Onderzoek naar mate van beschikbaarheid van (typen) sociale huurwoningen jmedio 2017-medio 2018

De Bewonersraad heeft in de prestatieafspraken toegezegd onder zijn leden periodiek onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Leden zijn hier te verstaan als ‘actief woningzoekenden’. Hoe lang hebben zij moeten wachten voordat de benodigde woning werd toegewezen, en is de woning feitelijk ook naar wens van de bewoner?

De uitkomsten van dit voortschrijdende onderzoek geven ons inziens goed inzicht in de mate van beschikbaarheid van de sociale voorraad in het woningmarktgebied Fryslân.