Regeerakkoord: punten voor huurders

Hieronder een aantal highlights uit het Regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden dinsdagmiddag onder het motto 'vertrouwen in de toekomst' hun regeerakkoord. De Bewonersraad gaat in de komende Nieuwsbrief voor de leden nader in op onderwerpen die huurders aangaan.
 

Volgens premier Mark Rutte gaan alle inkomensgroepen erop vooruit. Werkenden krijgen onder andere een hoger netto salaris. Ook komt er geld voor ouderenzorg, kinderen en veilige en leefbare buurten.

Aantal uitgelichte punten:

Koopkracht

 • Het lage BTW van 6% wordt verhoogd naar 9 procent. Daardoor worden bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen, roken, de kapper e.d. duurder.

Toeslagen

 • Voor het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag wordt in totaal 1 miljard euro extra uitgetrokken.
 • Ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, krijgen een hoger belastingvoordeel via de ouderenkorting.

Onderwijs

 • Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan. Maar het collegegeld voor eerstejaars studenten (HBO/WO) wordt gehalveerd naar duizend euro, met ingang van collegejaar 2018/2019.

Arbeidsmarkt

 • Werkgevers hoeven mensen pas na drie jaar werken op tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Nu is dat na twee jaar.
 • Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om hun werknemers een vast contract aan te bieden

Zorg

 • Het eigen risico voor de zorg blijft tot 2021 op € 385,- (en gaat dus niet naar € 400,- zoals het kabinet Rutte II wilde). Dit werd op de dag na Prinsjesdag al bekendgemaakt. 

Wonen

 • Huurders krijgen minder huurtoeslag omdat deze niet meer wordt gekoppeld aan de koopkrachtontwikkeling, maar aan de huurprijsontwikkeling.
 • Het nieuwe kabinet schrapt de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Dat wil zeggen dat mensen niet ineens een belangrijke toeslag gaan missen als ze één euro teveel gaan verdienen. 
 • Er komt een beter vangnet voor personen met verward gedrag, samen met gemeenten en zorg, met aandacht voor omwonenden. Onder meer met 24-uurs crisiszorg. Verder stimuleert het kabinet gemeenten om met woningcorporaties afspraken te maken over woonruimte voor deze mensen. 
 • Het nieuwe kabinet Rutte III wil zich met betrekking tot wonen richten op meer verduurzaming, meer nieuwbouw en voldoende betaalbare woningen. Het nieuwe kabinet wil meer samenwerken op het gebied van wonen met gemeenten, corporaties, huurders, maar ook met bouwers, zorg en maatschappelijke organisaties.
 • Nieuw te bouwen woningen krijgen geen gasaansluiting meer. 
 • De verhuurderheffing (een belasting voor corporaties) blijft bestaan ondanks de flinke lobbies om deze belasting ongedaan te maken. Het geld dat besteed wordt aan de verhuurderheffing, gaat dus niet naar de corporaties ten behoeve van huurwoningen.
 • Er komt wel een korting van 100 miljoen euro per jaar op deze heffing voor corporaties die investeren in verduurzaming (met ingang van 2021).
 • Er komt een eenvoudigere markttoets voor de bouw van middenhuurwoningen. Woningcorporaties kunnen daarmee een brede groep huurders een betaalbare woning bieden, bijv. aan mensen die te weinig verdienen voor een dure vrije-sectorhuurwoning of een koophuis.