Regioraad

Regioraad

Alle belangrijke lokale zaken worden besproken op de vergaderingen van de Regioraad.
Verspreid over Friesland zijn er vijf Regioraden met circa 110 leden in totaal. Leden van de Regioraad worden in principe om de vier jaar gekozen uit de leden. Leden kunnen tussentijds aan- of afhaken. Elke Regioraad heeft drie keer per jaar overleg met De Bewonersraad. 

content image