Rechter buigt zich over ‘schimmelhuis’

Vanwege langdurige vocht- en schimmelproblematiek in haar huurhuis wil Akkelien Brinkman 26.000 euro schadevergoeding
van corporatie WoonFriesland. De rechter buigt zich binnenkort over het langlopende conflict.

In maart 2019 schreef de Leeuwarder Courant uitgebreid over het ‘schimmelhuis’ in Tytsjerk waar Brinkman toen tweeënhalf jaar woonde met haar man en twee jonge kinderen. Vanaf het begin had ze extreem veel last van vocht en schimmel in het rijtjeshuis.
Een vochtdetectiebedrijf, ingeschakeld door de corporatie, concludeerde in 2018 dat er sprake was van een al jaren bestaand lek in de fundering, met als gevolg dat water stroomde naar de ruimten onder de woonkamer, wc, slaapkamer en hal.
Ook de GGD constateerde eind november dat jaar dat er sprake was van ‘forse vocht- en schimmelproblematiek’ en
‘onvoldoende ventilatie’ in het huis. Het advies: het lek verhelpen, vloer en muren drogen, schimmel verwijderen en de ventilatie verbeteren.

De problemen zijn, ondanks verschillende reparaties, evenwel nog altijd niet opgelost. Opmerkelijk in de kwestie is dat WoonFriesland in eerste instantie erkende dat sprake was van lekkage en toezegde de schade te herstellen. Later stelde de corporatie dat de vocht- en schimmelklachten ‘niet te wijten waren aan de kwaliteit van de woning, maar aan het woongedrag van de bewoners’, aldus woordvoerster Margret Hoekman in september (in een mail aan de Leeuwarder Courant). ,,Er is onderzoek gedaan door een extern bouwbedrijf naar de lekkage en er is geen lekkage aangetroffen’’, zegt woordvoerster Annemarieke Voortman nu.

De bewoonster zou niet goed geventileerd hebben. Ook zou ze niet hebben meegewerkt aan door de corporatie voorgestelde oplossingen. Volgens Brinkman heeft ze wel degelijk geventileerd door ramen open te zetten maar functioneerde de mechanische ventilatie niet. Dit blijkt ook uit het GGD-rapport.

De vrouw is onlangs met haar gezin verhuisd uit het dorp. Via haar advocaat probeert ze een schadevergoeding te krijgen van de corporatie voor alle gemaakte kosten in de loop der jaren. Zo moest ze onder meer diverse keren vloeren, bankstellen en matrassen (laten) vervangen, geld uitgeven aan schimmelverwijdering, schoonmaak en een bouwdroger. Naast de materiële schade is volgens Brinkman grote schade aangericht aan de gezondheid van haar kinderen en haarzelf. 

,,Er is hoe dan ook wat met de woning aan de hand. We hebben meerdere verklaringen van bedrijven die bevestigen dat er sprake is van lekkage’’, zegt advocaat Rachid Tamourt van advocatenkantoor Burgum. Ook een extreem hoge afrekening van Vitens, een verbruik van meer dan 500.000 liter water, wijst volgens hen onomstotelijk op een lek. Tamourt: ,,Dat is vijf keer zo hoog als normaal.’’ Een
buurvrouw zegt last te hebben van dezelfde problematiek. De advocaat benadrukt dat het hier gaat om sociale woningbouw, met vaak
kwetsbare bewoners. ,,Een dergelijk conflict moet je niet laten escaleren. Voorheen hadden corporaties speciale mensen in dienst om hier in te bemiddelen. Daar is heel erg op bezuinigd. Ik vind dat WoonFriesland wel wat te verwijten valt in de communicatie.’’ Tamourt is een schriftelijke juridische procedure begonnen tegen de corporatie.

(bron LC 19.05.20)