Plannen voor stichting nieuwbouwwoningen

Het kabinet maakt plannen om een stichting op te richten die nog te bouwen nieuwbouwwoningen opkoopt als de vraag wegvalt.
Op die manier kunnen woningbouwprojecten doorgaan, ook als de vraag naar nieuwe woningen even wegvalt door de coronacrisis. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) meldt aan de Tweede Kamer dat ze nog niet zeker weet of ze tot zo’n ‘bouwgarantie’ zal besluiten.

De vraag naar woningen valt nu nog niet weg, merkt de bewindsvrouw op. Maar
als dat door de coronacrisis wel zal gebeuren, moet dat geen effect hebben op de
woningbouw. Door de groei van de bevolking zal het tekort aan woningen de
komende tijd alleen maar groter worden. Het bouwen van nieuwe huizen kan
alleen als er genoeg animo is. Als 70 procent van de nog te bouwen woningen is
verkocht, kan de bouw van start. Als het ernaar uitziet dat dit niet gaat lukken, kan
de stichting een ‘afnamegarantie’ geven van de te bouwen woningen die nog niet
verkocht zijn, zodat het nieuwbouwproject wel van start kan.
De stichting koopt deze gebouwen met een korting en de projectontwikkelaar is de
stichting een vergoeding verschuldigd. De projectontwikkelaar moet proberen deze
woningen voor de bouw alsnog te verkopen.

(LC 07.11.20)