PBL: verduurzamen woningen wordt slechts enkele procenten duurder

De kosten die de komende decennia gemaakt worden om woningen te verduurzamen, zullen volgens het PBL slechts ‘enkele procenten’ hoger uitkomen dan het planbureau eerder heeft berekend.

Vereniging van Woningcorporaties Aedes stelde gisteren in het AD dat de werkelijke kosten voor woningeigenaren wel 40 tot 50 procent
hoger kunnen uitvallen dan dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) had voorgespiegeld. Volgens het planbureau rekent Aedes vanuit een heel ander perspectief.

Het PBL berekende naar aanleiding van het Klimaatakkoord wat de verduurzaming de samenleving als geheel kost. Die nationale kosten
staan niet gelijk aan kosten voor woningeigenaren, waar Aedes het over heeft. Wie een huis laat renoveren, moet bijvoorbeeld btw betalen. Dat geld valt niet onder de ‘nationale kosten’ die het PBL vaststelt, omdat het in de belastingpot terechtkomt.

Een van die maatregelen in het Klimaatakkoord is dat tot 2030 zo’n anderhalf miljoen huizen beter worden geïsoleerd en van het gas af gaan. De woningcorporaties moeten daarin het voortouw nemen en zijn daar honderden miljoenen euro’s aan kwijt, aldus Aedes.
Een verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties meerekent en het Planbureau voor de Leefomgeving niet.

Het PBL erkent wel dat diverse relatief kleine kostenposten niet zijn meegenomen in de raming. Het gaat bijvoorbeeld om verhuiskosten die mogelijk hoger uitvallen als een renovatie langer duurt omdat de woning meteen duurzamer wordt gemaakt. In het vervolg neemt het PBL ook zulke kosten mee. Dat de winst van aannemers buiten beschouwing zou zijn gelaten, klopt volgens het planbureau niet.
Uiteindelijk bepaalt de overheid voor een belangrijk deel wie de rekening betaalt. ,,In hoeverre de verduurzaming van woningen écht tot hogere kosten voor woningeigenaren gaat leiden, zal afhangen van onder meer subsidieregelingen en efficiencyverbeteringen in de bouwsector”, zegt PBL-directeur Hans Mommaas.

In het AD werd een PBL-onderzoeker geciteerd, die zei dat het ,,om grote bedragen gaat”. Een woordvoerder van het PBL noemt dat een
,,ongelukkig citaat”. Hij legt uit dat de totale verduurzaming miljarden euro’s vergt. Een kleine procentuele stijging levert dan al een relatief
hoog bedrag op.
Een ander verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties volgens het planbureau meerekent. Dat doet het
PBL niet. ,,Kosten die niet zijn meegenomen door het PBL zijn bijvoorbeeld de kosten die de woningcorporaties toch al maken bij een
renovatie, zoals het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers.”

Minister Eric Wiebes (Klimaat) zei juist gerustgesteld te zijn dat het PBL cijfers bijstelt als dat nodig blijkt: ,,Het gaat altijd om ramingen. Heb je ooit een raming meegemaakt die je niet hoeft bij te stellen?” Volgens de minister worden de cijfers steeds bijgesteld als nieuwe informatie beschikbaar is. Hij beaamt dat nieuwe cijfers ook een aanpassing van het beleid kunnen betekenen. ,,Het gaat heus niet op de automatische piloot.”