Per gemeente/corporatie

In juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Deze wet heeft voor een aantal veranderingen gezorgd waarbij huurders via hun vertegenwoordiging (De Bewonersraad) wettelijk meer invloed hebben op afspraken over wonen die binnen hun gemeente worden gemaakt.

De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van de huurders en heeft qua overleg te maken met 18 gemeenten in Friesland en zes corporaties.

Met de gemeenten en corporaties is regelmatig overleg, bijvoorbeeld over prestatieafspraken.

content image