Ooststellingwerf mag meer huizen bouwen

Ooststellingwerf krijgt de komende jaren meer ruimte voor het bouwen van nieuwe woningen.
Dat is de uitkomst van overleg tussen wethouder Henk van de Boer en woongedeputeerde Klaas Kielstra. 

Tot 2025 zou de gemeente met het oog op de bevolkingsprognoses 250 woningen mogen bouwen. Maar, zo laat de gemeente nu weten, dit kan groeien tot 305 huizen, als die tenminste binnen de dorpskernen verrijzen. Bovendien mag Ooststellingwerf de geplande 56 zorgwoningen van Sinnehiem (Haulerwijk) en Rikkingahof (Oosterwolde) van deze cijfers loskoppelen. Eerder drukten die wel op het nieuwbouwtotaal.

De extra bouwruimte komt voor Van de Boer en de zijnen zeer gelegen. De woningmarkt in Ooststellingwerf staat onder druk en de verwachting is dat de gemeente door economische groei in de toekomst alleen maar meer in trek raakt.
Van de Boer wijst bijvoorbeeld op de bouw van het Biosintrum, een kenniscentrum voor circulaire economie dat in Oosterwolde
verrijst. ,,Het mag niet zo zijn dat de mensen die daar komen werken straks geen geschikte woonruimte kunnen vinden.’’

De 250 woningen waarvoor de gemeente voor 14 februari een vergunning verleende of in procedure had, kunnen sowieso gebouwd
worden. Daarbuiten bestaat nog een stuwmeer van ,,enkele honderden’’ aanvragen die dat formele stadium nog niet hebben bereikt.
De gemeente gaat momenteel met een stofkamdoor die lijstom te kijken welke van die aanvragen nog actueel zijn. Ook stelt ze criteriaopomdeplannen op die opgeschoonde lijst te beoordelen.
De gemeenteraad buigt zich hier volgens de planning in juli over.