Platform 31.nl : Doorbreek het taboe op schulden

Geldproblemen houden we in Nederland vaak voor onszelf. Hierdoor kunnen schulden zich opstapelen. Erover praten, in het eigen netwerk en met hulpverlening, kan echter een eerste stap zijn naar een oplossing. Met de landelijke campagne: ‘Kom uit je Schuld’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het heersende taboe op geldproblemen en schulden doorbreken. Door inwoners actief te benaderen en hun vertrouwen te winnen, kunnen gemeenten beter rekening houden met de schaamte die hun inwoners ervaren voor hun problemen. Maar ook verhalen van ervaringsdeskundigen die, door te spreken over hun probleem, uit de schulden zijn gekomen, kunnen daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

“De eerste stap naar hulp- of dienstverlening bleek voor iedereen heel lastig”, vertelt voormalig projectleider van Platform31 Anne-Marie Rijssenbeek naar aanleiding van haar gesprekken vorig jaar met bewoners over het delen van hun verhalen. “Er is inderdaad veel schaamte en een hoge ervaren drempel om financiële problemen met iemand te bespreken. Maar achteraf raadden ze allemaal aan het wel te doen, iemand in vertrouwen te nemen en erover te praten. En iedereen had wel eerder hulp willen hebben. Ook bleek dat de meeste mensen na afloop van hun traject ook graag zelf iets willen betekenen voor anderen die in een moeilijke of gelijke situatie zitten. Ze weten dan hoe belangrijk het is om je verhaal kwijt te kunnen en gehoord te worden. Het delen van succesverhalen lijkt dan een mooie optie. Maar blijf wel altijd rekening houden met de inwoner zelf en wat het met ze doet.”

www.frieshuurderssteunpunt.nl: is er voor een steuntje in de rug voor huurders. Hierin staan per gemeente ook de adressen voor hulp bij schulden.