Prestatieafspraken 2017 gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt ondertekend

De door Wonen Noordwest Friesland uitgebrachte bieding wordt beschouwd als 'de prestatieafspraken 2017'. Dit op grond van pragmatische redenen: de betreffende gemeenten zullen per 2018 de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan vormen. Het wordt aan het nieuwe gemeentebestuur overgelaten om de woonvisies te integreren en te actualiseren.  

 

Prestatieafspraken Franekeradeel / Accolade
Op woensdag 7 december jl. waren de heer M. Duyzer (huurdersvereniging Franeker), mevrouw J. Hartholt (Accolade) en burgemeester E. van Zuijlen bij elkaar om de prestatieafspraken voor 2017 te ondertekenen (zie foto). Dit is de eerste keer dat de gemeente Franekeradeel prestatieafspraken heeft gemaakt in het kader van de nieuwe Woningwet.

Thema’s van de prestatieafspraken 2017 zijn:

  • Betaalbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Kwaliteit
  • Doelgroepen
  • Wonen, welzijn, zorg en WMO
  • Leefbaarheid
  • Overige afspraken