PBL haalt in kritisch rapport Klimaatakkoord onderuit

‘Verduurzamen niet rendabel’

In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin wordt gesteld dat het verduurzamen van de eigen woning voor de meeste huizenbezitters niet rendabel is. Peter Winterman Het PBL kwam gisteren naar buiten met de mededeling dat het aanschaffen van een warmtepomp of van het gas af gaan niet aantrekkelijk is voor de portemonnee van
huizenbezitters. ‘Voor veel huishoudens zal gelden dat afwachten de voordeligste, en wellicht ook de verstandigste optie is’, schrijft het
PBL.

Die boodschap komt hard aan bij de voorstanders van klimaatmaatregelen. Zo heeft het kabinet vorig jaar in het Klimaatakkoord bepaald dat alle Nederlandse huizen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Volgens het kabinet zou dat mogelijk moeten zijn, zónder dat de energierekening van huishoudens hard stijgt.

,,Het moet lastenneutraal’’, zegt ook D66-Kamerlid Matthijs Sienot. ,,Die afspraak ligt er gewoon, daar zal ik het kabinet aan houden. Als nu uit dit PBL-rapport blijkt dat het lastig wordt, moeten we daar goed naar kijken.’’ Net als andere politieke partijen stelt D66 schriftelijke vragen aan het kabinet over de kwestie. Het isoleren van een woning. In 2050 moeten alle huizen in Nederland energieneutraal zijn.

,,Ik ben wel verbaasd over de stelligheid van het PBL’’, reageert Sienot. ,,Ander  onderzoek liet eerder zien dat het voor miljoenen huishoudens wél mogelijk zou moeten zijn om lastenneutrale investeringen te doen. Daar moet opheldering over komen.’’

Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer maakt het kabinet ‘een bende van de verduurzaming van woningen’. ,,Mensen moeten er juist wat aan overhouden als ze zuinig omgaan met energie’’, vindt Nijboer. ,,Alleen aankomen met een gunstige lening is volstrekt onvoldoende. Dat blijkt maar weer.’’

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil dat klimaatmaatregelen voor woningbezitters financieel aantrekkelijker worden. Zo vraagt hij het kabinet om de subsidies voor woningisolatie te verbeteren en te verlengen. Ook wil GroenLinks met een belastingmaatregel de rente op leningen voor verduurzaming compenseren.

De PVV ziet in het PBL-rapport een extra reden om af te zien van klimaatbeleid. ,,Het effect van het energieneutraal en aardgasvrij maken van woningen op het klimaat is totaal te verwaarlozen, terwijl de gevolgen voor de portemonnee rampzalig zijn’’, zegt PVV-Kamerlid Alexander Kops, die vreest voor ‘energiearmoede’.

Ondertussen is er interne kritiek op het PBL-rapport. Zo heeft ondernemer en adviseur Jan Willem van de Groep zijn naam uit het PBL-rapport laten halen. ‘Naar mijn mening is het rapport zo beperkt in aannames en modellering dat het geen aanspraak kan maken op de getrokken conclusies’, schrijft Van de Groep in een mail aan PBL-onderzoeker Frans Schilder.