Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Op basis van de Woonvisie van de gemeente, die verantwoordelijk is voor het volkshuisvestelijk beleid, brengt de corporatie jaarlijks 'een bod' uit. Daarin laat de corporatie zien hoe men met hun activiteiten wil bijdragen om de doelen van de Woonvisie te bereiken. Kortom, hoeveel woningen ze verhuren, de betaalbaarheid, hoeveel woningen ze willen opknappen en eventueel sloop en vervangende nieuwbouw.

Voorheen werden afspraken gemaakt tussen verhuurders en gemeenten. Het bod van de verhuurders wordt nu ook aan De Bewonersraad voorgelegd. De Bewonersraad let met name op of er voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn en blijven voor huidige en nieuwe huurders.

Naar aanleiding van de Woonvisie en het bod komen gemeente, de betreffende corporatie en de huurdersvereniging(en) bij elkaar om tot afspraken te komen voor het komende jaar.

Landelijke website
Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties https://prestatie.opkaart.nl/Gallery vindt u een overzicht van de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen één gemeente, de in die gemeente werkzame corporatie(s) en huurdersvereniging(en).

 

 


 

 

content image