OOSTERWOLDE | Duur regenwaterpakket splijt raad

Een kostbaar pakket aan maatregelen voor de verwerking van regenwater in de Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier zette de Ooststellingwerver politiek dinsdag op scherp. Het collegeplan om 650.000 euro uit te trekken voor een zogeheten wadi, een
laagte in het openbaar groen waarin overtollig regenwater wordt opgevangen, met daarbij een vernuftig infiltratiesysteem, kreeg uiteindelijk voldoende steun. Maar zonder discussie ging dat bepaald niet.

Een groot deel van de oppositie (VVD, D66, Wij Lokaal, Stellingwerf Plus, en ChristenUnie) vindt de plannen veel te duur en deels overbodig. Uit zogeheten stresstests zou blijken dat het Haerenkwartier ook bij hevige en aanhoudende regenval geen wateroverlast hoeft te verwachten, zo schetsten deze partijen in een gezamenlijk amendement. In een wijzigingsvoorstel bepleitte het oppositiekwintet een minder duur alternatief, waarbij de wadi intact bleef, maar het buitenste deel van de wijk van een traditionele waterafvoer zou worden voorzien. Besparing: 250.000 euro.

Maar de coalitiepartijen, aangevuld met GroenLinks, opteerden toch voor de duurste en volgens GroenLinks ,,meest duurzame’’ optie.
Die moet een ,,visitekaartje’’ worden voor Oosterwolde en Ooststellingwerf, zo sprak Jelke Nijboer (PvdA). Woningcorporatie Actium is in het Haerenkwartier met een grootscheepse herstructurering bezig, waarbij woningen worden gesloopt en ver- en herbouwd. Een goed moment om een innovatief regenwatersysteem aan te leggen, schetste CDA’er Gé Bouma. ,,Het is een gemiste kans als je dit nu niet doet.’’

Omdat de coalitie en GroenLinks onvermurwbaar bleken, trokken de anderen het amendement mokkend in, maar ze lieten dat bij de stemming over het wadi-plan wel door een ‘nee’ volgen. Volgens D66’er Tammo Munting gooit Ooststellingwerf een kwart miljoen euro
,,letterlijk in de sloot’’. De discussie over het regenwaterplan in het Haerenkwartier bevond zich al in de reprise. Een maand geleden was het gemeentehuis te klein toen de raad van wethouder Jouke Jongsma vernam dat er überhaupt goedkopere alternatieven waren doorberekend, die niet aan de politiek waren voorgelegd. Het college trok het voorstel daarop in.
Op aandringen van VVD’er Sierd van Weperen sprak Jongsma nog eens zijn ongelukkige gevoel over die gang van zaken uit.
,,Het is op geen enkele wijze de bedoeling geweest om u informatie te onthouden’’, verzekerde de wethouder.