Nieuws ledenservice

Hier vindt u het laatste nieuws, persberichten van De Bewonersraad en onderwerpen die huurders aangaan in de media.

CDA’er Heerma wil actie tegen‘nationale wooncrisis’

17-09-2020

HUURSTIJGINGEN

Om wat te doen aan de ,,nationale wooncrisis”, is CDA’er PieterHeerma ,,bereid om serieus te kijken” naar manieren om huurstijgingenverder te beperken. Dat zei de fractievoorzitter tijdens het lange debatover de kabinetsplannen voor volgend jaar.
,,We kunnen inmiddels wel spreken van een nationale wooncrisis. Erworden gewoon te weinig betaalbare woningen gebouwd”, zei Heerma.Het vertrouwen dat de marktwerking de problemen op de woningmarktkan oplossen, is volgens de christendemocraat inmiddels wel verdwenen.
De ,,afgelopen jaren is er het nodige gebeurd om het beentje bij tetrekken”, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Heerma.
Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver over een wet overhuurstijgingen die binnenkort door de Kamer wordt behandeld, zeiHeerma toe bereid te zijn om ,,serieus te kijken of je in de vrije markt diestijging verder kan terugdringen”. Wel wil Heerma eerst kijken hoe hetvoorstel er straks uitziet en wat zijn partij er dan precies aan wil doen.
Ook zijn coalitiegenoten Klaas Dijkhoff (VVD) en Rob Jetten (D66) gavenaan misschien wel verder te willen gaan dan de plannen van het kabinetmet de woningmarkt.

Lees verder

Maatregelen woningmarkt 2021 op een rijtje

16-09-2020

In deze factsheet de maatregelen voor de woningmarkt 2021 op een rijtje. 

Lees verder

115.000 huurwoningen in ruil voor korting

15-09-2020

Woningcorporaties willen 115.000 betaalbare huurwoningenbouwen in ruil voor een korting op de verhuurdersheffing. Dat is veel meer dan de 80.000 die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in mei voorspelde.

Corporaties konden tot 1 juli intekenen op de regeling.Ze hebben vijf jaar de tijd om de woningen daadwerkelijk te bouwen.Maar Ollongren heeft ook afspraken gemaakt met de gemeenten en decorporaties om de bouw te versnellen.

 

(bron: Friesch Dagblad 15-09)

Lees verder

Te weinig geld voor Friese woningbouw

15-09-2020

Friese corporaties zetten kanttekening na Prinsjesdag

De maatregelen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag heeft aangekondigd om de woningbouw vlot te trekken, schieten tekort. Dat stelt Jeannette Dekker, vice-voorzitter van de Vereniging FrieseWoningcorporaties. „We zijn op zich blij met een aantal maatregelen, maar ze bieden geen structurele oplossing.”

Bovenop de investeringen die al in gang waren gezet, trekt het kabinet in 2021 zeker 450 miljoen euro uit voor woningbouw. Dat is deels extra gelden, deels geld uit een bestaand potje van één miljard euro waarvan een deel naar voren is gehaald.
Het is de bedoeling dat woningcorporaties snel zo’n 150.000 woningengaan bouwen en zich daarbij meer richten op de middenhuur. Er komt twintig miljoen euro extra voor de ombouw van winkels en kantoren tot woningen. De ombouw moet zeker negenduizend woningen opleveren.Van 2021 tot 2023 komt er elk jaar vijftien miljoen euro extra aan subsidiebeschikbaar voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen.

De verhuurdersheffing gaat met 138 miljoen euro omlaag. De overdrachtsbelasting verdwijnt voor starters tot 35 jaar, maar gaat voor beleggers juist omhoog van 2 naar 8 procent. „Onder de streep blijft er niet veel extra’s over”, reageert Dekker, tevens directeur-bestuurder vanwoningcorporatie Thús Wonen.
„We zijn blij met het extra geld van het rijk, maar dit gaat de problemen niet oplossen. De belastingdruk moet naar beneden, bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing af te schaffen. Het geld dat we jaarlijks aan die heffing kwijt zijn, kunnen we niet investeren in nieuwe betaalbare socialehuurwoningen en verduurzaming”, stelt Dekker. „Uit recent onderzoekbleek blijkt nog eens dat Friese woningcorporaties te weinig geld hebben om die taak goed uit te voeren.”

Het kabinet wil de regie over de woningbouw meer naar zich toetrekken en besluiten over een aantal grote bouwprojecten versnellen. De Vereniging Eigen Huis heeft daar positief op gereageerd.
„Dat is wel vooral een randstadkwestie, net als de nadruk van het kabinet op de middenhuur”, aldus Dekker. „In Fryslân is de behoefte aan huurwoningen in het middensegment kleiner, omdat de prijzen lager liggen en mensen sneller een huis kunnen kopen.”

Lees verder

14-09-2020

‘Huurprijzen stijgen verder door hogere overdrachtsbelasting’

De herziening van de overdrachtsbelasting voor woningen die op Prinsjesdag wordt aangekondigd, heeft mogelijk een negatief effect op de omvang van de voorraad huurwoningen. Prijzen kunnen stijgen en het wordt minder aantrekkelijk om kantoren te transformeren tot woningen, terwijl daar grote kansen liggen in de nabije toekomst, denken vastgoedexperts. 

(AD 12-09-20)

 

Het kabinet gaat dinsdag waarschijnlijk aankondigen dat de overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft, maar voor beleggers gaat hij omhoog van 2 naar 8 procent. Ook de aankoop van bedrijfsgebouwen gaat vermoedelijk naar 8 procent, nu is dat 6 procent. Beide verhogingen zouden woningbouw en daarmee de huurprijzen verder onder druk kunnen zetten.

De maatregel leidt tot minder huurwoningen en er is al een tekort, analyseert vastgoedadviesbureau Capital Value. ,,Mogelijk biedt dat kansen voor koopstarters, maar de groep woningzoekenden die geen hypotheek kan krijgen heeft vervolgens nóg minder keuze dan nu”, zegt directeur Marijn Snijders. ,,Je lost met de maatregelen het probleem niet op dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn.” 

‘Niet alleen huisjesmelkers’
Het kabinet moet het kaf van het koren scheiden en dus niet de over­drachts­be­las­ting voor alle vastgoedin­ves­teer­ders omhoog gooienHans van der Ploeg, VBO makelaars

Ook zou het zo kunnen zijn dat de huren omhoog gaan omdat pensioenfondsen en woningcorporaties meer geld kwijt zijn voor de aankoop van woningen. Een flat van 10 miljoen euro wordt door de hogere belasting in één klap zo'n 600.000 euro duurder. ,,Beleggers moeten een rendement behalen, dus rekenen de hogere belasting vermoedelijk door in de huurprijs", denkt sectoreconoom vastgoed Madeline Buijs van ABN Amro. ,,Ik hoop dat de maatregelen niet zo eenzijdig zijn als nu is uitgelekt”, aldus Hans van der Ploeg van makelaarsvereniging VBO. ,,Niet alle beleggers zijn huisjesmelkers, maar veelal investeerders in woningbouw. Het kabinet moet het kaf van het koren scheiden en dus niet de overdrachtsbelasting voor alle vastgoedinvesteerders omhoog gooien.”

Ook Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, volgt dinsdag met argusogen de aankondiging van nieuwe belastingtarieven, die vanaf 1 januari 2021 zouden moeten gelden. ,,Corporaties kopen bestaande huizen of bedrijfsruimtes op, om er betaalbare huurwoningen van te maken”, zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen. ,,Als de hogere overdrachtsbelasting voor beleggers gaat gelden, dan hoop ik dat het kabinet eraan denkt om corporaties uit te sluiten of in ieder geval op een andere manier te compenseren. De financiële positie is al slecht en wordt op deze manier alleen maar slechter.” 

Lees verder
content image