Opinie: Ga voor flexwoningen en voer erfpacht in

De woningnood is groot. Bouwen van tijdelijke woningen kan een oplossing zijn. Tijdelijke woningen zijn immers snel te realiseren, terwijl een normaal woningproject van planning tot oplevering tussen de 5 en 7 jaar duurt.

Gemeenten, woningcorporaties en particulieren hebben wel terreinen beschikbaar. Tijdelijke woningen zijn verplaatsbaar en kunnen staan op locaties zonder woonbestemming. Een tijdelijke eengezinswoning kost ongeveer een ton en om uit de kosten te komen is herplaatsing elders of een langere plaatsingstermijn noodzakelijk. Natuurlijk moet er wel goed gekeken worden welke woonvorm in welke omgeving past en welke doelgroepen goed kunnen samenwonen. De maatschappij is aan het veranderen. We hebben tegenwoordig te maken met verschillende soorten woningzoekers, mede door onverwachte gebeurtenissen in de wereld.

Flexibele schil

Om de woningnood tegen te gaan zijn tijdelijke woningen als flexibele schil voor de woningmarkt nodig. De belangstelling is er wel. Een bank wil de komende jaren twaalfduizend hoogwaardige flexwoningen bouwen. De bank pacht de grond van bereidwilligen voor dertig jaar. Dus de bouwgrond blijft in eigendom en er wordt een langdurige woonzekerheid gegeven.

Met de opkomst van nieuwe, meer flexibele, bouwtechnieken lijkt het dat opbouwen, weer afbreken en elders weer opbouwen van woningen makkelijker en minder milieubelastend is. Het huidige grondbeleid van vooral de gemeenten is veelal passief en faciliterend, mede als gevolg van de bovenmatige winstverwachtingen rondom grondexploitatie. Gevolg van dat passieve beleid is dat er alle ruimte voor de markt is om strategische grondposities op te kopen en zo een sterke onderhandelingspositie richting de gemeenten te krijgen. Hierdoor ontstaan hoge prijzen voor grond en bebouwing.

Via de wet voorkeursrecht kunnen gemeenten weer een actieve rol in het grondbeleid gaan nemen en zijn diverse keuzes rondom invulling mogelijk. Op dit moment is de erfpachtconstructie weer volop in het nieuws. Als de grond in handen is van de samenleving dan is het uiteindelijk makkelijker om toekomstige functieverandering te realiseren. De ongerealiseerde waardestijging van de grond speelt dan geen rol meer bij de besluitvorming. Een erfpachtconstructie draagt bij aan het tegengaan van grondspeculatie en heeft voor de gebruiker van de grond als voordeel dat er geen financiering voor aankoop van grond nodig is. Tevens zorgt het erfpachtstelsel voor een stabiele kasstroom via de jaarlijkse canon.

Sjoerd Keizer is gemeenteraadslid voor S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân)

 

<FD 09.11.21>