Noardeast-Fryslân

DAMWALD | Dantumadiel staat er slecht voor

03-10-2019

Dantumadiel gaat op vrijwel alle mogelijke manieren bezuinigen. Het mfc in Feanwâlden is het grootste slachtoffer, maar er gebeurt nog veel meer. 

Eind mei bleek dat Dantumadiel een tekort van 3,9 miljoen euro had op de jaarrekening over 2018. Vooral hoge zorgkosten, een lagere uitkering uit het Gemeentefonds en extra kosten voor pensioenvoorzieningen en wachtgelden voor wethouders zorgden voor rode cijfers.
Wethouder Rommy Kempenaar liet weten dat de gemeente acuut moest bijsturen en ingrijpende maatregelen moest nemen om de financiële positie te herstellen. De noodzaak daartoe is alleen maar groter geworden, doordat er nog steeds veel meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Zonder ingrijpen komt de algemene reserve dit jaar al ruim 800.000 euro in de min te staan.

Gisteren kwam het college met het herstelplan dat de gemeente van de financiële ondergang moet redden. Zoals aangekondigd liegen de maatregelen er niet om. Het gaat onder meer om forse bezuinigingen op allerlei gebieden, hogere belastingen voor inwoners, de verkoop van gemeentelijk vastgoed en besparingen op de personeelskosten. Het schrappen van de toegezegde bijdrage aan het gewenste multifunctioneel centrum in Feanwâlden levert de gemeente ruim 1 miljoen euro op. Intrekken van de subsidie zou kunnen omdat er geen wettelijke verplichting aan zit. Aanzienlijk kleinere bedragen, tussen de 20.000 en 200.000 euro, bespaart de gemeente op uitgaven voor biodiversiteit, de Omgevingswet en afwaardering van de Bûtenfjildsterdyk.

Uit de reserve voor openbare verlichting wordt 600.000 euro gehaald en uit het potje voor wegenonderhoud verdwijnt 700.000 euro.
De woonlasten voor inwoners gaan omhoog naar het gemiddelde niveau in Noordoost-Friesland (Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen). Dit komt voor meerpersoonshuishoudens met een gemiddelde woning neer op een tegenvaller van 48 euro. Alleenwonenden in een gemiddeld huis moeten rekenen op 15 euro hogere woonlasten. De gemeente haalt hiermee 543.000 euro extra binnen.

Een andere maatregel is het verkopen van gebouwen en ander vastgoed van de gemeente. Het gaat om de bibliotheken in De Westereen en Feanwâlden, de passantenhaven, zwembad De Frosk, een woonhuis aan de Van Harinxmaloane en recreatieterrein It Sylersplak, allemaal in De Westereen en recreatie- en natuurterrein Rinsma Pôle in Driezum. Ook wordt er gesneden in de personeelskosten van de gemeente. De kosten van ‘het apparaat’ van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân blijken 2 procent hoger te zijn dan gemiddeld en met datzelfde percentage wordt erop bezuinigd. Dit levert Dantumadiel zo’n 265.000 euro per jaar op. Verder wil de gemeente 23,3 miljoen euro aan leningen herfinancieren omdat de rente nu laag is. Dit scheelt in 2020 al 300.000 euro. Vorige maand is er nog een gunstige lening afgesloten van 6 miljoen euro.

Uiteraard wordt er ook bezuinigd op de zorgtaken die de geldnood grotendeels veroorzaken. Burgemeester en wethouders willen de besparingen vooral zoeken in efficiëntere organisatie en slimmer inkopen. Aan de kwaliteit van de zorg mag geen afbreuk gedaan worden, vindt het college.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van het college. De begroting en het herstelplan staan op de agenda voor 4 november.

Lees verder

Wonen Noordwest Friesland sluit zich aan bij Frieslandhuurt.nl

02-09-2019

Als eerste corporatie in Friesland sluit Wonen NWF zich aan bij het woningzoekendenportaal van woningcorporaties Accolade en Elkien.

Dit portaal is een initiatief van woningcorporaties Accolade en Elkien. Het systeem geeft mensen die op zoek zijn naar een huurwoning de mogelijkheid om in een groter gebied te zoeken naar en te reageren op een geschikte woning. Het maakt het vinden van een geschikte woning voor woningzoekenden gemakkelijker.

Woningzoekenden hoeven maar één keer in te loggen, waarna in het systeem voor een groter gebied de beschikbare huurwoningen zichtbaar worden. Op al deze woningen kan worden gereageerd, dus niet alleen de woningen van de eigen corporatie. Het systeem is gebruikersvriendelijk voor zowel toekomstige huurders als voor de medewerkers van de woningcorporatie.

Wij verwachten dat de implementatie van en het aansluiten bij Frieslandhuurt.nl in de loop van het jaar plaats gaat vinden. De woningzoekenden van Wonen NWF worden hier tijdig over geïnformeerd.

De link naar het woningzoekendenportaal is www.frieslandhuurt.nl

Lees verder

MARRUM | Bouw huurwoningen in september van start

29-08-2019

De bouw van de nieuwe huurwoningen aan het Oudhuisterwegje in Marrum gaat in september van start. Bouwbedrijf Lont verwacht dat de woningen medio 2020 opgeleverd zullen worden. Het gaat om acht huurwoningen, waarvan er twee levensloopgeschikt zijn. Deze woningen beschikken daarom over een slaap- en badkamer op de begane grond. De overige zes woningen zijn kleine 1 à 2 persoonswoningen met twee slaapkamers op de verdieping. Alle woningen zijn energiezuinig en duurzaam.

Lees verder

St. ANNAPAROCHIE | Corporatie Noordwest krijgt nieuwe directeur

23-08-2019

Martine Huizinga volgt Rein Hagenaars per 1 november op als bestuurder van Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Hagenaars was zestien jaar bestuurder en gaat met pensioen. De 45-jarige Martine Huizinga is momenteel interim-bestuurder van woningcorporatie Centrada in Lelystad en toezichthouder bij een zorgorganisatie. Wonen Noordwest Friesland heeft huurhuizen in Waadhoeke, Leeuwarden en Noardeast-Fryslân.

Lees verder

Hallum | Plan voor nieuwbouw in het dorpshart

15-05-2019

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen voor nieuwbouw in Hallum. Veertien dorpswoningen van de coöperatie zijn verouderd en worden  binnenkort gesloopt. Daar komen vijf twee-onder-een-kapwoningen voor terug. Architectenbureau Lautenbag uit Leeuwarden heeft een eerste ontwerp vorige week aan de bewoners gepresenteerd. Wonen Noordwest-Friesland meldt dat de sloop begin volgende maand start. De corporatie hoopt in 2020 te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Lees verder
 • Dokkum
 • Holwerd
 • Ternaard
 • Anjum
 • Oosternijkerk
 • Metslawier
 • Ee
 • Engwierum
 • Niawier
 • Hantum
 • Nes
 • Lioessens
 • Wierum
 • Paessens
 • Moddergat
 • Morra
 • Brantgum
 • Raard
 • Hantumhuizen
 • Oostrum
 • Aalsum
 • Bornwird
 • Hiaure
 • Foudgum
 • Hantumeruitburen
 • Oostmahorn
 • Wetsens
 • Joustwier
 • Waaxens
 • Hallum
 • Ferwert
 • Marrum
 • Burdaard
 • Blije
 • Wânswert
 • Reitsum
 • Hegebeintum
 • Ginnum
 • Lichtaard
 • Jislum
 • Jannum
 • Kollum
 • Kollumerzwaag
 • Oudwoude
 • Westergeest
 • Zwagerbosch
 • Burum
 • Munnekezijl
 • Kollumerpomp
 • Triemen
 • Warfstermolen
 • Veenklooster
 • Augsbuurt