Nieuwsberichten

LEEUWARDEN | PvdA stelt sociale koopwoningen voor

05-05-2021

De PvdA in Leeuwarden voelt wel voor de introductie van sociale koopwoningen tegen het woningtekort. De raadsfractie wijst op een voorbeeld uit Zaanstad, waar woningen worden gebouwd die de gemeente kan toewijzen aan starters of mensen die uit een socialehuurwoning komen.
De partij wil van het college van B en W weten of het ook de voordelen inziet van sociale koopwoningen en of zo’n constructie haalbaar is in Leeuwarden.

 

(FD 04.05.21)

Lees verder

Stalen huisjes tegen woningtekort

03-05-2021

‘De vraag naar betaalbare woonruimte is groot’

Een kleine woning van staal, betaalbaar en duurzaam. Dat is een van de oplossingen van eigenaar Mohammed Nadi van Kleine Woningen in Heerenveen voor het landelijke woningtekort. Hij levert er nu elk jaar honderd, maar wil fors uitbreiden.
Ondernemer Mohammed Nadi (36) uit Leeuwarden begon dertien jaar geleden zijn eigen bouwbedrijf Mosana. Als selfmade man stortte hij zich met succes op nieuwbouw, renovaties en verbouwingen. Maar het toenemende woningtekort hield hem bezig. ,,De vraag naar betaalbare woonruimte is groot. Starters kunnen amper een eigen huis bekostigen. Senioren willen meestal kleiner wonen. Mensen die gaan scheiden, hebben vaak geen plek.’’

Dat er in Japan na de tsunami in 2011 snel en gemakkelijk kleine, demontabele woningen van staal verrezen, intrigeerde hem. ,,Ik wilde dat hier ook doen en begon te schetsen en tekenen. De woningen moesten vooral betaalbaar zijn. Na veel gepuzzel was ik eruit.’’ Vier jaar geleden startte hij met Kleine Woningen (tien werknemers).
De kleine huisjes hebben een stalen frame en worden in de bedrijfshal in Heerenveen in elkaar gezet. Ze zijn er in drie maten: 40 m2, 65 m2 en 80 m2. Ze zijn te koop vanaf respectievelijk 69.000 euro, 90.000 euro en 105.000 euro inclusief btw, exclusief de grondprijs.

Buiten staat er een. Ze zijn rechthoekig en ogen als een container. Via een gangetje kom je in de woonkamer met open keuken. Een enkel kantelraam fungeert tevens als deur. Via een gangetje, met wc en douche, kom je bij de slaapkamer. Ook hier zo’n raam en een kleine ruimte voor de wasmachine. De woningen zijn duurzaam, onderstreept Nadi. ,,Ze gaan tachtig jaar mee, zijn gasloos, goed geïsoleerd en demontabel. Alle onderdelen kun je recyclen of hergebruiken.’’ De kleine huisjes kunnen ook tijdelijk ergens staan. Nadi: ,,Ik heb nu bijvoorbeeld klanten die er een neerzetten in hun tuin als aanleunwoning voor hun ouders.’’

Kleine Woningen is een bewust gekozen naam. Nadi: ,,Bij tiny houses hebben mensen vaak een beeld van een huis op wielen. Of er wordt gedacht aan een speciale groep mensen, met een andere leefstijl.’’ Dat is in de wijk Oosterwold in Almere niet het geval. Daar plaatst de Heerenveense onderneming op dit moment dertig sociale huurwoningen van 40 m2, bedoeld voor ,,economisch daklozen’’.Nadi: ,,Dat zijn sociale huurders die na een scheiding geen onderdak hebben. Het gaat om een grote groep mensen. In Almere is de wachtlijst voor een sociale huurwoning acht jaar.’’ In november worden de kleine woningen opgeleverd, in één straat.

Door het innen van huur verdient hij zijn miljoeneninvestering terug. De bouwondernemer wil zich als projectontwikkelaar volledig focussen op Kleine Woningen. ,,Wij bouwen nu 100 woningen per jaar, maar willen naar 500 tot 1000 per jaar. Daarvoor gaan we een nieuwe hal bouwen in Heerenveen.’’ Momenteel voert de ondernemer oriënterende gesprekken met de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland en Heerenveen over starterswoningen (van 65 m2) voor de verkoop. ,,Ook dorpsbelangen en woningcorporaties zijn geïnteresseerd’’, vertelt hij. ,,Volgend jaar verkopen we 150 woningen aan een woningcorporatie in Almere.’’

 

(LC01.05.21)

Lees verder

MAKKUM | Elkien sloopt en bouwt tien nieuwe woningen

28-04-2021

Tien woningen in de Klipperstraat in Makkum worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningstichting Elkien heeft dit in overleg met de bewoners besloten. Voor hen is vervangende huisvesting gevonden.

Na de sloop komen er opnieuw tien huizen terug, in een blok van vier en een blok van zes woningen. Ze worden meer naar achteren gebouwd zodat er meer groen en ruimte in de straat ontstaat. De nieuwe huizen worden energieneutraal en zijn geschikt voor kleine gezinnen.

 

(LC 27.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

26-04-2021

Volgende week start de gemeente Leeuwarden de campagne ‘Stap voor stap aardgasvrij’. Onder andere door middel van een enquête onder de bewoners wordt de mening gepolst van de inwoners, net als de bereidheid om stap voor stap mee te doen aan verduurzaming. 

Een visie op warmte voor Leeuwarden
Net als alle andere gemeenten moet de gemeente Leeuwarden in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave. Voor het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen schrijft de gemeente een Transitievisie Warmte (TVW). Daarbij kunnen vele betrokken partijen en ook inwoners hun ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden. 

Campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’
De gemeente informeert de inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden via een infographic. Vanaf volgende week start de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ met het verzoek aan de inwoners om de enquête in te vullen via www.leeuwarden.nl/aardgasvrij

Enquete
Het onderzoek via de enquête moet inzicht geven in de stand van zaken tot nu toe. Hoe inwoners denken over, en bezig zijn met, de overstap naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor de diverse dialoogsessies die dit jaar voor de inwoners worden georganiseerd. Tijdens deze dialoogsessies wiordt verder gepraat over het verduurzamen van de woning en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken en dorpen.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne is informatie te vinden op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap . Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, dan verwijzen wij u naar:
- Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap
- duurzaamheid@leeuwarden.nl
- het klantcontactcentrum van gemeente Leeuwarden via: tel. 14058

 

Lees verder

Achtkarspelen wil 1500 woningen extra

22-04-2021

De coalitiepartijen van Achtkarspelen willen graag dat er de komende tien jaar 1500 woningen extra worden gebouwd in de gemeente. Het CDA dient samen met coalitiegenoten ChristenUnie en Gemeentebelangen en met oppositiepartij VVD een motie in die hierin moet voorzien.

Ze roepen het college van B en W op om er bij het provinciebestuur op aan te dringen om de komende jaren 1500 woningen bij te bouwen in plaats van de 648 die het college in het woningbouwprogramma voorstelde. Dat programma wordt morgenavond in de raad besproken. De partijen die twaalf van de 21 raadszetels hebben, willen met het plan voorkomen dat Achtkarspelen te maken krijgt met bevolkingskrimp. Het programma voorziet met name in nieuwe woningen in Buitenpost (143) en Surhuisterveen (228).

 

(FD 22.04.21)

Lees verder
content image