OOSTERWOLDE | Ooststellingwerf begint al met energietoeslag

Het college van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten alvast een begin te maken met de uitvoering van een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Dat doet het college vooruitlopend op de aangekondigde tegemoetkoming van het rijk.

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog steeds verder op. Veel huishoudens voelen dit in de portemonnee, sommigen komen nu al in financiële problemen. Zeker huishoudens met een laag inkomen behoren tot de risicogroep. In dat kader heeft het college van de gemeente Ooststellingwerf besloten nu al in actie te komen.

De gemeente kiest ervoor de regeling zo ruimhartig mogelijk op te zetten en hiermee landelijke richtlijnen te volgen. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum een toeslag van 800 euro kunnen ontvangen. De gemeente gaat in de tweede helft van april de uitbetalingen doen aan de huishoudens die bij haar bekend zijn.

Het gaat om huishoudens die een gemeentelijke uitkering ontvangen, bijvoorbeeld op grond van de Participatiewet, of bijzondere bijstand. Zij krijgen de toeslag automatisch. Huishoudens die in april geen uitbetaling hebben gehad, maar wel tot de doelgroep behoren, kunnen per 1 mei zelf een aanvraag voor de energietoeslag indienen.

 

<FD 15.04.22>