Provincie wil afspraken voor woningbouw openbreken

De provincie Fryslân en de Friese gemeenten gaan de woningbouwafspraken openbreken die ze hebben met de verschillende Friese regio’s. De provincie werkt op dit moment aan een actualisatie van de bevolkings- en huishoudingsprognose voor Fryslân voor de komende tien jaar. Op basis van de uitkomst, die begin volgend jaar wordt verwacht, moeten per regio nieuwe woningbouwafspraken worden gemaakt.

De provincie maakt periodiek met iedere regio afspraken over de ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Voor De Fryske Marren gelden op dit moment bijvoorbeeld afspraken voor de periode 2016-2026. Het is de bedoeling dat die afspraken straks worden opengebroken en vernieuwd, op basis van de nieuwe provinciebrede bevolkingsprognoses. 

De provincie vermeldt het nieuwe onderzoek in een brief aan De Fryske Marren, die het nieuwe woningbouwprogramma had ingestuurd. De provincie zegt voor een reactie de nieuwe prognoses af te wachten.