Opinie"Niet doorgaan van De Warren is een zegen

Volgens B en W van Tytsjerksteradiel kost het niet doorgaan van woningbouw in De Warren bij Burgum de gemeente drie miljoen euro aan afschrijvingen en loopt de gemeente een miljoen euro aan opbrengst mis. Niets is minder waar.

Wethouders van het CDA en de PvdA in Tytstjerksteradiel besloten in 2008 grond te kopen in De Warren, een natuurgebied bij Burgum. Voor de voor woningbouw bestemde grond werd zeven (!) keer de waarde betaald aan een boer. Dat was zonder zekerheid of de woningbouw ook gerealiseerd kon worden. De gemeenteraad werd daarover pas later geïnformeerd en besloot als mosterd na de maaltijd dat dit niet meer mocht. Van het totale aankoopbedrag van 8,7 miljoen euro werd al eerder 4,8 miljoen euro afgeschreven.

Niet het niet doorgaan van woningbouw in De Warren, maar het onverantwoordelijke gedrag van de wethouders van CDA en PvdA in die tijd heeft een schade opgeleverd van niet drie miljoen euro, maar zelfs 7,8 miljoen euro!

B en W rekent met een positief exploitatiesaldo van De Warren van één miljoen euro. Ook dat klopt niet. Het plan zou volgens een onafhankelijk deskundige een strop betekenen van circa zeven miljoen euro. Waar zit het verschil in? Ik noem een paar voorbeelden:
B en W rekent niet met planschade (boeren en omwonenden die schade lijden door de gewijzigde bestemming), rekent zich rijk met rente over inkomsten - de verkoop van de grond -, maar verzuimt rente te rekenen over de kosten van bouw- en woningrijp maken. Dat maakt een verschil van bijna 1,3 miljoen euro.

Zure appel 
Ook laat B en W de kosten van ophoging van het terrein of het aanleggen van kaden buiten beschouwing (1,8 miljoen euro), houdt het geen rekening met de ligging (tot ruim een meter onder boezemniveau) en grondsoort van het gebied (veen en zand). Dat veroorzaakt ongelijke zakkingen en dus schade aan riolen en andere leidingen (1,8 miljoen euro). Ambtelijke voorbereidingskosten worden buiten beschouwing gelaten (1,6 miljoen euro) en er worden zeer dubieuze inkomsten voorgesteld van 700.000 euro voor de verkoop van grond.
Daarnaast zijn er nog tal van risico’s: sociale woningbouw kan alleen met verlies. Is er een woningbouwcorporatie die daartoe bereid is? Gebleken is: nee. Er is een jachthaven van vijftig tot honderd plekken voorzien waarvan de kosten niet zijn opgenomen.
Het moet een zure appel zijn geweest waarin CDA, PvdA en ChristenUnie moesten bijten toen de gemeenteraad de plannen afwees. Gelukkig stemden FNP, GrienLinks, VVD en D66 tegen dit onzalige plan. Hulde voor hun beslissing!

Het moet een welkome gelegenheid zijn om een besparing te vinden voor de (armlastige) gemeente. Nu De Warren niet doorgaat kan er 1,6 miljoen euro bespaard worden aan ambtelijke kosten. Dat zet meer zoden aan de dijk dan bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen!

Hans van Woerden woont in Suwâld