Ollongren wil huren niet bevriezen

Hoewel de oppositie het dolgraag wil, is minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken niet van plan de huren te bevriezen.
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren maakte gisteren in de Tweede Kamer duidelijk het niet verstandig te vinden om de huren te bevriezen, omdat woningcorporaties de huurinkomsten hard nodig hebben om ook tijdens de coronacrisis te blijven bouwen.

Het was gisteren de eerste keer dat Ollongren (D66), na een ziekbed van een halfjaar, in de Tweede Kamer was om een wetsvoorstel te verdedigen. ,,Het voelt voor mij als een warm bad om weer in uw midden te zijn’’, zei de minister gisteren bij het begin van het debat.
De linkse oppositiepartijen en de PVV ontvingen Ollongren bepaald niet in een ‘warm bad’. Die partijen wilden dat de jaarlijkse verhoging van alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis niet doorgaat. De PVV wil zelfs dat de huren worden verlaagd.

Ollongren gaat daar niet in mee. ,,Dat slaat een groot financieel gat’’, zei ze. De huurgelden zijn voor woningcorporaties nodig om ,,huizen te blijven bouwen en huizen te verduurzamen.’’ Wel beloofde de minister, op verzoek van de coalitiepartijen, te onderzoeken hoe hard verschillende groepen huurders worden getroffen door de coronacrisis. Ook deed Ollongren een moreel appel op verhuurders om naar oplossingen te zoeken als een huurder aangeeft in financiële problemen te zitten.

,,In een moreel appel kan niemand wonen”, reageerde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Met alleen een onderzoek kom je er in crisistijd niet.” Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman was teleurgesteld. ,,Heel veel huurders denken nu: was ik maar een luchtvaartmaatschappij, dan zou het een stuk makkelijker gaan.”

Ollongren wil niet dat huurders ‘dubbelop’ inkomenssteun krijgen. ,,Deze onzekere tijden zijn vooral heftig voor mensen van wie het inkomen gedeeltelijk of grotendeels wegvalt. Daarom is het goed dat er een ongekend groot maatregelenpakket ligt om inkomens te behouden.’’ Het is volgens haar niet nodig om ook nog alle huren te bevriezen. De minister kreeg tijdens het debat steun voor haar spoedwet om aflopende huurcontracten tijdelijk te verlengen. Om te voorkomen dat huurders in deze tijd op zoek moeten naar een nieuwe woning mogen tijdelijke huurcontracten met een paar maanden worden verlengd. Die crisismaatregel geldt tot 1 juli, maar kan
worden verlengd tot 1 december.


Ollongren zei ook dat ze de woningbouw in Nederland op gang wil houden. ,,We hebben tijdens de vorige economische crisis gezien dat de bouw helemaal stil kwam te liggen. Dat bedrijven in grote problemen zijn gekomen. Dat heeft een heel groot probleem veroorzaakt: een tekort aan woningen. Als de woningbouw stilvalt, zou dat echt een grote ramp kunnen betekenen.”

(LC 16-04)