Noardeast-Fryslân

Hallum | Plan voor nieuwbouw in het dorpshart

15-05-2019

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen voor nieuwbouw in Hallum. Veertien dorpswoningen van de coöperatie zijn verouderd en worden  binnenkort gesloopt. Daar komen vijf twee-onder-een-kapwoningen voor terug. Architectenbureau Lautenbag uit Leeuwarden heeft een eerste ontwerp vorige week aan de bewoners gepresenteerd. Wonen Noordwest-Friesland meldt dat de sloop begin volgende maand start. De corporatie hoopt in 2020 te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Lees verder

Kollum | Ruim 2 miljoen voor duurzame woningen

26-02-2019

Eind deze maand start WoonFriesland met het moderniseren en verduurzamen van 64 woningen in Kollum. Het gaat om de straten Tibeert, Cantaart en de Tsjerk Hiddesstraat. Half juli moeten de bouwborden weer weg zijn. Er worden badkamers en keukens vervangen en  energiebesparende maatregelen genomen, zoals zonnepanelen en vloerisolatie. In een deel van de huizen wordt de meterkast vervangen. Het vergt een investering van ruim 2 miljoen euro.

Lees verder

Lioessens | 2 nieuwe huurwoningen

20-09-2018

Op de hoek van de Doarpsstrjitte en De Kamp in Lioessens stonden ooit ouderenwoningen, maar die werden gesloopt. Corporatie Thús
Wonen zet er nieuwe huurhuizen neer voor ouderen uit Morra en Lioessens, op initiatief van dorpsbewoners zelf.

Eigenlijk had Thús Wonen niet zullen bouwen in het tweelingdorp. De corporatie wilde zich terugtrekken uit kleinere dorpen, om zich te
richten op de grotere kernen. In 2015 kwam de corporatie hier op terug, onder meer na protest uit gemeenten. Per dorp wordt nu bekeken wat het beleid is. Een extern bureau onderzocht in opdracht van de werkgroep de woonwensen in Morra en Lioessens. Daaruit bleek dat er vraag is van ouderen die graag in eigen dorp willen blijven wonen, in een levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grond.

Lees verder

Dokkum | Corporatie Thús Wonen sloopt 56 huizen in De Westereen

28-06-2018

Thús Wonen start op 9 juli met de sloop van 24 woningen in de Salomon Levystrjitte in De Westereen. Over een jaar volgen er nog eens 32 stuks.

De huizen stammen uit 1957 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na de sloop komt hetzelfde aantal huizen terug. Er worden drie woontypen gebouwd: levensloopbestendig, voor tweepersoonshuishoudens en gezinswoningen. Die drie vormen komen onder één kap, zegt woordvoerster Wytske Venema van Thús Wonen. ,,Nu is er ook diversiteit in de straat en dat willen de bewoners zo houden.’

De corporatie wilde eigenlijk 112 woningen slopen in vijf deelgebieden in De Westereen. In drie deelgebieden waarin 56 huizen staan, kreeg Thús Wonen niet genoeg handen op elkaar om ook hier te slopen en nieuw te bouwen. Men was tevreden over het huis, zag op tegen het gedoe van verhuizen of vond de huurprijs van de nieuwbouwwoningen te hoog.

In de Salomon Levystrjitte zien bewoners wel de voordelen in van nieuwbouw. Na de sloop volgt de bouw, die in mei volgend jaar klaar moet zijn. De bewoners van het tweede deelgebied kunnen daarheen verhuizen. De 32 huizen waarin zij nu wonen, gaan dan tegen de vlakte. Ook hier volgt nieuwbouw, die in mei 2020 klaar moet zijn

Lees verder

DOKKUM / BROEKSTERWOUDE sloop-/nieuwbouwplannen

22-11-2017

In november 2017 zijn tijdens een eerste informatiebijeenkomst de huurders van 47 woningen in de Hoedemakerspolder (deelgebied 4a) te Dokkum en huurders van 18 woningen aan de DS. Feithsmastraat te Broeksterwoude op de hoogte gebracht van de sloop-nieuwbouwplannen. Naast informatie werd uiteraard ook om een eerste reactie gevraagd.

In januari 2018 gaat Thús Wonen opnieuw om tafel met de huurders om de reacties te bespreken en eventuele voorstellen voor nieuwbouw voor te leggen.

Lees verder
 • Dokkum
 • Holwerd
 • Ternaard
 • Anjum
 • Oosternijkerk
 • Metslawier
 • Ee
 • Engwierum
 • Niawier
 • Hantum
 • Nes
 • Lioessens
 • Wierum
 • Paessens
 • Moddergat
 • Morra
 • Brantgum
 • Raard
 • Hantumhuizen
 • Oostrum
 • Aalsum
 • Bornwird
 • Hiaure
 • Foudgum
 • Hantumeruitburen
 • Oostmahorn
 • Wetsens
 • Joustwier
 • Waaxens
 • Hallum
 • Ferwert
 • Marrum
 • Burdaard
 • Blije
 • Wânswert
 • Reitsum
 • Hegebeintum
 • Ginnum
 • Lichtaard
 • Jislum
 • Jannum
 • Kollum
 • Kollumerzwaag
 • Oudwoude
 • Westergeest
 • Zwagerbosch
 • Burum
 • Munnekezijl
 • Kollumerpomp
 • Triemen
 • Warfstermolen
 • Veenklooster
 • Augsbuurt