Prestatieafspraken 2017 gemeente Heerenveen ondertekend

Ook de gemeente Heerenveen en de bestuurders van Accolade, WoonFriesland en Elkien en de HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en de Bewonersraad tekenden een ‘Raamovereenkomst prestatieafspraken Heerenveen 2017-2020’ en ‘Prestatieafspraken 2017’.