Nieuws ledenservice

Hier vindt u het laatste nieuws, persberichten van De Bewonersraad en onderwerpen die huurders aangaan in de media.

LEEUWARDEN | Grote herinrichting voor De Kei

27-10-2021

De Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard krijgt volgend jaar een ingrijpende herinrichting, waarbij het riool en asfalt vervangen worden. De gemeente probeert bij deze ingreep ook een oplossing te vinden voor wateroverlast. Bij hevige regenbuien blijft nu water staan in deze straat.

De gemeente kiest voor een circulaire aanpak. Dit betekent dat zoveel mogelijk asfalt en ander beton wordt verzameld voor hergebruik. Er loopt nog onderzoek naar het benodigde aantal parkeerplaatsen en het behoud van de bomen.

 

 

Lees verder

Starters in Raerd boos, wij krijgen zo geen kans

26-10-2021

Inwoners van Raerd protesteerden zondagmiddag tegen de fors verhoogde koopprijzen voor zeven nieuwe woningen in het dorp.

Tientallen inwoners van Raerd protesteerden gisteren tegen het plan om aan de Sélânswei zeven vrijstaande koopwoningen te bouwen. Ze zijn voor starters onbetaalbaar.

‘De één zijn brood is de ander zijn woningnood’, staat er op een van de protestborden die verspreid staan over het bouwterrein. ‘Elkien geef ons de grond dan blijft Raerd gezond’, staat iets verderop geschreven. Vuurtonnen, kratten bier en Nederlandstalige muziek uit de luidsprekers: ,,Er zijn geen rozen zonder doornen en daarom krijg je ze erbij.’’

De sfeer lijkt gezellig, maar dat neemt niet weg dat de dorpelingen zich hier verzamelen omdat ze boos zijn over de fors gestegen prijs voor de nieuwe koopwoningen. In januari was die nog 160.000 euro, inmiddels vraagt bouwbedrijf Zijlstra uit Berltsum prijzen vanaf 208.000 euro.

Daarmee zijn de woningen volgens Plaatselijk Belang onbetaalbaar geworden voor starters uit het dorp en dat was, aldus voorzitter Baukje van Vilsteren, precies de doelgroep die de vereniging en Elkien voor ogen hadden toen ze ongeveer twee jaar geleden met elkaar in gesprek gingen over een nieuwe invulling van het terrein.

Plaatselijk Belang wil nu een nieuw plan ontwikkelen en zegt al een aannemer te hebben gevonden die voor de oorspronkelijke prijs wil bouwen. Elkien heeft de grond tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden aan het bouwbedrijf en zou die nu, aldus Van Vilsteren, voor een vergelijkbaar bedrag beschikbaar moeten stellen voor een plan dat alsnog gericht is op starters.

Via bezwaarprocedures zal de vereniging zich in ieder geval verzetten tegen het huidige plan. ,,It wurdt noch in hiel swiere dobber’’, stelt Van Vilsteren, ,,mar wy fjochtsje foar ús doarp en foar ús jongerein.’’

Jeen Brinksma (23) is een van de jongvolwassenen die zich met zijn vriendin tijdens een informatiebijeenkomst eind vorig jaar had aangemeld als belangstellende, maar de nieuwe prijzen vindt hij onacceptabel. ,,Dat berjocht wie in klap foar ús. Dêr hienen wy net op rekkene. Wy krije sa gjin kâns.’’

Zijn kameraad Sjoerd Dijkstra woont noodgedwongen in Jirnsum waar hij particulier een woning huurt. ,,Mar dat is net myn doarp. De minsken yn Raerd binne folle mear mei inoar. Dat sjochst hjir ek wer. Wy steane der mei syn allen. Voor Raerd, door Raerd .’’

Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân laat weten dat de gemeente geen invloed heeft op de gestegen vraagprijs. ,,Daar waar onze rol en verantwoordelijkheid ligt, hebben we meegewerkt aan het doel om zo betaalbaar mogelijke woningen te realiseren. We zien wel dat er erg veel belangstelling is getoond voor deze duurzame woningen.’’

 

<LC 25.10.21>

Lees verder

RAERD | Starterswoningen, te mooi om waar te zijn

25-10-2021

Plaatselijk Belang Raerd is boos op woningcorporatie Elkien, Zijlstra Bouw in Berltsum en architect Eugène Wijffels in Langezwaag. De beloofde starterswoningen blijken volgens de vereniging veel duurder dan was afgesproken.

De zeven nieuwe duurzame woningen aan de Sélânswei, op de plek waar eerder bejaardenwoningen van Elkien stonden, zouden volgens het oorspronkelijke plan 150.000 euro moeten kosten, maar worden sinds kort voor 208.000 euro aangeboden op Funda. Volgens Plaatselijk Belang komen daar nog behoorlijk wat extra kosten overheen, bijvoorbeeld voor de te plaatsen keuken.

Begin januari werd volgens voorzitter Baukje van Vilsteren al duidelijk dat de vrijstaande woningen wat duurder zouden worden vanwege de hogere kosten. ,,Doe waard noch sprutsen fan 160.000 euro. In net al te grut ferskil. ‘Prima’ ha wy doe sein.’’ In mei bleek dat het bouwbedrijf de woningen voor minimaal 208.000 euro wilde verkopen.

Plaatselijk Belang ging opnieuw in overleg met grondeigenaar Elkien. Volgens Van Vilsteren kende de vereniging wel een andere aannemer die het voor 160.000 euro zou willen doen. Aanvankelijk zou Elkien daar positief op hebben gereageerd, aldus Van Vilsteren, maar een paar weken later zou de corporatie toch aan de bestaande partners hebben vastgehouden.

Door de prijsverhoging zijn de huizen voor starters onbetaalbaar geworden, stelt Plaatselijk Belang. ,,It like in dreamplan foar us jeugd’’, zegt Van Vilsteren. ,,Enerzjyneutrale wenten foar in reedlike priis, mar it wie te moai om wier te wêzen. Wy, de jeugd, ja it hiele doarp is no lilk.’’

Jongere belangstellenden worden met de huidige koopprijzen en het gebrek aan huurwoningen gedwongen om naar andere plaatsen uit te wijken, vindt Plaatselijk Belang. ,,En as de jeugd fuortgiet, giet ek de sosjale kohesy fuort.’’

Van Vilsteren benadrukt dat de bouwgrond, met steun van Plaatselijk Belang, door Elkien ver onder de marktwaarde aan het bouwbedrijf is verkocht en dat de bouwleges door de gemeente Súdwest-Fryslân zijn betaald, alles om de kosten voor de kopers zo laag mogelijk te houden.

Zondagmiddag houdt Plaatselijk Belang een protestactie bij het bouwterrein. ,,Yn feite binne wy gewoan brûkt om it projekt fan ’e grûn te krijen’’, stelt Van Vilsteren. ,,Hjirmei wurdt it doarp deaslein.’’

Ytsen Strikwerda, relatiemanager bij Elkien, zegt de teleurstelling goed te begrijpen. ,,It is gewoan sneu foar dyjingen dy’t in hûs op it each hienen mar it no net mear betelje kinne. It binne gjin starterswenten mear.’’ Tegelijkertijd zegt hij dat de kosten de laatste tijd enorm gestegen zijn. ,,Miskien is dat net genôch kommunisearre. It is Pleatselik Belang blykber rau op it dak fallen. Wy ha alles neirekkene en der wurdt net eksorbitant op fertsjinne.’’ In elk geval is Strikwerda ervan overtuigd dat er geen bouwbedrijven zijn die dergelijke huizen alsnog voor 160.000 euro kunnen of willen realiseren.

In dit stadium is het niet redelijk om alsnog met andere partners in zee te gaan, vindt Strikwerda. Ook Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum zegt de frustraties goed te kunnen begrijpen. Hij benadrukt dat 150.000 euro twee jaar geleden een richtprijs was en dat allerlei onvoorziene kosten (onder meer voor grondstoffen) in de tussentijd de prijs hebben opgedreven. ,,Mar as der in gefoel libbet dat wy profitearje wolle fan de hjoeddeiske oerspannen wenningmerk, dan kloppet dat net.’’ Ook zegt hij dat het bouwbedrijf en niet de gemeente de leges heeft betaald.

 

<LC 23.10.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Appartementengebouw in wijk Heechterp

22-10-2021

astgoedverhuurder Steen Invest wil achter de voormalige school aan de Leeuwarder Beukenstraat een appartementengebouw van zes bouwlagen ontwikkelen.

Afgelopen jaar werd de oude Oranje Nassauschool zelf al verbouwd. Hierin bevinden zich nu tien huurappartementen. Op het achtererf is nog veel ruimte. Daar moet straks het nieuwe gebouw met zeventien appartementen verrijzen.

Elke verdieping gaat drie driekamerappartementen met een oppervlakte van 65 tot 70 vierkante meter tellen. Ze hebben ingebouwde balkons. Adema Architecten uit Dokkum heeft de eerste schetsen al getoond aan omwonenden.

,,Bij het ontwerp hebben we aansluiting gezocht bij de school’’, zegt architect Bernd Bove. De nieuwbouw wordt opgetrokken in ,,een robuuste baksteenstructuur’’ en krijgt een schuin dak, net als de school van 1953. ,,Dat vinden we ook vriendelijker ogen.’’ De parkeerplaatsen komen deels op eigen terrein en deels in openbaar gebied. Voor de bouw is een tijdrovende bestemmingsplanwijziging nodig. Die zal dan ook niet eerder dan 2023 beginnen, denkt Bove: ,,We zijn nu nog bezig met schetsen.’’ Er is nog veel onderzoek nodig voordat er een definitief plan op tafel ligt.

De plannen zijn eerder al besproken met de gemeente en corporatie Elkien, die grote sloop- en nieuwbouwplannen hebben in Heechterp. Zij willen graag dat er straks meer woningvariatie komt, naast de sociale huurwoningen.

De nieuwe appartementen zorgen hiervoor, zegt Bove. ,,De huur komt straks iets boven de huurtoeslaggrens.’’ Gedacht wordt aan ongeveer 800 euro per maand. Er hebben zich al belangstellenden gemeld. ,,Dan moet je bijvoorbeeld denken aan jonge gezinnen en starters op de woningmarkt.’’

De nieuwbouw komt achter de voormalige Sint-Franciscuskerk aan de Archipelweg. Pal ten noorden van de nieuwbouw ligt de oudste heemtuin van de stad langs de Kastanjestraat. Hierin staan enkele waardevolle bomen die gehandhaafd blijven. Bove: ,,Alleen op eigen terrein worden enkele bomen gekapt.’’ Iets oostelijker staat een modern huurcomplex van Elkien aan de Acaciastraat. Met de omwonenden wordt de komende tijd nog verder overlegd.

 

<LC 21.10.21>

Lees verder

Kabinet compenseert hoge energierekening

19-10-2021

Het demissionaire kabinet compenseert huishoudens volgend jaar voor de stijgende energierekening als gevolg van de hoge gasprijs.

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken) maakte dat bekend na de ministerraad. Het gaat ,,voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik” om ongeveer 400 euro. Het pakket kost in totaal 3,2 miljard euro, waarvan een deel wordt geleend.

Het kabinet had onlangs op aandringen van de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar maatregelen om de verwachte hogere kosten door de stijgende gasprijzen te beperken. Die rijzen de afgelopen tijd de pan uit door internationale ontwikkelingen.

De rekening wordt gedrukt doordat de korting op de energiebelasting wordt verhoogd met 230 euro. Daarnaast worden ook de elektriciteitstarieven verlaagd, kondigde Yesilgöz aan. Hoeveel dat uiteindelijk zal schelen, zal per geval anders zijn.

 

 

Lees verder
content image