Plan 4300 woningen in zuidoosten van Friesland

De woningkrapte is ook voelbaar in de regio Zuidoost-Friesland en daarom moet er ruimte komen om er tot 2030 maximaal zo’n 4300 woningen bij te bouwen.

Dat schrijven Opsterland, Smallingerland, Heerenveen en de beide Stellingwerven aan de provincie in hun voorstel voor nieuwe woningbouwafspraken. Er is in Zuidoost-Friesland zeker behoefte aan ruim 3300 extra woningen, zo stellen de vijf gemeenten op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de regio. Maar omdat bouwplannen soms vertraging oplopen of geen doorgang vinden, willen de gemeenten 130 procent aan projecten kunnen plannen.

Dat komt neer op ruim 4339 woningen tot 2030, verdeeld over Heerenveen (1447), Smallingerland (1332), Weststellingwerf (611), Opsterland (533) en Ooststellingwerf (416). Iets meer dan de helft van de woningen moet worden gebouwd op locaties buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom is vrij bouwen slechts in een aantal kernen mogelijk, zoals Drachten (Smallingerland) en Gorredijk en Beetsterzwaag (Opsterland).

Ooststellingwerf heeft als enige gemeente een aparte afspraak gemaakt met de provincie om vrij bouwen binnen alle dorpskernen mogelijk te maken. Dat geeft volgens de gemeente meer ruimte om te voldoen aan plannen van projectontwikkelaars.

De regionale woningbouwafspraken voor Zuidoost-Friesland vormen een belangrijk kader voor de woonvisies van de verschillende gemeenten. In de vorige afspraken met de provincie werd uitgegaan van zo’n 3400 woningen in de regio tot 2026.

 

<LC 08.06.22>