RAERD | Stekker uit woningbouwplan voor starters

Een plan voor zeven betaalbare starterswoningen in Raerd is van de baan. Bouwer Zijlstra Bouw in Berltsum is uit het project gestapt.

Het begon met een boos dorp. In oktober voerde Raerd actie omdat het plan voor starterswoningen aan de Sélânswei op grond van woningcorporatie Elkien veel duurder uitpakte dan verwacht. Plaatselijk Belang vond dat niet meer van starterswoningen gesproken kon worden toen bleek dat de huizen 208.000 euro moesten gaan kosten, terwijl uitgegaan was van 150.000 tot 160.000 euro. Tientallen inwoners gingen met protestborden de straat op.

Hoewel geen partij wilde de gemeente Súdwest-Fryslân wel faciliteren dat er gesprekken gevoerd zouden worden tussen alle betrokkenen. Wethouder Mark de Man informeert de gemeenteraad nu dat de gesprekken niet tot resultaat geleid hebben. ‘De weg ligt vrij voor Raerd om nieuwe stappen te zetten’, aldus de mededeling.

Daar is het dorp blij mee, zegt Tjitske Kamstra van Plaatselijk Belang. ,,Wij gaan onderzoeken wat mogelijk is.’’ In oktober zei het bestuur een een aannemer te kennen die goedkoper kan bouwen.

Elkien speelt in het nieuwe plan eerst geen rol, aldus relatiemanager Ytsen Strikwerda. De woningcorporatie is, net als bij het eerste plan, nog steeds bereid de grond tegen een sociale prijs te verkopen.

Dat wordt een harde dobber, voorspelt Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum. Volgens hem heeft zijn bedrijf de nek uitgestoken om een zo betaalbaar mogelijk plan te ontwikkelen en zat er voor de bouwer uiteindelijk heel weinig marge op. ,,Maar dat werd niet gewaardeerd. Er werd gesuggereerd dat wij eraan zouden verdienen. Met zo’n onwillig dorpsbelang wilde ik niet verder. Ze zaten alleen maar dwars en praten niet met ons maar via de media.’’

 

<LC 04.05.22>