Opnieuw minder huisuitzettingen bij woningcorporaties

Woningcorporaties waren vorig jaar in 4.800 gevallen genoodzaakt een huurder uit huis te zetten. Dat is 14 procent minder dan in 2015. In de meeste gevallen is huurachterstand de reden en gaat het om alleenstaanden. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes.

<bron: Aedes.nl>


2016 is het derde jaar op rij dat het aantal huisuitzettingen daalt. In 2015 was er nog sprake van een daling van 6 procent. Uitzetting van huurders gebeurt alleen in uiterste gevallen, als geen oplossing kan worden gevonden. Huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (85 procent). Andere redenen zijn onderverhuur, overlast, wietteelt en leegstand van de woning. De grootste groep uitgezette huurders bestaat uit alleenstaanden (79 procent).

Uitspraken rechter
Voor een huisuitzetting is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2016 spraken rechters 18.500 vonnissen uit om huurders te kunnen uitzetten, in 2015 waren er dit nog 22.000. Zo’n vonnis leidt in 2016 maar in 26 procent van de gevallen (4.800) daadwerkelijk tot huisuitzetting. In 74 procent is het corporaties gelukt om na een vonnis in overleg met huurders uitzetting te voorkomen.

Preventie
Het aanbieden van hulp werkt beter dan het sturen van een aanmaning. Woningcorporaties doen er dan ook van alles aan om huisuitzetting te voorkomen: huisbezoeken, huurders bellen, verwijzen naar hulpverleningsinstanties en organiseren van achter-de-voordeur-projecten. Ook sluiten corporaties convenanten met gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening.