Pluim voor WoonFriesland!

De Bewonersraad onderzocht eind 2017 de hoogte en de samenstelling van de administratiekosten, die de zes corporaties in rekening brengen bij de huurders bij het sluiten van een huurovereenkomst.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is een brede discussie op gang gekomen over welke kosten dan nog wel/niet meer in rekening gebracht kunnen worden, en wanneer een tegenprestatie dan wel/niet als verwaarloosbaar mag gelden.

Inmiddels bemerken wij dat op landelijk niveau diverse corporaties hun nieuwe huurders niet langer administratiekosten in rekening brengen! Een goede ontwikkeling. De Bewonersraad legde bij de corporaties de vraag neer hier ook actie in te nemen. 

Op 8 mei ontvingen we een brief van WoonFriesland met de verheugende mededeling dat men besloten heeft om de administratiekosten bij nieuwe verhuringen te verlagen naar € 0,-. Deze verlaging voeren zij in per 1 juli a.s.

We willen WoonFriesland met deze actie van harte complimenteren! De eerste corporatie die hiertoe overgaat. We hopen dat dit voorbeeld doet volgen! De vraag ligt inmiddels ook voor bij de andere corporaties.