‘Politiek onderschat negatieve effecten klimaatplannen’

De politiek heeft geen idee van de mogelijkenegatieve effecten voor burgers van de klimaatplannen. Zo is onduidelijk hoeveel Nederlanders in de toekomst in financiële problemen dreigen te komen door een hogere energierekening. Die waarschuwing heeft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het belangrijkste adviesorgaan voor energie, gisteren in de Tweede Kamer afgegeven.

,,Het aantal burgers dat moeite heeft de energierekening te betalen of groepen burgers die daar in de toekomst problemen mee kunnen
krijgen: we weten het op dit moment niet,” zegt onderzoeker Koen Straver van ECN. In een gesprek met Kamerleden adviseert Straver de
overheid om snel uit te zoeken op welke manier Nederlanders in de knel kunnen komen door de klimaatplannen van dit kabinet. ,,De
ruimtelijke inpassing, mobiliteit, aardgasvrije wijken, werkgelegenheid en het invoeren van flexibele energietarieven zouden een probleem
kunnen worden”, zegt Straver.

Hij waarschuwde eerder al dat zonder ingrijpen ‘echte pechvogels’ te maken kunnen krijgen met een opeenstapeling van problemen: ze
kunnen hun baan verliezen, uitkijken op ongewenste windmolens, steeds hogere energierekeningen krijgen en in onverkoopbare huizen
wonen. ,,Dit wordt nu niet gemonitord, waardoor beleidsmakers mogelijke nadelige neveneffecten van de energietransitie over het hoofd
zien”, zegt Straver. Het kabinet wil dat de schadelijke CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent vermindert ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit zelfs 95 procent lager zijn, zo leggen zeven politieke partijen vast in een klimaatwet. De kosten van de operatie bedragen 3 tot 4 miljard euro in 2030, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving.

Grote vraag is wie die klimaatrekening op zijn bordje krijgt. ,,Een gemiddeld gezin geeft op dit moment 35.000 euro uit aan energie, in vijftien jaar tijd”, zegt Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda, die zich inzet voor een duurzaam Nederland. ,,Daarvoor kunnen wij een
huis energie-neutraal maken.’’