Nieuwsberichten

Extra budget voor schuldhulpverlening

28-11-2022

Het kabinet stelt de komende jaren structureel 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Aantal mensen in armoede moet in 2030 gehalveerd zijn

Dat geld gaat bijvoorbeeld naar gemeenten zodat die meer mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden. Ook is een deel bestemd voor de bestrijding van kinderarmoede.

Dat meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste doelen voor de komende tijd is dat mensen die in financiële problemen komen sneller hulp krijgen. Nu duurt het vaak te lang voordat mensen om hulp vragen, waardoor schulden hoog kunnen oplopen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het aantal mensen in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2015. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit moet zelfs al in 2015 met de helft zijn verminderd. De huidige energiecrisis en torenhoge inflatie maken die opgave alleen maar groter.

 

<LC 25.11.22>

Lees verder

Een op de 3 woningen moet voor ouderen worden gebouwd

28-11-2022

Wonen en zorg
Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot 2031 wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn. Dat blijkt uit de nieuwste woningbouwplannen van minister De Jonge (Volkshuisvesting). „We worden steeds ouder. En daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

Het gaat bij de woningbouw voor ouderen onder meer om gelijkvloerse woningen (170.000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met dementie (40.000), zo hebben ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Conny Helder (Langdurige Zorg) woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd, om zo het sociaal contact te stimuleren. De in totaal 290.000 woningen moeten aansluiten bij de wensen van ouderen, zo staat in het programma Wonen en zorg voor ouderen van de ministers.

De helft van de woningen moet door woningcorporaties worden gerealiseerd, de andere helft door de markt. Ondanks „tegenwind aan alle kanten” heeft De Jonge er vertrouwen in dat de ouderenwoningen tijdig en betaalbaar kunnen worden gerealiseerd. Voor de 40.000 verpleeghuisplekken wordt 312 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, zei Helder.

Over de bouwambitie van het kabinet – 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 – worden afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties. In februari worden aantallen en type woningen per provincie vastgelegd. Die afspraken worden vervolgens vertaald in regionale woondeals.

Doorstroom

Door specifiek voor ouderen te bouwen, wordt de doorstroom bevorderd, zegt De Jonge. „Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaartoe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.”

Helder wil mensen „aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn.”

Voorzieningen

In wijken met specifieke ouderen-woningen moet ook voor voldoende voorzieningen worden gezorgd, geven de ministers aan. Daarnaast moet de omgeving voor ouderen aantrekkelijk zijn om anderen te ontmoeten en om te bewegen. Alle gemeenten worden wettelijk verplicht een woonzorgvisie op te stellen waarin dergelijke aspecten worden vastgelegd.

De Seniorencoalitie ziet het plan van het kabinet als een stap in de goede richting. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM (netwerk van organisaties van oudere migranten) zijn blij ‘dat het kabinet nu inziet hoe urgent het is om meer woningen te realiseren die geschikt zijn voor ouderen’.

Wel hebben deze samenwerkende ouderenorganisaties twijfels of het in de huidige omstandigheden wel te realiseren is, onder meer gezien de stikstofcrisis, personeelstekort in de bouw, de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwlocaties. Verder pleiten ze voor maatregelen op korte termijn, ‘want de nood is hoog’. Zo staan er nu ongeveer 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis, becijfert de coalitie.

 

<FD 24.11.22>

Lees verder

Verhuurders aan puntenstelsel gehouden

24-11-2022

Hypotheekverstrekker BLG Wonen wil meer klanten die een woning verhuren in de vrije sector aan het puntenstelsel binden dat bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn.

De dochteronderneming van de Volksbank is naar eigen zeggen de eerste geldverstrekker die meegaat met de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij kondigde eerder dit jaar aan een deel van de huurprijzen in de vrije sector te willen reguleren om woekerprijzen tegen te gaan.

Het puntenstelsel voor huurwoningen is in het leven geroepen om te bepalen hoe hoog de huur voor sociale huurwoningen mag zijn. Op basis van onder andere het woonoppervlak en de WOZ-waarde krijgt een woning een puntenscore die aangeeft hoeveel verhuurders maximaal mogen vragen. Nu geldt die regulering nog voor woningen tot een maandelijkse huur van 763,47 euro, maar De Jonge wil die grens verhogen.

BLG Wonen biedt verhuurders of aspirant-verhuurders vanaf volgend jaar een hypotheek aan die met hetzelfde puntenstelsel werkt. Op basis van een taxatierapport van de woning bepaalt de geldverstrekker wat de maximale huurprijs mag zijn. Als de verhuurder de zogenoemde Verhuurhypotheek afsluit, moet hij of zij zich ook aan die grens houden. In ruil krijgt de verhuurder gunstigere leenvoorwaarden.

 

<HFD 23.11.22>

Lees verder

24-11-2022

Een groot deel van Nederland staat vol met typische jaren zeventig rijtjeshuizen die vaak slecht zijn geïsoleerd. Verduurzaming van die huizen levert een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. In het DreamHûs zijn de afgelopen jaren innovaties getest om dit type woning te verduurzamen; dat gebeurde in drie speciaal voor dit doel nagebouwde huizen. Binnenkort worden drie innovaties toegepast in sociale huurwoningen van WoonFriesland: een douchewarmtewisselaar, een duurzame energieopslag en een systeem om energie uit afvalwater te hergebruiken. Hieronder het persbericht van WoonFriesland.

 

PERSBERICHT
Grou, 24 november 2022

Betaalbare innovaties maken sociale huurwoningen Friesland energiezuinig 
Innovaties getest in de nagebouwde jaren ’70 huizen van DreamHûs 


Een groot deel van Nederland staat vol met typische jaren zeventig rijtjeshuizen die vaak slecht zijn geïsoleerd. Verduurzaming van die huizen levert een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. In het DreamHûs zijn de afgelopen jaren innovaties getest om dit type woning te verduurzamen; dat gebeurde in drie speciaal voor dit doel nagebouwde huizen. Binnenkort worden drie innovaties toegepast in sociale huurwoningen van WoonFriesland: een douchewarmtewisselaar, een duurzame energieopslag en een systeem om energie uit afvalwater te hergebruiken.  
 

Het project DreamHûs is een initiatief van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland. Sigrid Hoekstra, directeur bestuurder van WoonFriesland is blij dat er nu meerdere innovaties in Friesland door huurders gebruikt gaan worden. “In een tijd waar verduurzamen zo hard nodig is en de energiekosten voor onze huurders erg hoog zijn, lopen wij graag voorop. We hebben verschillende innovaties getest en nu wordt een aantal doorgevoerd in een deel van onze woningen”.  
 

De innovaties werden de afgelopen jaren door verschillende partijen getest in het DreamHûs, de nagebouwde jaren ’70 woningen op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties op TU Delft Campus. Directeur Marjan Kreijns: “Het bijzondere van onze proeftuin is dat het een echt living lab is. Het is niet alleen een testomgeving, maar de nagebouwde huizen worden ook bewoond. Bewonersgedrag speelt een essentiële rol in de energietransitie. Hun feedback als eindgebruiker houdt ons scherp en zorgt ervoor dat innovaties sneller kunnen worden klaargestoomd voor grootschalige toepassing.” 
 

Overzicht van de innovaties: 

 

·        Plug & play warmtewisselaar voor in de douche 
De Flatmate is een innovatief nieuw type douchewarmtewisselaar die eenvoudig kan worden aangesloten op een standaard douchekraan. Met dit systeem wordt de warmte uit het gebruikte douchewater gebruikt om de koude leidingen, en zo het nieuwe douchewater, op te warmen. Het systeem is goedkoper dan de bestaande oplossingen en is eenvoudig, zonder te breken, te installeren. Doordat de warmte niet in de afvoer verdwijnt, kan een gezin tot 40% op energieverbruik van douchewater besparen. Er worden 50 Flatmates in Friesland geplaatst. 

 

·        Het hele jaar duurzame en goedkope warmte 

Een andere innovatie die in Friesland wordt toegepast is Borg; een langdurige, duurzame energieopslag met ondergronds prefab buffervat. Op momenten met een overvloed aan duurzame energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt warmte opgeslagen in het water van het buffervat. Dit kan maximaal 4 à 6 weken worden benut. Op momenten met weinig zon en wind, wordt de warmte uit het buffervat gebruikt om de woning te verwarmen. Op deze manier kan de energierekening flink verlaagd worden. 

 

·        Energie uit je eigen afvalwater 
Een derde innovator is DeWarmte, hun innovatie de HeatCycle is de eerste innovatie die in DreamHûs getest is. Met de HeatCycle kunnen bewoners de warmte van het water in elke afvoer hergebruiken. De gerecyclede warmte kunnen bewoners opnieuw gebruiken voor warm water. De eerste HeatCycle’s zijn vorig jaar geplaatst in Heerenveen, Wolvega en Noordwolde. Inmiddels wordt de HeatCycle ook toegepast in portiekwoningen. Hier kunnen zeven woningen gebruik maken van één HeatCycle, waardoor het rendement voor de huurder hoger zal zijn.  

 

Grotere stappen zetten en betaalbaar blijven 
Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma weet als duurzame bouwer al langere tijd dat het duurzaamheidsvraagstuk bij nieuwbouw niet meer spannend is. “De grootste opgave ligt in het verduurzamen van de bestaande woningen. De woningen van het project DreamHûs vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. In DreamHûs komen we er vlot achter wat wel en niet werkt. Inmiddels zijn hier al heel wat oplossingen getest, op het gebied van isolatie, verwarming, ventilatie en buffering, maar ook gedrag. We hebben alle innovaties nodig om grotere stappen te zetten in de energietransitie en de klimaatdoelen te halen.”  

 

Gert Brouwer, algemeen directeur van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland beaamt dit: “Voor ons staat betaalbaarheid voor de sociale huurders op één bij alle ontwikkelingen. Zeker in deze tijd blijkt eens te meer dat het niet vanzelfsprekend is dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen. ” Brouwer vervolgt: “Daarnaast zullen we als huurdersorganisatie letten op gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak bij nieuwe innovaties rondom de verduurzaming. Wanneer eindgebruikers niet weten om te gaan met nieuwe technieken en toepassingen, dan zijn alle inspanningen voor niets geweest en dat moeten we niet willen.” 

 

DreamHûs-event 
De opschaling van de innovaties werd donderdag 17 november bekendgemaakt tijdens het door 150 deelnemers bezochte DreamHûs-event op The Green Village. Tijdens het event vond naast de verschillende presentaties van innovators onder andere een inspirerend debat plaats over betaalbaar en comfortabel verduurzamen van miljoenen bestaande woningen. Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries, TU Delft, sprak over de “gedoe-factor” en hoe het gedrag van bewoners het succes van de energietransitie bepaalt. Verschillende overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven en huurdersbelangenorganisaties waren vertegenwoordigd.  

 

### 

 

Over DreamHûs 

De grootste uitdaging voor de Nederlandse woningmarkt is om de bestaande bouw op een betaalbare manier te verduurzamen. Om die reden zijn WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bewonersraad Friesland en The Green Village het project DreamHûs gestart. 

Op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie van de TU Delft, zijn drie jaren zeventig woningen met een slecht energielabel nagebouwd, met als doel deze te verduurzamen. Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke en opschaalbare verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken. 

De DreamHûzen zijn bewoond. Doordat de innovaties meteen in de praktijk worden getest, wordt het innovatieproces versneld, om zo de stap te zetten naar implementatie in de sociale huurwoningen van WoonFriesland en vervolgens op te schalen naar de rest van Nederland.  

 

--------------

Meer informatie en beeldmateriaal

Foto’s kunt u rechtenvrij gebruiken en ziet u op: https://www.dreamhus.nl/nieuws/balstjurrich-gewoon-doen-in-t-dreamhus . Kijkt u voor de film op: https://www.youtube.com/watch?v=qApYk8n_ybc

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Marian Sprenkeler,

telefoon: 06- 222 40 994.

 

Algemene informatie

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen we elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto: Gewoon doen! In Friesland verhuren wij ongeveer 21.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden en vertegenwoordigen we 25% van de sociale huurmarkt. We zijn actief in 16 Friese gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.

 

Lees verder

Webinar 'Leefbaarheid in de Wijk'

23-11-2022

Omgaan met weerstand en onbegrip, wat kun je van elkaar leren?

Inzetten op leefbaarheid in de wijk, gaat niet zonder medewerking van de wijkbewoners. Vaak gaat dat soepel, soms loopt het contact anders dan gehoopt.

MEE (ook wel bekend als ‘stichting MEE’) organiseert op 24 november het webinar ‘Leefbaarheid in de wijk’. Hierin wordt ingegaan op weerstand en onbegrepen gedrag, dat voortkomt uit een niet-zichtbare beperking. Waar loop je als medewerker van een woningcorporatie, van een wijkteam of als zorgverlener tegenaan in het contact met bewoners met een niet-zichtbare beperking? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar beter begrijpt en daarmee vervelende situaties en escalaties voorkomt? En wat kun je van elkaar leren om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren?

We gaan in gesprek met onder andere een directeur van een woningcorporatie, een wijkbeheerder, een medewerker sociaal team, huurders met een niet-zichtbare beperking en professionals van MEE. Ook huurdersvereniging De Bewonersraad doet hier aan mee. Zij geven vanuit hun eigen ervaring en expertise inzichten en tips, waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen werk.

Voor wie?

Dit interactieve webinar is interessant voor professionals werkzaam in de wijk, zoals medewerkers van woningcorporaties, sociale wijkteams, gemeente en hulpverleningsinstanties.

Wanneer?

Donderdag 24 november van 16:00 - 17:00 uur

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via onderstaande link. Inschrijving is gratis.

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel graag een link naar de opname van het webinar ontvangen? Dat kan: schrijf je ook dan in via onderstaande link.


Ja, ik schrijf me in voor het MEE webinar
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Over MEE en MEE NL

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 10 regionale MEE-organisaties, samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

MEE is actief in meer dan 300 gemeenten en ingekocht door alle zorgkantoren en is daarmee de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners van MEE kijken naar de vraag achter de (hulp)vraag. Zo voorkomen ze nieuwe problemen en escalatie van bestaande. problemen.

Met de MEE Academie richt MEE zich op het bevorderen van kennis bij professionals en organisaties op het gebied van herkennen en omgaan met mensen met een beperking Daarnaast is MEE expertisepartner voor overheid en andere organisaties op het gebied van leven met een beperking.

Voor meer informatie over MEE en dit webinar kun je terecht bij Femke Berends, communicatieadviseur MEE NL; f.berends@mee.nl of 06 12034093, www.mee.nl

Lees verder
content image