Onzekerheid in Nij Ylostins ‘Een bloemetje van Elkien zou al fijn zijn’

„Beste oudere, ik wens u een fijne kerst”, aldus een van de vele kerstkaartjes die vanuit de basisscholen in de stad IJlst op de mat bij de oudere bewoners van Nij Ylostins vielen. Een hart onder de riem voor de bewoners van het ouderencomplex, die een stressvol en vervelend jaar achter de rug hebben. Maar de onzekerheid is nog niet voorbij, geven bewoners aan. Wat er in de toekomst met Nij Ylostins gebeurt is nog onduidelijk. Eigenlijk had de verhuizing van de bewoners uit Nij Ylostins al begonnen moeten zijn, als het oorspronkelijke plan voor sloop in de zomer van 2020 was uitgevoerd. Op 19 maart kondigde woningbouwcorporatie Elkien deze versnelde sloop aan. De ouderen moesten weg uit IJlst, want er was geen vervangende seniorenwoning in de stad beschikbaar.

Na dit nieuws kwam IJlst in opstand. Iedereen leefde mee met de bewoners van Nij Ylostins. Op 7 mei vormden 739 stadgenoten een menselijke kring rondom het ouderencomplex uit 1972. Snel daarna, op 23 mei komt het bericht dat de sloop wordt uitgesteld tot 2022. Bij sommige bewoners gaat de vlag uit. Misschien hoeft het complex helemaal niet gesloopt te worden. Volgens welstandscommissie Hûs en Hiem is het gebouw bijzonder genoeg om op de monumentenlijst te zetten. De gemeente Súdwest-Fryslân neemt daarover voor 25
februari een besluit. Súdwest-Fryslân wil in principe de status toekennen, maar zegt ook de belangen van de eigenaar te moeten afwegen. Elkien geeft juist aan weinig toekomst te zien in de monumentenstatus en renovatie van het huidige complex. De woningbouwcorporatie heeft daarom op 7 december nieuwbouwplannen aan de bewoners gepresenteerd. 

Sommige bewoners van Nij Ylostins hopen op een monumentenstatus, anderen vooral op zekerheid, op welke manier dan ook. De meeste bewoners vragen om anonimiteit wanneer we hen benaderen voor een terugblik op het afgelopen jaar. Elkien zou ze verboden hebben om met de pers te praten. Elkien-directeur Harro Eppinga zegt dat van een spreekverbod geen sprake is: „Dat kan ook helemaal niet. Er is vanuit Elkien nooit een opmerking hierover gemaakt.” Hij noemt de suggestie wel kenmerkend voor het in zijn ogen onterechte
beeld dat ontstaan is van Elkien als boeman in de kwestie Nij Ylostins. 

Dat er tot deze maand al die tijd geen nieuwbouwplan was, bevreemdt bewoners: „Je wordt steeds in onzekerheid gehouden.” En: „Elkien wordt koud noch warm.” Die onzekerheid begon voor de bewoners al in 2017, toen zij voor het eerst geïnformeerd werden over de sloopplannen. Tegen een eventuele (interne) verhuizing zien bewoners op. Het gezegde „oude bomen moet je niet verplanten”,
rolt meerdere malen over de tong. Dat Elkien sloop aankondigde zonder nieuwbouwplannen, lag aan verwarring rond de brandveiligheidseisen, die aanvankelijk snelle sloop vereisten. Ook was er onduidelijkheid rondom de herbestemming van het oude gemeentehuis.

Eppinga zegt te begrijpen dat verhuizen zwaar is voor de bewoners op leeftijd, maar staat achter nieuwbouw op dezelfde plek. „De onrust wordt juist veroorzaakt door de monumentenstatus. Het belangrijkste was altijd dat bewoners in IJlst konden blijven wonen, en dat is nu gelukt.”

Elkien zegt de bewoners mee te willen nemen in de plannen, maar renovatie niet te heroverwegen. Er wordt in januari met bewoners verder gepraat over tijdelijke invulling om de leegstand in het complex (21 van de 56 appartementen staan leeg) tegen te gaan. „Ze moeten zich inleven in onze situatie”, zegt een bewoner. Een ander: „Een bloemetje van Elkien na dit zware jaar zou al fijn zijn.”