nrc.nl Verhuurders maken misbruik van krapte in vrije sector

Huurwoningen Verhuurders in de vrije sector maken misbruik van de krappe situatie op de woningmarkt: aan onderhoud doen ze weinig en ze berekenen te hoge servicekosten.

Op de krappe woningmarkt zien steeds meer mensen – ook met lagere inkomens – zich gedwongen te huren in de vrije sector, waar minder rechtsbescherming is dan in de sociale huur. Verhuurders maken misbruik van die situatie: aan onderhoud doen ze weinig en ze berekenen te hoge servicekosten.

 

Dat zeggen huurders en hun belangenorganisaties tegen NRC, dat onderzoek deed naar problemen rond hoge servicekosten in de vrije sector.

 

In de vrije sector hebben huurders geen recht op huurprijsbescherming, huurtoeslag of een gang naar de huurcommissie als zij een conflict hebben met hun verhuurder, zegt directeur Paulus Jansen van huurdersorganisatie de Woonbond. „De vrije sector is flink gegroeid, maar de consumentenbescherming is niet meegegroeid.”

 

De Woonbond, die van oudsher opkomt voor bewoners van sociale huurwoningen, is bezig zijn belangenbehartiging uit te breiden naar de vrije sector. Om een beeld te krijgen van de problemen die zich in deze sector voordoen, werd eind maart een meldpunt geopend. Sindsdien zijn daar meer dan 160 meldingen binnengekomen.

 

De meeste gaan over achterstallig onderhoud (77) en te hoge huurprijzen (60). Ook is twintig keer melding gedaan over bedreiging of intimidatie door de verhuurder en twaalf keer over te hoge servicekosten.

 

Dat laatste speelt onder meer bij Vesteda, een van de grootste commerciële verhuurders van Nederland met 27.000 woningen. Huurders van verschillende complexen zeggen dat Vesteda „laks” is en vooral aan zichzelf denkt. Het berekent te hoge servicekosten door en onderhoud blijft liggen.

 

In Amsterdam bereidt de huurdersbelangenvereniging van het Vesteda-complex Detroit, waar bewoners tussen de 1.300 en 4.000 euro kale huur betalen voor een appartement en toegang tot een gym, sauna’s, een zwembad en wasserette, een gang naar de rechter voor vanwege onenigheid over de servicekosten. Volgens de bewoners wordt het pand slecht onderhouden en betalen ze gezamenlijk jaarlijks een ton aan servicekosten te veel.

 

Vesteda zegt zich niet in het door de huurders geschetste beeld te herkennen. Het bedrijf zegt de bewoners van Detroit een „redelijk” aanbod te hebben gedaan over de servicekosten. Nu ze dat niet hebben geaccepteerd, is het „wellicht beter dat een rechter hier uitspraak over doet”, schrijft Vesteda.

 

De problemen tussen huurders en verhuurders in de vrije sector worden verscherpt door demografische trends. Zo neemt het aantal huurders met een modaal inkomen af, terwijl het aantal mensen dat is aangewezen op een huurwoning in de vrije sector (met een huur van meer dan 720 euro per maand) juist toeneemt, blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Woonbond pleit er al langer voor om een gang naar de huurcommissie – die tegen lage kosten bindende uitspraken kan doen in geschillen over huurwoningen – ook mogelijk te maken voor huurders in de vrije sector. Een motie daartoe werd begin vorig jaar in de Tweede Kamer afgewezen.

 

Goed verhuurderschap is een belangrijk thema van de Nationale Woonagenda van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De minister wil misstanden en excessen op de geliberaliseerde huurmarkt tegengaan door extra voorlichting aan huurders, zelfregulering in de sector en extra handhaving en aanvullende wet- en regelgeving.