Positieve ontvangst minder strenge bijstand

Bij het projectbureau Budgetmaatje Fryslân van Solidair Friesland zijn ze blij dat mensen in de bijstand meer vrijheid krijgen. Coördinator Sandra Kwakman van Budgetmaatje Súdwest-Fryslân: ,,Het minder streng behandelen van gekregen boodschappen en zo is al langer bekend, maar dat het nu in regelgeving wordt vastgelegd is altijd beter.” Kwakman reageert op de brief van minister Carola Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat mensen in de bijstand meer mogen bijverdienen en aan minder strenge regels hoeven te voldoen.

Budgetmaatje Fryslân staat mensen in de bijstand bij als er financiële problemen zijn. Die mensen krijgen het nu gemakkelijker, denkt Schouten. Toch blijft ze kritisch. Ze wijst op moeilijk te lezen brieven en onduidelijke procedures. Ook vindt ze dat bijstandsgerechtigden nog vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. ,,In de communicatie kan nog veel verbeterd worden. De brieven en formulieren zijn ingewikkeld, vooral voor migranten. Verder moeten aanvragen, regelingen, toeslagen, kwijtscheldingen en minimaregelingen elke keer opnieuw ingediend worden en worden mensen vaak doorgeschoven naar een collega.”

Boodschappen
Wethouder Hedwich Rinkes van Heerenveen zegt dat ze alle ontwikkelingen in het bijstandsdossier nauwgezet volgt sinds haar aanstelling in 2020. Rond deze tijd speelde in de gemeente een grote kwestie rondom de terugvordering van boodschappen van een bijstandsgerechtigde. In 2018 werd 14.000 euro gevorderd van deze persoon, die wel eens boodschappen kreeg van de ouders. Later bleek de vordering onrechtmatig te zijn, en moest ze teruggedraaid worden. De wethouder kon zich niet vinden in de strenge regelgeving. ,,Ik heb me heel erg verbaasd over de regels omtrent boodschappen en het ontvangen van giften. Ik snap dat er een grens moet zijn, maar daar ben ik wel van geschrokken.” In lijn met de minder strenge aanpak die minister Schouten voorstelt, wilde Rinkes al niet alle overtredingen bestraffen. ,,Bij ons was het al zo dat niet elke fout leidt tot boetes.” Rinkes benadrukt de menselijke maat die minister Schouten ook benoemt. ,,We moeten met hoofd en hart denken, maar misschien heeft het hart wel de overhand.” De wethouder meent dat de individuele aanpak hierbij goed kan uitpakken. Zo vindt ze dat er niet alleen hulp moet worden geboden bij het vinden en aanbieden van werk, maar ook moet worden gekeken naar wat een bijstandsgerechtigde verder nodig heeft. ,,We moeten kijken wat iemand daadwerkelijk verder helpt, misschien is dat niet werk maar bijvoorbeeld mentale hulp.”

Stap naar werk kleiner
Waar Rinkes de stap tot werken dus niet direct als cruciaal ziet, lijkt wethouder De Vries van Noardeast-Fryslân vooral te spreken over de mogelijkheden hiervoor. ,,We waren al bezig met dergelijke projecten. Het is mooi dat wanneer deze mensen participeren dat ze daar wat voor krijgen. We zijn wel eens kritisch op het kabinet, maar dit maakt ons heel enthousiast.” De Vries ziet de positieve gevolgen van werken en hiervoor beloond worden. ,,Het gaat om er toe doen, dat het mag lonen. De stap naar regulier werk wordt zo kleiner.”

Jorien de Keijzer - Kamerbrief
Het Friesch Dagblad 23 juni 2022