Mail/telefoon woordvoerder

Wij brengen via persberichten de media op de hoogte van belangrijke zaken die spelen op het vlak van huurdersaangelegenheden die de regio Friesland betreffen.

Heeft u als journalist vragen over onze organisatie of de persberichten die wij uitbrengen, neemt u dan contact op via 058 - 216 5457.

 

content image