‘Regeling nodig voor sloop en bouw van woningen’

LEEUWARDEN Er moet in 2019 een woonakkoordkomen dat op dorps- en wijkniveau bepaalt waar in Friesland nog huizen komen en
waar gesloopt moet worden. Dat zegt gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) van wonen. Hij komt daarmee tegemoet aan de oproep van corporaties, bouwers, gemeenten en makelaars om te voorkomen dat het platteland gaat verpauperen door leegstand. Er zouden volgens de sector zo’n 30.000 woningen moeten verdwijnen. „Of het wel 30.000 woningen zijn weet ik niet, maar het is zonder twijfel dat we moet gaan verdunnen en slopen. Daarom wil ik vanaf nu bijna op dagbasis gaan monitoren waar gebouwd kan worden en waar huizen weg moeten. Dan maken we samen een masterplan. Het wordt een woonakkoord voor tien jaar. Eind volgend najaar moet dat er liggen”, aldus Kielstra.

De gedeputeerde zegt dat er inmiddels genoeg geanalyseerd is, maar hij erkent dat er een majeur probleem ligt waarvan met name de
financiering hoofdbrekens gaat kosten: „Ik denk dat het een aardige inschatting is dat het honderden miljoenen gaat kosten. Dat geld hebben we niet. Maar bij een masterplan hoort ook een financieringsregeling. Dan moet je denken aan een optelsom van beschikbare middelen van provincie, gemeenten en corporaties, maar betrek ook de banken daarbij. Ik ben ook voorzichtig in gesprek met de minister. Het zal van alle kanten moeten komen, maar verwacht het niet alleen van de provincie.” Kielstra is geen voorstander van een specifiek fonds om sloop te financieren. Hij spreekt nadrukkelijk van een regeling. „Hoe die er uit gaat zien, kan ik nu niet zeggen.”

Op hoofdlijnen denkt Kielstra dat er komende jaren alleen bijgebouwd gaat worden in de grote kernen, waaronder Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten, Harlingen en Franeker. „Incidenteel kun je aan plukjes vans drie of vier woningen denken, maar dat is op maat. Dan heb je het over mensen die in hun dorp willen blijven, maar een nieuwe woning nodig hebben aangepast aan hun leeftijd.’’ Kielstra is van plan de regie te nemen en binnenkort met een intensieve monitoring per postcodegebied te beginnen.