, wat betekent dat de vernieler betaalt. Niet als prioriteit, maar als aandachtspunt staat de verkeershandhaving genoemd in het beleidsplan. Afgesproken is dat beide gemeenten gaan samenwerken met Noardeast-Fryslân en Dantumadiel om ambtenaren in te zetten tegen bijvoorbeeld hinderlijke parkeeroverlast.

Lees verder

Woningcorporaties willen af van verhuurdersheffing

01-10-2019

Leeuwarden Woningcorporatie WoonFriesland heeft officieel bezwaar gemaakt tegen de verhuurdersheffing. Het bedrijf wil de belastingaanslag van 11,1 miljoen euro voor 2019 liever besteden aan woningen. Landelijk voeren woningcorporaties actie tegen de heffing.

Woningcorporaties betalen de heffing aan het rijk op basis van de WOZ-waarde van huurwoningen. Landelijk gaat het om 1,7 miljard euro. ‘De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd om de crisis in de overheidsfinanciën op te lossen. Maar die financiën zijn inmiddels op orde. Intussen is er een andere crisis: op de woningmarkt’, schrijft WoonFriesland. Volgens het bedrijf kan het voor 11,1 miljoen euro ruim zestig nieuwe huurhuizen bouwen.

Collega corporatie Accolade meldde gisteren dat ze 8,9 miljoen euro betaalt en vorige week meldde Wonen Noordwest Friesland al dat het de komende tien jaar 26 miljoen euro moet aftikken, wat ten koste gaat van huizenbouw en -renovatie.

Lees verder

WOLVEGA | Woonlasten in Weststellingwerf gaan omhoog

28-09-2019

Gemeente rekent op tekorten in 2020 en 2021

De kleine financiële meevallers van de gemeente Weststellingwerf zijn lang niet genoeg om de tekorten op jeugdzorg goed te maken. En ook een extra bijdrage vanuit het rijk voor jeugdzorg maakt wel wat goed, maar niet alles. Onderaan de streep van de najaarsnota van
Weststellingwerf staat daardoor nog altijd een tekort van een miljoen euro op het sociaal domein.

Gisteren maakte de gemeente de najaarsnota bekend. Weststellingwerf schreef lang zwarte cijfers en kan met een algemene reserve van achttien miljoen euro wel tegen een stootje. Maar voor 2020 en 2021 wordt een tekort geraamd van 332.000 en 351.000 euro. De verwachting is dat de gemeente daarna weer uit de rode cijfers komt.

Wethouder Jack Jongbloed moet aan de nieuwe financiële situatie wennen. ,,Voor het eerst heeft Weststellingwerf géén positief resultaat
voor de eerste twee begrotingsjaren. Om het tekort op het sociaal domein verder terug te dringen, blijft Weststellingwerf zich inzetten voor meer geld vanuit het rijk.” Hij heeft goede hoop dat dat er komt. Inwoners van Weststellingwerf gaan wel iets merken van de tekorten,
want het college kiest ervoor om de gemiddelde woonlasten met achttien euro per huishouden te verhogen. Dit wordt verwerkt in de
onroerendezaakbelasting voor woningen en de riool- en afvalstoffenheffing. De gemiddelde woonlasten voor inwoners stijgen
hiermee volgend jaar naar 692 euro.

Het college wil daarnaast meer grip krijgen op de uitgaven. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de onderwijsbegeleiding niet meer uitbesteed, maar wordt die gedaan door gebiedsmedewerkers van de gemeente. Verkoop van de voormalige school de Triangel in Steggerda aan Dorpsbelang Steggerda leverde de gemeente een verlies op, omdat het pand 90.000 euro onder de boekwaarde werd verkocht.

Eikenprocessierups 
Een onverwachte financiële tegenvaller was de bestrijding van de eikenprocessierups. Het afgelopen jaar waren er veel meer meldingen
dan gebruikelijk en moest de gemeente meer maatregelen nemen. Daardoor werd het hiervoor beschikbaar gestelde budget overschreden.
Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om dit op te vangen.

Het vertrek uit het sociale werkbedrijf Caparis, leverde Weststellingwerf een financieel voordeel op, waarvan de hoogte nog niet bekend is. De afrekening is klaar, maar de gemeente wacht af wat de verdere ontwikkelingen voor de herstructurering van de gemeenschappelijke
gelden zijn. Weststellingwerf blijft de komende tijd in ieder geval investeren in het centrum van Wolvega, de exploitatie van de Lindewijk
in Wolvega en het gebied de Rottige Meente- Driewegsluis.

Lees verder

Wachtlijst sociaal huurhuis moet korter

27-09-2019

Ellenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) is bereid tot een
onderzoek op aandringen van regeringspartijen VVD en CDA. De wachtlijsten zijn een probleem, erkent Ollongren. Er zijn veel mensen die zich geen lange zoektijd kunnen permitteren. Ollongren gaat overleggen met woningcorporaties, gemeenten en de bond van huurders welke maatregelen nodig zijn.

Lees verder

SINT ANNAPAROCHIE | Renovatie van honderden huizen Noordwest-Friesland loopt spaak

27-09-2019

Honderden woningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen niet opgeknapt of verduurzaamd worden omdat het geld naar de Verhuurderheffing gaat.

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland trekt aan de bel omdat de landelijke plicht tot het betalen van Verhuurderheffing ten koste gaat van de plannen die de corporatie heeft. Directeur Rein Hagenaars doet een dringend beroep op het rijk, gemeenten en de provincie Fryslân om de Verhuurderheffing te schrappen. Het is een heffing over de WOZ-waarde van huurwoningen.
De woningcorporatie moet de komende tien jaar 26 miljoen euro van de in totaal ruim 20 miljard aan het rijk betalen. Bestaande plannen voor verbetering van woningen moeten daarom bijgesteld worden.

Om inzichtelijk te maken waar het om gaat, heeft de corporatie er concrete cijfers aangehangen. Het gaat om 500 woningen die duurzaam gemaakt zouden kunnen worden om ze van energielabel D naar label A+ te krijgen. Verder zouden 160 verouderde huizen vervangen kunnen worden door gasloze en duurzame nieuwbouw. Deze nieuwbouw zou het energielabel A+++ krijgen.

De plannen verdwijnen niet alleen in de prullenbak, maar ook de ambitie om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen lijdt eronder alsmede het streven om betaalbare woonlasten voor huurders te realiseren. Hagenaars is kritisch over het geld dat op deze manier uit de volkshuisvesting verdwijnt. Hij spreekt over een ,,overbodige’’ vermindering van de staatsschuld.

Lees verder

DRACHTEN | Fout op cruciaal moment doet wethouder de das om

27-09-2019

Wethouders geven nooit openlijk hun ambtenaren de schuld, dat is de regel in de politiek. Het moment waarop Eric ter Keurs dat in Smallingerland wél deed, kon niet ongelukkiger zijn.

Gisteravond trok Ter Keurs (VVD) daarom tegenover de gemeenteraad volledig het boetekleed aan. Eerst volgde ruimhartig excuses aan de ambtenaren, zoals al was afgesproken. In één adem diende hij vervolgens zijn ontslag in. Een besluit dat, zo viel in de wandelgangen te horen, afgelopen dinsdag al genomen was ,,Ik merk dat mijn uitlating een groot effect heeft gehad op een organisatie die in het proces zit van herstel van vertrouwen en zelfvertrouwen”, reageerde Ter Keurs geëmotioneerd op zijn gedane kritiek. In dat ,,precaire proces” had hij voor onrust gezorgd. Ter Keurs concludeerde daarom dat hij plaats moet maken. Na zijn toespraak verliet hij de zaal en was niet bereikbaar voor verder commentaar.

De wethouder blunderde vorige week in het debat rond de verhuizing van de Drachtster kringloopwinkel Hart in Friesland. Raadsleden hadden kritiek op het raadsvoorstel dat op tafel lag. Ter Keurs zei zelf ook dat hij de stukken slecht vond. En: ,,Het is niet voor niks dat dit college ook voorstelt aan de gemeenteraad om te investeren in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.”
Wethouders zijn politiek verantwoordelijk. De schuld afschuiven op ambtenaren geldt als een doodzonde, wanneer dan ook. Maar Ter Keurs had zijn fout niet op een slechter moment kunnen maken.

De ,,investering in het ambtelijk apparaat” ligt namelijk gevoelig. Coalitie en oppositie twisten momenteel over een nieuwe, meer flexibele en klantgerichte werkwijze van ambtenaren én een miljoenenverbouwing van het gemeentehuis. Ondertussen hebben die ambtenaren net woelige jaren onder een angstcultuur achter de rug. De uitspraken van Ter Keurs hebben het gevoel van onveiligheid weer aangewakkerd, bleek vorige week uit een interne brief van de gemeentesecretaris.

De coalitie kan de nieuwe onrust missen als kiespijn. ,,Ik denk dat er binnen het college druk is uitgeoefend”, reageert Klaas van Veelen van oppositiepartij ChristenUnie op het vertrek van Ter Keurs. ,,Ik ben zeer verbaasd. Dat hij een uitglijder maakte, is duidelijk. Maar op zich is dit geen reden om op te stappen.”
Dat vindt ook Corrie Ponne van het CDA (oppositie). ,,In ekskús hie it foar ús ôfdien.” Niemand in de raad had gisteren een motie van wantrouwen in de aanslag.
Sipke Hoekstra van Ter Keurs’s eigen partij vond ook dat een excuus voldoende was geweest, maar respecteerde het besluit van zijn wethouder. ,,Hy dy’t lyts wêze kin, is in grut man.”

Burgemeester Jan Rijpstra over het vertrek: ,,Als oud-bestuurder wist hij dat je zelf ook het gevoel moet hebben dat je er een streep onder kan zetten.” Voor Ter Keurs in 2018 wethouder werd in Smallingerland, was hij jarenlang burgemeester in Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel.

Lees verder
content image