Nieuws

Kantoor De Bewonersraad gesloten

18-05-2018

Op Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) is het kantoor van De Bewonersraad gesloten.

Op dinsdag 22 mei zijn we u weer van dienst. 

Lees verder

Open dag Gemeenschappelijk Wonen

16-05-2018

Zaterdag 19 mei openen verschillende woongemeenschappen hun deuren in het kader van de Landelijke Open dag Gemeenschappelijk Wonen. 
Dit is een vorm van wonen waarbij meerdere huishoudens bewust kiezen om met elkaar te wonen. Ze hebben een zelfstandige woning en vaak gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten. Meer weten?

Lees verder

Huurder zit klem

12-05-2018

DEN HAAG - Het kabinet moet veel meer doen om de vastgelopen huurmarkt aan te pakken. Critici zien heil in minder belasting voor corporaties, aanjagen van nieuwbouw en huurexperimenten. 

Met stijgende verbazing volgt emeritus hoogleraar volkshuisvesting Hugo Priemus de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt.
Huizenprijzen schieten omhoog – al lang niet meer alleen in de Randstad– terwijl het aanbod afneemt en de groep huurders die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning geen kant op kan. ,,Het kabinet lost dit probleem niet op”, zegt Priemus. ,,Vooral in de steden loopt de boel meer en meer vast. Daar is dringend behoefte aan extra betaalbare huurwoningen. Het kabinet wil wel dat die worden bijgebouwd, maar maakt het de woningcorporaties vrijwel onmogelijk dat voor elkaar te krijgen.”

Verhuursite Pararius meldde deze week dat er een levensgroot tekort is aan woningen met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand. Daardoor stijgen de huurprijzen in de vrije sector razendsnel. Twee jaar geleden betaalde een nieuwe huurder nog gemiddeld 13,28 euro per vierkante meter, nu tikt de huur al gemiddeld 15,56 euro aan. Woningmarktdeskundigen noemen het ‘een drama voor de middeninkomens’.

Sociale huurwoningen – met een maximumprijs van 710 euro – zijn alleen weggelegd voor huishoudens met een jaarinkomen tot 41.000 euro. ,,Het probleem is dat 710 euro in Oost-Groningen een enorm hoge huur is, terwijl het in Amsterdam juist een zeer laag bedrag is”, zegt Priemus. ,,Door die grens in Amsterdam te verhogen en op andere plekken juist te verlagen, kun je voor meer betaalbare woningen zorgen.”

Priemus pleit ervoor, evenals oppositieleden in de Tweede Kamer, om woningcorporaties minder te belasten. ,,De verhuurderheffing is het grootste probleem. Die belasting op hun woningen bedraagt nu 1,4 miljard euro per jaar. Die heffing ontmoedigt corporaties om huizen te bouwen of te renoveren.” Want hoe meer hun bezit waard is, des te meer heffing ze betalen.

,,Dit kabinet bezuinigt ruim 1 miljard euro op huurders”, zegt PvdAKamerlid Henk Nijboer. Dat gebeurt onder meer door een maatregel tegen belastingontwijking, die de corporaties jaarlijks 300 miljoen euro gaat kosten. Verder gaat de vennootschapsbelasting met ongeveer een half miljard euro omhoog en moet er 300 miljoen euro extra aan verhuurderheffing worden betaald.
,,Dat wordt afgewenteld op de huurders, voor zo’n 30 tot 40 euro per maand”, zegt Nijboer. Daarnaast wordt het voor corporaties lastiger om bij te bouwen. ,,Er zou juist een miljard euro extra moeten worden geïnvesteerd in betaalbare woningen.”

,,Corporaties willen jaarlijks minimaal 34.000 woningen bouwen”, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. ,,Het kabinet wil dat tempo nu opschroeven, maar door deze lastenverzwaring is dat onmogelijk. We willen wel, maar we moeten het kunnen financieren.” Norder pleit voor meer ‘lokaal maatwerk’. ,,Appingedam, Apeldoorn en Amsterdam zijn verschillende gemeenten met totaal verschillende problemen. De landelijke Woningwet legt nu dwingende regels op, die het onmogelijk maken om te experimenteren met aangepaste huurprijzen of aantallen woningen voor bijvoorbeeld middeninkomens.”

Komende week praat de Tweede Kamer opnieuw over de huurmarkt. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelde eerder al voor om het corporaties gemakkelijker te maken om huizen in het middensegment te verhuren. 

Lees verder

Pluim voor WoonFriesland!

09-05-2018

De Bewonersraad onderzocht eind 2017 de hoogte en de samenstelling van de administratiekosten, die de zes corporaties in rekening brengen bij de huurders bij het sluiten van een huurovereenkomst.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is een brede discussie op gang gekomen over welke kosten dan nog wel/niet meer in rekening gebracht kunnen worden, en wanneer een tegenprestatie dan wel/niet als verwaarloosbaar mag gelden.

Inmiddels bemerken wij dat op landelijk niveau diverse corporaties hun nieuwe huurders niet langer administratiekosten in rekening brengen! Een goede ontwikkeling. De Bewonersraad legde bij de corporaties de vraag neer hier ook actie in te nemen. 

Op 8 mei ontvingen we een brief van WoonFriesland met de verheugende mededeling dat men besloten heeft om de administratiekosten bij nieuwe verhuringen te verlagen naar € 0,-. Deze verlaging voeren zij in per 1 juli a.s.

We willen WoonFriesland met deze actie van harte complimenteren! De eerste corporatie die hiertoe overgaat. We hopen dat dit voorbeeld doet volgen! De vraag ligt inmiddels ook voor bij de andere corporaties.

Lees verder

Aedes: Huurverhoging blijft beperkt

09-05-2018

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen
met de laagste inkomens. Dat stelt Aedes, de vereniging van woningcorporaties, aan de hand van een enquête onder 180 corporaties. De
huurverhoging per 1 juli komt voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee
derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing.

Lees verder

Kantoor De Bewonersraad gesloten

08-05-2018

Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en op vrijdag 11 mei is het kantoor van De Bewonersraad gesloten.

Op maandag 14 mei zijn we u weer van dienst.

Lees verder

Klopt uw huurverhoging?

08-05-2018

Op 1 juli is het weer zover: dan gaat uw nieuwe huurprijs in voor het komende jaar.
Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei een brief van hun corporatie met het voorstel tot huurprijsaanpassing. (NB: de huurders van Wst. Weststellingwerf krijgen dat jaarlijks per 1 januari).

Heeft u gecontroleerd of de huurverhoging klopt?
Wanneer u het niet eens bent met het ontvangen voorstel, kunt u voor 1 juli a.s. bezwaar indienen. Komt u er zelf niet helemaal uit of heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw verhuurder of met de Hulpdienst van De Bewonersraad (tel. 058 – 216 5457).

Zelf checken
Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl). U heeft daarbij de oude en nieuwe huurprijs nodig en het puntenaantal van uw woning.

 


Regels overheid
De regering heeft beslist dat met ingang van 1 juli 2018 de huur maximaal 3,9% tot 5,4% mag stijgen. Het percentage hangt af van het inkomen:

 • Bij een inkomen tot € 41.056,-: mag de stijging maximaal 3,9% zijn;
 • Bij een inkomen hoger dan € 41.056,- (huishoudinkomen over 2016): mag de stijging maximaal 5,4% zijn.

Deze 5,4% geldt wanneer:

 • u  geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
 • u  én uw huishouden uit maximaal 3 personen bestaat.


Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging tussen de 3,9% en 5,4% moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen.


Voor kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats:
mag de huur vanaf 1 juli 2018 maximaal 2,9% stijgen.
Hoeveel het inkomen van uw huishouden is, maakt hierbij niet uit.Sommige woningen krijgen een huurverlaging of geen huurverhoging
Het gaat hier om die woningen die anders door huurverhoging door de ‘aftoppingsgrens’ heen dreigen te schieten. Dit is de vastgestelde huurprijs door de overheid waarboven het restant van de huur niet meer voor huurtoeslag in aanmerking komt. Of de woningen hebben een huurprijs boven het bedrag wat de corporatie maximaal voor de woning wil ontvangen (de streefhuur).

Daarnaast zijn woningen in herstructureringssituaties vrijgesteld van huurverhoging (voor zover in het traject volgens het protocol herstructurering).

Tenslotte is geen huurverhoging gevraagd voor een beperkt aantal woningen waarvan, gelet op verhuurbaarheid, de huur al te hoog was.
 

Geen van de corporaties heeft de maximale huurverhoging benut. Dit is mede resultaat van het vele jaren lang door De Bewonersraad hameren op de betaalbaarheid.

Overzicht huuraanpassingen per corporatie

WoonFriesland:
 

actuele huur < streefhuur  1,4% + maximaal 1,5 %.

actuele huur = streefhuur  1,4%.

actuele huur > streefhuur   0%.

 

Thús Wonen:

vanaf € 50,- hoger boven streefhuur: 0%.

tussen € 50,- boven en € 10,- beneden streefhuur: 1,4%.

vanaf € 10,- beneden streefhuur en lager: 3,9%.

 

Elkien:

t/m      € 41.056,- : 1%, tot een maximum van 75% van de markthuur.
boven € 41.056,- : 5%.

 

ACCOLADE

actuele huur > streefhuur  0%

actuele huur = streefhuur  1,4%

actuele huur < streefhuur 3,0%

 

Woningstichting Weststellingwerf:

heeft op 1 januari 2018 al de huurverhoging doorgevoerd: 1,2 %.

 

Wonen Noordwest Friesland:

Boven streefhuur = verlagen naar streefhuur

Op de streefhuur = 1,4%

Net onder de streefhuur = 1,4% tot 3,9%

Onder de streefhuur = 3,9%

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt maximaal toegepast tot de streefhuur van de woning is bereikt.

Het aantal huurders dat in aanmerking zal komen voor inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% was nog niet precies aan te geven.

Lees verder

Huurwoningen in vrije sector duurder en duurder, ook buiten grote steden

08-05-2018

De gemiddelde huurprijzen in de vrije sector breken opnieuw records. In heel Nederland is de gemiddelde huurprijs met bijna 6 procent gestegen.

In een aantal gemeenten stegen de huren nog veel harder, blijkt uit cijfers van huurwoningensite Pararius. In Zoetermeer en Apeldoorn was de stijging in het eerste kwartaal meer dan 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Maar ook in Amersfoort en Almere stegen de huren in de vrije sector met respectievelijk 15 en 19 procent.

Buiten de Randstad

Volgens Pararius wijken steeds meer mensen uit naar de relatief goedkopere gemeenten buiten de vier grote steden. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam stijgen de huurprijzen inmiddels veel minder hard. "Er zit een grens aan wat huurders kunnen betalen. Komen de prijzen bij die grens in de buurt, dan zwakt de prijsstijging vanzelfsprekend af", zegt Jasper de Groot van Pararius.

Door de hoge huurprijzen in de Randstad wijken veel mensen uit naar Flevoland. In die provincie steeg de gemiddelde huurprijs in de vrije sector met meer dan 17 procent. Vooral Almere is een populaire stad voor mensen die in Amsterdam of Utrecht geen betaalbare woning meer kunnen vinden.

Te weinig woningen

De belangrijkste reden voor de alsmaar stijgende huren is het grote gebrek aan woningen in Nederland. Pararius maakt zich zorgen want de huurwoningsite voorspelt dat de krapte op de woningmarkt de komende jaren alleen nog maar erger zal worden. Het wordt vooral voor mensen met middeninkomens steeds lastiger.

Volgens De Groot verdienen middeninkomens te veel voor een sociale huurwoning en vaak te weinig voor het krijgen van een hypotheek. "In Nederland is zo'n 34 procent van de woningen bestemd voor de sociale huur. Zo'n 58 procent van de woningen zijn koopwoningen. Dat betekent dat maar 8 procent van de woningen in de vrije huursector zit. Dat is natuurlijk veel te weinig als je kijkt naar de vraag."

(nos.nl)

Lees verder

LEEUWARDEN | Kinderziekten plagen ‘Nul-op-de-meter’

05-05-2018

In de Leeuwarder wijk Huizum-West gingen 55 huurhuizen vorig jaar van het gas af. De huurders en corporatie Elkien betalen
meer leergeld dan gedacht.

De woningen aan de Jan van Scorelstraat, de Jan Lievensstraat en de Van Loonstraat stammen uit 1949. Ze hebben een nieuwe isolerende baksteengevel gekregen en op het dak zijn de pannen vervangen door isolatieplaten met daarop zonnepanelen. De panelen op de daken en diverse soorten warmtepompen halen de energie nu uit zonnestraling en de buitenlucht. Er is geen gas meer.

Op jaarbasis zou de elektriciteitsmeter geen noemenswaardig verbruik meer meten. Bewoners zouden voortaan naast het vastrecht voor stroom een energieprestatievergoeding (EPV) aan Elkien betalen. Het totaal mag voor niemand hoger uitvallen dan de oude energienota. Lager mag wel.

Driekwart van het bestaande Elkien-bezit zou in vijftien jaar een rigoureuze metamorfose ondergaan. Dat zijn meer dan duizend huizen per jaar. Het project Jan van Scorelstraat is een proeftuin voor deze mammoetoperatie.

De woningverbetering duurde langer en was heftiger dan verwacht. In plaats van zes weken werden dat vier maanden, met een nasleep. Door sommige huurders is dit als vervelend ervaren. Bovendien waren er bijgeluiden, brommen, ruisen, piepen in elke ruimte van het huis. 
Elkien heeft de grootste bron van herrie vervangen: thermodynamische pompen op de daken van zes huizen, waarvan het hoge geluid
meer herrie gaf dan voorzien. Uit de vijf verschillende warmtepompen in het Huizumer experiment is een beste keus gerold, aldus de corporatie, zowel wat tevreden huurders als warmteopbrengst betreft.

Elkien brengt de EPV pas in rekening bij de huurders als de energievoorziening een jaar lang op rolletjes heeft gelopen. Dat is nog maar in 5 van de 55 huizen het geval. 
 

Lees verder

Aedes.nl Norder en Verhagen: afschaffen dividendbelasting ten koste van woningbouw en infrastructuur

04-05-2018

De bouwsector schaart zich achter het verzet van woningcorporaties tegen de ATAD-regeling die belastingontwijking van multinationals tegen moet gaan. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, stelt in De Telegraaf dat de maatregel leidt tot minder geld voor verduurzaming van woningen, bouwen van nieuwe huizen en infrastructurele werken. Verhagen: ‘Absurd als een regeling die bedoeld is om belastingontwijking tegen te gaan in Nederland zo ruim wordt geïnterpreteerd.’

Verhagen valt daarmee Aedes-voorzitter Marnix Norder bij die eerder al in De Telegraaf liet weten dat de maatregel woningcorporaties jaarlijks 300 miljoen euro gaat kosten. Norder: ‘De investeringsruimte van corporaties halveert dan. Dat betekent dat er tienduizenden woningen minder per jaar worden verduurzaamd en dat er duizenden woningen minder per jaar worden gebouwd. Dat kost duizenden banen in de bouw.’ In combinatie met andere belastingmaatregelen gaan woningcorporaties jaarlijks een miljard extra aan de schatkist afdragen. 

 

‘Huurders betalen voor multinationals’

De ATAD-regeling is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.  Beperking van de renteaftrek voor bedrijven levert de schatkist 1,3 miljard euro op. Dat staat tegenover de afschaffing van de dividendbelasting, waar grote bedrijven van profiteren. Die kost de schatkist 1,4 miljard euro.

Woningcorporaties en andere alleen in Nederland opererende bedrijven draaien zo op voor de lastenverlichting van bijvoorbeeld Shell en Unilever. Ten koste van betaalbare huurwoningen en infrastructuur. Marnix Norder: ‘Ontluisterend. Huurders moeten 100 euro per jaar ophoesten om het grootbedrijf hier te houden.’

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Helderheid nodig rond sloop lts’

02-05-2018

PAL/GroenLinks wil weten waarom de ontruiming van de lts aan de Leeuwarder Nijlânsdyk nu plotseling nodig is. De partij wil uitleg van b. en w. over de voorgenomen sloop en nieuwbouw. Hierover is op dit moment veel onduidelijk.
De tientallen bewoners en kunstenaars moeten het pand half juni verlaten. Ze zijn het hier niet mee eens, vooral omdat een deel van hen juist druk is met de Culturele Hoofdstad.

PAL/GroenLinks is ook benieuwd naar de rol van WoonFriesland. Die dook dit voorjaar ineens op als mogelijke bouwer in het gebied. Deze
corporatie wil zelf alleen kwijt dat er ,,overleg is met de gemeente.’’

Lees verder

LEEUWARDEN | Kunstenaars moeten in juni uit lts Nijlân wegens start afbraak

01-05-2018

De oude Leeuwarder lts aan de Nijlânsdyk wordt in juni ontruimd. De tientallen huurders moeten eruit. Daarna volgt asbestsanering en uiteindelijk afbraak. ,,Vijftig bewoners en twintig kunstenaars worden getroffen’’, zegt kunstenaar Wolly Prins. Ze verwijt het tijdelijke verhuurder Carex niet: ,,Als je antikraak huurt, weet je dat de huur een maand van te voren opgezegd kan worden en dat ze je geen alternatief hoeven te bieden.’’ De huurders verbazen zich echter wel over de gemeente, die als eigenaar middenin het Culturele Hoofdstadjaar aan kunstenaars de huur laat opzeggen. ,,Je zet dus in ieder geval 20 kunstenaars, die grotendeels met projecten voor KH2018 bezig zijn, op straat. Onbegrijpelijk.’’

De huurders beklaagden zich al eerder over de situatie. Het blijkt voor de meesten moeilijk om een betaalbaar alternatief te vinden. De gemeente is wederom opvallend zwijgzaam over de kwestie. Gisteren was op het gemeentehuis niemand te vinden die er iets over kon zeggen, liet voorlichter Tjalling Landman weten.
Bedoeling is dat ontwikkelaar Mipatio er na de sloop appartementen gaat bouwen. Dit bedrijf was gisteren telefonisch niet bereikbaar.

(gedeelte van artikel LC, Erwin Boers)

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Beter overzicht nodig van huisaanpassingen’

28-04-2018

Corporatie WoonFriesland weet niet welke van haar woningen door huurders zijn aangepast voor ouderen of gehandicapten. Dit blijkt pas vaak pas achteraf. PAL/GroenLinks en D66 in Leeuwarden verbaasden zich hierover en stelden het aan de orde bij burgemeester en wethouders.
Die bevestigen dit: ,,WoonFriesland heeft geen overzicht van aangepaste woningen door derden. Pas na een huuropzegging ziet de corporatie de staat en eventuele aanpassingen. Wanneer een aangepaste woning vrij komt, wordt de bouwkundige van de gemeente Leeuwarden hierover geïnformeerd.’’
De politieke partijen vinden dat er een beter overzicht moet komen, omdat er een tekort aan zulke woningen is onder mensen met een wmo-beschikking. Een betere administratie kan de zoektocht naar geschikte huizen makkelijker maken, verwachten de partijen.
,,Wij hebben hierover in de prestatieafspraken 2018 al een afspraak gemaakt’’, schrijven b. en w. Ze wijzen ook op een proef in Drachten, waar de gemeente Smallingerland de in- en uitstroom van aangepaste woningen bijhoudt.

Lees verder

Tarief voor verwijderen gasleiding blijft hoog

24-04-2018

Als een particulier van het gas af wil, blijft hem dat 687 euro kosten voor een huis en 366 euro voor een flatappartement. Netbeheerder
Alliander beroept zich op de wet.

Het alternatief zou zijn dat verwijderkosten via verhoging van het vastrecht over alle afnemers wordt omgeslagen. Daarvoor is een politiek
besluit nodig. De hoge afsluitrekening was aangekaart door het provinciebestuur, nadat D66 daar onlangs in een overigens door de
staten verworpen motie op had aangedrongen.

Lees verder

HEERENVEEN | Accolade tekent contracten voor kwart eeuw

24-04-2018

Zes onderhoudsbedrijven hebben met Accolade een aannemingsovereenkomst getekend voor het onderhoud van 17.000 huurwoningen. Dat contract is 25 jaar geldig. Accolade heeft gekozen voor een zogenaamd RSG-contract (resultaat gericht werken), een nieuwe vorm van aanbesteden waarbij voor een langere periode afspraken worden gemaakt.

,,Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee’’, zegt directeur Michiel Kranendonk van het gelijknamige onderhoudsbedrijf in Noordwolde. ,,Dit geeft ons meer zekerheid.’’ Het verhuurbedrijf voert de regie. De zes contractpartners treden op als adviseur en uitvoerder. Ze hebben
toegezegd aan de prestatie-eisen van Accolade te voldoen. Voor Kranendonk Vastgoed-onderhoud betekent dit in ieder geval een kwart eeuw werk. De andere bedrijven zijn Talen Noord in Makkum, Wits Noord in Drachten, Van der Geest in Leeuwarden, Boekema in Heerenveen en SW Vastgoedverbetering in Drachten. De ketenpartners staan financieel garant voor elkaar, mocht een van de partijen in moeilijkheden komen.

De corporatie bezit ruim 17.000 huurhuizen in plaatsen als Joure, Sneek, Franeker, Drachten en Heerenveen. Een groot deel van het vastgoed is relatief oud, waardoor renovatie zwaar op de begroting drukt. Alleen in 2016 gaf het verhuurbedrijf al dik 23 miljoen euro uit aan woning-onderhoud. Daarbij ging het voor ruim 11 miljoen euro om planmatig onderhoud. Met de nieuwe aanpak hoopt de verhuurder de onderhoudskosten te kunnen beperken. De zes gecontracteerde bedrijven mogen het onderhoudswerk aan de buitenzijde van de huurwoningen doen. 

Lees verder

Afspraken sociaal wonen in Súdwest

20-04-2018

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘raamovereenkomst sociaal wonen’. Daarin wordt vastgelegd dat de partijen ieder jaar met elkaar prestatieafspraken maken.

Het is voor het eerst dat zij uitspreken welke doelen zij samen nastreven. Daarbij wordt gekeken naar betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Lees verder

LEEUWARDEN | PEL: zorgverzekering minima moet blijven

20-04-2018

Het Platform Eenpersoons huishoudens Leeuwarden (PEL) is het niet eens met de oproep van de Werkgroep Zorg voor de Minima.
Die stelde maandag in een mail aan de gemeenten dat de collectieve zorgverzekering voor minima, in Friesland de AV Frieso, geëvalueerd
moet worden en beter kan.

PEL vindt juist dat de verzekering een goede minimavoorziening is en dat die in haar huidige vorm moet blijven bestaan. De collectieve
verzekering werd in 1997 in Friesland in het leven geroepen.

Lees verder

Aedes: Belastingmaatregel multinationals ten koste van huizen voor huurders

19-04-2018

Woningcorporaties kunnen tienduizenden minder nieuwe huurwoningen bouwen en energiezuiniger maken als de belastingplannen van het kabinet doorgaan. ‘Leg dat de verpleegster, vuilnisman of onderwijzer maar uit’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in De Telegraaf. ‘Jullie kunnen geen huurwoning krijgen of jullie blijven in een koud en vochtig huis zitten met een hoge energierekening, om te voorkomen dat grote bedrijven belasting ontwijken.’

Het kabinet-Rutte III neemt een maatregel (ATAD) tegen belastingontwijking door multinationals. Die gaat woningcorporaties jaarlijks zo’n 300 miljoen euro kosten. Het kabinet neemt dat neveneffect voor lief, want het wil geen uitzondering maken voor de corporaties. Iedere euro die corporaties extra aan de schatkist afdragen, kunnen ze niet gebruiken voor huurders en woningzoekenden. Daardoor blijven die langer op een betaalbare huurwoning wachten of moeten ze langer wachten op het energiezuiniger maken van hun huis.

 

Kabinet trekt handrem aan

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is het enige antwoord op de grote behoefte aan huurwoningen in de grote steden, daar is inmiddels iedereen van overtuigd. En de bestaande woningvoorraad moet verduurzaamd worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Het kabinet vraagt daarom woningcorporaties snelheid te maken met nieuwbouw en verduurzaming. Maar tegelijkertijd trekt het de handrem aan. Dat kan niet allebei.

De 300 miljoen euro extra belasting door ATAD komt bovenop de toename van de vennootschapsbelasting voor corporaties naar 500 miljoen euro per jaar. De verhuurderheffing gaat naar ruim 2 miljard euro, 300 miljoen euro meer dan eerder geraamd. Alles bij elkaar betekent het een lastenverzwaring voor alle corporaties samen van maar liefst een miljard. Ieder jaar weer. Aldus Marnix Norder van Aedes.

 

Ollongren: ‘Bereid om in Den Haag gesprek aan te gaan over voorkomen belastingverhoging corporaties’

‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het congres van Aedes. ‘En ik ben bereid daarover het gesprek aan te gaan in Den Haag.’ Daarmee reageert ze op de noodkreet van Aedes-voorzitter Marnix Norder dat de belastingverhogingen ertoe leiden dat er tienduizenden huurwoningen minder gebouwd en verduurzaamd zullen worden.

Lees verder

Kamerbreed zorgen om hoge energierekening huurders

16-04-2018

Huurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

De energierekening dreigt de komende jaren flink te stijgen. Dat komt door de hogere energiebelasting. Naar verwachting betalen huishoudens in 2021 gemiddeld €175 meer dan in 2017.  Woon je in een slecht geïsoleerde woning? Dan kan de rekening nog veel hoger uitpakken. Huurders in die woningen zijn voor het nemen van maatregelen afhankelijk van hun verhuurder. In het debat bleek dat veel Kamerleden zich daar zorgen over maken.

Maatregelen nodig
Het zijn vaak ook nog eens de huurders met de laagste inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Vorig jaar verscheen er al een onderzoek waaruit blijkt dat de kosten van de energietransitie ongelijk verdeeld zijn over de inkomensgroepen. De 10% armste huishoudens is nu 5% van het inkomen kwijt aan energie. Dat wordt in 2050 ruim 17%. Het is dus nodig dat er maatregelen komen.

 

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Bouw gasloze huizen gebaat bij verlaging grondprijs gemeenten’

07-04-2018

Gemeenten kunnen de bouw van gasloze woningen bespoedigen door de grondprijs te laten zakken, vindt aannemer Jan van der Meer (VDM, Drogeham). Hij deed de suggestie gisteren in Leeuwarden, waar zijn bouwbedrijf twaalf gasloze koophuizen langs de Bonke uit de grond stampt. ,,Wy koenen de grûn fan korporaasje Elkien oernimme foar net sa’n rare priis. Dat makket de huzen tige betelber’’, zegt Van der Meer.

De woningen aan de Diny Sprockstraat kostten 180.000 à 200.000 euro. Ze waren binnen een half uur verkocht aan mensen die op zoek waren naar een betaalbaar en energiezuinig huis met vrij uitzicht.
Volgens Van der Meer was het een buitenkansje. ,,In gasleaze wente is al gau 8000 euro djoerder as ien mei in gasoansluting. As gemeenten wat wolle mei de transysje nei fossylfrij wenjen, kinne se wat oan de kavelprizen dwaan’’, vindt de bouwer.
De nieuwe huizen staan tussen de Vrijheidswijk en Blitsaerd. Er ligt een gasleiding onder de straat, maar VDM maakt er een sport van deze onbenut te laten ten gunste van elektrische verwarming. Vooral bij rijtjeshuizen kan dit lonend zijn.
Er komen zonnepanelen op de daken. Vloerverwarming op de begane grond en stralingspanelen op de verdieping worden gevoed met een
warmtepomp die de binnenlucht benut.

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Sloop en herbouw woningen Oost-Indische buurt

05-04-2018

DEN HAAG Na een lange juridische procedure mag de sloop en herbouw beginnen van 210 woningen in de Leeuwarder Oost-Indische
buurt. DeRaad van State veegde gisteren de laatste bezwaren van omwonenden van tafel. Zij vinden dat de herbouw te dicht op hun eigen erf komt te staan. Volgens de bestuursrechter hebben zowel de gemeente Leeuwarden als woningbouwcorporatie Elkien de belangen goed afgewogen. De nieuwe huizen leveren geen onaanvaardbare aantasting op van het woon- en leefklimaat.

In de Leeuwarder buurt, in de Balistraat en omgeving, worden 222 bestaande woningen gesloopt. De voornaamste bezwaarmakers
wonen aan de Timorstraat, ingeklemd tussen de Insulindestraat, de Delistraat en de Tweede Delidwarsstraat. De buren zijn bang voor minder bezonning en meer schaduw en twijfelen aan de juistheid van een rapportje dat hierover werd opgesteld.
Dat is onterecht, vindt de rechter, die de gevolgen voor de bezonning aan de Timorstraat ,,niet onevenredig’’ noemt. De nieuwe huizen aan
de Insulindestraat worden 14 meter hoog, die aan de Delistraten worden 10 meter hoog.
 

Lees verder

Corporaties: 80.000 huizen duurzaam maken

05-04-2018

Geen drieduizend huizen duurzaam maken, maar het totale bestand van tachtigduizend huurwoningen. Dat is wat de Friese woningcorporaties willen, zegt Accolade. De elf corporaties in Friesland hebben hierover samen om tafel gezeten, zegt directeur-bestuurder Klaas Groenveld van Accolade. Samen bezitten ze zo’n tachtigduizend woningen.

De corporaties willen nadenken over ‘modules’ die zij kunnen aanbieden om groepen woningen aan te pakken en dat met de
provincie bespreken. In het meest ideale geval wordt de verduurzaming van het totale woningbestand in één keer aangepakt:
de huurwoningen van corporaties, de bestanden van commerciële verhuurders en koopwoningen. Dat drukt de kosten.
Dat idee is door de provincie in januari op tafel gelegd bij Accolade, Elkien en drie grote Friese bouwbedrijven, zegt Groenveld.
Gedeputeerde Michiel Schrier bevestigt dat. Volgens hem past zo’n aanpak het beste bij wat de rijksoverheid wil. Hoe groter de
massa, hoe meer de kosten te drukken zijn. Schrier wil uiterlijk voor de zomer aan provinciale staten kunnen melden hoe het verder gaat met de eerste versie van de Fryske Deal. Als dan formeel blijkt dat die van de baan is, kunnen de beschikbare miljoenen anders aangewend worden, maar nog wel steeds voor verduurzaming van de Friese vastgoedsector.

De verduurzaming van de woningen zal tientallen jaren in beslag nemen en is een kostbare aangelegenheid. Alleen al voor de
bijna zestienduizend woningen van Accolade betekent dit volgens Groenveld een investering van honderden miljoenen euro’s.

Lees verder

Geen nieuwe cv-ketels meer vanaf 2021

28-03-2018

De CV-ketel moet verdwijnen en snel ook. Als het aan een groot aantal organisaties ligt, kunnen woningeigenaren hun oude cv-ketel vanaf 2021 alleen nog maar vervangen door een waterpomp of een ander duurzaam alternatief zoals een hybride cv-systeem.

DUURDER
Dat is het idee van vijftien partijen, waaronder Gasunie en Essent, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI en milieuorganisaties als Greenpeace.
Voor de consument betekent dit dat vanaf 2021 de verwarming in huis veel duurder wordt. Een cv-ketel kost 2000 euro, een warmtepomp kost al snel 9000 euro en een hybride systeem rond de 6000 euro.

In Nederland moeten woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen, aldus de vijftien partijen. Zo moet het realiseren van het klimaatverdrag van Parijs sneller binnen bereik komen. Ook moet het gasgebruik worden teruggedrongen met het oog op de verlaging van de aardgaswinning in Groningen. Vrijwel alle gebouwen en woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met Gronings gas.

Nog aanpakken
Er zijn nog wat hobbels te nemen. Zo moeten de kosten voor de nieuwe systemen, die nu nog een stuk hoger liggen dan voor de traditionele cv-ketel, omlaag. Ook moeten er straks voldoende vakbekwame installateurs zijn, moet worden gekeken naar de ruimte die de nieuwe systemen innemen en moet er een laagdrempelige financieringsregeling komen.

 

Lees verder

Minister Ollongren gaat huisbazen aanspreken op discriminatie

27-03-2018

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de verhuurders van woningen aanspreken op discriminatie. Ze vindt het "bedroevend'' dat uit een steekproef van de Groene Amsterdammer is gebleken dat aspirant-huurders geregeld worden afgewezen omdat ze een migratie-achtergrond hebben.

Ollongren roept gedupeerden op om aangifte te doen. Maar ook de verhuurders en woningbemiddelaars moeten in actie komen, vindt ze.

"Het zou een goed idee zijn als de branche het voorbeeld van de Groene zou volgen en zelf zou onderzoeken of verhuurders en verhuurmakelaars Nederlanders van buitenlandse komaf achterstellen", aldus Ollongren.

"Discriminatie op de woningmarkt steekt in het bijzonder'', vindt Ollongren. "Want die belemmert mensen bij het opbouwen van een bestaan''.

De Groene concludeert dat een Nederlands klinkende naam 28 procent meer kans biedt op een uitnodiging voor een bezichtiging dan een 'Marokkaanse' achternaam. Ruim 90 procent van de verhuurmakelaars zou bereid zijn mee te werken aan discriminerende verzoeken.

Lees verder

Arme Nederlanders betalen steeds groter deel inkomen aan huisvesting

26-03-2018

Uit het verschenen rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018, blijkt dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken.

 

Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten

43% van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40% van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU (housing cost overburden in het Engels).  Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.

 

Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is. In landen zoals Ierland, Nederland en Zweden schommelt het aandeel arme huishoudens dat in ernstige woningnood verkeert tussen de 3% en 7%.  Maar het aandeel is zeer sterk gestegen in de laatste 6 jaren – in Nederland met meer dan 250% - tot 4.3% in 2016.

 

Overbewoning

Overbewoning en ernstige woningnood zijn problemen die vooral de Oost-Europese lidstaten van de EU teisteren. Maar ook sommige Westerse lidstaten worden niet gespaard. Zo blijkt uit het rapport dat het aantal Nederlandse huishoudens in overbevolkte woningen tot 14.6% steeg—een verdriedubbeling in 6 jaar.

 

Nederlandse jongeren het meest kwetsbaar op de woningmarkt

70% van de jongeren tussen 18 en 24 spenderen meer dan 40% van hun inkomen aan wonen.  Dit betekent dat ze zes maal meer risico lopen om met overbelastende huisvestingskosten te maken te hebben dan het gemiddelde van de bevolking.

 

Third overview of Housing Exclusion in Europe

Voor het derde jaar op rij hebben FEANTSA (de koepelorganisatie in de EU voor organisaties die dakloosheid bestrijden) en de Fondation Abbé Pierre uit Frankrijk, onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt voor de armste mensen in Europa. Het rapport wordt vandaag, 21 maart 2018, aangeboden aan het Europees Parlement. Uit het rapport blijkt dat de kosten voor huisvesting tussen 2010 en 2016 in driekwart van de EU landen enorm zijn gestegen voor arme huishoudens, met percentages van 20 tot 50 procent.

De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de toenemende risico’s op schulden door de te hoge kosten van huisvesting voor de lagere inkomens in Nederland. “De verhouding tussen een minimum inkomen en wat een Nederlander met een minimum inkomen kwijt is aan huisvesting, is totaal uit balans geraakt. Daardoor krijgen steeds meer mensen problematische schulden en zien we steeds meer kwetsbare groepen, waaronder één ouder gezinnen, aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Meer betaalbare huisvesting is nodig en moet topprioriteit voor de nieuwe gemeentebesturen worden” stelt Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang.

Lees verder

Ooststellingwerf mag meer huizen bouwen

26-03-2018

Ooststellingwerf krijgt de komende jaren meer ruimte voor het bouwen van nieuwe woningen.
Dat is de uitkomst van overleg tussen wethouder Henk van de Boer en woongedeputeerde Klaas Kielstra. 

Tot 2025 zou de gemeente met het oog op de bevolkingsprognoses 250 woningen mogen bouwen. Maar, zo laat de gemeente nu weten, dit kan groeien tot 305 huizen, als die tenminste binnen de dorpskernen verrijzen. Bovendien mag Ooststellingwerf de geplande 56 zorgwoningen van Sinnehiem (Haulerwijk) en Rikkingahof (Oosterwolde) van deze cijfers loskoppelen. Eerder drukten die wel op het nieuwbouwtotaal.

De extra bouwruimte komt voor Van de Boer en de zijnen zeer gelegen. De woningmarkt in Ooststellingwerf staat onder druk en de verwachting is dat de gemeente door economische groei in de toekomst alleen maar meer in trek raakt.
Van de Boer wijst bijvoorbeeld op de bouw van het Biosintrum, een kenniscentrum voor circulaire economie dat in Oosterwolde
verrijst. ,,Het mag niet zo zijn dat de mensen die daar komen werken straks geen geschikte woonruimte kunnen vinden.’’

De 250 woningen waarvoor de gemeente voor 14 februari een vergunning verleende of in procedure had, kunnen sowieso gebouwd
worden. Daarbuiten bestaat nog een stuwmeer van ,,enkele honderden’’ aanvragen die dat formele stadium nog niet hebben bereikt.
De gemeente gaat momenteel met een stofkamdoor die lijstom te kijken welke van die aanvragen nog actueel zijn. Ook stelt ze criteriaopomdeplannen op die opgeschoonde lijst te beoordelen.
De gemeenteraad buigt zich hier volgens de planning in juli over.

 

Lees verder

BEETSTERZWAAG | Samenvoeging: één adviesraad sociaal domein Opsterland

20-03-2018

De WMO-adviesraad en CUMO (Cliëntenraad voor Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland) zijn samengevoegd. De twee organen vormen nu de Adviesraad voor het Sociaal Domein. Dit is vastgelegd in een convenant.

Opsterland heeft het besluit genomen omdat de WMO en CUMO steeds vaker gezamenlijke adviezen gaven.
De gemeente zoekt een voorzitter voor de nieuwe raad.

Lees verder

Landelijk quotum voor huurwoningen?

17-03-2018

 

GroenLinks, de PvdA en de SP maken zich grote zorgen over de sociale woningvoorraad in Nederland. De partijen vrezen dat er de komende jaren 65.000 tot zelfs 300.000 sociale huurwoningen verdwijnen, als gevolg van sloop of verkoop. Om dat te voorkomen, moet wat de drie partijen betreft vastgelegd worden dat een sociale huurwoning pas tegen de vlakte mag of verkocht mag worden, als er gegarandeerd een nieuwe woning voor terugkomt.

Voorzitter Marnix Norder van de vereniging van woningcorporaties Aedes noemt het een "interessant voorstel" en zegt de zorgen van de partijen te begrijpen. "We willen de sociale voorraad uitbreiden in die gebieden waar schaarste is." Hij vraagt zich wel af of dit landelijk geregeld moet worden. Woningcorporaties maken nu afspraken met gemeenten over het aantal sociale huurwoningen. "Dit voorstel past niet in de geest van de woningwet, waarin gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken moeten maken", zegt Norder. "Dat overleg is nu de geëigende plek voor afspraken over sociale huurwoningen."

Niet in krimpgebieden
Hij vindt het ook logisch om het thema wonen bij de gemeente te houden. "In krimpgebieden is deze vraag naar meer huurwoningen er niet, en daar worden dus ook andere afspraken gemaakt. Om de minister dan een uitzondering te laten maken is extra werk. Dat kunnen de lokale partijen prima zelf."

 

Puntensysteem

Volgens de directeur van Aedes zou het beter zijn om eens te kijken naar het 'woningwaarderingsstelsel', het puntensysteem waarmee de huurprijs van een woning wordt bepaald. Huizen boven de 145 punten vallen in de vrije sector, daaronder is sprake van een sociale huurwoning.

"Met de huidige systematiek en de steeds strengere bouw- en energieregelgeving krijgen nieuwe woningen steeds meer punten", zegt Norder. "Een klein, eenvoudig nieuwbouwappartement van 45 vierkante meter in Amsterdam heeft al meer dan 145 punten, en dat zou dan geen sociale huur mogen zijn? Onzin."

 

Belangrijkste kwestie

Nederlanders vinden het woningaanbod de belangrijkste kwestie die door hun gemeente moet worden aangepakt, blijkt uit het publieksonderzoek dat de NOS en regionale omroepen in januari hebben gehouden met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 30.000 mensen namen de moeite een vragenformulier in te vullen en gaven aan welke gemeentelijke kwesties ze het meest urgent vinden.

 

Ook in plaatsen waar je het misschien niet verwacht zijn veel kapers op de kust voor het vinden van een sociale huurwoning. Op Terschelling bijvoorbeeld. Daar moet je gemiddeld zo'n zes jaar wachten op een woning. Raoul (22) is een van die wachtenden en hoopt dat de gemeenteraadsverkiezingen het verschil zullen gaan maken.

Lees verder

Geen huurtoeslag meer voor huurder recreatiewoning

16-03-2018

Per 1 april a.s. is het definitief afgelopen met het recht op huurtoeslag voor recreatiewoningen. De Belastingdienst gaat geld terugvorderen van huurders die na deze datum toch nog toeslag krijgen.

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag hebben huurders die permanent in een recreatiewoning verblijven sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat de overheid vindt dat recreatiewoningen niet geschikt zijn voor permanent verblijf. De overheid wil voorkomen dat zij burgers ondersteunt om in woningen te verblijven die daar niet geschikt voor zijn. Het stoppen van de toeslag geldt voor alle recreatiewoningen; ook die waar permanente bewoning door de gemeente wordt toegestaan.

Brief Belastingdienst over stopzetting toeslag
Desondanks ging de Belastingdienst tot nu coulant om met huurders die na 1 juli 2016 toch nog toeslag kregen voor een recreatiewoning. Als zij ontdekten dat dit aan de orde was, kreeg de huurder een brief waarin stond dat de toeslag de maand daarop stopgezet zou worden. De reeds ontvangen toeslag hoefde niet terugbetaald te worden.

Terugvorderen toeslagen van na april 2018
Per 1 april 2018 verandert dat. Als de Belastingdienst na die datum ontdekt dat een huurder toch nog toeslag krijgt voor een recreatiewoning, blijft het niet bij stopzetten van de toeslag. De toeslag die ná 1 april 2018 is ontvangen wordt dan ook teruggevorderd.

Huurder moet toeslag zelf stopzetten
Huurders van recreatiewoningen die na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag krijgen, worden geacht de toeslag zelf stop te zetten.  Huurders die dat niet doen moeten er dus rekening mee houden dat er op een latere datum veel geld terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. 

Lees verder

Heeft u een goed idee? Oproep leefbaarheidsproject

15-03-2018

Heeft u een goed idee om samen met uw buren het wonen in uw complex of straat leuker te maken? De Bewonersraad wil u graag helpen om uw project te realiseren. Wij kunnen u helpen met het schrijven van uitnodigingen, contact te leggen met gemeenten en corporaties, uitzoeken waar u budgetten kunt krijgen om uw project te realiseren, enzovoort. 

Voorbeelden van projecten zijn het opzetten van een ruil-/weggeefkast in een flat, het opzetten van een uitleenpunt voor tuingereedschap, het organiseren van een multicultureel wijkdiner. Kortom, het kan gaan om een actie waarbij u elkaar eenmalig ontmoet, of om een actie met een langdurig karakter.

Schroom niet en bel gerust (tel. 058 – 216 5457) en vraag naar regiomanager Elma van der Velden, om samen te zoeken naar oplossingen om uw idee te realiseren!


‘Leefbaarheid’ is een onderwerp dat regelmatig op de agenda staat van corporaties en gemeenten. Het is een beetje een ‘containerbegrip’, iedereen heeft zijn eigen invulling van het woord leefbaarheid. De Bewonersraad wil heel praktisch en dichtbij de leden aan de slag met leefbaarheid.

Lees verder

Doorsnee vermogen groeit, behalve voor groeiend aantal huurders met huurtoeslag

13-03-2018

<180226 stadszaken.nl>

Het zijn goede tijden voor woningeigenaren en miljonairs. In lijn met de economische groei zagen zij hun vermogen afgelopen jaren fors toenemen. De financiële buffers van veel sociale huurders groeiden echter niet met de economie mee. Sterker: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer.

 

167.000 huishoudens konden zich in 2016 miljonair noemen.

Het aantal miljonairs stijgt weer. Ook met de minder vermogenden ging het doorgaans beter. Gemiddeld over alle huishoudens gerekend is het doorsnee vermogen ten opzichte van 2014 gestegen van bijna 17.000 euro tot ruim 22.000 euro in 2016. Belangrijke basis voor het groeiend vermogen is de eigen woning. Het zijn dan ook vooral de eigenaar bewoners die hun vermogen na jarenlange daling weer zien toenemen. Voor hen steeg het vermogen van 110.000 euro in 2014 naar ruim 124.000 in 2016 (zie cbs.nl)

 

Geen opleving voor huurders met huurtoeslag?

Toch deelt niet iedereen in dezelfde mate in de vigerende vermogensgroei. Met name voor huurders met een huurtoeslag lijkt een positieve wending uit te blijven. En dat terwijl hun doorsnee vermogen toch al beperkt is. In 2014 bedroeg hun mediane vermogen 1.000 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de huurders een vermogen had onder de 1.000 euro. In 2015 steeg dat weliswaar naar 1.300 euro maar in 2016 is het alweer teruggevallen naar 1.100 euro. Geen buffer om over naar huis te schrijven. Een afgebroken voortand en een kapotte wasmachine is genoeg om het huishoudboekje rood te kleuren. Het toch al geringe vermogen van huurders met een huurtoeslag steeg in 2016 niet met de conjuncturele opleving mee.

 

Een sluipende marginalisering?

Wat is er aan de hand? Je zou verwachten dat ook huurders met huurtoeslag wel profiteren van een verbeterende conjunctuur met meer werkgelegenheid en kans op een beter inkomen. Maar hun doorsnee vermogen nam vergeleken met 2015 juist af. Nou hebben kopers het in termen van kwaliteit van leven toch al vaker beter getroffen dan huurders. Zien we hier misschien sporen van een strikter toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen? Is het mede de opbrengst van het ’succesvolle’ beleid om goedkope scheefhuurders uit de sociale huursector te weren? Zien we hier een weerslag van meer dure scheefwoners? Hebben bewoners van sociale huurwoningen meer last van druk op de lonen vanwege de flexibiliserende arbeidsmarkt?

 

Een sluitend antwoord is niet zo maar te geven en wellicht dat cijfers over 2017 helderheid geven over de vraag of de ‘vermogenskloof’ tussen kopers en huurders met toeslag inderdaad wijder wordt. Intussen is een ding zeker: het staat er vergeleken met andere inwoners minder florissant voor met het ‘vermogen’ van huurders met een huurtoeslag. Een sluipende marginalisering van de sociale huurder is vooralsnog niet uit te sluiten.

Lees verder

Bezwaar tegen hoge WOZ-waarde

13-03-2018

Als uw huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, kunt u daartegen bezwaar maken. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking wel lang duurt. Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa afgelopen zaterdag.

Voor sociale huurwoningen geldt een 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs.

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend
De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij uw bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat u de verhuurder een voorstel tot huurverlaging doet. Dat kan alleen als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van de nieuwe WOZ-waarde.  Gaat uw verhuurder niet akkoord met uw huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen. 

Rekenvoorbeeld
Gemiddeld genomen ging de WOZ-waarde na bezwaar de afgelopen jaren 11% omlaag. Een rekenvoorbeeld:

-       Een huurder betaalt €690 voor een woning van 65 m2 met een klein tuintje.

-       De WOZ-waarde van deze woning is €150.000. Volgens de huurprijscheck van de Huurcommissie hoort daar een maximaal toegestane huurprijs van €694,23 bij.

-       Als de WOZ-waarde met 11% omlaag gaat zou de nieuwe waarde €134.000 worden. Voor dezelfde woning levert dat een maximaal toegestane huurprijs van €673,48 op.

 

Bezwaar maken
Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' bestaat er recht op huurverlaging. In bovenstaand rekenvoorbeeld zou de huurprijs van €690,- omlaag moeten naar €673,48.

Komt u er niet uit, belt u de Hulpdienst!
Leden van De Bewonersraad kunnen voor hulp en advies bellen met de Hulpdienst, telefoon: 058 - 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad, of chat: www.debewonersraad.nl
 


 

 

Lees verder

Warmtewet door Tweede Kamer: wat zijn de gevolgen?

13-03-2018

De Tweede Kamer heeft na een lang traject op 6 maart 2018 het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet aangenomen. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijzigingen worden ingevoerd.

Warmtelevering weer in huurovereenkomst
Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten van warmte tegen de leverancier, bijvoorbeeld stadsverwarming. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten. De wet hield echter geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid. In de herziene Warmtewet maakt de levering van warmte weer deel uit van de huurovereenkomst. De Warmtewet is niet meer van toepassing op woningcorporaties die ook warmte leveren, zoals bij woningcomplexen met blokverwarming.

Wat zijn de gevolgen voor corporaties?

 • De Warmtewet is niet meer van toepassing op warmteleveranciers die tevens verhuurder zijn. De levering van warmte maakt nu deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig.
 • De wet is niet meer van toepassing op VvE’s en evenmin op energie-BV’s die dochterondernemingen zijn van corporaties.
 • De corporatie kan de kosten van de levering van warmte via de servicekosten (buiten de huurprijs) bij huurders in rekening brengen. Verhuurders mogen ook de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties blijven doorberekenen in de servicekosten. Deze kosten vallen onder warmtekosten. Om alle onduidelijkheid hierover weg te nemen heeft minister Ollongren (BZK) toegezegd dit op te nemen in het Besluit Servicekosten. Aedes heeft zich met name voor dit punt sterk ingezet.
 • Het afrekenen van de warmtekosten als servicekosten betekent niet per definitie een tariefbepaling per complex. Corporaties mogen tarieven hanteren die zijn vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten van warmtelevering van alle wooncomplexen met complexverwarming. Recente rechtspraak heeft dit duidelijk gemaakt.
 • Als de huurder daarom vraagt, blijft de corporatie wel verplicht om individuele meters aan te brengen. Ook blijft de verhuurder verplicht om de kostenverdeling te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling.
 • Corporaties kunnen in het verleden gesloten leveringsovereenkomsten met hun huurders wijzigen.
 • Geschillen tussen huurder en verhuurder over de levering van warmte en de afrekening van de kosten kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Huurcommissie. De Geschillencommissie Warmtelevering is voor woningcorporaties niet meer nodig.

 

Lees verder

Zoektocht naar oplossingen gezond binnenklimaat

08-03-2018

Hoe krijgen we na renovatie in onze woningen een gezond en aangenaam binnenklimaat? Dat is de vraag van de nieuwe ‘challenge’ van Mitros die start op 15 november 2017. Met deze 100%GZNDwonen Challenge daagt de Utrechtse woningcorporatie marktpartijen, kennisinstituten en bewonersdeskundigen uit om oplossingen te bedenken waarbij de bewoner centraal staat. ‘Het gaat dus niet alleen om een technische oplossing’, zegt Gerdi Berkers, projectcoördinator en adviseur Bedrijfsvoering Vastgoedontwikkeling bij Mitros.

 

‘Bij het duurzaam renoveren van woningen ligt de nadruk op isolatie’, zegt Berkers. ‘Dat zorgt voor energiebesparing en is dus goed voor de portemonnee van de huurder. Maar na de renovatie zien wij nieuwe problemen ontstaan. Bewoners hebben last van koude tochtstromen. Er zijn vochtproblemen, zoals schimmel. De ventilatiesystemen zorgen voor geluidsoverlast. En bovendien vinden de bewoners de bediening ervan soms gebruiksonvriendelijk, omdat de instructies en handleidingen ingewikkeld zijn.’

Veranderende ventilatievraag
‘Het is te gemakkelijk om deze problemen allemaal toe te schrijven aan bewonersgedrag’, zegt Berkers. ‘Door de isolatie ontstaat een ander binnenklimaat en daarmee een andere ventilatievraag.’ Mitros wil een doorbraak voor dit vraagstuk bewerkstelligen en organiseert daarom een nieuwe ‘challenge’. De corporatie is op zoek naar partijen die slimme oplossingen bedenken voor zowel de bouwtechnische problemen als voor de rol van de bewoners.

‘Wij hopen op een integrale oplossing, waarbij marktpartijen, kennisinstituten en bewonersdeskundigen elkaar opzoeken en hun kennis en kunde combineren om breed toepasbare concepten te bedenken’, legt Berkers uit.

Update: finale op 30 mei
De inzendtermijn voor de ‘challenge’ is op 1 maart 2018 gesloten. De finale is op 30 mei in Utrecht. Dan presenteren de vier finalisten hun oplossing aan de jury. Die maakt twee winnaars bekend die aan de slag mogen met een 100% gezonde woning van Mitros. De jury bestaat uit Marjet Rutten (spreker, columnist en auteur), Philomena Bluyssen (hoogleraar Binnenmilieu TU Delft), Jeroen Pepers (algemeen directeur Aedes), Vivian Regout (directeur Portefeuillevernieuwing Ymere), Sven Turnhout (directeur-Bestuurder KWH) en Henk Peter Kip (directievoorzitter Mitros).

Dit is de tweede ‘challenge’ van de Utrechtse corporatie. Mitros daagde de markt in het najaar van 2016 uit met de ‘badkamerchallenge’. De corporatie kreeg 32 inzendingen binnen van marktpartijen die de uitdaging aan wilden gaan om een badkamer in één dag te vervangen.  De twee winnaars van de ’badkamerchallenge’ zijn op 14 maart 2017 bekendgemaakt. Zij voerden hun oplossingen uit in een leegstaande Mitros-flat en vervingen in één dag twee oude badkamers. De ‘badkamerchallenge’ bleek een goede manier om innovatie bij bouw en renovatie te stimuleren. Mitros zette de geleerde lessen op een rijtje en zal ook de ervaringen van deze tweede challenge bundelen.

Lees verder

Herziene Warmtewet aangenomen

07-03-2018

De Tweede Kamer nam op dinsdag 6 maart een gewijzigde Warmtewet aan. Die wet raakt huurders (en huiseigenaren) die zijn aangesloten op een collectief warmtesysteem.

De Warmtewet is in 2014 ingevoerd, om gebruikers van collectieve verwarming te beschermen tegen hoge stookkosten. De bekendste voorbeelden van collectieve verwarming zijn blokverwarming, stadsverwarming en WKO-installaties, warmtesystemen waarbij gebruikers niet zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. Helaas leverde de toepassing van de Warmtewet in de praktijk veel knelpunten op, en bij blokverwarming vaak hogere -in plaats van lagere- kosten voor huurders. Daarom kwam er een aangepaste Warmtewet. Die is op 6 maart door de Tweede Kamer aangenomen. De aangepaste wet gaat waarschijnlijk in 2019 in.

Belangrijkste wijzigingen

 • Blokverwarming valt straks niet meer onder de Warmtewet. Voor huurders met blokverwarming betekent dit dat hun afrekening stookkosten niet meer aan het maximale tarief van ACM wordt getoetst, maar dat er op basis van werkelijke en redelijke kosten afgerekend gaat worden. Wat daarbij redelijk is, ligt in het huurrecht vast.
 • Voor huurders met een WKO-installatie (een systeem dat zowel warmte als koude levert) is de belangrijkste wijziging dat straks ook de koude onder een maximumtarief valt. Leveranciers kunnen daardoor geen extreem hoge prijzen meer vragen voor het leveren van koude.
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen straks niet meer onder de Warmtewet. Een VvE die warmte afneemt van bijvoorbeeld een stadsverwarmingsleverancier en die warmte doorlevert aan bewoners wordt straks niet meer als warmteleverancier gezien.


Motie over koppeling maximumtarief aan gasprijs

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijft –net als nu- het maximale warmtetarief vaststellen voor stadsverwarming en WKO-installaties. Dit tarief is vergelijkbaar met de (gemiddelde) kosten van een aansluiting op gas. In het Kamerdebat leverde die koppeling aan de gasprijs wel een motie op. Minister Wiebes wordt daarin opgeroepen op zoek te gaan naar alternatieven voor de koppeling van het warmtetarief aan de gasprijs. Die motie is aangenomen.

 

Lees verder

Energienota 23 euro hoger door winterkou

05-03-2018

De koudegolf van eind februari drijft de energierekening flink op. Een gemiddeld huishouden verstookt deze maand 23 euro meer, becijfert
energiebedrijf Essent.
Nuon en Eneco – de andere twee grote energiebedrijven – geven geen exacte getallen. ,,Als grove richtlijn geldt dat elke graad kouder circa 3 tot 4 procent extra gasvraag genereert”, laat Nuon weten. In de praktijk gaat het deze week om 1 tot 5 kuub gas extra per dag ten opzichte van vorige week, voegt Eneco toe. ,,Dat stookgedrag kost dagelijks maximaal enkele euro’s extra”, laat woordvoerder Arie Spruit weten. 
De tientjes hogere stookkosten doen het voordeel over januari en december wegsmelten. Die wintermaanden, met name januari, waren juist beduidend warmer. ,,Elk gezin bespaarde deze maanden gemiddeld 22 euro”, zegt Ronald Sutmuller van Essent. Al met al valt deze winter daardoor 2 euro per huishouden duurder uit dan normaal.

Lees verder

Ruimte corporaties is gering

02-03-2018

‘Wat Woonbond winst noemt, blijft bestemd voor de volkshuisvesting’. Corporaties kunnen zich niet vinden in het verhaal van de Woonbond, dat zij grote winsten maken. De woonbond ziet mogelijkheden in een huurverlaging van 10%. Aantal Friese corporaties aan het woord.

 

 

Lees verder

Woonbond boos over ‘winst’ op sociale huur

02-03-2018

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren forse winsten geboekt, gemiddeld 1500 euro per sociale huurwoning. Dat meldt
de Woonbond. De bond roept huurders op de corporaties te bestoken met verzoeken om de huren te verlagen.
,,Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat van hun verhuurder. Wij draaien het dit jaar om”, aldus directeur Ronald
Paping. ,,Huurders kunnen een oproep tot huurverlaging sturen aan hun verhuurder.” Op de website van de bond kunnen mensen opzoeken hoeveel winst hun verhuurder maakt.

De maandhuur van een sociale huurwoning is gemiddeld 535 euro. De corporaties maken volgens de Woonbond gemiddeld 23 procent
winst op de huuropbrengst. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken roept de woningcorporaties op het geld te gebruiken ,,voor betaalbare en energiezuinige woningen voor de mensen die erop aangewezen zijn”, zegt een woordvoerder.,,Investeren en het geld niet
op de plank laten liggen.” Ollongren heeft de Tweede Kamer eerder al beloofd in april met een officiële reactie op de cijfers te komen.

Verduurzaming
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zegt in een reactie dat de komende jaren miljarden moeten worden geïnvesteerd in nieuwe woningen en ‘verduurzaming van huizen’. ,,Winst is geen doelstelling op zich en wij willen ook best lagere huren”, aldus voorzitter Marnix Norder in het AD. ,,Ik zou willen dat daar ruimte voor was, maar we moeten keuzes maken.”
De wens van de Woonbond om de huren in de sociale sector met10 procent te laten dalen noemt Norder ,,niet realistisch”. Sinds1januari van dit jaar betalen verhuurders die meer dan vijftig huurwoningen bezitten een heffing over de WOZ-waarde van hun woningen – voor die datum lag de grens op tien woningen of meer. Als ze investeren in nieuwbouw van goedkope huurwoningen en in omvorming van kantoren, scholen of kerken tot woningen, kan die heffing lager uitpakken.

 

<bron: Friesch Dagblad>

Lees verder

Friese huurdersorganisaties reageren op bericht Woonbond

01-03-2018

'Woningcorporaties maken forse winsten op verhuur'. Dat zegt de Woonbond. Gemiddeld zouden corporaties een winst van 23 procent in de afgelopen jaren maken. Per jaar gaat het om 1.500 euro per huurwoning. De gemiddelde maandelijkse huurprijs ligt op zo'n 535 euro.” De Woonbond pleit daarom voor 10 procent huurverlaging.

Reactie van De Bewonersraad
“In Friesland liggen de cijfers anders”, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad. “De Woonbond ziet vooral toe op de belangen van huurders in midden en west-Nederland, waar corporatiehuur vele malen duurder is dan in Friesland. We kennen wel corporaties in Friesland die over een groot investeringsvermogen beschikken. Wij vinden als Bewonersraad dat dergelijk vermogen besteed moet worden aan het energetisch verbeteren van huurwoningen om deze aan te passen aan de energie-eisen van deze tijd. Friesland kent een relatief groot aantal woningen met een slecht energielabel van F of G. De opgave van bijna alle Friese corporaties zit vooral op het binnen een klein aantal jaren verbeteren van de labels naar C of B en vervolgens door te stomen naar A en alles daarboven. Als een woning zuiniger is met energie, komt dat de huurder ten goede. Onze stelling is dat de huurprijs nu plus de energiekosten van nu samen nooit meer mogen vormen dan de woninglasten, als de woning energetisch is aangepast.”

10% huurverlaging lost kwaliteit Friese huurwoningen niet op
De Woonbond roept om een 10% huurverlaging. Frank van den Broek: “Als dat in Friesland zou plaatsvinden, wat niet nodig is omdat de gemiddelde huurprijs in Friesland aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland, zou de kwaliteit van de woningen niet verbeteren. Voor de Friese huurders gaat het veel meer om die kwalitatieve verbeteringen dan een 10% verlaging en vervolgens blijven zitten met dezelfde lage kwalitatief woningen.”

Meer inzet corporaties op investeren
“Wij vinden wel dat sommige corporaties harder kunnen investeren dan ze doen. Er is op zichzelf een enorm financieel vermogen beschikbaar om te gebruiken voor die energetische verbeteringen. Maar dat zien wij lang niet altijd even maximaal of even snel gebruikt.”


Andere reacties vanuit Friesland

WoonFriesland laat in een reactie weten dat men de eenzijdige berichtgeving van de Woonbond betreurt. De Woonbond spreekt van een waardestijging van het vastgoed en grote winsten. “De waardestijging van ons vastgoed is echter een ‘papieren’ waardestijging. Dat geld zit ‘in stenen’ en kunnen we niet gebruiken voor investeringen. Het overige resultaat investeren wij direct in het comfortabeler en energiezuiniger en duurzamer maken van onze woningen”, aldus directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.

Lees verder

DRACHTEN | Meer woonwagens!

28-02-2018

Na twee jaar onderzoek is er groen licht: Drachten krijgt meer woonwagenstandplaatsen. De gemeente lijkt wil te tonen. "Wij zullen de vinger
aan de pols blijven houden om te kijken wat er na de verkiezingen met dit dossier gaat gebeuren. We juichen pas als de nieuwe woonwagenstandplaatsen er zijn’’, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

 

Lees verder

Geen grip op verwarde personen

28-02-2018

In 2017 is bij de politie een recordaantal incidenten gemeld met verwarde personen. Het afgelopen jaar kwamen er 83.500 meldingen binnen, 12 procent meer dan het jaar ervoor. Ook de ernst van de incidenten neemt toe. De politie maakt zich grote zorgen om ‘mensen die dreigen af te glijden’ en ‘mensen van wie het gedrag veel impact heeft op de omgeving’.
Zo gebruikten verwarde personen geweld, tot doodslag aan toe, lieten ze de gaskraan openstaan met ontploffingen tot gevolg, en zwaaiden ze met messen.
Politiechef Aalbersberg van Amsterdam: ,,Honderden politiemensen hebben dagelijks met deze problematiek te maken.’’
Aalbersberg vindt dat er lokaal te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. ,,Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten’’, zegt hij. De politiebaas krijgt bijval van de grote steden.

Burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, verklaart: ,,Die buurtteams kunnen de zorg niet aan. Heel veel buurtteams moeten bezuinigen.’’
Volgens Crone en Aalbersberg moeten zorgwekkende signalen over kwetsbare mensen eerder worden opgepikt. ,,Het hulpaanbod
moet beter aansluiten bij de behoeften. 

Lees verder

Politie luidt noodklok recordaantal incidenten verwarde personen

28-02-2018

 

In 2017 is een recordaantal incidenten gemeld bij de politie met verwarde personen. De politie kreeg het afgelopen jaar 83.500 meldingen binnen, een stijging van 12 procent vergeleken met het jaar ervoor toen de teller op nog geen 75.000 bleef steken. De politie luidt de noodklok omdat ook de ernst van de incidenten toeneemt.

Zo gebruiken personen met verward gedrag geweld, tot doodslag aan toe, laten zij gasleidingen open staan met ontploffingen tot gevolg en wordt er bijvoorbeeld met messen gezwaaid. De politie heeft 'grote zorgen' om 'mensen die dreigen af te glijden' en 'mensen van wie het gedrag veel impact heeft op de omgeving'.

,,De indruk is dat niet alleen het aantal, maar ook de ernst van de incidenten toeneemt'', aldus politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die binnen de politie verantwoordelijk is voor personen met verward gedrag. Het komt volgens hem regelmatig voor dat speciale teams ingezet moeten worden om rust in de situatie te brengen. Aalbersberg: ,,Honderden politiemensen hebben dagelijks met deze problematiek te maken.''

Aalbergsberg vindt dat er lokaal te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. ,,Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten'', aldus Aalbersberg van de eenheid Amsterdam. 

De politiebaas krijgt bijval van de grote steden die zijn verenigd in de G40. Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, voorzitter van de G40, verklaart: ,,Die buurtteams kunnen de zorg niet aan. Heel veel buurtteams moeten bezuinigen.''

Volgens Crone en Aalbersberg moeten zorgwekkende signalen over kwetsbare mensen eerder worden opgepikt. ,,Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften, zonder financiële en bureaucratische drempels. Belangrijk is dat mensen niet uit het oog worden verloren'', aldus Aalbersberg.

 

RIVM

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om de aard van de meldingen verder te onderzoeken. ,,Nu wordt niet bijgehouden of één verward persoon heel veel meldingen veroorzaakt. Daarom willen wij graag weten om hoeveel personen het precies gaat, en wat de oorzaak is van de melding,'' licht woordvoerder Sonja van der Graaf toe van het Schakelteam. ,,Het aantal meldingen geeft een indicatie, maar zegt nog niets over het aantal verwarde mensen in je gemeente.''

Voormalig Volksgezondheidminister Edith Schippers sloot in 2012 een deal met de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en verzekeraars waarbij besloten werd het aantal bedden terug te brengen van 30.000 naar 20.000 in 2020. Doordat mensen vaker thuis wonen, lopen incidenten met verwarde personen mogelijk vaker uit de hand.

Lees verder

Kamervragen over renovatieproblemen

26-02-2018

Vorige week bracht het tv-programma Zembla in beeld dat huurders bij renovaties in bewoonde staat vaak langdurig met grote overlast te hebben maken.
De PvdA en de SP stelden Kamervragen naar aanleiding van de uitzending. Zij willen onder meer weten wat de minister een acceptabele termijn  vindt van overlast. Ook willen zij weten op welke wijze de minister bereid is de rechten van huurders bij renovaties te versterken.

Kamperen in eigen huis
Grootschalige renovatie in bewoonde staat is voor bewoners geen pretje. Zij moeten vaak weken kamperen in hun eigen woning terwijl noodvoorzieningen voor douches met buren worden gedeeld. Bernard Wientjes van de Bouwagenda roept woningbouwcorporaties in de Zembla uitzending dan ook op om huurders serieus te nemen met hun klachten. "Ze hebben nu te veel last, dat kan beter. Ga in overleg met de bewoners, het is geen dictatuur."

Verhuiskostenvergoeding
‘Wij zien dat verhuurders proberen te voorkomen dat ze  een verhuiskostenvergoeding moeten geven, terwijl dat eigenlijk de beste oplossing zou zijn,’ reageert woonbonddirecteur Ronald Paping in de uitzending.  Het is juridisch onduidelijk wanneer een renovatie wel of niet in bewoonde staat kan. Wanneer een huurder de woning uit moet voor renovatie is de verhuurder verplicht een  verhuiskostenvergoeding van minimaal  € 5.993 te betalen. Paping: 'Dat is een hoop geld, maar twee maanden in de ellende leven is ook een hoop ellende.’

Lees verder

Minister neemt kosten warmte op in wijziging Besluit Servicekosten

23-02-2018

Woningcorporaties kunnen de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten. Minister Ollongren (BZK) zal dit opnemen in het Besluit Servicekosten. Zij deed deze toezegging in een debat met de Tweede Kamer op donderdag 22 februari 2018. Hiermee krijgt de eerdere toezegging van minister Wiebes (EZK) een wettelijke basis in het huurrecht. Daarmee neemt het kabinet een belangrijke belemmering weg bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Lees verder

Gedragsaanwijzing voor aanpak woonoverlast

23-02-2018

Corporatiemedewerkers zijn positief over de gedragsaanwijzing als middel tegen woonoverlast. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) naar de gedragsaanwijzing. Corporatiemedewerkers vinden het een handig middel, bijvoorbeeld om daarmee een dossier op te bouwen.

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld een verbod om harde muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Leeft de bewoner de gedragsaanwijzing niet na, dan volgt bijvoorbeeld een dwangsom. Dat moet de overlast voor de buurt verminderen. Woningcorporaties kunnen zo’n aanwijzing vrijwillig met de huurder overeenkomen of laten opleggen door de rechter. Aedes vindt de bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing een goede aanvulling op de bestaande instrumenten om woonoverlast aan te pakken.  Voor corporaties is er bovendien de handreiking gedragsaanwijzing.

Het onderzoek toont aan dat de gedragsaanwijzingen bij een breed scala aan problemen inzetbaar zijn. Van verzamelwoede tot geluidsoverlast en van oneigenlijk gebruik van de woning tot overlast van personen met verward gedrag. Een veelgenoemde vorm van overlast is geluidsoverlast. In de praktijk zijn er volgens de onderzoekers nog knelpunten die om oplossingen vragen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met handelsonbekwamen, moeizame informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld politie en hulpverleners. Toepassing is bovendien nog lastig, omdat het nog niet is opgenomen in de standaardwerkwijze.

Lees verder

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

14-02-2018

Veel middeninkomens kunnen volgens NIBUD-normen helemaal geen huurprijzen boven de sociale huurgrens betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform 31. Toch zit de sociale sector voor hen op slot omdat zij meer verdienen dan de inkomensgrens van € 36.165,-.

Het onderzoek van Platform 31 laat zien dat stellen pas met een bruto jaarinkomen van € 40.635 een huurwoning boven de € 711,- kunnen opbrengen. Voor kleine gezinnen ligt deze grens op € 45.400 en voor grote gezinnen op € 56.000.

Steeds meer middeninkomens in te dure woning
Er zijn zeker 122.800 huishoudens die door de inkomensgrens niet terecht kunnen in de sociale sector, terwijl ze daar wel thuis horen. Steeds vaker komen deze huishoudens in een duurdere huurwoning terecht. De onderzoekers keken naar de verhuizingen de afgelopen twee jaar. Bijna 60% van deze huishoudens verhuisde naar een huurwoning, 43% hiervan kwam terecht in een huurwoning met een huurprijs boven de €711,- terwijl dat voor hen onbetaalbaar is. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs ook dat veel middeninkomens geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen.

Lees verder

Lagere WOZ-aanslag voor dijkwoningen Waadhoeke

14-02-2018

De gemeente Waadhoeke gaat opnieuw de WOZ-waarde bepalen van 1300 woningen die op of aan een dijk staan in de gemeente Waadhoeke.
Een aantal inwoners van de Oudebildtdijk had bezwaar gemaakt tegen de WOZ-aanslag van 2017. Volgens hen mocht de gemeente, toen nog het Bildt, de grond die onderdeel uitmaakt van de dijk niet aanslaan omdat dit nog steeds de status van waterverdedigingswerk heeft.
De bewoners tekenden bezwaar aan naar aanleiding van de zaak van Jan Boogaard uit Nieuwkoop. Boogaard kreeg vorig jaar gelijk van de Hoge Raad na een procedure van twaalf jaar.

Waadhoeke gaat eerst alle aanslagen voor 2017 herzien. Wanneer het verschil tussen de oude en de nieuwe waarde meer dan 20 procent
bedraagt en minimaal vijfduizend euro is, komt er ook een compensatie voor 2013 tot en met 2016.

Lees verder

Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners 

12-02-2018

Het Friesch Dagblad kopt: Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners.

Lees verder

DRACHTEN | College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

10-02-2018

College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

Al sinds 2015 proberen woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland om in overleg met hun gemeente en corporatie WoonFriesland te komen tot een aantal extra staanplaatsen. Nu na 3(!) jaren is het college er ‘op papier’ aan toe hiervoor vijf mogelijke locaties aan te wijzen. Of het college daadwerkelijk een besluit zal nemen, is volstrekt onzeker. Het vraagstuk bestaat uit verschillende onderdelen, waarover ook na 3 jaren nog geen begin van besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het college heeft nog een paar weken om de toezegging aan de raad van haar wethouder te helpen realiseren. Erg waarschijnlijk is dat niet.  

Algemeen directeur Frank van den Broek licht het toe in een radiointerview met Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-10-febrewaris-2018-1200 (vanaf 10.55 - 15.45).


Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland ondersteunt in dit vraagstuk de woonwagenbewoners en maakt zich kwaad over de stroperigheid van beraadslaging en besluitvorming. Algemeen directeur Frank van den Broek: “Er is nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel in de al jaren durende kwestie, terwijl het aantal benodigde plaatsen op basis van verkenningen voor alle partijen duidelijk is. College en wethouder lijken achter de schermen maar niet tot overeenstemming te kunnen komen. Er is daarnaast langdurig gepingpongd tussen wethouder en corporatie, waardoor de woonwagenbewoners direct in hun belangen zijn geschaad. Uiteraard spelen er tegenstrijdige belangen en zijn er financiële kaders. Maar als een lid van het  college de gemeenteraad toezegt dat nog in deze zittingstermijn een oplossing wordt geboden voor het tekort aan voldoende en voldoende geschikte staanplaatsen voor woonwagens, mag je toch verwachten dat het college woord houdt! De gemeenteraadsverkiezingen in maart komen nu ras dichterbij. De vraag dringt zich op wat nu eigenlijk de (politieke) waarde van deze toezegging gaat worden? De Bewonersraad roept het college op zich aan zijn woord te houden. De Bewonersraad begrijpt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het geheel niet waarom het college een politiek risico wil lopen met een uiteindelijk loos blijkende belofte. Tenzij dit een middel is om haar wethouder en zijn partij ten tijde van de verkiezingen schade te berokkenen.

Verwachtingen / oproep aan het College
De Bewonersraad verwacht van het college om na 3 jaren simpelweg een paar locaties voor deze staanplaatsen publiek te maken, daarvoor draagvlak te bevorderen in de lokale samenleving, de hoogte van de kavelprijs voor de corporatie te koppelen aan de betaalbaarheid van wonen voor mensen met een smalle beurs en te voorzien in een paar huurwagens voor hen die niet in een eigen wagen kunnen voorzien. En dat alles voor 21 maart 2018!” 


De Bewonersraad Friesland is gevestigd te Leeuwarden en vertegenwoordigt ruim 30.000 huurders, verdeeld over bijna alle gemeenten in Friesland.

 

PERSBERICHT
Leeuwarden, 9 februari 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie:

Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad, tel. 06 – 2222 5888

Lees verder

BURGUM | Behoefte aan bouw in Tytsjerksteradiel?

10-02-2018

"Tytsjerksteradiel zou moeten inzetten op groei van het aantal woningen. Niet alleen in Burgum, maar ook in andere dorpen." Dit was de teneur op een avond van CDA, Pvda, VVD en CU (7 februari) over de mogelijke woningbouwlocatie aan De Warren.
Door nieuwe wegen is de bereikbaarheid verbeterd en zo is Tytsjerksteradiel een aantrekkelijkere woongemeente geworden, klonk het. Er zou niet meer in termen van krimp gedacht moeten worden.

De partijen willen de inbreng gebruiken voor de nieuwe woonvisie.

De Bewonersraad vindt de geluiden bijzonder 
Noordoost Friesland / o.a. Tytsjerksteradiel heeft namelijk de krimpstatus en behoort ook volgens de eigen ANNO-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen) bij de krimpregio's.

Uit het woonwensenonderzoek in opdracht van de ANNO-gemeenten van 2017 blijkt uitbreiding van woningen in deze gemeente juist helemaal niet zo'n goed idee, gezien de krimpende bevolking.

Lees verder
content image