Nieuws ledenservice

Hier vindt u het laatste nieuws, persberichten van De Bewonersraad en onderwerpen die huurders aangaan in de media.

WOLVEGA | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

10-12-2018

Ook voor de gemeente Weststellingwerf zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Op de foto vlnr Frank van den Broek, algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad en directeur Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf heeft de afspraken eveneens ondertekend. 

Lees verder

KOUDUM | Huurhuizen grondig aangepakt en gesloopt

08-12-2018

WoonFriesland is gestart met het moderniseren van 41 woningen in Koudum. Het sociaal verhuurbedrijf steekt 1,4 miljoen euro in de
klus. Ze worden energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen, nieuwe badkamers, toiletten en keuken. Eerder dit jaar werden
al 96 huurhuizen op deze manier aangepakt in Koudum.

Voor 12 woningen aan de Jacobus van der Waeyenstraat en Oostenveldseweg liggen sloopplannen klaar. Met bewoners wordt overlegd over
vervangende nieuwbouw.

Lees verder

DOKKUM | DDFK-gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging ondertekenen Woon-prestatieafspraken 2019

05-12-2018

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

In de prestatieafspraken voor 2019 staan concrete activiteiten benoemd op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid,  en de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De bestuurders zien het werken aan de woningmarkt als een gezamenlijke puzzel waarbij iedere partij een bijdrage levert. “Alleen als we allemaal een stukje aanleggen, is de puzzel compleet”, aldus wethouder Jaap Hijma.

 

Bewonersraad

Sinds de nieuwe Woningwet 2015 is De Bewonersraad nauw betrokken bij het maken van de afspraken. Algemeen directeur Frank van den Broek spreekt van een ‘unieke samenwerking’: “Wij krijgen van de DDFK-gemeenten en coöperaties veel ruimte om ons in te zetten voor de belangen van de huurders. De dialoog is gelijkwaardig. De gemeenten en corporaties hechten veel waarde aan onze inbreng. Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere Friese gemeenten", aldus van den Broek. 

 

Visie

In 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen over het (sociale) woningbouwbeleid voor de lange termijn vastgelegd. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Voor 64 miljoen in huizen geïnvesteerd

05-12-2018

De Leeuwarder corporaties steken volgend jaar 28,3 miljoen euro in het opknappen van hun huizen. Hun totale investering in 2019 bedraagt ruim 64 miljoen. Dit hebben burgemeester en wethouders en de corporaties Elkien en WoonFriesland samen afgesproken
in een convenant. Het opknapgeld gaat vooral naar het energiezuiniger maken van meer dan duizend bestaande huizen. De gemeente vraagt hen ook in kaart te brengen welke huizen op termijn gasvrij gemaakt kunnen worden. Dit is erg duur.

De corporaties trekken 11,4 miljoen uit voor bouw van nieuwe woningen en 1,8 miljoen voor sloop. Nog eens 22,7 miljoen euro wordt
uitgegeven aan het normale onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk. Volgens de afspraken bouwt WoonFriesland 76 woningen. De gezamenlijke sloop van beide corporaties betreft 59 huizen. WoonFriesland stopt voorlopig met de verkoop van individuele huurwoningen. Hiermee wil ze het huurwoningenaanbod op peil houden. De corporatie is zelfs van plan hier en daar bestaande huizen weer aan te kopen om versnippering van het bezit tegen te gaan.

Lees verder

Energie 30 euro per maand duurder

05-12-2018

Door stijgende tarieven en fors hogere belastingen schiet de energienota omhoog. Een gemiddeld gezin gaat in 2019 liefst 360 euro meer betalen.

Stegen de energiekosten dit jaar al met gemiddeld 190 euro, in 2019 moeten consumenten opnieuw diep in de buidel tasten. Dat concludeert energievergelijker Gaslicht.com. aan de hand van de prijzen van diverse energiebedrijven.
Eneco, één van de drie grote energiebedrijven, verhoogt per 1 januari de gasprijs met 7 cent per kubieke meter. Stroom wordt iets duurder.
Een gezin (3500 kilowatt uur stroom en 1500 kuub gas) is daardoor in 2019 ruim 140 euro extra kwijt, heeft Gaslicht.com becijferd.
,,De energierekening wordt vanaf januari helaas een stuk duurder”, bevestigt Eneco-woordvoerder Kim Vogten de stijging. Eneco wijst op de hoge inkoopprijs van gas, de gestegen CO2-emissierechten en de goed draaiende economie. Het stilliggen van meerdere Belgische kernreactoren drijft de prijs verder op. Onze zuiderburen kopen daardoor meer Nederlandse stroom in. Geeft Eneco openheid van zaken,
Nuon en Essent weigeren hun consumententarieven te onthullen. Gaslicht.com voorziet voor hen echter soortgelijke stijgingen.

Bij Essent wijzen de al gepubliceerde zakelijke tarieven daar eveneens op. Die gaan op 1 januari flink omhoog. ,,De tarieven voor
consumenten gaan in ieder geval niet omlaag”, wil Essent slechts kwijt. Stijgen de energietarieven, de belastingen nemen nog harder toe. In 2019 betaalt een gemiddeld vierpersoonshuishouden voor energie 160 euro meer dan dit jaar. Zowel de gastaks (+54 euro) als de opslag duurzameenergie (+68 euro) gaan omhoog. Verder ontvangt een gemiddeld huishouden 61 euro minder belastingkorting op energie. De netbeheerkosten stijgen 7 euro. Een klein voordeeltje voor consumenten is er ook: de stroomtaks daalt net als vorig jaar met 30 euro. BenWoldring, directeur van Gaslicht. com is niet verbaasd. ,,De gasprijzen zijn flink gestegen dit jaar. En om alle klimaatdoelen te halen zijn flinke investeringen nodig in groene energie en de elektriciteitsnetten.”

Al met al bestaat de energierekening inmiddels voor twee derde uit belastingen. Het valt Woldring daarbij op dat gas steeds duurder wordt.
,,De belasting op stroom blijft dalen, terwijl gas een steeds groter deel van de energierekening vormt.” De Groninger is kritisch op de steeds hogere gaskosten. ,,Het is logisch dat we van het gas af moeten, maar het gaat nu wel erg snel.”
Ondanks de verhogingen kunnen consumenten flink besparen door aanbieders te vergelijken. Woldring adviseert gas en licht daarbij voor
een jaar vast te zetten. ,,Uit onderzoek blijkt dat je dan enkele honderden euro’s kunt besparen.”

Lees verder
content image