OOSTERWOLDE | Geen verhoging rioolheffing in Ooststellingwerf

De riooltarieven in Ooststellingwerf gaan niet omhoog. Deze zouden voor 2019 met 2,5 procent stijgen door een inflatiecorrectie.
Een amendement van Christen-Unie, VVD en Wij Lokaal om de tarieven niet te doen stijgen werd dinsdagavond met een krappe meerderheid
aangenomen in de raad.