Onderzoek: Noord-Nederland heeft nog 10.000 woningen extra nodig

Om de oververhitte woningmarkt in Noord-Nederland af te koelen, moeten er veel meer huizen gebouwd worden dan de overheid en belangenbehartiger Aedes tot dusverre hebben bepleit.

In het Noorden moeten volgens een onderzoek van adviesbureaus KAW en Ortec Finance 10.000 woningen meer worden gebouwd door woningcorporaties dan aanvankelijk gepland is. Met die bouw is voor het Noorden een bedrag van ongeveer twee miljard euro gemoeid. Voor heel Nederland is volgens de onderzoekers een veelvoud van dat bedrag nodig om de woningmarkt vlot te trekken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 25 noordelijke woningcorporaties. Volgens de onderzoekers speelt de landelijke overheid een cruciale rol in het oplossen van de wooncrisis. Er moet veel meer geld voor worden uitgetrokken en op lokaal niveau moeten bestuurders meer speelruimte krijgen om woonwijken te vernieuwen of te vervangen.

De Noordelijke woningmarkt wijkt volgens KAW en Ortec Finance op enkele punten af van de rest van Nederland. Zo komt wijkvernieuwing hier moeilijk van de grond. Dat wordt onder meer veroorzaakt door geldgebrek bij de gemeentelijke overheden. Ook spelen er tal van sociaaleconomische problemen waardoor de woningmarkt verstopt raakt. Volgens de onderzoekers ligt de oplossing in meer geld voor woningbouw en meer bevoegdheden bij de gemeenten dan tot dusverre het geval is. Eind vorig jaar werd de Actieagenda Wonen gepresenteerd. Daarin sprak de overheid de ambitie uit om de komende tien jaar een miljoen woningen te bouwen.

 

<LC 07.04.22>