OOSTERWOLDE | Rustige huurmarkt Ooststellingwerf

Dat bleek gisteravond uit een presentatie voor gemeenteraadsleden van de corporaties Actium en WoonFriesland. Gemiddeld moet een huurder zo’n 32 weken wachten op een woning.

Er wordt door beide corporaties duidelijk een onderscheid gemaakt tussen mensen die actief zoeken naar een huurwoning en de periode dat mensen als woningzoekende staan ingeschreven. Dat laatste kan namelijk wel drie jaar zijn. Actium heeft in Ooststellingwerf 1600 woningzoekenden ingeschreven, van wie 250 actief op zoek zijn naar een huis. En het gaat de corporaties juist om die groep die zich regelmatig om een huis meldt.

Er is in Ooststellingwerf vooral veel vraag naar woningen met een huurprijs tussen 432 en 619 euro. Daar loopt de wachttijd gemiddeld dus op tot 49 weken. De meeste huishoudens in een huurwoning hebben een gemiddeld inkomen van 20.000 euro per jaar. Om voor een woning in aanmerking te komen mag het jaarinkomen niet boven de 39.000 euro komen. Opvallend is dat er relatief weinig ouderen op zoek zijn naar een andere woning.

WoonFriesland stoot vastgoed af om middelen vrij te maken voor huurders met de smalste beurzen, die vaak ook huurtoeslag krijgen. Opvallend is het grote verschil tussen de beide corporaties in woningen met de laagste huurprijs van 432 euro. Bij WoonFriesland is dat 29 procent van het totaalbezit. In Ooststellingwerf, bij Actium, is dat maar 4 procent. Dat is volgens Rudo de Bert van WoonFriesland deels te verklaren met dat zijn corporatie meer goedkopere gestapelde woningen bezit.

Actium investeert momenteel fors in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde. De jarenzestigwoningen daar zijn aan vernieuwing toe. Er zijn er al 44 gesloopt. Deze maand start de bouw van uiteindelijk 170 gasloze woningen. Actium moest als Drents-Groningse corporatie voor dit project in Friesland wel bij de minister ontheffing vragen. Actium wil graag een permanente ontheffing. De gemeente ondersteunt dat.