Oplossing woningcorporatie Vestia?

Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Vestia kan haar taken voor huurders en gemeenten pas weer waarmaken, als haar financiële probleem structureel opgelost wordt. Daarvoor zijn ook bijdragen nodig van het ministerie van BZK, de toezichthouder en het waarborgfonds. Branchevereniging Aedes heeft daarvoor samen met Vestia een plan gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. Het Aedes-bestuur legt dat voor aan haar leden, vrijwel alle woningcorporaties in Nederland.