Nieuws

CDA’er Heerma wil actie tegen‘nationale wooncrisis’

17-09-2020

HUURSTIJGINGEN

Om wat te doen aan de ,,nationale wooncrisis”, is CDA’er PieterHeerma ,,bereid om serieus te kijken” naar manieren om huurstijgingenverder te beperken. Dat zei de fractievoorzitter tijdens het lange debatover de kabinetsplannen voor volgend jaar.
,,We kunnen inmiddels wel spreken van een nationale wooncrisis. Erworden gewoon te weinig betaalbare woningen gebouwd”, zei Heerma.Het vertrouwen dat de marktwerking de problemen op de woningmarktkan oplossen, is volgens de christendemocraat inmiddels wel verdwenen.
De ,,afgelopen jaren is er het nodige gebeurd om het beentje bij tetrekken”, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Heerma.
Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver over een wet overhuurstijgingen die binnenkort door de Kamer wordt behandeld, zeiHeerma toe bereid te zijn om ,,serieus te kijken of je in de vrije markt diestijging verder kan terugdringen”. Wel wil Heerma eerst kijken hoe hetvoorstel er straks uitziet en wat zijn partij er dan precies aan wil doen.
Ook zijn coalitiegenoten Klaas Dijkhoff (VVD) en Rob Jetten (D66) gavenaan misschien wel verder te willen gaan dan de plannen van het kabinetmet de woningmarkt.

Lees verder

Maatregelen woningmarkt 2021 op een rijtje

16-09-2020

In deze factsheet de maatregelen voor de woningmarkt 2021 op een rijtje. 

Lees verder

115.000 huurwoningen in ruil voor korting

15-09-2020

Woningcorporaties willen 115.000 betaalbare huurwoningenbouwen in ruil voor een korting op de verhuurdersheffing. Dat is veel meer dan de 80.000 die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in mei voorspelde.

Corporaties konden tot 1 juli intekenen op de regeling.Ze hebben vijf jaar de tijd om de woningen daadwerkelijk te bouwen.Maar Ollongren heeft ook afspraken gemaakt met de gemeenten en decorporaties om de bouw te versnellen.

 

(bron: Friesch Dagblad 15-09)

Lees verder

Te weinig geld voor Friese woningbouw

15-09-2020

Friese corporaties zetten kanttekening na Prinsjesdag

De maatregelen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag heeft aangekondigd om de woningbouw vlot te trekken, schieten tekort. Dat stelt Jeannette Dekker, vice-voorzitter van de Vereniging FrieseWoningcorporaties. „We zijn op zich blij met een aantal maatregelen, maar ze bieden geen structurele oplossing.”

Bovenop de investeringen die al in gang waren gezet, trekt het kabinet in 2021 zeker 450 miljoen euro uit voor woningbouw. Dat is deels extra gelden, deels geld uit een bestaand potje van één miljard euro waarvan een deel naar voren is gehaald.
Het is de bedoeling dat woningcorporaties snel zo’n 150.000 woningengaan bouwen en zich daarbij meer richten op de middenhuur. Er komt twintig miljoen euro extra voor de ombouw van winkels en kantoren tot woningen. De ombouw moet zeker negenduizend woningen opleveren.Van 2021 tot 2023 komt er elk jaar vijftien miljoen euro extra aan subsidiebeschikbaar voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen.

De verhuurdersheffing gaat met 138 miljoen euro omlaag. De overdrachtsbelasting verdwijnt voor starters tot 35 jaar, maar gaat voor beleggers juist omhoog van 2 naar 8 procent. „Onder de streep blijft er niet veel extra’s over”, reageert Dekker, tevens directeur-bestuurder vanwoningcorporatie Thús Wonen.
„We zijn blij met het extra geld van het rijk, maar dit gaat de problemen niet oplossen. De belastingdruk moet naar beneden, bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing af te schaffen. Het geld dat we jaarlijks aan die heffing kwijt zijn, kunnen we niet investeren in nieuwe betaalbare socialehuurwoningen en verduurzaming”, stelt Dekker. „Uit recent onderzoekbleek blijkt nog eens dat Friese woningcorporaties te weinig geld hebben om die taak goed uit te voeren.”

Het kabinet wil de regie over de woningbouw meer naar zich toetrekken en besluiten over een aantal grote bouwprojecten versnellen. De Vereniging Eigen Huis heeft daar positief op gereageerd.
„Dat is wel vooral een randstadkwestie, net als de nadruk van het kabinet op de middenhuur”, aldus Dekker. „In Fryslân is de behoefte aan huurwoningen in het middensegment kleiner, omdat de prijzen lager liggen en mensen sneller een huis kunnen kopen.”

Lees verder

14-09-2020

‘Huurprijzen stijgen verder door hogere overdrachtsbelasting’

De herziening van de overdrachtsbelasting voor woningen die op Prinsjesdag wordt aangekondigd, heeft mogelijk een negatief effect op de omvang van de voorraad huurwoningen. Prijzen kunnen stijgen en het wordt minder aantrekkelijk om kantoren te transformeren tot woningen, terwijl daar grote kansen liggen in de nabije toekomst, denken vastgoedexperts. 

(AD 12-09-20)

 

Het kabinet gaat dinsdag waarschijnlijk aankondigen dat de overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft, maar voor beleggers gaat hij omhoog van 2 naar 8 procent. Ook de aankoop van bedrijfsgebouwen gaat vermoedelijk naar 8 procent, nu is dat 6 procent. Beide verhogingen zouden woningbouw en daarmee de huurprijzen verder onder druk kunnen zetten.

De maatregel leidt tot minder huurwoningen en er is al een tekort, analyseert vastgoedadviesbureau Capital Value. ,,Mogelijk biedt dat kansen voor koopstarters, maar de groep woningzoekenden die geen hypotheek kan krijgen heeft vervolgens nóg minder keuze dan nu”, zegt directeur Marijn Snijders. ,,Je lost met de maatregelen het probleem niet op dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn.” 

‘Niet alleen huisjesmelkers’
Het kabinet moet het kaf van het koren scheiden en dus niet de over­drachts­be­las­ting voor alle vastgoedin­ves­teer­ders omhoog gooienHans van der Ploeg, VBO makelaars

Ook zou het zo kunnen zijn dat de huren omhoog gaan omdat pensioenfondsen en woningcorporaties meer geld kwijt zijn voor de aankoop van woningen. Een flat van 10 miljoen euro wordt door de hogere belasting in één klap zo'n 600.000 euro duurder. ,,Beleggers moeten een rendement behalen, dus rekenen de hogere belasting vermoedelijk door in de huurprijs", denkt sectoreconoom vastgoed Madeline Buijs van ABN Amro. ,,Ik hoop dat de maatregelen niet zo eenzijdig zijn als nu is uitgelekt”, aldus Hans van der Ploeg van makelaarsvereniging VBO. ,,Niet alle beleggers zijn huisjesmelkers, maar veelal investeerders in woningbouw. Het kabinet moet het kaf van het koren scheiden en dus niet de overdrachtsbelasting voor alle vastgoedinvesteerders omhoog gooien.”

Ook Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, volgt dinsdag met argusogen de aankondiging van nieuwe belastingtarieven, die vanaf 1 januari 2021 zouden moeten gelden. ,,Corporaties kopen bestaande huizen of bedrijfsruimtes op, om er betaalbare huurwoningen van te maken”, zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen. ,,Als de hogere overdrachtsbelasting voor beleggers gaat gelden, dan hoop ik dat het kabinet eraan denkt om corporaties uit te sluiten of in ieder geval op een andere manier te compenseren. De financiële positie is al slecht en wordt op deze manier alleen maar slechter.” 

Lees verder

DEN HAAG | Tienduizenden woningen sneller gebouwd

14-09-2020


27 projecten eerder gebouwd door financiële injectie rijk. Echter niet in de noordelijke provincies en in Zeeland.

 

Ruim 51.000 nieuwbouwwoningen kunnen versneld worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de rijksoverheid. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die daarvoor 290 miljoen euro uittrekt. Het geld komt uit een potje van een miljard euro dat
het kabinet vorig jaar al beschikbaar had gesteld.
Gemeenten en provincies dragen samen nog eens 331 miljoen euro bij, waarmee de totale investering op 621 miljoen euro komt.
Daarmee kunnen 27 bouwprojecten eerder en sneller worden uitgevoerd. In veel gevallen gaat de eerste spade al volgend jaar de grond in.

Er komen bovendien meer en betaalbaardere huizen dan oorspronkelijk gepland.
,,Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de
woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen
gebouwd worden”, zegt Ollongren. ,,Ruim 51.000 woningen erbij is een
stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen.” In totaal moeten de
komende tien jaar 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd.
Twee derde van de te bouwen woningen valt in de categorie betaalbaar.
Het gaat dan om sociale huur, middenhuur en goedkopere
koopwoningen. De uitgekozen projecten zijn verspreid over het land,
alleen niet in de drie noordelijke provincies en Zeeland. De toewijzing
was in handen van een onafhankelijke commissie. In oktober start een
tweede ronde waarin gemeenten projecten kunnen aandragen.
Ruim 51.000 nieuwbouwwoningen kunnen versneld
worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de
rijksoverheid.
Foto: ANP
11-9-2020 Het Friesch Dagblad
https://krant.frieschdagblad.nl/titles/frieschdagblad/6510/publications/1456/articles/1207421/4/5 2/2
Ollongren staat onder hoge druk om ook op korte termijn iets te doen aan
de problemen op de woningmarkt. De huren stegen in juli het sterkst in
zes jaar. Een woedende oppositie riep haar eerder deze week naar de
Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven. Op Prinsjesdag komt de
minister met maatregelen om huurders in de knel te helpen, beloofde zij.
Volgens Haagse bronnen wordt vanaf volgend jaar in ieder geval de
verhuurdersheffing die woningcorporaties betalen met 200 miljoen euro
verlaagd. De corporaties zouden dan meer geld overhouden om mensen
te kunnen ondersteunen die hun huur niet meer kunnen opbrengen.

Lees verder

Record WOZ-waarde van woningen, sterkste stijging in jaren

10-09-2020

De WOZ-waarde van woningen heeft een recordhoogte bereikt. Op 1 januari 2020 was de gemiddelde waarde 270.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is 8,9 procent meer dan een jaar eerder en bovendien de grootste stijging in jaren. De WOZ-waarde stijgt al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt.

 

 

Lees verder

Zonder heffing minder huurverhoging

10-09-2020

Er zijn nog niet veel huurders die bij hun corporatie hebben aangeklopt
voor coronasteun. Huurdersverenigingen willen liever van de
verhuurdersheffing af dan dat de huurprijzen bevroren worden.

Het voornemen van het kabinet om de verhuurdersheffing
van twee miljard euro per jaar volgend jaar te verlagen met 200 miljoen
euro is volgens huurdersverenigingen mooi, maar te weinig. ,,De
verhuurdersheffing moet in zijn geheel afgeschaft worden”, zegt
directeur Gert Brouwer van huurdersorganisatie De Bewonersraad, die
actief is in heel Fryslân en zo’n 30.000 leden telt.,,Dan hoeven
woningcorporaties hun huren ook niet verder omhoog te doen.”

Eerder deze week werd bekend dat de huurprijzen per 1 juli gemiddeld
met 2,9 procent zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dat is volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste stijging sinds 2014.
Sociale huurwoningen van woningcorporaties stegen 2,7 procent, die van
particuliere verhuurders met 3,4 procent en de huurprijs van overige
woningen in de vrije markt steeg met 3 procent. In Fryslân steeg de
gemiddelde huurprijs met 2,8 procent.

Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil dat minister Kajsa
Ollongren van Binnenlandse Zaken de huurverhoging terugdraait, met
name vanwege de coronacrisis. ,,Een huurbevriezing heeft niet zoveel zin
als de corporaties nog kampen met de verhuurdersheffing”, zegt
Brouwer. ,,Dit zou dan ten koste gaan van bijvoorbeeld verduurzaming,
want corporaties kunnen die alleen maar uit de huren betalen.”
Voorzitter Marik van Wijk van Huurdersbelangenvereniging Heerenveen
(HBV) stelt dat een huurbevriezing pas nut heeft als het op tijd wordt
doorgevoerd. ,,De kosten zijn vaak al betaald voordat de verhoging wordt
doorgevoerd. Wij zijn altijd voor het bevriezen van huren, maar ik denk
dat het in het kader van corona niet direct veel uitmaakt. De
huurverhoging betreft een paar tientjes, terwijl veel huurders,
bijvoorbeeld zzp’ers, kampen met tekorten die in de duizenden euro’s
lopen. Een maatwerkoplossing, zoals het tijdelijk niet hoeven te betalen
van huur totdat bijvoorbeeld de tegemoetkoming vanuit het rijk voor
zzp’ers binnen is, werkt daarom beter.”

Huurders die vanwege corona in de problemen zijn gekomen kunnen zich
melden bij de woningcorporatie voor hulp. Volgens Brouwer en Van Wijk
valt het aantal huurders dat met problemen kampt als gevolg van corona
nog mee. Van Wijk. ,,In Heerenveen gaat het om een stuk of zestig
huurders.”

Weinig zicht
Op de problemen van huurders in de particuliere sector hebben beide
organisaties weinig zicht. De Bewonersraad heeft alleen leden die huren
bij een woningcorporatie. Brouwer: ,,Wij hebben wel eens geprobeerd om
met particuliere verhuurders om tafel te gaan, maar dat liep op niets uit.
Daardoor kunnen we helaas niets voor deze huurders doen.”
Bij HBV zijn veertig van de drieduizend leden huurders uit de particuliere
sector. Van Wijk: ,,De particuliere verhuur bestaat hier vooral uit grote
beleggers als pensioenfondsen en die zijn wel gevoelig voor
reputatieschade. We hebben alleen weinig leden in die sector omdat
mensen ons pas weten te vinden wanneer er een probleem is. Bij
woningcorporaties worden huurders wel gewezen op ons bestaan.”
Volgens de meest recente cijfers van het CBS telde Fryslân vorig jaar
112.051 huurwoningen, waarvan 82.033 eigendom is van een
woningcorporatie en 30.018 van een particuliere verhuurder.

De prijsstijging voor corporaties is gekoppeld aan de inflatie. Dit jaar
mochten de prijzen van woningcorporaties gemiddeld niet meer dan 2,6
procent stijgen. Het gaat dan om een reguliere jaarlijkse huurverhoging.
Wanneer een woning een nieuwe bewoner krijgt, kunnen de prijzen meer
stijgen. Bij een bewonerswissel was de stijging gemiddeld 9,5 procent. De
gemiddelde stijging van de prijs van een sociale huurwoning in Fryslân
van 2,8 procent werd voor 0,4 procent veroorzaakt door prijsstijgingen bij
bewonerswissels.

HBV probeert dit laatste te beperken. ,,We zien dat sommige bewoners
die al dertig jaar in dezelfde woning zitten soms honderd euro minder per
maand betalen dan een nieuwe bewoner van een vergelijkbaar huis. We
hebben met de corporaties afspraken gemaakt dat dit verschil niet meer
dan 25 procent wordt. Anders wordt de huurverhoging bevroren. Dit doen
we al vier jaar en voor dit jaar betrof dit 1200 gezinnen.”

Lees verder

Particuliere verhuurders: betaal mee aan kosten woningmarkt! voor voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen

09-09-2020

Huurdersorganisatie De Bewonersraad (ruim 30.000 leden in Friesland) pleit voor een maatschappelijk debat over de bijdrage van de particuliere verhuurder, investeerders/beleggers en de overheden aan de opgaven op de woningmarkt en met name in de sociale huursector.
Via onderstaand persbericht en het Manifest 'Samen zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen' is vandaag de aandacht gevraagd van minister Ollongren en de Tweede Kamer om hier aandacht aan te besteden.  


Het beeld
Landelijk komen woningcorporaties tot 2035 zo’n € 30 miljard te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen, zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische zaken, in samenwerking met de koepel van woningcorporaties Aedes. Volgens de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) gaat dit ook in Friesland tot grote problemen leiden. De VFW heeft berekend dat de Friese corporaties samen zo’n € 3 miljard te kort komen, voor het beschikbaar krijgen van voldoende goede en betaalbare huurwoningen.

Gevolgen verhuurdersheffing voor huurders
Terecht komen de woningcorporaties daarom al enige tijd in opstand tegen de verhuurdersheffing van de overheid. Door deze onttrekking van financiële middelen, opgebracht door de huurders met de laagste inkomens (!), kunnen minder investeringen plaats vinden in de sociale huur. (De verhuurdersheffing werd in 2013 in het leven geroepen om de staatskas aan te vullen en het begrotingsevenwicht te herstellen.)
Er komen onvoldoende huurwoningen beschikbaar om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit komt mede door de verduurzamingstaakstelling en de forse bedragen die aan deze verhuurdersheffing moeten worden afgedragen.
Voor de huurders zijn lange wachttijden veelal het gevolg. Wie kent niet de verhalen van woningzoekenden die gewoon een plek moeten hebben en niet jaren kunnen wachten op een woning van een corporatie. Noodgedwongen zoeken velen daarom hun heil in de particuliere huurmarkt.

Particuliere verhuurders dragen niet bij
In de particuliere verhuur geldt de markt van vraag en aanbod. Het doel van deze verhuurders is niet om betaalbare en passende huisvesting te bieden aan huurders, maar om met hun woningbezit zo veel mogelijk geld te verdienen. Dit verdienmodel leidt ertoe dat woningen in een schaarse markt worden opgekocht, om te verhuren met een zo hoog mogelijke opbrengst. Het gevolg zijn torenhoge huren en woonlasten voor de huurders van deze woningen. Daarnaast dragen particuliere verhuurders niet bij aan de verhuurdersheffing en geldt alleen het eigen hoge rendement. Wij vinden dat dit anders moet!

Huurders hebben weinig keus
Particuliere verhuurders maken rendement op hun investering, over de rug van deze woningzoekenden, die geen kant op kunnen in de zoektocht naar een geschikte woning. Daaronder zijn mensen die over een (te) laag inkomen beschikken, maar niet anders kunnen dan deze situatie accepteren, als zij tenminste een woning willen vinden. Met als gevolg dat velen van hen in financiële problemen komen, of ernstig beperkt zijn in hun verdere mogelijkheden.

Huurtoeslag creatief en onterecht benut
Zelfs als de huren doelbewust onder de betaalbaarheidsgrens zijn gebracht van de huurtoeslag, met vaak hogere servicekosten tot gevolg, is dit voor de particuliere verhuurder een verdienmodel. De huur wordt door de huurder dan met behulp van de huurtoeslag voldaan, welke door de belastingbetaler wordt opgebracht. Met ons allen betalen we mee aan het rendement van de particuliere verhuurder.

Huurder betaalt, belastingbetaler betaalt, particuliere verhuurder profiteert
De opbrengst steekt de particuliere verhuurder vervolgens geheel in eigen zak. Want bij een bezit van minder dan 50 woningen is hij niet, zoals de woningcorporaties, gehouden aan het afdragen van de verhuurdersheffing. Zolang de verhuurdersheffing bestaat zou het tenminste redelijk zijn dat ook de particuliere verhuurder daaraan bijdraagt.

Oproep tot landelijk debat voor behoud Nederlandse sociale huursectorvoorziening
Huurdersorganisatie De Bewonersraad pleit voor een maatschappelijk debat over de bijdrage van de particuliere verhuurder aan de opgaven op de woningmarkt en het reguleren daarvan in het belang van de woningzoekende huurders. Wij roepen overheden en andere belanghebbenden op om alles in het werk te stellen, om in deze situatie verandering te brengen! Alle fracties van de Tweede Kamer ontvangen een manifest met een handreiking voor het vormgeven van het volkshuisvestelijk beleid met betrekking tot de bijdrage van particuliere verhuurders en investeerders aan de opgaven op de woningmarkt.

 

Ons doel is om de huurders in de sociale huursector, huurders met de laagste inkomens, toegang te blijven geven tot voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen!

De Bewonersraad vertegenwoordigt ruim 30.000 leden in de sociale volkshuisvesting in vrijwel heel Friesland. De Bewonersraad is daarmee de grootste huurdersvereniging van de noordelijke provincies.

 

Voor meer informatie:
Gert Brouwer, algemeen directeur De Bewonersraad
Tel. 06 – 41 62 35 30

Lees verder

Ollongren vindt algemene huurverlaging onnodig

09-09-2020

Ollongren vindt algemene huurverlaging onnodig: 'Niet alle huurders zijn hetzelfde’

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) belooft op Prinsjesdag met maatregelen te komen om huurders te helpen die door huurstijgingen krap bij kas zitten. Van een algemene huurbevriezing of -verlaging wil ze nog altijd niets weten.

 

Ollongren staat onder grote druk van de Tweede én Eerste Kamer om huurstijgingen in coronatijd aan banden te leggen. Maandag meldde het CBS dat de huurprijzen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,9 procent zijn gestegen, de grootste stijging in zes jaar. Daarover is de minister vanmiddag op het matje geroepen in de Tweede Kamer.

 

,,Deze minister trapt de huurders graag nog wat verder de financiële afgrond in’’, zei PVV-leider Geert Wilders tijdens het Vragenuur. Hij noemde de recordstijging van de huren ‘ongehoord’, ‘schandalig’ en ‘onbeschoft’. SP-leider Lilian Marijnissen eiste dat de ‘illegale huurverhoging’ wordt teruggedraaid. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer hebben ‘bijna alle huurders momenteel problemen om rond te komen’.

 

‘Iets doen’

Toch vindt Ollongren het niet nodig om de huren te bevriezen of te verlagen. Volgens haar zijn ‘niet alle huurders hetzelfde’. ,,Je hebt huurders met een prima inkomen die hun huur prima kunnen opbrengen. En je hebt huurders met een laag inkomen die inderdaad moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.’’

 

Die laatste groep wil de minister volgende week, op Prinsjesdag, tegemoet komen. ,,Ik vind het ongelukkig dat ik hier een week voor Prinsjesdag sta en met meel in de mond moet praten’’, aldus Ollongren. Ze erkent dat mensen met een laag inkomen en een hogere huur in problemen dreigen te komen. ,,Ik ben voornemens om voor hen iets te doen.’’

 

Haagse bronnen melden dat het kabinet van plan is om de verhuurderheffing - een belasting voor woningcorporaties - met 200 miljoen euro te verlagen. ,,Wij hopen dat de corporaties een deel van die besparing benutten om verdere huurstijgingen tegen te gaan’’, zegt een Haagse bron. Corporaties klagen al jaren over de in hun ogen oneerlijk hoge verhuurderheffing.

 

Het kabinet kan de koopkracht van huurders zelf verbeteren door bijvoorbeeld de belasting te verlagen of de huurtoeslag te verhogen. De huurstijging blijft dan staan, maar huurders krijgen het geld op een andere manier terug. Hoe het kabinet dat precies van plan is te doen, wil Ollongren op Prinsjesdag naar buiten brengen.

 

Motie van afkeuring

Eerder dit jaar dwong de Eerste Kamer de minister iets aan de huren te doen. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, kan de oppositie het haar daar flink lastig maken. Zo werd eind juni een motie van afkeuring aangenomen tegen Ollongren. De laatste keer dat zoiets gebeurde, was in het jaar 1875.

 

,,Als de minister nu niet laat zien dat zij iets voor de huurders doet, kunnen wij haar hele begroting wegstemmen’’, zegt Eerste Kamerlid Tiny Kox van de SP. Daardoor zou Ollongren in het laatste halfjaar van haar ministerschap vleugellam worden. ,,Een minister zonder begroting is een minister zonder toekomst.’’

 

800.000 huurders klem

Kox wil wel eerst Prinsjesdag afwachten, om te zien waarmee Ollongren op de proppen komt. ,,Op dit moment zitten volgens het Nibud 800.000 huurders klem. Deze huurverhoging, of een volgende huurverhoging, moet hen worden bespaard. Het is nu echt aan de minister om te laten zien dat zij voor deze groep huurders in de bres springt.’’

 

Ook woningcorporaties hebben het afgelopen jaar hun huren extra verhoogd, maar de grootste stijging was zichtbaar bij particuliere verhuurders van sociale woningbouw. Als een oude huurder zijn woning achterlaat, grijpt de verhuurder dat moment vaak aan voor een extra verhoging. Zo’n oude woning wordt dan gemiddeld 9,5 procent duurder.

(200909 AD.nl)

 

Lees verder

Kamer eist meer actie van minister tegen hoge huren

09-09-2020

Een voorstel om de huren in Nederland voorlopig te bevriezen, is
dinsdag ternauwernood verworpen in de Tweede Kamer. Minister
Kajsa Ollongren voor Wonen vindt een bevriezing te drastisch.
Wel belooft ze op Prinsjesdag met een compensatie te komen
voor huurders die in de knel komen.

Haagse bronnen melden dat woningcorporaties volgend jaar in elk geval
een korting van 200 miljoen krijgen op de zogenoemde
verhuurdersheffing. Met die meevaller kunnen de corporaties huurders
tegemoetkomen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn
gekomen.
De linkse oppositie sprak gisteren honend over een 'doekje voor het
bloeden' en wil de druk op Ollongren de komende tijd verder opvoeren.
Partijen als PvdA, SP en GroenLinks zien het woonbeleid van de D66-
bewindsvrouw als een belangrijk campagne-onderwerp voor de komende
verkiezingen en willen dat het kabinet ingrijpt in de markt. Voor de PVV
geldt hetzelfde.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek eerder
deze week dat de huren sinds 2014 niet meer zo hard zijn gestegen. Per 1
juli lagen ze gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De huren
van sociale huurwoningen die niet in handen zijn van een
woningcorporatie stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de
vrijesectorwoningen met 3 procent. Bij corporatiewoningen was de
stijging 2,7 procent.


Ollongren moest zich tijdens het vragenuurtje, niet voor het eerst,
verweren tegen scherpe kritiek op haar beleid. Wilders noemde haar 'een
elitaire minister van asociale zaken die lak heeft aan huurders, waarvan
50 procent niet kan rondkomen'. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen
heeft Ollongren 'keihard gefaald'. 'Ze was gewaarschuwd, maar nu zijn
de huren geëxplodeerd.'
Marijnissen verwees daarbij naar een motie die al in april is aangenomen
door de Eerste Kamer om de huren tijdens de coronacrisis te bevriezen.
Ollongren weigerde dat voorstel uit te voeren omdat een bevriezing
volgens haar een negatieve invloed heeft op de investeringen in de
woningmarkt. Ze vreest dat zowel de nieuwbouw als het onderhoud en de
verduurzaming van bestaande woningen er onder zullen lijden.
Ollongrens weigering kwam haar in de senaat op een motie van afkeuring
te staan - iets wat geen minister meer is overkomen sinds 1875.
Ollongren wees er op dat de huurstijgingen van het afgelopen jaar juist
meevallen als de inflatie wordt meegerekend, die in die periode 2,6
procent was. De inflatie wordt deels gecompenseerd via de uitkeringen en
huurtoeslag. De reële huurstijging schommelt daardoor rond de 0,3
procent.
'Dat is heel beperkt', aldus de minister. 'Bij zittende huurders is zelfs
sprake van een verlaging. Dat is in geen jaren voorgekomen. We moeten
het grotere geheel blijven zien op de woningmarkt. Bij een
huurbevriezing treffen we ook de partijen waarvan we willen dat ze
bouwen en onderhoud plegen.'


Ollongren erkende wel dat mede door de coronacrisis een groep huurders
in de knel komt, omdat ze een laag inkomen hebben en een relatief hoge
huur. 'Mensen die onvoldoende geholpen kunnen worden door de
middelen die er zijn, gaan we tegemoetkomen.'
De oppositie nam daar geen genoegen mee. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer
meent dat de minister ten onrechte suggereert dat slechts een kleine
groep huurders in de problemen komt. Nijboer: 'Bijna alle huurders
hebben moeite om rond te komen. Het is echt een enorm
maatschappelijk probleem. Dat krijgen we de minister niet aan het
verstand gebracht.'
Op veel steun van andere regeringspartijen hoeft Ollongren niet te
rekenen. VVD en CDA willen vooral dat de D66-bewindsvrouw meer doet
om de woningbouw verder vlot te trekken.

 

(Volkskrant 9 september)

Lees verder

'Aardwarmte kan kwart huizen verwarmen'

09-09-2020

'Hysterisch' goed isoleren, zoals bij de presentatie van het
Klimaatakkoord in 2018 als prioriteit werd gepredikt, is voor een kwart
van de woningen mogelijk niet nodig. Deze 2,6 miljoen huizen kunnen
hun warmtevraag in de toekomst halen uit grootschalige aardwarmte,
ook wel geothermie. Dit blijkt uit berekeningen van Berenschot en
Panterra Geoconsultants. Zij maakten de analyse in opdracht van Energie
Beheer Nederland (EBN), het staatsbedrijf dat de ondergrond in kaart
heeft.
Bij geothermie wordt warmte uit kilometersdiepe aardlagen gehaald. De
temperaturen waarbij water vervolgens clusters huizen ingepompt
kunnen worden, liggen veel hoger dan wat een warmtepomp te bieden
heeft. Juist zo'n warmtepomp is duur en zou alleen afdoende
functioneren bij een hysterisch goed geisoleerd huis. Die combinatie
heeft met name bezitters van oude huizen grote zorgen gebaard over de
energietransitie.
Vorige maand werden die zorgen in cijfers uitgedrukt. Het Planbureau
voor de Leefomgeving concludeerde dat de woningmarktplannen uit het
Klimaatakkoord onrealistisch zijn. Duurzaamheidsinvesteringen zijn
voor de huiseigenaar praktisch niet terug te verdienen. EBN ziet tegen
behapbare kosten kansen voor het verwarmen van woonhuizen met
schone aardwarmte. Momenteel wordt geothermie op een tiental
plaatsen ingezet om vooral kassen te verwarmen. Het boren naar
aardwarmte is kostbaar en het aantal bronnen is beperkt. Toch denkt EBN
dat bij zo'n 43 procent van de 2,6 miljoen huizen de energierekening
omlaag gaat als ze overstappen. Ook voor de tuinbouw en industrie ziet
EBN kansen in geothermie, die ook nog schoner is dan de in opspraak
geraakte biomassacentrales.

(Volkskrant 8 september)

Lees verder

Huurprijzen laten sterkste stijging zien in zes jaar tijd

08-09-2020

De prijzen van huurwoningen zijn in juli het sterkst
gestegen sinds 2014, zo meldt het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

De woninghuren lagen afgelopen juli gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar
eerder. De huren van sociale huurwoningen die niet in handen waren van een
woningcorporatie stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de
vrijesectorwoningen met 3 procent. Bewoners van sociale huurwoningen van
woningcorporaties moesten gemiddeld 2,7 procent meer betalen. Zij zagen hun
huur daarmee minder omhooggaan dan andere huurders. Maar het verschil met
vorig jaar was wel het grootst. Toen gingen hun huren nog met 2 procent omhoog.
Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) komt de stijging vooral
hard aan bij mensen met een hoge huur en een relatief laag inkomen. Volgende
week op Prinsjesdag komt ze met maatregelen om deze groep tegemoet te
komen.

De oppositie is boos over de flinke huurstijging tijdens de coronacrisis. De Eerste
Kamer nam eerder een motie aan om de huren te bevriezen. Daar ging het kabinet
niet in mee. De SP en PvdA willen dat de huren alsnog worden bevroren. De Bewonersraad 
en de Woonbond vinden het de hoogste tijd dat het kabinet betaalbaar wonen een
topprioriteit maakt.

Lees verder

2,8 PROCENT Fryslân middenmoter in stijging woninghuren

08-09-2020

De huur van een woning in Fryslân is in juli gemiddeld 2,8
procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Daarmee zijn de Friese huren ongeveer evenveel gestegen als de landelijk
gemiddelde stijging van 2,9 procent.
Vorig jaar juli lagen de huren 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De
grote stijging van dit jaar is volgens het statistiekbureau vooral het
gevolg van de hogere inflatie.
Sociale huurwoningen bij woningcorporaties waren in juli gemiddeld 2,7
procent duurder dan een jaar eerder, de huren bij overige verhuurders
gingen met 3,4 procent omhoog.
Bij een bewonerswisseling was de huurverhoging gemiddeld 9,5 procent.
Vorig jaar was dat 8,2 procent. De huren stegen het sterkst in Rotterdam
en Den Haag, het minst in Overijssel en Gelderland.

 

(Friesch Dagblad 07.08)

Lees verder

2,8 PROCENT Fryslân middenmoter in stijging woninghuren

08-09-2020

De huur van een woning in Fryslân is in juli gemiddeld 2,8
procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Daarmee zijn de Friese huren ongeveer evenveel gestegen als de landelijk
gemiddelde stijging van 2,9 procent.
Vorig jaar juli lagen de huren 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De
grote stijging van dit jaar is volgens het statistiekbureau vooral het
gevolg van de hogere inflatie.
Sociale huurwoningen bij woningcorporaties waren in juli gemiddeld 2,7
procent duurder dan een jaar eerder, de huren bij overige verhuurders
gingen met 3,4 procent omhoog.
Bij een bewonerswisseling was de huurverhoging gemiddeld 9,5 procent.
Vorig jaar was dat 8,2 procent. De huren stegen het sterkst in Rotterdam
en Den Haag, het minst in Overijssel en Gelderland.

 

(Friesch Dagblad 07.08)

Lees verder

Opinie: Hoe krijgen we onze huizen dan wél energieneutraal?

07-09-2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat het niet rendabel is om je woning te verduurzamen en in sommige wijken groeit de weerstand tegen de energietransitie. Maar hoe krijgen we onze huizen dan wél energieneutraal?

(bron: Volkskrant 03-09-2020)

 

Medy van der Laan (Voorzitter Energie-Nederland)

‘Het zou doodzonde zijn als de berekening van het PBL ertoe leidt dat huiseigenaren het bijltje erbij neergooien en hun plannen voor verduurzaming naar de prullenbak verwijzen. Het kan in kleine stappen en leidt bij grote aantallen ook tot het gewenste resultaat. Daarom moet er een laagdrempelige energietransitie komen, die mensen goed kunnen overzien. Want zelfs voor degenen die de investeringen wel kunnen betalen, kan de ‘gedoe-factor’, zoals ik het bezwaar tegen het openbreken van een huis noem, mensen ervan weerhouden hun huis klimaatneutraler te maken.

‘Het lukt dus alleen als we mensen behapbare stappen laten zetten. Houden we het overzichtelijk, dan creëert het draagvlak voor de aanpassingen. We moeten inzetten op zogenoemde ‘no regret’-maatregelen: men moeten er zeker van zijn dat ze geen spijt krijgen van de investeringen die ze doen. Een huis isoleren tot het energielabel C heeft, is een goed voorbeeld. De energie­rekening gaat fors omlaag en na een aantal jaar verdienen mensen de uitgaven terug. Huizenkopers die een nieuwe woning gaan isoleren tot minimaal label C, zou je financieel kunnen belonen door een korting te geven op de WOZ-waarde of door de overdrachtsbelasting kwijt te schelden.

‘Door mensen kortingen te bieden als ze hun huis isoleren, creëer je duurzame prikkels. Ook kun je de normen voor de uitstoot van nieuwe cv-ketels steeds aanscherpen. Dan hoeft de consument niets te doen. Cruciaal is dus een slimme mix van subsidies, belastinginstrumenten en normering. ’

ADVERTENTIE

 

 

Marc Oosterhout (communicatie-expert)

‘Het grootste probleem in deze discussie is de complexiteit. Mensen begrijpen niet precies wat er aan de hand is, maar het raakt ze wel in hun energiegebruik, en dat is een eerste levensbehoefte. Als de bewoners geen onderdeel zijn van de discussie, kweek je wantrouwen. De overheid moet dus beter luisteren naar de betrokkenen, zodat je weet wat er leeft. Dan kan je mensen vervolgens verleiden door de transitie op te delen in kleine stapjes en daar begrip voor te creëren. Want burgers zijn heus ­bereid een bijdrage te leveren.

‘Energiebedrijven kunnen ook een grote rol spelen. Ze kunnen bijvoorbeeld aanbieden dat zonnepanelen niet meteen betaald hoeven te worden, maar verrekend worden met de energierekening. Voor technologie die nog in ontwikkeling is, zoals de warmtepomp, zou je mensen kunnen enthousiasmeren die willen pionieren en het niet erg vinden dat iets nog niet perfect werkt. De massa volgt vaak vanzelf. Dat heeft Tesla gedaan voor het elektrisch rijden. Je kunt mensen ook meer controle geven. Apps kunnen bijvoorbeeld laten zien hoeveel stroom jouw zonnepanelen terugleveren aan het net. Dan wordt het een soort spel, dat motiveert meer mensen dan de duurzaamheidsgedachte zelf.’

Jaap Tielbeke (journalist, auteur van Een beter milieu begint niet bij jezelf)

‘Illustratief voor de vraag die de komende decennia gaat spelen: hoe creëren we draagvlak voor de energietransitie? Mensen maken zich zorgen over het klimaat, maar zijn ook bang dat zij de rekening moeten betalen. Dan heb je het risico dat ze de kont tegen de krib gooien, zoals nu ook in sommige wijken gebeurt. Uit het PBL-rapport blijkt weer dat we er met vrijwilligheid alleen niet komen. Daarom moet de overheid de regie sterk in handen nemen, en aandacht hebben voor de sociaal-economische gevolgen.

‘Want het klimaatvraagstuk is ook een herverdelingsvraagstuk: als we niet oppassen, worden de lage- en middeninkomens hard geraakt door de transitie. Daarom vind ik het idee van een Green New Deal zo prikkelend: daarin wordt klimaatbeleid gekoppeld aan sociale en economische rechtvaardigheid. Dat kan je bereiken met ambitieuze overheidsprogramma’s. Die mogen best wat geld kosten, want als we niets doen, zijn de economische en maatschappelijke kosten later nog veel groter. Bovendien zien we nu in de coronacrisis dat overheden opeens heel doortastend kunnen zijn, als de nood aan de man komt. Die mentaliteit zou ik ook graag zien in het klimaatbeleid.’

Geranne Lautenbach (jurist en betrokken bij het participatietraject aardgasvrij in Banne-Noord, Amsterdam)

‘Bewoners van Banne-Noord mogen meedenken welke alternatieve warmteoplossing gekozen moet worden in plaats van aardgas. De voorkeur van de gemeente is om de wijk aan te sluiten op het stadswarmtenet van Vattenfall. Daar bestaat weerstand tegen, onder andere omdat mensen niet geloven dat het een duurzame oplossing biedt.

‘De energietransitie kan versneld worden wanneer huiseigenaren ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun woning door goede voorlichting en subsidies te bieden. Van belang hierbij is dat de gemeente na gedegen onderzoek zo snel mogelijk duidelijk maakt welke duurzame warmteoplossing op termijn gekozen kan worden voor een wijk als de bestaande woningen eenmaal zo goed mogelijk geïsoleerd zijn.

‘Mensen kunnen bijdragen aan de energietransitie door hun huis goed te isoleren. Veel oplossingen zijn betaalbaar: het is mogelijk met relatief kleine ingrepen het energieverbruik flink omlaag te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een ventilatiewarmtepomp. De kosten ervan heb je met de beschikbare subsidie na circa tien tot vijftien jaar terugverdiend. Verder is kierdichting verstandig om warmteverlies te beperken; simpelweg zorgen dat gaten en kieren in het huis gedicht zijn en de kitnaden nalopen. Het kan zelfs zo simpel zijn als een borstel aanbrengen op de brievenbus.

‘Zelf liet ik voor anderhalfduizend euro mijn vloer isoleren, sindsdien is de temperatuur in de woonkamer niet lager geweest dan 19 graden. Ook niet na een koude nacht. Vloerisolatie is een relatief goedkope maatregel waar mijn huis niet voor op de schop hoefde en die me nu geld bespaart, en mijn huis comfortabeler maakt.’

Jan Rotmans (hoogleraar duurzaamheid)

‘Hoewel er op dat PBL-rapport veel aan te merken valt, blijft de conclusie overeind staan. Daarom moet de overheid de markt op gang brengen, zodat het op termijn wél rendabel wordt om je woning te verduurzamen. Het subsidieprogramma Wind op Zee kan een voorbeeld zijn. Met zo’n groot subsidieprogramma gaan marktpartijen erin stappen en komt innovatie op gang, waardoor de technologie snel goedkoper wordt. Zo kostte windenergie in het begin nog zo’n 15 cent per kilowatt, vijf jaar later was dat nog maar 4 cent. Dat kan ook bij het verduurzamen van woningen.

‘We moeten het bovendien niet top-down aanpakken. Dan voelen wijken als Overvecht in Utrecht zich een proefkonijn. Begin liever waar bewoners zelf met initiatieven zijn gekomen, zoals in Nijmegen en Leeuwarden. Zorg dat het daar goed werkt, zodat je dan anderen kunt enthousiasmeren. Want voor bewoners heeft het ook voordelen: minder temperatuurverschillen, meer wooncomfort. Ze willen alleen weten waar ze aan toe zijn. Maak daarom een stappenplan, zodat iedereen weet wanneer zijn huis aan de beurt is. Vergeet ook de woningcorporaties niet: daar kun je snel winst boeken, want veel sociale huurwoningen scoren slecht op het gebied van energiezuinigheid. Voor de minder draagkrachtige bewoners kan een lagere energierekening veel verschil maken.’

Lees verder

FRANEKER | FNP Waadhoeke wil zelfbewoningsplicht

05-09-2020

Net als in andere gemeenten gebeurt, pleit de FNP in de gemeente Waadhoeke
voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht. Kopers van woningen worden
hierbij verplicht daadwerkelijk zelf in het huis te gaan wonen, of het nu om
nieuwbouw gaat of om bestaande bouw. Dit is beter voor de leefbaarheid en ter
voorkoming van hoge huren. Voorkomen wordt ook dat beleggers meerdere kavels
kopen. De FNP wil weten of dit in Waadhoeke speelt en of dit instrument ingevoerd
moet worden.

 

(bron LC 04.09.2020)

Lees verder

DRACHTEN | Arbeidershuisjes toch tegen de vlakte

03-09-2020

Accolade sloopt ook de laatste twee huisjes in de Geelgorsstraat om deze te
vervangen door nieuwbouw. De woningcorporatie zei vorig jaar nog bereid te zijn
om twee oude arbeidershuizen in het woningcomplex te behouden vanwege de
historische waarde. Daar ziet Accolade nu toch vanaf. Dat besluit is genomen na
overleg met Smelne’s Erfskip, antwoordt het college van Smallingerland op vragen
van D66. De historische vereniging zou geen inhoudelijke bezwaren hebben.

 

(bron: LC 02-09-2020)

Lees verder

Woningen voor senioren

02-09-2020

In de LC van zaterdag 29 augustus stond een groot artikel over de huizenmarkt in
Friesland in relatie met de demografische ontwikkelingen. Er stond in dat er (nog)
steeds veel eengezinswoningen werden gebouwd terwijl er naar verwachting
steeds minder mensen in gezinsverband zullen wonen. Er werd genoeg gebouwd
voor senioren, zo meldde het stuk.

Ik ben het daar niet mee eens. Ik ken genoeg mensen die het inmiddels te grote
eengezinshuis met drie of vier slaapkamers wel willen ruilen voor een kleiner huis.
Een huis met een grote kamer en keuken, grote slaapkamer, goede badkamer en
een extra (logeer/hobby)kamer. Een huis waar alles gelijkvloers is met een niet zo
grote tuin maar wel met een ‘buiten’. Of een appartement met een groot balkon.

In de grote wijken die rondom Leeuwarden worden gebouwd zie je dit niet terug.
Vrije kavels zijn vaak vanaf 500 vierkante meter of groter en appartementen zijn
zonder balkon. Is er wel een ruim balkon dan gaat de prijs naar 4 ton en hoger.
Dan is het toch niet gek dat mensen in hun huis blijven wonen. Een traplift
installeren of in de garage een slaapkamer/badkamer laten maken. Senioren
blijven in het te grote huis omdat een fijn alternatief ontbreekt.
Gerda van Lingen. Nes (gem. Heerenveen)

Lees verder

Meer huizen, minder inwoners Fryslân

31-08-2020

De Friese bevolking lijkt met de huidige 650.000
inwoners haar maximale omvang te hebben bereikt.
Toch zijn er nog tienduizend nieuwe huizen nodig.

Dat komt doordat mensen steeds vaker alleen of met z’n tweeën wonen.
Hoe kan het toch dat de vraag naar huizen blijft stijgen, terwijl prognoses al jaren
vertellen dat de Friese bevolking zal afnemen? Die vraag houdt veel mensen bezig
en wekt al jaren bezorgdheid bij woningcorporaties en gemeenten. Niemand wil
huizen bouwen voor de leegstand.
De voorspelde Friese bevolkingskrimp begon de afgelopen jaren in ieder geval nog
niet: de bevolking groeide van 646.000 naar 650.000 mensen. Nu is het keerpunt
echter wel bereikt, schreef de provincie begin deze zomer in haar nieuwe
bevolkingsprognose: ,,De structurele afname van de Friese populatie lijkt nu echt
ingezet.’’


Op de woningmarkt merk je daar nog niets van. Het aantal te koop staande huizen
daalt immers nog altijd en ook nieuwe huizen worden in rap tempo verkocht. De
vraag naar huurwoningen is eveneens groot.
Dat is opmerkelijk, want de Friese woningvoorraad groeide de afgelopen vijf jaren
twee keer zo snel als de bevolking. Terwijl Friesland 4000 extra inwoners kreeg,
steeg het aantal huizen in de provincie met circa 8000, blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Dit kan alleen kloppen als het gemiddelde aantal mensen per woning afneemt.
Deze zogeheten ‘gezinsverdunning’ is al heel lang gaande. In het jaar 2000
bestond een gemiddeld Fries huishouden nog uit 2,36 personen. In 2018 was dat
gedaald naar 2,19 personen, zegt Wilma de Vries van het Fries Sociaal
Planbureau (FSP). Over tien jaar ligt dit op 2,11, blijkt uit nieuwe ramingen van de
provincie.

Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij deze gezinsverdunning. Veel woningen
die vroeger door een familie met kinderen werden bewoond, huisvesten nu slechts
een of twee mensen. Het aantal gezinnen daalt namelijk, terwijl het aantal kleine
huishoudens groeit.
Als de prognose van de provincie uitkomt, daalt de bevolking van 650.000 naar
645.000 mensen in 2030. Dat zijn dus 5000 Friezen minder, maar ondertussen
stijgt het aantal huishoudens met ruim 10.000 door gezinsverdunning. Er moet dus
nog fors doorgebouwd worden om iedereen te huisvesten.

In 2030 heeft Friesland echt de top bereikt, met 305.442 huishoudens. Na een
stabilisatie zal vanaf 2033 een daling zichtbaar worden, verwacht de provincie. In
2040 telt Friesland nog ruim 302.000 huishoudens en in 2050 zal dit aantal zijn
gedaald tot 293.000. Dit betekent dat er 12.000 woningen overbodig worden: er
zijn onvoldoende huishoudens om ze te vullen.
De provincie is iets optimischer over de huishoudensontwikkeling dan enkele jaren
geleden. Verschillende onderzoekers voorspelden enkele jaren geleden nog dat
Friesland er geen 10.000, maar hooguit 8000 huishoudens bij zou krijgen in de
komende jaren.

Jongeren of ouderen?
Wie kijkt naar de woningbehoefte voor de komende jaren moet zich afvragen hoe
gezinsverdunning precies werkt. Het is verleidelijk om te kijken naar de groepen
waar je het meeste over hoort: bijvoorbeeld jonge stellen en alleenstaanden die de
woningmarkt afstruinen naar een betaalbare woning.
Jongeren vormen echter een sterk krimpende groep binnen de Friese
samenleving, zo blijkt uit cijfers van het FSP. Het aantal huishoudens in de leeftijd
tot 25 jaar is in de periode van 2009 tot 2019 met 15 procent afgenomen in
Friesland. Ook de huishoudensgroep van 25 tot 45 jaar daalde in die periode met
14 procent, ondanks een stijging van het aantal eenoudergezinnen.

De grote groei zat bij de 65-plussers: die spelen de hoofdrol in de
gezinsverdunning. Deze groep huishoudens is in tien jaar tijd met maar liefst 31
procent uitgedijd, rekent het FSP voor. De verklaring hiervoor ligt bij de grote
geboortegolf in de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. De baby’s van toen
zijn nu pensioengerechtigd.
Veel babyboomers stichtten gezinnen, die inmiddels, na het uitvliegen van de
kinderen, tweepersoonshuishoudens zijn geworden. Het aantal alleenstaanden
stijgt ook snel onder de 45-plussers en 65-plussers. Samen oud worden lukt lang
niet altijd, als gevolg van scheidingen en sterfte.
De nieuwe groep 65-plussers heeft een hoge levensverwachting. Waar hun ouders
vaak nog jong in een verzorgingshuis belandden, zit dat er voor de huidige groep
jonge ouderen niet meer in. Dat willen ze meestal ook niet. ,,Ze blijven langer
zelfstandig’’, zegt De Vries van het FSP.

Vaak wonen ze tot op hoge leeftijd in een eengezinswoning. Dat biedt mede een
verklaring voor de hobbels waar jonge gezinnen tegenaan lopen als ze een
eengezinswoning zoeken. Hun gewenste huizentype is er wel, maar wordt vaak
bewoond door oudere een- of tweepersoonshuishoudens. Daarna moet een
woning vaak fiks worden verbouwd om te voldoen aan wensen van jongere
Friezen.
Projectontwikkelaars zien dit ook. Enerzijds bouwen zij veel appartementen, die
deze oudere groep een kans bieden om door te stromen. Anderzijds blijven zij
eengezinswoningen aanbieden, ondanks de daling van het aantal grote gezinnen.
Er wordt wel eens gewaarschuwd dat Friesland straks te veel eengezinswoningen
telt. Misschien valt dit mee: als kleine huishoudens ook in de toekomst graag ruim
willen wonen, is er misschien niet zoveel aan de hand.

Tweede huizen en thuiswerkers
Er zijn nog andere factoren die de huizenmarkt kunnen b
eïnvloeden. De laatste tijd klinken er veel verhalen over Randstedelingen en
pensionado’s die hun kans grijpen op de goedkope Friese huizenmarkt. Het aantal
mensen dat vanuit andere provincies naar Friesland verhuist, neemt inderdaad toe.
Er is de laatste jaren een klein plusje in het migratiesaldo.
Er blijven echter ook veel Friezen vertrekken. Verhuisbewegingen vanuit andere
provincies richting Friesland zullen de komende decennia te bescheiden zijn om
het aantal vertrekkers te compenseren, verwacht de provincie. Ondertussen neemt
het sterfteoverschot toe: nu al sterven er meer Friezen dan er geboren worden.

Dat de provinciale bevolking de afgelopen jaren nog groeide, komt vooral door
buitenlanders. Dat is een veelzijdige groep, waarvoor moeilijk prognoses zijn te
maken. Buitenlandse studenten, Oost-Europese seizoensarbeiders, asielzoekers
en vluchtelingen met een status hebben immers heel verschillende perspectieven.
,,Met name de asielgerelateerde migratie is moeilijk te voorspellen’’, schrijft de
provincie. Gemeenten zijn verplicht om ieder jaar een aantal vluchtelingen met
status onder dak te brengen. Dat betekent echter niet per se dat die op langere
termijn ook in Friesland blijven. ,,Op termijn zie je vaak dat zij toch weer uit
Friesland vertrekken’’, zegt De Vries van het FSP. ,,Vaak gaan ze naar de
Randstad.’’ Daar is meer werk voor hen en bovendien treffen ze daar meer familie
en mensen met dezelfde achtergrond.

Ook de arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn in de cijfers moeilijk zichtbaar. Als ze
hier slechts tijdelijk werken, staan ze meestal niet ingeschreven bij de gemeenten.
,,Tegelijkertijd wonen ze hier wel en kan het zijn dat ze zich moeten inschrijven’’,
schrijft de provincie. Bovendien zijn er huizen voor hen vrijgemaakt. De provincie
wil hen beter registreren. Als ze hier blijven en gezinnen vormen, kunnen ze de
bevolkingsomvang positief beïnvloeden.
Een andere factor is de toename van het aantal tweede woningen. Ze worden
bijvoorbeeld als vakantiehuis gebruikt door mensen uit de Randstad. Soms worden
ze ook toeristisch verhuurd via airbnb of als bed&brochje.
Uit verschillende hoeken van de provincie klinken hier klachten over. Dit geldt
bijvoorbeeld voor toeristische locaties als Grou en Hindeloopen, maar is ook
zichtbaar langs de noordkust. ,,Wij willen dit verder onderzoeken’’, laat Peter van
den Meerschaut weten namens de provincie.

Friesland kan economisch voordeel hebben bij tweede huizen: er wordt immers
van buiten de provincie geld gepompt in de Friese woningmarkt. Voor de
dorpsgemeenschappen zitten er echter veel nadelen aan: de sociale controle, de
gezelligheid en het gemeenschapsgevoel gaan onderuit. Lokale winkels en andere
voorzieningen lijden eronder.

Woningbouw
Als de verwachtingen van de provincie uitkomen, zal het aantal huishoudens in vrijwel alle
hoeken van Friesland na 2030 afnemen. Alleen in Leeuwarden wordt nog groei
verwacht, terwijl de Waddeneilanden stabiel blijven, blijkt uit de prognoses.
,,Wij maken op basis van de nieuwe bevolkingsprognose een behoefteraming voor
woningbouw’’, laat Van den Meerschaut weten namens de provincie. Dit moet
leiden tot nieuwe afspraken over woningbouw met de gemeenten.
Dat kan een spannende discussie opleveren. Dorpen en steden roepen immers
massaal om meer nieuwbouw en zien zich gesteund door de vlotte huizenverkoop.
Toch zal het provinciebestuur in het oog moeten houden dat de huishoudensgroei
ooit ophoudt. Te veel woningen bouwen kan tot rampzalige leegstand leiden,
vooral op het platteland.

Critici wijzen erop dat prognoses nooit precies uitkomen. Dat is logisch, want
voorspellen is alleen mogelijk op basis van bekende ontwikkelingen. Onverwachte
maatschappelijke veranderingen kunnen tot drastisch gewijzigde
bevolkingsaantallen leiden.

In 1965 voorspelden demografen dat Friesland in het jaar 2000 op 800.000
inwoners zou uitkomen. In 1973 werd uitgegaan van een veel lager aantal,
namelijk 709.000 inwoners. In 1989 wierp deze krant zelfs de vraag op of Friesland
ooit nog boven de 600.000 ingezetenen uit zou komen. En zie eens, begin 2020
hadden we 650.000 Friezen. Of we de top nu achter de rug hebben, zullen we pas
over een jaar of vijf kunnen beoordelen.

 

(bron: LC 29.08.2020)

Lees verder

Ieder kind een fiets

31-08-2020

In een derde van de Nederlandse huishoudens staan één of meerdere fietsen ongebruikt in de schuur.
En dat terwijl het hebben van een fiets voor 1 op de 9 kinderen niet vanzelfsprekend is.

Dat zegt de ANWB, die een kinderfietsenplan heeft opgezet. Op verschillende punten in Nederland kunt u een fiets inleveren. Of juist halen. Kijk hier voor alle info. 

 

Lees verder

IJLST | Woonzorgcomplex Nij Ylostins krijgt geen monumentstatus

28-08-2020

Een bezwaar van erfgoedvereniging Heemschut kon niets veranderen aan het standpunt van het college van B en W van de
gemeente Súdwest-Fryslân.

Woningcorporatie Elkien wil het complex uit de jaren zeventig slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat voornemen leidde tot verzet in IJlst. Naast zorgen over de veelal oudere bewoners vinden veel mensen het een beeldbepalend pand. Zij deden een aanvraag om het tot een gemeentelijk monument te maken, wat sloop onmogelijk zou maken.
De gemeente weigerde dat, waartegen onder meer Heemschut in bezwaar ging. Volgens de bezwaarschriftencommissie staat niet ter discussie dat het pand ‘een zekere cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt’. Dat weegt echter niet op tegen de belangen van Elkien, die stelt dat verbouw te duur is. Zou het pand monumentaal worden, dan kan Elkien naar eigen zeggen geen betaalbare huisvesting voor ouderen meer bieden.

De commissie adviseerde het college daarom het besluit in stand te houden. Daarin gaat het college mee. De erfgoedvereniging kan nog in
beroep gaan. Directeur Karel Loeff meldde desgevraagd dat de vereniging eerst het advies gaat bestuderen voordat daarover een besluit wordt genomen.

(bron: Friesch Dagblad 27-08-2020)

Lees verder

LEEUWARDEN | Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage

28-08-2020

De ontwerp volkshuisvestingsvisie over de sociale woningmarkt ligt ter inzage. Deze is beschikbaar via www.leeuwarden.nl/wonen

De inzagetermijn is van 1 september tot en met 30 september 2020.

Informatiebijeenkomsten
Wilt u mondeling geïnformeerd roden over de volkhuisvestingsvisie, dan kan dat op een openbare bijeenkomst:

- do. 10 september van 19.30 tot 21.00 uur in De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens.

- di. 15 september, 19.30 tot 21.00 uur in Hotel van der Valk, Lynbaan 35, Leeuwarden.

Wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden, via wonen@leeuwarden.nl

 

 

Lees verder

Huurtoeslag aanvragen over 2019? Het kan nog tot 1 september!

27-08-2020

Had je vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna ben je te laat.

Om te bepalen of je toeslag kunt krijgen kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van je huishouden en je leeftijd.

Als je in 2019 alleen woonde mag je inkomen in dat jaar niet hoger zijn geweest dan € 22.700. Woonde je met meer dan geldt € 30.825 als het maximale (gezamenlijke) inkomen. Verder is er een vermogensgrens van € 30.360 per persoon. Als je op 1 januari 2019 meer (spaar)geld had is je vermogen te hoog voor huurtoeslag.

Type woning en huurprijs
Voor huurtoeslag moet je in een zelfstandige huurwoning wonen, en dus niet op kamers. De kale maandhuur die je in 2019 voor je woning betaalde mocht niet hoger zijn dan €710,68 (de huurtoeslaggrens van 2019). Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mocht zijn dan € 424,44.

 

Proefberekening en aanvragen

De website van de Belastingdienst heeft een handige rekenhulp waarmee je -anoniem- een proefberekening kunt maken. Na het kiezen van het jaar waarover je de berekening wilt maken en het invoeren van een aantal gegevens zie je of je huurtoeslag kunt krijgen en zo ja,  hoe veel dan. Daarna kun je met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.

Lees verder

SNEEK | Gemeente SWF wisselt gegevens uit tegen schulden

25-08-2020

Na de Fryske Marren gaat ook Súdwest-Fryslân gegevens uitwisselen met woningcorporaties om schulden bij huurders tegen te gaan. Bij een
huurachterstand geven corporaties bij de gemeente aan dat de huurder schuldhulp nodig heeft. Met de gegevensuitwisseling wil SWF betalingsproblemen sneller voorkomen. Huurschulden zijn daarbij een signaal dat hulp nodig. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat de gegevensuitwisseling huisuitzettingen kan voorkomen.

Lees verder

PBL haalt in kritisch rapport Klimaatakkoord onderuit

25-08-2020

‘Verduurzamen niet rendabel’

In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin wordt gesteld dat het verduurzamen van de eigen woning voor de meeste huizenbezitters niet rendabel is. Peter Winterman Het PBL kwam gisteren naar buiten met de mededeling dat het aanschaffen van een warmtepomp of van het gas af gaan niet aantrekkelijk is voor de portemonnee van
huizenbezitters. ‘Voor veel huishoudens zal gelden dat afwachten de voordeligste, en wellicht ook de verstandigste optie is’, schrijft het
PBL.

Die boodschap komt hard aan bij de voorstanders van klimaatmaatregelen. Zo heeft het kabinet vorig jaar in het Klimaatakkoord bepaald dat alle Nederlandse huizen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Volgens het kabinet zou dat mogelijk moeten zijn, zónder dat de energierekening van huishoudens hard stijgt.

,,Het moet lastenneutraal’’, zegt ook D66-Kamerlid Matthijs Sienot. ,,Die afspraak ligt er gewoon, daar zal ik het kabinet aan houden. Als nu uit dit PBL-rapport blijkt dat het lastig wordt, moeten we daar goed naar kijken.’’ Net als andere politieke partijen stelt D66 schriftelijke vragen aan het kabinet over de kwestie. Het isoleren van een woning. In 2050 moeten alle huizen in Nederland energieneutraal zijn.

,,Ik ben wel verbaasd over de stelligheid van het PBL’’, reageert Sienot. ,,Ander  onderzoek liet eerder zien dat het voor miljoenen huishoudens wél mogelijk zou moeten zijn om lastenneutrale investeringen te doen. Daar moet opheldering over komen.’’

Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer maakt het kabinet ‘een bende van de verduurzaming van woningen’. ,,Mensen moeten er juist wat aan overhouden als ze zuinig omgaan met energie’’, vindt Nijboer. ,,Alleen aankomen met een gunstige lening is volstrekt onvoldoende. Dat blijkt maar weer.’’

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil dat klimaatmaatregelen voor woningbezitters financieel aantrekkelijker worden. Zo vraagt hij het kabinet om de subsidies voor woningisolatie te verbeteren en te verlengen. Ook wil GroenLinks met een belastingmaatregel de rente op leningen voor verduurzaming compenseren.

De PVV ziet in het PBL-rapport een extra reden om af te zien van klimaatbeleid. ,,Het effect van het energieneutraal en aardgasvrij maken van woningen op het klimaat is totaal te verwaarlozen, terwijl de gevolgen voor de portemonnee rampzalig zijn’’, zegt PVV-Kamerlid Alexander Kops, die vreest voor ‘energiearmoede’.

Ondertussen is er interne kritiek op het PBL-rapport. Zo heeft ondernemer en adviseur Jan Willem van de Groep zijn naam uit het PBL-rapport laten halen. ‘Naar mijn mening is het rapport zo beperkt in aannames en modellering dat het geen aanspraak kan maken op de getrokken conclusies’, schrijft Van de Groep in een mail aan PBL-onderzoeker Frans Schilder.

Lees verder

SNEEK | FNP Súdwest pleit voor woonplicht

25-08-2020

De FNP-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat het college van burgemeester en wethouders een woonplicht in de gemeente onderzoekt. Daarbij moet de eigenaar zelf in de woning wonen. Volgens de fractie zorgt zo’n plicht voor meer kansen voor starters. Ook zou het helpen tegen de stijgende huurprijzen en goed zijn voor de leefbaarheid.

De Leeuwarder wethouder Hein de Haan gaf begin dit jaar al aan een dergelijke woonplicht voor Leeuwarden te overwegen.

Lees verder

Wons kan twee eigen huurhuizen bouwen

24-08-2020

Wons Mienskip Wûns, de woningcoöperatie van Wons, mag twee levensloopbestendige huurwoningen bouwen aan de Noorderlaan.
De coöperatie werd in 2014 door inwoners van het dorp opgericht omdat woningcorporatie Elkien zich terugtrok uit Wons.

De coöperatie wil woningen bouwen en beheren om het dorp leefbaar te houden. Een van de plannen was om een deel van de huurwoningen van Elkien aan de Noorderlaan over te nemen, maar dat plan werd in 2017 gepauzeerd. De coöperatie wilde een hypothecaire lening van dertig jaar, maar kon geen instantie vinden die zo’n lange looptijd wilde geven. Bij een kortere looptijd zou de huurprijs te hoog worden.


Een ander project, de bouw van de huizen, gaat wel goed. Hoewel welstandscommissie Hûs en Hiem een negatief advies gaf, heeft het
college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân de vergunning voor de bouw verleend. Als de eisen van Hûs en Hiem waren overgenomen, waren de huizen te duur geworden.

Lees verder

AMELAND | Begin bouw zeventien sociale huurwoningen

20-08-2020

Op Ameland is deze week een begin gemaakt met de bouw van zeventien
huurhuizen. De eerste twaalf komen aan de Blieneweg, Tussen Dijken en Badweg
in Hollum. Aansluitend volgen twee woningen aan de Hollumerweg in Ballum en
drie woningen aan de Kwekerij in Nes. In alle vier Amelander dorpen worden in
totaal ruim veertig nieuwe huurwoningen gerealiseerd. De gemeente Ameland
ontwikkelt de komende jaren tien locaties voor de bouw van meer dan honderd
woningen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Arm en rijk weer in één wijk

03-08-2020

In iedere nieuwe uitbreidingswijk horen weer sociale huurwoningen. De kloof tussen rijke en arme wijken moet kleiner worden, vindt de Leeuwarder wethouder Hein de Haan. Hij wil gevarieerdere buurten door de hele stad.

De PvdA-bestuurder presenteert zijn ideeën in een nieuwe volkshuisvestingsvisie, die draait om de ‘ongedeelde stad’. In zijn nota pleit hij ervoor dat ‘huishoudens met verschillende achtergronden en inkomens elkaar in het dagelijks leven tegenkomen op straat, in de winkel en bij sport. Dit is voor onderling begrip, solidariteit en saamhorigheid een noodzaak.’ Het woningbouwbeleid van de afgelopen twintig jaar liet een kloof groeien tussen armere en rijkere groepen, constateert De Haan. Nieuwe uitbreidingswijken vulden zich bijna alleen nog met koopwoningen en dure huurappartementen. Daar trokken rijkere mensen naartoe, terwijl armere gezinnen achterbleven in huurbuurten, waar zich allerlei problemen opstapelden.

Ondertussen zagen de corporaties zich gekortwiekt door Den Haag. WoonFriesland en Elkien moesten hierdoor zuinig zijn en bouwden nauwelijks meer sociale huurhuizen in nieuwe wijken. Zij wijzen hun vrijkomende woningen voornamelijk toe aan de allerarmste inkomensgroepen, waardoor de scheiding tussen arm en rijk verder groeit. ,,Dat proces moeten we omkeren’’, vindt De Haan. Hij wil dat nieuwbouwwijken voortaan voor 15 tot 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan. Dit begint in Middelsee, de nieuwe buurt langs het Van Harinxmakanaal. In armere wijken dient juist meer ruimte te komen voor koophuizen. Hiervoor gaf De Haan dit voorjaar al een voorzet in Heechterp/Schieringen, waar de afbraak van verouderde huurflats ruimte schept voor ‘menging’.

Verder pleit hij ervoor dat corporaties meer huizen toewijzen aan middeninkomens, net als vroeger normaal was. Ook dat stimuleert de variatie in buurten. Woonzorgcombinaties ziet De Haan het liefst bij corporaties. Op particuliere verhuurders heeft de gemeente namelijk weinig vat, blijkt in de Vlietzone.

Lees verder

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huur gaan betalen

30-07-2020

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.

 

Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.

 

Nu één inkomensgrens voor extra huurverhoging

Op dit moment is de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs. In 2020 ging het om maximaal 5,1%. Daarnaast geldt er één inkomensgrens waarboven hurende huishoudens 1,5% extra huurverhoging kunnen krijgen. In 2020 lag die grens op € 43.574, ongeacht de grootte van het huishouden. Huishoudens waarin iemand de AOW-leeftijd al bereikt had waren uitgezonderd van die extra 1,5%.

 

Straks vier inkomensgrenzen

In het wetsvoorstel vervalt de uitzondering voor senioren. En gaat de manier waarop de jaarlijkse huurverhoging wordt berekend op de schop. Er gaan vier verschillende inkomensgrenzen gelden. Ligt het inkomen boven een van de grenzen? Dan volgt een jaarlijkse huurverhoging die -in de meeste gevallen- veel hoger uitpakt dan de huurverhoging voor lagere inkomens.

 

Alleenstaanden met middeninkomen

In het wetsvoorstel staat dat bij een jaarinkomen tussen €45.938 en €55.000 de huur met 50 euro per maand omhoog mag. Bij een jaarinkomen boven de €55.000 is dat zelfs 100 euro per maand.

 

Stellen en gezinnen met middeninkomen

Voor meerpersoonshuishoudens gelden andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk jaarinkomen tussen €53.126 en €74.000 mag de huur straks met 50 euro per maand omhoog. Boven de €74.000 is dat 100 euro per maand.

 

Plafond huurverhoging boven sociale huurgrens

De huurverhogingen kunnen één keer per jaar worden doorgevoerd, totdat de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel is bereikt. Deze maximale huurprijs ligt vaak ver boven de sociale huurgrens (€737,14 in 2020). Ook huurders die al een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen krijgen dus met deze extra huurverhogingen te maken.

 

Lager inkomen? Dan blijft huurverhoging een percentage

De jaarlijkse, sprongsgewijze huurverhoging in euro’s geldt alléén voor huishoudens met een middeninkomen. Bij een lager inkomen geldt dat de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs blijft. Wat de huurverhoging dan wordt hangt dus sterk van de huidige huurprijs én het percentage af.  In 2020 ging het om 5,1%. Voor 2021 is het percentage nog niet bekend.

 

Wetsvoorstel omstreden - Tweede Kamer aan zet na het zomerreces

 

 

200730 Woonbond.nl

Lees verder

BUITENPOST | SWA met Cadillac langs huurders

24-07-2020

Met een Cadillac en een koets gaat Stichting Woningbouw Achtkarspelen begin augustus langs bij mensen die al ruim een halve eeuw hetzelfde huis huren.

Meer dan negentig mensen wonen inmiddels vijftig jaar of langer in hetzelfde huis van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). De corporatie vindt dit heel bijzonder en wil er aandacht aan besteden.
Wat ook meespeelt, is dat de oudere bewoners door de coronamaatregelen momenteel weinig verzetjes hebben. Dorpsfeesten zijn afgelast en ook thuis visite ontvangen gebeurt minder. Ouderen kunnen zich daardoor geïsoleerd voelen.

Doel is niet alleen om het corona-isolement te doorbreken, maar ook om de bewoners te bedanken voor de positieve rol die ze spelen in hun buurt. Volgens SWA zijn de mensen die al jaren in dezelfde woning wonen niet alleen trouw aan de woning maar ook aan de buurt.

Lees verder

GROU | WoonFriesland inspecteert met drone

21-07-2020

WoonFriesland voert met een drone technische inspecties uit aan de buitenkant van huurwoningen. Het verhuurbedrijf wil efficiënt en geautomatiseerd inspecteren en de drone meet de benodigde gegevens van gevels, dakbedekking en kozijnen.
Hierdoor kunnen vocht, houtrot en warmteverlies worden gesignaleerd of zelfs voorkomen. WoonFriesland werkt met het bedrijf Aeroscan, dat de drone levert. De privacy binnenshuis is gewaarborgd. Eventuele persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd.

Volgens de coöperatie is de drone-inspectie coronaproof en betekent ze minder overlast voor bewoners. Zo hoeven mensen niet thuis te zijn. De privacy is gewaarborgd doordat beelden worden vervaagd. Door warmtemetingen kan de drone ook wietplantages op zolders in
beeld brengen, erkent Stefan Quack van Aeroscan. ,,Maar dat is niet onze doelstelling. In de zomermaanden werken we ook niet met hittescans. Die worden wel in de wintermaanden gebruikt om te kijken of huizen koudelekken hebben, en of er zonnepanelen zijn die niet goed werken.”

Mochten er inderdaad wietplantages als bijvangst worden ontdekt dan zal WoonFriesland per geval kijken welke stappen er worden ondernomen. ,,Opsporen van wietplantages in niet ons doel. Dat is politiewerk”, meldt WoonFriesland-woordvoerder AnneMarieke Voortman. ,,Maar als wij verdachte omstandigheden zien bij een van onze huurders dan nemen wij uiteraard maatregelen. Welke dat zijn, is maatwerk en afhankelijk van de omstandigheden.”

Lees verder

Subsidie voor vijftien projecten in Noardeast

18-07-2020

Vijftien initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in
Noardeast-Fryslân krijgen subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Het
gaat om een totaalbedrag van bijna 300.000 euro. Alle initiatieven zorgen in totaal
voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze
regio.

Lees verder

GORREDIJK | Garageboxen Elkien gaan in de verkoop

17-07-2020

Woningcorporatie Elkien is van plan garageboxen in Opsterland te verkopen, 67 in
Gorredijk en 8 in Beetsterzwaag. Volgens Elkien horen het beheer en de verhuur
van de garages niet langer bij haar kerntaak. Opsterland gaat akkoord met de
verkoop, mits er een betrouwbare koper wordt gezocht met het oog op ‘het
voorkomen van de verslechtering van de kwaliteit van de garageboxen en de
verpaupering van de buurten waar de garageboxen staan’. Voor huurders
verandert er niets.

Lees verder

Zonnepanelen gaan uit op zonnige dagen

16-07-2020

Naar schatting worden op vijftig plaatsen in Friesland zonnepanelen uitgeschakeld op zonnige dagen. Vooral de panelen op woningen leveren dan te veel stroom, waardoor het net het aanbod niet aankan.

Volgens Peter Hofman, woordvoerder van netbeheerder Liander, is het aantal
plaatsen waar zonnepanelen worden uitgeschakeld een ruwe schatting. ,,Een
compleet en actueel overzicht ontbreekt nog. De situatie wijzigt daarnaast snel
vanwege de continue verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.”
De problemen zijn over het algemeen zeer lokaal en het gaat meestal om een paar
huizen of een straat. De uitschakeling vindt plaats wanneer de spanning op het net
stijgt naar 253 volt, doordat veel zonnepanelen tegelijkertijd elektriciteit leveren aan
de laagspanningskabels. Het net wordt daardoor te zwaar belast.
Een van de wijken waarin zonnepanelen worden uitgeschakeld, is Zuiderburen in
Leeuwarden. Hier werkt Liander aan een oplossing. ,,We leggen extra kabels en
plaatsen extra verdeelstations”, aldus Hofman.
In Oentsjerk en Wytgaard worden aanpassingen gedaan aan de instellingen van
de transformator. Volgens Hofman wordt de spanning daardoor minder hoog. ,,Dit
kan niet altijd de oplossing zijn. Als blijkt dat in de avond of nachtelijke uren de
spanning hierdoor te laag wordt, moeten we het net verzwaren.”
Age-Jan Jorna, inwoner van Wytgaard, kreeg te maken met uitschakeling van zijn
zonnepanelen. ,,Ik had het niet in de gaten, waarschijnlijk was het al een maand zo
voordat ik erachter kwam”, aldus Jorna. Hij had, naar eigen zeggen, vaker gehoord
over het capaciteitsprobleem. ,,De leverancier van de panelen heeft dit ongeveer
een maand geleden opgelost door de omvormer iets hoger te zetten.”

De zonnepanelen van energie-coöperatie Enerzjyk Eastermar aan de Kleine
Hornstwei in Eastermar schakelen zichzelf ook uit. ,,Liander onderzoekt wat de
beste oplossing is voor deze locatie”, aldus Hofman ,,Mogelijk is het nodig om
dikkere kabels te leggen.”
Ook bij het project van energie-coöperatie Grieneko wordt de spanning soms te
hoog doordat het is aangesloten aan het einde van de kabel van het lokale
elektriciteitsnet. Hierbij is de oplossing volgens Hofman de plaatsing van een nieuw
transformatorstation.

Lees verder

Verlenging tijdelijk contract vanwege corona kan tot november

14-07-2020

Loopt je tijdelijke huurcontract af, maar is verhuizen geen optie vanwege de coronacrisis? Dan kom je in aanmerking voor een verlenging van je huurcontract van drie maanden. Deze regeling is nu verlengd tot november 2020.

 

De regeling is vastgelegd in de ‘Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ die op 25 april is ingegaan en met terugwerkende kracht geldt van 1 april tot 1 november 2020. In de spoedwet is geregeld dat tijdelijke huurcontracten die eindigen tussen 1 april en 31 augustus 2020 kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis.

 

Huurders die willen verlengen, moeten binnen een week nadat het contract zou stoppen een aanvraag doen. Verlengen kan voor maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 november 2020. De regeling is bedoeld voor huurcontracten van maximaal twee jaar voor appartementen en huizen en van maximaal vijf jaar voor kamers. In eerste instantie gold de wet alleen voor huurcontracten die voor 30 juni eindigden, maar omdat de coronacrisis langer duurt, heeft minister Ollongren de wet eenmalig verlengd met twee maanden, zo bleek uit haar brief aan de Tweede Kamer van 20 mei.

Lees verder

Leefbaarheid dorpen daalt door uittocht van hogere inkomens

11-07-2020

Het vertrek van mensen met hogere inkomens uit
krimpgebieden heeft een dubbel effect op de leefbaarheid.
Gemeenten worden armer en houden minder geld over voor
belangrijke voorzieningen. Daarnaast gaat het vaak om
hogeropgeleiden die maatschappelijk actief zijn.

Dat zegt Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor
Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bock reageert hiermee op
een onderzoek van onder meer het Fries Sociaal Planbureau van afgelopen
voorjaar naar inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het
land.
Belangrijkste conclusie daarin: die worden groter, doordat jaarlijks meer mensen uit
de drie noordelijke provincies naar elders in Nederland vertrekken dan zich hier
vestigen. Relatief vaak gaat het om mensen met hogere inkomens.
En dat heeft zijn effect op de leefbaarheid, vertelt Bock. ,,Hogere inkomens betalen
meer belasting, dus krijgt een gemeente steeds minder geld binnen. Hoe meer
mensen van een uitkering leven, hoe groter de uitgaven. Veel gemeenten hebben
nu financiële problemen, en dat heeft deels te maken met uitgaven op het gebied
van de WMO.’’
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat mensen met een hogere opleiding, die
ook vaak een hoger inkomen hebben, vaak een belangrijke rol spelen in allerlei
sociale initiatieven. ,,Ze hebben een goed netwerk, ervaring met besturen, weten
bijvoorbeeld waar ze subsidies kunnen halen. Als die groep vertrekt, komen
sociale initiatieven vaak in een neerwaartse spiraal.’’
Ook uit Friesland verhuizen per saldo meer mensen met een hoger inkomen dan
er hiernaartoe komen. Dat komt vooral door het vertrek van afgestudeerden uit
Leeuwarden die elders een baan vinden.

Meest opvallende uitkomst voor Friesland is dat zich in Zuid-Friesland per saldo
meer hogere inkomens vestigen, onder andere ‘Randstad-ontvluchters’, terwijl er in
Noord-Friesland, waar krimp is, juist een (minimaal) vertrek is van deze
welvarende groep. De lage inkomens blijven hier zitten. Zo wordt het verschil
tussen noord en zuid relatief groter, een ontwikkeling die zich volgens het FSP
almaar sterker doet gelden.
De provincie heeft geen rol als het gaat om het bestrijden van regionale
inkomensverschillen, zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut. Wel maakt het
provinciebestuur beleid voor de leefbaarheid in krimpgebieden. ,,Rekening
houdend met de demografische ontwikkelingen proberen wij de voorzieningen op
peil te houden. Een voorbeeld is de huisartsenregeling.” Huisartsen die zich in
Friesland willen vestigen, kunnen subsidie van de provincie krijgen bij het bouwen
of verbouwen van hun praktijk.
Het FSP zoomt komend najaar nader in op de inkomenssituatie in Friesland.
Afhankelijk van de uitkomsten bekijkt de provincie of die iets kan doen, zegt Van
den Meerschaut.

Lees verder

Corporaties kampen met tekorten

10-07-2020

Corporaties hebben te weinig geld voor de bouw van
betaalbare huurwoningen. Voor de elf sociale verhuurders in
Friesland dreigt een tekort van 3 miljard euro.


Voor nieuwbouw in Friesland gaapt een gat van 3 miljard euro
Dit blijkt uit het onderzoek Opgaven en Middelen , dat is uitgevoerd in opdracht van
drie ministeries – Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën – en de
koepel van woningcorporaties Aedes. Voor heel Nederland zal het tekort voor de
komende vijftien jaar oplopen tot zo’n 30 miljard euro. Dat is een kwart van alle
geraamde investeringen tot 2035.
De sector moet bijvoorbeeld veel geld steken in het op peil houden van zijn
woningvoorraad. Ieder jaar moeten de corporaties zo’n 25.000 huurhuizen
bijbouwen en dat aantal loopt uiteindelijk zelfs op naar 60.000 op jaarbasis. De
totale investeringssom voor Nederland komt dan op ongeveer 116 miljard euro te
liggen.
Bovendien ligt er de opdracht om al die woningen per 2050 van het aardgasnet te
koppelen. Volgens de onderzoekers is die opgave onder de huidige financiële
omstandigheden onmogelijk. De corporaties zien hun kosten voor rente,
belastingen, onderhoud en beheer sneller stijgen dan hun huuropbrengsten.
De verhuurbedrijven moeten bovendien steeds meer investeren in vaak nauwelijks
rendabele projecten. De verhuurderheffing, die de sector inmiddels 10 miljard euro
heeft gekost, wordt als ,,grootste boosdoener’’ gezien.
De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) noemt de uitkomsten van het
onderzoek zorgwekkend. De elf aangesloten corporaties zien de komende jaren al
een gat van 500 miljoen opdoemen. VFW-voorzitter Rein Swart, tevens
bestuursvoorzitter van Accolade, doet een prangend beroep op de politiek.
,,We verhuren betaalbare huizen aan de mensen met het minste geld in de
samenleving’’, zegt Swart. ,,Het is toch raar dat daar de zwaarste lasten komen te
liggen.’’

Hij vreest voor de leefbaarheid in bepaalde wijken van vooral de grotere kernen in
onze provincie, als die verhuurderheffing niet wordt aangepast. ,,Als wij niet
kunnen bouwen, komt de beschikbaarheid van woningen onder druk te staan’’,
aldus Swart. ,,Dat speelt hier op het platteland misschien nog wat minder, maar
zeker in de grotere steden zul je dat zien.’’

Lees verder

Onderzoek: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

09-07-2020

PERSBERICHT

 

Onderzoek: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

 

Ook in Friesland is de continuïteit van de sociale woningbouw in gevaar

 

Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijke opgaven niet volledig oppakken. Tot 2035 komen ze zo’n € 30 miljard te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZ) en Aedes samen lieten uitvoeren. Ook in Friesland is de continuïteit van de sociale woningbouw in gevaar.

De woningcorporaties die aangesloten zijn bij de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) hebben onvoldoende geld om de maatschappelijke opgaven uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen en het voldoen aan duurzaamheidopdracht 2050 aardgasvrij.

Voor Fryslân tekort van 3 miljard
Het onderzoek berekent voor Fryslân een tekort van ruim 3 miljard. Een grote zorg daarbij is dat al voor de komende jaren een tekort van opgeteld 500 miljoen is berekend. Daarbij zijn de noodzakelijke investeringen om leefbaarheid en draagkracht in wijken en buurten niet verder te laten wegglijden nog niet meegeteld. Het VFW en de overlegtafel van Friese Huurdersorganisaties luiden daarom samen de noodklok: ‘Het betaalbaar houden van de sociale woningvoorraad in Fryslân wordt een nog grotere uitdaging. We maken ons daar grote zorgen om. We roepen de (lokale) politiek op om het tij te keren. Om de verhuurdersheffing af te schaffen of ten minste te halveren.’

Het onderzoek

Het onderzoek Opgaven en Middelen is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën, samen met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Allereerst zijn de maatschappelijke opgaven van corporaties tot 2035 in kaart gebracht: zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen (nieuwbouw, sloop, verkoop) en het verduurzamen van de woningvoorraad (isoleren en aardgasvrij maken). Vervolgens is berekend of corporaties deze opgaven op basis van hun financiële situatie uit kunnen voeren.

 

30 miljard tekort voor volledige opgave

Hoofdconclusie van het onderzoek is dat ‘de corporatiesector de stapeling van maatschappelijke opgaven onder de huidige investeringscondities niet volledig kan oppakken. Als corporaties tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden en die van het stelsel gaan, kan tot en met 2035 voor circa € 30 miljard aan maatschappelijke opgaven niet worden gerealiseerd. Dat is ongeveer een kwart van de totale geraamde investeringen in die periode.’

 

Woningvoorraad en verduurzaming

De grootste opgaven van corporaties zijn het zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun huizen. Tot 2035 wordt van corporaties verwacht dat ze ieder jaar zo’n 25.000 nieuwe woningen bouwen. Daarnaast moet in dezelfde periode het aantal huizen dat per jaar wordt verduurzaamd geleidelijk oplopen van 25.000 naar circa 60.000. Voor alle investeringen samen is tot en met 2035 circa € 116 miljard nodig.

 

Structureel probleem hele sector

Het tekort speelt in de hele sector. De financiële positie van alle corporaties verslechtert vanaf het begin van de onderzoeksperiode. Vanaf 2024 ontstaan er financiële knelpunten bij een aantal corporaties (regio’s) en daarna komen snel steeds meer corporaties in problemen. In 2028 heeft de sector als geheel onvoldoende investeringsvermogen.

 

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak is dat de lasten van corporaties (rente, belastingen, onderhoud en beheer) sneller stijgen dan hun inkomsten, de huuropbrengsten. Daar komt bij dat corporaties meer moeten investeren dan de laatste jaren. Daardoor nemen de lasten extra toe, terwijl deze investeringen financieel niet of nauwelijks rendabel zijn. Grootste boosdoener is de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels € 10 miljard heeft gekost.

 

Beleidsopties: verminderen verhuurderheffing

Verschillende scenario’s op basis van andere aannames (demografische ontwikkeling, inkomensgroei, kostenreductie in verduurzaming, opgave verduurzaming) leiden niet tot een andere conclusie. Binnen het onderzoek is tevens een aantal beleidsopties doorgerekend. Geen daarvan heeft voldoende effect om de volledige maatschappelijke opgaven haalbaar te maken. Het meeste effect hebben het halveren van de verhuurderheffing en hogere huurverhoging.

 

Wat betekent dat?

De Vereniging van Friese Woningcorporaties vindt de uitkomst van het onderzoek zorgwekkend. Het onderzoek wijst uit dat de ‘volkshuisvestelijke dekkingsgraad’ stevig onder de 100 procent is gezakt. Het financiële model van corporaties klopt niet meer. Als er nog langer miljarden uit de sociale huursector worden gehaald, overleeft die niet. Wat het VFW betreft ligt daarmee een heldere politieke keuze op tafel. Er moet wat gebeuren. Het VFW vindt, dat ze mensen tekort doen, die op hen moeten kunnen rekenen. Ook voor Friesland is het cruciaal dat de verhuurderheffing omlaag gaat, of dat deze wordt omgebouwd in een investeringsvehicel, zodat we kunnen blijven investeren in onze prachtige regio.

 

 

Noot voor de redactie:

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wietske Hansma, adviseur Communicatie Accolade, telefoonnummer: 06-16612175 of e-mailadres: communicatie@accolade.nl.

 

Bijlage: infographic Opgave en Middelen

 

>> Zie ook: reactie Aedes op: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/financi-n-n/aedes-nog-veel-groter-tekort-betaalbare-huurwoningen-onvermijdelijk.html

 

 

>> Het onderzoek Opgave en Middelen is hier te downloaden: https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2020/07/03/hoofdrapport-opgaven-en-middelen-woningcorporaties

Lees verder

‘Joure’ wil bijstandsverlaging stoppen

07-07-2020

Het college van De Fryske Marren moet er bij de regering op aandringen de verlaging van de bijstand tot 2035 te stoppen. Een motie
daarover, van de NCPN, ChristenUnie, PvdA en FNP werd woensdagavond aangenomen in de raad. Het kabinet wil de bijstand per 2021 stapsgewijs verlagen. De fracties vrezen meer armoede als dat beleid overeind blijft.

Lees verder

LEEUWARDEN | Onderzoek naar woningnood

07-07-2020

Het Platform één- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (Vereniging PEL) is een onderzoek begonnen naar woningnood in Leeuwarden. Volgens PEL, dat de belangen behartigt van kamerbewoners, huurders en woningzoekenden, is er meer woningnood in de stad dan de gemeente en corporaties aangeven. De enquête is in te vullen op de website www.verenigingpel.nl.

Lees verder

Elkien verkoopt 84 garageboxen

03-07-2020

Woningcorporatie Elkien doet 84 garageboxen in Opsterland in de verkoop. 67 staan in Gorredijk, de overige acht in Beetsterzwaag. Het
beheer en de verhuur past niet meer binnen de kerntaak, aldus Elkien. De gemeente gaat akkoord met verkoop, maar alleen als de koper
verpaupering van omgeving voorkomt. Voor de huurders verandert niets.

Lees verder

Ollongren krijgt meer tijd van Eerste Kamer

01-07-2020

De Eerste Kamer houdt vast aan de eisen om alle hurentijdelijk te bevriezen of een soortgelijke maatregel te treffen in verband met de
coronacrisis. De senaat geeft minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze zomer nog de tijd om dat te doen. De zeldzame motie van afkeuring die de senaat vorige week aannam, blijft boven de markt hangen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe bestuurder Nieuw Elan

29-06-2020

Marc Kuipers is benoemd tot directeur-bestuurder van Huurdersplatform Nieuw Elan in Leeuwarden. Nieuw Elan vertegenwoordigt de belangen van ruim 10.000 huurders van onder meer Elkien, Habion en enkele commerciële verhuurders. Zo onderhandelt het over de jaarlijkse huurverhoging en ondersteunt het bewoners tijdens de wijkontwikkeling van bijvoorbeeld de wijk Heechterp in Leeuwarden. De plek die Kuipers achterlaat als lid van de raad van toezicht is ook weer opgevuld. Inge Ferwerda neemt deze functie over.

Lees verder

IJLST | Wethouder Faber houdt dossier Nij Ylostins

25-06-2020

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân houdt het dossier over het te slopen wooncentrum Nij Ylostins in IJlst in zijn portefeuille.
Stadsbelang IJlst zegde eerder het vertrouwen in Faber op, omdat de club zich gepasseerd voelde. Het college van B en W schrijft verder dat het dossier Nij Ylostins voorrang krijgt boven dat van het voormalige gemeentehuis in IJlst, omdat beide projecten met elkaar samenhangen.

Lees verder

Senaat botst met Ollongren om huurbeleid

24-06-2020

Eerste Kamer neemt zeldzame motie van afkeuring aan

Voor het eerst in 145 jaar stemt Eerste Kamer voor motie van afkeuring.
Voor het eerst sinds 1875 heeft de Eerste Kamer het beleid van een minister expliciet afgekeurd. De twijfelachtige eer gaat naar minister Kajsa Ollongren.

(bron: LC 24-06)

Het was de derde motie die minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in korte tijd om haar oren kreeg over de huren. De Eerste Kamer eist dat de minister de huren vanwege de coronacrisis dit jaar bevriest. Ollongren weigert een huurstop. Zij ziet veel meer in maatwerk voor individuele huurders die door de lockdown in financiële problemen zijn geraakt.
Omdat Ollongren volhardt in haar weigering, diende de SP een motie van afkeuring in.

Dat leidde gistermiddag voor vuurwerk in de normaliter zo bedaagde senaat. Voorafgaand aan de stemming deed de VVD een uiterste poging om op de voorstanders in te praten. Een motie van afkeuring is een buitengewoon zwaar middel en staatsrechtelijk kwestieus, betoogde VVD-senator Eric van der Burg.,,Wij zitten hier als Eerste Kamer om buiten de hectiek van de dag wetten te  beoordelen, geen ministers.” Een week eerder hadden de liberalen al een hoofdelijke stemming aangevraagd, waardoor alle senatoren openlijk hom of kuit
moesten geven. De coalitie hoopte dat enkele van de PvdA of GroenLinkssenatoren zouden tegenstemmen.
Van der Burgs pleidooi mocht niet baten, evenmin als een belronde van Ollongrens politieke assistent afgelopen week om ‘de positie van de bewindsvrouw te verduidelijken’. Zowel GroenLinks, Forum voor Democratie, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus, OSF als SP stemde voor. Met 39 van de 75 zetels was dat voldoende. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU) stemden tegen, samen met
SGP en de fractie-Otten. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar mist heeft het kabinet geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

De aangenomen afkeuringsmotie valt zonder overdrijving uniek te noemen. De laatste keer dat dit gebeurde, was bijna anderhalve eeuw geleden. In 1875 traden de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën af na een motie van afkeuring in de Eerste Kamer. De reden was destijds een spoorwegverbinding naar Rotterdam. Koning Willem III weigerde hun ontslag toen overigens. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans gaat de senaat zijn boekje technisch niet te buiten. ,,Hoewel het zelden voorkomt, mag de Eerste Kamer dit
doen. Er bestaat een zelfstandige vertrouwensrelatie met elke minister.” Of het verstandig is, is vraag twee. Voermans wijst op het beperktere democratische mandaat van de Eerste Kamer. ,,De aangenomen motie brengt de indirect gekozen Eerste Kamer in conflict met de Tweede Kamer, die rechtstreeks door alle Nederlanders is gekozen.” De Tweede Kamer keurt het beleid van Ollongren bovendien goed.

Voermans geeft de voorstanders van de motie echter het voordeel van de twijfel. ,,SP’er Tiny Kox is een zeer ervaren parlementariër. Hij heeft Ollongren de afgelopen tijd meermaals alle mogelijkheden geboden om de Eerste Kamer tegemoet te komen. Ollongren wilde echter niet luisteren en gaat over tot powerplay.” De Eerste Kamer heeft het kabinet tot maandag gegeven om te reageren.

Als Ollongren haar positie niet wijzigt, en daar lijkt het voorlopig op, zijn er twee mogelijkheden. De senaat kan met een motie van wantrouwen komen, waarna de minister moet aftreden. Daar lijkt echter weinig draagvlak voor. ,,Andere optie is dat de Eerste Kamer later dit jaar de begroting van Ollongrens departement afkeurt”, stelt Voermans. ,,In die zin moet Ollongren goed nadenken wat ze doet.”
Minister Ollongren houdt de kaarten voor de borst. ,,Ik neem deze motie nu mee naar het kabinet”, reageerde ze kort na de stemming.

Lees verder

BOLSWARD | Restwarmte gebruiken in huizen, kosten €8 miljoen

23-06-2020

De plannen om Bolsward-Noord te verwarmen met restwarmte lijken veelbelovend, zo schrijft adviesgroep Ekwadrant na onderzoek. Het
project zou ruim acht miljoen euro kosten. De gemeente Súdwest-Fryslân ziet restwarmte als alternatief voor gas. In Bolsward zijn relatief veel bedrijven die restwarmte afgeven, zoals UCC Coffee en Rentex Floron. De bedrijven staan er positief tegenover om die warmte (samen 85.000 gigajoule per jaar) gratis af te staan via een warmtenet.

Daar zouden zo’n vijfhonderd woningen mee verwarmd kunnen worden. Wel is er een reservesysteem nodig, voor als er in het weekeinde niet genoeg warmte is. Een mogelijkheid is dat de restwarmte wordt opgeslagen in een buffer.
Voordelen van het gebied zijn dat de gasleidingen in de wijk financieel afgeschreven zijn, en dat de woningen relatief goede energielabels
hebben. Economisch wordt het project rendabel genoemd, en er is al een mogelijke medefinancier gevonden: de gemeente zelf. Verwacht wordt dat het project in aanmerking komt voor een rijkssubsidie.

De kosten zitten onder meer in aanpassingen bij de bedrijven (samen zo’n 2,5 miljoen euro), de aanleg van het warmtenet (2,5 miljoen euro), en aanpassingen in woningen (1,3 miljoen euro). Bij deze kosten is geen rekening gehouden met een bijdrage van de afnemers. De bedragen voor de woningeigenaren komen uit op zo’n 1500 euro per jaar. Dat is het dubbele van de gemiddelde huidige kosten, en er moet dus gezocht worden naar een manier om dit te compenseren. Veel woningen zijn van woningcorporatie Elkien, en ook die is enthousiast.

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. De gemeente moet volgens landelijke regels per 2021 per wijk een plan hebben wanneer die van het gas afgaat, en wat het alternatief is.

Lees verder

Innovatief Fries woningplan gaat niet door Provincie ziet geen toekomst in ambitieuze ‘Fryske Deal’

17-06-2020

De provincie Fryslân ziet af van de zogenoemde ‘Fryske Deal’, het plan om op vernieuwende wijze met woningcorporaties een groot aantal Friese woningen te verduurzamen. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het niet mogelijk gebleken om het project, waarvoor
vijf miljoen euro klaarlag, van de grond te krijgen. Zij wil het geld nu steken in bestaande subsidiemogelijkheden voor particulieren.

Het plan voor de Fryske Deal stamt uit 2015. Friese corporaties kwamen destijds met enkele bouwbedrijven, onder meer Friso en Van Wijnen, met een voorstel om concepten te ontwikkelen voor het energieneutraal maken van een groot aantal woningen in één keer. In totaal zouden drieduizend woningen moeten worden opgeknapt, was de gedachte, en bovendien zou de werkwijze later ook elders kunnen worden toegepast.
De provincie was enthousiast en legde vijf miljoen euro klaar.

De initiatiefnemers verloren volgens Poepjes na enige tijd hun interesse, onder meer omdat de economie aantrok en ook de inkoopprijzen hoger werden. De provincie besloot daarop te kijken naar een Fryske Deal met een andere opzet, zoals het verduurzamen van grote delen van wijken of dorpen in één keer. Daarvoor waren naast corporaties ook particulieren en ondernemers nodig.
Ook dat idee sneuvelt nu. Volgens Poepjes is een van de redenen dat corporaties al zelf initiatief namen om hun woningen te verduurzamen. Ze spreekt van ,,voortschrijdend inzicht”.

De gedeputeerde besloot gisteren de vijf miljoen, die nog steeds op de plank ligt, op een andere wijze te steken in verduurzaming. Bijna drie miljoen gaat naar de landelijke SEEH-regeling, waarmee eigenaren subsidie kunnen krijgen als zij minimaal twee isolatiemaatregelen
nemen. Het rijk vergoed met die regeling 30 procent van de kosten, Friese eigenaren krijgen daar nu per direct nog eens 10 procent bij.

Met het resterende geld wordt een landelijke energiebespaar-lening aantrekkelijker gemaakt. Friese eigenaren kunnen zo bij het landelijke
fonds SVn lenen tegen een rente die een half procentpunt lager is dan eigenaren elders in Nederland.
Volgens Poepjes is het nu vooral van belang dat er na al die jaren iets gebeurt met het geld. Ze vindt dat belangrijker dan dat het element van vernieuwing per se wordt vastgehouden, zegt ze. ,,We willen nu snelheid en massa maken, en zo veel mogelijk werk creëren voor onze installatiebedrijven.”

Poepjes hoopt nog steeds dat drieduizend woningen worden aangepakt, al hoeft dat dus niet meer energieneutraal te zijn en zouden ook zonder de Friese aanvulling met de regelingen van het rijk al wel veel woningen worden verduurzaamd. Het doel van drieduizend éxtra woningen wordt dus losgelaten. ,,Maar het uiteindelijke doel is 25 procent minder energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2010. Dat is niet veranderd.”

Lees verder

Senaat berispt Ollongren om weigering huurverhoging te stoppen

17-06-2020

Een meerderheid in de Eerste Kamer zal naar verwachting een motie van afkeuring steunen tegen minister Kajsa Ollongren, omdat ze blijft
weigeren de huurverhoging per 1 juli tijdelijk stop te zetten.
De motie werd ingediend door SP-senator Tiny Kox. De coalitiefracties zijn in de minderheid in de Eerste Kamer. Vooralsnog
geeft de minister van Binnenlandse zaken echter nog geen krimp.

In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. De uitspraak hoeft niet te betekenen dat een minister geen vertrouwen meer heeft, maar is wel een stevige reprimande, waartoe de senaat maar heel zelden overgaat. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.
Forum voor Democratie (tien zetels) heeft de motie gisteren niet medeondertekend, anders dan de vorige keren. Maar de partij kan die
alsnog steunen. Over de motie zal pas volgende week worden gestemd.

Kox ,,gaat ervan uit dat de minister alsnog haar gezonde verstand gaat gebruiken”.
Een meerderheid in de senaat had Ollongren onlangs al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de
coronacrisis. De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen. Volgens haar gaat het om 0,5 tot 2 procent van alle huurders. In ruim driekwart van die gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, stelt de minister.

Ollongren benadrukte de oproep van de senaat serieus te nemen. Ze wees daarbij opnieuw op een aantal stappen die ze heeft gezet om aan de zorgen van de senaat tegemoet te komen, in aanvulling op maatregelen die ze al in de Tweede Kamer had aangekondigd.
In augustus en september wil ze de ontwikkelingen met de huurders opnieuw bekijken, waarbij ze nog meer maatregelen niet uitsluit.
Ollongren is tegen de huurbevriezing, omdat de verhuurders dan in totaal meer dan vierhonderd miljoen euro mislopen. Dat geld hebben ze nodig voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Maatwerk biedt volgens haar uitkomst. Ze roept mensen op die in de knel
komen, zich te melden.

Lees verder
content image