Nieuws

Grip op geld in tijden van crisis

29-03-2020

Veel is op dit moment onzeker. Door de uitbraak van het coronavirus zitten we met z’n allen in een crisisperiode en leven we van nieuwsbericht naar journaal naar de volgende persconferentie. Veel sociaal samenzijn is er voorlopig niet. Zorgen zijn er wellicht over onze gezondheid en over uw financiële situatie. Het Nibud gaf de Geldkrant uit, met tips voor grip op geld in tijden van crisis

 

Lees verder

Huurders tijdens Corona niet uit huis gezet

27-03-2020

Het Kabinet heeft besloten om geen huisuitzettingen te laten plaatsvinden tijdens de Corona crisis. Huurders die door de uitbraak van het coronavirus hun inkomen verliezen en hun huur niet kunnen betalen, mogen tijdelijk niet uit huis worden gezet.

Lees verder

Aanscherpen maatregelen bestrijding Corona

23-03-2020

Bericht voor onze leden

Maandagavond 23 maart heeft het Kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met de bestrijding van het Coronavirus:

  • samenkomsten zijn verboden tot 1 juni
  • ook voor minder dan 100 mensen
  • burgemeesters kunnen optreden en handhaven, ook in winkels en tegen groepen; kan leiden tot forse boetes en sluiting
  • één persoon koorts: hele gezin blijft thuis!
  • dringende advies: 1,5 meter afstand tot elkaar
  • maximaal 3 mensen op bezoek, waarbij 1,5 meter tot elkaar bewaard kan worden
  • naar buiten voor de levensmiddelen (1 persoon tegelijk), voor werk dat moet en voor een frisse neus: ook hier weer geldt: bewaar de benodigde afstand tot elkaar en ga niet in groepjes.
      

De Bewonersraad behartigt, ook in tijden van Corona, de belangen van de leden. We zijn voor u bereikbaar voor vragen en advies:

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoon: 058 - 216 5457 of
e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of
chat: www.debewonersraad.nl

 

Verdere dienstverlening is afhankelijk van de situatie, deze kan dagelijks wijzigen. We volgen hierbij strikt de richtlijnen van de overheid (RIVM), vanzelfsprekend proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tot 1 juni ontvangen we geen bezoek op ons kantoor. Nieuwe ontwikkelingen zullen we zo snel als mogelijk op onze website melden.

Lees verder

Problemen met het betalen van uw huur?

Lees verder

Herstel van recht op huurtoeslag

20-03-2020

Huurders die ooit hun huurtoeslag verloren omdat ze eenmalig te veel inkomen of vermogen hadden, hebben mogelijk recht op herstel van de toeslag. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een nieuwe uitleg van de wet.

<Aedes, 20 maart 2020>

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet iemand aan meerdere voorwaarden voldoen. Die hangen samen met de hoogte van de huur, het inkomen en vermogen, de leeftijd en of het om een zelfstandige woonruimte gaat. Wanneer de huur in de bestaande woning boven de huurgrens uitgroeit en als voorafgaand aan die overschrijding huurtoeslag is toegekend, is er sprake van een verworven recht. Wie een te hoog inkomen of vermogen had, verloor dat recht en kwam niet meer voor huurtoeslag in aanmerking als het inkomen of vermogen daar aanleiding toe gaf.

 

Nieuwe situatie

Sinds 24 juli 2019 is er een nieuwe situatie. Toen deed de Raad van State uitspraak met een andere interpretatie van de wet. De Belastingdienst/Toeslagen voert die nieuwe uitleg van de wet per die datum uit. Huurders die een verworven recht op huurtoeslag hebben vanwege huurgrensoverschrijding en een inkomens- en/of vermogensstijging hebben gehad gevolgd door een daling kunnen, als gevolg van de uitspraak, weer aanspraak maken op huurtoeslag. Zij moeten natuurlijk nog wel aan de overige voorwaarden voldoen.

 

Wat betekent dit?

Dit betekent dat personen weer huurtoeslag kunnen aanvragen over het jaar 2019, wanneer ze hier door de gewijzigde interpretatie van de wet recht op hebben. Ze kunnen de aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 tot 1 september 2020 indienen via www.toeslagen.nl.

 

Met betrekking tot eerdere jaren bekijkt de Belastingdienst nog hoe in situaties waarin het verworven recht niet is herleefd alsnog de interpretaties vanuit de uitspraak van de Raad van State kan worden gevolgd. In antwoord op Kamervragen is toegezegd hier uiterlijk in mei duidelijkheid over te geven.

Lees verder

Corona remt renovatie van honderden Friese huurwoningen

18-03-2020

Woningcorporaties in Friesland hebben vanwege het coronavirus de rem gezet op het verbeteren van zeker driehonderd huurhuizen.

Zo wordt er in ieder geval tot 6 april niet meer gewerkt aan 96 flatwoningen van WoonFriesland in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Hetzelfde geldt voor 31 huizen in Stiens en Britsum. ,,Alleen als mensen bijvoorbeeld nog geen douche hebben, dan komen we die afmaken. Voor de rest blijft al het werk tijdelijk liggen. We hopen zo verdere besmettingen te voorkomen’, aldus WoonFriesland.

Elkien treft vergelijkbare maatregelen bij projecten in Leeuwarden en Sneek. Het gaat onder meer om 72 huurwoningen aan het Kaatsland en in de Potterzijlstraat in Sneek, 68 huizen in en rondom het Cambuursterpad in Leeuwarden en 42 flatwoningen in de Leeuwarder Julianalaan. ,,Als de bouwvakkers al in een huis zijn begonnen, dan maken ze dat wel af.’’

,,De impact is heel groot voor ons’’, stelt directielid Jan Dirk de Rouwe van Bouwgroep DijkstraDraisma. ,,We begrijpen het wel, natuurlijk, maar het is heel lastig. We gaan kijken hoe we onze mensen de komende drie weken op andere plekken kunnen inzetten.’’

Lees verder

Oproep: Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

17-03-2020

Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terecht komen.

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

·        Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen

·        Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.

·        Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.

·        Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.

·        Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.

·        De BBZ wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

·        Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen  van het eigen risico als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.
 

 

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, AVS, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Lees verder

Wij zijn bereikbaar!

16-03-2020

Bericht voor onze leden

De Bewonersraad behartigt, ook in tijden van Corona, de belangen van de leden. We zijn voor u bereikbaar voor vragen en advies:

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoon: 058 - 216 5457 of
e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of
chat: www.debewonersraad.nl

 

Verdere dienstverlening is afhankelijk van de situatie, deze kan dagelijks wijzigen. We volgen hierbij strikt de richtlijnen van de overheid (RIVM), vanzelfsprekend proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tot 6 april ontvangen we geen bezoek op ons kantoor. Nieuwe ontwikkelingen zullen we zo snel als mogelijk op onze website melden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Fors minder aanbieders voor WMOzorg

06-03-2020

Verandering van de hulp levert Leeuwarden acht ton extra op

Het aantal zorgpartijen dat de aanvullende ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Leeuwarden gaat
aanbieden, gaat vanaf volgend jaar van ruim zestig naar zo’n twintig partijen. De gemeente maakte gisteren de uitkomsten bekend van de
aanbesteding van de WMO.

De WMO gaat op de schop om financiële tekorten weg te werken. Vanaf 1 januari moet er jaarlijks 3,6 miljoen worden bezuinigd, maar de
vernieuwing levert zelfs een besparing van 4,4 miljoen per jaar op. Dit komt, zo verzekert de gemeente, omdat de nadruk bij de planvorming lag op een nieuwe manier van werken. De bezuiniging zou niet leidend zijn geweest. De gemeente moet nog beslissen wat er met de overgebleven acht ton gaat gebeuren.


Beschikkingen
De vernieuwing gaat over de basisondersteuning, aanvullende ondersteuning en dagbesteding en thuishulp. De uitkomst van de
aanbesteding voor deze laatste twee onderdelen, waar elfhonderd cliënten gebruik van maken, werd gisteren bekendgemaakt. Een
samenwerking van Aardema Zorggroep, JijCentraal en InnZorg gaat deze zorg verlenen onder de naam Windkracht058.

Hoe dit verband er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. ,,Wij moeten nog bekijken welke structuur het verband krijgt”, zegt directeur Anton van der Kooij van Aardema, verreweg de grootste van deze drie partijen. ,,Elke partij krijgt in ieder geval een aandeel van 33 procent, maar we weten nog niet of het een corporatie wordt of een andere structuur krijgt.” Het is ook nog niet bekend hoeveel medewerkers er nodig zijn.

,,Omdat de zorg nu over zestig verschillende partijen is verspreid, kunnen we moeilijk zeggen hoeveel medewerkers daaronder vallen. Wij
hebben zelf tweehonderd tot driehonderd medewerkers, JijCentraal heeft er twaalf en InnZorg vijftien.”

Onderaannemers 
De samenwerking levert de zorg met zestien onderaannemers. Hieronder vallen niet de vier grotere partijen Alliade, KwadrantGroep, Zienn en MindUp van de GGZ die nu een groot deel van de aanvullende zorg en dagbesteding verzorgen. De aanbesteding bood volgens hen te weinig ruimte het werk dat ze doen op de juiste manier voort te zetten.
Zienn, die onder andere de noodopvang in Fryslân verzorgt, biedt nu een dagbestedingsactiviteit aan waarmee ze onder andere willen voorkomen dat mensen weer op straat komen te staan. De zorgverlener is bang dat de groep daklozen groter wordt als deze vorm van preventieve zorgverlening niet goed wordt opgepakt.

Van der Kooij verzekert dat er voldoende kunde in huis is bij Windkracht058 om ook deze doelgroep, die specialistischer zorg nodig heeft, te bedienen. ,,Wij kunnen grensoverstijgend werken en gaan ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt.”
Al eerder werd bekend dat Amaryllis samen met Incluzio de basisondersteuning gaat verzorgen. De thuishulp is aanbesteed aan Het
Friese Land en het Zeeuwse M.I.E.P.

Lees verder

LEEUWARDEN | Woningbouwplan Bilgaard kan doorgaan

05-03-2020

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn akkoord met de bouw van ruim zeventig woningen op de plek van het voormalige UPC-pand in de wijk Bilgaard. Burgemeester en wethouders willen het nieuwe bestemmingsplan nu definitief vaststellen. De raad moet er nog naar kijken.

,Het plan voorziet in de bouw van 42 appartementen in drie bouwlagen aan de Kei en in vier bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn maximaal 30 ruime grondgebonden woningen in twee bouwlagen met kap gedacht. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Op verzoek van omwonenden zijn de appartementen aan De Kei een stukje
verschoven, terwijl er een woonlaag werd geschrapt. Verder zullen zoveel mogelijk bomen behouden blijven in de groenstrook aan de Kei.

Lees verder

LEEUWARDEN | zonnepanelen voor huurhuizen Huizum

05-03-2020

Dertien huurhuizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden krijgen de komende tijd vloerisolatie en zonnepanelen. Ook worden badkamers en keukens vervangen. Waar nodig wordt goed isolerend HR++ glas geplaatst.
Met de verduurzaming wil WoonFriesland de levensduur van de eengezinswoningen met veertig jaar verlengen. Het werk is naar verwachting rond juni klaar. De totale investering bedraagt ruim een half miljoen euro.

Lees verder

LEEUWARDEN | Renovatie huurwoningen

04-03-2020

Woningcorporatie WoonFriesland gaat dertien huizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden opknappen. De woningen krijgen onder meer vloerisolatie en zonnepalen, en de keukens en badkamers worden vervangen. De renovatie, waarbij de woningen aanzienlijk energiezuiniger worden, kost WoonFriesland ruim een half miljoen euro en moet rond juni 2020 zijn afgerond.

Lees verder

Kamer stemt in met aanstellen minister van volkshuisvesting

04-03-2020

Een meerderheid van de Tweede kamer stemde vandaag voor het aanstellen van een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het volgende kabinet.

Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt. Wonen werd vervolgens een departement binnen Binnenlandse Zaken. Dat werd vervolgens geschrapt door minister Blok (VVD) die destijds concludeerde dat de woningmarkt wel af was.

De indieners van de motie voor de terugkeer van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. De minister van Volkshuisvesting moet de 'grote volkshuisvestelijke opgave' die voor ons ligt aanpakken.

Lees verder

Aanpassing instemmingsrecht huurders

03-03-2020

Onze redactie bereikte het volgende bericht van de Woonbond, woonbond.nl d.d. 3 maart 2020:

" Discussie over meting draagvlak bij renovaties
De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over aanpassing van het instemmingsrecht voor huurders. De Woonbond wil dat dit recht voor huurders behouden blijft.

 

Portret minister Knops

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksoverheid

De partijen in de Tweede Kamer hebben in de afgelopen weken gesproken over de voortgang van het Klimaatakkoord. Eén van de onderwerpen waar de Kamer over discussieert, is of het instemmingsrecht voor huurders bij renovatievoorstellen van de verhuurder aangepast moet worden. De Woonbond vindt het belangrijk om dit recht voor huurders te behouden. De Woonbond heeft daarom op 6 februari een brief (zie download hiernaast) aan de woordvoerders van de partijen in de Kamer die over wonen gaan, gestuurd.

 

70% huurders moet instemmen met renovatievoorstel

Renovaties gooien veel overhoop en het is dus nodig om daar goede afspraken over te maken waar de verreweg meeste huurders achter kunnen staan. Daarvoor is het wettelijke instemmingsrecht voor huurders in het leven geroepen. Het instemmingsrecht bepaalt dat een renovatievoorstel van een verhuurder redelijk is als meer dan 70% van de huurders met het voorstel instemt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer spraken met name de SP, D66 en de ChristenUnie uit dat zij - net als de Woonbond - hechten aan de huidige regeling. Minister Knops liet in zijn antwoorden doorklinken dat hij er nog uit was.

 

Verbetering instemmingsrecht

De Woonbond vindt dat het 70% instemmingsrecht moet blijven bestaan. “De energietransitie en de renovaties die dat met zich meebrengt, moeten gebaseerd blijven op voldoende draagvlak,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond. “Als je niet minstens 70% van de mensen mee krijgt, moet je er niet aan beginnen.” De Woonbond heeft wel voorstellen voor verbetering van het instemmingsrecht. De bond vindt bijvoorbeeld dat mensen die niet reageren op het renovatievoorstel, ook niet moeten meetellen bij de meting. Dat is nu nog niet zo. Verder stelt de Woonbond voor om deze draagvlakmeting ook verplicht te stellen bij renovatie met sloop en nieuwbouw."

Lees verder

Vacature Algemeen lid van het Dagelijks bestuur De Bewonersraad

29-02-2020

(reactietermijn is verstreken)

Huurdersvereniging De Bewonersraad zoekt een

sociaal betrokken 
ALGEMEEN LID
van het Dagelijks bestuur

met hart voor én affiniteit met de sociale volkshuisvesting in Friesland.


Voor meer informatie over de bestuursfunctie vindt u hier de profielschets


Bij vragen of voor meer inlichtingen over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad, op telefoonnummer: 06 - 4162 3530.

Reageren kan tot 14 maart aanstaande naar:
De Bewonersraad
t.a.v. mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden

of via: info@debewonersraad.nl  ter attentie mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Servicekantoor Elkien verhuist

28-02-2020

Corporatie Elkien trekt IN bij bierbrouwer in Leeuwarden. Het servicekantoor van Elkien aan de Eenhoorn in Leeuwarden verhuist 9 maart naar BusinessPark Slauerhoff aan de Slauerhoffweg.

Lees verder

LEEUWARDEN | Sloop woningen Insulindestraat

28-02-2020

Corporatie Elkien heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om 84 nieuwe appartementen te mogen bouwen aan de Insulindestraat. Het gaat hierbij om het gebied ten zuiden van het Cambuurstadion en het naburige sportcomplex. ,,Naar verwachting komt het eerste blok in juni leeg’’, zegt Baukje Bergsma van corporatie Elkien. Na de bouwvak volgt een tweede blok. Dat betekent dat de afbraak in het najaar kan beginnen. ,,We rekenen erop dat we de nieuwbouw eind 2021 kunnen opleveren.’’

Volgens Elkien zijn er nog geen visualisaties beschikbaar die tonen hoe de nieuwbouw er straks uitziet. De huizen vormen een beeldbepalende straatwand. De Leeuwarder gemeenteraad gaf in 1938 de aanzet tot de bouw van deze 75 betaalbare werkmanswoningen. Destijds werd uitgegaan van een wekelijkse huursom van 4 gulden.

De sloop en nieuwbouw maakt deel van een grote herstructurering van deze wijk, waaraan Elkien al jaren werkt. Slecht geïsoleerde huizen maken plaats voor modernere woningen met lagere energielasten.

Lees verder

IJLST | Bezwaar tegen sloop Nij Ylostins

27-02-2020

Erfgoedvereniging Heemschut overweegt bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente Súdwest-Fryslân om wooncomplex Nij
Ylostins niet tot monument aan te wijzen. Heemschut was een van de aanvragers daarvan. Het pand uit 1972, dat woningcorporatie Elkien nu
mag slopen, is volgens Heemschut architectonisch bijzonder.

Lees verder

HEERENVEEN | Bouw van 38 sociale huurwoningen

27-02-2020

In de nieuwbouwwijk Skoatterwâld in Heerenveen, en tegen de bossen van Oranjewoud, is dinsdag de bouw van 38 sociale huurwoningen van gestart gegaan. De eerste contouren van de grondwerkzaamheden en het plaatsen van de eerste fundamenten van de woningen zijn al zichtbaar geworden. 

Woningcorporatie WoonFriesland investeert 6 miljoen euro in de bouw van de huizen, die onder andere zonnepanelen en warmtepompen krijgen om de woningen te verwarmen.

Lees verder

Rookmelder verplicht op elke etage in elk huis

27-02-2020

In alle huizen in Nederland moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Nu geldt de rookmelderplicht alleen voor
nieuwbouw, maar ook alle bestaande huizen moeten er vanaf 2022 aan geloven. Het gaat om miljoenen nieuwe rookmelders.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken gaat daarom het bouwbesluit veranderen. ,,De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook’’, zegt Knops. ,,Rookmelders redden levens.’’ TNO berekent dat dat dertien mensenlevens kunnen zijn. Tussen 2008 en 2017 kwamen in Nederland jaarlijks gemiddeld 31 mensen om het leven door woningbrand. Door de verplichting moeten naar schatting 7,3 tot 10,6 miljoen nieuwe rookmelders worden geplaatst.

Een rookmelder, inclusief batterijen, kost zo’n 30 euro. Huiseigenaren en verhuurders moeten dat betalen. Het kabinet wil de plicht pas in 2022 laten ingaan, om mensen de tijd te geven en een tekort aan rookmelders te voorkomen.

 

Lees verder

IJLST | Er komen dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg

25-02-2020

Ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst wordt geen gemeentelijk monument. Dat zorgt voor wisselende reacties, want door deze uitspraak mag het gebouw gesloopt worden.

Reinder Hoomans heeft de monumentale status aangevraagd. Zijn moeder zit in het IJlster ouderencomplex Nij Ylostins. ,,Zij reageerde met een diepe zucht. Eigenlijk was het wat gelaten’’, doelt hij op de reactie van zijn moeder toen het nieuws bekend werd. De uitspraak zorgt voor wisselende reacties onder de bewoners. ,,Sommigen zijn kwaad en anderen zijn opgelucht. Het loopt als een splitsing door het pand.’’

Gert Brouwer is van De Bewonersraad. Hij merkte kort na de uitspraak weinig bij de bewoners. ,,Mensen hebben heel lang uitgekeken naar dit besluit en die moeten het even laten indalen. Ik denk dat morgen of overmorgen de vragen wel komen.’’ Hij denkt net als Hoomans dat er gemengde gevoelens zijn na het besluit. ,,De een is heel blij omdat er een nieuwe woning komt, maar een ander wil helemaal niet
verhuizen op die leeftijd.’’ 

Hoomans is uitgesproken over het besluit. ,,We hebben heel veel moeite gedaan om te bewijzen dat het een monument is. Dat is ook aangetoond door allemaal rapporten en verslagen. Daar is welstandscommissie Hûs en Hiem ook helemaal in meegegaan. Het gebeurt niet vaak dat er met een advies van hen niks gedaan wordt.’’
Hoewel Hûs en Hiem dus positief was over de monumentenaanvraag, gaat de gemeente Súdwest-Fryslân er niet in mee. Een aanwijzing tot monument zou te beperkend zijn voor de herontwikkeling van het complex, aldus het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is niet aannemelijk dat er dan een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte invulling van het wooncomplex
te realiseren is’’, luidt hun verklaring. ,,De eigenaar heeft aangegeven dat doelen niet bereikbaar zijn met renovatie’’, vertelt wethouder Erik Faber. Dat B en W het gebouw geen monument vinden, betekent dat het gesloopt mag worden. Daardoor komen er dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg. Daarnaast wil zorgaanbieder Patyna dertig huizen bouwen voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben.

Harro Eppinga van Elkien is blij met de uitspraak van de gemeente. ,,Ik ben door veel mensen gefeliciteerd, maar dat voelt niet
goed. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is en dat we door kunnen gaan met de plannen, maar het voelt niet als een overwinning.’’
Hij erkent dat het hele complex niet in een keer tegen de grond gaat. ,,We willen fasegewijs slopen en bouwen. De bewoners moeten misschien verhuizen tijdens de verbouwing, maar dat kan intern. Ze hoeven IJlst dus niet uit. Tijdens de verhuizing helpen wij waar het moet en waar het kan.’’

Eppinga geeft aan dat er een ‘hofjesstructuur’ met meerdere gebouwen komt. ,,In deze woningen kunnen mensen zelfstandig wonen, maar het is ook mogelijk om daar te blijven wonen met zorg.’’ Ook een ontmoetingsruimte is een optie. ,,Daar gaan we ons hard voor
maken.’’

Esther de Meijer is van de werkgroep wonen van Stadsbelang IJlst. Zij snapt niks van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Dit besluit staat haaks op de recentelijk ontwikkelde woonvisie van de gemeente. Daarin staat letterlijk dat herbestemming en renovatie boven nieuwbouw gaat. Dit besluit wil zeggen dat Elkien dertig sociale huurwoningen gaat bouwen. Dat zijn dertig minder dan in het oorspronkelijke gebouw, dus je verliest gewoon dertig sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen dertig zware zorgwoningen. Dat is veel te veel voor IJlst.’’

Wat van De Meijer ook tegen de borst stuit, is dat Patyna en Elkien een te dikke vinger in de pap hebben. ,,Het is net of dat de enige partijen zijn die iets aan zorg en wonen doen. Er zijn bijvoorbeeld ook andere zorgaanbieders.’’ Daarnaast hadden de bewoners uit het dorp wat meer inspraak mogen hebben. ,,Ze hebben het steeds over de toekomstige ouderen, maar dat zijn wij. Ons is niks gevraagd.’’

Het zorgcomplex Nij Ylostins stamt uit 1972 en is gebouwd aan de hand van het programma Experimentele Woningbouw, dat als doel had om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. Destijds werden er 64 bouwprojecten gesteund. ,,Dit is de eerste die afgebroken gaat worden en dat terwijl het helemaal niet hoeft. Het is niet zo dat het gebouw op instorten staat’’, erkent Hoomans.
,,Elke gemeente zorgt goed voor die panden, maar Súdwest-Fryslân denkt daar anders over.’’

Lees verder

Woonlasten stijgen nog sneller dan vorig jaar

22-02-2020

Toename het grootst in Ooststellingwerf, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel

Huiseigenaren in Fryslân zijn dit jaar fors meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2019. Landelijk betalen ze gemiddeld 5,2 procent meer dan vorig jaar. Dat is een flink hogere stijging dan die van vorig jaar ten opzichte van 2018 (3,4 procent) en viermaal zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die stelt dat huizenbezitters de dupe
worden van gemeentelijke begrotingsproblemen.

De gemeentelijke woonlasten van ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing stegen in Fryslân het hardst in Ooststellingwerf (15,2 procent), Tytsjerksteradiel (12,3 procent) en Dantumadiel (11,8 procent).

De gemiddelde bedragen gingen in alle Friese gemeenten omhoog, maar de stijging was het geringst op Ameland (0,9 procent), in Súdwest- Fryslân (1,4 procent) en Harlingen (2,0 procent).
In de gehele noordoosthoek zijn de gemiddelde woonlasten boven de achthonderd euro per jaar uitgekomen. Koploper is Schiermonnikoog
(847 euro), gevolgd door Tytsjerksteradiel (843 euro) en Dantumadiel (823 euro). Harlingen is met 640 euro het goedkoopst wat de woonlasten betreft.

Vooral de afvalstoffenheffing stijgt in veel gemeenten rap. Landelijk gaat het gemiddeld om 9,5 procent. In Fryslân zien we verreweg de grootste toename in Tytsjerksteradiel (41,7 procent) en Ooststellingwerf (56,4 procent), maar die twee hadden vorig jaar nog de laagste heffing in de provincie.

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt volgens VEH de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van
restafval. Met die verhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.

VEH stelt dat gemeenten steeds meer geld nodig te hebben voor het sociaal domein. Ze hebben nauwelijks mogelijkheden om deze
kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de ozb. Die stijgt in Fryslân het hardst in Dantumadiel (35,4 procent) en Vlieland (12,3 procent). De ozb is gemiddeld het hoogst in Tytsjerksteradiel (405 euro), bijna dubbel zo veel als in Ooststellingwerf (209 euro).

Duidelijke afspraken maken
‘Budgettaire problemen mogen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen’, schrijft de vereniging van huiseigenaren. Ze wil dat gemeenten en het rijk ‘duidelijke afspraken maken’ over de bekostiging van gemeentelijke zorgtaken.

In een reactie noemde minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken het ,,te vroeg” om in te grijpen. Wel zei hij dat er overleg plaatsvindt met de gemeenten over de hogere kosten die zij hebben voor bijvoorbeeld de jeugdzorg. Knops onderstreepte de gemeentelijke autonomie bij het heffen van lasten.

Lees verder

Snel bouwen voor kwetsbare ouderen

21-02-2020

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is goed, maar er zijn grenzen aan. Kwetsbare ouderen raken nu tussen wal en schip. Er moeten snel nieuwe woonvormen komen.

Sinds 2014 kunnen ouderen met een zogeheten ‘lichte zorgzwaarte’ niet meer terecht in verzorgingshuizen. Langer thuis blijven wonen werd de hoeksteen van het zorgbeleid van het toenmalige kabinet, met staatssecretaris Martin van Rijn als kartrekker en boegbeeld. In de afgelopen jaren sloten landelijk honderden zorglocaties de deuren. Een commissie, onder voorzitterschap van oud-minister Wouter Bos, concludeert nu in een recent gepubliceerd adviesrapport dat er een ,,gat is ontstaan tussen thuis en verpleeghuis”. 

De sluiting van de zorgcentra leidde tot een hele trits van neveneffecten. Zo horen we de laatste jaren met regelmaat verhalen over ouderen die na een check op de spoedeisende hulp niet naar hun eigen huis kunnen en daarom ziekenhuisbedden bezetten. Er zijn vaker ouderen met verward gedrag die gaan dwalen en zichzelf verwaarlozen. Ook is er sprake van toenemende eenzaamheid door afbrokkelende sociale netwerken.

Regeren is vooruitzien, maar het kan verkeren, wist ook de alom bekende Bredero al in de zeventiende eeuw. Met zulke drastische beleidsmaatregelen konden de gevolgen immers niet uitblijven. Jarenlang waren verzorgingshuizen de oorden waar een kwetsbare groep ouderen beschermd woonde, ze de benodigde zorg kregen, er volop gelegenheid was voor activiteiten en ruimten om elkaar te ontmoeten. Grenzen waren er ook. Als de zorg te zwaar werd dan volgde een verblijf naar een meer gespecialiseerd verpleeghuis. 

De bevolking vergrijst snel. Zo groeit het aantal 75-plussers van 1, 4 miljoen nu naar 2 miljoen in 2030. Het aantal kwetsbare ouderen neemt daardoor navenant fors toe. Er zijn bovendien nu al lange wachtlijsten voor verpleeghuizen. De eerdergenoemde commissie-Bos doet in het rapport Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies (januari 2020) een groot aantal aanbevelingen, maar het eerste
advies is heel terecht: ‘Ga (ver-) bouwen!’

Persoonlijk ben ik een warm pleitbezorger van het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar de realiteit laat zien dat er echt grenzen zijn aan een zelfredzaam leven en dat er soms meer sociale veiligheid nodig is. Bijvoorbeeld als er voortdurend zorgen en angsten zijn na een herseninfarct of een valpartij. Nieuwe woonvormen tussen het verpleeghuis en thuis dienen met spoed gerealiseerd te worden, met het beschutte karakter van de toenmalige zorgcentra als belangrijkste uitgangspunt.

De woningen en buurten dienen uiteraard aangepast te zijn aan de behoeften van de kwetsbare medemens en de (digitale) mogelijkheden van deze tijd. Van groot belang daarbij is dat de bij voorkeur geclusterde woningen snel aanpasbaar zijn aan de veranderende (zorg-) behoeften en geïntegreerd worden in wijken en buurten waarin men elkaar met raad en daad wil bijstaan. De toekomst is reeds begonnen, want kwetsbare ouderen belanden nu al tussen wal en schip. Het uitroepteken staat daarom volkomen terecht achter het bouwadvies van de commissie. Het is zaak dit advies met prioriteit om te zetten in concrete plannen. Met name woningbouwcoöperaties en zorgaanbieders zijn in mijn ogen de meest aangewezen partijen om samen met gemeenten en inwoners een voldoende aanbod van beschermde woonvormen te realiseren voor kwetsbare ouderen.


Harrie Dijkstra uit Sneek is socioloog.

Lees verder

Energienota hoger door investeringen

21-02-2020

De energierekening zal met zeker enkele tientjes per jaar stijgen, zeggen netbeheerders. Ze moeten namelijk miljarden investeren om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen. Een andere oplossing is een nieuwe manier van stroom in rekening brengen, waarbij mensen op piekmomenten meer betalen dan in ‘daluren’.

Volgens de netbeheerders is het Nederlandse elektriciteitsnetwerk op dit moment veel te zwak voor de hausse aan elektrische auto’s en warmtepompen die eraan komt. Tot 2030 moeten er 1,7 miljoen openbare laadpalen worden geplaatst, daarnaast schakelen 1,5 miljoen huizen over van aardgas op alternatieven als warmtepompen. Daardoor is een ongekende hoeveelheid stroom nodig en moeten overal dikkere kabels in de grond worden gelegd. Directeur Marc van der Linden van netbeheerder Stedin schat dat de drie grote netbeheerders de komende tien jaar hieraan gezamenlijk 25 tot 30 miljard euro kwijt zijn.

Lees verder

GROU | WoonFriesland loopt op energieakkoord vooruit

21-02-2020

Woningbouwcorporatie WoonFriesland claimt al twee jaar vooruit te lopen op het landelijk energieakkoord: alle 21.000 huurhuizen voldoen aan energielabel B.

In het energieakkoord hebben de corporaties in Nederland afgesproken dat hun woningvoorraad pas in 2021 aan die standaard hoeft te voldoen. WoonFriesland loopt dus flink voor de muziek uit. Momenteel worden 96 huurwoningen in de Leeuwarder Vrijheidswijk voor 3,5 miljoen euro energiezuiniger gemaakt. Ook op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog wordt gebouwd. Recent investeerde de verhuurder 8 miljoen euro in de bouw van 52 duurzame huizen in de wijk Heerenveen Midden.

Vorig jaar kregen 2218 woonhuizen van WoonFriesland zonnepanelen. In totaal gaat het nu om 6000 woningen. ,,Eén op de drie huurders met een geschikt dak kan ze al benutten’’, aldus duurzaamheidsdeskundige Rudo de Bert van WoonFriesland. ,,Met meer dan 40.000 zonnepanelen heeft WoonFriesland al circa 13 miljoen kilowattuur groene stroom opgewekt’’, aldus De Bert. ,,Daarmee is een uitstoot van zo’n 8 miljoen kilo koolstofmonoxide bespaard.’’

Lees verder

Aedes: Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers

18-02-2020

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Die kunnen een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten. Daarvoor is het wel nodig dat er meer locaties beschikbaar komen, dat de grondprijs wordt aangepast en dat procedures korter worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes onder 86 woningcorporaties. Aedes publiceert een brochure om de ervaringen van vier corporaties met verplaatsbare woningen breder te delen.

 

Corporaties bouwden zowel in 2017 als 2018 rond de 1.500 tijdelijke woningen. De ambitie (Aedes-agenda 2020-2023) is om te groeien naar 10.000 tijdelijke flexibele woningen per jaar.

Lees verder

PBL: verduurzamen woningen wordt slechts enkele procenten duurder

14-02-2020

De kosten die de komende decennia gemaakt worden om woningen te verduurzamen, zullen volgens het PBL slechts ‘enkele procenten’ hoger uitkomen dan het planbureau eerder heeft berekend.

Vereniging van Woningcorporaties Aedes stelde gisteren in het AD dat de werkelijke kosten voor woningeigenaren wel 40 tot 50 procent
hoger kunnen uitvallen dan dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) had voorgespiegeld. Volgens het planbureau rekent Aedes vanuit een heel ander perspectief.

Het PBL berekende naar aanleiding van het Klimaatakkoord wat de verduurzaming de samenleving als geheel kost. Die nationale kosten
staan niet gelijk aan kosten voor woningeigenaren, waar Aedes het over heeft. Wie een huis laat renoveren, moet bijvoorbeeld btw betalen. Dat geld valt niet onder de ‘nationale kosten’ die het PBL vaststelt, omdat het in de belastingpot terechtkomt.

Een van die maatregelen in het Klimaatakkoord is dat tot 2030 zo’n anderhalf miljoen huizen beter worden geïsoleerd en van het gas af gaan. De woningcorporaties moeten daarin het voortouw nemen en zijn daar honderden miljoenen euro’s aan kwijt, aldus Aedes.
Een verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties meerekent en het Planbureau voor de Leefomgeving niet.

Het PBL erkent wel dat diverse relatief kleine kostenposten niet zijn meegenomen in de raming. Het gaat bijvoorbeeld om verhuiskosten die mogelijk hoger uitvallen als een renovatie langer duurt omdat de woning meteen duurzamer wordt gemaakt. In het vervolg neemt het PBL ook zulke kosten mee. Dat de winst van aannemers buiten beschouwing zou zijn gelaten, klopt volgens het planbureau niet.
Uiteindelijk bepaalt de overheid voor een belangrijk deel wie de rekening betaalt. ,,In hoeverre de verduurzaming van woningen écht tot hogere kosten voor woningeigenaren gaat leiden, zal afhangen van onder meer subsidieregelingen en efficiencyverbeteringen in de bouwsector”, zegt PBL-directeur Hans Mommaas.

In het AD werd een PBL-onderzoeker geciteerd, die zei dat het ,,om grote bedragen gaat”. Een woordvoerder van het PBL noemt dat een
,,ongelukkig citaat”. Hij legt uit dat de totale verduurzaming miljarden euro’s vergt. Een kleine procentuele stijging levert dan al een relatief
hoog bedrag op.
Een ander verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties volgens het planbureau meerekent. Dat doet het
PBL niet. ,,Kosten die niet zijn meegenomen door het PBL zijn bijvoorbeeld de kosten die de woningcorporaties toch al maken bij een
renovatie, zoals het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers.”

Minister Eric Wiebes (Klimaat) zei juist gerustgesteld te zijn dat het PBL cijfers bijstelt als dat nodig blijkt: ,,Het gaat altijd om ramingen. Heb je ooit een raming meegemaakt die je niet hoeft bij te stellen?” Volgens de minister worden de cijfers steeds bijgesteld als nieuwe informatie beschikbaar is. Hij beaamt dat nieuwe cijfers ook een aanpassing van het beleid kunnen betekenen. ,,Het gaat heus niet op de automatische piloot.”

Lees verder

Helft huurders ziet zichzelf nooit een huis kopen

13-02-2020

Nederlandse huurders zien zichzelf niet snel een huis kopen. Bijna de helft (48 procent) van de huurders in Nederland denkt zelfs nooit een eigen woning te kunnen aanschaffen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van ING.

De Nederlandse huurders die wel denken dat ze een huis kunnen kopen, verwachten dat pas op wat latere leeftijd te kunnen doen. Slechts 6 procent denkt voor zijn dertigste verjaardag een huis te kopen en nog eens 6 procent ziet zichzelf dat tussen zijn dertigste en vierendertigste doen.

Koophuis elders bereikbaarder
Voor het onderzoek heeft ING bijna 3.000 huurders ondervraagd die nooit een eigen woning bezaten. In landen als Spanje, Roemenië en Turkije is een koophuis voor jonge huurders bereikbaarder dan in Nederland. In Spanje verwacht maar 17 procent nooit te kunnen kopen.

Betaalbaarheid verslechterd
Volgens Marten van Garderen van ING hebben huurders in Nederland te maken met de veranderde wetgeving. ‘Om een huis te kunnen kopen moet je een flinke zak met geld meenemen. Daarvoor moet meestal worden gespaard en dat kost tijd. Je ziet daarom de leeftijd waarop Nederlanders een huis kopen, stijgen.’ Daarnaast is de betaalbaarheid verslechterd. ‘De maandlasten van een koophuis zijn gestegen ten opzichte van het inkomen’, aldus Van Garderen. Vooral starters hebben daar last van.


Niet graag sparen
Uit het ING-onderzoek blijkt verder dat Nederlanders die geen eigen woning hebben, over het algemeen niet graag sparen voor het kopen van een huis. Maar liefst 89 procent vindt het belangrijker om geld te reserveren voor bijvoorbeeld het aflossen van de studieschuld, reizen of het krijgen van kinderen. Alleen Oostenrijkers en Duitsers sparen nog minder graag voor een huis.

Lees verder

FRANEKER | Compensatie eigen risico voor minima

07-02-2020

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in 2020 van hun gemeente een vergoeding van honderd euro ontvangen wanneer ze hun wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering van 385 euro volledig besteed hebben.

De Compensatieregeling Eigen Risico geldt voor inwoners van 18 jaar of ouder met een inkomen op bijstandsniveau; het wettelijk sociaal minimum. Of dat inkomen uit werk, een uitkering of uit andere bron is, maakt niet uit.

Lees verder

‘Mentaliteit vaak niet klagen, maar dragen’

07-02-2020

Iedereen die in aanmerking komt voor langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning heeft recht op kosteloze cliëntondersteuning. Dit blijkt bij veel mensen niet bekend. Daar zullen gemeenten beter over dienen te communiceren, aldus De Bewonersraad. Als mensen niet van het bestaan van cliëntondersteuning weten, gaan ze daar ook niet om vragen.

(hieronder het artikel uit de LC)


‘Het kan met de hectiek te maken hebben. Als je zorg nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je partner dementie heeft, komt er ineens ontzettend veel op je af. Kunnen we thuis blijven wonen? Wie gaat dit betalen? Dan denk je niet direct: kan ik hier ondersteuning bij krijgen?”, denkt cliëntondersteuner Tannie Peters hardop.

Wie een indicatie krijgt voor langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning kan makkelijk verdwalen in het woud van wet- en regelgeving. Cliëntondersteuning kan dan een uitkomst bieden, maar deze wettelijk verplichte service is zo onbekend dat de zorgverzekeraars en de gemeenten samen een landelijke campagne zijn begonnen voor meer bekendheid.

Je zou zeggen dat de gemeente of de zorgverzekeraar bij een eerste of tweede contact met een zorgaanvrager wijst op beschikbare cliëntondersteuning, maar zo eenvoudig werkt het in de praktijk niet altijd, zegt Peters. ,,Het verschilt per gemeente. De ene gemeente zet dit prominent op de website, bij de andere moet je er gericht naar zoeken. Binnen de gemeente, de sociale wijkteams en de
gebiedsteams is dit ook lang niet altijd bekend. Daar is er zeker ook werk aan de winkel.”

Sommige gemeenten houden cliëntondersteuning in eigen huis, andere besteden dit uit aan organisaties als MEE, Humanitas of Zorgbelang Fryslân. Voor die laatste organisatie werkt Peters. Zorgbelang bedient acht gemeenten (Smallingerland, Opsterland, De Fryske Marren, Waadhoeke, Harlingen, Leeuwarden, Vlieland en Terschelling) en voor het zorgkantoor de hele provincie.

,,Het grote voordeel is dat wij onafhankelijk zijn. Veel vragen gaan over bejegening. De cliënt is bijvoorbeeld niet tevreden over de zorgaanbieder en heeft het idee dat ze die móest nemen, omdat de gemeente daar een contract mee heeft. Dan kan ik alternatieven schetsen: of zelf de zorg betalen of een persoonsgebonden budget aanvragen, maar dan moet je alle zorg zelf inkopen.” Even luisteren blijkt vaak al te helpen, vervolgt Peters. In veel gevallen wordt mensen aangeraden terug te vallen op het netwerk, bijvoorbeeld bij de
keukentafelgesprekken over (her)indicatie voor huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten sturen erg aan op aanwezigheid van naasten bij zo’n gesprek, maar een cliënt-ondersteuner kan ook overbelasting van mantelzorgers tegengaan.

,,Dat valt me echt op, we vragen veel van mantelzorgers. Van zo’n herindicatie of pgb-aanvraag hangt een hoop af, dat moet dus wel even goed.” De oudere generatie in Friesland is dikwijls te bescheiden, signaleert Peters. ,,Niet klagen, maar dragen. Maar als je vindt dat zo’n ‘leaf famke’ haar werk niet helemaal goed doet, moet je dat wel kunnen zeggen. Ik zie onder deze ouderen geregeld dat ze niet eens weten wat er in hun zorgplan staat. Het is goed om daar zelf over mee te denken, en daar kunnen wij bij helpen.”

Tegelijk tempert Peters, die gemiddeld vijf à zes uur voor een cliënt uittrekt, te hoge verwachtingen. ,,Dan klagen ze dat de huishoudelijke hulp het tuintje niet harkt, maar daar is die zorg niet voor bedoeld.” Naast almaar complexere multiproblematiek ziet Zorgbelang Fryslân als trend een groep die steeds mondiger wordt en de barricaden op wil, zegt teamcoördinator Sandra Lousma. Soms is er sprake van onwetendheid, en geregeld zorgen de vertrouwenspersonen voor bemiddeling. ,,Maar áls je aan de hoogste boom wil schudden, dan gaan we daarin mee.” Wijzen op de klachtenprocedure is een belangrijk onderdeel van het werk, zegt Peters. ,,En als iemand bezwaar wil maken tegen een beschikking, dan helpen we daarbij.”

Lees verder

Van Veenwouden naar Geenwouden

06-02-2020

Feanwâlden ziet de ene na de andere voorziening achter de horizon verdwijnen. Dat leidt tot frustratie en verdeeldheid, de mienskip staat onder druk. Aan de inzet en betrokkenheid van de inwoners kan het niet liggen. Een groep bezorgde Feanwâldsters maakte een opsomming van alle verliezen die hun dorp de afgelopen decennia leed. ,,Om te schaterlachen, als het niet zo triest was.’’

Douwe Kootstra haalde Ben van der Knaap de woorden uit de mond, toen de schrijver onlangs in het dorpsblad schreef dat Veenwouden eigenlijk wel Geenwouden zou kunnen heten, omdat er zoveel voorzieningen verdwenen de afgelopen jaren.
Oud-Tryaterman Van der Knaap: ,,Geenwouden slaat terug op alle voorzieningen die in ons dorp een voor een achter de horizon verdwijnen, door gemeentelijke bezuinigingsdrift. De teloorgang begon ongeveer een kwart eeuw geleden met het opheffen van een fraai openluchtbad, een voorziening die in Gytsjerk en elders nog altijd kan floreren. Intussen is het enig overgebleven zwembad dat onze gemeente nog rijk was, de Frosk, ook ter ziele.’’ Hij klom met zes even bezorgde dorpsgenoten in de pen en schreef deze krant een brandbrief annex hartekreet, ,,mede namens de vele personen die ziel en zaligheid hebben gelegd in de pogingen het dorp verder te helpen en daarbij lelijk hun neus stoten en langzaam dreigen aan mentale metaalmoeheid ten onder te gaan.’’

Van der Knaap memoreert het plan om van de oude melkfabriek de Freia een museum te maken, rond dezelfde tijd als de zwembadsluiting. ,,De fabriek is nu een van de topattracties van het Arnhemse openluchtmuseum. En enige jaren geleden nog moest de goed functionerende bibliotheek eraan geloven.’’ ,,De sterk verouderde en lekkende sporthal is inmiddels van haar meest profijtelijke
huurders beroofd. Sluiting ligt in het verschiet. De plaatselijke voetbalvereniging wacht al heel lang op een stukje kunstgras, zodat er in de natte periode ook gevoetbald kan worden. Acht jaar geleden kwam er een fraai nieuw winkelcentrum, maar het zogenoemde Badhuis moest daarvoor wijken. Er is nu geen plek meer voor het jeugdwerk en de jeugdsoos van de Gleonkopkes.’’ Voor hen gloorde een
nieuwe toekomst in het nieuwe MFC, weet ook Van der Knaap. Daarover later meer.

Van der Knaap noemt ook de eeuwenoude Feanwâldsterfeart, die ,,al meer dan twintig jaar niet onderhouden en opgeschoond is en dreigt dicht te slibben. Brieven of mails hierover worden niet beantwoord. Een toeristisch haventje als uitloper van deze vaart in combinatie met het nieuw te bouwen doarpshûs staat vooralsnog op de wolken geprojecteerd.’’
De herinrichting van het treinstation in het dorp verloopt moeizaam. ,,Het station met een VVV en treinkaartjesverkoop werd een paar jaar geleden opgedoekt. Het huidige station, dat in het aan te leggen park en transferium een vitale rol had moeten spelen, staat leeg. Een potentiële huurder met een mooie maatschappelijke doelstelling, die de halfslachtigheid van de politiek zat was, is afgehaakt.’’

,,Een voetgangersbrug over of tunnel onder het almaar drukker wordende spoortraject Leeuwarden - Groningen lukte iets verder in Hurdegaryp wel, maar – het wordt wat eentonig – in Feanwâlden dan weer niet. De discussie rond de brede school strandde een paar jaar geleden snel en roemloos. De scholen hebben nu elk op hun locatie fors geïnvesteerd. En uitgerekend nu komt de politiek tot het
besef dat een dergelijke combi toch erg gewenst is. Hoe realistisch is dat zonder geld?’’

,,De Sintrale As kwam er wel, weliswaar nabij Feanwoudsterwâl minder verdiept en dus luidruchtiger dan gepland. Helaas ook zonder een directe oprit aan de zuidkant van het dorp. De plaatselijke huisarts luidt de noodklok, zijn praktijk heeft inmiddels meer dan 7000 patiënten en dreigt onder deze gigantische druk te bezwijken.’’ 

,,Pas zijn we opgeschrikt door het faillissement van de veevoederfabriek, een van de grootste werkgevers van Feanwâlden. In het verpauperde stationsgebied gebeurt al tijden niets meer, alle mooie plannen ten spijt. Dorpsbewoners blijven van informatie verstoken, het werk ligt al maanden stil en er zijn zelfs geruchten dat de sneltrein niet in Feanwâlden, maar in Hurdegaryp zal stoppen…’’
,,Dan is er nog de klucht zonder happy end van het nieuwe doarpshûs, dat er na ruim achttien jaar plannen maken uiteindelijk toch niet kwam. De investeringssubsidie is ondanks toezeggingen niet verleend, om redenen van ‘algemeen belang’. Kennelijk is het in ieders belang dat het doarpshûs er niet komt.

Zo demotiveert de politiek de initiatiefnemers en het dorp. Het oneindige getreuzel leidt tot verwarring, verdeeldheid en frustratie bij enthousiaste vrijwilligers en andere dorpsbewoners.’’

,,Hoe kon het allemaal zo misgaan? Het lijkt op de wet van Murphy. Het is de trieste balans in een mooi dorp met 3500 inwoners dat graag vooruit wil, maar zich verwaarloosd voelt. Van dezelfde inwoners zal binnenkort ongetwijfeld worden gevraagd in te stemmen met een verhoging van de ozb en andere heffingen.’’ De ozb ging in december al omhoog, nadat de provincie het financiële herstelplan van
de gemeente Dantumadiel had gekraakt. 

Volgens Van der Knaap is het verdwijnen van voorzieningen niet enkel aan Feanwâlden voorbehouden. ,,Met rasse schreden verdwijnt zo het ‘mienskip’-gevoel uit ons dorp – en helaas uit meer dorpen in Friesland. Culturele, sociale en sportvoorzieningen zijn veelal als eerste de klos. Een kleine catastrofe, die het maatschappelijk weefsel ondermijnt en een sociale krater veroorzaakt. De keus om met name om financiële redenen buiten een fusie te blijven en als gemeente zelfstandig te blijven, lijkt sneller dan voorzien door de praktijk te zijn ingehaald. Dat versnelt de noodzaak tot een heroverweging.’’

De Doarpskompas 
Toch gloort er hoop, menen Van der Knaap en zijn kompanen. ,,Het is niet enkel kommer en kwel. Zeker met de opgewaardeerde fiets- en wandelpaden is het hier ondanks alles goed toeven. Jongeren verenigd in stichting Us Doarp organiseren activiteiten voor het hele dorp, de toneelvereniging, De Vrouwen van Nu en de sportclubs zijn energieke verenigingen, de kerken zijn betrokken en een aantal vluchtelingen met status is opgenomen in het dorp. De handelsvereniging is actief en steunt maatschappelijke initiatieven. Een door vrijwilligers opgemaakt blad houdt ons op de hoogte.’’

,,Cultureel centrum De Schierstins, dat weer moet bezuinigen, vervult ondanks een zeer krappe begroting nog altijd een warme cultureel-historische rol. Stichting ‘Mei passy foar Feanwâlden’ is in oprichting, de vereniging ‘Mei elkoar Ien’ is uit de as herrezen en heeft fraaie plannen. Aan burgerinitiatief en inzet zal het in Feanwâlden zeker niet liggen.’’

Het gemeentebestuur van Dantumadiel zegt de teleurstelling ,,over de moeilijke keuzes die de gemeente heeft moeten maken en die Feanwâlden raken’’ te begrijpen. Maar, zeggen burgemeester en wethouders: ,,Feanwâlden is nog steeds in ontwikkeling. Zo wordt het stationsgebied opnieuw ingericht en gaan we ook aan de slag met de onderwijshuisvesting. Over deze ontwikkelingen zijn we op een
constructieve manier in gesprek met het dorp.’’

Van der Knaap en zijn vrienden zijn er evenwel niet gerust op: ,,Het is niet eerlijk ál het falen aan het huidige college toe te schrijven maar het ontbreken van rijksgeld ontslaat de gemeente niet van haar zorgplicht. Door het politieke geharrewar en gebrek aan regie overheerst het cynisme. Het fatalistische mantra ‘er is geen geld’ slaat elke discussie en ontwikkeling dood. Men lijkt niet bereid te strijden. Dit terwijl
de coalitie onder meer is samengesteld uit partijen die zich tooien met ronkende namen als Sociaal Links en Gemeentebelangen. De ambities die in zulke namen besloten liggen, gaan aan het inmiddels gehavende en arme dorp Feanwâlden volledig voorbij.’’

Lees verder

‘Onzekerheid remt energietransitie’

06-02-2020

Miljoenen woningen moeten energieneutraal worden gemaakt. Dat wordt nog een helse opgave, voorspelt Arthur van Schayk, directeur
van Remeha, fabrikant van verwarmingsketels en warmtepompen. Voor 2050 moeten alle huizen in Nederland van het aardgas af. Een
enorme opgave, vooral voor de bestaande woningen. Daar zit nu nog zo’n 95 procent met een gasaansluiting voor koken en verwarmen. Het wordt tijd voor actie, meent Van Schayk.

Hoe gaat die energietransitie eruitzien?
,,Daar is geen gemakkelijk antwoord op te geven. Bij nieuwbouw is honderd procent elektrisch haalbaar. Die huizen kun je meteen goed isoleren. Algemeen kun je stellen dat van de bestaande woningen grofweg de helft niet geschikt is om alleen elektrisch te verwarmen en te koken. Nu gebruikt zo’n 95 procent van de bestaande bouw aardgas, een paar procent is elektrisch en een paar procent zit op een warmtenet aangesloten. Wij verwachten dat in de toekomst zo’n 15 procent op een warmtenet is aangesloten, een kwart van de huishoudens alleen elektriciteit gebruikt en de rest op groen gas zit.’’

Groen gas? Wat is dat?
,,Daarmee bedoelen we waterstof. Daar tendeert de overheid ook naar. Maar dat moet beter gecommuniceerd worden. Verduurzaming begint bij de bron, dus wind en zonne-energie en waterstofgas. Wij denken dat waterstofgas een grote rol gaat spelen. Niet alle huizen zijn geschikt om volledig elektrisch verwarmd te worden. Bovendien heb je waterstof nodig voor de opslag van energie. Wat doe je met de
stroom die geproduceerd wordt op momenten dat er weinig vraag is? Batterijen zijn goed voor hooguit een paar dagen elektriciteit. Dat is geen alternatief voor energieopslag. Je kunt stroom veel beter omzetten in waterstof. Waterstof is voor Nederland een van de meest interessante opties.’’

Waarom is dat?
,,We hebben hier al een unieke gas-infrastructuur. Er ligt voor miljarden aan gasleidingen in de grond. Die kunnen we gebruiken om waterstof te vervoeren. Ik pleit er dan ook voor de gasleidingen niet op te ruimen. Bij nieuwbouw kun je kiezen voor gasloos bouwen, de bestaande huizen hebben bijna allemaal een gasaansluiting. Een deel van die huizen heeft ook in de toekomst gas nodig.’’

We moet en toch juist allemaal aan de elektrische warmtepomp?
Willen jullie gewoon je verwarmingsketel op waterstof verkopen?
,,Nee, alleen elektrisch is voor een deel van de bestaande woningen niet haalbaar. We willen dat huiseigenaren een goede keuze kunnen maken. Dat kan zijn een ketel die op waterstof werkt, een elektrische warmtepomp of bijvoorbeeld hybride pompen en ketels. Zo’n pomp loopt op elektriciteit, maar als het nodig is kan de ketel op gas bijspringen. Bijvoorbeeld als je gaat douchen en in een keer veel
warm water nodig hebt, of als de buitentemperatuur onder de vier graden zakt. En het gaat niet om het verkopen van ketels. We zijn ook de grootste fabrikant van warmtepompen.’’

Hoe kan een huiseigenaar nog wijs worden uit dit aanbod?
,,Die onzekerheid is een punt. Wat moet je kiezen. Je weet niet wat de energieprijzen gaan doen in de toekomst. Daarnaast is
je huis verduurzamen met isolatie en zo een grote investering. Dat kan zomaar 30.000 euro kosten. Haal je die kosten er ooit uit, dat weet je niet. Voor het ene huis kan dat een prima renderende investering zijn, voor een ander niet. Een hybride warmtepomp of ketel kost misschien een paar duizend euro. Dat is een veel minder grote investering. Maar het is ook belangrijk dat de overheid duidelijkheid geeft waar het naar toe gaat. De vraag is bijvoorbeeld of bepaalde subsidies blijven.’’

Het idee is toch dat warmtepompen veel goedkoper worden nu er meer geproduceerd gaan worden?
,,De prijs van warmtepompen gaat niet structureel gierend omlaag. Zo’n pomp bestaat uit twee componenten, een binnendeel en een buitendeel. Het binnendeel is veelal gelijk aan een verwarmingsketel. Daarvan worden er al miljoenen gemaakt. Hetzelfde geldt voor de buitenkant, een soort compressor. Daar worden er ook al miljoenen van gemaakt. De prijs van die componenten zal dus niet structureel
dalen. Dat zal pas gebeuren als er een innovatieve nieuwe techniek voor warmtepompen komt.’’

De installatiebranche kampt al met personeelstekorten. Zijn er wel genoeg handjes om de huizen energieneutraal te maken?
,,Dat is een probleem. Het personeelstekort kan een enorme rem op de verduurzaming betekenen. Wat je zult zien is dat we meer naar standaardproducten met minder onderdelen gaan. Daarnaast ontwikkelen we slimme programma’s om tijd te besparen. Bijvoorbeeld voor waterzijdig inregelen. Dat is zorgen dat warm water naar de juiste plek gestuurd wordt bij verwarmen. Als je dat goed doet scheelt het
25 procent in je energiekosten. Nu duurt dat inregelen nog vier uur en dat is veel te lang. Daarom gebeurt het vaak niet goed. Wij hebben een slim apparaatje waarmee het in één uur kan. We zullen meer moeten gaan doen met minder mensen.’’

Lees verder

Laat ze in IJlst in vrede wonen

05-02-2020

Ook woningcorporatie Elkien oogst wat het zaait bij het sloopbesluit voor Wooncentrum Nij Ylostins in IJlst uit 1972, waar ruim dertig 80-plussers nu wakker van liggen. Wat goed dat de getroffen bewoners, familieleden en sympathisanten in IJlst dan zo’n tegenoffensief laten zien. Met een menselijk schild rond het bedreigde gebouw en, als voorlopige boppeslach, het advies van Hûs en Hiem om Nij Ylostins, als monument aan te wijzen.

De overwegingen zijn vooral immaterieel – redelijk bijzonder – want de nadruk wordt gelegd op de eigen ziel van het complex. Dat er te weinig budget zou zijn, is inmiddels door Koos Gerlofs, voorheen commissaris bij de Raad van Toezicht van Elkien, onderuit gehaald. In de LC van 4 december pleit hij voor renovatie, omdat de winst over 2018 voor Elkien 193 miljoen euro (géén typefout) bedroeg.

Waarom toch zo vasthouden aan slopen? Want het is allemaal wáár: renovatie is niet kostendekkend, de verwarming van inpandige straatjes en pleintjes is duur en ga zo maar door. Pak ‘m beet twintig of dertig jaar geleden zou er voor renovatie gekozen zijn. Met een kleine huurverhoging, niet al te buitenissige eisen, proberen wat extra woonruimte te maken, wat subsidie en wat geld uit de eigen reserve – zo kwam je er eigenlijk altijd wel uit.

Maar woningcorporaties werden in het laatste decennium van de vorige eeuw geprivatiseerd. Toen werd een directeur een bestuurder. De medewerker die ook de verhuur regelt, is een gebiedsconsulent. Offertes worden bekeken door een kostendeskundige. Vragen van een journalist worden beantwoord door een communicatie-deskundige. Hoger op de apenrots vind je een assetmanager onroerend goed en een adviseur risicomanagement (vroeger boekhouder). En als je de besluitvorming mag voorbereiden, ben je strategisch vastgoed ontwikkelaar.

Maar desondanks konden corporaties zich jarenlang uitleven in een semi-publiek schemergebied. Met ontsporingen, fraude en mismanagement als gevolg. Waardoor ze heel huiverig werden, om uitgaven te doen die niet in het belang van de volkshuisvesting waren. Zoals investeren in een onrendabele renovatie. Van nota bene gedateerde ouderenhuisvesting. Angstigheid dus, niet bereid tot risico.

En zo verging het Nij Ylostins. Er wordt gekeken naar de boekwaarde (laag), de sloopkosten, de uitkoopkosten voor de bewoners, de opbrengt van de ondergrond. En de conclusie is: slopen die oude meuk, boekwaarde en kosten afboeken ten laste van de reserve en realisatie vervangende nieuwbouw. Want nieuwbouw, dat kan altijd uit, vooral als je niet met zittende bewoners hebt te maken en je met een schone lei kan beginnen.

En nu mag nieuwe bestuurder Herro Eppinga de plannen uitvoeren. Dat doet hij gezien de voorgebakken besluitvorming nog niet eens zo slecht. De bewoners hebben al een aantal toezeggingen losgekregen. Sloop wordt uitgesteld tot 2022 en huurders hoeven niet te verkassen, maar mogen sloop en nieuwbouw in een daarvoor gereserveerde vleugel afwachten. Dat kan hun vertrouwen geven in het definitief afblazen van de sloopplannen.

Daarom ook is het in dit stadium onnodig van vastgoedmanager Patrice Broersma van Elkien, om in de krant te dreigen ,,het gebouw aan de markt over te laten” wanneer dat tot monument zou worden verklaard. Niet tactisch en bepaald niet strategisch. Maar veel belangrijker is dat Elkien de morele verplichtingen van zijn nalatenschap verzuimt. Elkien is het eindproduct van een tiental fusies van corporaties en zorginstellingen. Ergens in dat geschuif met onroerend goed heeft zij Nij Ylostins in beheer gekregen. Daarmee heeft zij niet alleen bakstenen overgenomen maar ook de verplichting voor goede huisvesting van de bewoners te blijven zorgen. De bewoners zijn tevreden, ze wonen er prettig, ze hebben geen dure eisen, dus Elkien, laat ze daar in vrede wonen.

ANTON WEDA
Was 38 jaar financieel administrateur bij een woningcorporatie, eerst bij St. Joseph in Leeuwarden en het laatst bij Elkien in Heerenveen.

Lees verder

LEEUWARDEN | PAL/GroenLinks: wel weer wethouder, geen WMO

05-02-2020

PAL/GroenLinks blijft in de Leeuwarder coalitie en levert een opvolger voor de opgestapte Herwil van Gelder. De WMO gaat naar een zittende wethouder.

Dit maakte PAL/GroenLinks-fractievoorzitter Evert Stellingwerf gistermiddag bekend. De vijf raadsleden van de partij waren vorige week zwaar aangeslagen door het aftreden van hun wethouder, die zich onvoldoende gesteund voelde door de coalitie met PvdA, D66 en CDA. Eerder al hadden elf oppositieleden een motie van wantrouwen tegen hem ingediend.

PAL/GroenLinks overwoog even om de coalitie te verlaten. ,,We hebben onszelf eerst de vraag gesteld: waar doe je het allemaal voor? Als je eruit stapt, weet je één ding zeker: jouw idealen worden minder goed vertegenwoordigd. We vinden dat we als partij een meerwaarde hebben’’, zegt Stellingwerf.

,,We hebben veel berichtjes gehad. Mensen vroegen ons om in de coalitie te blijven, zowel binnen de partij als daarbuiten.’’ Dit gebeurde uit vrees dat er minder aandacht zou komen voor ,,het duurzaamheidsprofiel’’ en linkse standpunten wanneer de partij er uit zou stappen.

Uit gesprekken met de coalitiepartners kwamen genoeg signalen voor een hersteld vertrouwen naar voren, zegt Stellingwerf. PAL/GroenLinks wil echter wel af van de WMO, waar Van Gelder over struikelde: ,,De WMO is een lastig dossier. Dat was het al. Wij hebben het voor onze rekening genomen.’’ Nu een PAL/GroenLinks-wethouder zich te weinig gesteund voelt, moet een andere partij deze verantwoordelijkheid maar nemen, vindt de raadsfractie. De coalitiepartners hebben hiermee ingestemd, zegt Stellingwerf.

Dit dwingt het college tot een spannende ruil: een van de zittende wethouders krijgt de lastige WMO straks op zijn bordje. Hoe deze koehandel verloopt, is nog niet duidelijk. ,,Daar is nog niets over afgesproken. Dat moet allemaal nog’’, zegt PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma. Welke portefeuille er vervolgens terechtkomt bij de PAL/GroenLinks-wethouder, zal ook moeten blijken uit verder overleg.

Bij de partij hebben zich al verschillende mensen aangemeld die wel wethouder willen worden. De baan en de uitstraling van Leeuwarden hebben blijkbaar genoeg aantrekkingskracht, constateert Stellingwerf. Nieuwe kandidaten kunnen zich op korte termijn nog bij PAL/GroenLinks aanmelden. ,,Zelf ben ik geen kandidaat’’, zegt Stellingwerf. Hij durft nog niet te zeggen hoe lang het duurt voordat zijn partij iemand kan voordragen.

Bij de laatste raadsverkiezingen kwam PAL/GroenLinks als tweede partij uit de bus. Al sinds de jaren negentig zit PAL/GroenLinks samen met de PvdA en het CDA in een coalitie, soms aangevuld met een vierde partij. Momenteel is dit D66.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Rustige huurmarkt Ooststellingwerf

05-02-2020

Dat bleek gisteravond uit een presentatie voor gemeenteraadsleden van de corporaties Actium en WoonFriesland. Gemiddeld moet een huurder zo’n 32 weken wachten op een woning.

Er wordt door beide corporaties duidelijk een onderscheid gemaakt tussen mensen die actief zoeken naar een huurwoning en de periode dat mensen als woningzoekende staan ingeschreven. Dat laatste kan namelijk wel drie jaar zijn. Actium heeft in Ooststellingwerf 1600 woningzoekenden ingeschreven, van wie 250 actief op zoek zijn naar een huis. En het gaat de corporaties juist om die groep die zich regelmatig om een huis meldt.

Er is in Ooststellingwerf vooral veel vraag naar woningen met een huurprijs tussen 432 en 619 euro. Daar loopt de wachttijd gemiddeld dus op tot 49 weken. De meeste huishoudens in een huurwoning hebben een gemiddeld inkomen van 20.000 euro per jaar. Om voor een woning in aanmerking te komen mag het jaarinkomen niet boven de 39.000 euro komen. Opvallend is dat er relatief weinig ouderen op zoek zijn naar een andere woning.

WoonFriesland stoot vastgoed af om middelen vrij te maken voor huurders met de smalste beurzen, die vaak ook huurtoeslag krijgen. Opvallend is het grote verschil tussen de beide corporaties in woningen met de laagste huurprijs van 432 euro. Bij WoonFriesland is dat 29 procent van het totaalbezit. In Ooststellingwerf, bij Actium, is dat maar 4 procent. Dat is volgens Rudo de Bert van WoonFriesland deels te verklaren met dat zijn corporatie meer goedkopere gestapelde woningen bezit.

Actium investeert momenteel fors in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde. De jarenzestigwoningen daar zijn aan vernieuwing toe. Er zijn er al 44 gesloopt. Deze maand start de bouw van uiteindelijk 170 gasloze woningen. Actium moest als Drents-Groningse corporatie voor dit project in Friesland wel bij de minister ontheffing vragen. Actium wil graag een permanente ontheffing. De gemeente ondersteunt dat.

Lees verder

Vragen over loden waterleidingen

04-02-2020

Naar aanleiding van de publiciteit over loden waterleidingen (naar aanleiding van een advies van de Gezondsheidsraad en de reactie van de minister daarop) is door De Bewonersraad aan de corporaties gevraagd of dit bij hun woningen nog aan de orde is. Van drie corporaties kregen we tot nu toe antwoord. Ook wij willen graag onze leden hierover informeren.

Bij Thús Wonen worden loden waterleidingen niet meer gebruikt en/of toegepast sinds de jaren ‘60. Gedurende de (groot)onderhouds- en installatieverbeteringen binnen de voorraad woningen zijn de laatste tientallen jaren geen lodenwaterleidingsystemen gesignaleerd. "De laatste decennia werden sporadisch nog wel loden afvoersystemen vervangen. Maar deze toepassing heeft geen negatief effect/risico voor de volksgezondheid", aldus Mireille Dijk, manager wonen. "Kortom, volgens de kennis en informatie van nu, is bij ons niet bekend dat er woningen zijn waar loden waterleidingen aanwezig zijn. Vanzelfsprekend zullen we een loden leiding vervangen, mocht er toch onverhoopt nog 1 getraceerd worden."

Wonen Noordwest Friesland: "Dit soort leidingen komt vooral voor in woningen van voor de jaren 60. Een klein deel van het woningbezit van Wonen NWF is van deze periode. Veel van deze woningen hebben in de afgelopen jaren onderhoud gehad of zijn gerenoveerd. Daarbij zijn loden waterleidingen die nog in een aantal woningen aanwezig waren, vervangen. Ook bij mutaties worden loden waterleidingen, als we ze tegen komen, vervangen. Als er in een woning nog loden waterleidingen aanwezig zijn, gaat het vaak om een klein deel van de leiding die van lood is. 

Bij Woningstichting Weststellingwerf zijn alle loden leidingen al vervangen. Ook van WoonFriesland en Elkien hebben we het antwoord dat er geen loden leidingen zijn, want alle oude woningen zijn al eens verbeterd.  


Als u twijfelt over de waterleidingen in uw woning, neem dan contact met op met uw corporatie. Dan volgt onderzoek en indien van toepassing alsnog vervanging, mocht er toch een leiding aan de aandacht zijn ontsnapt. 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Meer woonvariatie in Leeuwarder wijken

03-02-2020

Omdat de rente zo laag is, stappen meer beleggers in het vastgoed

Wonen is in de eerste plaats een grondrecht en niet primair een financiële beleggingsmarkt. Dat is het uitgangspunt voor vernieuwingen op de woningmarkt, waaraan dringend behoefte is. In Leeuwarden wordt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te kopen omdat particuliere beleggers steeds meer woningen opkopen, vooral in het sociale segment.
Inmiddels staan er in de stad Leeuwarden op dit moment slechts 13 woningen te koop onder de 150.000 euro en slechts 50 onder de 200.000 euro. Dat is minder dan het ooit geweest is. Terwijl we net het productiefste bouwjaar sinds decennia achter de rug hebben. We hebben in 2019 in Leeuwarden ruim 500 reguliere woningen gebouwd en 575 zelfstandige wooneenheden voor studenten. En ook in 2020 wordt er volop gebouwd. Toch is er ook in Leeuwarden schaarste en hebben gewone Leeuwarders moeite een passende betaalbare koopwoning te vinden.

Daar wil ik als wethouder wat aan doen, zoals Klaas Elgersma terecht opmerkt in Te Gast (LC 17 januari). Het meer en meer aankopen van goedkoop vastgoed door particuliere beleggers leidt namelijk tot twee maatschappelijke problemen, waardoor de gewone Leeuwarder steeds meer moeite heeft om een betaalbaar huis te vinden. Omdat de rentestand zo laag is, stappen steeds meer beleggers in het vastgoed. Hierdoor zijn er minder woningen beschikbaar en de woningen die wel beschikbaar zijn, worden snel duurder. Dat maakt dat veel woningzoekenden voortdurend achter het net vissen en gedwongen worden langer te huren bij veelal dezelfde eigenaren. Niet het wonen maar het rendement van de belegger staat dan centraal. Alleen als je een vader als Klaas Elgersma hebt, kun je dan nog een
woning bemachtigen. 

Het tweede probleem: enkele vastgoedeigenaren passen niet goed op hun vastgoed en hun huurders waardoor de leefbaarheid in wijken onder druk komt te staan. De woningen worden slecht onderhouden en steeds meer bewoond door kwetsbare doelgroepen. Zoveel mogelijk huurders in een woning om zoveel mogelijk huur te kunnen vragen, lijkt het devies. En deze woningen staan meestal niet in de duurdere wijken. Met als gevolg dat huurders niet de woonkwaliteit krijgen waar ze recht op hebben en de leefbaarheid van de buurt onder druk komt te staan. We hebben op dit moment maar weinig juridische middelen om hiertegen op te treden.

Om weer grip te krijgen op wonen en op de leefbaarheid van een buurt moeten we niet afhankelijk willen zijn van ‘de woningmarkt’ die ons hier heeft gebracht. Dat vraagt om fundamenteel ander instrumentarium. Mijn Groninger collega Roeland van der Schaaf pleit voor een woonplicht. In andere gemeenten wordt weer grond in erfpacht uitgegeven of maximale huurprijzen in bestemmingsplannen vastgelegd. Ook Leeuwarden moet nieuwe instrumenten durven inzetten. Dat is ook mooie input voor de aanstaande nieuwe volkshuisvestingsvisie, wat mij betreft. Ik wil hiervoor ruimte vragen aan Den Haag.

Na het Grotestedenbeleid, de Vogelaar-aanpak en de ISV-aanpak is er nu helemaal geen rijksbeleid meer op dit vlak. Verder hebben we dringend behoefte aan een vervolg op de stedelijke vernieuwingsaanpak. Ook hier wil ik me in Den Haag sterk voor maken.

In Leeuwarden zullen we daarnaast strenger moeten zijn ten aanzien van het toevoegen van woningen in onze volksbuurten. Wat mij betreft alleen extra woningen als die kwaliteit toevoegen aan de wijk zelf. Vanuit de gedachte van een ongedeelde wijk. Meer variatie in wonen in elke Leeuwarder wijk. Dat betekent meer sociale huur en koop in de nieuwbouwwijken en meer middenhuur of duurdere huur en koop in de volkswijken.

Woningbouwcorporaties zijn door de woningwet qua taken ingeperkt en bovendien geconfronteerd met zware lasten (verhuurdersheffing enzovoort) en gemeenten krijgen veel te weinig geld om de decentralisaties in de zorg uit te voeren. Dat ervaar ik als een recept voor ellende. Om echt wat voor de wijken te kunnen betekenen zouden corporaties weer het vertrouwen moeten krijgen door voor meer
doelgroepen te mogen bouwen, ook middenhuur, zou de verhuurdersheffing terug moeten naar de corporaties of naar een nieuwe vorm van wijkaanpak / stedelijke vernieuwing. De gemeenten moeten voldoende geld krijgen voor de zorgtaken. Dan kunnen we lokaal weer bouwen aan een goed thuis voor iedereen. 


Hein de Haan is wethouder (PvdA) wonen en ruimtelijke ontwikkeling in Leeuwarden

Lees verder

Verloedering in arme wijken neemt toe

03-02-2020

De situatie in de armste wijken van Nederland verslechtert in hoog tempo. Inwoners worden steeds armer en voelen zich ongezond en onveilig. Woningcorporaties willen dat het kabinet ingrijpt.

De leefbaarheid in wijken met veel sociale huurhuizen holt achteruit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Doordat tegenwoordig vooral mensen met lage inkomens in aanmerking komen voor sociale huur, worden armere wijken steeds armer. Wie een hoger inkomen krijgt, gaat juist weg uit de wijk.

,,De Vogelaarwijken uit 2007 komen terug als wij niet de handen ineenslaan’’, zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren. Volgens haar spelen de problemen in het hele land. ,,In bepaalde buurten zien we alleen nog maar instroom van mensen met de laagste inkomens. Daardoor verzwakken deze buurten en neemt de kansenongelijkheid toe.’’

In 2018 behoorde 42 procent van de bewoners van sociale huurwoningen tot de groep laagste inkomens. Drie jaar eerder was dat nog 39 procent en in 1998 was het 28 procent. Door de groeiende armoede in de wijken daalt de leefbaarheid: ruim de helft van de mensen met de laagste inkomens zegt gezondheidsproblemen te hebben.
In buurten met een zwakke leefbaarheid zegt 20 procent van de inwoners bang te zijn om in de eigen buurt te worden lastiggevallen of beroofd. Gemiddeld is dat in Nederland 6 procent. ,,Het gevoel van onveiligheid is groot’’, zegt Van Buren. ,,Er ontstaat een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit. Als iemand een wietkwekerij op zolder begint, zegt niemand er meer wat van. Men vertrouwt de instanties, zoals gemeente en politie, niet langer.’’

Aedes liet de leefbaarheid in arme wijken anderhalf jaar geleden ook al onderzoeken. Toen bleek dat sociale huurhuizen in toenemende mate worden verhuurd aan mensen met psychiatrische problemen, statushouders, alleenstaande ouders en mensen met verstandelijke beperkingen.

,,De situatie is verergerd’’, zegt Van Buren over de nieuwe meting. ,,Door het kabinetsbeleid moeten wij als corporaties woningen verkopen en ons richten op de laagste inkomens. Het gevolg daarvan is dat wijken weer verloederen.’’

Lees verder

Goed wonen is een mensenrecht

31-01-2020

Een brede sociale huursector waar ook middeninkomens terecht kunnen voor een betaalbare woning, huurprijsbescherming en fatsoenlijke consumentenbescherming voor huurders in de vrije sector en het aanpakken van huisjesmelkers door te werken met een verhuurvergunning die ze bij slecht gedrag kwijtraken.

 

Deze, en tal van andere maatregelen staan in het vandaag door de Woonbond gepubliceerde Plan voor de Volkshuisvesting. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'De afgelopen decennia zijn we afgedreven van volkshuisvesting naar woningmarkt. Dat heeft geleid tot een kleinere sociale huursector die voor veel mensen op slot zit, torenhoge huurprijzen in de vrije sector, en huisjesmelkers die een slaatje slaan uit de woningnood die terug is van weggeweest. Het is tijd om het roer om te gooien en volkshuisvesting weer centraal te stellen.’

 

Breed draagvlak

De Woonbond heeft het afgelopen jaar met huurders en uiteenlopende maatschappelijke partners gewerkt aan een plan om de wooncrisis aan te pakken en toe te werken naar een visie waarmee we de grote en brede problematiek op de woningmarkt kunnen oplossen. De visie uit het volkshuisvestingsplan wordt gesteund door ANBO, CNV Jongeren, Cooplink, Ieder(in), KBO-PCOB, LOC waardevolle zorg, LSA, LSVb, LVGO, Per Saldo en Valente.

 

Met de Volkshuisvestingsvisie hoopt de Woonbond landelijke en lokale politiek op weg te helpen met een woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen weer centraal staat.

Lees verder

Woningvoorraad sterker toegenomen

30-01-2020

De Friese woningvoorraad is in 2019 met 2338 (0,8 procent) toegenomen. In Leeuwarden was de groei 1106 woningen (1,8 procent).
Dit zijn hogere cijfers dan gisteren in deze krant werden gemeld. Abusievelijk waren alleen de aantallen nieuwbouwwoningen vermeld. In de Friese woningvoorraad spelen naast nieuwbouw ook het omkatten van andere gebouwen in woonruimten (in 2019: 1207), sloop (-758) en overige onttrekkingen aan de voorraad (-328) een rol.

Lees verder

Meer mensen recht op huurtoeslag

30-01-2020

Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken? 
De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

 

Online rekenhulp

Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken(externe link) op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).

 

Aanvragen bij Belastingdienst

Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.

 

Huurtoeslag is een voorschot

Het toeslagbedrag dat huurders krijgen, is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht hebt, weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was moet u daarna weer terugbetalen.


Voorkomen dat je moet terugbetalen

Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.

 

Achteraf aanvragen kan ook

Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt, is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021.

Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli 2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter nu al een aanvraag doen.

Lees verder

Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

29-01-2020

Vandaag hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt.

Voor veel middeninkomens is de een woning boven de sociale huurgrens van €737,- niet te betalen. De inkomensgrens moet daarom omhoog. In een voorstel van het huidige kabinet wordt de inkomensgrens juist verlaagd. Zo komen meer mensen in de problemen.

Daarnaast moet de liberalisatiegrens omhoog, zodat meer woningen onder de huurprijsbescherming vallen. Nu is het zo dat een woning, zo gauw die boven de liberalisatiegrens van €737,- aangeboden kan worden, in de vrije sector valt en verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Dat leidt tot woekerprijzen.

 

Lees verder

DRACHTEN | Nieuw complex met appartementen

29-01-2020

Woningcorporaties Accolade en WoonFriesland bouwen volgend jaar in Drachten een appartementencomplex met 35 huurwoningen. De bouw kost 6 miljoen euro.

Dat geld is onderdeel van een grotere investering van 35 miljoen euro, waarvan de overige 29 miljoen gaat naar het opknappen en verduurzamen van bestaande woningen in de gemeente Smallingerland. Huizenbezitters die in een huis wonen dat eerder eigendom was van de corporatie, kunnen in sommige gevallen meeliften met de investeringen.

Lees verder

Een miljoen gezinnen zonder buffer

28-01-2020

Ruim de helft van de groep is niet in staat 500 euro bij elkaar te brengen

Eén op de zeven Nederlanders heeft in geval van financiële nood geen beschikking over een reservepotje van 2000 euro. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek.

Met name huurders, alleenstaanden met kinderen en mensen die rood staan op betaalrekeningen zijn vaker financieel kwetsbaar. DNB noemt het ‘weinig geruststellend dat ondanks meerdere jaren met een gunstig economisch tij en een dalende werkloosheid, nog altijd een substantiële groep financieel kwetsbaar is bij onvoorziene gebeurtenissen’. ‘Dit betekent dat hoewel Nederlanders over het geheel genomen bekendstaan als een spaarzaam volk, circa een miljoen Nederlandse gezinnen zich in een financieel kwetsbare positie bevinden’, zo schrijft de toezichthouder.

Ruim de helft van die groep geeft aan niet eens in staat te zijn 500 euro bij elkaar te kunnen brengen. DNB wijst erop dat een spaarpot van 2000 euro al niet bepaald ruim is. De buffer die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om achter de hand te houden, ligt aanzienlijk hoger. Zo komt het Nibudadvies voor een alleenstaande zonder kinderen in een huurwoning al snel neer op een financiële buffer van minimaal enkele duizenden euro's. Voor bijvoorbeeld woningeigenaren, autobezitters of huishoudens met kinderen worden hogere bedragen geadviseerd.

In het DNB-onderzoek gaven de ondervraagden ook aan hoe zij geld bij elkaar zouden brengen als ze te maken krijgen met een financiële tegenslag. Meestal wordt daarbij een spaarrekening aangesproken. Daarnaast zegt één op de zes voor een deel een beroep te moeten doen op familie of vrienden. Ook worden creditcards, rood staan en leningen genoemd als oplossingen. Ten slotte zijn er mensen die aangeven meer te gaan werken of bezittingen te verkopen om aan het benodigde geld te komen.

Om financiële problemen te voorkomen, moedigt DNB mensen aan om meer geld apart te zetten voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28-01-2020

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Hiermee is de lagere huursomstijging (de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van een corporatie) die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord, verankerd in de wet. De gemiddelde huurverhoging bij sociale huurwoningen van een corporatie ligt maximaal op inflatie (in 2020 is dat 2,6%). Tenzij corporaties hier in samenspraak met lokale huurdersorganisaties van afwijken. De huursomstijging mag dan maximaal 1% boven inflatie liggen, om noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering te doen.

Huren stijgen minder hard

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders met een laag inkomen.”

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Vier zorgaanbieders haken af bij de aanbesteding van de WMO

22-01-2020

Grote zorgen over toekomst kwetsbare groep mensen. Vier zorgaanbieders in Leeuwarden haken af bij de aanbesteding van de WMO. En maken zich grote zorgen over de toekomst van hun cliënten.

,,De kans bestaat dat het aantal meldingen over verward gedrag toe gaat nemen. Dat de overlast op straat toeneemt”, dat zegt Ton Dhondt, psychiater en bestuurder van GGZ Friesland. Net als zorgaanbieders Zienn, de KwadrantGroep en Alliade besloot GGZ Friesland niet in te schrijven op de aanbesteding voor de Aanvullende Ondersteuning, de Thuis-ondersteuning en de Dagbesteding WMO, die afgelopen maandag sloot.

Alle partijen geven soortgelijke argumenten aan als reden waarom ze zich niet inschreven. Kort gezegd komt het hierop neer: de zorgaanbieders vrezen niet meer de kwaliteit van zorg te kunnen leveren die in hun ogen noodzakelijk is. ,,Wij zijn van mening dat het voor een specialistische aanbieder als Mind-Up (onderdeel van de GGZ, PvtH) niet mogelijk is maatschappelijk verantwoorde zorg te leveren binnen de kaders van deze aanbesteding”, schrijft Dhondt in de brief aan het college. ,,Op basis van de door de gemeente gestelde financiële kaders en de vele risico’s die bij de zorgaanbieders zijn komen te liggen, vinden wij het als organisatie onverantwoord om in te schrijven”, stelt Alliade. ,,Tot onze spijt kunnen wij op dit moment niet anders concluderen dan dat de opdracht en de bijbehorende voorwaarden niet kunnen leiden tot de kwaliteit van dienstverlening die wij voor ogen hebben of – nog belangrijker – die de meest kwetsbare burgers volgens ons nodig hebben”, verwoordt Zienn de reden om niet in te schrijven.

Alle vier de partijen leverden een vorm van zorg: van dagbesteding tot begeleiding. Alle drie de partijen doen al jaren mee in Leeuwarden. ,,Wij hebben de afgelopen jaren een fijnmazig netwerk op weten te bouwen”, aldus Alliade. De ervaring, de contacten van de vier zorgaanbieders gaan deels verloren nu zij een deel van hun werkzaamheden na 2021 niet meer uit zullen voeren. ,,We zullen altijd klaar blijven staan en doen wat in ons vermogen ligt”, zegt Dhondt. Maar op een gegeven moment kan je niet meer doen wat je graag zou willen. Dit betekent een verschraling van ons aanbod. Maar ook wij moeten onze medewerkers betalen.”

De aanbesteding gaat over de periode na 1 januari 2021. Dat vier zorgaanbieders niet meer meedoen, betekent niet dat er geen zorg wordt geboden aan de groep kwetsbare mensen die onder deze onderdelen van de WMO vallen. Een groep van in totaal zo’n 1000 tot 1500 mensen, aldus Dhondt van GGZ Friesland.

Volgens de gemeente hebben er zich namelijk meerdere partijen gemeld om de taken binnen de WMO uit te voeren. ‘Op basis van de eerste beoordeling voldoen ze aan de eisen’, schrijft de gemeente in een brief aan de raad om daarna te stellen dat de aanbiedingen beoordeeld worden. Ondanks dat de inhoudelijke beoordeling nog niet is afgerond, weet de gemeente in de raadsbrief al wel te vertellen dat er vanaf 2021 voldoende kwalitatief hoogwaardige aanbieders zijn.

Waar de zorgaanbieders vandaan komen, is niet duidelijk. En ook blijft voorlopig ongewis waarom de partijen die zich ingeschreven hebben, denken wel de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

De gemeente reageert ook op de argumenten van de vier partijen die zich niet hebben ingeschreven. Die argumenten verdienen volgens de brief zeker aandacht maar zullen niet leiden tot kwalitatief onvoldoende ondersteuning.

 

Lees verder

Adempauze voor schuldenaren

22-01-2020

Mensen die in een zogenoemd schuldhulptraject zitten, krijgen recht op een adempauze van twee maanden per jaar.

Het geeft hen wat meer lucht. Een Kamermeerderheid steunde het voorstel van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg denkt aan het overslaan van een aflossing in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand december. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) is er op tegen. Betrokkenen kunnen zo’n pauze nu zelf al regelen.

Lees verder

SNEEK | Energieadvies Súdwest zorgt voor 2000 duurzamere huizen

21-01-2020

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft met duurzame energieadviezen tweeduizend woningeigenaren verleid om 2400 energiebesparende maatregelen te nemen. 

Het doel om met het project Energiesprong SWF 1300 particuliere woningen te verduurzamen is daarmee gehaald. Er zijn ongeveer 25.000 particuliere woningen in Súdwest-Fryslân.

Het totale aantal woningen in de gemeente is 39.400. Veel daarvan kunnen wel een duurzame oppepper gebruiken. Uit gemeentelijk woononderzoek uit 2019 bleek dat de helft van alle woningen in de gemeente een energielabel D of slechter hebben, een score die vooral wordt veroorzaakt door particuliere woningen.

Volgens de doelstellingen uit het landelijk Energieakkoord moeten de woningen in de gemeente in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. Omdat particuliere woningen geen eigendom van de gemeente zijn, kan Súdwest-Fryslân weinig meer doen dan voorlichten en faciliteren, schrijft zij in de de evaluatie van het Energiesprongproject.

Met de energieadviezen is volgens de gemeente 1.680.000 kilogram CO2 per jaar bespaard. Woningeigenaren hebben na energieadvies van de gemeente 2400 duurzame maatregelen genomen, verspreid over tweeduizend huizen. De meeste maatregelen betroffen isolatiewerk. De gemeente zat samen in het project met een isolatieadviesbedrijf. De gemeente draaide op voor de communicatie en
marketingkosten en het bedrijf leverde het advies. 

De gemeente denkt dat het aantal genomen besparingsmaatregelen hoger ligt, omdat sommige woningeigenaren na het advies wellicht energiebesparing bij een ander bedrijf inkochten.

Lees verder

Kamervragen over compensatie huurders wiens huurtoeslag onterecht stop is gezet

21-01-2020

Eind vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte huurders met een hoge huur huurtoeslag weigerde of stopzette. De ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken willen gedupeerde huurders niet compenseren. Het CDA vraagt in Kamervragen om dit toch te doen.

 

Verworven recht

Huurders met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (dit jaar €737,-) kunnen geen huurtoeslag krijgen. Er is een uitzondering voor huurders die al huurtoeslag ontvangen als de huurprijs door huurverhoging boven de grens uitkomt. Dit heet het ‘verworven recht’.  Bij huurders die tijdelijk een hoger inkomen hadden waarmee er geen recht was op huurtoeslag, maar die daarna weer een inkomen hadden waarmee ze wel weer recht hadden op huurtoeslag, oordeelde de Belastingdienst dat ze hun verworven recht kwijt waren geraakt. Onterecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.

Honderden huurders liepen zo huurtoeslag mis, of moeten de huurtoeslag terugbetalen. 

 

Kamervragen

Dat wil het CDA ook. Op eerdere Kamervragen antwoorden de ministers van Binnenlandse zaken en van financiën dat ze vinden dat er door de uitspraak van de Raad van State een ‘nieuwe interpretatie’ van de regeling is ontstaan, waardoor ze huurders niet met terugwerkende kracht tegemoet hoeven te komen. Dat is onzin, stelden belastingdeskundigen afgelopen zaterdag bij BNNVARA Kassa. De regel is altijd hetzelfde geweest maar werd verkeerd toegepast door de Belastingdienst.

Reden voor het CDA om opnieuw vragen te stellen over het verworven recht. Zo willen ze onder andere weten of er geen aanleiding is om ‘het nieuwe beleid, dat helemaal niet nieuw blijkt te zijn, met terugwerkende kracht toe te passen? En hoe gaat u dit aanpakken?’

Lees verder

Energie besparen is geld verdienen | TIPS

20-01-2020

Maximaal vijf minuten douchen bespaart 60 euro per jaar

Voor veel huishoudens kan de energierekening een aanslag op de portemonnee zijn. Maar dat hoeft niet. Met deze tips bespaar je op de stroom- en stookkosten.

Verwarm selectief
Zodra het kouder wordt, springt thuis vaker de verwarming aan. Onvermijdelijk natuurlijk, maar door slim te stoken kun je er wel voor zorgen dat je minder gas verbruikt. ,,Besparen op gas kan al vrij eenvoudig door de thermostaat een graadje lager te zetten dan je gewend bent’’, adviseert Sanne de Jong, energie-expert bij energievergelijker Gaslicht.com. ,,En verwarm alleen ruimtes die je gebruikt. Dus
thuis lekkere warme kleren aan in de winter.’’ Wie overdag bij afwezigheid de thermostaat op 15 graden zet, bespaart volgens berekeningen van Milieu Centraal gemiddeld 160 euro op jaarbasis. Wie dat ook ’s nachts doet, bespaart nog eens 100 euro per jaar. Bij vloerverwarming is het advies de thermostaat op 17 tot 18 graden te zetten, omdat het opwarmen anders te lang duurt. Met een slimme
thermostaat kun je de verwarming op afstand bedienen met je smartphone. Ook kan die voorkomen dat je energie verspilt, bijvoorbeeld door de verwarming automatisch uit te schakelen als je niet thuis bent.

Douche korter
Bijna 20 procent van het gasverbruik gaat op aan warm water. Hierop besparen kan eenvoudig door korter te douchen of een waterbesparende douchekop te gebruiken. Maximaal vijf minuten douchen, bespaart volgens Milieu Centraal ruim 15.000 liter warm water, ofwel 60 euro per jaar.

Kies voor inductie
Ook koken gaat in de meeste huishoudens nog op gas. Nu is dat nog goedkoper dan koken op elektriciteit, maar de overheid maakt gas de komende jaren duurder. Dit om mensen sneller van het gas af te krijgen. Als je fornuis aan vervanging toe is, kies dan voor een inductiekookplaat. Goedkoop is dat niet en je stroomverbruik neemt toe. Maar inductiekookplaten verhitten efficiënter en zijn daardoor een stuk energiezuiniger dan gasfornuizen.

Trek de stekker eruit
Een gemiddeld huishouden telt al snel meer dan honderd elektrische apparaten. We hebben allemaal een wasmachine, televisie en koelkast. ,,Zeker als ze wat ouder zijn, slurpen die stroom’’, zegt De Jong. Zo verbruikt een acht jaar oude koelkast meer dan 350 kWh per jaar, wat neerkomt op ongeveer 80 euro. Met een nieuwe A+++ koelkast daalt het stroomgebruik naar 160 kWh en ben je op jaarbasis nog maar 35 euro kwijt. Ook op stand-by gebruiken sommige apparaten en gadgets energie. Dit sluipverbruik kost een gemiddeld huishouden jaarlijks zo’n 100 euro, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Sluipverbruik is eenvoudig te voorkomen door de stekker uit het stopcontact te trekken. Stekkerdozen maken het gemakkelijk om alles in een keer uit te zetten. Met een ‘slimme’ variant is het zelfs mogelijk om tijdschema’s in te stellen voor het aan- en uitzetten van apparaten.

Doe het licht uit
Verlichting is een van de grootste energieslurpers in huis. Laat lampen dus niet onnodig aan en vervang gloeilampen door ledverlichting. Ledlampen verbruiken 85 procent minder stroom dan traditionele gloeilampen en zijn 75 procent zuiniger dan halogeenlampen. Bovendien gaan ze 15.000 branduren mee. De gemiddelde gloeilamp heeft een levensduur van 1000 uur. ,,De aanschafprijs van ledlampen kan snel terugverdiend worden’’, zegt De Jong.

Isoleer je huis
In een slecht geïsoleerd huis gaat veel van de kostbare warmte verloren, waardoor harder moet worden gestookt en de energierekening oploopt. Radiatorfolie en tochtstrips zijn relatief goedkope oplossingen. Dak-, vloer- en muurisolatie zijn effectief maar wel een stuk duurder. Huiseigenaren en VvE’s die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de rijksoverheid. Zo kun je als huiseigenaar voor het isoleren van je dak, vloer en ramen (dubbelglas) ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Kijk voor een compleet overzicht op energiesubsidiewijzer.nl.

Stap over
Niet iedereen is even happig op overstappen. Want het is een vervelend en tijdrovend klusje. Althans, dat is de vrees. Ruim een kwart van de Nederlanders is nog nooit van energieleverancier gewisseld, blijkt uit de Energiemonitor 2019 van de Autoriteit Consument en Markt. Toch loont het de moeite om elk jaar van aanbieder te wisselen, weet De Jong. ,,Een gemiddeld gezin dat 3500 kWh stroom en 1500 m3 gas verbruikt, bespaart met overstappen ongeveer 350 euro.’’

(artikel Leeuwarder Courant)

Lees verder
content image