Nieuws

‘Huizenmarkt loopt volledig vast’

03-06-2021

‘Voor deel van bevolking is het steeds moeilijker om huis te kopen’ den haag De woningmarkt dreigt volledig in het slot te vallen. Om dat te voorkomen moet een nieuw kabinet vol inzetten op extra bouw van huizen. Ook moet de hypotheekaftrek worden versoberd.

Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), gisteren in een gesprek met de Tweede Kamer.

„De woningmarkt is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen. Voor een deel van de bevolking wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.”

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, en Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, zijn het met deze analyse eens. Hasekamp: „Er is sprake van een sterk oververhitte huizenmarkt.

Huishoudens lopen risico op hoge schulden.” Ook hij vindt dat er gekeken moet worden naar de fiscale ondersteuning van woningkopers.

Als eerste advies geeft Knot mee dat er meer huizen moeten worden gebouwd.

„De schaarste zorgt voor structureel hoge prijzen en hoge huren.” Hij ziet in de kabinetsformatie een goed moment om de woningmarkt aan te pakken.

Van Geest waarschuwt dat juist niet de leennormen moeten worden versoepeld om kopers meer mogelijkheden te geven op de huizenmarkt: „Ik zou adviseren de leennormen niet te verruimen.”

Uit een internationale vergelijking blijkt volgens haar dat Nederlandse huizenkopers best veel ruimte krijgen voor het aangaan van een hypotheek. „De normen zijn nog steeds best wel ruig.” Uit eerdere rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat het tekort inmiddels 331.000 huizen is. Dat tekort loopt de komende jaren nog verder op. Daarmee is de schaarste groter dan in de jaren tachtig.

In april stegen de huizenprijzen met 11,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was de grootste prijsstijging in twintig jaar tijd. Hasekamp vreest voor de gevolgen van een plotse prijsdaling. „Bij een prijscorrectie kunnen kwetsbare groepen onder water komen staan.” Dan is de woningwaarde lager dan de hypotheekschuld.

Vergeleken met de vorige huizencrisis in 2013 zal het probleem minder groot zijn, verwacht de CPB-directeur: „Ons beeld is dat de potentieel kwetsbare groep kleiner is.”

Volgens Knot is het probleem dat de sociale huursector en de koopsector door de overheid gesteund worden en de vrije huurmarkt niet. „Als je twee van de drie sectoren subsidieert en eentje niet, dan moet je niet verrast zijn dat die ene een ondergeschoven kindje wordt.”

Hij stelt dat het aandeel vrije huur in de woningmarkt is afgenomen van 60 procent enkele decennia geleden naar 10 procent nu. Daardoor zijn er amper betaalbare huurwoningen in dat deel van de huurmarkt: „Dat leidt ertoe dat jonge mensen na een sociale huurwoning niet eerst naar een vrije huurwoning gaan, maar zichzelf moeten vastzetten in een koophuis met een hoge schuld.”

CPB-directeur Hasekamp vindt ook dat de fiscale stimulans in de koopmarkt minder moet zijn. „We stapelen verstoring op verstoring. Recent is de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft en daarmee is weer een extra verstorinkje toegevoegd.”

De drie economen waarschuwen ervoor kopen nóg meer te stimuleren nu er een tekort is aan huizen. „Elke stimulans die je geeft, komt één op één terug in hogere prijzen”, aldus Knot. „Daardoor komt er echt geen vierkante meter woongenot bij. Stimulering van de vraag heeft geen enkele zin.”

 

(LC 03.06.21)

Lees verder

Leeuwarden l Oude Leeuwarder huizen eerste gasloos

03-06-2021

Tot 2030 zal Leeuwarden waarschijnlijk vooral oudere stadswijken ‘van het aardgas af’ halen.

Deze huizen worden aangesloten op warmtenetten, waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van aardwarmte Dit bleek dinsdag bij de eerste openbare bijeenkomst over de toekomst van aardgasvrij wonen in Leeuwarden. Wethouder Bert Wassink verkent de komende maanden met de gemeenteraad en betrokkenen de beste methodes om Leeuwarden geleidelijk te laten overstappen op andere verwarmingstechnieken. Hier is nog veel tijd voor, want het is een proces dat tientallen jaren duurt.

In grote lijnen heeft de gemeente deze volgorde voor zich: eerst worden in de stad grote warmtenetten aangelegd, die mogelijk kunnen werken op geothermie (bodemwarmte). Dit systeem is handig om grote aantallen oudere woningen in één keer over te zetten.

Na 2030 richt de gemeente zich op nieuwere stadswijken als Zuiderburen, waar huizen al goed geïsoleerd zijn. Die kunnen elektrisch worden verwarmd, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen die de buitenlucht of oppervlaktewater (aquathermie) gebruiken.

Vervolgens komen ook de dorpen en buitengebieden aan de beurt. Voor hen heeft de gemeente biogas of waterstof in gedachten. Nu is zulk gas nog onvoldoende beschikbaar, maar in de verre toekomst kan het mogelijk via het gasnet worden aangeleverd. De komende weken zijn er weer informatiebijeenkomsten per gebied.

 

(LC 03.06.21)

Lees verder

Praat mee over de nieuwe woonvisie

02-06-2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan wonen in Ooststellingwerf? Dat leggen we vast in onze nieuwe woonvisie. Hierin bepalen we ons woonbeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de gemeente weet als geen ander wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we u om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 

1.      Wat voor woningen zijn er nodig? En voor wie?

2.      Hoe organiseren we wonen met zorg zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

3.      Welke maatregelen nemen we om woningen te verduurzamen?

4.      Hoe zorgen we ervoor dat ook de woonomgeving prettig is?

 

We geven u graag  de mogelijkheid  om online uw mening te geven. U kunt dit doen via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie


Niet zo handig met een computer?

Wilt u graag meedenken over het wonen in Ooststellingwerf, maar doet u dat liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0516, dan sturen wij u een exemplaar toe.

 

Bijeenkomsten > ook opnemen enquête

Wij organiseren in juli voor de verschillende dorpen online bijeenkomsten waar we met u in gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. De bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot 21.00  uur. U kunt aanmelden via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo                                                      maandag 12 juli

Oosterwolde                                                                                       woensdag 14 juli

Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop                      maandag 19 juli

Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek                                         woensdag 21 juli

 

Wanneer één van deze avonden u niet past, dan kunt aansluiten bij één de andere bijeenkomsten.  

Lees verder

Leeuwarden | Rem op koop huurhuizen door beleggers

01-06-2021

Veel gemeenten willen af van vastgoedbeleggers die goedkope koopwoningen kopen en ze dan te huur aanbieden. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een wetswijziging aan in de Woningwet die tegemoet komt aan de bezwaren. Die wijzigingligt nu bij de Eerste Kamer. Grote steden willen er de krapte op de woningmarkt mee te lijf, berichtte Het Financieel Dagbladgisteren.

Zodra de senaat akkoord gaat, zal ook de gemeente Leeuwarden ‘zo spoedig mogelijk’ een huisvestingsverordening opstellen, meldt voorlichter Tjalling Landman van de gemeente op vragen van deze krant.

De maatregel zal dan niet in de gehele gemeente gelden. Het idee van de wet is dat die gebieden beschermd worden waar veel goedkope koopwoningen zijn. Dat is niet overal het geval. Waar het opkoopverbod gaat gelden, moet nog onderzocht worden.

Het opkopen van goedkope woningen door beleggers leidt tot meerdere problemen, aldus Landman. Het aanbod van goedkope woningen daalt bijvoorbeeld. ,,Startende huishoudens die normaliter voldoende financiële middelen hebben om een koopwoning te kopen, vissen nu achter het net.” Bovendien zorgt een opdrijvende prijs onderin de woningmarkt er voor dat de prijs in hogere prijssegmenten ook gaat stijgen.

Méér particuliere huurwoningen is ook niet goed voor de leefbaarheid in buurten. In de particuliere huursector wordt vaker verhuisd. Zulke huurders zijn volgens Landman ,,vaak minder verbonden met de buurt, waardoor de sociale samenhang en binding in buurten onder druk komen te staan”.

Een ander sociaal onwenselijk effect is dat de maandelijkse lasten in de particuliere huur vaak hoger zijn dan voor huizenbezitters. Starters op de woningmarkt zijn vaak jonge mensen. Veel van hen kunnen nu geen koopwoning betalen, maar komen ook niet in aanmerking voor de sociale huursector. Zij zijn zo gedwongen particulier te huren. Dit kan volgens Landman soms zelfs tot uitstel van gezinsvorming leiden.

Op de wetswijziging is ook kritiek. Van vastgoedbeleggers, maar ook van De Nederlandsche Bank. Die ziet er geen oplossing in tegen krapte op de woningmarkt. DNB vermoedt zelfs dat dit de prijs voor particuliere huren juist gaat opdrijven. Leeuwarden is het daar niet mee eens. Particuliere verhuurders zullen volgens Landman hun geld dan anders inzetten, bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoren tot woningen. In het slechtste geval zal het aantal particuliere huurhuizen gelijk blijven, denkt hij, maar waarschijnlijker is het dat de woningvoorraad juist toe zal nemen.

(HFD 01.06.21)

Lees verder

Enquete over aardgasvrije gemeente Smallingerland

26-05-2021

De gemeente Smallingerland hoort graag van de inwoners hoe men denkt over een duurzame en aardgasvrije gemeente. Hierbij de oproep om mee te werken aan een enquête.

Wil jij meedenken over een duurzame en aardgasvrije gemeente? Dat kan! We nodigen je van harte uit om jouw tips, ideeën en eventuele zorgen te delen via een online vragenlijst. Daarnaast horen we graag aan welke informatie je behoefte hebt en hoe je betrokken wilt worden.

 

Net als de rest van Nederland moet ook gemeente Smallingerland in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dit is een grote verandering voor iedereen. Zo zijn we op zoek naar andere manieren om onze huizen en gebouwen te kunnen verwarmen. En is het nodig om energie te besparen en schone energie op te wekken.

 

De gemeente is benieuwd hoe jij, als inwoner van Smallingerland, hier tegenover staat. Heb jij je huis bijvoorbeeld al (deels) verduurzaamd? Ben je dat nog van plan of misschien juist niet? En hoe kan de gemeente hierbij helpen? Laat het ons weten via de online vragenlijst. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

 

Vul vóór maandag 7 juni de vragenlijst in via www.smallingerlandaardgasvrij.nl. Liever een vragenlijst op papier? Dat kan ook. Neem daarvoor contact op met onderzoeksbureau Citisens via tel. 0800-75 75 755 (gratis). Zij sturen je de vragenlijst dan toe. Citisens is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid!

Lees verder

Leeuwarden roept het Rijk op: Dicht de kloof!

26-05-2021

Een integraal programma voor Leeuwarden Oost voor de komende 20 jaar. Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterblijven. Dat is in een notendop de oproep “Dicht de Kloof!”. Burgemeester Buma deed deze oproep vanochtend samen met burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Oproep
De oproep schetst de kwetsbaarheid en de stapeling van problematiek in zestien aandachtsgebieden in Nederland. We zien dat inwoners door een opstapeling van problemen vastlopen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. De kloof die hierdoor ontstaat maakt dat het voor inwoners steeds moeilijker is om de aansluiting met de samenleving te houden. Dit zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving dusdanig onder druk, dat het vraagt om een nationaal programma leefbaarheid en
veiligheid. De verwachting is dat daarmee gemeenten samen met bewoners en maatschappelijke partners extra investeringen kunnen doen om de kloof kleiner te maken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of er uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Gemeente Leeuwarden doet hierin mee samen met partners, wijkorganisaties én bewoners in Leeuwarden Oost.

Leeuwarden Oost
Het gebied Leeuwarden Oost bestaat uit een aantal wijken, namelijk:
Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. Ook Spoordok hoort erbij als ontwikkelingsgebied.
“De woonwijken in Leeuwarden Oost hebben allen een eigen karakter, kracht en potentie. De wijken en ongeveer 36.000 inwoners verdienen extra aandacht, zodat zij hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin in de toekomst kunnen verzilveren,” legt Sybrand
Buma uit. “Het komende jaar bepalen we samen met onze partners, de wijkvertegenwoordigers en natuurlijk de bewoners zelf de ambities
en thema’s waarmee we de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners van Leeuwarden Oost kunnen verbeteren en de kloof kunnen dichten. Aan het einde van het jaar willen we een programmaplan klaar hebben voor de komende twintig jaar”.

Ambities, thema’s en programmaplan
Rond de zomer van 2021 wil de gemeente samen met de bewoners, wijkorganisaties en partners de ambities en doelen voor Leeuwarden Oost opstellen. Het programmaplan moet aan het einde van het jaar klaar zijn. Hierin staan ook de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Dit plan kan dienen als aanvraag bij het Rijk voor extra rijksmiddelen. Er wordt op dit moment gedacht aan vier programmalijnen: gezondheid, school, werk en wonen. De gemeente wil daarin van het nationaal programma in Rotterdam leren en trekt ook met de andere steden op in een landelijk leernetwerk.

Een samenwerking van overheid, organisaties en bewoners
In Leeuwarden Oost werkt de gemeente samen met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de zorg, het veiligheidsdomein, de cultuur- en sportsector. Ook werkt de gemeente samen met partners als de woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en natuurlijk met de bewoners(organisaties) uit de wijken.*

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002.


* We bouwen voortdurend aan de coalitie voor Leeuwarden Oost; er kunnen in de loop der tijd namen wijzigen of bijkomen.
Elkien, WoonFriesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad Friesland, NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Proloog, Politie, P.de Vries Installatietechnieken BV, Zorgverzekeraar De Friesland, Leeuwarden-Fryslân 2028, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, HKB stedenbouwkundigen, diverse bewonersorganisaties, Amaryllis, BV SPORT, Cambuur verbindt, Bouwzorg, Openbaar Ministerie, GGD Fryslân, Van Hall Larenstein, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), RUG/Campus Fryslân, diverse vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders.
 

Lees verder

Huurverlaging gekregen? Check uw huurtoeslag

25-05-2021

Huurverlaging gekregen van uw corporatie? Dan hoort uw corporatie de nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat de huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel
Belangrijk: als u huurverlaging krijgt, gaat u er altijd op vooruit. U heeft weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit uw huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag u in 2021 recht heeft, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als uw toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat uw huur in 2021 is verlaagd, of valt uw inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat u een deel van de huurtoeslag achteraf moet terugbetalen. 

Terugvordering voorkomen
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als u weinig geld heeft en er niet op rekent. Dat u moet terugbetalen kunt u voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen
U kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Ziet u daar dat uw woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geeft u de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkomt u dat u later moet terugbetalen.
Kijk ook naar uw inkomen. Als u verwacht dat u dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat u later moet terugbetalen.

 

Hulp vragen
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Vraagt u dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij uw vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.

Lees verder

SNEEK | 500.000 euro voor woningen

22-05-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân trekt 500.000 euro uit om woningbouw te versnellen. Er wordt niet gewacht op de begroting om middelen beschikbaar te stellen. ‘It jild moat nei de doarpen, mar ferknoei ús doarpen net’

De versnelling die het college voorstelt, valt goed bij alle partijen, bleek vorige week in een commissievergadering. De omschrijving van de besteding van het geld werd wel vaag gevonden. Het college spreekt over een actievere rol richting alle kernen in de gemeente, meer sturing en marktpartijen uitnodigen. ,,Niks nieuws’’,constateerde Angeline Kerver van GroenLinks.

Súdwest-Fryslân kreeg eerder bij de provincie voor elkaar om tot 2030 meer te mogen bouwen dan de prognose van 1500 woningen. Buiten dit cijfer mag er vrij gebouwd worden in Sneek, Bolsward, Makkum en Workum.

(LC 21.05.21)

 

Lees verder

Geldtekort steeds vaker oorzaak dakloosheid

19-05-2021

Steeds vaker is geldgebrek voor daklozen de oorzaak van een leven op straat, concludeert woningcorporatiekoepel Aedes na bevraging van 140 woningcorporaties. Van deze woningcorporaties geeft 64% aan groeiend aantal mensen te zien dat na scheiding of baanverlies de maandelijkse woonlasten niet meer kan opbrengen.

 

De uitkomst van het onderzoek kantelt volgens woordvoerder Brenda Heidinga van Aedes het beeld van dakloze personen die door psychische problemen of verslavingsproblematiek op straat belanden: ‘Het zijn steeds vaker mensen met een baan van wie de samenleving niet ziet dat ze dakloos zijn. De maatschappij heeft ook geen last van hen, maar zij hebben natuurlijk wél last van het feit dat ze op straat staan’, aldus Heidinga.

 

Woningnood nekt oplossing

Woningcorporaties zijn verplicht om daklozen met urgentie in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning, maar die huizen zijn niet altijd beschikbaar. “Als je de huizen niet hebt, kun je ze niet verdelen. Binnen mensen die urgentie zijn verklaard, is er dus ook de vraag wie er het eerst in aanmerking komt”, aldus Heidinga. 'Hieruit blijkt opnieuw dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat de sociale huursector fors gaat groeien', aldus directeur Zeno Winkels van de Woonbond.

 

Dakloosheid groot probleem

Wie na een scheiding een huurwoning zoekt, komt niet altijd in aanmerking voor urgentie. Het leidt tot schrijnende situaties, waarvan de Woonbond veel meldingen krijgt via het Meldpunt Huuralarm. Het komt voor dat volwassen vaders of moeders noodgedwongen met hun eigen kinderen weer intrek nemen bij hun ouders. Het CBS schat dat in Nederland ruim 36.000 daklozen zijn, dat komt neer op 34 personen per 100.000 Nederlanders. Tussen 2009 en 2019 verdubbelde het aantal daklozen van 17.800 naar 39.300.

 

(210511 Woonbond.nl)

Lees verder

210516 NOS.nl In opkomst: met een groep een huis bouwen en dan van jezelf gaan huren

18-05-2021

Een koophuis is voor veel mensen onbetaalbaar en op een betaalbare huurwoning moet je vaak jarenlang wachten. Een kleine maar groeiende groep mensen stort zich nu op een alternatief: de wooncoöperatie, iets anders dus dan de woningcorporatie die sociale huurwoningen beheert.

Het werkt als volgt: een groep mensen richt een coöperatie op, een ideëel samenwerkingsverband. Die sprokkelt geld bijeen door bij een bank te lenen, maar ook door zelf geld in te leggen, te crowdfunden, of uit gemeentelijke of provinciale potjes.
Vervolgens bouwt de coöperatie met dat geld een nieuw huizenblok of wordt een bestaand blok aangekocht en gaan de leden van de coöperatie daar zelf wonen en huur betalen. Met de huuropbrengst worden vervolgens de leningen afbetaald en het blok onderhouden.

 

'Jaren naartoe gewerkt'

Ellen van der Helm is al zes jaar lid van wooncoöperatie Ecodorp Boekel in Noord-Brabant, dat deels in aanbouw is. In november kon ze haar woning in. "Ik vind het geweldig, hier hebben we jaren naartoe gewerkt."
Want zo'n wooncoöperatie opzetten is een project van lange adem. In Boekel zat zo'n twaalf jaar tussen idee en nu. "Het was een heel voortraject van onderzoeken, mensen bij elkaar krijgen en financiering regelen", zegt Van der Helm. Vooral die financiering is vaak moeilijk. "Het probleem is dat Nederlandse banken vaak alleen een hypotheek geven aan individuen of bedrijven, niet aan een groep mensen."

Voor de bouwhypotheek kon de wooncorporatie wel terecht bij een Duitse coöperatieve bank, die er wel vertrouwen in had. In Duitsland zijn wooncoöperaties al bekender.

Van der Helm betaalt nu een huur van iets onder 750 euro. "De gedachte is dat als je ecologisch wil wonen, dit ook moet kunnen in een betaalbare huurwoning en dat je niet alleen aangewezen bent op een dure koopwoning of vrijesector huurwoning."

 

Honderden woningen
Hoeveel coöperatiewoningen er in ontwikkeling zijn, wordt niet bijgehouden. Maar volgens Clemens Mol van !Woon, een stichting die coöperaties adviseert, zijn tientallen initiatieven met honderden woningen bezig. "In het buitenland komen wooncoöperaties meer voor. In Duitsland zijn er al meer dan 2 miljoen van zulke woningen. Dit is een Europese ontwikkeling waar Nederland nu ook stappen in zet."

 

Blijvertje
Naast een Duitse bank financiert ook de Rabobank wooncoöperatieprojecten. "Er is een groeiende interesse naar deze vorm en we denken dat het een blijvertje is en een duurzaam aandeel van de woningmarkt wordt", zegt vastgoedspecialist Aart Cooiman van de bank. Hij erkent dat financiering vaak een hobbel is. "Door regelgeving en de beperkingen van de huurinkomsten kunnen wij als bank maximaal 75 tot 80 procent financieren. Maar we zijn in gesprek met overheden om dat gat tussen 75 tot 80 en 100 procent op een bepaalde manier ingevuld te krijgen."

 

Amsterdam wil voortrekkersrol
De gemeente Amsterdam wil in dit verhaal een voortrekkersrol spelen. De stad is een fonds van 50 miljoen euro aan het opzetten, waaruit coöperaties een deel van de bouwkosten kunnen lenen. Ook geeft Amsterdam nieuwbouwkavels speciaal voor coöperaties vrij. Het doel is dat er in 2025 in de stad 7000 coöperatiewoningen gebouwd of in ontwikkeling zijn. In 2040 moet dat aantal zijn gegroeid tot 40.000.

Het Amsterdamse pilotproject, wooncoöperatie De Warren, viert deze week het begin van de bouw. Op IJburg komen 36 woningen met een midden- of sociale huur. "Wij willen als gemeenschap in deze overspannen huizenmarkt iets creëren waar we blij van worden", zegt voorzitter en toekomstig bewoner Chandar van der Zande. Volgend jaar augustus moet zijn woning af zijn. Hij gaat iets meer dan 1000 euro huur betalen en dat is voor Amsterdamse begrippen weinig. "We zijn straks onze eigen huisbaas, dus we hebben ook geen enkele prikkel om de huren te verhogen."

De eerste bewoners zijn dus de leden van de coöperatie die het project samen hebben opgezet. Als er later woningen vrijkomen, beslissen leden gezamenlijk wie er mag komen wonen. Je inkomen mag niet te hoog zijn. Kennisinstituut Platform 31 denkt dat de wooncoöperatie een derde vorm van bouwen en wonen kan worden naast koop en huur. "Maar nu moeten coöperaties vaak nog zelf het wiel uitvinden omdat het een vrij nieuw fenomeen is", zegt Tanja Morsheim van Platform 31. "Je moet wel echt doorzettingsvermogen hebben en initiatief nemen. Maar als het meer gemeengoed en makkelijker wordt, kan het snel gaan."

 

<210516 NOS.nl>

Lees verder

In de strijd om een woning

17-05-2021

De wooncrisis zet burgers tegenover elkaar. Wie komt er in aanmerking voor een sociale huurwoning? Jongeren of ouderen? Starters of statushouders?
Lees meer in dit artikel van NRC 14.05.21

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Buurtschap De Hem krijgt 60 sociale huurwoningen

17-05-2021

Woningbouwcorporatie WoonFriesland gaat mogelijk zestig sociale huurwoningen bouwen voor onder meer senioren in het nieuwe buurtschap De Hem in Leeuwarden. De gemeente praat met WoonFriesland over het tekenen van een intentieverklaring daartoe.
Het college van B en W heeft onlangs het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe wijk vastgesteld. Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die hier nog definitief mee in moet stemmen.

Onder meer om tekorten in de sociale huursector weg te werken en om het aanbod aan sociale huurwoningen meer te spreiden heeft de gemeente Leeuwarden in de volkshuisvestingsvisie bepaald dat nieuwe wijken voor 15 tot 30 procent uit sociale huurwoningen moeten bestaan. In het geval van De Hem gaat het om 15 procent van de in totaal vierhonderd woningen in de wijk. De afgelopen decennia was dit niet altijd het geval. Zo zijn er wijken ontwikkeld waar helemaal geen sociale huurwoningen zijn gebouwd, zoals Blitsaerd.

Het conceptplan voor de wijk in De Zuidlanden lag sinds februari ter inzage. Er werden 27 zienswijzen tegen ingediend, onder meer van Milieudefensie en dorpsbelang Goutum. Zij zijn tegen de bouw van de wijk omdat het te dicht bij polder de Houn ligt waar veel weidevogels voorkomen. De polder wordt speciaal bemaald om het land natter te houden wat prettiger is voor weidevogels. Woningen vlakbij de Houn zouden de vogels kunnen verstoren, zeggen de bezwaarmakers.

Bezwaren weidevogels terzijde
De gemeente heeft de plannen echter niet aangepast naar aanleiding van de bezwaren omdat de Houn geen officiële status heeft als weidevogelgebied. De Hempensermeerpolder, aan de andere kant van deN31, is in het verleden al aangewezen als compensatiegebied voor de verstoring van weidevogels als gevolg van de bouw. Daardoor kan de wijk prima bij de Houn worden gebouwd, aldus het college.

 

(LC 15.05.21)

 

Lees verder

Bouw 92 woningen in Harlingen-Zuid van start

08-05-2021

Laaste fase nieuwbouwproject Harlingen-Zuid

De eerste paal gaat deze maand de grond in en daarmee breekt de derde fase van het nieuwbouwproject Plan Zuid in Harlingen aan. Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt aan de Koningin Wilhelminastraat en de Prinses Margrietstraat in Harlingen 92 volledig elektrische woningen. Dat gebeurt in opdracht van De Bouwvereniging, die huurwoningen in de stad aanbiedt. De nieuwe woonwijk naast het station moet de entree van de wijk vanuit het centrum verbeteren.

In de wijk komen veertig zogeheten levensloopwoningen (gelijkvloerse huizen met badkamer en slaapkamer beneden), twaalf studio’s en veertig appartementen in een flatje. In de wijk komt ook een gezamenlijke binnentuin. Het is de bedoeling dat de variatie aan huizen een gemêleerde doelgroep aanspreekt.

Die huizen krijgen een buitenkant die verwijst naar de typisch Harlinger havenwoningen, zo meldt het bouwbedrijf. ,,In een aantal gevels zitten basaltblokken in de gevelstructuur”, vertelt Anja Feenstra van De Bouwvereniging. ,,Zo proberen we altijd in onze gebouwen iets te laten terugkomen met verwijzing naar de historie van de locatie waar webouwen.”
In Wijnaldum liet De Bouwvereniging bij tien nieuwe woningen een afbeelding van een kat in de gevel metselen. Dat is een verwijzing naar de Winamer Kat, de bijnaam voor de Wijnaldumer. Die woningen waren in december klaar.

Strijd
Voor de nieuwbouw van fase 3 werden in 2019 126 duplexwoningen gesloopt. De huizen van fase 2 werden in 2019 opgeleverd. Toen kwamen er 110 nieuwe woningen, waarvoor 48 huizen gesloopt werden. De eerste fase vond al in 2010 plaats. Tegen de sloop van die huizen in wijk Zuid voerden bewoners jaren geleden nog strijd. Toen spraken bewoners met de gemeente af dat niet alle huizen in de wijk tegen de vlakte zouden gaan.

De huizen van fase 3 worden volgende zomer opgeleverd. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden voor een huurwoning zich aanmelden.

 

(FD 07.05.21)

Lees verder

Flatbrand als in Londen kan ook in Nederland

07-05-2021

De brandweer heeft zorgen over brandgevaar in Nederland dat vergelijkbaar zou kunnen zijn met het Grenfell-dramain Londen in 2017.
Die conclusie trekt het tv-programma Zembla.

Volgens emeritus hoogleraar bouwkunde Jos Lichtenberg zijn er in Nederland driehonderd tot duizend risicogebouwen met een brandgevaarlijke gevel vergelijkbaar met de GrenfellTower in Londen, waar een brand in 2017 zich razendsnel kon verspreiden. Daarbij vielen 72 doden. Een combinatie van brandbare gevelplaten en kunststof isolatiebleek catastrofaal.

Risico-analist Jurjen Burghgraef wijst in de uitzending van Zembla bijvoorbeeld op een bliksemafleider, verwerkt in piepschuimisolatie aan de buitenkant van een flat in Nijmegen. „Als je een blikseminslag krijgt, komt er behoorlijk wat voltage naar beneden. Daar komt ook hitte bij vrij. Wat gebeurt er dan met deze gevel?”

In Nederland werd na het Londense drama een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met gevaarlijke gevels. Afgevaardigden van de isolatie-industrie zijn ook lid van de onderzoekswerkgroep van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). „Niemand in zo’n commissie is onafhankelijk”, zegt Burghgraef.
Het Verbond van Verzekeraars stapte eerder uit de NEN-commissies ‘omdat we  niet zo veel vertrouwen meer hebben in zelfregulering’, zei toenmalig directeur Leode Boer. De norm is uiteindelijk een compromis tussen wat veilig is en wathaalbaar is, oordeelt de brandweer.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beloofde deTweede Kamer in 2018 een inventarisatie van het aantal risicogebouwen in Nederland. De uitkomsten zijn, tot ontevredenheid van Kamerleden, nog altijd niet bekend.
Ollongren beloofde afgelopen maand dat het onderzoek dit jaar wordt afgerond.

 

(LC 06.05.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | PvdA stelt sociale koopwoningen voor

05-05-2021

De PvdA in Leeuwarden voelt wel voor de introductie van sociale koopwoningen tegen het woningtekort. De raadsfractie wijst op een voorbeeld uit Zaanstad, waar woningen worden gebouwd die de gemeente kan toewijzen aan starters of mensen die uit een socialehuurwoning komen.
De partij wil van het college van B en W weten of het ook de voordelen inziet van sociale koopwoningen en of zo’n constructie haalbaar is in Leeuwarden.

 

(FD 04.05.21)

Lees verder

Stalen huisjes tegen woningtekort

03-05-2021

‘De vraag naar betaalbare woonruimte is groot’

Een kleine woning van staal, betaalbaar en duurzaam. Dat is een van de oplossingen van eigenaar Mohammed Nadi van Kleine Woningen in Heerenveen voor het landelijke woningtekort. Hij levert er nu elk jaar honderd, maar wil fors uitbreiden.
Ondernemer Mohammed Nadi (36) uit Leeuwarden begon dertien jaar geleden zijn eigen bouwbedrijf Mosana. Als selfmade man stortte hij zich met succes op nieuwbouw, renovaties en verbouwingen. Maar het toenemende woningtekort hield hem bezig. ,,De vraag naar betaalbare woonruimte is groot. Starters kunnen amper een eigen huis bekostigen. Senioren willen meestal kleiner wonen. Mensen die gaan scheiden, hebben vaak geen plek.’’

Dat er in Japan na de tsunami in 2011 snel en gemakkelijk kleine, demontabele woningen van staal verrezen, intrigeerde hem. ,,Ik wilde dat hier ook doen en begon te schetsen en tekenen. De woningen moesten vooral betaalbaar zijn. Na veel gepuzzel was ik eruit.’’ Vier jaar geleden startte hij met Kleine Woningen (tien werknemers).
De kleine huisjes hebben een stalen frame en worden in de bedrijfshal in Heerenveen in elkaar gezet. Ze zijn er in drie maten: 40 m2, 65 m2 en 80 m2. Ze zijn te koop vanaf respectievelijk 69.000 euro, 90.000 euro en 105.000 euro inclusief btw, exclusief de grondprijs.

Buiten staat er een. Ze zijn rechthoekig en ogen als een container. Via een gangetje kom je in de woonkamer met open keuken. Een enkel kantelraam fungeert tevens als deur. Via een gangetje, met wc en douche, kom je bij de slaapkamer. Ook hier zo’n raam en een kleine ruimte voor de wasmachine. De woningen zijn duurzaam, onderstreept Nadi. ,,Ze gaan tachtig jaar mee, zijn gasloos, goed geïsoleerd en demontabel. Alle onderdelen kun je recyclen of hergebruiken.’’ De kleine huisjes kunnen ook tijdelijk ergens staan. Nadi: ,,Ik heb nu bijvoorbeeld klanten die er een neerzetten in hun tuin als aanleunwoning voor hun ouders.’’

Kleine Woningen is een bewust gekozen naam. Nadi: ,,Bij tiny houses hebben mensen vaak een beeld van een huis op wielen. Of er wordt gedacht aan een speciale groep mensen, met een andere leefstijl.’’ Dat is in de wijk Oosterwold in Almere niet het geval. Daar plaatst de Heerenveense onderneming op dit moment dertig sociale huurwoningen van 40 m2, bedoeld voor ,,economisch daklozen’’.Nadi: ,,Dat zijn sociale huurders die na een scheiding geen onderdak hebben. Het gaat om een grote groep mensen. In Almere is de wachtlijst voor een sociale huurwoning acht jaar.’’ In november worden de kleine woningen opgeleverd, in één straat.

Door het innen van huur verdient hij zijn miljoeneninvestering terug. De bouwondernemer wil zich als projectontwikkelaar volledig focussen op Kleine Woningen. ,,Wij bouwen nu 100 woningen per jaar, maar willen naar 500 tot 1000 per jaar. Daarvoor gaan we een nieuwe hal bouwen in Heerenveen.’’ Momenteel voert de ondernemer oriënterende gesprekken met de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland en Heerenveen over starterswoningen (van 65 m2) voor de verkoop. ,,Ook dorpsbelangen en woningcorporaties zijn geïnteresseerd’’, vertelt hij. ,,Volgend jaar verkopen we 150 woningen aan een woningcorporatie in Almere.’’

 

(LC01.05.21)

Lees verder

MAKKUM | Elkien sloopt en bouwt tien nieuwe woningen

28-04-2021

Tien woningen in de Klipperstraat in Makkum worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningstichting Elkien heeft dit in overleg met de bewoners besloten. Voor hen is vervangende huisvesting gevonden.

Na de sloop komen er opnieuw tien huizen terug, in een blok van vier en een blok van zes woningen. Ze worden meer naar achteren gebouwd zodat er meer groen en ruimte in de straat ontstaat. De nieuwe huizen worden energieneutraal en zijn geschikt voor kleine gezinnen.

 

(LC 27.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

26-04-2021

Volgende week start de gemeente Leeuwarden de campagne ‘Stap voor stap aardgasvrij’. Onder andere door middel van een enquête onder de bewoners wordt de mening gepolst van de inwoners, net als de bereidheid om stap voor stap mee te doen aan verduurzaming. 

Een visie op warmte voor Leeuwarden
Net als alle andere gemeenten moet de gemeente Leeuwarden in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave. Voor het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen schrijft de gemeente een Transitievisie Warmte (TVW). Daarbij kunnen vele betrokken partijen en ook inwoners hun ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden. 

Campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’
De gemeente informeert de inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden via een infographic. Vanaf volgende week start de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ met het verzoek aan de inwoners om de enquête in te vullen via www.leeuwarden.nl/aardgasvrij

Enquete
Het onderzoek via de enquête moet inzicht geven in de stand van zaken tot nu toe. Hoe inwoners denken over, en bezig zijn met, de overstap naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor de diverse dialoogsessies die dit jaar voor de inwoners worden georganiseerd. Tijdens deze dialoogsessies wiordt verder gepraat over het verduurzamen van de woning en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken en dorpen.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne is informatie te vinden op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap . Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, dan verwijzen wij u naar:
- Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap
- duurzaamheid@leeuwarden.nl
- het klantcontactcentrum van gemeente Leeuwarden via: tel. 14058

 

Lees verder

Achtkarspelen wil 1500 woningen extra

22-04-2021

De coalitiepartijen van Achtkarspelen willen graag dat er de komende tien jaar 1500 woningen extra worden gebouwd in de gemeente. Het CDA dient samen met coalitiegenoten ChristenUnie en Gemeentebelangen en met oppositiepartij VVD een motie in die hierin moet voorzien.

Ze roepen het college van B en W op om er bij het provinciebestuur op aan te dringen om de komende jaren 1500 woningen bij te bouwen in plaats van de 648 die het college in het woningbouwprogramma voorstelde. Dat programma wordt morgenavond in de raad besproken. De partijen die twaalf van de 21 raadszetels hebben, willen met het plan voorkomen dat Achtkarspelen te maken krijgt met bevolkingskrimp. Het programma voorziet met name in nieuwe woningen in Buitenpost (143) en Surhuisterveen (228).

 

(FD 22.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Groen gas kan helft huizen verwarmen

22-04-2021

Alleen al mest kan kwart warmte voor Fryslân leveren

In het gunstigste geval kan groen gas dat in Fryslân wordt geproduceerd over tien jaar de helft van de Friese woningen verwarmen.Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de provincie naar de mogelijke bijdrage van groen gas aan de energietransitie.

Het betreffende onderzoeksbureau gaat ervan uit dat er in 2030 16.275 terajoule (TJ) aan energie nodig is om alle Friese huizen en kantoren te verwarmen. Eén tera joule is gelijk aan 28.433 kubieke meter groen gas, het verbruik van ruim 22 huishoudens.
Alle Friese mest omgezet in groen gas, kan ruim een kwart daarvan leveren. Als daarbij ook alle andere biogrondstoffen, als zuiveringsslib,en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, gecombineerd met nog te ontwikkelen vergassingstechnieken, is bijna de helft van de warmtevraag met Fries groengas af te vangen.

Als de Friezen tegen 2030 allemaal zijn overgestapt op een hybridewarmtepomp, die deels op gas draait, is 94 procent van de huizen met groen gas te verwarmen. Gedeputeerde Sietske Poepjes noemde het een interessant rapport omdat het aangeeft dat groen gas voor ongeveer de helft de energiekant leveren om de huizen te verwarmen.

Veestapel
Ze hield wel een slag om de arm. ,,It feit dat it technysk kin, wol noch net sizze dat it yn de romtlike oardering yn te passen is, of sosjaal akseptearre wurdt.” Het rapport is volgens haar ook handig voor gemeenten met het oog op de warmtetransitie in het kader van de RES1.0.
Angst dat Fryslân bij een eventuele krimp van de veestapel mest moet importeren is volgens haar niet nodig. Vanuit de provincie wordt nu volgens de rapportage nog zo’n 366 kiloton mest afgevoerd.

 

(FD 21.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Dakloze moet sneller terug in regulier huis

22-04-2021

Overheid trekt 3,4 miljoen euro uit voor Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân

Sociaal Domein Fryslân wil de komende jaren meer werk maken van het voorkomen van dakloosheid in Fryslân en daklozen ondersteunen om sneller vanuit de maatschappelijke opvang over te gaan naar een woning. Om dit te bereiken is het plan Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân (BAD) opgesteld waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3,4 miljoen euro voor heeft uitgetrokken.
Het gaat om een proef van twee jaar waarin ook de knelpunten van de aanpak van dakloosheid nader worden onderzocht. ,,Dit is een soort aanjaagproject dat de lokale processen moet verbeteren”, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden die als centrumgemeente bij het project betrokken is.

Als het gaat om het voorkomen van dakloosheid wordt er onder meer ingezet op de aanpak van schuldenproblematiek en het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken partijen als zorgverleners of de GGZ.
Sociaal Domein Fryslân wil dit jaar in ieder geval honderd mensen een woonplek buiten de daklozenopvang aanbieden. ,,We proberen hierbij maatwerk te bieden”, zegt Evert Boomsma die vanuit Sociaal DomeinFryslân is aangesteld als kwartiermeester BAD. ,,Dit kan variëren van een reguliere woning tot onconventioneel wonen.”

Bij onconventioneel wonen gaat het bijvoorbeeld om containerwoningenaan de rand van een woonkern en dit soort woonvormen zijn vooral bedoeld voor mensen die dit zelf graag willen en moeite hebben om weer een plek te vinden in de reguliere maatschappij. ,,Het is alleen wel een heel kleine groep die hiervoor geschikt is. In Fryslân gaat om zo’n vijftien mensen.”

Het is niet de bedoeling dat het aantal plekken in de nachtopvang wordt verminderd. Tjeerdema: ,,De noodopvang blijft, maar we versnellen de stap naar een woonruimte voor langere termijn.”

Ook wordt er gezocht naar langdurige verblijven voor mensen met complexe problemen zoals een combinatie van verslaving, psychiatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking. In de BAD is een proef opgenomen voor maximaal twaalf mensen die een duurzaam verblijf moeten krijgen met 24-uurs begeleiding.

Om kwetsbare jongeren te helpen aan huisvesting wordt het aantal plekken van Kamers met Kansen van Zienn uitgebreid. Dit zijn kamers die schoolgaande jongeren kunnen huren. Zij krijgen begeleiding van een vrijwilliger die hen helpt hun studie en andere dagelijkse beslommeringen op de rit te krijgen. Kamers met Kansen zit in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten.

 

(FD22.04.21)

Lees verder

OOSTERWOLDE | Communicatie schuldhulp Ooststellingwerf kan beter

20-04-2021

Inwoners van Ooststellingwerf die in een langdurig schuldhulpverleningstraject zitten, vinden de communicatie van de gemeente vaak lastig te begrijpen. Ook vinden zij dat de gemeente hun problemen te traag behandelt. Sommige cliënten wantrouwen hulpgevende instanties, omdat zij het gevoel krijgen dat alles wat fout gaat, hen wordt aangerekend. Dat blijkt uit een onderzoek door de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf.

Er gaan ook dingen goed, concludeert de commissie. Zo wordt de weg naar de schuldhulpverlening in de gemeente steeds beter gevonden.Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal personen dat geholpen werd middels schuldhulpverlening van zestig naar tweehonderd. Volgens de commissie is het beleid van de gemeente, dat uit 2013 stamt, nu wel toe aan een herziening.

De gemeente zegt dat er inmiddels onder meer een communicatieplanopgesteld is voor omgang met laaggeletterden en anderstaligen.

Lees verder

OPINY: Bouwe blinder!

16-04-2021

Der is op ’t heden in grutte fraach nei wenromte. Mei de krapte fleane de prizen omheech, net allinne yn ’e stêd, ek op ’e doarpen. De keapers komme foar in part út ús eigen provinsje of út oare parten fan Nederlân. In oar part fan ’e keapers bestiet út minsken mei jild dy’t dat graach belizze yn wenningen, dy’t dêrnei ferhierd wurde of brûkt wurde as rekreaasjewente.

Dêr komt by dat der yn ’e ekonomyske krisis, oant 2018, net in soad nijbou west hat. Dat jildt ek foar de bou fan sosjale hierwenten, foaral op’e doarpen. De ferhierdersheffing, it jild dat wenningkorporaasjes oermeitsje moatte nei De Haach, hat dizze sitewaasje ek gjin goed dien. Wy fine it no heech tiid om op te hâlden mei dy heffing!


SIJBE KNOL:
‘It ferwyt dat de provinsje oanstjoere soe op krimp is net terjochte. De plannen lizze der, deromte om te bouwen is der, gemeenten kinne moarn oan ‘e slach. Bouwe blinder!’

It ferlet fan no en fan letter
De provinsje lit om de pear jier in prognoaze opstelle foar de ûntwikkeling fan it tal ynwenners en it tal húshâldens yn ús provinsje foar de kommende jierren. Al in jier as fyftjin wurdt der (op termyn) krimp foarsein foar Fryslân. It oantal ynwenners sil ôfnimme, mar it oantal húshâldens sil noch oant 2030 ta licht groeie, sa wurdt no tocht. Dêr komt no de grutte fraach by dy’t liedt ta krapte op ’e wenningmerk. It gefolch is dat benammen starters, minsken dy’t foar it earst graach in hûs keapje wolle, in probleem hawwe. De prizen fan keaphuzen binne heech en partikulier hiere is djoer.

De gemeenten binne ferantwurdlik foar de bou fan huzen. Dy meitsje út wêr’t boud wurdt. Ek oer de kwaliteit fan ’e huzen beslute de gemeenten, it ferlet fan wenningen foar âlderein, foar allinnesteanden, foar jongereinen ôfspraken mei wenningkorporaasjes bygelyks.

Ynvestearje yn de mienskip
It is fan grut belang dat der no, yn in tiid fan krapte, net allinne sjoen wurdt nei grutte útwreidingsplannen by de grutte stêden. Krekt yn de doarpen, ek de lytse, is der fraach nei wenromte. Foar de leefberens en desosjale gearhing yn doarpen is it fan grut belang dat der wenromte is foar benammen de jongerein dy’t graach yn in doarp wenje wol en âlderein dy’t der gjin ferlet fan hat om te ferhúzjen nei in appartemint yn in grutter plak. Mei-inoar soargje sy derfoar dat in doarpsmienskip aktyf bliuwt en omsjocht nei-inoar.

In moai doarp is in doarp mei in hechte mienskip, sa leart de ûnderfining.Yn ’e ôfrûne jierren hawwe de ynwenners mei-inoar, mei help fan provinsje en gemeente, de kearn fan har doarp opkreaze. Alde huzen binne restaureare en de omjouwing is tige opknapt. It risseltaat: in oantreklik doarp en in hechte mienskip fan mei-inoar ien. Dat hat oare doarpen ynspirearre om ek mei oare eagen nei har eigen doarp te sjen enoan ‘e slach te gean. Wy wolle dat sokke inisjativen trochset wurde troch de provinsje.

Oan ’e slach
Der bart dus fan alles, mar der moat noch mear barre. Der moat boud wurde. De wenaginda dy’t meikoarten behannele wurdt yn ProvinsjaleSteaten jildt oan 2023 ta en is basearre op de prognoazes foar 2020-2030.Op grûn dêrfan binne ôfspraken makke mei de gemeenten oer it tal huzen dat de kommende jierren boud wurde moatte soe. Takom jier wurde der opnij prognoazes opsteld, yn 2023 komt der in nije wenaginda en wurde de ôfspraken mei gemeenten tsjin it ljocht hâlden. As dat noadich is, moat der dan wer mear romte wêze foar nijbou. In part fan ‘e ekstra huzen dy’t yn hiel Nederlân noadich binne, kin ek yn Fryslân boud wurde. In pear tûzen foar de kommende jierren, dan binne wy moai opstreek.

Oant dy tiid ta lizze der by alle gemeenten mei-inoar op dit stuit noch hieltyd plannen foar nijbou fan mear as 10.000 huzen. Dy kinne moarn boud wurde. Yn ’e ôfspraken dy’t yn 2021 mei de gemeenten makke binne, sit dêr boppe op ekstra romte. Wy wolle dat der dêrnjonken ekstra romte is foar maatwurk, as dêr ferlet fan is.

It ferwyt dat de provinsje oanstjoere soe op krimp is net terjochte. De plannen lizze der, de romte om te bouwen is der, gemeenten kinne moarn oan ‘e slach. Bouwe blinder!

Sijbe Knol is Steatelid foar FNP, Durk Pool foar VVD, Maaike Prins foar CDA en Anne Zijlstra foar PvdA

 

(FD 15.04.21)

Lees verder

Starter heeft weinig aan nieuwe huizenregels

15-04-2021

Funda: koopvertrouwen neemt per maand af

Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks profijt van de genomen belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden. Juist de groep huiseigenaren die een nieuwe woning zoekt, profiteert van de nieuwe regels, denkt ABN Amro. Volgens de bank drijven de belastingregels de huizenprijzen juist verder op.

Per 1 januari 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen 2 procent overdrachtsbelasting meer te betalen over de koopsom van hun huis. Ook steeg het bedrag waarvoor mensen een NHG-hypotheek konden krijgen tot 325.000 euro. De zogenoemde Nationale Hypotheek Garantie biedt zekerheid bij het verliezen van een baan, bij ziekte of bij scheiding. Ook kunnen mensen met een partner of starters met een studieschuld meer geld lenen voor een hypotheek.

Door het afschaffen van de overdrachtsbelasting kochten veel mensen pas begin dit jaar een huis, stelt de bank. Daardoor steeg de vraag naar huizen en daarmee de huizenprijzen. Door deze stijging hebben starters weinig profijt van de belastingwijziging, omdat de kans op een woning voor deze groep door de prijsstijging daalt. Huiseigenaren die een woning zoeken zien hun huis juist in waarde toenemen. Volgens de bank waren woningen afgelopen februari ruim 10 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar ervoor, de hoogste prijsstijging in zo’n twintig jaar.

ABN Amro verwacht daarnaast dat de huizenprijzen dit jaar nog harder stijgen dan eerder voorzien. De bank ging uit van een prijsstijging van 5 procent, maar heeft dit nu bijgesteld naar 7,5 procent. Die stijging komt door de belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden, zegt de bank. Onlangs verhoogden economen van de Rabobank hun voorspelling voor de stijging van de huizenprijzen ook al flink. Ook de aanhoudende lage rentes spelen hierbij een rol.

ABN Amro denkt wel dat de prijzen volgend jaar minder hard zullen stijgen, namelijk 2,5 procent. Dit is wel meer dan de 1 procent die eerder werd voorspeld door de bank. Dat komt onder meer door een groeiende werkloosheid als de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd. Wat ook meespeelt is het aanhoudende gebrek aan nieuwbouwwoningen,onder meer door de stikstofcrisis. Dat zal de doorstroom en verkoop bij bestaande woningen afremmen. De bank denkt daarom dat het aantal verkochte huizen dit jaar met 10 procent daalt en volgend jaar nog eens met 5 procent terugloopt.

Vertrouwen
Makelaarswebsite Funda meldde gisteren dat het vertrouwen van woningzoekers met de maand daalt, en dat vooral in maart het vertrouwen een flinke knauw kreeg. ‘Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers.’
Dat gaat niet alleen over de huidige markt, maar ook over de toekomstige ontwikkelingen. 12 procent van de geënquêteerden denkt dat de markt over een half jaar gunstiger is. Ook denken veel consumenten dat de verkiezingsuitslag weinig vertrouwen geeft dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda.

Volgens Quintin Schevernels, directeur van Funda, is vooral het grote verschil tussen koopvertrouwen en verkoopvertrouwen opvallend, terwijl de verkoopintentie iets is toegenomen. ,,De omstandigheden zijn voor verkopers nu natuurlijk zo gunstig dat mensen wellicht niet nog langer willen afwachten. Maar het gat tussen vraag en aanbod blijft dermate groot dat er weinig reden is om aan te nemen dat dit een nieuwe trend is.”

 

(FD 14.04.21)

Lees verder

Friese huurprijzen vrije sector blijven doorstijgen

15-04-2021

De huurprijzen in de vrije sector in Fryslân zijn in het eerste kwartaal van 2021 met 5,9 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Daarmee is Fryslân met een gemiddelde huurprijs van 679 euro per maand voor een woning van zeventig vierkante meter nog wel de goedkoopste provincie van Nederland.

Dat blijkt uit de huurmonitor van woningplatform Pararius. In de vijf grote steden was juist voor het eerst een daling van de huurprijzen tezien. Dit komt mogelijk doordat er door de coronacrisis minder expats naar Nederland komen. Hierdoor neemt de vraag naar huurwoningen af. Ook verkopen veel verhuurders hun dure woningen wegens de hoge woningprijzen.

In de middelgrote steden zijn wel dalingen te zien in de duurdere provincies als Noord- en Zuid-Holland. Daarbuiten stijgen de prijzen juist. Zo lag in Leeuwarden de huurprijs 7,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020.

 

(FD 14.04.21)

Lees verder

‘Gewoon bij Truus’ kijkt naar armoede

15-04-2021

Zet studenten van verschillende opleidingen bijelkaar en laat ze samen oplossingen zoeken voor mensen in armoede en met schulden. Dat is het idee achter het armoede- en schuldenlab van NHLStenden Hogeschool dat sinds kort in Huizum draait.

Aan tafels zitten groepjes studenten te brainstormen, in een hoekje overleggen twee docenten. Een andere student zet koffie in de keuken. Plaats van handeling is een schoolgebouw, maar niet dat van de hbo-instelling. We zijn hier in de OudeAmbachtsschool midden in de wijk Huizum-West in Leeuwarden. Een van de voormalige lokalen is sinds kort omgedoopt tot ‘Inclusive Community Lab Armoedeen Schulden’, ofwel ‘Gewoon bij Truus’ in de volksmond.

Drie opleidingen, economie en logistiek, international business administration en social studies, sloegen de handen ineen om op een andere manier naar armoede en schulden te kijken.
Bedenkers zijn teamleider social work Ellen de Bruin en Jelle Dijkstra, lector persoonlijk leiderschap. De Bruin: ,,We worden in Nederland platgegooid met onderzoeken over armoede en schulden, wat een groot probleem is. Iedereenvindt dat dit opgelost moet worden, maar hoe dan? Professionals zijn heel erg zoekende. Wij willen eens met een andere mindset naar het onderwerp kijken.’’

Mensen wijzen vaak automatisch naar de overheid, die moet het maar oplossen.,,Maar het gaat hier om maatschappelijke vraagstukken waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn, ook de hogeschool’’, stelt De Bruin. Die beschikt bovendien over denkkracht. ,,Studenten zijn ontzettend creatief. Ze kijken onbevangen naar dingen, kunnen out of the box denken.’’

Als voorbeeld noemt ze het woord ‘schulden’. ,,We kennen hiervoor maar één woord in het Nederlands met een heel negatieve betekenis. Schulden hebben, schuldig zijn, het ligt altijd aan de persoon. In het Engels zijn dit twee verschillende woorden: debts en guilty. Wat wij in het lab willen, is onderzoeken: wat maakt nou dat mensen in de schulden raken? Als samenleving kijken we toch wel heel erg neer op mensen met schulden, terwijl het systeem er vaak voor zorgt dat ze in de problemen komen. Hoe werken die systemen dan precies? En wat is het effect van stress?’’

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze in het lab is dat alles gebeurt samen met de mensen om wie het gaat, vandaar ook de locatie in een woonwijk. ,,Dus kreeg de eerste groep studenten de opdracht contact te leggen met wijkbewoners en uit te zoeken waar ze behoefte aan hebben’’, vertelt kwartiermaker Tinke Noest.
Om ervoor te zorgen dat de bewoners binnen zouden komen lopen, bedachten ze een ‘stekjesactie’. Noest: ,,We vroegen of ze ook plantjes hadden voor de inrichting van Gewoon bij Truus.’’ De Bruin: ,,Mensen iets laten bijdragen en betrekken bij het vinden van oplossingen werkt vaak veel beter dan bijvoorbeeld een minimapas geven, waarmee je korting kunt krijgen. Want daarmee word je voortdurend bevestigd in je situatie.’’

Vanwege de coronacrisis was het lab de afgelopen maanden fysiek gesloten. De projecten liepen online door. Vorige week kwamen de studenten voor het eerst in maanden weer even bij elkaar in de ruimte.
Mart Vrancken (22), Femke Boonstra (22) en Arjan Mendel (23), derdejaarsstudenten social work, zitten aan tafel met buurtbewoner Bouwe Krol. Ze bespreken onder meer het plan om een wandelgroep op te zetten in de buurt. Mendel: ,,Armoede gaat vaak gepaard met stress. Bewegen werkt stressverminderend, zo kwamen we erop. Bovendien komen mensen zo met elkaar in contact.’’

Krol knikt. ,,Ja, de combinatie armoede en stress zie ik heel veel om me heen.’’ De55-jarige Leeuwarder zat ooit zelf in de schulden. Met hulp kwam hij eruit, en nu werkt hij zelf als vrijwilliger in de schuldhulp. Hij is aangeschoven in het lab om zijn ervaringen met de studenten te delen. ,,Wie in de schulden zit, heeft te maken met een woud aan regelgeving. Het zou mooi zijn als dat wat simpeler wordt.’’

Uiteindelijk moet het lab nieuwe, meer effectieve en onorthodoxe antwoorden opleveren voor problemen waar professionals ook echt iets mee kunnen.

 

(LC 14.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Middelsee echte stadswijk

09-04-2021

De bouw van de eerste huizen in Frieslands grootste nieuwbouwwijk Middelsee is begonnen. Leeuwarden imiteert hier geen dorpjes, maar kiest voor intensieve stedelijke bouw. Kleinere huishoudens en mensen met weinig geld krijgen hier ook een kans.

Veel Leeuwarders hebben het amper in de gaten, maar sinds vorige maand wordt er gebouwd aan de eerste huizen in het Goutumer Nieuwland. Wie in de wijk Nijlân woont, krijgt binnen afzienbare tijd overburen aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal. Daar ligt namelijk Middelsee.

Ze waren zomaar verkocht, de ‘rug-aan-rugwoningen’ die ontwikkelaar Zwanenburg afgelopen jaar in de markt zette. Het gaat om 44 kleine huizen zonder achtertuin: heel geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens.
Dat is geen toeval. Middelsee wijkt namelijk sterk af van de nieuwbouwwijken dieLeeuwarden de afgelopen twintig jaar bouwde. Wie in Blitsaerd en De Zuidlanden kijkt, ziet vooral ruime eengezinswoningen met grote tuinen. In deelwijkjes alsTechum, Goutum-Súd of De Klamp werd zelfs het uiterlijk en de sfeer van Friese dorpen geïmiteerd.

,,Middelsee wordt veel stedelijker’’, zegt projectdirecteur Durk Bergsma. De architectuur is soms industrieel en ademt de sfeer van nieuwbouw in de Amsterdamse en Rotterdamse havengebieden. De doelgroep is gevarieerder: ,,We mikken hier bijvoorbeeld ook op kleinere huishoudens.’’

Binnenkort begint de ontwikkeling van negentig appartementen in een complex van zeven bouwlagen: ,,Er hebben zich vijfhonderd geïnteresseerden gemeld’’, zegt wethouder Hein de Haan. De verkoop is nog niet begonnen, maar de voortekenen zijn gunstig.
,,We hebben een tekort aan planologische ruimte in Leeuwarden’’, zegt De Haan.De vraag naar huizen is enorm, maar voor veel bouwplekken is nog geen geldig bestemmingsplan. Fase 1 van Middelsee biedt dan ook kansen: hier kan Leeuwarden snel los met de bouw van 750 woningen.

‘Tempo opvoeren’
Volgens de huidige ramingen verrijzen er tot en met 2025 zo’n 600 huizen in Middelsee. Daarna wordt uitgegaan van een aanhoudend tempo van ongeveer 130 nieuwe huizen per jaar tot na 2040. In totaal gaat het om 3200 woningen. De Haan zou het tempo de komende jaren het liefst nog willen opvoeren: ,,We hebben deze huizen meer dan hard nodig.’’

Middelsee oogt op de kaart als een uitgestrekt gebied, ingeklemd tussen de Overijsselselaan en het spoor Leeuwarden-Heerenveen. De noordelijke begrenzing bestaat uit het Van Harinxmakanaal, de zuidzijde grenst aan buurtschap Barrahûs. Ook het zuidelijker gelegen gebied tussen het buurtschap en de Werpsterhoeke hoort bij het plangebied, maar wordt pas later ontwikkeld.
De huizenbouw concentreert zich voorlopig in het noorden, dus bij het Landbouwmuseum, de Hendrik Algraweg en de naastgelegen Boksumerdyk.Tegen het kanaal aan komt het deelwijkje Havenstad. Iets zuidelijker verrijst Waterstad.

480 Huurwoningen
In Middelsee moeten minstens 480 sociale huurwoningen komen. ,,We praten op dit moment met Eigen Brood Bovenal’’, zegt De Haan. Dit is een kleine corporatie, die bij de Oldegalileën een bescheiden aantal huizen bezit. ,,We voeren ook gesprekken met Elkien’’, zegt Bergsma. Als beide corporaties instappen, zullen er de komende jaren al zo’n 120 betaalbare huurwoningen worden gebouwd.
,,Verder zijn we met een stuk of vier, vijf commerciële ontwikkelaars in gesprek’’, zegt Bergsma. De hele wijk wordt aardgasvrij en alle woningen moeten voldoenaan strenge landelijke eisen aan isolatie en eigen energieopwekking.

Naast Waterstad en Havenstad kunnen ook enkele andere deelgebiedjes al snel ontwikkeld worden. Tussen het stadje en de Overijsselselaan is ruimte voor 500 tot 600 betaalbare huur- en koopwoningen. Langs de Overijsselselaan (tegenover deLidl) kan al vrij snel een complex van 110 appartementen worden gebouwd.

Horden
,,Het zwaartepunt van de stad verschuift naar het zuiden’’, zegt Bergsma. Hij vindt het dan ook belangrijk dat er snel voorzieningen in Middelsee komen, ,,zodat de bewoners niet voor alles en nog wat naar de andere kant van het kanaal moeten’’.
De gemeenteraad stemde gisteren in met het ontwikkelkader dat ruimte biedt voor twee tot drie basisscholen. Er is ook plek voor voortgezet onderwijs en mbo of hbo.Concrete plannen zijn er nog niet. Alleen de bouw van een protestants-christelijke basisschool in noordelijk Middelsee staat al vast.

,,Het moet een levendig stadje worden’’, zegt Bergsma. Verschillende horecazakenmogen zich vestigen bij de nieuwe haven, die een directe verbinding krijgt met het Van Harinxmakanaal en het verlengde Alddjip vanuit Techum. Kleinschalige detailhandel krijgt ook kansen in Middelsee.

De gemeente moet nog veel horden nemen, want het zwaar belaste elektriciteitsnet van Liander zit bijna aan zijn maximum, zo waarschuwde wethouder Bert Wassink vorige week. Voor de stroomaansluiting van grote nieuwe voorzieningen als scholen, horeca en zorgcomplexen kan het energiebedrijf geen garanties bieden.
Pas als Leeuwarden omstreeks 2027 een nieuw elektrisch ‘onderstation’ heeft, is er leveringszekerheid. De situatie is lastig voor Middelsee, erkent Bergsma. In 2022 moet immers de bouw van de eerste basisschool beginnen.

,,De GGZ wil ook al snel bouwen. We onderzoeken van alles om het te regelen met Liander.’’ De GGZ heeft een flinke lap grond gekocht ten oosten van Barrahûsen wil daar een complex voor hoog-intensieve zorg met 72 bedden bouwen.
Over de sportvoorzieningen lopen ingewikkelde gesprekken. De drie velden die eerst nabij het Landbouwmuseum gepland waren, bleken te klein voor de toekomstige behoefte. Het sportgebied werd verplaatst naar het westen, waarmeer ruimte is, bijvoorbeeld voor een sporthal en zes velden. Deze verschuiving bemoeilijkte echter de gesprekken met voetbalclub FVC als beoogd gebruiker.

Sinds vorig jaar heeft Middelsee kleinschalige horeca. Nabij het Landbouwmuseumstaat een informatiecentrum met eetcafé Docks. Dit opende in oktober zijn deuren, maar moest meteen weer dicht vanwege de zware coronaregels.

Vrij bouwen en wonen
Iets ten noorden van buurtschap Barrahûs komt een gebied waar kavelkopers grotevrijheid krijgen om zelf iets te ontwikkelen. Ze mogen er zonder welstandseisenbouwen en kunnen de omvang van hun kavel deels zelf bepalen. Dit naarvoorbeeld van de wijk Oosterwold in Almere.
,,We proberen te leren van de kinderziektes daar’’, zegt Bergsma: ,,Wij leggen bijvoorbeeld wel het riool en de wegen aan.’’ De nieuwe bebouwing moeten ergieneutraal worden. In eerste instantie wordt 6 tot 7 hectare grond uitgegeven voor dit project. Wanneer dit goed bevalt, is uitbreiding tot 20 hectare een optie.

Het laatste deel van de wijk komt aan de zuidkant van Barrahûs. Ooit moet daareen NS-station komen, maar Prorail en NS hebben geen duidelijkheid gegeven over een eventuele openingsdatum. Als het aan De Haan ligt, blijft de grond hieromheen voorlopig ongebruikt. Zo houdt Leeuwarden een locatie vrij om in tespelen op de toekomstige vraag, bijvoorbeeld naar huizen of juist bedrijven.

Oud asfalt
Veel Leeuwarders kennen het Goutumer Nieuwland vooral als de plek waar de –inmiddels afgesloten – Hendrik Algraweg doorheen liep. Deze voorganger van de Heak om Leeuwarden ligt er nog, maar wordt spoedig doorbroken voor de aanleg van de nieuwe haven.
Iets zuidelijker ligt ook nog een stukje van de oude Overijsselsestraatweg (A32), waarover je vroeger 100 kilometer per uur de stad uit kon razen. Ook dit asfalt verdwijnt op termijn, want de nieuwe GGZ-locatie komt hier bovenop.

De ligging aan het water stelt de gemeente voor interessante uitdagingen, zegt Bergsma. Het waterpeil gaat namelijk omhoog: straks is het boezempeil van het Van Harinxmakanaal bepalend, zodat recreatievaarders via de haven en het Alddjip rechtstreeks richting Techum kunnen varen.
De auto zal vooral ‘te gast’ zijn in de wijk, waar voetgangers en fietsers de beste verbindingen krijgen. Er wordt rekening gehouden met deelauto’s en laadpalen voor elektrische voertuigen. Toch is het lastig om te voorspellen welke verkeersbehoeften wijkbewoners over pakweg vijftien jaar hebben. ,,We onderzoeken nog hoe we centrale plekken voor geparkeerde auto’s kunneninrichten’’, zegt Bergsma. Mogelijk leidt dit tot overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen.

 

(LC 08.04.21)

 

Lees verder

Netkrapte doet zonneplannen de das om

07-04-2021

Fryslân moest in 2019 relatief vaak afzien van initiatieven

Steeds vaker gaan aangekondigde zonne-energieprojectentoch niet door. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor OndernemendNederland (RVO). Met name in Fryslân ging er in 2019 door veel projecten een streep.

De RVO keek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het aantal zonneprojecten dat in 2019 tot stand werdgebracht. In totaal was er in december van dat jaar voor zo’n 6784 megawattpiek aan vermogen van onder meer zonneparken in Nederland.Dat was 2265 megawatt meer dan in 2018, en goed voor ruim 4,2 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.
Van dat vermogen in 2019 stond ruim 3200 mw op daken van woningen.Dat was ruim 1000 mw meer dan in 2018. In Fryslân groeide het totalevermogen van 324 mw naar 430 mw.

Maar het totale vermogen had dus meer kunnen zijn. Voor veel zonneprojecten wordt een SDE-subsidie aangevraagd. Als een subsidie wordt toegekend, moet zo’n project wel binnen een bepaalde termijn afgerond zijn. Als dit niet lukt, vervalt de subsidie.
In 2019 moest de aanvraag voor bijna drieduizend projecten om die reden de prullenbak in, omgerekend goed voor bijna 1000 mw. Ruim een tiende daarvan zou in Fryslân gebouwd worden, een buitenproportioneel aandeel. Ter vergelijking: in 2018 verviel landelijk nog 346 mw, waarvan slechts 16 mw in Fryslân.

Netkrapte
RVO heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het niet doorgaan van specifieke projecten, maar constateert wel dat veel van de onuitgevoerde plannen met SDE-aanvragen in gebieden liggen met problemen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.
Onder meer in Fryslân zit het stroomnet momenteel propvol door een hausse aan zonnestroomprojecten. Hoewel netbeheerder Liander jaarlijks tientallen miljoenen investeert in nieuwe kabels en stations, is deverwachting dat de krapte hier nog jaren aanhoudt. Dit heeft ook een beperkend effect op de ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid op industrieterreinen, omdat er simpelweg geen stroom over is.
Het aantal zonneprojecten is sinds de peildatum van december 2019 vermoedelijk wel sterk toegenomen, want er zat op dat moment voor 12.670 megawatt aan projecten nog in de pijplijn. ‘Het is niet de verwachting dat al deze projecten kunnen worden gerealiseerd’, schrijft de dienst er wel bij. De vraag naar netcapaciteit groeit in Nederland nu eenmaal harder dan de capaciteit zelf. Vanwege de hardnekkigheid van de problemen met de netkrapte, werd vorig jaar al besloten om de termijn voordat de subsidie vervalt, te verlengen.

Overigens groeide het vermogen aan zonnestroom vorig jaar naar ruim10.000 megawatt, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 

(LC 06.04.21)

Lees verder

Bouw woningen moet 1050 Waadhoekers laten verhuizen

07-04-2021

Waadhoeke heeft de woonwensen gepolst in alle dorpen en wijken en heeft plannen liggen voor 350 nieuwe huizen. Die moeten 1050 verhuizingen op gang brengen.

In Waadhoeke staan momenteel 21.114 woningen. Als het aan de gemeente ligt komen daar ieder geval 350 bij. Die nieuwe huizen zorgen dat de dichtgeslibde woningmarkt weer wat doorstroming krijgt, vertelde ambtenaar Ruben Snuif gisteravond bij een raadspresentatie over de update Woonvisie 2020-2030.

De verwachting is dat de nieuwbouw 1050 Waadhoekers aanzet tot een verhuizing. De gemeente heeft overal gepolst. ,,Zo komt iedereen, oud en jong op de juiste plek terecht.” Maar voordat al die projecten kunnen worden uitgevoerd, zijn nog wel wat hobbels te nemen.
Het zogenoemde Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D), waarin geld zit voor bijvoorbeeld cofinanciering van bouwprojecten, is nagenoeg leeg en de raad zal moeten beslissen hoeveel ze er weer in wil stoppen. Nog een complicatie is dat de gemeentelijke organisatie met de ambitieuze plannen aan de top van haar kunnen presteert.
Ook het tempo van bouwen is uiterst ongewis. Het duurt volgens Snuif zeker drie tot vijf jaar voordat de nieuwe huizen staan. ,,Alleen het bestellen van materiaal kost soms al een jaar.”
CDA’er Tjerk Wijnia wil alles overziend niet dat de gemeente ,,as in gek begjint te ûntwikkeljen”, maar binnen de grenzen kijkt naar wat kan. ,,Der moat kapasiteit by yn de amtnerij om oan de fraach te fol-dwaan, mar yn de folgjende faze ûntstiet dochs noch in ynfarkt as materiaal sa lang op him wachtsje lit.”

 

(LC 07.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Zorgappartementen nu huurappartementen

02-04-2021

In de Prins Frederikkazerne aan de Amelandsdwinger in Leeuwarden heeft WoonFriesland 21 zorgappartementen omgebouwd tot 29 sociale huurappartementen.

De zorgappartementen en de algemene ruimte zijn geschikt gemaakt voor de reguliere verhuur en zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en studenten. Woningzoekenden jonger dan 23 jaar hebben voorrang bij deze woningen. In totaal heeft WoonFriesland hiermee 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in betaalbare sociale huurappartementen.

 

(LC 01.04.21)

Lees verder

Wst. Weststellingwerf: geen huurverhoging tot 1 juli 2023

26-03-2021

De meeste corporaties verhogen jaarlijks hun huren per 1 juli. Woningstichting Weststellingwerf doet dat per 1 januari. De huurders hadden dit jaar 1% verhoging gekregen. 

Toen het kabinet in februari besloot om de huren in de sociale huisvesting te bevriezen, heeft Wst. Weststellingwerf vervolgens het besluit genomen om pas weer een huurverhoging door te voeren per 1 juli 2023 (2,5 jaar later dan de huurverhoging op 1 januari 2021). Alle info leest u op hun website. 

 

 

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met drie wetsvoorstellen over betaalbare woningen

24-03-2021

Huren in de vrije sector stijgen de komende drie jaar maximaal inflatie plus één procent. Verhuurders kunnen huurders financieel tegemoetkomen met een tijdelijke huurkorting. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 1 januari 2022 voor drie jaar verhoogd. Dit alles is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen.

 

Maximale huurverhoging vrije sector

Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de jaarlijkse verhogingen. Als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is er de komende drie jaar wel een maximale toegestane huurstijging voor woningen in de vrije sector. Namelijk inflatie plus één procent. Dit kan dus al dit jaar gelden.

 

Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (= huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752,33 euro per maand.

 

Naast de beperkte huurstijging kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen over huurverhoging met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen alleen huurders die een sociale woning huren een beroep doen op de Huurcommissie.

 

Tijdelijke huurkorting en huurgewenning

Het is nu wettelijk mogelijk dat woningcorporaties huurders een tijdelijke huurkorting geven als zij tijdelijk met financiële problemen kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor een langere periode minder inkomen hebben. Een tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft de ruimte om te zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomen.

 

Bij nieuwe bewoners kan tijdelijk de huurprijs worden verlaagd als huurgewenning, zodat het makkelijker wordt om te verhuizen naar een meer geschikte woning.

 

Lokaal maatwerk

Vanaf 2022 krijgen woningcorporaties meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen bij hun woningtoewijzing. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, een sociale huurwoning toe te wijzen aan iemand die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewijzingsruimte was standaard 10 procent. Dit wordt 15 procent in gespannen woningmarkten. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5 procent.

 

Inkomensgrens gezinnen

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (prijspeil 2021: van 40.024 euro naar 44.196 euro). De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro (prijspeil 2021).

 

Huurverhoging mensen met hoog middeninkomen

Verhuurders kunnen vanaf 1 juli 2022 de huur van mensen met een hoog middeninkomen (bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een inkomen boven de 54.478 euro, prijspeil 2021) bij de jaarlijkse huuraanpassing met maximaal vijftig euro verhogen. Mensen met een hoog inkomen, zoals eenpersoonshuishoudens met meer dan 1,5 keer modaal inkomen, mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand krijgen. Daardoor kunnen verhuurders aan huishoudens met een hoog (midden)inkomen een huur vragen die beter past bij de woningkwaliteit.

 

(Aedes.nl 23.03.21)

Lees verder

Nieuwe uitkering voor inwoners met coronaschade

22-03-2021

Friese gemeenten presenteren een nieuwe uitkering voor inwoners die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. DeTijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is om woonlasten te kunnen betalen. Gemeenten hebben hiervoor geld gekregen van het rijk.

De TONK is bedoeld voor zowel ondernemers als mensen die in loondienst werken of al een andere uitkering ontvangen. De TONK-regeling kan gebruikt worden om de huur of de hypotheek te betalen, of de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.

Inwoners die meer dan 30 procent van hun inkomen hebben moeten inleveren vanwege corona, kunnen de uitkering aanvragen. De uitbetaling kan oplopen tot duizend euro per maand. De regeling loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021 voor maximaal zes maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. De regeling kan tot 1 augustus 2021 worden aangevraagd bij uw eigen gemeente. 

 

(FD 18.03.21)

Lees verder

Woonlasten omhoog voor huurders eneigenaren

17-03-2021

De woonlasten voor mensen met een koopwoning en huurders gaan omhoog. Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 53 euro meer ten opzichte van 2020. Voor huurders is dit gemiddeld ongeveer 33 euro. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek vande Economie van de Lagere Overheden (COELO) in Groningen, dat de Atlas van de lokale lasten presenteerde.

De woonlasten, belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen bij elkaar, zijn voor zowel huishoudens met een eigen woning (3,9 procent) als voor huurders (3,8 procent) flink gestegen.Woningeigenaren betalen gemiddeld 1361 euro aan woonlasten, huurders 873 euro.

De Waddeneilanden springen er qua netto woonlasten het gunstigste uit van alle Nederlandse gemeenten. ,,Die gemeenten halen al zoveel opbrengsten uit de toeristenbelasting, dat ze veel voorzieningen daarmee betalen”, legt onderzoeker Corine Hoeben uit. ,,Maar de toeristen profiteren daar net zo goed van.”

 

(FD 16.03.21)

Lees verder

‘Huizentekort vraagt om snellebouw in megawijk Middelsee’

17-03-2021

Veel politieke partijen in Leeuwarden vragen om vaart te maken met de wijk Middelsee vanwege het huizentekort.Deze uitgestrekte wijk krijgt 3200 huizen.

Dit bleek maandag in de gemeenteraad, die zich boog over over het ontwikkelkader voor de wijk. ,,Er zal gebouwd moeten worden, linksom of rechtsom’’, zei Evert Stellingwerf (GL). Het is belangrijk ,,dat der faasje makke wurdt’’, volgens Sietze Bouma (VVD). Alleen de FNP en GBL uitten grote twijfels.

Sikko Klaver (GBL) wees op de provinciale bevolkingsprognose, die voorspelt dater na 2030 forse krimp is in Friesland. Dat klopt, erkende wethouder Hein de Haan (PvdA), maar voor Leeuwarden zijn de prognoses positiever. Daarom mag de stad sowieso nog 10.000 huizen bouwen voor 2050.

Jan Willem Tuininga (FNP) vindt dat er meer in de dorpen gebouwd moet worden in plaats van in de stad. Bovendien wil hij eerst duidelijkheid over de Leeuwarder wijk De Hem bij Goutum. De FNP is hier fel tegenstander van.

Mohammed Benmhammed (PvdA) brak een lans voor snelle bouw van een buurthuisvoorziening. Verschillende partijen drongen erop aan dat de huidige bomen en beplanting zo weinig mogelijk worden gekapt.

Aaltsje Meinderts (CDA) vroeg om terughoudend te zijn met kantoren bij het stationsgebied van De Werp. Voorlopig worden geen concrete plannen voor De Werp gemaakt, zei De Haan. De wijk krijgt in ieder geval 480 sociale huur- en koopwoningen.

 

(LC 16.03.21)

Lees verder

KOUDUM | Patyna staat open voor gesprek over sluiting

15-03-2021

Zorginstelling Patyna is bereid met bewoners van Nij Claerbergen in Koudum in gesprek te gaan over de sluiting van de gemeenschappelijke ruimte in het ouderencentrum.
De huur bij WoonFriesland is per 1 maart opgezegd omdat deelname aan de activiteiten afnam en Patyna daardoor de subsidie die het voor activiteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân kreeg, niet meer kan verantwoorden.

Patyna richt zich nu op activiteiten in de nieuwe Finke. Corona is mede de oorzaak van de afnemende deelname.

 

(LC 13.03.21)

Lees verder

WoonFriesland niet meer eigenaar vastgoed

13-03-2021

Leasewoning moet huizentekort oplossen

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland gaat als eerste in Nederland woningen leasen van een extern bedrijf. Hiermee wil de woningcorporatie meer geld in de zak houden voor verduurzaming van hun eigen 20.000 huizen en geeft men het eigendom van de nieuwbouw uit handen aan een derde partij. De stap is opmerkelijk, omdat lease de woningcorporatie extra geld kost. De lease houdt in dat WoonFriesland maandelijks zelf een bedrag betaalt aan Buurblok, een extern bedrijf, dat in handen is van bouwgroep DijkstraDraisma uit Dokkum en de Stichting Wocozon, die nu al zonnepanelen leaset aan de corporaties. Zij bezitten de woningen.

WoonFriesland heeft zelf voldoende vermogen om zelf nieuwbouw te financieren. Het kent een robuuste solvabiliteit. „Er zit een gat tussen onze verdiensten en alle investeringen die op ons af komen. Door de leasing houden wij geld over voor bijvoorbeeld de verduurzaming van ons woningbezit. Het komt uiteindelijk ten goede aan de huurder met de smalle beurs”, zegt algemeen directeur Sigrid Hoekstra van Woonfriesland.

Prikkel
Er zijn tientallen reacties gekomen uit de corporatiewereld op de lancering van de woninglease, zegt Wietse de Vries van aannemer DijkstraDraisma. Voor de bouwer zit er het voordeel in dat het meer woningen uit de eigen fabriek af kan zetten en verzekerd is van het onderhoud in de komende jaren. De Vries wil nog niet zeggen welke bank deze woningen gaat voorfinancieren. „Er wordt nu te weinig gebouwd. Met dit vehikel proberen we de iets in gang te zetten, een prikkel om uit de investeringsdiscussie te komen”, zegt De Vries. „De corporaties kunnen door de lease hun resterende middelen voor verduurzaming inzetten. Zij lopen vaak leeg op onderhoud.”

Financieel directeur Jan Kruijer van Woonfriesland erkent dat leasing extra geld kost, net zoals dat het geval is bij de lease van een auto. Voordeel van de leasewoningen is dat de zogeheten onrendabele top bij de bouw niet meer ten laste komt van het eigen vermogen van de corporatie. Die bedraagt veelal 30% van de bouwkosten en moet bij oplevering meteen afgeboekt worden. Volgens Kruijer is de renteopslag beperkt, en maximaal 2,5%. „Het kan uit. We hebben een klein exploitatienadeel door de renteopslag, maar het voordeel is dat we in een klap van het onderhoud en de techniek van de warmtepompen en zonnepanelen af zijn. In de praktijk is dat soms ook maar afwachten. Ook tellen deze woningen niet mee voor de verhuurdersheffing”, aldus Kruijer.

Strijd
Jaarlijks tikt Woonfriesland €20 miljoen af aan de Staat voor deze heffing, die mede is gebaseerd op het bezit van de corporatie. De hele sector voert al langer strijd om van de verhuurdersheffing af te komen. De waarde van de woningen is gestegen in de afgelopen jaren, maar de huren zijn gemaximeerd, waardoor de verhuurdersheffing oploopt en ten koste gaat van andere investeringen. Hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz wijst erop dat woningcorporaties al het goedkoopste kunnen lenen in Nederland, dankzij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. „Bouwers hebben een risicovoller profiel, waardoor zij duurder moeten lenen dan woningcorporaties. Het meest efficiënt is om de aannemer te laten bouwen, en de corporatie te laten financieren. Die kan de bouwer helpen door een afnameplicht.” De Autoriteit Woningcorporaties was niet voor commentaar bereikbaar.

Nadeel
Een nadeel van de constructie is dat de corporatie geen bezit opbouwt. Waarom kiest Hoekstra niet voor investeringen in eigen vastgoed, in plaats van duurzaamheid, die veelal niet terugverdiend kan worden? „We zullen zelf in de komende jaren 1000 woningen bouwen, maar binnen de portefeuille zien we de woninglease als een aanvulling. Als alle corporaties een aantal woningen leasen, dan kan er een versnelling in de bouw van sociale huurwoningen ontstaan.” De Vries wil niet kwijt wat het rendement is voor de DijkstraDraisma op de investering. Er staat een pot klaar voor honderd woningen. „We moeten het doen binnen de regels die er zijn voor sociale huursector. In ieder geval vertegenwoordigt het vastgoed in de toekomst ook een waarde. Dat kunnen we eventueel verkopen.”

Failliet
Hoewel de partijen achter Buurblok als solide bekend staan, kan een aannemer failliet gaan, of andere strategische keuzes maken. Bijvoorbeeld verkoop aan een partij als investeringsmaatschappij Blackrock? „Wij hebben geen zeggenschap over de eventuele verkoop aan een derde partij, want wij hebben een vast leasebedrag per maand afgesproken. Dat is voor ons van belang”, zegt Kruijer. De leasetermijn kan jaarlijks worden herzien, maar is gekoppeld aan wat er maximaal aan huur gevraagd mag worden voor een sociale huurwoning. De woningen worden voor tien jaar geleaset. Wat gebeurt er daarna met de huurders? „Wij hebben de optie om nog eens twee keer tien jaar te verlengen. De huurders merken daar niets van, die zijn beschermd in Nederland”, zegt Kruijer. Ongebreideld leasen Een aantal corporaties kwam tien jaar geleden in grote financiële problemen door derivatencontracten, waarvan risico’s zwaar waren onderschat. Onlangs werd bekend dat Vestia als gevolg hiervan alsnog moet worden opgesplitst. In hoeverre zijn langlopende leasecontracten een financieel risico voor de corporatie? „Ongebreideld leasen zou natuurlijk niet verstandig zijn”, zegt Hoekstra. „Maar de sector is inmiddels enorm gereguleerd. Er zijn wettelijk financiële normen vastgesteld waarbinnen wij moeten opereren; we houden daarbij voldoende veiligheidsmarge. We hebben geleerd van het Vestia-drama.”

 

(Telegraaf 11.03.21)

Lees verder

Verbeteringen in Woningwet aangenomen door Tweede Kamer

11-03-2021

De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2021 ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. Daarbij nam de Kamer een aantal amendementen en moties aan. Aedes is blij dat de wetswijziging nog voor de verkiezingen in stemming is gebracht en nu naar de Eerste Kamer gaat. Corporaties zijn gebaat bij snelle duidelijkheid.

 

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘De Woningwet is op veel punten werkbaarder en toekomstbestendiger geworden. Daarvoor heeft Aedes op basis van geluiden van corporaties steeds input kunnen geven. Het is goed dat we deze regeldiscussie nu snel af kunnen ronden en alle energie op ons werk kunnen richten.’

 

Wetswijziging

De wetwijziging is al een tijdje onderweg. Aedes liet zelf een evaluatie van de wet uitvoeren, vastgelegd in het advies van de commissie-Van Bochove (eind 2018). Belangrijkste conclusie daarvan was dat de wet te weinig ruimte gaf voor lokaal woonbeleid. Aan dat bezwaar is wat Aedes betreft maar gedeeltelijk tegemoetgekomen. De recente verruiming van de inkomensgrenzen en de buitenwerkingstelling van de markttoets verzachten dat overigens wel. Begin 2019 kwam minister Ollongren met haar evaluatie. Aedes diende vervolgens een uitgebreide consultatiereactie in. Het uiteindelijke wetsvoorstel is daarna nog op enkele punten aangepast.

 

Verbeterpunten

De wet is verbeterd op veel grote en kleine punten die Aedes heeft aangedragen. Veel regels over details worden geschrapt of eenvoudiger gemaakt.

 

Met name het toezicht wordt flexibeler. Een groot aantal goedkeuringsvereisten vooraf wordt vervangen door verantwoording achteraf. Limitatieve lijsten met geboden en verboden worden omgezet in heldere principes, conform de aanbeveling van Van Bochove. Zo wordt de wet ook toekomstbestendiger gemaakt.

Via een experimenteerbepaling kan voortaan nieuw beleid getest worden.

Het domein wordt op een aantal punten verruimd. Zo hoeven leefbaarheidsactiviteiten niet langer vooraf in prestatieafspraken opgenomen te worden. Het maximale bedrag van 127 euro per vhe wordt geschrapt en activiteiten gericht op ontmoeting worden toegestaan.

Op het terrein van verduurzaming mogen corporaties voortaan hetzelfde met hun bezit als andere vastgoedbezitters.

Belemmeringen voor investeringen in maatschappelijk vastgoed worden weggenomen, voorbeelden zijn een buurtcentrum of een dagbestedingsruimte voor zorgbehoevenden. Hiervoor vervalt de eis van fysieke verbinding van zorgruimten met het overige vastgoed.

Het proces rond de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en huurders biedt meer ruimte om het naar lokale voorkeuren in te richten. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om voor meer jaren afspraken te maken. Ook andere partijen zoals zorgpartijen en onderwijsinstellingen kunnen hierbij betrokken worden.
 

Amendementen

De Tweede Kamer heeft de wet nog op een aantal punten gewijzigd:

Een woonvisie wordt verplicht voor gemeenten, gezien het belang daarvan voor de volkshuisvesting.

Bij tijdelijke woningen wordt het eindigen van de omgevingsvergunning een opzeggingsgrond voor het huurcontract. De verhuurder heeft daardoor zekerheid dat de huurovereenkomst tijdig beëindigd kan worden als de vergunning verstrijkt. Het ontbreken van zo’n bepaling zet nu immers een rem op de realisatie van flexwoningen. Ook de rechtspositie van de huurder wordt beter. Nu krijgt een huurder telkens een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar zonder enige huurbescherming. 

Er wordt een hardheidsclausule aan de wet toegevoegd voor gevallen waarin de wet evident onredelijk uitpakt. Aedes heeft hiervoor gepleit, de wet wordt daarmee toekomstbestendiger.

De termijn voor tijdelijke verhuur wordt verlengd van twee naar drie jaar. Corporaties kunnen daar bij DAEB-woningen overigens alleen gebruik van maken bij wisselwoningen, short-stay-verhuur, laatste kans-contracten of huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang.

Er komt een opkoopbescherming voor koopwoningen. Gemeenten kunnen die voor bepaalde gebieden inzetten als daar te veel woningen door beleggers worden opgekocht.

 

210311 Aedes.nl

Lees verder

VerkiezingsInformatiewijzer De Bewonersraad

10-03-2021

Binnenkort verkiezingen. Twijfelt u nog?
Misschien helpt de VerkiezingsInformatiewijzer u nog wat op weg.


De Bewonersraad heeft als service een VerkiezingsInformatiewijzer gemaakt van 14 politieke partijen. Hun partijprogramma’s zijn doorgenomen over onderwerpen die huurders kunnen raken. Bijvoorbeeld over:

- werk en inkomen
- zorg
- huurbeleid
- verduurzaming en bouwen
- verhuurdersheffing
- overig

Per onderwerp zijn ieders standpunten weergegeven. Zo krijgt u een goed beeld van wat partijen aangeven te willen doen. De standpunten zijn één op één overgenomen uit de partijprogramma’s (dit is dus geen stemadvieswijzer).

U vindt de VerkiezingsInformatiewijzer via deze link.
Door te dubbelkikken met uw muis kunt u de tekst groter maken. Ook kunt u met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord door het document heen bewegen naar de verschillende pagina's. 

Meer informatie
Wilt u informatie over andere onderwerpen van het partijprogramma?
Of wilt u over alle 37 partijen lezen?
Kijkt u dan op www.tkverkiezingen.com

Bent u lid van De Bewonersraad? Dan kunt u voor al uw vragen terecht bij de Hulpdienst: 058 - 216 5457 of e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl

 

Lees verder

Weinig animo voor gasloos wonen

09-03-2021

Bij initiatieven om complete woonwijken van het gas af te halen wordt amper vooruitgang geboekt. Dat concluderen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die waarschuwen dat verduurzamingsdoelen voor Nederlandse huizen waarschijnlijk te ambitieus zijn.
Het EIB keek naar de voortgang van dertien wijken die in 2018 door gemeenten waren aangewezen als ‘proeftuinen’ voor aardgasloos wonen. In negen van die proeftuinen zijn nog altijd geen woningen van het gas gehaald.

Een groot probleem is volgens het EIB het geringe draagvlak in de aangewezen wijken. Bij bewoners bekoelt het enthousiasme voor een ontkoppeling van het gasnet vaak snel, vooral als blijkt dat dit ze zelf geld kost. Maar ook huurders die er niet financieel op achteruit zouden gaan bij een project in Den Haag waren huiverig om in te stemmen met een alternatief voor hun gasaansluiting
Daarnaast gaat een aanpak waarbij direct hele wijken van het aardgas af moeten gepaard met een heel complexe organisatie.

Mede door die trage voortgang zijn de investeringen voor aardgasloze woonwijken hoog. Het EIB rekent met zo’n 40.000 euro aaninvesteringen per woning die van het gas af moet. Het instituut vraagt zich dan ook hardop af of de verduurzaming van Nederlandse woningen collectief moet worden aangepakt. Schaalvoordelen voor de wijkaanpak vallen tegen, terwijl individuele huiseigenaren met subsidies vaak wel te porren zijn om hun huis te isoleren of van een hybride warmtepomp te voorzien.

Het instituut vreest daarbij voor de CO2-reductie van 5,4 megaton tot 2030 die volgens klimaatafspraken voor rekening komt van de Nederlandse woningsector.

 

(FD 08.03.21)

Lees verder

Warmtepompen vreten stroombij koud weer

09-03-2021

Dat warmtepompen steeds vaker worden gebruikt om huizen te verwarmen, begint duidelijk zichtbaar te worden in cijfers over het elektriciteitsverbruik. Tijdens de koude dagen van afgelopen winter waren de pompen goed voor zo’n 4 procent van de totale vraag naar stroom in Nederland, zo blijkt uit maandcijfers van Energieopwek.nl. Die site is verbonden aan het Energieakkoord en het Klimaatakkoord, waarin overheid en organisaties afspraken hebben gemaakt over duurzaamheid.

Warmtepompen gebruiken elektriciteit om warmte te onttrekken aan de omgeving, bijvoorbeeld uit de lucht of de bodem. Daarmee kan een gebouw worden verwarmd zonder aardgas. Volgens Energieopwek.nl was 9 februari de topdag. Op die koude dag was de hoeveelheid warmte die alle warmtepompen samen afgaven overeen met de warmte die kan worden opgewekt door 2 miljoen kubieke meteraardgas te verstoken.
Hoe duurzaam het gebruik van warmtepompen echt is, hangt ervan af hoe destroom waarop ze draaien wordt opgewekt.

 

(LC 09.03.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Hulpteam van start om toeslagenaffaire

05-03-2021

Gezinnen in Leeuwarden die zijn getroffen door de Toeslagenaffaire, kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het Hulpteam Toeslagenaffaire 058. Dit team van de gemeente helpt de gedupeerden bijvoorbeeld bij schulden of baanverlies. Tot nu toe zijn 145 gezinnen bekend. Zij werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Medewerkers van het team bellen gedupeerden of ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij de afbetaling van schulden.

 

(LC 04.03.21)

Lees verder

Verhogen bijstand beter dan lagere huur

05-03-2021

Huurverlaging wordt bij huishoudens deels teniet gedaan doorlagere toeslag

Het verhogen van de bijstand en het minimumloon met 10 procent heeft voor minima meer zin dan een huurverlaging. Een huurverlaging wordt bij armere huishoudens namelijk deels tenietgedaan door een lagere huurtoeslag. Dat stelt de landelijke belangenvereniging voor huurders Woonbond, die samen met vereniging van woningcorporaties Aedes het Nibud onderzoek heeft laten doen.

Het Nibud, dat Nederlanders al jaren voorlichting geeft over de financiële huishouding, concludeerde in 2019 dat 800.000 huurders in de knel komen doordat zij de minimale bedragen voor levensonderhoud niet kunnen opbrengen. Aedes en Woonbond hebben mede naar aanleiding daarvan het Nibud gevraagd te kijken naar de financiële positie van de kwetsbare huurders.

Daaruit blijkt dat vooral alleenstaanden en gezinnen met twee ouders op bijstandsniveau een groot deel van de sociale huurwoningen niet kunnen betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur te betalen op de grens van iets meer dan 400 euro, die gevolgen heeft voor de huurtoeslag. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur te betalen van rond de grens van iets meer dan 600 euro, die eveneens gevolgen heeft voor de huurtoeslag.

Nibud-directeur Arjan Vliegent-hart stelt dat het voor veel mensen met een laag inkomen elke maand weer puzzelen is met te weinig stukjes.,,Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.”

Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelendat de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met eenlaag inkomen te verbeteren. Hieruit zou blijken dat maatregelen diezorgen voor een hoger inkomen het efficiëntst zijn, zoals het verhogenvan de bijstand en het minimumloon met 10 procent.
Een maatregel die specifiek de inkomenspositie van paren met kinderen met een laag inkomen kan verbeteren is de verhoging van het kindgebonden budget. Eenoudergezinnen hebben hier ook veel baat bij. Verhoging van het kindgebonden budget met hetzelfde bedrag als eenoudergezinnen krijgen komt overeen met een verhoging van het minimumloon met 20 procent.
Ook het verlagen van de zorgkosten kan minima helpen, bijvoorbeeld door het afschaffen van het verplichte eigen risico. Omdat dit een vrij algemene maatregel is, kan er volgens het Nibud ook gedacht worden aan het verhogen van de zorgtoeslag. Hier hebben ook huishoudens met geen of lage zorgkosten profijt van.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn zegt in een nieuw sociaal huurakkoord afspraken te willen maken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. ,,Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.”

 

(FD 04.03.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Verhuurders hoeven nog geen vergunning

04-03-2021

De gemeente Leeuwarden ziet voorlopig af van de invoering van een verhuurdersvergunning.
De resultaten van proeven met zo’n vergunning elders laten te weinig resultaatzien. Een verhuurdersvergunning zou de gemeente meer mogelijkheden moeten bieden slechte huurbazen aan te pakken, is het idee.

Nadat er problemen in de Vlietzone aan het licht kwamen, vroeg de gemeenteraad om onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n systeem. Maar volgens wethouder Hein de Haan zijn de resultaten in steden als Groningen en Schiedam nog niet voldoende om er in Leeuwarden mee aan de slag te gaan. ,,Groningen heeft duizenden vergunningen afgegeven, maar nog niet een keer gehandhaafd op overtredingen. Ook zijn er nog geen juridische procedures op basis van zo’n vergunning gestart.”

Vorige week maakte de gemeente Leeuwarden wel een andere maatregel bekend, die misstanden op de huurmarkt moet voorkomen. Het is niet meer mogelijk woningen te splitsen in meerdere appartementen zonder toestemming van de gemeente.

 

(LC 03.03.21)

Lees verder

Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen

04-03-2021

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd Nibud-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. 

Lees verder

Leeuwarden biedt bouw 10.000 extra huizen aan

03-03-2021

De Friese hoofdstad biedt aan om 5000 tot 10.000 extra woningen te bouwen ter verlichting van het landelijk huizentekort. Het aanbod sluit aan bij het Deltaplan voor Noord-Nederland.

,,Als we hiervoor kiezen, gaat het om hoogstedelijke bouw’’, zegt PvdA-wethouder De Haan, die het plan maandag samen met CDA-wethouder Friso Douwstra presenteerde. Voor de extra woningbouw is vooral ruimte beschikbaar in het spoorgebied tussen De Werpsterhoeke en de NDC Mediagroep.

,,We brengen dit in bij het Deltaplan voor Noord-Nederland’’, zegt Douwstra. Op aandringen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer zet het kabinet voor 1 mei op een rijtje welke kansen er in Noord-Nederland zijn om grote stappen te zetten met woningbouw, economische stimulering en de aanleg van de Lelylijn.
Die lijn kan extra werkgelegenheid en dus inwoners aantrekken. Het is hard nodig om extra mensen naar Friesland te halen, want er dreigt volgens Douwstra krapte op de arbeidsmarkt. ,,Die zit vooral in de zorg, de techniek en de bouw.’’

Sowieso wilde Leeuwarden al flink bouwen. ,,Onze bestaande plannen gingen al uit van 10.000 nieuwe woningen tot 2030’’, zegt De Haan. Hiervan staan er 4000 in nieuwe wijken als De Zuidlanden en Middelsee. De overige komen in de bestaande stad.

Het nieuwe aanbod komt hier dus bovenop. Leeuwarden heeft de ruimte, denkende wethouders. Een deel van de huizen kan verrijzen in het verwaarloosde Spoordokgebied ten zuiden van de Harlingervaart. In Middelsee is ook intensievere huizenbouw mogelijk. Verder denken de wethouders aan woningen bij het nieuwe station bij De Werpsterhoeke en in bedrijvengebied Zwette.
Bij zulke plannen is een forse herinrichting van het spoor wel een eis, zegt Douwstra. ,,Wij hebben nieuw onderzoek laten doen om het spoor naar min 1 te brengen.’’ Dit idee gaat ervan uit dat het spoor vanaf De Werpsterhoeke geleidelijkverlaagd wordt, zodat het via een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal doorkan en ondergronds aankomt bij het NS-station in de binnenstad.
Ook het spoor richting Camminghaburen zou een flink stuk verlaagd aangelegd kunnen worden. Movares heeft voor dit oostelijke spoordeel een berekening gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een 1650 meter lange tunnelbak van het station tot voorbij de Pieter Stuyvesantweg. Zo worden vijf overwegen overbodig.

Daarna gaat het spoor geleidelijk weer omhoog richting de brug over de Tynje. Het ondertunnelde stuk levert de stad een langgerekt gebied op van 30 meter breedte. Hierop kan een ‘Willem Lodewijkpark’ ontstaan. ,,Technisch is het haalbaar’’, aldus Ynze Haitsma van de gemeente. Het kost wel 180 miljoen euro, althans voor een enkelspoors oplossing.

Douwstra verwacht dat uit Den Haag binnen enkele maanden helderheid geeft over de openingsdatum van het nieuwe station bij De Werpsterhoeke. Eerder wilde ProRail hierover geen uitspraken doen.
De voorbereidingen voor grootschalige woningbouw in het Spoordokgebied zijn al ingezet. Een extern bureau brengt momenteel samen met grondeigenaren in kaart welke wensen en mogelijkheden er zijn. Rond de zomer kan concretere planvorming beginnen. ,,We denken aan ruilverkaveling’’, zei Renske Keijzer van de gemeente. Dit leidt tot handige uitruil tussen grondeigenaren.

De wethouders mikken met hun plannen nadrukkelijk op bouw binnen de Heak(N31). Ze willen dus geen nieuwe uitbreidingswijken ontwikkelen. Extra woningbouwmogelijkheden voor dorpen zijn wel bespreekbaar, volgens De Haan.

 

(LC02.03.21)

Lees verder

HARLINGEN | Gemeenten: regelingen voor minima onbekend

24-02-2021

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke hebben gezamenlijk een overzicht ontwikkeld om mensen te informeren over welke minimaregelingen er zijn en waar ze gebruik van kunnen maken. Veel inwoners van Noordwest-Friesland met een laag inkomen, maken geen gebruik van de ondersteuning van gemeenten en fondsen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle regelingen even bekend zijn bij alle inwoners. Inwoners met een laag inkomen laten zo honderden euro’s per jaar liggen.

 

(LC 23.02.21)

Lees verder

Huuraanpassing Wst. Weststellingwerf

23-02-2021

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 besloten dat sociale huurwoningen per 1 juli dit jaar geen huurverhoging mogen krijgen. Hoe zit het als de huur door uw verhuurder al op 1 januari is verhoogd? In Friesland is dat het geval bij Woningstichting Weststellingwerf. De Bewonersraad nam contact op. Woningstichting Weststellingwerf heeft een plan in uitwerking

Lees verder

LEEUWARDEN | PvdA: investeren in huizen en kapitaalinjectie voor Noorden

22-02-2021

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt, er moeten meer nieuwe huizen komen en het Noorden verdient een kapitaalinjectie.
Dat zei Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA gisteren in Leeuwarden.

Een beter decor dan wijkcentrum de Klomp had Ploumen niet kunnen kiezen, tussen de oude velden van VV Leeuwarden – waar een nieuwe wijk moet verrijzen – en de Insulindestraat waar oude woningen wijken voor nieuwbouw. En ook nog eens op de rand van de Vlietzone, de wijk die kampt met huisjesmelkers. ,,Huisjesmelkers moeten belasting gaan betalen over hun huuropbrengsten”, trapte Ploumen af. ,,Een Prins Bernhard-tax noemen wij dat.”

En corporaties moeten veel huizen gaan bouwen. Honderdduizend in totaal. Dat de corporaties de afgelopen jaren niet voldoende konden investeren, lag volgens hen aan de verhuurdersheffing, die mede door de PvdA tot stand kwam in 2013. ,,We zijn tot de conclusie gekomendat we die beter kunnen afschaffen”, aldus Ploumen.

Dat het Noorden door een herverdeling van het gemeentefonds zwaar wordt geraakt, zit Ploumen ook dwars. ,,Bibliotheken en zwembaden moeten dicht, dat willen wij niet.” Over dat de PvdA ook medeverantwoordelijk is voor de penibelesituatie van veel gemeenten – door de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten in 2015 – zei Ploumen: ,,We kwamen uit de crisis en erfden een lege schatkist. Iedereen lijkt wel vergeten hoe zwaar het toen was.”

Er moet fors worden geïnvesteerd in het Noorden. ,,In de Lelylijn, in het openbaar vervoer. Het huidige kabinet is een Randstadkabinet. We willen honderden miljoenen uitgeven om bezuinigingen ongedaan te maken of te voorkomen.”

 

(LC 20.02.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Raad stemt in met Energieagenda

20-02-2021

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft woensdag unaniem ingestemd met de Energie-agenda 2021-2024. De doelstelling is dat Leeuwarden in 2024 38 procent van de energie duurzaam opwekt en 9 procent energie bespaart. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 30.000 huishoudens. Een ander punt is dat onderzocht wordt of zonnedaken op parkeerterreinen kunnen worden aangelegd.

 

(FD 19-02-21)

Lees verder
content image