Nieuwsberichten

Zo kan het ook! | Symposium De Bewonersraad

12-10-2018

Op 16 oktober worden alle partijen in het veld uitgedaagd: gemeenten, provincie, corporaties, huurdersverenigingen, bouwers. Ze worden wakker geschud door de sprekers Diederik Samsom (voorzitter klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’) en professor dr. Ruud Veltenaar, onder leiding van Marijke Roskam.

Daarna is het spannend in hoeverre partijen zich gaan uitspreken over een gezamenlijke aanpak van de energietransitie in Friesland, met betaalbaarheid voor de sociale volkshuisvesting voorop.


Initiatiefnemer is De Bewonersraad.
De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden. De leden zijn huurders van corporatiewoningen.
In het kader van zijn 25-jarig bestaan daagt De Bewonersraad zijn stakeholders en relaties uit over bovenstaande. De pers is hierbij uitgenodigd.
 

Programma:

10.00 uur        Ontvangst

10.30 uur        Woord van welkom door algemeen directeur van De Bewonersraad, Frank van den Broek

10.45 uur        Aan het woord oud PvdA-leider en voorzitter van de klimmaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ Diederik Samsom

11.30 uur        Korte koffiebreak

11.45 uur        Aan het woord TEDx spreker, trendwachter, inspirator en filosoof Ruud Veltenaar

12.30 uur        Napraten onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam

13.00 uur        Afsluiting met een lunch en netwerkmoment

 

--------------------

 

Leeuwarden, 12 oktober 2018
 

Voor meer informatie:
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
Frank JHE van den Broek, tel. 058 – 216 5457 of 06 – 2222 5888

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners in protest

10-10-2018

Al enige jaren zijn de woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland in gesprek met de gemeente over de uitbreiding van een 20-tal staanplaatsen. De gemeente heeft dit nu weer op de lange baan geschoven. De bewoners gaan nu in protest en hebben het voormalig terrein in Drachtster Compagnie betrokken. 
De Bewonersraad steunt de belangen van deze huurders in hun overleg met de gemeente.

De gemeente heeft aangegeven over een paar weken met structurele oplossingen te zullen komen.

De LC berichtte er uitgebreid over.

 

Lees verder

betaalikteveelhuur.nl

10-10-2018

Een grote groep huurders betaalt veel te veel voor veel te weinig. Maar daar iets tegen doen is lastig. Met betaalikteveelhuur.nl willen Julian Hessels en Douwe Hooijenga die drempel flink verlagen.

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners zijn het zat

09-10-2018

Voor de woonwagenbewoners uit Drachten is de maat nu wel eens vol. Na jaren van overleg en toezeggingen van de gemeente Smallingerland om een oplossing te vinden voor een 20-tal extra staanplaatsen, is er nog steeds geen zicht op die oplossing. Daarom heeft een aantal bewoners het voormalige kamp aan de Kromme Wijk bij Drachtstercompagnie bezet. De bewoners hopen hiermee de gemeente te bewegen om eindelijk in actie te komen.

De Bewonersraad steunt deze huurders in hun overleg met de gemeente. Morgenmiddag is er overleg met de burgemeester en wethouder Ter Keurs.

In de video legt woordvoerder Antonio Corpier uit waarom ze in actie zijn gekomen.

Lees verder

DRACHTEN | ‘Plaats sloophuizen op monumentenlijst’

09-10-2018

De 34 huurwoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart moeten op de gemeentelijke monumentenlijst komen zodat ze
niet kunnen worden gesloopt. Daartoe roept de PvdA-fractie van Smallingerland op in een motie.

Accolade wil nieuwbouw op de locatie, omdat het niet langer rendabel zou zijn om de bijna honderd jaar oude huisjes energiezuinig te
maken. Niet alle huurders zijn voorstander van sloop. Volgens de PvdA is renovatie wel mogelijk met een monumentenstatus.

Lees verder
content image