Regelgeving

Regelgeving en informatie

Met uitzondering van Accolade is met onze overlegpartners verschillende regelgeving afgesproken. In grote lijnen komt de regelgeving overeen, maar er zijn verschillen tussen diverse verhuurders.

Daarnaast heeft De Bewonersraad informatie voor leden ontwikkeld over diverse onderwerpen.

Via het aanvraagformulier kunt u de regelgeving aanvragen die in uw situatie van toepassing is. Bij informatie voor leden kunt u de gewenste informatie over diverse onderwerpen opvragen. Deze service is alleen voor leden van De Bewonersraad. 

Informatie voor leden over energiebeparing en meer

De Bewonersraad heeft over diverse onderwerpen een informatieblad voor leden ontwikkeld.

Het gaat hierbij om algemene zaken (zoals bijvoorbeeld energie en woningwaardering) en over verenigingszaken (zoals bijvoorbeeld de ledenraadsverkiezingen).

Sociaal pakket bij sloop

Met uitzondering van Accolade is met de corporaties een Sociaal Pakket bij sloop van de woning afgesproken. In dit sociaal pakket staan onder andere een:

  • verhuiskostenvergoeding
  • regeling voor tijdelijke huisvesting
  • regels oplevering te slopen woning
  • urgentieregeling

Omdat niet alle overlegpartners dezelfde details in de regeling hebben staan, kunt u het reglement dat voor u van toepassing is aanvragen.

Sociaal Pakket bij renovatie en groot onderhoud

Met uitzondering van Accolade is met de corporaties een 'Sociaal Pakket bij renovatie en groot onderhoud' afgesproken. In dit sociaal pakket staan o.a. de verhuiskostenvergoeding, onkostenregeling overlastvergoeding,  regeling voor tijdelijke huisvesting,  etc. benoemd.

Omdat niet alle corporaties dezelfde details in de regeling hebben staan, kunt u het reglement dat voor u van toepassing is aanvragen.

Regeling 'Zelf aangebrachte voorzieningen'

Met WoonFriesland, Elkien, Thús Wonen en Wst. Weststellingwerf is er een regeling voor 'Zelf aangebrachte voorzieningen'. In het algemeen staat hierin beschreven wat u als huurder zelf aan uw woning mag aanpassen en wat niet. Ook zijn er regels over vergoedingen voor een ZAV als u de woning verlaat. Ook hier geldt weer dat iedere corporatie zijn eigen reglement heeft.

 

Protocol Herstructurering

Met uitzondering van Accolade is met de corporaties een Protocol Herstructurering afgesproken.

In het Protocol Herstructurering staat het overlegproces tussen huurder en verhuurder beschreven, waarbij ook de individuele situatie van huurders wordt meegenomen.
In overleg met de huurders wordt afgesproken welke fases van het Protocol Herstructurering gevolgd dienen te worden om gezamenlijk van visie/voornemen tot een definitief verbeteringsplan te komen.
De Bewonersraad bewaakt tijdens bewonersavonden of de inspraak van de huurders voldoende gewaarborgd wordt. 

Vloerenregeling

Met Elkien en Wonen Noordwest Friesland is een vergoedingenregeling afgesproken over vloeren.
In het verleden bleek dat er verschillend met huurders werd omgegaan als een vloer bijvoorbeeld vanwege zwamvorming vervangen diende te worden. Nu zijn er eenduidige richtlijnen.

De regeling van Wonen Noordwest Friesland voorziet ook nog in aanvullende regelingen om vervolgschade (zoals bijvoorbeeld lekkages) op te lossen.

Overlast

Als overleg tussen betrokken over overlast niet kan worden opgelost en de situatie leidt tot een gang naar de rechter, dan verwacht de rechter dat er zorgvuldig is gehandeld door klager(s) en verhuurder.

Met uitzondering van Accolade is met de corporaties een Protocol Overlast overeengekomen. In dit protocol staat het stappenplan beschreven wat de huurder die overlast ervaart en de verhuurder dienen te doorlopen om uiteindelijk een eind te kunnen maken aan overlast.

Reglement Klachtencommissie

Soms gebeurt het dat een klacht niet goed wordt opgelost door een verhuurder of dat een huurder ontevreden is over het gedrag van een medewerker. Wat moet je doen als je er met je verhuurder niet meer uitkomt?

In het Reglement Klachtencommissie staat beschreven volgens welke procedure een klacht wordt ingediend bij een onafhankelijke commissie. Natuurlijk kunt u hierbij eerst de hulp inroepen van de Telefonische hulpdienst van De Bewonersraad. Wellicht hoeft het dan niet zo ver te komen dat u zich tot de Klachtencommissie moet wenden.

Reglement bewonerscommissie

De Bewonersraad heeft een Reglement bewonerscommissie opgesteld.

Financiële bijdrage
Indien een bewonerscommissie zich aan het reglement wil houden en door De Bewonersraad wordt
erkend, dan kan de bewonerscommissie jaarlijks een financiële bijdrage per lid tegemoet zien.

Wilt u als bewonerscommissie in aanmerking komen voor de bijdrage, vraagt u dan het Reglement bewonerscommissie aan.

Welke kleine dagelijkse reparaties zijn voor rekening van de huurder?

Dat u als huurder binnen de woning zelf schildert, saust en behangt en buiten uw tuin verzorgt, is meestal wel bekend. Maar dat ook kleine reparaties en werkzaamheden voor uw rekening zijn, is niet altijd duidelijk. Download dan hier het Huurdersonderhoud 'Besluit kleine herstellingen'.

content image