Nog steeds geen nieuwe woonwagens in Drachtstercompagnie

Nog altijd is het wachten op nieuwe woonwagens in Drachtstercompagnie. Het geduld van de toekomstige bewoners wordt flink op de proef gesteld.

De eerste mensen hadden vorig jaar oktober hun intrek moeten nemen in hun nieuwe onderkomen. Toen dat niet haalbaar bleek, werd maart van dit jaar het streven. Ook dat bleek te optimistisch. Door opeenvolgende tegenvallers is het nu de bedoeling dat in oktober alles klaar is. Of dat lukt is maar de vraag. Half augustus wordt duidelijk of er opnieuw uitstel komt.

,,We blijven in nauw contact met de bewoners”, stelt een woordvoerder van de gemeente Smallingerland. ,,We realiseren ons dat het erg vervelend is dat ze al lang hebben moeten wachten.” Na jarenlang praten besloot Smallingerland in 2020 dat er nieuwe woonwagenstandplaatsen mogen komen.

 

Diverse problemen

De problemen waren en zijn divers. Door een vol stroomnet en volle agenda’s van de technici van netbeheerder Liander wordt veel later dan voorzien de elektriciteit aangelegd. Bovendien duurde het lang voordat gemeente en wooncorporatie WoonFriesland een koopovereenkomst afsloten over de grond. Daardoor gaf WoonFriesland later dan gepland opdracht om de woonwagens te laten bouwen.

Daarnaast is er, stelt de gemeente, gebrek aan sommige materialen. De woonwagenhuizen, twaalf in totaal, krijgen zonnepanelen en een warmtepomp. Elf gaan in de verhuur, eentje is gekocht door een particulier. Halverwege juni heeft de woningcorporatie een omgevingsvergunning aangevraagd, maar die is door Smallingerland nog niet verleend.

Geen vertrouwen

Antonio Corpier, die zich jarenlang hard maakte voor meer standplaatsen in de gemeente, is inmiddels verhuisd naar Vollenhove. ,,Ik heb het losgelaten en heb er gewoon geen vertrouwen meer in”, zegt hij. ,,Ik kwam op een punt dat ik het niet meer aankon. Er zit totaal geen schot in de zaak.”

Aan de Wetterwille in Drachten komen op z’n vroegst in december van dit jaar drie nieuwe woonwagenstandplaatsen. Daarvoor moest het bestemmingsplan worden gewijzigd.

 

<LC 12 juli 2022>