OOSTERWOLDE | Communicatie schuldhulp Ooststellingwerf kan beter

Inwoners van Ooststellingwerf die in een langdurig schuldhulpverleningstraject zitten, vinden de communicatie van de gemeente vaak lastig te begrijpen. Ook vinden zij dat de gemeente hun problemen te traag behandelt. Sommige cliënten wantrouwen hulpgevende instanties, omdat zij het gevoel krijgen dat alles wat fout gaat, hen wordt aangerekend. Dat blijkt uit een onderzoek door de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf.

Er gaan ook dingen goed, concludeert de commissie. Zo wordt de weg naar de schuldhulpverlening in de gemeente steeds beter gevonden.Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal personen dat geholpen werd middels schuldhulpverlening van zestig naar tweehonderd. Volgens de commissie is het beleid van de gemeente, dat uit 2013 stamt, nu wel toe aan een herziening.

De gemeente zegt dat er inmiddels onder meer een communicatieplanopgesteld is voor omgang met laaggeletterden en anderstaligen.