Oosterbierum | Levensloopbestendige woningen

Aan de Buorren in Oosterbierum zijn vier huizen gesloopt voor twee levensloopbestendige huizen. De nieuwe bewoners van de huurwoningen van Wonen Noordwest Friesland kregen onlangs de sleutel.

Volgens de woningbouwcorporatie doet de nieuwbouw recht aan de omgeving: de oude terp achter de huizen is nu zichtbaarder geworden.
In de woningen met een historiserend karakter zijn de slaapkamer en de badkamer op de begane grond. Ook in Dronryp en Menaam
staan zulke huizen.