Plan voor 28 nieuwe woningenop Schier

Met een nieuwbouwplan voor 28 woningen wil Schiermonnikoog iets doen aan de woningnood op het eiland.
Het is de bedoeling dat er zestien sociale huurwoningen komen, die WoonFriesland bouwt. De vorm van de overige twaalf is nog niet bepaald, maargedacht wordt aan acht dubbele woningen en vier vrijstaande huizen.

Als locatie heeft de gemeente de oostrand van het dorp gekozen. Het gaat om een stuk grasland, ten oosten van de Oosterreeweg. Dit sluit aan op de DomineeHasperstraat en de Martha Karst Straat. De gemeente heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan vier weken geleden gepubliceerd.

De nieuwe huizen moeten een logisch vervolg zijn op de bestaande woonbuurt aan de Oosterreeweg. Het uiterlijk van de woningen is geïnspireerd op de traditioneleeilander huizen, maar geen kopie ervan. Ze zijn groter, maar geeltjes, oranje keramische pannen en zwart gebeitst hout bepalen het beeld.

Voor Schiermonnikoog betekent de nieuwbouw een broodnodige aanvulling op de woningmarkt. Die staat, net als op de andere Friese Waddeneilanden, onder druk.Er zijn vooral te weinig sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, vanongeveer 165.000 tot 250.000 euro.

 

(bron: LC 24.09.20)