Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

Vandaag hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt.

Voor veel middeninkomens is de een woning boven de sociale huurgrens van €737,- niet te betalen. De inkomensgrens moet daarom omhoog. In een voorstel van het huidige kabinet wordt de inkomensgrens juist verlaagd. Zo komen meer mensen in de problemen.

Daarnaast moet de liberalisatiegrens omhoog, zodat meer woningen onder de huurprijsbescherming vallen. Nu is het zo dat een woning, zo gauw die boven de liberalisatiegrens van €737,- aangeboden kan worden, in de vrije sector valt en verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Dat leidt tot woekerprijzen.