Persbericht Samenwerking huurdersverenigingen De Brandaris en De Bewonersraad

Huurdersverenigingen De Brandaris op Terschelling en De Bewonersraad gaan een intensieve samenwerking aan. De samenwerking houdt in dat De Brandaris diensten afneemt van De Bewonersraad, om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. De Brandaris behoudt daarmee de zelfstandigheid op het eiland en blijft zich inzetten voor de eilandhuurders.

Voor De Brandaris is het een hele klus om te kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving als uitvloeisel van de Woningwet. Er komt nogal wat op de vereniging af en met name op het vrijwillige bestuur. Aangezien het Volkshuisvestelijk domein steeds complexer wordt, is door De Brandaris nu ook de stap gezet om zich daarbij te laten ondersteunen. In de praktijk gaat het om het samen voorbereiden en schrijven van adviezen, het voorbereiden van prestatieafspraken en de bestuurlijk overleggen. Ook kan het bestuur van De Brandaris gebruik maken van de Hulpdienst van De Bewonersraad, over allerlei onderwerpen waar vragen over zijn.

“Wonen op Terschelling is prachtig. Wij als huurdersvereniging weten als geen ander dat het wonen anders is als aan de wal. De samenwerking/ondersteuning heeft daarom als basis de eigenheid en de onafhankelijkheid van het wonen/huren op Terschelling te waarborgen”, vult voorzitter Astrid van Belzen aan.

De Bewonersraad is blij met deze samenwerking. Een vergelijkbare samenwerkingsconstructie is er met huurdersvereniging Franeker. “Het is heel fijn dat we de kennis en expertise van De Bewonersraad kunnen benutten voor andere huurdersverenigingen, zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren”, zegt Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad.

De samenwerking gaat in met ingang van 1 augustus.
 

De Bewonersraad vertegenwoordigt ruim 30.000 leden in de sociale volkshuisvesting in vrijwel heel Friesland. De Bewonersraad is daarmee de grootste huurdersvereniging van de noordelijke provincies.
Huurdersvereniging De Brandaris vertegenwoordigt 203 leden op Terschelling. De bewoners huren van WoonFriesland.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meer informatie:

Huurdersvereniging De Brandaris                             De Bewonersraad
Astrid van Belzen, voorzitter                                     Gert Brouwer, algemeen directeur
tel. 06 - 15333679                                                     Tel. 058 – 216 5457; 06 - 41623530