Nieuws

Burgum | Bestemmingsplan aangepast om herbouw

15-02-2019

Het bestemmingsplan voor de burgemeester Steenhuisenlaan, de burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel in Burgum moet binnenkort worden aangepast. WoonFriesland vervangt hier een deel van de verouderde woningen uit de jaren vijftig door 76 energiezuinige, gasloze huizen. De bouwvlakken passen echter niet helemaal in het bestaande bestemmingsplan. Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Lees verder

Den Haag | Nieuwbouw huurhuizen stokt

14-02-2019

De nieuwbouw van sociale huurhuizen loopt flinke vertraging op. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwlocaties.

Daardoor moeten woningzoekenden nog langer wachten op een huis, terwijl de wachttijden al hoog zijn. 

Uit een enquête onder 171 woningcorporaties blijkt dat zij steeds meer problemen ondervinden bij de nieuwbouw van huurhuizen. ,,Woningcorporaties willen 34.000 huizen per jaar bouwen”, zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes, de koepel van corporaties. ,,Maar we komen nu nog maar tot de helft. Ik vind dat onacceptabel, want de woningnood is hoog. Iedereen kent wel een jongere of een gezin in een uitzichtloze situatie doordat ze geen huis kunnen vinden.” 

Bijna de helft van de ondervraagde corporaties noemt stijgende bouwkosten als belangrijke belemmering bij de nieuwbouw van huizen. Door een tekort aan personeel in de bouw stijgen de kosten, ook worden bouwmaterialen steeds duurder. Daardoor kan er minder worden gebouwd. Daarnaast wijst 40 procent van de corporaties op een tekort aan locaties om nieuwe huurwoningen te bouwen. 

Bijna net zoveel corporaties vinden dat ze onvoldoende worden gesteund  door gemeenten, die bijvoorbeeld te lage percentages sociale huur vastleggen bij nieuwbouwprojecten. ,,Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning”, zegt Norder. ,,Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties.”

Ook grijpt Norder de uitkomst van de enquête aan voor een oproep aan het kabinet om harde afspraken met gemeenten te maken over het aantal huizen dat erbij moet komen. Minister Kajsa Ollongren van Wonen wil dat tot 2025 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland. Dat aantal wordt  volgens deskundigen dit jaar bij lange na niet gehaald.

Ongeveer de helft van alle nieuw te bouwen huizen moet door corporaties worden  neergezet. Vorig jaar bouwden de corporaties ruim 17.000 woningen, de helft minder dan gewenst. 

Volgens Aedes stagneert de bouw van nieuwe huizen ook door de verhuurderheffing, een belasting voor corporaties. Sinds de invoering van deze belasting in 2013 is de nieuwbouw gehalveerd. Naast de gewraakte verhuurderheffing leiden andere extra belastingen tot minder ruimte om te investeren, klaagt Aedes.

Vorig jaar bleek dat mensen gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst staan voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In sommige gemeenten loopt de wachttijd op tot dertig jaar. 

Lees verder

Sneek | Sûdwest maakt weg vrij voor bouwplan IJlsterkade Sneek

13-02-2019

Langs de Geau in Sneek komen zestig nieuwe (betaalbare) huurhuizen. De gemeente is vol lof over het plan van vastgoedfirma Hegie.

Sûdwest-Fryslân heeft gisteravond de bouwplannen voor appartementencomplexen aan de Sneker IJlsterkade met enthousiasme ontvangen. Op het oude industrieterrein langs de Geau is nu ruimte voor twee gebouwen met vijf bouwlagen, die 24 en 36 appartementen herbergen. Een complex is bestemd voor de sociale woningbouw.

Het initiatief voor het bouwproject komt van vastgoedontwikkelaar Hegie & Hegie uit Sneek. Dat een particuliere partij zich toelegt op sociale woningbouw is lovenswaardig, vond de PvdA. Habtamu de Hoop: ,,Dat mei wol faker soe ik sizze.’’ Anneke Koster (CDA) noemt plan IJlsterkade een upgrading van de stad, in een tijd dat er veel behoefte is aanbetaalbare huurhuizen. ,,Hoe sneller de schep de grond in gaat, hoe beter.’’

De raadscommissie Doarp, Sted en Omkriten (DSO) boog zich gisteravond over de benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan. Dit deel van de IJlsterkade was vroeger een bedrijventerrein. De panden zijn een paar jaar geleden gesloopt. Het heeft jaren geduurd voordat het licht op groen stond voor de firma Hegie. De provincie heeft vorig jaar bezwaar gemaakt omdat de gebouwen te dicht langs de vaarweg zouden komen. Ook een buurman kwam in verzet. De partijen lijken daar in goed overleg uit te komen.

Wethouder Gea Wielinga: ,,Er zijn in 3,5 jaar erg veel concessies gedaan. Er is rekening gehouden met de buren. Er ligt nu een mooi plan.’’ GroenLinks is naast ingenomen ook bezorgd over de verontreiniging die nog in de grond zit. Dat gaat de projectontwikkelaar oplossen, kon de wethouder toezeggen. In de nieuwe vorm komt er ook een kleine haven voor publiek gebruik.

Lees verder

Leeuwarden | WoonFriesland steekt 2,2 miljoen in renovatie

13-02-2019

Corporatie WoonFriesland knapt 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde op. Tot in de zomer wordt gewerkt aan vernieuwing van badkamers, wc’s, deuren en keukens. Ook wordt centrale verwarming aangebracht in de woningen die dat nog niet hebben. De huizen worden energiezuiniger gemaakt met modern isolerend glas en zonnepanelen. Asbest wordt verwijderd, er komt betere mechanische ventilatie en oude meterkasten worden vervangen. De kosten: 2,2 miljoen euro.

Lees verder

Utrecht | DNB: aandacht voor huurwoning

12-02-2019

De vrije huursector is de afgelopen decennia te veel een ,,ondergeschoven kindje” geweest in het Nederlandse woningmarktbeleid. Dat stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). In een speech hamerde het centralebankhoofd er gisteren op dat er meer aandacht nodig is voor vrije huurwoningen. 

Volgens Knot hadden beleidsmakers  jarenlang vooral oog voor de sociale huursector en de koopmarkt, met als gevolg dat er nu veel te weinig vrije huurwoningen zijn. ,,Waar net na de Tweede Wereldoorlog de woningvoorraad nog voor 60 procent uit  vrije huur bestond, is daar anno 2019 nog geen 10 procent van over.”

Knot signaleert de laatste jaren wel weer een lichte stijging van het aanbod. ,,Middenhuur is door het kabinet dan ook hoog op de agenda gezet. Maar dat is niet genoeg”, vindt hij. De DNB-baas zou graag zien dat huren, onder meer vanwege de doorstroming, weer een aantrekkelijk alternatief wordt voor het kopen van een huis.

Volgens Knot betekent dit ook dat bijvoorbeeld fiscale voordelen voor eigenwoningbezit, denk aan de hypotheekrenteaftrek, tot het verleden gaan behoren. Dat laatste punt stipt Knot vaker aan, mede omdat Nederland een relatief hoge hypotheekschuld heeft.

Het woningtekort in Nederland is overigens sneller opgelopen dan gedacht. Er zijn momenteel 263.000 woningen te weinig, stellen Capital Value en ABF Research. Vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen. 

De extra woningen zijn vooral nodig voor ouderen en starters. Ook de  toename van het aantal huishoudens speelt bij de groei van het tekort.Om  het tekort in te lopen, moeten jaarlijks in plaats van 75.000 woningen tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd. Aan huurwoningen is er een tekort van 175.000. 

Lees verder

De Bewonersraad zoekt een adviseur bewonerscommissies en een regiomanager

09-02-2019

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich al 25 jaar in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten. De vereniging vertegenwoordigt bijna 31.000 leden. Wij behartigen individuele zaken en onderwerpen die meerdere huurders in een straat, wijk of gemeente aangaan.

De Bewonersraad is op zoek naar twee nieuwe medewerkers, te weten:

  • Adviseur bewonerscommissies​ 
    • Voor 28 uren per week (0,778 FTE)
  • Regiomanager 
    • Voor 18 uren per week (0,5 FTE)

De adviseur bewonerscommissies houdt zich bezig met het adviseren en ondersteunen van de ruim zestig bewonerscommissies, die op dit moment al gelieerd zijn aan De Bewonersraad, alsmede met ondersteuning bieden bij het oprichten van nieuwe commissies. Tevens fungeert deze collega als ondersteuner voor de Hulpdienst van De Bewonersraad.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, met een proeftijd van een maand, en de mogelijkheid tot verlenging. De functie vereist periodiek inzetbaarheid buiten reguliere ‘kantoortijden’. Flexibiliteit wordt verondersteld. Aan de functie is, afhankelijk van relevante ervaring, een basissalaris verbonden tussen € 2.600 en € 3.300,- bij een 36-urige werkweek. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw G. Herz, regiomanager of met mevrouw N. Tamsma, adviseur Klant en Informatie, via info@debewonersraad.nl of 058 216 5457.

Functiebeschrijving adviseur bewonerscommissies

De regiomanager behartigt de belangen van de leden, woonachtig in de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, met een proeftijd van een maand, en de mogelijkheid tot verlenging. De functie vereist periodiek inzetbaarheid buiten reguliere ‘kantoortijden’. Flexibiliteit in verband met externe overlegmomenten wordt verondersteld. Aan de functie is, afhankelijk van relevante ervaring, een basissalaris verbonden tussen € 3.800 en € 4.800,- bij een 36-urige werkweek. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Velden, regiomanager, op dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op nummer 058 216 5457 of via info@debewonersraad.nl

Functiebeschrijving regiomanager

We zien uw schriftelijke reactie graag voor 24 februari 2019 tegemoet. Gesprekken zullen plaats vinden in week 9 en 10.

 

Lees verder

BERLTSUM | Huurwoningen in nieuwbouw De Polle

06-02-2019

Nieuwbouwwijk De Polle in Berltsum krijgt aan de rand tien levensloopbestendige huurwoningen. Het project van Wonen Noordwest Friesland bestaat uit zes woningen met een plat dak en vier met een kap. Alle huizen hebben twee slaapkamers en een badkamer op de begane grond. Bij de toewijzing krijgen 55-plussers voorrang. Het casco staat inmiddels. Het buurtje is ontworpen door Alynia Architecten. Tot 11 februari kan  ingeschreven worden. Om twaalf uur op die dag vindt de toewijzing plaats. 

Lees verder

Waadhoeke laat zich adviseren bij knellende huisvesting arbeidsmigranten

05-02-2019

De arbeidsmigrant moet maar afwachten waar straks zijn wekker staat. In een gebouw bij agrariërs, een pand op een bedrijventerrein of een leegstaand verzorgingshuis?

De gemeente Waadhoeke heeft deskundigen ingeschakeld om te helpen bij de knellende huisvesting voor arbeidsmigranten. Op een brede informatieavond in Marsum, waar alle partijen aanwezig waren van werkgevers tot dorpsbelangen en huisvesters, gaven zij donderdag uitleg. 

Het gaat om KAW Architecten en het Expertisecentrum Flexwonen. Johan van der Craats van Flexwonen liet weten dat de problematiek die nu in Waadhoeke speelt niet uniek is. Het speelt in heel veel gemeenten. Maar het is wel de eerste keer dat het expertisecentrum in Friesland wordt ingezet en boven Zwolle actief is, vertelde hij.

Tekort aan 100.000 plekken

Hij kwam met voorbeelden uit de rest van het land en met landelijke cijfers. De schatting is dat Nederland momenteel 450.000 tot 500.000 arbeidsmigranten telt. Omdat de economie aantrekt, groeit deze groep. Er is een tekort aan 100.000 plekken om deze arbeiders onder te brengen. Gaat het in Waadhoeke voornamelijk om kasarbeiders en logistiek personeel, in de rest van het land gaat het ook om zorgmedewerkers, horecapersoneel en arbeiders in de metaalindustrie.

Een van de oplossingen is de werknemers te huisvesten bij agrarische bedrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Noordoostpolder op zogenaamde cultuurboerderijen. De Flevohoeve is er een voorbeeld van. Er wonen 112 arbeidsmigranten. Het gebouw heeft een beheerder, wat bij deze grote aantallen noodzakelijk is, aldus Van der Craats. Ook de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden zijn van belang. Nadeel bij deze variant is dat de integratie moeilijk op gang komt.

Bij woonkernen of op bedrijventerreinen

Een oplossing die op meer plekken bevalt, is het neerzetten van panden voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Waalwijk heeft zo’n wooncampus voor 400 arbeidsmigranten die voornamelijk werken bij Cool Blue en Bol.com. Het gaat meestal om panden die er tijdelijk staan voor een periode van tien jaar. Ook hier is de integratie een nadeel. Als voordeel wordt ervaren dat de tijdelijke bewoners als extra ogen en oren voor het bedrijventerrein kunnen dienen dat daardoor als veiliger wordt ervaren.

Huisvesting in of nabij woonkernen is beter voor de integratie. Zo kent Bergen op Zoom zogenaamde Job Lodges, kleinschalige woonvormen met respectievelijk 12 en 48 kamers. Eindhoven ziet vooral heil in flexwonen. Daar loopt een project waarbij het deels leegstaande verzorgingshuis Genderhof is opengesteld voor studenten, mensen die net gescheiden zijn en arbeidsmigranten. Zij helpen op hun beurt de oudere bewoners. ,,Een magic mix onder één dak.’’

'Sneller resultaat'

Waadhoeke gaat een werkgroep instellen die begeleid wordt door KAW Architecten en in mei met een eerste aanzet voor een oplossing moet komen. Er komen vertegenwoordigers in van dorpsbelangen, werkgevers, uitzendbureaus, de gemeente, huurdersvereniging, particuliere huisvesters, woningcorporatie en arbeidsmigranten.

De aanwezigen zeiden donderdagavond dat er sneller resultaat moet komen omdat de oogst straks alweer in volle gang is en vele buitenlanders hier aan het werk zijn. Ook wees Robert van der Spek van Berlikumer Belangen erop dat de aangedragen oplossingen werken in grote steden, maar dat het in Waadhoeke om veertig kleinere dorpen gaat. 

Daar komt volgens de huurdersvereniging uit Franeker een ander probleem bij. Deze stad staat qua huisvesting al onder druk omdat er relatief veel cliënten van de GGZ wonen en statushouders er een plek zoeken.

De zaal drong erop aan eerst goed in kaart te brengen om welke aantallen het gaat. In Waadhoeke zouden het er volgens de gemeente 1200 zijn, maar er zijn ook schattingen van 3500. In de werkgroep moeten de werkgevers eerst maar eens met concrete cijfers komen.

 

Update 5 februari 2019

Inmiddels is er een werkgroep Huisvesting arbeidsmigranten geformeerd, op 6 februari komen zij voor de eerste keer bijeen. Zowel Huurdersvereniging Franeker als De Bewonersraad zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. Doel is om uiterlijk in mei 2019 een advies te presenteren in een publiekssessie van het kernteam Omgeving hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees verder

Drachten | Geen nieuwe woningen op kassencomplex

01-02-2019

De gemeente Smallingerland werkt niet mee aan een plan van een vastgoedbedrijf om 48 tot 80 woningen te bouwen op het voormalige  kassenterrein aan De Warren in Drachten. De plannenmakers hadden een verzoek ingediend voor energieneutrale woningen. De gemeente wijst dit af omdat het gebied zoveel extra woningen niet aan kan en de woningcorporaties zelf al inspelen op de behoefte voor sociale  woningbouw. Een plan voor (vrijstaande) koophuizen is wel welkom, aldus de gemeente.

Lees verder

Let op post over WOZ-waarde

29-01-2019

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2019 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Voor onze leden heeft De Bewonersraad een modelbrief voor het maken van bezwaar. U kunt deze aanvragen via de e-mail, chat of telefonisch. 

 

 

Lees verder

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen.

29-01-2019

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen. Te beginnen in de gemeente Leeuwarden.

Huurders van woningen in de commerciele sector moeten meer bescherming krijgen over alles wat speelt binnen huren en wonen. Dit vindt de Bewonersraad.
Kwaliteit ten opzichte van kosten van wonen en de betaalbaarheid van het verduurzamen van woningen in de commerciele huurmarkt zijn  belangrijke onderwerpen waar ook deze huurders mee te maken krijgen. Daar staat maar weinig medezeggenschap richting verhuurders tegenover. Bovendien bestaat er nauwelijks geregeld overleg tussen deze huurders, hun verhuurders en de gemeenten. Van een periodiek overleg tussen deze partijen, zoals voor de volkshuisvesting is voorgeschreven in de Woningwet van 2015, is al helemaal geen sprake.

De Bewonersraad is een invloedrijke huurdersvereniging en werkt al jaren intensief samen met vele corporaties en bijna alle gemeenten in Friesland. Wij nodigen huurders en huurdersgroepen binnen de commerciele verhuurmarkt uit samen met ons een platform in te richten, waarmee hun belangen op breed georganiseerde wijze behartigd kunnen worden. Gezamenlijk en individueel. Jegens verhuurders en gemeenten. De Bewonersraad nodigt huurdersgroepen en individuele huurders uit contact ons op te nemen.

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland en is gevestigd in Leeuwarden.

Lees verder

Profielschets lid Raad van Commissarissen Elkien

26-01-2019

Huurdersplatform stichting Nieuw Elan en huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zoeken samen met Stichting Elkien een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van Elkien. In onderstaande link leest u meer over de rol en positie van Nieuw Elan, de Bewonersraad en Elkien en de profielschets van de huurderscommissaris.

Profielschets lid Raad van Commissarissen Elkien

Lees verder

Franeker | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

25-01-2019

Ook voor de gemeente Waadhoeke zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Van links naar rechts wethouder Nel Haarsma, directeur/bestuurder Wonen Noordwest Friesland Rein Hagenaars, algemeen directeur De Bewonersraad Frank van den Broek, voorzitter huurdersvereniging Franeker Marinus Duyzer en directeur/bestuurder Accolade Jeriça Hartholt.

Lees verder

Drachten | Bescherming voor Drachtster huisjes

23-01-2019

De 34 arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorder Dwarsvaart in Drachten worden voorlopig niet gesloopt. Smallingerland wil de huizen monumentale bescherming geven. Hiertoe wordt de formele procedure opgestart. Eigenaar Accolade heeft op de locatie  duurzame nieuwbouw gepland. Als de oude woningen gemeentelijk monument zijn, hebben ze voorbescherming en wordt een sloopvergunning niet zonder advies van de lokale welstandscommissie verleend. 

Lees verder

De commerciele verhuurder

23-01-2019

Ook deze verhuurder moet zich samen met zijn huurders voorbereiden op de verduurzaming en vergroening van zijn woningbezit. Bovendien kan uw verhuurder overleg hierover met de gemeente Leeuwarden niet ontlopen. De gemeente bepaalt immers uiterlijk in 2021 per wijk welke CO2-neutrale energiebron uw huidige zal gaan vervangen.

Invloedrijke positie

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland. De Bewonersraad heeft bij bijna alle gemeenten in Friesland een officiële overlegpositie en met het merendeel van de corporaties in Friesland een officiële overlegovereenkomst. Waaronder Elkien en WoonFriesland in de gemeente Leeuwarden. Met deze omvang is De Bewonersraad een belangrijk beïnvloeder en mede-beslisser over onder meer de relatie tussen verduurzaming en betaalbaarheid.

De Bewonersraad wil zijn invloedrijke positie in het krachtenveld van verhuurders en gemeente vanaf 2019 graag aanbieden aan huurders, bewonerscommissies en huurdersverenigingen in de wereld van de commerciële verhuur. En heeft daartoe het voornemen om ook voor huurders van commerciële verhuurders een platform voor collectieve en individuele belangenbehartiging op te richten.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.

Lees verder

Inspirerende fietstour

22-01-2019

Bijzonder open en wederzijds inspirerend gesprek en fietstour met Fijn Wonen, Van Wijnen door Gorredijk voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen. 

Lees verder

Amsterdam | Huren vrije sector opnieuw omhoog

18-01-2019

De huurprijzen in de vrije sector zijn weer gestegen en komen nu uit op gemiddeld 16 euro per vierkante meter, al lijkt de landelijke prijsstijging wel af te zwakken. In het vierde kwartaal van 2018 waren mensen die een nieuwe huurwoning betrokken 4,9 procent  weer kwijt dan  in het vierde kwartaal van 2017, meldt verhuurbemiddelaar Pararius. Het is voor het eerst in drieënhalf jaar dat de gemiddelde prijsstijging onder de 5 procent uitkomt. De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector namen in alle provincies toe ten opzichte van  hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Lees verder

Wolvega | Vijftig duurzame woningen in Weststellingwerf

18-01-2019

Woonstichting Weststellingwerf gaat vijftig nieuwe huurwoningen in Wolvega en Noordwolde bouwen. Deze investering kost ruim negen miljoen euro. Deze woningen vervangen de huizen uit de jaren vijftig, die vorig jaar gesloopt zijn. 

In Wolvegakomendertig huurwoningen in de Willem Lodewijkstraat, Johan Willem Frisostraat en de Sickengastraat. In Noordwolde komen twintig twee-onder-een-kap-huurwoningen in de Ds. van der Tuukstraat en de Ds. Reitsmastraat. 

Het gaat om nul-op-de-meterwoningen, wat inhoudt dat bewoners bij normaal energiegebruik weinig tot geen energiekosten zullen hebben. De woningen zijn geïsoleerd en krijgen een warmtepomp en zonnepanelen. 

De woningen krijgen geen gasaansluiting, bewoners gaan elektrisch koken en krijgen vloerverwarming. Jorritsma Bouw uit Bolsward en Bouwbedrijf Bakker uit Wolvega zullen de werkzaamheden uitvoeren,die rond medio februari zullen beginnen. De nieuwe bewoners krijgen de sleutel in september. 

Lees verder

Marjolein Sulter voorzitter RvC Thus wonen

15-01-2019

Marjolein Sulter-Zeinstra is op 10 januari benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Thús Wonen in Dokkum.

Marjolein Sulter maakt al sinds januari 2015 deel uit van de raad en heeft nu het voorzitterschap overgenomen van Klaas Stol.

Lees verder

De Friese Woningcorporaties werken met ingang van 1 januari 2019 met een Provinciale klachtencommissie

15-01-2019

De Provinciale klachtencommissie is in samenwerking met alle Friese huurdersorganisaties ontwikkeld. Het werken met een provinciale klachtencommissie is efficiënter. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van de behandeling van klachten en waarborgt het de onafhankelijkheid van de commissie. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissies van de individuele Friese woningcorporaties.

Waarover kan een klacht worden ingediend?
Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. De klacht moet wel eerst behandeld zijn door de corporatie. Bent u het niet eens met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u bij de provinciale klachtencommissie terecht. De voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn binnenkort beschikbaar via de website van de provinciale klachtencommissie www.klachtencommissie.frl

Aan de behandeling van klachten door de provinciale klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling?
De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de volgende Friese woningcorporaties:

·         Accolade

·         De Bouwvereniging

·         Elkien

·         Lyaemer wonen

·         Thús wonen

·         Wonen Noordwest Friesland

·         Wonen Zuidwest Friesland

·         Woningstichting Westellingwerf WoonFriesland


Contactgegevens provinciale klachtencommissie:
Postbus 103, 8860 AC Harlingen
e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
www.klachtencommissie.frl

Lees verder

DRACHTSTERCOMPAGNIE | Pachter dubt over terugkeer woonwagens

15-01-2019

Op het oude woonwagenkamp bij Drachtstercompagnie ziet pachter Johan van der Ploeg een vakantieparkje voor zich. Valt dat te rijmen met de terugkeer van de voormalige bewoners?

Op het zompige gras grazen drie paarden. Van achter een loods komen drie nieuwsgierige schapen op het bezoek af. Uit een van de vervallen gebouwtjes steekt de kop van een zwarte geit. Het dier hinkt. ,,Hij heeft jicht”, weet Johan van der Ploeg. Hij verzorgt de geit, maar weet niet wie de eigenaar is – of was. ,,Toen ik hier kwam, was dat beest hier al.”
Het krot waar de geit in schuilt was ooit een keurig betegeld sanitairgebouwtje. Zo staan er nog tien in het gelid op het rechthoekige terrein.
Ooit, een jaar of dertig geleden, maakten van elk huisje twee woonwagenfamilies gebruik. Nu zijn de wc’s volgestort met puin en woekert klimop over de daken. Het heeft het visioen van Van der Ploeg, die de grond sinds 2014 met een compagnon pacht, niet aangetast.
Hij ziet het voormalige woonwagenkamp als de perfecte locatie voor een vakantiestek voor paardenbezitters. ,,Een stuk of acht houten chalets, met een weide voor de paarden en ruimte voor trailers. En de omgeving hier is ideaal om een stukje te rijden.”

Maar de woonwagenbewoners in de gemeente zijn het oude kamp nooit vergeten. Een deel wil weer terug, en als dat aan Smallingerland ligt, moet dat op niet al te lange termijn ook kunnen. De gemeenteraad wil dat het college snel op zoek gaat naar locaties voor nieuwe standplaatsen. Daarbij gooit Drachtstercompagnie hoge ogen, omdat het kamp volgens burgemeester en wethouders snel weer geschikt kan worden gemaakt.
Volgens de pachter valt dat nog maar te bezien. ,,Ze denken dat het klaar is met een schop in de grond.” Hij loopt naar een verhoogde wal achter de sanitairhokjes. ,,Daaronder ligt nog allemaal puin. Containers vol heb ik hier afgevoerd. En nog steeds vind ik overal oude autoonderdelen.” En dan is er nog het onzichtbare vuil onder de grond. Her en der steken peilbuizen uit de grond, waarmee bodemexperts grondwatermonsters kunnen nemen. Van der Ploeg liet al een deel van de grond saneren, op eigen kosten. Maar zeker op het afgesloten terrein waar een van de woonwagenbewoners ooit een autobedrijf bestierde, is zit nog veel troep.

,,We hebben meermalen tegen de gemeente gezegd dat we de grond wel willen overnemen, inclusief de overige saneringskosten.” Maar een antwoord heeft de pachter naar eigen zeggen nooit gekregen. Boos was Van der Ploeg, toen protesterende woonwagenbewoners in
oktober het hek open knipten en buiten hem om een bezettingsactie begonnen. Hij voelde zich ,,overrompeld” toen de gemeente het oude kamp weer op de lijst zette voor mogelijke woonwagenstandplaatsen. Als pachter werd hem niets verteld. 

,,Begrijp me goed, ik heb persoonlijk niets tegen de woonwagenbewoners. En wie zijn wij om te bepalen dat die mensen niet mogen terugkeren. Maar in het begin van die bezetting was het hier een bende. Er werd vuil verbrand, bierflesjes slingerden rond.” Maar na overleg ging het beter. En hoewel Van der Ploeg zich niet kan voorstellen dat een deel van de woonwagenbewoners definitief terug zou willen – ,,in het dorp heb je geen voorzieningen meer” – is hij niet per se tegen terugkeer. ,,Alleen niet in op zo’n grote schaal als vroeger.” Een handvol woonwagens zou ook wel te combineren zijn met zijn gedroomde vakantiepark. ,,De woonwagens aan de ene kant van het centrale veld, de vakantiehuisjes aan de andere kant”, fantaseert de pachter hardop. Het zou een bewijs zijn dat ,,de burgermaatschappij en de woonwagenbewoners het zelf kunnen regelen”, zegt hij.

Zelf zou Van der Ploeg het onderhoud en beheer wel op zich willen nemen. Eigenlijk is hij wel blij dat er door de woonwagenkwestie nu in elk geval weer wordt nagedacht over de toekomst van het terrein. Hij aait zijn paarden. Twee keer per dag komt Van der Ploeg de dieren verzorgen. Tussendoor ruimt hij op, geniet van de natuur. ,,Elk jaar worden hier in de bomenrand reekalveren geboren.” Wat er ook gebeurt met het kampterrein, hij laat zich niet wegsturen. ,,Volgens mij willen ze dat ik met stille trom vertrek. Dat ga ik niet doen.” ‘In het begin van die bezetting was het hier een bende’ 

Vijf bewoners willen terug 

Zo’n dertig woonwagenbewoners en –gezinnen in Smallingerland hebben behoefte aan  een eigen standplaats. Dat zegt Antionio Corpier, woordvoerder namens de  woonwagengemeenschap. ,,Zes kiezen echt voor Drachten, vier à vijf willen terug naar Drachtstercompagnie.” De rest heeft vooral behoefte aan een eigen plek en geen sterke voorkeur voor een locatie. De gemeente heeft ,,inderdaad een plan” gekregen Van der Ploeg voor een vakantieparkje, maar volgens een woordvoerder is dit ,,nog niet beoordeeld”. Voordat besloten  wordt of er weer gewoond kan worden op het oude kamp, moet een wilieukundig onderzoek  plaatsvinden naar bodemvervuiling. ,,Dat is bij de FUMO uitgezet .”

Lees verder

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

12-01-2019

Vacature lid Raad van Commissarissen Accolade

De Bewonersraad en Accolade zoeken gezamenlijk een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van de corporatie. In de onderstaand link leest u meer over de rol van de Bewonersraad, Accolade en de insteek van de functie.

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

Lees verder

Stijging gemeentelijke heffingen

11-01-2019

De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de belasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan verdubbeld heeft. Veel gemeenten rekenen die extra kosten door aan hun inwoners. De gemeentelijke heffingen voor huurders in grote gemeenten gaan dit jaar met gemiddeld €18 omhoog.

Dit blijkt uit Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019. Dat rapport wordt ieder jaar in januari opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Rijksbelasting op afval meer dan verdubbeld

Bedrijven die afval verwerken moeten van het Rijk meer afvalstoffenbelasting gaan betalen. In 2019 is die rijksbelasting met maar liefst 139% gestegen. Afvalverwerkers rekenen die extra kosten door aan gemeenten. En veel gemeenten rekenen dat weer door aan hun inwoners, door de afvalstoffenheffing te verhogen.

 

Lasten huurders stijgen sterker dan lasten kopers
Huurders in grote gemeenten betalen in 2019 gemiddeld €18 méér dan in 2018, een stijging van 5,4 %. Behalve afvalstoffenheffing betalen huurders in veel gemeenten ook rioolheffing. Die gaat ook iets omhoog, maar stijgt niet zo sterk als de afvalstoffenheffing. Ook de ozb (een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen) stijgt maar beperkt. Daardoor gaan eigenaar-bewoners dit jaar gemiddeld 4,3 % meer betalen aan de gemeente, en huurders 5,4 %.

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagens reden voor stilte rond bouw Drachtster scholen

10-01-2019

Het besluit van Smallingerland om de Drachtsterwijk Vrijburgh aan te wijzen voor de bouw van een school werd lang stilgehouden vanwege woonwagens. Op 10 juli 2018 besloot het college om bij de de nieuwbouw van een scholencluster Vrijburgh als ‘uitgangspunt’ te nemen bij de locatiekeuze. Dat besluit werd pas in november openbaar.

Het gaat om een concentratie van vier of vijf scholen in het speciaal onderwijs, voor 700 leerlingen. Omwonenden van Vrijburgh zijn boos
over de plannen en vinden dat ze gepasseerd zijn bij de besluitvorming. De gemeentelijke zoektocht naar nieuwe standplaatsen voor woonwagens was de reden dat het college het besluit vier maanden lang voor zich hield, bleek dinsdagavond in de gemeenteraad.
Vrijburgh was vorig jaar ook in beeld als locatie voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. Omdat de uitkomst van deze kwestie nog onduidelijk was, wilde het college niet eerder communiceren over andere ,,losse programmaonderdelen” rond Vrijburgh, aldus wethouder
Piet de Ruiter tegen Ron van der Leck van D66. ,,Die duidelijkheid was er in november wel.” Toen werd Vrijburgh geschrapt als locatie voor
woonwagenplekken.

Met de gang van zaken wijkt het college af van de eigen toezegging om besluiten samen met burgers voor te bereiden, vindt Van der Leck.
,,Dat verbaast me.” Ook het CDA vroeg zich af of de gemeente nu al niet met ,,drie-nul achterstaat.” Volgens De Ruiter, die de zieke
wethouder Eric ter Keurs verving, is het nog niet te laat. ,,We gaan met de inwoners in gesprek als we weten hoe het speelveld erbij ligt.”

Lees verder

LEEUWARDEN | Uitstel voor WMO-plan; Bezuiniging van 3,6 miljoen op sociaal domein mogelijk niet gehaald

09-01-2019

Het college van Leeuwarden wil meer tijd nemen voor de bezuinigingsplannen voor de WMOzorg. De plannen voor een WMO-alliantie
leverden voor de kerstvakantie weerstand op vanuit de zorgaanbieders en de raad. De plannen waren te vaag en het tijdspad was te
kort. 

De positie van wethouder Herwil van Gelder (PAL GroenLinks) werd tijdens de raadsvergadering van 19 december sterk bekritiseerd. ,,Ik
vind het vervelend dat ik daarbij de indruk heb gewekt dat ik niet wil luisteren. Ik zit hier niet als een betonnen aap in.” Een groep van negen zorgaanbieders, waaronder Amaryllis en Inn-Zorg, stelde eerder voor om met een eigen bezuinigingsplan te komen. Het college wil hier nu mee verder. ,,In vier werkgroepen gaan we hier de komende tijd mee verder. Iedereen die dat wil kan hierbij aanhaken.”

In eerste instantie was voor vandaag een interpellatiedebat aangevraagd over de plannen voor het sociaal domein. De griffie liet gisteren
weten dat dit debat volgende week woensdag wordt gevoerd. Snelle besluitvoering was aanvankelijk nodig om de aanbestedingsprocedure
voor de alliantie op tijd op te starten. Doordat het college de besluitvorming over het plan nu wil uitstellen tot mei lukt het niet meer om voor 2020 de aanbesteding rond te hebben. Hierdoor is de kans groot dat de bezuiniging van 3,6 miljoen in 2020 niet wordt gehaald.

Lees verder

Opinie | Energietransitie in realistisch tempo

09-01-2019

‘Via de door kolencentrales geleverde vervangende elektriciteit zal onze CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar stijgen.
Mooie ambitie om snel gasloos te worden, maar daardoor zullen de kolencentrales nog jaren harder moeten draaien.’ Dat zeggen Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter) en Sylvia Hosman-Benjaminse (statenlid) van VVD Fryslân in de Leeuwarder Courant.

Lees verder

Zeven gemeenten huisvesten te weinig statushouders

05-01-2019

Zeven Friese gemeenten hebben nog niet genoeg vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Ooststellingwerf loopt het verste achter. Negentien statushouders hebben daar nog geen woning toegewezen gekregen, terwijl dat volgens de taakstelling van het rijk wel had gemoeten.

In Opsterland zijn elf mensen minder ondergebracht dan de taakstelling vereiste. Harlingen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf moeten
nog acht mensen aan een woning helpen. Voormalig Dongeradeel en Ferwerderadiel hebben volgens de taakstelling nog respectievelijk zeven en twee statushouders extra te huisvesten. In totaal moeten nog 63 statushouders in Fryslân een woning krijgen die dat volgens de taakstelling van het rijk al hadden moeten hebben.

Twaalf andere Friese gemeenten zijn al verder. Zo hebben De Fryske Marren en Achtkarspelen al 26 en twintig mensen meer gehuisvest dan het rijk vroeg. In totaal moesten het tweede halfjaar 419 statushouders in Fryslân gehuisvest worden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Meer burenoverlast in het Valeriuskwartier

03-01-2019

Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen twee jaar sterk gestegen in het Valeriuskwartier in Leeuwarden. Dit blijkt uit de veiligheidsagenda van de gemeente. 

Waar het in 2016 nog om drie incidenten ging, waren er in 2017 negentien meldingen. De cijfers voor 2018 zijn nog niet compleet. De oorzaak voor de overlast wordt gezocht in de grote hoeveelheid sociale huurwoningen in de wijk. Naast huiselijke twist gaat het hierbij om drugsoverlast die wordt veroorzaakt door gebruikers.

Dit vindt ook plaats in woningen die particulier worden verhuurd. De gemeente wil de overlast onder andere aanpakken door het Meldpunt Overlast Leeuwarden meer onder de aandacht te brengen.

Oud-Oost scoort ook laag op de veiligheidsindex. Met name in de Vlietzone heerst een gevoel van onveiligheid, onder andere vanwege drugsoverlast.

Lees verder

Recordopbrengst zonnepanelen in 2018

03-01-2019

Vorig jaar was een droomjaar voor eigenaren van zonnepanelen. Dat beweren wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) die de stroomopbrengsten van zonnepanelen onderzochten.

De opbrengst is ruim 10 tot 25 procent hoger dan het langjarig gemiddelde, laten berekeningen van de UU zien. De onderzoekers
noemen het opvallend dat eigenaren in het oosten van Nederland het meeste profiteerden. ,,We zeiden het al in oktober, toen veel eigenaren al evenveel energie hadden opgewekt met hun zonnepanelen als normaal gesproken in een heel jaar. Met de zonnige weken in het laatste kwartaal, vooral in oktober, zien we nu een recordopbrengst”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

Met gemiddeld over het land 2090 zonuren (tegen 1639 normaal) was dit jaar goed voor een tweede plaats van de zonnigste jaren sinds het begin van de metingen, meldde Weeronline. Alleen in 2003 was de zon nog vaker te zien, met 2100 zonuren. Juli was met 332 zonuren zelfs de zonnigste maand ooit.

Lees verder

DRACHTEN | Brievenbussen van flat opgeblazen

31-12-2018

Op de Melkkelder in Drachten zijn vrijdagavond met vuurwerk een aantal brievenbussen van een flat opgeblazen. De knal veroorzaakte een gat in de bussen en er sneuvelde ook een raam. De politie heeft nog naar de daders gezocht in de omgeving, maar voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. 
Een bedrijf heeft het gat met een stuk hout dichtgetimmerd. De gedupeerde flatbewoners kunnen voorlopig geen post ontvangen in hun brievenbus.

Lees verder

D66-leider: huis kopen mag niet iedereen

29-12-2018

Niet iedereen mag meer een huis kopen, en op de particuliere markt komt er een maximum aan de huurprijs. Met dat idee wil D66-voorman Rob Jetten de huizenmarkt weer tot rust brengen en woningen betaalbaar houden.

,,In steden waarin je huizenprijzen ziet exploderen, moet je ingrijpen”, zegt Jetten in een interview. ,,In Amsterdam worden veel woningen niet gekocht door mensen die er gaan wonen, maar door mensen die het als particuliere verhuur in de markt gaan zetten. Daarmee wordt de woningmarkt kapotgemaakt.”
Jetten wil ‘regels stellen over wanneer je wel en niet bepaalde panden mag kopen’, om te voorkomen dat door investeerders de
huizenprijzen nog verder oplopen. Ook wil hij het die investeerders minder aantrekkelijk maken door ‘huren te maximeren’.
Want: ,,Met name in de particuliere huurmarkt zijn de huurstijgingen veel te groot geweest de afgelopen jaren.” Daardoor wordt
het, met name voor jongeren, moeilijk om aan goede woonruimte te komen.

Lees verder

LEEUWARDEN| Regie ontbreekt op Friese woningmarkt

21-12-2018

Er worden in Friesland woningcontingenten uitgedeeld, terwijl de behoefte aan huizen juist zal afnemen. Is er op het Provinsjehûs iemand die de regie op zich neemt?

Het is 5 december. Er rijdt die dag een provinciale Sinterklaas rond. In weekblad Actief van 5 december staat te lezen dat deze Sinterklaas karrenvrachten woningcontingenten aan het uitdelen is geweest. De koppen luidden: ‘Woningbouw in regio Zuidoost Fryslân,  3750 woningen er bij in 5 gemeenten’ en ‘Tot 2026 ook 130 huizen slopen. Smallingerland 1000 nieuwe woningen’.

Op 24 mei 2018 vond in Stiens een Wooncongres plaats, georganiseerd door de lokale makelaar Germeraad en adviesbureau Partoer. Daar werd op basis van demografische ontwikkelingen aangegeven dat er op termijn een overschot van enkele duizenden woningen kan ontstaan. Na die bijeenkomst heeft gedeputeerde Klaas Kielstra gezegd dat hij de regie over de balans tussen deze ontwikkelingen en het aantal woningen zou gaan voeren via het zogenaamde Wenje Oerlis. Dat is een periodiek overleg van onder meer provincie, gemeenten, corporaties, huurdersverenigingen, Bouwend Nederland en de rijksoverheid.

Recentelijk zijn in Noordoost- en Noordwest-Friesland bijeenkomsten georganiseerd door de provincie, onder de titel ‘Masterclass Woontoekomst’, vooral bedoeld voor leden van gemeenteraden en provinciale staten. Er werden presentaties gegeven door onder andere Het Fries Planbureau en corporatie Elkien. Over de kernboodschap leek veel overeenstemming te zijn, namelijk dat het aantal huishoudens, en dus de behoefte aan huizen, over enkele jaren gaat afnemen. Er zijn straks woningen te veel.

Ook werd geconcludeerd dat samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen van groot belang is. Ervoor te zorgen dat er op de juiste plaatsen de juiste dingen gebeuren. De woningmarkt verschilt lokaal en regionaal immers enorm. Friesland is de Randstad niet en Leeuwarden is Waadhoeke niet. Lokaal maatwerk blijft het devies. Met de lange termijn in ogenschouw. 

Op korte termijn een bus vol jongeren vinden die wel een nieuwe woning willen en dan een weilandje zoeken waar je ze bouwt staat haaks op die lange termijn. Wat particuliere woningeigenaren niet beseffen, is dat door dit uitdelen van karrenvrachten contingenten het risico van waardevermindering door leegstand onafwendbaar in gang wordt gezet en leidt tot een negatieve spiraal voor de leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen. Zou de provinciale Sinterklaas dat eigenlijk wel begrijpen? Of loopt de horizon van deze goedheiligman slechts tot 20 maart 2019?

Hij zal toch niet vergeten zijn dat we met elkaar voor een enorme verduurzamingsslag in de bestaande woningvoorraad staan en deze tegelijkertijd geschikt moeten maken voor de zich wijzigende vraag? Nog maar kort geleden lazen wij in zijn Grote Boek dat er veel meer een- en tweepersoonshuishoudens aankomen en dat woningen geschikt moeten worden gemaakt om er oud in te kunnen worden.  Waarom? Omdat in zijn Grote Boek stond dat demografische ontwikkelingen, die in Friesland op termijn een flinke daling van het aantal benodigde huizen laat zien, daarom nu eenmaal vragen. De kwestie was op 25 mei vooral: wie gaat welke woningen wanneer uit de voorraad halen?

Maar dat was toen. Intussen gaat de provinciale Sinterklaas gewoon zijn eigen gang. Van regie is geen sprake. Is het uitdelen van  karrenvrachten contingenten op 5 december jl. onderwerp van enig afstemmingsoverleg in Friesland geweest? Is daar ooit met de woningcorporaties (VFW), of huurdersorganisaties of de gemeenten (VFG) over gesproken? Welk toneelstuk wordt er in het Wenje Oerlis opgevoerd? Ook intrigerend is de vraag: welke woonvisie ligt eigenlijk ten grondslag aan deze ‘Sinterklaasactie’? 

Over het belang van monitoring van de woningmarkt is vooral al heel veel gepraat. Maar van dat monitoren zelf is tot op heden weinig tot niets terechtgekomen. De noodzaak om de feiten op een rij te krijgen, de trends te kunnen zien en begrijpen van wat er in de  woningmarkt gaande en aanstaande is, zou toch het minste moeten zijn voordat er besluiten genomen worden die zo ingrijpend zullen zijn in de fragiele Friese woningmarkt. 

Onze hoop is nu gevestigd op de Kerstman die ‘hoo, hoo, hoo’-zingend stiekem die Sinterklaascontingenten weer op komt halen en ze terugstuurt naar DOM.com in de onderste la bij de provincie. Wel zullen we de Kerstman vragen in Friesland op royale schaal kerstkransen uit te delen van de letter O van overleg, de letter A van afstemmen en de letter M van monitoren, te beginnen in het Provinsjehûs.

Rein Hagenaars is bestuurder van de woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland, Frank van den Broek is algemeen directeur van De Bewonersraad Friesland.

Lees verder

HEERENVEEN | Prestatieafspraken

21-12-2018

In de gemeente Heerenveen worden in 2019 63 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Het gaat om een investering van 8,3 miljoen euro.
Heerenveen heeft hierover afspraken gemaakt met woningcorporaties Accolade, Elkien en WoonFriesland  en met Huurdersbelangenvereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad.

Deze organisaties gaan extra aandacht besteden aan duurzaamheid en het voorkomen van problematische schulden bij huurders.
De gemeente werkt de komende tijd onder meer aan warmteplannen. Hierin staat hoe wijken en buurten aardgasloos gemaakt kunnen worden. Daarnaast investeren de woningcorporaties volgend jaar zo’n 16 miljoen euro in onderhoud en verduurzaming van bestaande huurhuizen. Er is ook extra geld voor leefbaarheid: 670.000 euro. Hiervoor worden buurtbeheerders ingezet. Het bedrag is tevens bedoeld
voor activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren. Er komt meer aandacht voor kwetsbare groepen, is de bedoeling.

De zogeheten prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt in het kader van de herziene Woningwet.

Lees verder

Mogelijk compensatie hogere energierekening | Oproep Kamer

20-12-2018

Het kabinet bekijkt of en hoe huishoudens zouden moeten worden gecompenseerd voor de kosten van het klimaatbeleid. Minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde gisteren positief op een oproep van een ruime Kamermeerderheid hiertoe. Hij sprak van ,,een verstandige motie”.

Ze werd ingediend door de regeringspartijen en de oppositiefracties PvdA, 50PLUS en SGP. Er staan geen concrete maatregelen of bedragen in. SP-Kamerlid Renske Leijten had het daarom geringschattend over een ,,symbolische motie”. De hele Tweede Kamer maakt zich zorgen over de energierekening, die volgend jaar sterk dreigt op te lopen. Diverse oppositiefracties kwamen met voorstellen om huishoudens financieel tegemoet te komen. Zo wil de PvdA dat het kabinet 500 miljoen uittrekt om de energiekosten van burgers te verlagen. Gebeurt dat niet, dan zal ze niet instemmen met het klimaatakkoord waarover op het Binnenhof wordt onderhandeld. Maar
Hoekstra heeft technische bezwaren tegen het PvdA-plan en ziet er verder ook niets in.

Ook voorstellen van onder meer SP en PVV om de energiekosten voor gezinnen te verlagen of de koopkracht te verbeteren, vonden geen
genade in de ogen van de minister.

Lees verder

DRACHTEN | Plannen nieuwbouw De Bouwen

20-12-2018

WoonFriesland heeft plannen voor vervangende nieuwbouw in Drachtster wijk De Bouwen. De corporatie kan nog niet zeggen om hoeveel woningen het gaat en wanneer ze wil slopen en bouwen. ,,Dat is nog niet concreet”, zegt een woordvoerder.
Momenteel knapt de corporatie in De Bouwen Noord en in De Wiken 142 woningen op. Later volgen er nog 318 in De Wiken en De Trisken. Keukens en badkamers worden vervangen en woningen worden energiezuiniger.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Geen verhoging rioolheffing in Ooststellingwerf

20-12-2018

De riooltarieven in Ooststellingwerf gaan niet omhoog. Deze zouden voor 2019 met 2,5 procent stijgen door een inflatiecorrectie.
Een amendement van Christen-Unie, VVD en Wij Lokaal om de tarieven niet te doen stijgen werd dinsdagavond met een krappe meerderheid
aangenomen in de raad.

Lees verder

Huurderssteunpunt voor smalle beurs

19-12-2018

In één oogopslag zien van welke regelingen en voorzieningen je als huurder gebruik kan maken. Dat is het doel van een nieuw Fries huurderssteunpunt. Het steunpunt (www.frieshuurderssteunpunt.nl) wordt vandaag in gebruik genomen op het kantoor van De Bewonersraad in Leeuwarden.

Het is een initiatief van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland (OSHF). Zij hebben de handen ineengeslagen om huurders met een smalle beurs tegemoet te komen. ,,Wij hopen dat iedereen nu kan zien in welke gemeente de beste voorzieningen voor huurders met lage inkomens zijn. Daarmee kunnen ze druk uitoefenen op hun eigen gemeenteraad om regelingen te verbeteren. Zo willen we helpen bevorderen dat er wat meer uniformiteit komt in regelingen’’, zegt Frank van den Broek namens de overlegtafel Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland.

De site moet fungeren als een online setting waar de bezoeker snel inzicht krijgt in de mogelijkheden om woninglasten omlaag te krijgen. De OSHF hoopt hiermee een handreiking te doen aan huurders en gezinnen in Friesland die wel wat steun kunnen gebruiken.

Lees verder

LEEUWARDEN | Reddingspoging voor omstreden plan WMO

19-12-2018

Wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden poogt zijn WMO-plan te redden door zorgaanbieders te vragen met voorstellen te komen. ,,Een onmogelijke opgave.’’ In een brief aan de gemeenteraad en de zorgaanbieders vraagt Van Gelder om voor 4 januari met uitgewerkte
voorstellen te komen. ,,U geeft aan bondgenoot van het College te zijn, ook op het behalen van de financiële taakstelling. Wij zien daarom graag voor 4 januari 2019 per brief uw uitwerking van uw voorstel waarop u deze taakstelling financieel navolgbaar kunt behalen’’, staat te lezen in de brief.

Vanaf 2020 moet Leeuwarden 3,6 miljoen euro bezuinigen op de WMO.

De plannen van Van Gelder om een nieuwe organisatie voor de WMOin het leven te roepen–de Alliantie– waarin zorgaanbieders samen
gaan werken, stuiten vanaf het eerste moment op kritiek. Vrijwilligersorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en de professionele
aanbieders kunnen zich niet vinden in de voorstellen, zoals de Leeuwarder Courant de afgelopen weken berichtte.
En ook de gemeenteraad keert zich af van de voorstellen.

PvdAfractievoorzitter Lutz Jacobi gooide gisteren de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat het plan terug moet naar de tekentafel.

In de brief aan de gemeenteraad en de zorgaanbieders schrijft het college nog steeds achter de plannen voor de WMO en de Alliantie te
staan. Wel wil het college ,,het gesprek aangaan’’. Vanavond praat de gemeenteraad over de Alliantie.

Lees verder

Huurder mag niet dupe worden van klimaatplannen

18-12-2018

Huurders mogen niet duurder uit zijn als hun huizen worden aangepakt vanwege de klimaatplannen van dit kabinet. Die afspraak hebben de woningcorporaties gemaakt met minister Ollongren in het sociaal huurakkoord. De huurprijzen voor sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komende jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen.

Als het aan het kabinet ligt, worden de komende jaren miljoenen huurwoningen in Nederland verduurzaamd. Bij die grootschalige renovaties moet de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger zijn dan de stijging in huur of servicekosten na renovatie, zo hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond afgesproken. De verwachting is dat huurders er bij verduurzaming op die manier op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

,,Maar er is natuurlijk ook geld nodig om huizen bij te bouwen en sneller te verduurzamen”, zegt Aedesvoorzitter Marnix Norder. ,,We doen een beroep op het kabinet om die investeringen mogelijk te maken.” De woningcorporaties klagen al langere tijd dat zij vanwege toenemende belastingen weinig financiële ruimte hebben. Daarom is het des te opmerkelijker dat er nu een sociaal huurakkoord ligt. In september liepen de onderhandelingen tussen Aedes en de Woonbond nog vast. Na ingrijpen van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gingen de partijen weer om tafel.

Afgesproken is dat de huren de komende drie jaar gemiddeld met niet meer dan de inflatie mogen stijgen. Bij bepaalde huizen mag de huurstijging iets hoger zijn. Ook blijft er ‘enige ruimte om lokaal te variëren’. Zo mogen corporaties, huurdersorganisaties en een gemeente straks afspreken om de huur met maximaal 1 procent extra te verhogen, als dat nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen en de corporatie te weinig geld heeft om dat te kunnen betalen.

Wanneer een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen. Eerder dit jaar was de Woonbond daar nog tegen, maar vanwege de andere afspraken gaat de bond hier nu toch in mee. Minister Ollongren is blij met de afspraken. Als de leden van Aedes en de Woonbond ermee instemmen, is het huurakkoord officieel. ,,Het is voor huurders goed nieuws dat er nu afspraken komen die aandacht hebben voor de betaalbaarheid”, zegt een woordvoerder van de minister. ,,Ook is het goed dat huurders profiteren van de lagere energierekening die het gevolg is van het energiezuinig maken van huurwoningen.”

Lees verder

SP: 1 miljard naar lagere energienota huishouden

18-12-2018

Het kabinet moet 1 miljard euro aan financiële meevallers investeren om de energierekening van gewone huishoudens te verlagen.
Dat zal de SP morgen aan de regeringspartijen voorstellen tijdens de behandeling van de Najaarsnota. De socialisten willen concreet dat iedereen met een jaarinkomen tot 75.000 euro, dat is twee keer een modaal salaris, wordt gecompenseerd voor de stijgende energierekening.

Alle eenpersoonshuishoudens zouden 100 euro en alle meerpersoonshuishoudens 150 euro moeten ontvangen. Alleen de echt rijke mensen krijgen dus geen tegemoetkoming voor hun hogere nota. Partijleider Lilian Marijnissen: ,,Laten we er samen voor kiezen om de grote vervuilers voor hun uitstoot te laten betalen via een eerlijke CO2 -belasting. Is dat niet veel rechtvaardiger dan huishoudens op te zadelen met een enorme energierekening?’’

Sybrand Buma (CDA) en GertJan Segers (ChristenUnie) zeiden recentelijk dat zij zich zorgen maken over de stijgende energienota van huishoudens. Marijnissen: ,,Nu graag boter bij de vis.’’

Lees verder

HARLINGEN | Bouwvereniging investeert 35 miljoen euro in huizen

18-12-2018

In onder andere nieuwbouw en onderhoud investeert woningstichting De Bouwvereniging in Harlingen de komende jaren 35
miljoen euro. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken tussen de gemeente Harlingen, Huurdersvereniging Harlingen en De Bouwvereniging.

Het is de bedoeling om in 2019 en 2020 182 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren. De verwachting is dat hierdoor de wachttijd voor woningzoekenden daalt. De investering in de nieuwbouwprojecten Kluerd/Ropens, Plan Zuid en Dukdalf bedraagt ruim 21 miljoen
euro. Na 2020 gaat de nieuwbouw verder in de derde fase van Plan Zuid en met de herstructureringsprojecten in Midlum en Wijnaldum.
Een bedrag van 7 miljoen euro wordt uitgetrokken voor isolerende maatregelen en nieuwe keukens en badkamers voor 481 bestaande woningen. Daarnaast wordt 6,5 miljoen euro besteed aan regulier onderhoud. 423 woningen krijgen een grote beurt. Ondanks de investeringen moet er sprake blijven van een ‘gematigd huurbeleid’, waardoor de huren betaalbaar blijven. Ook is afgesproken
dat de gemeente en De Bouwvereniging de woonwensen en -behoefte van jongeren beter in kaart brengen.

De prestatieafspraken over onder meer betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid worden jaarlijks gemaakt.

Lees verder

LEMMER | Renovatie 36 woningen

18-12-2018

Lyaemer Wonen koos voor renoveren en verduurzamen van 36 seniorenwoningen in de Lemstervaart. De 36 seniorenwoningen aan de Botter, Schokker en Jol in Lemmer zijn gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt en qua uitstraling verbeterd. Hiermee bleven 36 betaalbare woningen behouden en kreeg de huurder lagere woonlasten.
Dit besluit heeft Lyaemer Wonen genomen nadat een heel open en interactief proces met zowel de huurders als de huurdersvereniging heeft plaats gevonden. Uitgangspunt was de wijkvisie waar deze 36 seniorenwoningen in waren opgenomen om te slopen en er vervolgens 20 woningen voor terug te bouwen. Dat was een onderdeel om het hart van de wijk Lemstervaart, naast de MFA en de 12 nog te bouwen woningen op locatie de Meerpaal, te verbeteren. Maar tegelijkertijd heeft Lyaemer Wonen aangegeven de plannen voor deze woningen echt samen met de bewoners te willen maken. Een nieuwe werkwijze voor Lyaemer Wonen die goed is bevallen. Er hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaats gevonden, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met bijna alle bewoners. Daar kwam een heel helder beeld uit. Namelijk dat de bewoners er wonen er naar grote tevredenheid en dus massaal kiezen voor renovatie.

De huurdersvereniging, de gemeente de Fryske Marren en Lyaemer Wonen zelf vinden het bovendien belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Slopen zou 16 woningen minder betekenen. Wel zijn er door de bewoners de nodige verbeterpunten genoemd voor zowel de woning als de woonomgeving. Lyaemer Wonen heeft zelf ook ambities om haar woningen energiezuiniger te maken en kwaliteit toe te voegen in het hart van de Lemstervaart. Daarom is de schil van alle woningen geïsoleerd (nieuw dak, vloer- en muurisolatie), er zijn zonnepanelen geplaatst, kozijnen zijn vervangen en gevels zijn gereinigd en opnieuw gevoegd. Daarnaast is er een nieuwe hal die doorloopt in een dakkapel voor de woning geplaatst om de uitstraling van de woningen en daarmee van de wijk te verbeteren. Samen met de bewoners en de gemeente is een plan ontwikkeld voor de inrichting van de woonomgeving. Het plan had 100% instemming van de huurders, zowel op het renovatievoorstel als de bijbehorende huurverhoging. Door het meedenken van de huurders, het luisteren naar hun wensen en de inzet van onze medewerkers zijn we tot dit prachtig resultaat gekomen. De renovatie van de woningen is voor de zomer opgeleverd. Na de bouwvak waren de buitenwerkzaamheden klaar. Tijdens een gezellige bijeenkomst op 12 december zijn de werkzaamheden samen met de bewoners afgerond.
 

Lees verder

Energie wordt fors duurder in 2019

14-12-2018

De energierekening stijgt volgend jaar voor veel huishoudens met ruim 300 euro. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een variabel energietarief en krijgt met deze forse verhoging te maken.

Op basis van de nieuwe tarieven van de drie grootste energieleveranciers, Nuon, Essent en Eneco, wordt duidelijk dat de totale energierekening voor een meerpersoonshuishouden per 1 januari 2019 stijgt met gemiddeld € 327,-. Dit is een stijging van in totaal 17 procent ten opzichte van het afgelopen half jaar. Dat maakte de consumentenvergelijkingswebsite Pricewise deze week bekend.

 

Hogere tarieven en belastingen
De stijging wordt vooral veroorzaakt door een forse stijging van de leveringstarieven voor gas en stroom en de stijgende energiebelastingen op gas. Sinds 2014 zijn de kosten in de vorm van energiebelastingen en de Opslag Duurzame Energie (ODE) al met 68 procent gestegen.

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een variabel tarief en krijgt dus per 1 januari 2019 te maken met de stijging. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt of al enkele jaren geleden zijn overgestapt en sindsdien hun contract niet meer hebben aangepast, hebben meestal een contract met variabele tarieven.

Verschillen tussen leveranciers
Bij Eneco gaat een driepersoonshuishouden volgens de berekeningen van Pricewise € 206,- meer betalen, bij Nuon € 173,- en bij Essent € 141,-. De meeste huishoudens hebben de afgelopen dagen al bericht gekregen van hun leverancier over de impact van prijsstijgingen op hun maandelijkse energiebedrag.

In twee jaar 40 procent meer belasting
De totale energierekening is na een daling tussen 2014 en 2017 weer flink gaan stijgen. Tussen 2017 en 2019 is de totale energierekening met 30 procent gestegen en de belastingen erop met maar liefst 40 procent.

Lees verder

OPINIE: We kunnen nog niet van het gas af

14-12-2018

Alle Nederlandse huishoudens op korte termijn van het gas af? Dat is niet realistisch of wenselijk, aldus WOUTER BOURGONJE

Gaan milieuorganisaties, bestuurders en politici het klimaat en onze koopkracht weggooien met de energietransitie? Jakob Hoogakkers
opinieartikel ‘Klimaatsoep niet zo heet gegeten’ (LC 27 november) kan ik alleen maar onderstrepen. Er zijn veel essentiële redenen voor behoud van de gasaansluiting voor de gebouwde omgeving. Wat is het geval?

Ons gasnet is vijftig jaar geleden aangelegd voor slecht geïsoleerde, enkelglazige woningen en gebouwen. Het gasnet heeft daardoor een hoge transportcapaciteit met weinig verlies. Ons elektriciteitsnet daarentegen is slechts berekend op verlichting en huishoudelijke apparatuur en heeft een lage capaciteit met veel netverlies door de weerstand in relatief dunne bekabeling en transformatoren.
De warmtevraag in de gebouwde omgeving maakt deze als enige sector sterk seizoensafhankelijk. Daarbij komt dat warmtepomp en elektrische auto direct invloed hebben op de sectoren elektriciteit en mobiliteit. Dit maakt een transitie zonder gasaansluiting integraal complex.

De 7,5 miljoen huishoudens moeten allemaal zo snel mogelijk aan de zonnepanelen, e-auto en warmtepompen. De huishoudens zonder
gasaansluiting gaan in de winter vijfmaal meer stroom gebruiken en met 20 procent netverlies moeten windparken dan zesmaal meer
stroom leveren. Nadeel: deze windcapaciteit heeft buiten de winterperiode geen afzetmogelijkheid. 

Het vorig jaar in gebruik genomen, 2,8 miljard euro kostende Gemini Windpark heeft een capaciteit voor 785.000 huishoudens. Dit is
echter gebaseerd op het oude jaarlijkse 3300 kWh-uur-verbruik per huishouden. Met de toekomstige behoefte voor e-auto en warmtepomp reikt de capaciteit in de winter slechts tot 130.000 gezinnen. Voor 7,5 miljoen gasloze gezinnen moeten er dan zestig Gemini Windparken
bijgebouwd worden, een investering – inclusief die voor netaansluiting, netverzwaring en netstabilisatie – van al gauw 200 miljard euro, ofwel 30.000 euro per woning. Deze investeringen komen bovenop die voor zonnepanelen, warmtepomp en andere energiebesparende
maatregelen in de woning. En hierbij komen nog eens de kosten van fossiele stand-by capaciteiten. Wat is het alternatief?

De gasaansluiting koesteren en woningen, gebouwen en wijken voor de winterse stroombehoefte uitrusten met brandstofcellen. De rest van het jaar kunnen lokale zonnepanelen voldoende stroom leveren.
Samen met e-auto en warmtepomp bespaart ieder gezin dan direct 80 procent fossiele brandstof, 5 ton CO2 en 3000 à 4000 euro op de
jaarlijkse kosten. Hiervoor zijn geen windparken nodig noch verzwaringen van het elektriciteitsnet of fossiele back-upreserves. En het beetje aardgas voor de brandstofcel – de resterende 20 procent CO2-uitstoot – kan op termijn vervangen worden met CO2-neutraal synthetisch gas en biogas.

Daarom een oproep aan milieuorganisaties, bestuurders en politici:
neem de goede afslag, stop de van het-gas-afhype en kies voor een geleidelijke transitie. De gasaansluiting blijft essentieel voor klimaat en
koopkracht. 

Tot slot op rij 15 redenen waarom de gasaansluiting moet blijven.
1. Nederland heeft een bijna verliesvrij hoog capaciteit gasnet en een laag capaciteit elektriciteitsnet met relatief veel verlies.
2. Elektriciteitscentrales hebben een laagrendement van 40 procent, kleine brandstofcellen voor thuistoepassing zijn veel effectiever met 8
procent rendement.
3. Stroom per kW-uur is driemaal zo duur als gas.
4. Fossiele stroom maakt de toepassing van warmtepompen onrendabel.
5. De e-auto behoort tot de ‘gebouwde omgeving’ omdat er straks hoofdzakelijk thuis met eigen stroom ‘getankt’ wordt.
6. Een gezin met warmtepomp en eauto vraagt vijfmaal meer stroom in de wintermaanden. Voor deze hoge vraag moet het gehele Nederlandse elektriciteitsnet verzwaard worden.
7. ‘Nul op de meter’ en gasloos bouwen zijn belangrijk voor de transitie, maar leveren slechts deeloplossingen.
8. Zonder gasaansluiting is lokale stroomproductie in woningen en gebouwen met brandstofcellen geblokkeerd.
9. CO2-neutraal synthetisch gas en biogassen kunnen aardgas effectief vervangen.
10. Kernenergie, stadsverwarming en aardwarmte zijn geen effectieve alternatieven. De eerste komt te laat, genereert gevaarlijk afval en heeft een zwaar elektriciteitsnet nodig. De andere opties zijn duur in aanleg, hebben warmteverlies en leveren geen winterse stroomoplossing.
11. Windparkenbouwen voor de winterse stroomvraag van de gebouwde omgeving is inefficiënt. De rest van het jaar hebben deze parken geen afzet. Bij windstilte blijven we afhankelijk van fossiele centrales en brandstof.
12. Zonder gasaansluiting gaat het integrale gasgebruik in de winter in eerste instantie omhoog, worden we sterk afhankelijk van buitenlandse stroom en gaat de afhankelijkheid van fossiele centrales en brandstoffen extra lang duren.
13. Een combinatie van zonnepanelen, brandstofcel en 24-uurs stroomopslag per woning levert de meest directe en snelle route naar een CO2-neutrale stroomvoorziening en lage energierekening.
14. Het afschaffen van een uitstekend gasnet is pure kapitaalvernietiging.
15. Er zijn dus alleen maar redenen om de gasaansluiting te behouden. Ons gasnet maakt juist een direct effectieve en geleidelijke transitie mogelijk.


Wouter Bourgonje uit Drachten is
oud-medewerker van Philips.

Lees verder

Kabinet moet snijden in verhuurderheffing voor klimaatakkoord

13-12-2018

Dat vindt de Woonbond vandaag in een opiniestuk in dagblad Trouw. 'Huurders zien de bui al hangen,' schrijft Jansen. 'De energierekening stijgt fors, terwijl huurders zelf niet gaan over het verduurzamen van de woningen waar ze in wonen. En aan die woningen moet nog veel gebeuren.'

Corporaties moeten zo’n 2,5 miljoen woningen verduurzamen, en op korte termijn 100.000 woningen van het gas te halen. Zo betalen de armste huishoudens voor de innovatie die hiervoor nodig is.

Daarnaast dreigt er een ongelijke behandeling van kopers en huurders te ontstaan. Er wordt gesproken over een ‘duurzaamheidsnorm’ waar huurwoningen aan moeten voldoen. Voor koopwoningen komt er géén norm, maar kopers moeten met subsidies verleid worden hun woning te isoleren. Terwijl huurders steeds meer belasting gaan betalen.

 

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenplekken binnen handbereik

12-12-2018

Smallingerland moet nog voor de zomer nieuwe locaties voor woonwagenbewoners onder de loep nemen, en waar mogelijk al een paar standplaatsen aanleggen. Er is haast bij, als het aan de gemeenteraad ligt. Op plekken waar het realiseren van nieuwe standplaatsen vrij probleemloos kan gebeuren, zoals op het oude kamp bij Drachtstercompagnie, moet het college de  komende maanden al de handschoen oppakken.

Het oude plan, waarin het college eigenlijk alleen nog opties zag in de heringebruikname van het oude woonwagenpark bij  Drachtstercompagnie en uitbreiding van de locatie Wetterwille in Drachten, sneuvelde gisteravond. Via een amendement kwamen de coalitiepartijen met een nieuw voorstel. In de zoektocht naar geschikte locaties moet Smallingerland nu ook plekken onderzoeken met een bestemming voor wonen en werken, zoals bedrijventerrein A7 of – in Drachten zelf – een stuk braakliggende grond aan de Heideanjer. Het college komt voor de zomer met een voorstel, maar de eerste nieuwe standplaatsen zijn er dan waarschijnlijk al.

Bij Drachtstercompagnie ziet wethouder Eric ter Keurs ruimte voor maximaal acht plekken. Bij de Wetterwille is uitbreiding met drie woonwagens mogelijk. In het oude plan was ruimte voor maximaal twintig nieuwe standplaatsen, in het nieuwe voorstel is dat harde plafond geschrapt. De woonwagengemeenschap geeft zelf aan dat er behoefte is aan dertig nieuwe plekken.

De Drachtster politiek is eensgezind in de opvatting dat de woonwagenbewoners een plek krijgen tussen de andere bewoners, en niet tegen hun zin in de buitengebieden belanden. Dat vraagt volgens PvdAraadslid Dinie Mulder om een sterk en besluitvaardig college, doelend op omwonenden van eerder beoogde locaties die protesteerden tegen de komst van woonwagens. ,,Het kan niet zo zijn dat in onze gemeente de beter gesitueerden bepalen wie waar mag wonen.”

Het voorstel werd unaniem aangenomen, wat de woonwagenbewoners op de tribune met applaus beantwoordden. ,,Ik ben blij en opgelucht”, reageert hun woordvoerder Antonio Corpier. ,,Maar dat er na twintig jaar nu echt iets verandert kan ik nog niet echt bevatten.”

Lees verder

Verruiming voor vrijwilligerswerk door WW ’er

12-12-2018

Per 1 januari 2019 kan iemand met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties zonder winstoogmerk. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in antwoorden op vragen over de begroting voor 2019. Recent is een wetsvoorstel hiervoor ingediend.

Mochten mensen met een WW-uitkering inkomsten verkrijgen, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Op dit moment bestaat er een uitzondering als de WW ‘er vrijwilligerswerk verricht voor een organisatie die de status heeft van algemeen nut beogende instelling (ANBI) of sociaal belang behartigende instelling (SBBI). UWV zal de ontvangen inkomsten dan niet korten op de uitkering.

Minister Koolmees wil deze uitzondering per 1 januari 2019 verruimen.
 

Organisaties zonder winstoogmerk

Het is de bedoeling dat de uitzondering ook gaat gelden voor organisaties zonder winstoogmerk. Hierdoor heeft vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld sportverenigingen of lokale buurtinitiatieven geen gevolgen meer voor de hoogte van de WW-uitkering. Mensen met een WW-uitkering die bij zo’n organisatie vrijwilligerswerk willen verrichten, worden dan dus niet meer op hun uitkering gekort. Het is aan UWV om te bepalen of de organisatie in aanmerking komt voor deze uitzondering. Het is namelijk niet de bedoeling dat vrijwilligerswerk betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt.
 

Voorwaarden voor het vrijwilligerswerk

Er gelden daarom wel voorwaarden voor het vrijwilligerswerk. Zo is niet toegestaan dat het vrijwilligerswerk eerder door betaalde krachten werd verricht. De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet te hoog zijn. Het tarief ligt bij een maximale vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 op € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Daarnaast komt er een hardheidsclausule in de wet. UWV heeft daardoor de mogelijkheid om af te wijken van de voorgaande voorwaarden en kan bepaalde situaties toch aanwijzen voor deze uitzondering.

 

(uit de digitale Nieuwsbrief van Rendement van 11 december jl.)

Lees verder

Meer dan de helft van de huurders komt met moeite rond

12-12-2018

Huurders hebben bovengemiddeld veel moeite om rond te komen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het NIBUD.

Vergeleken met voorgaande jaren komen  minder mensen met moeite rond. In 2015 was dit 45% van de mensen, nu nog 38% van de mensen. Huurders springen daar bovenuit. Maar liefst 53% van de huurders heeft moeite rond te komen. Bij huiseigenaren ligt dit percentage beduidend lager, op 26%. De Woonbond pleit dan ook al enige tijd voor het verlagen van woonlasten van huurders.
 

Stijgende lasten
Als reden voor de financiële problemen geven de meeste mensen (40%) aan dat het inkomen gelijk is gebleven terwijl de uitgaven zijn gestegen. Ook wijzen veel mensen (37%) op te hoge vaste lasten. 


Rekeningen niet op tijd kunnen betalen
Van de respondenten kan 32% rekeningen niet altijd op tijd betalen. De groep huishoudens die de huur of hypotheek wel eens te laat betaalt groeide van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018. Het deel dat wel eens te laat is met het betalen van de energierekening steeg in dezelfde periode van 17% naar 19%.

Lees verder

Blokhuis: Geen huisuitzetting meer door schulden

11-12-2018

Er moet een eind komen aan huisuitzettingen door schuldenproblematiek. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis gisteren bij de uitreiking van de eerste ‘mensenrechtenmens award’.

De prijs stond dit jaar in het teken van dak en thuisloosheid. Blokhuis riep op tot afspraken tussen gemeenten en corporaties om te zorgen dat een huurachterstand niet meer tot uitzetting leidt.

Winnaar 2018
De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman, die zich al jaren inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten, wint de titel Mensenrechtenmens 2018. De twee andere genomineerden waren Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep. Edo Paardekooper Overman maakt zich al jaren hard voor dak- en thuisloze mensen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt deze doelgroep als ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Hij geeft zo een stem aan dak- en thuisloze mensen. “Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je niet meer mee mag doen.", aldus Paardekooper Overman.

Lees verder

WOLVEGA | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

10-12-2018

Ook voor de gemeente Weststellingwerf zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Op de foto vlnr Frank van den Broek, algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad en directeur Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf heeft de afspraken eveneens ondertekend. 

Lees verder
content image